Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

Temele lecţiei: Studentă: Horadron Ioana

1. Exerciţii de front şi formaţie: Întrepătrunderea. Trecerea.


2. EDFA: Exerciţii la bancă.
3. Exerciţii acrobatice şi sărituri: Stând pe mâini. Săritură în sprijin plutitor depărtat.

Verigile lecţiei/ Conţinutul lecţiei Dozarea Formaţii de lucru, indicaţii metodice, Observaţii
durata forme de exersare
1. Organizarea - Alinierea colectivului în formaţie de raport; - în linie pe un rând:
colectivului - Comunicarea temelor lecţiei;
3 minute - Joc de captare a atenţiei: 2X
●●●●●●●
“Întoarcere la stânga: 1-2”
“Un pas lateral spre dreapta: 3-4”
“Stânga împrejur: 5-6”
“Două bătăi din palme: 7-8”
2. Pregătirea Deplasare în coloană pe un şir spre dreapta:
organismului - se săvârşeşte la comanda: “Înainte cu ocolire
pentru efort dreapta – MARŞ!” - deplasare cu ocolire 90°
10 minute
- din deplasare, trecere din coloană pe un şir în
coloană pe 2 şiruri.
“În coloană câte 2 – MARŞ!”

- trecerea de la pas de marş la pas alergător:


“Pas alergător – MARŞ!”
- trecere în deplasare pe mijlocul sălii.
“Pe mijlocul sălii – MARŞ!”
- deplasare spre stânga – dreapta alternativ.
“Cu ocolire stânga–dreapta alternativ – MARŞ!”
- deplasare stânga-dreapta
- Trecerea.
“Cu trecere prin stânga (dreapta) – MARŞ!”

- deplasare pe mijlocul sălii în coloană câte 2; - trecerea

- deplasare pe perechi spre stânga – dreapta


alternativ.
“Cu ocolire spre stânga – dreapta pe perechi
alternativ – MARŞ!” - stg.–dr. alternativ pe perechi

- Întrepătrunderea
“Cu întrepătrundere prin stânga (dr.) – MARŞ!”
- întrepătrunderea
- contopire:
“Pe mijlocul sălii în coloană câte 2 – MARŞ!”

- deplasare pe loc pe mijlocul sălii.


“Pe loc – MARŞ!” - contopire

- oprire din deplasare pe loc.


“Atenţie – STAI! – 1! – 2!”

Parcurs aplicativ ce constă din: - oprirea din mers


1. Alergare printre bastoanele de gimnastică cu
paşi succesivi. Explicaţia şi demonstraţia se efectuează
2. Sărituri din sprijin culcat stânga-dreapta peste simultan.

2
bancă. 3-4X Elevii vor fi poziţionaţi în puncte diferite ale
3.Alergare şi săritură în sprijin ghemuit pe ladă, traseului aplicativ, pentru a evita întreruperile.
urmată de săritură în adâncime şi aterizare. Aceştia vor porni în acelaşi timp.
4. Alergare şi căţărare pe scara fixă, deplasare Se vor face pauze, cu exerciţii de relaxare şi
laterală cu ajutorul braţelor şi picioarelor. respiraţie.
5. Alergare şi urcare pe banca de gimnastică
răsturnată, deplasare cu braţele lateral.
6. Deplasare înainte în sprijin culcat facial,
continuată cu alergare până la linia de start.

3
3. Exerciţii de Exerciţiul 1: 3X
dezvoltare fizică P.I.: Aşezat călare:
armonioasă 1. ridicarea braţelor prin lateral sus;
10 minute 2. îndoirea braţelor cu mâinile pe umeri;
3. întinderea braţelor lateral;
4. revenire în P.I. .

Exerciţiul 2: 3X
P.I.: Aşezat călare:
1. ridicarea braţelor lateral;
2-3. răsucirea trunchiului spre stânga (dreapta) cu
arcuire;
4. revenire in P.I. .

Exerciţiul 3:
P.I.: Aşezat călare cu mâinile lateral: 2X
1. răsucirea trunchiului spre stânga cu îndoirea
braţelor, mâinile la ceafă;
2. revenire în P.I. ;
3. întinderea piciorului stâng şi îndoirea
trunchiului lateral cu mâna stângă la gleznă,
braţul celălalt lateral;
4. revenire în P.I. .

Exerciţiul 4:
P.I.: Stând pe un picior costal stâng faţă de bancă 2X
celălalt picior întins sprijinit pe bancă, braţele
lateral:
1.îndoirea trunchiului lateral spre piciorul sprijinit
2. întoarcere 90º şi îndoirea trunchiului înainte;
3. întoarcere 90º cu trunchiul îndoit lateral;

4
4. revenire în P.I. .

Exerciţiul 5: 2X
P.I.: Stând pe un picior costal drept faţă de bancă
celălalt picior întins sprijinit pe bancă, braţele
lateral:
1.îndoirea trunchiului lateral spre piciorul sprijinit
2. întoarcere 90º şi îndoirea trunchiului înainte;
3. întoarcere 90º cu trunchiul îndoit lateral;
4. revenire în P.I.

Exerciţiul 6: 2X
P.I.: Stând pe bancă cu braţele lateral:
1. pas lateral cu piciorul drept (stâng) şi fandare
laterală spre dreapta (stânga);
2. întinderea piciorului şi aplecarea trunchiului;
3. îndoirea trunchiului înainte;
4. revenire în P.I. .

Exerciţiul 7: 2X
P.I.: Culcat dorsal cu picioarele sprijinite pe
bancă, braţele lateral:
1. ridicarea bazinului în extensie;
2. revenire în P.I.;
3. îndoirea trunchiului înainte;
4. revenire în P.I. .

Exerciţiul 8: 2X
P.I.: Sprijin culcat lângă bancă:
1-2. păşire pe bancă în sprijin culcat pe bancă;
3. îndoirea braţelor şi ridicarea piciorului stâng
(drept) înapoi;

5
4. revenire în sprijin culcat pe bancă.

Exerciţiul 9: 2X
P.I.: Sprijin culcat înalt:
1. prin săritură trecere în sprijin ghemuit;
2. prin săritură revenire în P.I. ;
3. retragerea bazinului şi apăsare pe umeri;
4. revenire în P.I. .

Exerciţiul 10: 2X
P.I.: Stând pe bancă:
1. prin săritură trecere în stând depărtat cu braţele
lateral;
2. săritură cu bătaie din palme sus;
3. prin săritură trecere în stând fandat cu piciorul
stâng (drept) îndoit pe bancă;
4. revenire în P.I. .

4. Învăţarea, Stând pe mâini


consolidarea, 1. Tehnica
perfecţionarea Este un element acrobatic static de echilibru şi
priceperilor şi forţă cu corpul răsturnat.
deprinderilor - Gimnasta din poziţia stând cu braţele sus
motrice păşeste înainte cu un picior în stând fandat
specifice înainte, urmat de îndoirea trunchiului şi aşezarea
gimnasticii palmelor pe sol la lăţimea umerilor.
20 minute - Urmează o împingere moderată din piciorul
fandat şi balansarea piciorului celuilalt spre
verticală.
- Prin frânarea piciorului de balans şi apropierea
rapidă a piciorului de impulsie corpul ajunge în
poziţie de stând pe mâini echilibrată.

6
2. Exerciţii progresive
- din sprijin culcat înalt la scara fixă, apropierea 3X Elevii vor fi grupaţi câte un elev la o scară
de scara fixă prin mutare succesivă a mâinilor şi a fixă. Dacă acest lucru nu e posibil, aceştia vor fi
picioarelor pe scară din şipcă în şipcă până ce împărţiţi în 2 grupe şi vor executa exerciţiile pe
corpul ajunge cu pieptul la scara fixă şi revenirea rând.
tot prin păşire succesivă. Pentru exerciţiile cu ajutor, elevii vor fi
- stând pe mâini cu ajutor. Ajutorul opreşte 4X împărţiţi în grupe de câte 2. Execuţia şi ajutorul
executantul pe verticală sprijinind coapsa se vor face doar după demonstraţie şi după ce
piciorului de balans, apoi corectează poziţia. profesorul se va asigura ca acestea au fost
- stând pe mâini la scara fixă şi echilibrarea 3X înţelese, pentru a evita accidentele.
poziţiei prin uşoară îndoire a piciorului de balans În timpul execuţiilor independente, profesorul
spre perete, împingere uşoară spre verticală şi va verifica fiecare elev şi va preciza greşelile
echilibrare mai departe cu degetele. întâlnite, sau va prezenta aprecieri, în cazul
- stând pe mâini executat independent. 3X execuţiilor corecte.

3. Ajutor
- se dă din poziţia stând cu faţa orientată
perpendicular pe direcţia de execuţie a mişcării
dinspre partea piciorului de balans, oprind
piciorul de balans la verticală de la nivelul
coapsei.

4.Greşeli frecvente
- extensia exagerată a spatelui.
- braţele îndoite din coate.
- braţele prea depărtate, palmele aşezate mai lat
decât lăţimea umerilor.
- poziţia exagerat de extinsă sau aplecată a
capului.

7
Săritură în sprijin plutitor depărtat
1. Tehnica
Este o săritură relativ uşoară a cărei însuşire
constituie un obiectiv principal al programei
şcolare.
La această săritură, după bătaia pe trambulină
braţele se balansează din înapoi înainte spre
aparat simultan cu înclinarea trunchiului înainte şi
ridicarea picioarelor apropiate peste orizontală.
În momentul contactului cu aparatul, picioarele
se depărtează, iar braţele efectuează o impulsie
puternică imprimând corpului o traiectorie înaltă
în zborul al II-lea.
După părăsirea aparatului, corpul se extinde,
braţele se ridică lateral – sus, privirea se
orientează înainte, pregătind aterizarea.

2. Exerciţii progresive
- executarea săriturii ca mingea pe loc, la semnal 3X Colectivul se împarte pe toată suprafaţa sălii,
săritură cu extensie şi aterizare. pentru a executa exerciţiile pregătitoare fără
- idem exerciţiul anterior, cu depărtarea şi 4X aparat.
apropierea picioarelor. În acest caz, numărul de repetări va fi ceva
- din sprijin culcat înainte, săritură cu ridicarea 3X mai mare, pentru că toţi le vor executa
picioarelor în sprijin plutitor şi revenire. concomitent.
- din aceeaşi poziţie prin săritură, trecere în stând 4X
depărtat cu corpul îndoit, palmele pe sol. Exerciţiile pregătitoare la aparat vor fi mai
- stând pe trambulină cu mâinile sprijinite pe puţine, pentru evitarea cozilor mari. În cazul în
aparat, bătăi succesive cu ridicarea picioarelor 1X care există posibilitatea, se vor utiliza 2 sau 3
peste orizontală. aparate, iar colectivul va fi împărţit
- stând pe trambulină cu mâinile sprijinite pe corespunzător.
aparat, bătăi succesive cu ridicarea picioarelor 2X În caz contrar, colectivul va fi împarţit în 2

8
peste orizontală şi depărtarea acestora. sau 3 grupe, cărora li se vor da sarcini diferite,
- elan, efectuarea integrală a săriturii cu ajutor. 2X iar după un anumit număr de repetari, grupele
- elan, efectuarea integrală a săriturii fără ajutor. 2X vor interschimba sarcinile între ele.

3. Ajutor Ajutorul va fi dat de către profesor şi/ sau de


- cel care dă ajutorul stă înaintea aparatului, un elev experimentat, pentru a evita accidentele.
sprijinând umărul executantului să nu depăşească
verticala, sau îl apucă de braţ şi îl ajută să treacă La efectuarea integrală a săriturii, profesorul
peste aparat în cazul lipsei de elan. va aprecia fiecare elev în parte si va preciza
greşelile, acolo unde este cazul.
4. Greşeli frecvente
- desprindere insuficientă, zbor razant în prima
parte;
- picioarele se depărtează imediat după bataie;
- corpul nu se răstoarnă, picioarele rămân sub
nivelul aparatului;
- lipsa împingerii din articulaţia scapulo –
humerală;
- lipsa sincronizării împingerii cu flexia
articulaţiei coxo – femurale;
- corpul nu se îndreaptă în zborul II.

5. Revenirea Mers moale cu ridicarea braţelor prin lateral sus Formaţie de deplasare, deplasare în ritm
organismului şi inspiraţie, urmat de coborârea braţelor prin moderat.
după efort lateral jos cu expiraţie.
2 minute