Sunteți pe pagina 1din 1

Jocul didactic

Ca activitate predominantă la vârsta preșcolară.

Jocul didactic cuprinde următoarele părți prin care se deosebește de celelalte jocuri:

1. Conținutul instructiv educativ constituie cunoștințele pe care copiii le-au însușit anterior, cunoștințe ce se
referă la plante, animale, anotimpuri, limba maternă. Aceste cunoștințe sunt baza jocului didactic.
2. Sarcina didactică care poate să apară sub forma unei probleme de gândire, de ghicire, de comparație, de
numire de reconstituire.
3. Reguli de joc arată cerințele pe care trebuie să le îndeplinească grupul de joc.
4. Acțiune de joc conține o serie de elemente specifice care au menirea de a antrena pe copil în rezolvarea
sarcinii didactice.

Derularea jocului didactic sub forma demersului instructiv educativ implică:

1. Etapa introductivă asociată și cele de captare a atenției copilului cu rol în crearea atmosferei de joc prin
recitarea unei scurte poezii de către o marionetă, prin actualizarea unei ghicitori al cărei răspuns să trimită
către unul din elementele jocului, al unei povestiri scurte cu referire la conținutul jocului a unei scurte
înregistrări audio, video.
2. Etapa de prezentare a materialelor care vor fi folosite în cadrul jocului.