Sunteți pe pagina 1din 4

Lecția- Botezul

,,De nu se va naște cineva din apă și din Spirit, nu va


putea să intre în Împărăția lui Dumnezeu" (In 3,3).

Botezul este prima și cea mai importantă dintre cele șapte Sfinte Taine
deoarece fără Botez nu se pot primi celelalte. Botezul este temelia întregii vieți
creștine, poarta care deschide calea spre toate celelalte Sfinte Taine.

Așa cum fără apă nu poate exista viață pe pământ, fără Botez nu poate exista
viață spirituală. Botezul a fost prefigurat de marile evenimente din istoria
mântuirii, și anume: potopul, trecerea Mării Roșii, intrarea poporului ales în Țara
Făgăduinței prin trecerea Iordanului.

Toate aceste evenimente își găsesc împlinirea în Isus Hristos, care înainte de
a-și începe viața publică a fost botezat de Ioan Botezătorul în râul Iordan. Acesta a
spus că botezul său va fi înlocuit de "un Botez în apă și în Spirit Sfânt". Isus a
întărit cuvintele lui Ioan, spunând: "Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu
Spirit Sfânt"(Fap 1,5).
Cerându-i lui Ioan să Îl boteze, Isus a mărturisit că este om adevărat și a
făcut cunoscut faptul că Botezul este necesar pentru mântuire: “de nu se va naște
cineva din apă și din Spirit nu va putea intra în Împărăția lui Dumnezeu" (In 3,5).

Înainte de Înălțarea la cer, Isus instituie această Sfântă Taină, spunându-le


ucenicilor: "Mergând, învățați toate popoarele, botezându-le în numele Tatălui,
Fiului și al Spiritului Sfânt"(Mt 28,19).

1. Definiție: Botezul este Taina instituită de Isus Cristos, prin care omul
viu și nebotezat este cufundat în apă, în numele Sfintei Treimi și se naște
ca făptură nouă.
2. Celebrarea:

Botezul se celebrează în Biserică. Celebranții Botezului sunt preoții sau


episcopii. Momentul cel mai important al Botezului este acela în care preotul
cufundă copilul în apă și rostește formula Botezului: "Se botează servul lui
Dumnezeu în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfânt."

Copiii sunt însoțiți la Botez de către nași. Aceștia trebuie să fie creștini. Ei
mărturisesc credința în locul finului lor și devin părinții spirituali ai acestuia. În
această calitate vor avea grijă ca finul lor să devină un bun creștin.

Biserica a stabilit ca Botezul să fie administrat de către preoți. În situații


deosebite, când cel care urmează să fie botezat este în primejdie de moarte, poate
boteza oricine, dacă o face după intenția Bisericii. Acesta este Botezul de
necesitate.

Biserica are convingerea că cei care îndură moartea pentru credință, fără a fi
botezați sunt botezați prin însăși sângele lor. Acest Botez se numește Botezul
sângelui.
Catehumenii care mor înainte de a primi Botezul și au avut dorința de a-l
primi, se mântuiesc. Acest Botez se numește Botezul dorinței.

3. Roadele Botezului sunt:

 iartă păcatul strămoșesc și toate celelalte păcate;


 cel botezat devine creștin, membru al Bisericii;
 cel botezat devine fiu adoptiv al lui Dumnezeu, moștenitor al Împărăției
Cerurilor, frate al lui Isus;
 sădește în om harul sfințeniei prin care acesta devine drept în fața lui
Dumnezeu.
 Botezul îi înseamnă pe creștini cu un semn de neșters, numit caracter. Cel
botezat este pentru totdeauna a lui Isus, și de aceea Botezul nu poate fi
repetat.

Idei principale---de transcris în caiete

 Botezul este primul sacrament, prin care se iartă păcatul strămoșesc..


 Botezul stă la baza vieții creștine și este necesar pentru mântuire.
 Botezul nu se poate repeta pentru că îl înseamnă pe cel botezat cu un semn
spiritual de neșters.
 Celebrantul Botezului este episcopul sau preotul.
 Cel care primește taina Botezului este responsabil pentru darul primit.
 Botezul este poarta spre celelalte Sfinte Taine.
Întrebări

1.Ce este Botezul?

2. Din ce categorie de Taine face parte?

3. Cine a instituit Botezul și prin ce cuvinte ?

4. Care este rolul nașilor?

5.De ce nu poate fi repetat Botezul?