Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DIDACTIC

la limbași literatura română cu subiectul:


„Toamnaţesătoare” de V. Alecsandri.
Aria curriculară: limbaşicomunicare
Disciplina: limbaşiliteraturaromână
Data:
Modulul: Sârguință
Subiectul: Înţelegereaşiinterpretareacelorcititeîngând.Lecturainterogativ - interpretativă a textului:„Toamnaţesătoare” de V. Alecsandri.
Tipullecţiei: deformare a capacităţilordedobândire a cunoştinţelor
Obiectiveoperaţionale:
O1- săciteascăcorect, fluid, expresivtextul;
O2- săformulezeenunţurişirăspunsuricorectedinpunctdevederelogicşi
gramaticalprincaresădovedeascăînţelegereaconţinutuluivizat;
O3- săutilizezecuvintelenoiînpropriulsistemlexical;
O4- săcompletezefişadelucru;
O6- săcolaboreze cu colegiipentrusporireaperformanţeiînîndeplinireasarcinilor de grup;
Referinţebibliografice:
1.Curriculum modernizatlaclaseleprimareChişinău 2010
2.Ghid deimplimentare a curriculumuluimodernizatpentrutreaptaprimară,Chişinău 2011
3.Manual, cl.IV, Cartier 2017 Maria Marin, Tatiana Niculcea.
DEMERS DIDACTIC
Evenimentele Ob Activitateaînvăţătoruluişi a elevilor Resurseproc Resurse Modalităţi
instrucţionale . edurale materiale de
Op evaluare
.
Moment organizatoric
Bunăziua! Azisuntemceimaifrumoşi la chip şisufletcopiişiceimaidornici de carte!
EVOCARE
O5 CompletațimesajulToamnei: Frontală
O______ bună, dragiimei__________! Mesajul
Afară _______ e posomorât, dar ___________. lacunar
Știațică o toamnăbogatăhrănește____________?
Cerulplânge cu _______, ________, ________.
I-o fi părândrău de _____, ____, dar se bucură _____. Anexa 1
O1
Mesajul oral:
Realizareasen Mesajul oral
Hărniciaestemânadreaptăaomului.
sului - Cum înțelegețivoiacest proverb?
- Cui din celepatruanotimpurii-ațiatribuiaceastăcalitate? Fişe
- Care suntsemneletoamnei?
- Ce proverbedespretoamnămaicunoașteți?
- Cine dintrescriitori au descrisfrumusețeanaturiiînoperele sale?
O2
Unuldintrescriitorii care au descrisnaturașianotimpurileîn opera sa a
fostșiV.Alecsandri, pe care M.Eminescu l-a caracterizatastfel:
”Ș-acelrege-al poeziei, veșnictânărșiferice,
Ce din frunzeîțidoinește, ce cu fluierulîțizice,
Ce cu basmulpovestește – veselulAlecsandri” Anexa 2
Imagini
Anunțareasubiectuluilecțieișiaobiectiveloroperaționale. Conversația Frontală
,, Astăzi, copii, vomstudia un text: „Toamnațesătoare” de V.
O3 Alecsandri.Intuiţiînbazacuvintelorcheieşi a titluluitextuluidespre cine s-au ce ne
vacomunicatextul de astăzi?
• Vomciticorect, fluid, expresiv.
• Vomexplicacuvintenoi. Individua
O5 • Vomanalizacelelecturate. Manualul lă
• Vomcompletafișe de lucru
• Vomcooperaeficient.
Prezentareaunor date biografice a scriitoruluiVasileAlecsandri Poze
Citițicuvintele-cheie. Ce văsugereazăele?
Alcătuiți cu uneledintreacestecuvinteenunțuri. Lectura
Notațiîncaietcelmaireușitenunțalcătuit de colegi. expresivă
Acum cu manualul ne înarmăm
Şitemanouăsăstudiem! Exercițiul Orală
Reflecție Lecturaselectivă a poeziei. (Întimpullecturii se subliniazăcuvintelenecunoscute)

Lecturaexpresivă a poezieiToamnațesătoare de VasileAlecsandri;


Citireaselectivă: Dramatizare

Descoperițiîn text cuvinte cu sens opus pentru: Anexa 3


leneșătristețeînfrunzitzgârcităîngustă Fişe Frontal
Formațiperechi de sinonime:
darnicăcastaniu Descoperirea
lucescbălan
murgplasă Lectura
O4 dalbgeneroasă selectivă
mreajăsclipesc Anexa 4 Fişe Înperechi
Problematiza
FormațiDiamantulcuvântuluiToamnă Anexa 5 rea

Alcătuițipebazatextuluiîntrebări cu începutuldat: Diamantul


Cine ?
Ce ?
Cum ?
De ce ? Asaltul de Fişă Individual
O5 Alcătuiți un acrostih-TOAMNA, utilizânddoarproverbeșiexpresiifrazeologice. idei
Scrieţifamilialexicală a cuvântului:
Toamna _________________________________________________________

Lectura de final a poeziei


Titlul… __________________________________________ Planşe
Autorul… ________________________________________ Harta lecturii
Acţiunea are loc…._________________________________ Frontală
M-aimpresionat…_________________________________ Fișa
Mesajultextului…._________________________________ Anexa 6
Continuațigândul:
Extensie La lecție am lucrat cu interes...
Mai dificil a fost... Conversaţia
Cred căartrebui...

Înperechi
Temapentruacasă
De cititexpresivpoeziași de memorat 3 strofe la dorință.
Anexa 1
CompletațimesajulToamnei:

O________ bună, dragiimei__________!


Afară _______ e posomorât, dar ___________.
Știațică o toamnăbogatăhrănește____________?
Cerulplânge cu _______, ________, ________.
I-o fi părândrău de _______, _________, dar se
bucură __________.
Anexa 2

VASILE ALECSANDRI1821–
1890
”Ș-acel rege-al poeziei, veȘnic tânĂr Și ferice,
Ce din frunze îȚi doineȘte, ce cu fluierul îȚi zice,
Ce cu basmul povesteȘte – veselul Alecsandri”

Anexa 6

Hartalecturii

Titlul… __________________________________________
Autorul… ________________________________________
Acţiunea are loc…._________________________________
M-aimpresionat…_________________________________
______________________________________________
Mesajultextului…._________________________________
____________________________________________
Anexa 5
Formați Diamantul cuvântului Toamnă
Anexa 3

Descoperiți în text cuvinte cu sens opus pentru:

leneșă -______________________________
tristețe-______________________________
înfrunzit -____________________________
zgârcită- _____________________________
îngustă-______________________________
Anexa 4

Formați perechi de sinonime:

darnică castaniu
lucesc bălan
murg plasă
dalb generoasă
mreajă sclipesc