Sunteți pe pagina 1din 1

Activitatea de povestire dezvoltă următoarele procese psihice:

 Gândirea logică
 Atenția
 Memoria voluntară
 Limbajul
 Imaginația

Tipurile activității de povestire

1. Povestirea educatoare- sunt expuneri ale unor opere literare (basme, povești, povestiri,
snoave) și întâmplări reale sau imaginare realizate de către educatoare cu întreaga grupă ca
activitate obligatorie sau în timpul jocurilor. Povestirile educatoarei contribuie la
familiarizarea copiilor cu structura limbii, cu bogăția și expresivitatea ei însușesc cuvinte,
expresii noi, zicale, proverbe.

Povestirea educatoarei după conținut: lumea copilăriei, lumea adulților, lumea viețuitoarelor,
lumea reală și cea fantastică, lupta dintre bine și rău, relația dintre părinți și copii.

Povestirea educatoarei după formă: forma povestirii trebuie să fie accesibilă ce implică
dimensiuni reduse adecvate particularităților de vârstă ale copiilor preșcolari.. cuvinte din
vocabularul activ și cuvinte noi.

Activitatea de povestire realizată de educatoare presupune parcurgerea următoarelor etape:

1. Pregătirea pentru activitate: selectarea povestirii; fixarea locului povestirii în planificarea


calendaristică, respectiv în orarul zilei; studierea textului; pregătirea materialului
didactic(siluete, jucării, păpuși, jetoane, desene, tablouri, ilustrații); proiectarea activității O
2. Organizarea activității:
Captarea atenției sau evocarea este o parte foarte importantă pentru succesul activității, de
modul în care este captat interesul copiilor pentru subiectul abordat depinde în mare parte
realizarea obiectivelor propuse.
Familiarizarea copiilor cu noile conținuturi (explicarea cuvintelor noi, expresii noi, antonime,
sinonime, omonime..)

3. Povestirea propriu zisă: educatoarea anunță titlul, autorul, câteva date bibliografice despre
autor. Expunerea poate alterna cu un dialog succint sau întrebări retorice menite să le
întrețină atenția copiilor; diferențierea personajelor prin ton, mimică, limbaj; evidențierea
pasajelor mai importante a cuvintelor noi; pe parcursul povestirii li se prezintă copiilor
imagini ce sugerează conținutul povestirii, se mânuiesc siluete, păpuși; valorificarea unor
proverbe, zicători, ghicitori.
4. Încheierea activității se axează pe fixarea conținutului poveștii, întrebări, relaționarea cu
alte povestiri, redarea prin desen a unei secvențe, modificarea finalului, omiterea sau
adăugarea unor personaje, mimarea, dramatizarea(jocul de rol), aprecieri individuale și
colective.

Prezentarea activității de povestire de către educatoare.

Prezentarea activității de memorizare.

S-ar putea să vă placă și