Sunteți pe pagina 1din 2

MOST CHOCOLATE MEGA SUPER FANCY BAKERY

COMPANY MARKET
Calitate Excelent Acceptabil Excelent
Preț Acceptabil Bun Slab Excelent – 5
Amplasament Moderat Excelent Bun Bun – 4
Gama sortimentală Acceptabil Moderat Moderat Moderat – 3
Serviciu Excelent Acceptabil Moderat Acceptabil – 2
Viteza Bun Excelent Acceptabil Slab - 1
Specializare Excelent Slab Moderat
Personalizare Excelent Moderat Excelent

MOST CHOCOLATE COMPANY MEGA SUPER MARKET FANCY BAKERY

Factori Pondere Ierarhizare Ierarhizare Ierarhizare Ierarhizare Ierarhizare Ierarhizare


ponderată ponderată ponderată
Calitate 0,20 5 1,00 2 0,40 5 1,00
Preț 0,10 2 0,20 4 0,40 1 0,10
Amplasament 0,10 3 0,30 5 0,50 4 0,40
Gama 0,15 2 0,30 3 0,45 3 0,45
sortimentală
Serviciu 0,10 5 0,50 2 0,20 2 0,20
Viteza 0,05 4 0,20 5 0,25 2 0,10
Specializare 0,20 5 1,00 1 0,20 3 0,60
Personalizare 0,10 5 0,50 3 0,30 5 0,50
Total 1,00 4,00 2,70 3,35

Pașii necesar a fi urmați pentru realizarea unei analize comparative cantitative și calitative.
1. Se alege o firmă principală pentru care se dorește realizarea analizei comparative și alte două firme din același domeniu
(principalii competitori).

2. Pentru realizare analizei calitative (primul tabel), pentru cele trei firme alese, se atribuie calificative (Exelent, Bun,
Moderat, Acceptabil sau Slab) pentru fiecare factor în parte.

3. Pentru realizarea analizei cantitative (al doilea tabel), fiecărui factor îi este atribuită o pondere potrivit importanței sale,
totalul tuturor factorilor fiind egal cu 1 (100%). (Ex: calitatea poate fi apreciată la 0,20/20%).

4. În continuare, pe baza datelor cercetării calitative, fiecare firmă trebuie ierarhizată, potrivit unei scări cu număr impar de
trepte (de la 1 la 5, 1 fiind cel mai puțin important, iar 5 fiind cel mai important, pentru fiecare factor).

5. Pentru a calcula un scor ponderat (ierarhizare ponderată) fiecare ierarhizare trebuie înmulțită cu ponderea asociată.

6. Toate valorile ponderate trebuie însumate, pentru fiecare firmă, și astfel se calculează o ierarhizare generală.

Firma cu ponderea ierarhică cea mai mare, deține în percepția persoanei care a realizat această analiză, un avantaj
competitiv (definit printr-o serie de factori).

TEMĂ

Realizați o analiză comparativă calitativ-cantitativă a unei companii (la alegere) pe baza exemplului mai
sus menționat și urmărind cerințele anterioare. Precizați concluzia analizei: Care din cele trei firmei
analizate deține avantaj competitiv?