Sunteți pe pagina 1din 2

Jocul: „Cum face?

Scopul: Formarea deprinderii de a rosti corect sunetele şi de a emite onomatopee.

Obiective operaţionale: să recunoască în imagini diferite animale şi să ştie cum fac.

Resurse didactice: ilustraţii cu diferite animale.

Desfăşurarea jocului: Se împart elevilor ilustraţii cu diferite animale ca: şoarece, pisică şi câine, (pot fi
introduse ilustraţii care să reprezinte şi alte animale).Cadrul didactic numeşte elevii care să spună ce
reprezintă ilustraţia primită şi cum face animalul respectiv. Jocul poate continua cu următoarea poezie în
care elevii spun onomatopeele:

„Ursul a pornit uşor

Chemând puii: mor! mor! mor!

Iar cocoşul lui bunicu’

 Îi răspunde: cucuriguu!

Pe crenguţă-n fel şi chip

Vrăbiile zic: cip! cirip!

Capra cată nu ştiu ce

Şi tot strigă: be! be! be!

Din ogradă şi gâsca

Parcă-mi strigă: ga! ga! ga!

 Iar bălţata vacă – acu’

 Strigă pe viţel: mu!mu!mu!

Jocul „Eu spun una tu spui multe”

Scopul: însuşirea corectă de către copii a formelor de singular şi plural a substantivelor, precum şi a


deprinderii de a le include corect în propoziţii; dezvoltarea atenţiei şi a memoriei vizuale.

Obiective operaţionale: să aleagă corect jetonul cu una sau mai multe imagini şi să exprimecorect singularul
şi pluralul.

Resurse didactice: cartonaşe cu diferite desene reprezentând un singur lucru sau fiinţă şi altele
reprezentând mai multe obiecte sau fiinţe de acelaşi fel.

Desfăşurarea jocului:  Pentru fiecare substantiv propus în joc vor exista două cartonaşe, unul cu un singur
element iar altul cu două sau mai multe elemente de acelaşi fel. Unul din cartonaşe va fi pe catedră iar
celălalt repartizat elevilor în aşa fel încât să existe atât pe catedră cât şi la copii cartonaşe careconŃin un
singur element şi care redau mai multe elemente.Pe rând câte un copil vine la catedră şi alege un cartonaş.
De exemplu, ridicând un cartonaş cu mai multe elemente copilul spune: „Eu am pe cartonaş mai multe
flori”. Copilul la care se află cartonaşul cu o singură floare se ridică şi spune: „Eu am cartonaşul cu o floare”.
Apoi copilul formulează propoziţia despre floare. Elevul care se află la catedră trece la plural propoziţia
respectivă.În partea a doua a jocului propunătorul (sau un elev) spune un cuvânt la singular (sau plural), iar
elevii trebuie să spună acelaşi cuvânt la plural – respectiv la singular. În continuarea jocului se vor alcătui
propoziţii în legătură cu cuvintele folosite în joc. De exemplu: „În grădină sunt flori multe” sau „Ionel a văzut
o pisică”.

Jocul “Animalele”

Scop: formarea deprinderii de exprimare in propozitii corecte din punct de vedere gramatical; pronuntarea
corecta a consoanelor m,n,r.

Sarcina didactica: Denumirea animalelor reprezentate in imagini şi reproducerea onomatopeelor specifice


acestora

Material didactic: Jetoane cu animale salbatice si domestice

Desfasurarea jocului: se prezinta imagini cu animale, copiii sunt pusi sa denumeasca animalele, apoi sa
reproduca onomatopeele corespunzatoare acestora. 

Jocul “Curtea cu pasari”

Scop: pronuntarea corecta a consoanelor c,g,s integrate in cuvinte; consolidarea deprinderii de a se exprima
in propoztii simple sau dezvoltate, corecte din punct de vedere gramatical.

Sarcina didactica: pronuntarea corecta a unor cuvinte care denumesc animale.

Desfasurarea jocului: jocul incepe prin ascultarea unei intamplari inregistrate: " Am fost in vizita saptamana
trecuta la bunicii mei. Dis-de-dimineata m-a trezit cineva: cu-cu-ri-gu! cu-cu-ri-gu! cine credeti ca era?"
Copiii raspund la intrebare apoi reproduc onomatopeea corespunzatoare. Povestea continua.

Jocul “De-a balonul”

Scopuri: pronuntarea corecta a consoanelor ş, f ; dezvoltarea spiritului de echipa.

Sarcina didactica: pronuntarea corecta a sunetelor ş si f.

Desfasurarea jocului: Copiii stau intr-un cerc mic, ei reprezentand balonul. La comanda "umflam balonul",
toti copiii sufla, rostind sunetul f, si largesc cercul. La comanda "balonul s-a spart", copiii rostesc consoana ş
lin, indelungat apoi revin in cercul mic.