Sunteți pe pagina 1din 2

Data_________Grupa____________N.P.

elvului___________________________________________

Fişa de evaluare la modulul ,,Parteneriat educaţional,,

Completează tabelul:

Cerinţele cheie ale parteneriatului educaţional

-Şedinţele cu părinţii;
-Şcoala părinţilor;
-Afişierul pentru părinţi;
-Portofoliul familiei;
-Conferinţe ştiinţifico-metodice;
-Mese rotunde.
3 subiecte de discuţii la şedinţele cu părinţii

Comentează poza: mini eseu din 10 propoziţii


Rezolvă studiul de caz: Mihai este un băeieţel
în grupa mare, provine dintr-o familie cu
probleme cauzate de consumul de alcool de
către ambii părinţi. Mereu este agitat aţît în
cadrul activităţilor comune ( se ridică în picioare
atunci cînd nu-i convine ceva, deranjează colegii
în timpul lucrului...). Vorbeşte neîntrebat mai
tot timpul, manifestă nerăbdare. Fiind educator
cum crezi că ai putea să-l ajuţi pe Mihai să se
integreze în cadrul grupei şi să aibă o atitudine
şi un comportament adecvat.