Sunteți pe pagina 1din 22

URBANCONSTRUCT-TT

SRL
www.urbanconstruct-tt.md

Declarația
în condominiu a construcției din mun. Chișinău, sect. Botanica,
str.Trandafirilor 13/2
____________2020 mun. Chișinău

Beneficiarul construcției „Urbanconstruct TT” SRL IDNO 1010600033952 în


persoana administratorului dlui Talpă Tudor, conducându-se de prevederile art. 40/5 al Legii
cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25.02.1998 (cu modificările și complectările
ulterioare), art. 555 al Codului civil al RM, declar sub răspundere proprie următoarea
informație referitoare la construcție, care sunt amplasate în mun. Chișinău, sect. Botanica,
str.Trandafirilor 13/2, in limitele terenului cu nr. cadastral 0100105.012 și încăperile din
cadrul ei, care sunt construite în baza Autorizatiei de Construire nr.124-c/18 din 21.03.2018
si Proiectul Ansamblului multifunctional cu parcare auto subterana, cu regimul maximal pe
verticala S+P+9E conform proiectului elaborat de SRL Altamira. Dreptul de proprietate
asupra terenului cu modul de folosință – pentru construcții, situat în mun. Chișinău, sect.
Botanica, str.Trandafirilor 13/2 cu nr. cadastral 0100105.012, dobândit în temeiul
contractului de vânzare-cumpărare nr. 2204 din 12.07.2017.
În componența condominiului sunt incluse:
- Terenul cu modul de folosință – pentru construcții, situat în mun. Chișinău, sect.
Botanica, str.Trandafirilor 13/2 , nr.cadastral 0100105.012:

- Complexul locativ cu nr. cadastral 0100105.012.04.

- Complexul locativ este construit din S+P+9E.

1. Suprafața interioră totală a construcției constituie 49566,3 m.p., din care:


36073,4 m.p. - suprafața totală a încăperilor izolate locative (apartamente);
5429,0 m.p.- suprafața totală a încăperilor izolate nelocative (nu include
suprafața spațiilor comune).
8044,70 m.p. – suprafața spațiilor comune
2. Total sunt construite740 încăperi izolate, din care:
492- încăperi izolate locative;
248- încăperi izolate nelocative.
BC “MOLDOVA-AGROINDBANK” SA „URBANCONSTRUCT-TT” SRL
c/b: AGRNMD2X472 MD 2002, Republica Moldova, mun. Chişinău
IBAN: MD70AG000000022511781341 str. Muncesti 280/2
c/f: 1010600033952 tel/fax 63-28-22: 069112124
cod TVA: 0306860 e-mail: urbanconstruct@mail.ru
www.URBANCONSTRUCT-TT.md
3. Descrierea încăperilor izolate:

cota parte
Nr. cota parte din spatii
incaperii Supr.m2 Destinatia Scara etajul din teren % comune % Nr. cadastral
1 49,7 locativa scara I parter 0,12 0,12 0100105.012.04.001
2 78,4 locativa scara I parter 0,19 0,19 0100105.012.04.002
3 50,4 locativa scara I parter 0,12 0,12 0100105.012.04.003
4 50,2 locativa scara I parter 0,12 0,12 0100105.012.04.004
5 45,1 locativa scara I parter 0,11 0,11 0100105.012.04.005
6 71,6 locativa scara I 1 0,17 0,17 0100105.012.04.006
7 79,7 locativa scara I 1 0,19 0,19 0100105.012.04.007
8 50,3 locativa scara I 1 0,12 0,12 0100105.012.04.008
9 50,6 locativa scara I 1 0,12 0,12 0100105.012.04.009
10 45,2 locativa scara I 1 0,11 0,11 0100105.012.04.010
11 71,2 locativa scara I 2 0,17 0,17 0100105.012.04.011
12 79,3 locativa scara I 2 0,19 0,19 0100105.012.04.012
13 50,2 locativa scara I 2 0,12 0,12 0100105.012.04.013
14 50,2 locativa scara I 2 0,12 0,12 0100105.012.04.014
15 45,2 locativa scara I 2 0,11 0,11 0100105.012.04.015
16 71,2 locativa scara I 3 0,17 0,17 0100105.012.04.016
17 79,1 locativa scara I 3 0,19 0,19 0100105.012.04.017
18 50,3 locativa scara I 3 0,12 0,12 0100105.012.04.018
19 50,6 locativa scara I 3 0,12 0,12 0100105.012.04.019
20 45,1 locativa scara I 3 0,11 0,11 0100105.012.04.020
21 71,2 locativa scara I 4 0,17 0,17 0100105.012.04.021
22 79,1 locativa scara I 4 0,19 0,19 0100105.012.04.022
23 50,6 locativa scara I 4 0,12 0,12 0100105.012.04.023
24 50,6 locativa scara I 4 0,12 0,12 0100105.012.04.024
25 45,0 locativa scara I 4 0,11 0,11 0100105.012.04.025
26 71,2 locativa scara I 5 0,17 0,17 0100105.012.04.026
27 79,2 locativa scara I 5 0,19 0,19 0100105.012.04.027
28 50,2 locativa scara I 5 0,12 0,12 0100105.012.04.028
29 50,6 locativa scara I 5 0,12 0,12 0100105.012.04.029
30 45,0 locativa scara I 5 0,11 0,11 0100105.012.04.030
31 71,0 locativa scara I 6 0,17 0,17 0100105.012.04.031
32 79,4 locativa scara I 6 0,19 0,19 0100105.012.04.032
33 50,4 locativa scara I 6 0,12 0,12 0100105.012.04.033
34 50,5 locativa scara I 6 0,12 0,12 0100105.012.04.034
35 45,0 locativa scara I 6 0,11 0,11 0100105.012.04.035
36 71,2 locativa scara I 7 0,17 0,17 0100105.012.04.036
37 78,8 locativa scara I 7 0,19 0,19 0100105.012.04.037
38 50,1 locativa scara I 7 0,12 0,12 0100105.012.04.038
39 102,5 locativa scara I 7 0,25 0,25 0100105.012.04.039
40 0,0 locativa scara I 7 0,00 0,00 0100105.012.04.040
41 71,1 locativa scara I 8 0,17 0,17 0100105.012.04.041
42 128,7 locativa scara I 8 0,31 0,31 0100105.012.04.042
BC “MOLDOVA-AGROINDBANK” SA SC „URBANCONSTRUCT-TT” SRL
c/b: AGRNMD2X472 str.Munceşti 280/2
c/d: 22511781341 MD 2002, Chişinău,Republica Moldova
c/f: 1010600033952 tel 63-28-22 tel/fax 63-28-22
cod TVA: 0306860 e-mail: urbanconstruct@mail.ru
2
43 123,4 locativa scara I 8 0,30 0,30 0100105.012.04.043
44 50,1 locativa scara I 8 0,12 0,12 0100105.012.04.044
45 44,8 locativa scara I 8 0,11 0,11 0100105.012.04.045
46 70,8 locativa scara I 9 0,17 0,17 0100105.012.04.046
47 125,9 locativa scara I 9 0,30 0,30 0100105.012.04.047
48 44,8 locativa scara I 9 0,11 0,11 0100105.012.04.048
49 45,1 locativa scara II parter 0,11 0,11 0100105.012.04.049
50 50,6 locativa scara II parter 0,12 0,12 0100105.012.04.050
51 50,1 locativa scara II parter 0,12 0,12 0100105.012.04.051
52 78,4 locativa scara II parter 0,19 0,19 0100105.012.04.052
53 49,6 locativa scara II parter 0,12 0,12 0100105.012.04.053
54 45,1 locativa scara II 1 0,11 0,11 0100105.012.04.054
55 50,6 locativa scara II 1 0,12 0,12 0100105.012.04.055
56 50,5 locativa scara II 1 0,12 0,12 0100105.012.04.056
57 79,3 locativa scara II 1 0,19 0,19 0100105.012.04.057
58 71,4 locativa scara II 1 0,17 0,17 0100105.012.04.058
59 45,0 locativa scara II 2 0,11 0,11 0100105.012.04.059
60 50,2 locativa scara II 2 0,12 0,12 0100105.012.04.060
61 50,2 locativa scara II 2 0,12 0,12 0100105.012.04.061
62 79,5 locativa scara II 2 0,19 0,19 0100105.012.04.062
63 71,0 locativa scara II 2 0,17 0,17 0100105.012.04.063
64 45,0 locativa scara II 3 0,11 0,11 0100105.012.04.064
65 50,7 locativa scara II 3 0,12 0,12 0100105.012.04.065
66 50,4 locativa scara II 3 0,12 0,12 0100105.012.04.066
67 79,0 locativa scara II 3 0,19 0,19 0100105.012.04.067
68 71,1 locativa scara II 3 0,17 0,17 0100105.012.04.068
69 45,8 locativa scara II 4 0,11 0,11 0100105.012.04.069
70 50,5 locativa scara II 4 0,12 0,12 0100105.012.04.070
71 50,3 locativa scara II 4 0,12 0,12 0100105.012.04.071
72 158,9 locativa scara II 4 0,38 0,38 0100105.012.04.072
73 0,0 locativa scara II 4 0,00 0,00 0100105.012.04.073
74 45,9 locativa scara II 5 0,11 0,11 0100105.012.04.074
75 50,4 locativa scara II 5 0,12 0,12 0100105.012.04.075
76 50,4 locativa scara II 5 0,12 0,12 0100105.012.04.076
77 79,0 locativa scara II 5 0,19 0,19 0100105.012.04.077
78 71,0 locativa scara II 5 0,17 0,17 0100105.012.04.078
79 44,9 locativa scara II 6 0,11 0,11 0100105.012.04.079
80 50,4 locativa scara II 6 0,12 0,12 0100105.012.04.080
81 50,2 locativa scara II 6 0,12 0,12 0100105.012.04.081
82 78,6 locativa scara II 6 0,19 0,19 0100105.012.04.082
83 71,3 locativa scara II 6 0,17 0,17 0100105.012.04.083
84 45,1 locativa scara II 7 0,11 0,11 0100105.012.04.084
85 50,6 locativa scara II 7 0,12 0,12 0100105.012.04.085
86 50,4 locativa scara II 7 0,12 0,12 0100105.012.04.086
87 79,2 locativa scara II 7 0,19 0,19 0100105.012.04.087
88 70,9 locativa scara II 7 0,17 0,17 0100105.012.04.088
89 45,0 locativa scara II 8 0,11 0,11 0100105.012.04.089
90 50,2 locativa scara II 8 0,12 0,12 0100105.012.04.090
91 123,5 locativa scara II 8 0,30 0,30 0100105.012.04.091
92 128,7 locativa scara II 8 0,31 0,31 0100105.012.04.092
BC “MOLDOVA-AGROINDBANK” SA SC „URBANCONSTRUCT-TT” SRL
c/b: AGRNMD2X472 str.Munceşti 280/2
c/d: 22511781341 MD 2002, Chişinău,Republica Moldova
c/f: 1010600033952 tel 63-28-22 tel/fax 63-28-22
cod TVA: 0306860 e-mail: urbanconstruct@mail.ru
2
93 71,2 locativa scara II 8 0,17 0,17 0100105.012.04.093
94 0,0 locativa scara II 9 0,00 0,00 0100105.012.04.094
95 176,6 locativa scara II 9 0,43 0,43 0100105.012.04.095
96 70,7 locativa scara II 9 0,17 0,17 0100105.012.04.096
97 43,8 locativa scara III parter 0,11 0,11 0100105.012.04.097
98 49,8 locativa scara III parter 0,12 0,12 0100105.012.04.098
99 50,3 locativa scara III parter 0,12 0,12 0100105.012.04.099
100 96,2 locativa scara III parter 0,23 0,23 0100105.012.04.100
101 117,7 locativa scara III parter 0,28 0,28 0100105.012.04.101
102 44,0 locativa scara III 1 0,11 0,11 0100105.012.04.102
103 50,2 locativa scara III 1 0,12 0,12 0100105.012.04.103
104 51,7 locativa scara III 1 0,12 0,12 0100105.012.04.104
105 97,7 locativa scara III 1 0,24 0,24 0100105.012.04.105
106 102,8 locativa scara III 1 0,25 0,25 0100105.012.04.106
107 56,1 locativa scara III 1 0,14 0,14 0100105.012.04.107
108 43,9 locativa scara III 2 0,11 0,11 0100105.012.04.108
109 50,5 locativa scara III 2 0,12 0,12 0100105.012.04.109
110 51,9 locativa scara III 2 0,13 0,13 0100105.012.04.110
111 97,3 locativa scara III 2 0,23 0,23 0100105.012.04.111
112 103,3 locativa scara III 2 0,25 0,25 0100105.012.04.112
113 56,7 locativa scara III 2 0,14 0,14 0100105.012.04.113
114 43,9 locativa scara III 3 0,11 0,11 0100105.012.04.114
115 50,1 locativa scara III 3 0,12 0,12 0100105.012.04.115
116 51,8 locativa scara III 3 0,12 0,12 0100105.012.04.116
117 97,4 locativa scara III 3 0,23 0,23 0100105.012.04.117
118 103,4 locativa scara III 3 0,25 0,25 0100105.012.04.118
119 56,7 locativa scara III 3 0,14 0,14 0100105.012.04.119
120 44,0 locativa scara III 4 0,11 0,11 0100105.012.04.120
121 50,9 locativa scara III 4 0,12 0,12 0100105.012.04.121
122 52,0 locativa scara III 4 0,13 0,13 0100105.012.04.122
123 97,7 locativa scara III 4 0,24 0,24 0100105.012.04.123
124 103,0 locativa scara III 4 0,25 0,25 0100105.012.04.124
125 56,8 locativa scara III 4 0,14 0,14 0100105.012.04.125
126 43,9 locativa scara III 5 0,11 0,11 0100105.012.04.126
127 50,4 locativa scara III 5 0,12 0,12 0100105.012.04.127
128 51,8 locativa scara III 5 0,12 0,12 0100105.012.04.128
129 99,0 locativa scara III 5 0,24 0,24 0100105.012.04.129
130 103,8 locativa scara III 5 0,25 0,25 0100105.012.04.130
131 56,8 locativa scara III 5 0,14 0,14 0100105.012.04.131
132 44,0 locativa scara III 6 0,11 0,11 0100105.012.04.132
133 50,3 locativa scara III 6 0,12 0,12 0100105.012.04.133
134 52,0 locativa scara III 6 0,13 0,13 0100105.012.04.134
135 97,5 locativa scara III 6 0,23 0,23 0100105.012.04.135
136 102,3 locativa scara III 6 0,25 0,25 0100105.012.04.136
137 56,4 locativa scara III 6 0,14 0,14 0100105.012.04.137
138 43,8 locativa scara III 7 0,11 0,11 0100105.012.04.138
139 50,0 locativa scara III 7 0,12 0,12 0100105.012.04.139
140 51,8 locativa scara III 7 0,12 0,12 0100105.012.04.140
141 97,2 locativa scara III 7 0,23 0,23 0100105.012.04.141
142 102,5 locativa scara III 7 0,25 0,25 0100105.012.04.142
BC “MOLDOVA-AGROINDBANK” SA SC „URBANCONSTRUCT-TT” SRL
c/b: AGRNMD2X472 str.Munceşti 280/2
c/d: 22511781341 MD 2002, Chişinău,Republica Moldova
c/f: 1010600033952 tel 63-28-22 tel/fax 63-28-22
cod TVA: 0306860 e-mail: urbanconstruct@mail.ru
2
143 56,5 locativa scara III 7 0,14 0,14 0100105.012.04.143
144 43,9 locativa scara III 8 0,11 0,11 0100105.012.04.144
145 52,7 locativa scara III 8 0,13 0,13 0100105.012.04.145
146 51,8 locativa scara III 8 0,12 0,12 0100105.012.04.146
147 97,3 locativa scara III 8 0,23 0,23 0100105.012.04.147
148 104,0 locativa scara III 8 0,25 0,25 0100105.012.04.148
149 56,6 locativa scara III 8 0,14 0,14 0100105.012.04.149
150 43,4 locativa scara III 9 0,10 0,10 0100105.012.04.150
151 118,3 locativa scara III 9 0,29 0,29 0100105.012.04.151
152 126,6 locativa scara III 9 0,31 0,31 0100105.012.04.152
153 129,9 locativa scara III 9 0,31 0,31 0100105.012.04.153
154 156,6 locativa scara III 9 0,38 0,38 0100105.012.04.154
155 56,6 locativa scara III 9 0,14 0,14 0100105.012.04.155
scara
156 53,4 locativa IV parter 0,13 0,13 0100105.012.04.156
scara
157 98,5 locativa IV parter 0,24 0,24 0100105.012.04.157
scara
158 98,8 locativa IV parter 0,24 0,24 0100105.012.04.158
scara
159 53,3 locativa IV parter 0,13 0,13 0100105.012.04.159
scara
160 106,7 locativa IV 1 0,26 0,26 0100105.012.04.160
scara
161 53,0 locativa IV 1 0,13 0,13 0100105.012.04.161
scara
162 51,2 locativa IV 1 0,12 0,12 0100105.012.04.162
scara
163 53,1 locativa IV 1 0,13 0,13 0100105.012.04.163
scara
164 105,9 locativa IV 1 0,26 0,26 0100105.012.04.164
scara
165 106,7 locativa IV 2 0,26 0,26 0100105.012.04.165
scara
166 52,9 locativa IV 2 0,13 0,13 0100105.012.04.166
scara
167 51,2 locativa IV 2 0,12 0,12 0100105.012.04.167
scara
168 166,4 locativa IV 2 0,40 0,40 0100105.012.04.168
scara
169 0,0 locativa IV 2 0,00 0,00 0100105.012.04.169
scara
170 107,6 locativa IV 3 0,26 0,26 0100105.012.04.170
scara
171 53,1 locativa IV 3 0,13 0,13 0100105.012.04.171
scara
172 51,2 locativa IV 3 0,12 0,12 0100105.012.04.172
scara
173 52,9 locativa IV 3 0,13 0,13 0100105.012.04.173
scara
174 106,8 locativa IV 3 0,26 0,26 0100105.012.04.174
scara
175 106,8 locativa IV 4 0,26 0,26 0100105.012.04.175
BC “MOLDOVA-AGROINDBANK” SA SC „URBANCONSTRUCT-TT” SRL
c/b: AGRNMD2X472 str.Munceşti 280/2
c/d: 22511781341 MD 2002, Chişinău,Republica Moldova
c/f: 1010600033952 tel 63-28-22 tel/fax 63-28-22
cod TVA: 0306860 e-mail: urbanconstruct@mail.ru
2
scara
176 53,8 locativa IV 4 0,13 0,13 0100105.012.04.176
scara
177 51,3 locativa IV 4 0,12 0,12 0100105.012.04.177
scara
178 53,0 locativa IV 4 0,13 0,13 0100105.012.04.178
scara
179 106,7 locativa IV 4 0,26 0,26 0100105.012.04.179
scara
180 169,0 locativa IV 5 0,41 0,41 0100105.012.04.180
scara
181 0,0 locativa IV 5 0,00 0,00 0100105.012.04.181
scara
182 51,2 locativa IV 5 0,12 0,12 0100105.012.04.182
scara
183 53,0 locativa IV 5 0,13 0,13 0100105.012.04.183
scara
184 106,6 locativa IV 5 0,26 0,26 0100105.012.04.184
scara
185 106,7 locativa IV 6 0,26 0,26 0100105.012.04.185
scara
186 52,8 locativa IV 6 0,13 0,13 0100105.012.04.186
scara
187 51,2 locativa IV 6 0,12 0,12 0100105.012.04.187
scara
188 52,8 locativa IV 6 0,13 0,13 0100105.012.04.188
scara
189 106,2 locativa IV 6 0,26 0,26 0100105.012.04.189
scara
190 106,7 locativa IV 7 0,26 0,26 0100105.012.04.190
scara
191 52,8 locativa IV 7 0,13 0,13 0100105.012.04.191
scara
192 51,0 locativa IV 7 0,12 0,12 0100105.012.04.192
scara
193 52,9 locativa IV 7 0,13 0,13 0100105.012.04.193
scara
194 106,6 locativa IV 7 0,26 0,26 0100105.012.04.194
scara
195 167,9 locativa IV 8 0,40 0,40 0100105.012.04.195
scara
196 0,0 locativa IV 8 0,00 0,00 0100105.012.04.196
scara
197 51,1 locativa IV 8 0,12 0,12 0100105.012.04.197
scara
198 52,7 locativa IV 8 0,13 0,13 0100105.012.04.198
scara
199 106,5 locativa IV 8 0,26 0,26 0100105.012.04.199
scara
200 106,1 locativa IV 9 0,26 0,26 0100105.012.04.200
scara
201 166,0 locativa IV 9 0,40 0,40 0100105.012.04.201
scara
202 99,3 locativa IV 9 0,24 0,24 0100105.012.04.202
BC “MOLDOVA-AGROINDBANK” SA SC „URBANCONSTRUCT-TT” SRL
c/b: AGRNMD2X472 str.Munceşti 280/2
c/d: 22511781341 MD 2002, Chişinău,Republica Moldova
c/f: 1010600033952 tel 63-28-22 tel/fax 63-28-22
cod TVA: 0306860 e-mail: urbanconstruct@mail.ru
2
scara
203 168,5 locativa IV 9 0,41 0,41 0100105.012.04.203
scara
204 106,8 locativa IV 9 0,26 0,26 0100105.012.04.204
205 99,0 locativa scara V 1 0,24 0,24 0100105.012.04.205
206 52,0 locativa scara V 1 0,13 0,13 0100105.012.04.206
207 51,7 locativa scara V 1 0,12 0,12 0100105.012.04.207
208 45,5 locativa scara V 1 0,11 0,11 0100105.012.04.208
209 56,2 locativa scara V 1 0,14 0,14 0100105.012.04.209
210 104,1 locativa scara V 1 0,25 0,25 0100105.012.04.210
211 98,1 locativa scara V 2 0,24 0,24 0100105.012.04.211
212 52,3 locativa scara V 2 0,13 0,13 0100105.012.04.212
213 50,8 locativa scara V 2 0,12 0,12 0100105.012.04.213
214 44,2 locativa scara V 2 0,11 0,11 0100105.012.04.214
215 56,5 locativa scara V 2 0,14 0,14 0100105.012.04.215
216 101,6 locativa scara V 2 0,24 0,24 0100105.012.04.216
217 98,3 locativa scara V 3 0,24 0,24 0100105.012.04.217
218 52,2 locativa scara V 3 0,13 0,13 0100105.012.04.218
219 103,5 locativa scara V 3 0,25 0,25 0100105.012.04.219
220 0,0 locativa scara V 3 0,00 0,00 0100105.012.04.220
221 56,3 locativa scara V 3 0,14 0,14 0100105.012.04.221
222 102,9 locativa scara V 3 0,25 0,25 0100105.012.04.222
223 97,8 locativa scara V 4 0,24 0,24 0100105.012.04.223
224 52,2 locativa scara V 4 0,13 0,13 0100105.012.04.224
225 50,8 locativa scara V 4 0,12 0,12 0100105.012.04.225
226 44,4 locativa scara V 4 0,11 0,11 0100105.012.04.226
227 56,5 locativa scara V 4 0,14 0,14 0100105.012.04.227
228 104,2 locativa scara V 4 0,25 0,25 0100105.012.04.228
229 98,3 locativa scara V 5 0,24 0,24 0100105.012.04.229
230 52,3 locativa scara V 5 0,13 0,13 0100105.012.04.230
231 50,5 locativa scara V 5 0,12 0,12 0100105.012.04.231
232 44,2 locativa scara V 5 0,11 0,11 0100105.012.04.232
233 56,2 locativa scara V 5 0,14 0,14 0100105.012.04.233
234 103,3 locativa scara V 5 0,25 0,25 0100105.012.04.234
235 97,5 locativa scara V 6 0,23 0,23 0100105.012.04.235
236 52,3 locativa scara V 6 0,13 0,13 0100105.012.04.236
237 101,6 locativa scara V 6 0,24 0,24 0100105.012.04.237
238 0,0 locativa scara V 6 0,00 0,00 0100105.012.04.238
239 56,5 locativa scara V 6 0,14 0,14 0100105.012.04.239
240 103,6 locativa scara V 6 0,25 0,25 0100105.012.04.240
241 97,7 locativa scara V 7 0,24 0,24 0100105.012.04.241
242 52,2 locativa scara V 7 0,13 0,13 0100105.012.04.242
243 50,8 locativa scara V 7 0,12 0,12 0100105.012.04.243
244 44,1 locativa scara V 7 0,11 0,11 0100105.012.04.244
245 56,9 locativa scara V 7 0,14 0,14 0100105.012.04.245
246 101,9 locativa scara V 7 0,25 0,25 0100105.012.04.246
247 97,2 locativa scara V 8 0,23 0,23 0100105.012.04.247
248 51,7 locativa scara V 8 0,12 0,12 0100105.012.04.248
249 50,3 locativa scara V 8 0,12 0,12 0100105.012.04.249
250 43,8 locativa scara V 8 0,11 0,11 0100105.012.04.250
251 56,0 locativa scara V 8 0,13 0,13 0100105.012.04.251
BC “MOLDOVA-AGROINDBANK” SA SC „URBANCONSTRUCT-TT” SRL
c/b: AGRNMD2X472 str.Munceşti 280/2
c/d: 22511781341 MD 2002, Chişinău,Republica Moldova
c/f: 1010600033952 tel 63-28-22 tel/fax 63-28-22
cod TVA: 0306860 e-mail: urbanconstruct@mail.ru
2
252 102,5 locativa scara V 8 0,25 0,25 0100105.012.04.252
253 128,3 locativa scara V 9 0,31 0,31 0100105.012.04.253
254 126,0 locativa scara V 9 0,30 0,30 0100105.012.04.254
255 121,4 locativa scara V 9 0,29 0,29 0100105.012.04.255
256 43,6 locativa scara V 9 0,11 0,11 0100105.012.04.256
257 56,9 locativa scara V 9 0,14 0,14 0100105.012.04.257
258 155,9 locativa scara V 9 0,38 0,38 0100105.012.04.258
scara
259 71,5 locativa VI 1 0,17 0,17 0100105.012.04.259
scara
260 75,8 locativa VI 1 0,18 0,18 0100105.012.04.260
scara
261 51,7 locativa VI 1 0,12 0,12 0100105.012.04.261
scara
262 75,4 locativa VI 1 0,18 0,18 0100105.012.04.262
scara
263 72,0 locativa VI 1 0,17 0,17 0100105.012.04.263
scara
264 71,2 locativa VI 2 0,17 0,17 0100105.012.04.264
scara
265 75,0 locativa VI 2 0,18 0,18 0100105.012.04.265
scara
266 50,8 locativa VI 2 0,12 0,12 0100105.012.04.266
scara
267 80,5 locativa VI 2 0,19 0,19 0100105.012.04.267
scara
268 70,4 locativa VI 2 0,17 0,17 0100105.012.04.268
scara
269 70,8 locativa VI 3 0,17 0,17 0100105.012.04.269
scara
270 74,6 locativa VI 3 0,18 0,18 0100105.012.04.270
scara
271 50,7 locativa VI 3 0,12 0,12 0100105.012.04.271
scara
272 82,0 locativa VI 3 0,20 0,20 0100105.012.04.272
scara
273 70,6 locativa VI 3 0,17 0,17 0100105.012.04.273
scara
274 70,6 locativa VI 4 0,17 0,17 0100105.012.04.274
scara
275 74,7 locativa VI 4 0,18 0,18 0100105.012.04.275
scara
276 50,8 locativa VI 4 0,12 0,12 0100105.012.04.276
scara
277 81,5 locativa VI 4 0,20 0,20 0100105.012.04.277
scara
278 70,9 locativa VI 4 0,17 0,17 0100105.012.04.278
scara
279 70,6 locativa VI 5 0,17 0,17 0100105.012.04.279
scara
280 75,1 locativa VI 5 0,18 0,18 0100105.012.04.280
scara
281 50,6 locativa VI 5 0,12 0,12 0100105.012.04.281
BC “MOLDOVA-AGROINDBANK” SA SC „URBANCONSTRUCT-TT” SRL
c/b: AGRNMD2X472 str.Munceşti 280/2
c/d: 22511781341 MD 2002, Chişinău,Republica Moldova
c/f: 1010600033952 tel 63-28-22 tel/fax 63-28-22
cod TVA: 0306860 e-mail: urbanconstruct@mail.ru
2
scara
282 82,0 locativa VI 5 0,20 0,20 0100105.012.04.282
scara
283 70,6 locativa VI 5 0,17 0,17 0100105.012.04.283
scara
284 70,9 locativa VI 6 0,17 0,17 0100105.012.04.284
scara
285 74,6 locativa VI 6 0,18 0,18 0100105.012.04.285
scara
286 50,9 locativa VI 6 0,12 0,12 0100105.012.04.286
scara
287 81,3 locativa VI 6 0,20 0,20 0100105.012.04.287
scara
288 70,6 locativa VI 6 0,17 0,17 0100105.012.04.288
scara
289 70,8 locativa VI 7 0,17 0,17 0100105.012.04.289
scara
290 74,7 locativa VI 7 0,18 0,18 0100105.012.04.290
scara
291 50,5 locativa VI 7 0,12 0,12 0100105.012.04.291
scara
292 81,0 locativa VI 7 0,20 0,20 0100105.012.04.292
scara
293 70,7 locativa VI 7 0,17 0,17 0100105.012.04.293
scara
294 98,0 locativa VI 8 0,24 0,24 0100105.012.04.294
scara
295 91,8 locativa VI 8 0,22 0,22 0100105.012.04.295
scara
296 97,7 locativa VI 8 0,24 0,24 0100105.012.04.296
scara
297 162,7 locativa VI 8 0,39 0,39 0100105.012.04.297
scara
298 0,0 locativa VI 8 0,00 0,00 0100105.012.04.298
scara
299 97,6 locativa VI 9 0,24 0,24 0100105.012.04.299
scara
300 147,3 locativa VI 9 0,35 0,35 0100105.012.04.300
scara
301 127,8 locativa VI 9 0,31 0,31 0100105.012.04.301
scara
302 71,5 locativa VII 1 0,17 0,17 0100105.012.04.302
scara
303 75,6 locativa VII 1 0,18 0,18 0100105.012.04.303
scara
304 106,0 locativa VII 1 0,26 0,26 0100105.012.04.304
scara
305 71,4 locativa VII 2 0,17 0,17 0100105.012.04.305
scara
306 81,6 locativa VII 2 0,20 0,20 0100105.012.04.306
scara
307 50,7 locativa VII 2 0,12 0,12 0100105.012.04.307
scara
308 86,6 locativa VII 2 0,21 0,21 0100105.012.04.308
BC “MOLDOVA-AGROINDBANK” SA SC „URBANCONSTRUCT-TT” SRL
c/b: AGRNMD2X472 str.Munceşti 280/2
c/d: 22511781341 MD 2002, Chişinău,Republica Moldova
c/f: 1010600033952 tel 63-28-22 tel/fax 63-28-22
cod TVA: 0306860 e-mail: urbanconstruct@mail.ru
2
scara
309 73,6 locativa VII 2 0,18 0,18 0100105.012.04.309
scara
310 70,3 locativa VII 3 0,17 0,17 0100105.012.04.310
scara
311 81,2 locativa VII 3 0,20 0,20 0100105.012.04.311
scara
312 50,1 locativa VII 3 0,12 0,12 0100105.012.04.312
scara
313 85,3 locativa VII 3 0,21 0,21 0100105.012.04.313
scara
314 73,7 locativa VII 3 0,18 0,18 0100105.012.04.314
scara
315 70,3 locativa VII 4 0,17 0,17 0100105.012.04.315
scara
316 80,4 locativa VII 4 0,19 0,19 0100105.012.04.316
scara
317 50,3 locativa VII 4 0,12 0,12 0100105.012.04.317
scara
318 85,6 locativa VII 4 0,21 0,21 0100105.012.04.318
scara
319 73,5 locativa VII 4 0,18 0,18 0100105.012.04.319
scara
320 70,2 locativa VII 5 0,17 0,17 0100105.012.04.320
scara
321 84,0 locativa VII 5 0,20 0,20 0100105.012.04.321
scara
322 50,3 locativa VII 5 0,12 0,12 0100105.012.04.322
scara
323 89,8 locativa VII 5 0,22 0,22 0100105.012.04.323
scara
324 73,3 locativa VII 5 0,18 0,18 0100105.012.04.324
scara
325 70,2 locativa VII 6 0,17 0,17 0100105.012.04.325
scara
326 82,1 locativa VII 6 0,20 0,20 0100105.012.04.326
scara
327 50,6 locativa VII 6 0,12 0,12 0100105.012.04.327
scara
328 90,0 locativa VII 6 0,22 0,22 0100105.012.04.328
scara
329 73,6 locativa VII 6 0,18 0,18 0100105.012.04.329
scara
330 70,7 locativa VII 7 0,17 0,17 0100105.012.04.330
scara
331 80,2 locativa VII 7 0,19 0,19 0100105.012.04.331
scara
332 50,3 locativa VII 7 0,12 0,12 0100105.012.04.332
scara
333 89,9 locativa VII 7 0,22 0,22 0100105.012.04.333
scara
334 73,6 locativa VII 7 0,18 0,18 0100105.012.04.334
scara
335 70,2 locativa VII 8 0,17 0,17 0100105.012.04.335
BC “MOLDOVA-AGROINDBANK” SA SC „URBANCONSTRUCT-TT” SRL
c/b: AGRNMD2X472 str.Munceşti 280/2
c/d: 22511781341 MD 2002, Chişinău,Republica Moldova
c/f: 1010600033952 tel 63-28-22 tel/fax 63-28-22
cod TVA: 0306860 e-mail: urbanconstruct@mail.ru
2
scara
336 80,2 locativa VII 8 0,19 0,19 0100105.012.04.336
scara
337 97,9 locativa VII 8 0,24 0,24 0100105.012.04.337
scara
338 120,3 locativa VII 8 0,29 0,29 0100105.012.04.338
scara
339 102,0 locativa VII 8 0,25 0,25 0100105.012.04.339
scara
340 127,9 locativa VII 9 0,31 0,31 0100105.012.04.340
scara
341 147,9 locativa VII 9 0,36 0,36 0100105.012.04.341
scara
342 102,1 locativa VII 9 0,25 0,25 0100105.012.04.342
scara
343 46,9 locativa VIII 1 0,11 0,11 0100105.012.04.343
scara
344 57,9 locativa VIII 1 0,14 0,14 0100105.012.04.344
scara
345 75,4 locativa VIII 1 0,18 0,18 0100105.012.04.345
scara
346 76,6 locativa VIII 1 0,18 0,18 0100105.012.04.346
scara
347 47,2 locativa VIII 2 0,11 0,11 0100105.012.04.347
scara
348 57,8 locativa VIII 2 0,14 0,14 0100105.012.04.348
scara
349 82,5 locativa VIII 2 0,20 0,20 0100105.012.04.349
scara
350 76,5 locativa VIII 2 0,18 0,18 0100105.012.04.350
scara
351 47,2 locativa VIII 3 0,11 0,11 0100105.012.04.351
scara
352 57,8 locativa VIII 3 0,14 0,14 0100105.012.04.352
scara
353 82,4 locativa VIII 3 0,20 0,20 0100105.012.04.353
scara
354 76,3 locativa VIII 3 0,18 0,18 0100105.012.04.354
scara
355 46,9 locativa VIII 4 0,11 0,11 0100105.012.04.355
scara
356 57,9 locativa VIII 4 0,14 0,14 0100105.012.04.356
scara
357 82,3 locativa VIII 4 0,20 0,20 0100105.012.04.357
scara
358 76,9 locativa VIII 4 0,19 0,19 0100105.012.04.358
scara
359 47,0 locativa VIII 5 0,11 0,11 0100105.012.04.359
scara
360 61,6 locativa VIII 5 0,15 0,15 0100105.012.04.360
scara
361 82,7 locativa VIII 5 0,20 0,20 0100105.012.04.361
scara
362 76,7 locativa VIII 5 0,18 0,18 0100105.012.04.362
BC “MOLDOVA-AGROINDBANK” SA SC „URBANCONSTRUCT-TT” SRL
c/b: AGRNMD2X472 str.Munceşti 280/2
c/d: 22511781341 MD 2002, Chişinău,Republica Moldova
c/f: 1010600033952 tel 63-28-22 tel/fax 63-28-22
cod TVA: 0306860 e-mail: urbanconstruct@mail.ru
2
scara
363 47,1 locativa VIII 6 0,11 0,11 0100105.012.04.363
scara
364 61,5 locativa VIII 6 0,15 0,15 0100105.012.04.364
scara
365 82,2 locativa VIII 6 0,20 0,20 0100105.012.04.365
scara
366 76,5 locativa VIII 6 0,18 0,18 0100105.012.04.366
scara
367 47,0 locativa VIII 7 0,11 0,11 0100105.012.04.367
scara
368 61,3 locativa VIII 7 0,15 0,15 0100105.012.04.368
scara
369 82,3 locativa VIII 7 0,20 0,20 0100105.012.04.369
scara
370 75,9 locativa VIII 7 0,18 0,18 0100105.012.04.370
scara
371 48,6 locativa VIII 8 0,12 0,12 0100105.012.04.371
scara
372 59,9 locativa VIII 8 0,14 0,14 0100105.012.04.372
scara
373 82,0 locativa VIII 8 0,20 0,20 0100105.012.04.373
scara
374 76,0 locativa VIII 8 0,18 0,18 0100105.012.04.374
scara
375 47,1 locativa VIII 9 0,11 0,11 0100105.012.04.375
scara
376 61,8 locativa VIII 9 0,15 0,15 0100105.012.04.376
scara
377 82,2 locativa VIII 9 0,20 0,20 0100105.012.04.377
scara
378 157,5 locativa VIII 9 0,38 0,38 0100105.012.04.378
scara
379 76,7 locativa IX 1 0,18 0,18 0100105.012.04.379
scara
380 80,2 locativa IX 1 0,19 0,19 0100105.012.04.380
scara
381 104,3 locativa IX 1 0,25 0,25 0100105.012.04.381
scara
382 74,0 locativa IX 1 0,18 0,18 0100105.012.04.382
scara
383 90,2 locativa IX 1 0,22 0,22 0100105.012.04.383
scara
384 77,1 locativa IX 2 0,19 0,19 0100105.012.04.384
scara
385 88,6 locativa IX 2 0,21 0,21 0100105.012.04.385
scara
386 105,3 locativa IX 2 0,25 0,25 0100105.012.04.386
scara
387 74,7 locativa IX 2 0,18 0,18 0100105.012.04.387
scara
388 91,8 locativa IX 2 0,22 0,22 0100105.012.04.388
scara
389 77,1 locativa IX 3 0,19 0,19 0100105.012.04.389
BC “MOLDOVA-AGROINDBANK” SA SC „URBANCONSTRUCT-TT” SRL
c/b: AGRNMD2X472 str.Munceşti 280/2
c/d: 22511781341 MD 2002, Chişinău,Republica Moldova
c/f: 1010600033952 tel 63-28-22 tel/fax 63-28-22
cod TVA: 0306860 e-mail: urbanconstruct@mail.ru
2
scara
390 88,1 locativa IX 3 0,21 0,21 0100105.012.04.390
scara
391 104,6 locativa IX 3 0,25 0,25 0100105.012.04.391
scara
392 75,2 locativa IX 3 0,18 0,18 0100105.012.04.392
scara
393 91,4 locativa IX 3 0,22 0,22 0100105.012.04.393
scara
394 76,8 locativa IX 4 0,19 0,19 0100105.012.04.394
scara
395 87,7 locativa IX 4 0,21 0,21 0100105.012.04.395
scara
396 105,1 locativa IX 4 0,25 0,25 0100105.012.04.396
scara
397 75,3 locativa IX 4 0,18 0,18 0100105.012.04.397
scara
398 91,6 locativa IX 4 0,22 0,22 0100105.012.04.398
scara
399 76,8 locativa IX 5 0,19 0,19 0100105.012.04.399
scara
400 87,5 locativa IX 5 0,21 0,21 0100105.012.04.400
scara
401 106,2 locativa IX 5 0,26 0,26 0100105.012.04.401
scara
402 74,7 locativa IX 5 0,18 0,18 0100105.012.04.402
scara
403 91,3 locativa IX 5 0,22 0,22 0100105.012.04.403
scara
404 76,7 locativa IX 6 0,18 0,18 0100105.012.04.404
scara
405 87,9 locativa IX 6 0,21 0,21 0100105.012.04.405
scara
406 105,0 locativa IX 6 0,25 0,25 0100105.012.04.406
scara
407 75,2 locativa IX 6 0,18 0,18 0100105.012.04.407
scara
408 91,7 locativa IX 6 0,22 0,22 0100105.012.04.408
scara
409 77,2 locativa IX 7 0,19 0,19 0100105.012.04.409
scara
410 87,6 locativa IX 7 0,21 0,21 0100105.012.04.410
scara
411 105,7 locativa IX 7 0,25 0,25 0100105.012.04.411
scara
412 75,2 locativa IX 7 0,18 0,18 0100105.012.04.412
scara
413 90,9 locativa IX 7 0,22 0,22 0100105.012.04.413
scara
414 76,1 locativa IX 8 0,18 0,18 0100105.012.04.414
scara
415 86,7 locativa IX 8 0,21 0,21 0100105.012.04.415
scara
416 105,8 locativa IX 8 0,25 0,25 0100105.012.04.416
BC “MOLDOVA-AGROINDBANK” SA SC „URBANCONSTRUCT-TT” SRL
c/b: AGRNMD2X472 str.Munceşti 280/2
c/d: 22511781341 MD 2002, Chişinău,Republica Moldova
c/f: 1010600033952 tel 63-28-22 tel/fax 63-28-22
cod TVA: 0306860 e-mail: urbanconstruct@mail.ru
2
scara
417 75,0 locativa IX 8 0,18 0,18 0100105.012.04.417
scara
418 91,7 locativa IX 8 0,22 0,22 0100105.012.04.418
scara
419 155,2 locativa IX 9 0,37 0,37 0100105.012.04.419
scara
420 88,1 locativa IX 9 0,21 0,21 0100105.012.04.420
scara
421 104,9 locativa IX 9 0,25 0,25 0100105.012.04.421
scara
422 75,5 locativa IX 9 0,18 0,18 0100105.012.04.422
scara
423 91,2 locativa IX 9 0,22 0,22 0100105.012.04.423
424 79,7 locativa scara X parter 0,19 0,19 0100105.012.04.424
425 50,9 locativa scara X parter 0,12 0,12 0100105.012.04.425
426 95,9 locativa scara X parter 0,23 0,23 0100105.012.04.426
427 78,8 locativa scara X 1 0,19 0,19 0100105.012.04.427
428 49,1 locativa scara X 1 0,12 0,12 0100105.012.04.428
429 47,6 locativa scara X 1 0,11 0,11 0100105.012.04.429
430 78,5 locativa scara X 1 0,19 0,19 0100105.012.04.430
431 78,5 locativa scara X 2 0,19 0,19 0100105.012.04.431
432 49,5 locativa scara X 2 0,12 0,12 0100105.012.04.432
433 47,6 locativa scara X 2 0,11 0,11 0100105.012.04.433
434 79,1 locativa scara X 2 0,19 0,19 0100105.012.04.434
435 78,5 locativa scara X 3 0,19 0,19 0100105.012.04.435
436 49,0 locativa scara X 3 0,12 0,12 0100105.012.04.436
437 47,5 locativa scara X 3 0,11 0,11 0100105.012.04.437
438 78,3 locativa scara X 3 0,19 0,19 0100105.012.04.438
439 78,6 locativa scara X 4 0,19 0,19 0100105.012.04.439
440 48,6 locativa scara X 4 0,12 0,12 0100105.012.04.440
441 47,6 locativa scara X 4 0,11 0,11 0100105.012.04.441
442 78,4 locativa scara X 4 0,19 0,19 0100105.012.04.442
443 78,7 locativa scara X 5 0,19 0,19 0100105.012.04.443
444 49,0 locativa scara X 5 0,12 0,12 0100105.012.04.444
445 47,8 locativa scara X 5 0,12 0,12 0100105.012.04.445
446 78,2 locativa scara X 5 0,19 0,19 0100105.012.04.446
447 78,5 locativa scara X 6 0,19 0,19 0100105.012.04.447
448 49,4 locativa scara X 6 0,12 0,12 0100105.012.04.448
449 47,5 locativa scara X 6 0,11 0,11 0100105.012.04.449
450 78,6 locativa scara X 6 0,19 0,19 0100105.012.04.450
451 78,3 locativa scara X 7 0,19 0,19 0100105.012.04.451
452 49,4 locativa scara X 7 0,12 0,12 0100105.012.04.452
453 47,6 locativa scara X 7 0,11 0,11 0100105.012.04.453
454 78,4 locativa scara X 7 0,19 0,19 0100105.012.04.454
455 78,4 locativa scara X 8 0,19 0,19 0100105.012.04.455
456 49,5 locativa scara X 8 0,12 0,12 0100105.012.04.456
457 47,5 locativa scara X 8 0,11 0,11 0100105.012.04.457
458 78,2 locativa scara X 8 0,19 0,19 0100105.012.04.458
459 78,1 locativa scara X 9 0,19 0,19 0100105.012.04.459
460 49,2 locativa scara X 9 0,12 0,12 0100105.012.04.460
BC “MOLDOVA-AGROINDBANK” SA SC „URBANCONSTRUCT-TT” SRL
c/b: AGRNMD2X472 str.Munceşti 280/2
c/d: 22511781341 MD 2002, Chişinău,Republica Moldova
c/f: 1010600033952 tel 63-28-22 tel/fax 63-28-22
cod TVA: 0306860 e-mail: urbanconstruct@mail.ru
2
461 47,8 locativa scara X 9 0,12 0,12 0100105.012.04.461
462 78,4 locativa scara X 9 0,19 0,19 0100105.012.04.462
scara
463 95,6 locativa XI parter 0,23 0,23 0100105.012.04.463
scara
464 73,5 locativa XI parter 0,18 0,18 0100105.012.04.464
scara
465 54,1 locativa XI parter 0,13 0,13 0100105.012.04.465
scara
466 78,7 locativa XI 1 0,19 0,19 0100105.012.04.466
scara
467 74,3 locativa XI 1 0,18 0,18 0100105.012.04.467
scara
468 50,3 locativa XI 1 0,12 0,12 0100105.012.04.468
scara
469 47,5 locativa XI 1 0,11 0,11 0100105.012.04.469
scara
470 78,8 locativa XI 2 0,19 0,19 0100105.012.04.470
scara
471 74,4 locativa XI 2 0,18 0,18 0100105.012.04.471
scara
472 50,5 locativa XI 2 0,12 0,12 0100105.012.04.472
scara
473 47,7 locativa XI 2 0,11 0,11 0100105.012.04.473
scara
474 78,3 locativa XI 3 0,19 0,19 0100105.012.04.474
scara
475 74,1 locativa XI 3 0,18 0,18 0100105.012.04.475
scara
476 50,4 locativa XI 3 0,12 0,12 0100105.012.04.476
scara
477 47,3 locativa XI 3 0,11 0,11 0100105.012.04.477
scara
478 78,5 locativa XI 4 0,19 0,19 0100105.012.04.478
scara
479 73,9 locativa XI 4 0,18 0,18 0100105.012.04.479
scara
480 50,4 locativa XI 4 0,12 0,12 0100105.012.04.480
scara
481 47,5 locativa XI 4 0,11 0,11 0100105.012.04.481
scara
482 78,6 locativa XI 5 0,19 0,19 0100105.012.04.482
scara
483 74,1 locativa XI 5 0,18 0,18 0100105.012.04.483
scara
484 50,4 locativa XI 5 0,12 0,12 0100105.012.04.484
scara
485 47,4 locativa XI 5 0,11 0,11 0100105.012.04.485
scara
486 78,5 locativa XI 6 0,19 0,19 0100105.012.04.486
scara
487 73,7 locativa XI 6 0,18 0,18 0100105.012.04.487
scara
488 50,3 locativa XI 6 0,12 0,12 0100105.012.04.488
BC “MOLDOVA-AGROINDBANK” SA SC „URBANCONSTRUCT-TT” SRL
c/b: AGRNMD2X472 str.Munceşti 280/2
c/d: 22511781341 MD 2002, Chişinău,Republica Moldova
c/f: 1010600033952 tel 63-28-22 tel/fax 63-28-22
cod TVA: 0306860 e-mail: urbanconstruct@mail.ru
2
scara
489 47,4 locativa XI 6 0,11 0,11 0100105.012.04.489
scara
490 78,9 locativa XI 7 0,19 0,19 0100105.012.04.490
scara
491 74,7 locativa XI 7 0,18 0,18 0100105.012.04.491
scara
492 50,4 locativa XI 7 0,12 0,12 0100105.012.04.492
scara
493 47,3 locativa XI 7 0,11 0,11 0100105.012.04.493
scara
494 78,6 locativa XI 8 0,19 0,19 0100105.012.04.494
scara
495 73,8 locativa XI 8 0,18 0,18 0100105.012.04.495
scara
496 50,4 locativa XI 8 0,12 0,12 0100105.012.04.496
scara
497 47,3 locativa XI 8 0,11 0,11 0100105.012.04.497
scara
498 78,6 locativa XI 9 0,19 0,19 0100105.012.04.498
scara
499 74,2 locativa XI 9 0,18 0,18 0100105.012.04.499
scara
500 50,2 locativa XI 9 0,12 0,12 0100105.012.04.500
scara
501 47,4 locativa XI 9 0,11 0,11 0100105.012.04.501
1 124,7 nelocativa   parter 0,30 0,30 0100105.012.04.504
2 5,3 nelocativa   parter 0,01 0,01 0100105.012.04.752
3 178,1 nelocativa   parter 0,43 0,43 0100105.012.04.503
4 109,5 nelocativa   parter 0,26 0,26 0100105.012.04.698
5 303,7 nelocativa   parter 0,73 0,73 0100105.012.04.697
6 258,9 nelocativa   parter 0,62 0,62 0100105.012.04.502
7 105,3 nelocativa   parter 0,25 0,25 0100105.012.04.505
8 139,3 nelocativa   parter 0,34 0,34 0100105.012.04.704
9 4,0 nelocativa   parter 0,01 0,01 0100105.012.04.751
10 172,3 nelocativa   parter 0,42 0,42 0100105.012.04.705
11 134,5 nelocativa   parter 0,32 0,32 0100105.012.04.706
12 5,8 nelocativa   parter 0,01 0,01 0100105.012.04.750
13 143,4 nelocativa   parter 0,35 0,35 0100105.012.04.707
1AD 7,0 nelocativa   subsol 0,02 0,02 0100105.012.04.506
2AD 7,1 nelocativa   subsol 0,02 0,02 0100105.012.04.689
3AD 7,1 nelocativa   subsol 0,02 0,02 0100105.012.04.703
1A 22,9 nelocativa   subsol 0,06 0,06 0100105.012.04.507
2A 22,3 nelocativa   subsol 0,05 0,05 0100105.012.04.508
3A 16,3 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.509
4A 24,7 nelocativa   subsol 0,06 0,06 0100105.012.04.510
5A 24,5 nelocativa   subsol 0,06 0,06 0100105.012.04.511
6A 27,7 nelocativa   subsol 0,07 0,07 0100105.012.04.512
7A 21,4 nelocativa   subsol 0,05 0,05 0100105.012.04.513
8A 15,0 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.514
9A 18,8 nelocativa   subsol 0,05 0,05 0100105.012.04.515
10A 19,4 nelocativa   subsol 0,05 0,05 0100105.012.04.516
BC “MOLDOVA-AGROINDBANK” SA SC „URBANCONSTRUCT-TT” SRL
c/b: AGRNMD2X472 str.Munceşti 280/2
c/d: 22511781341 MD 2002, Chişinău,Republica Moldova
c/f: 1010600033952 tel 63-28-22 tel/fax 63-28-22
cod TVA: 0306860 e-mail: urbanconstruct@mail.ru
2
11A 16,0 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.517
12A 15,6 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.518
13A 15,6 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.519
14A 16,0 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.520
15A 15,8 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.521
16A 23,0 nelocativa   subsol 0,06 0,06 0100105.012.04.522
17A 16,1 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.523
18A 22,0 nelocativa   subsol 0,05 0,05 0100105.012.04.524
19A 16,6 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.525
20A 17,2 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.526
21A 18,6 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.527
22A 22,6 nelocativa   subsol 0,05 0,05 0100105.012.04.528
23A 15,8 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.529
24A 25,4 nelocativa   subsol 0,06 0,06 0100105.012.04.530
25A 30,6 nelocativa   subsol 0,07 0,07 0100105.012.04.531
26A 22,6 nelocativa   subsol 0,05 0,05 0100105.012.04.532
27A 37,7 nelocativa   subsol 0,09 0,09 0100105.012.04.533
28A 24,5 nelocativa   subsol 0,06 0,06 0100105.012.04.534
29A 24,5 nelocativa   subsol 0,06 0,06 0100105.012.04.535
30A 19,5 nelocativa   subsol 0,05 0,05 0100105.012.04.536
31A 19,5 nelocativa   subsol 0,05 0,05 0100105.012.04.537
32A 21,9 nelocativa   subsol 0,05 0,05 0100105.012.04.538
33A 16,0 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.539
34A 25,0 nelocativa   subsol 0,06 0,06 0100105.012.04.540
35A 25,3 nelocativa   subsol 0,06 0,06 0100105.012.04.541
36A 19,6 nelocativa   subsol 0,05 0,05 0100105.012.04.542
37A 19,8 nelocativa   subsol 0,05 0,05 0100105.012.04.543
38A 20,1 nelocativa   subsol 0,05 0,05 0100105.012.04.544
39A 19,4 nelocativa   subsol 0,05 0,05 0100105.012.04.545
40A 17,1 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.546
41A 31,6 nelocativa   subsol 0,08 0,08 0100105.012.04.547
42A 21,7 nelocativa   subsol 0,05 0,05 0100105.012.04.548
43A 21,4 nelocativa   subsol 0,05 0,05 0100105.012.04.549
44A 17,3 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.550
45A 17,3 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.551
46A 17,1 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.552
47A 17,1 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.553
48A 21,2 nelocativa   subsol 0,05 0,05 0100105.012.04.554
49A 21,2 nelocativa   subsol 0,05 0,05 0100105.012.04.555
50A 17,2 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.556
51A 17,3 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.557
52A 17,1 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.558
53A 17,1 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.559
54A 21,3 nelocativa   subsol 0,05 0,05 0100105.012.04.560
55A 21,2 nelocativa   subsol 0,05 0,05 0100105.012.04.561
56A 25,0 nelocativa   subsol 0,06 0,06 0100105.012.04.562
57A 17,5 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.563
58A 16,6 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.564
59A 26,8 nelocativa   subsol 0,06 0,06 0100105.012.04.565
60A 16,4 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.566
BC “MOLDOVA-AGROINDBANK” SA SC „URBANCONSTRUCT-TT” SRL
c/b: AGRNMD2X472 str.Munceşti 280/2
c/d: 22511781341 MD 2002, Chişinău,Republica Moldova
c/f: 1010600033952 tel 63-28-22 tel/fax 63-28-22
cod TVA: 0306860 e-mail: urbanconstruct@mail.ru
2
61A 16,5 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.567
62A 22,6 nelocativa   subsol 0,05 0,05 0100105.012.04.699
63A 16,0 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.700
64A 15,7 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.701
65A 15,5 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.702
1BD 7,1 nelocativa   subsol 0,02 0,02 0100105.012.04.568
2BD 7,2 nelocativa   subsol 0,02 0,02 0100105.012.04.690
3BD 7,1 nelocativa   subsol 0,02 0,02 0100105.012.04.691
1B 13,4 nelocativa   subsol 0,03 0,03 0100105.012.04.569
2B 21,7 nelocativa   subsol 0,05 0,05 0100105.012.04.570
3B 18,5 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.571
4B 20,9 nelocativa   subsol 0,05 0,05 0100105.012.04.572
5B 22,3 nelocativa   subsol 0,05 0,05 0100105.012.04.573
6B 16,4 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.574
7B 24,9 nelocativa   subsol 0,06 0,06 0100105.012.04.575
8B 17,3 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.576
9B 17,6 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.577
10B 17,0 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.578
11B 14,9 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.579
12B 18,2 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.580
13B 25,7 nelocativa   subsol 0,06 0,06 0100105.012.04.581
14B 23,3 nelocativa   subsol 0,06 0,06 0100105.012.04.582
15B 16,1 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.583
16B 15,3 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.584
17B 15,4 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.585
18B 16,1 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.586
19B 16,1 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.587
20B 15,6 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.588
21B 15,7 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.589
22B 16,1 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.590
23B 23,0 nelocativa   subsol 0,06 0,06 0100105.012.04.591
24B 22,0 nelocativa   subsol 0,05 0,05 0100105.012.04.592
25B 26,3 nelocativa   subsol 0,06 0,06 0100105.012.04.593
26B 35,0 nelocativa   subsol 0,08 0,08 0100105.012.04.594
27B 15,6 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.595
28B 15,5 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.596
29B 16,1 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.597
30B 16,8 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.598
31B 16,8 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.599
32B 16,8 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.600
33B 16,8 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.601
34B 16,0 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.602
35B 30,8 nelocativa   subsol 0,07 0,07 0100105.012.04.603
36B 20,4 nelocativa   subsol 0,05 0,05 0100105.012.04.604
37B 16,6 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.605
38B 17,4 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.606
39B 17,4 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.607
40B 17,4 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.608
41B 17,4 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.609
42B 17,4 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.610
BC “MOLDOVA-AGROINDBANK” SA SC „URBANCONSTRUCT-TT” SRL
c/b: AGRNMD2X472 str.Munceşti 280/2
c/d: 22511781341 MD 2002, Chişinău,Republica Moldova
c/f: 1010600033952 tel 63-28-22 tel/fax 63-28-22
cod TVA: 0306860 e-mail: urbanconstruct@mail.ru
2
43B 17,4 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.611
44B 17,4 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.612
45B 17,4 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.613
46B 16,6 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.614
47B 15,7 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.615
48B 16,1 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.616
49B 16,8 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.617
50B 17,4 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.618
51B 17,4 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.619
52B 17,4 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.620
53B 17,4 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.621
54B 16,6 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.622
55B 23,5 nelocativa   subsol 0,06 0,06 0100105.012.04.623
56B 17,4 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.624
57B 17,4 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.625
58B 17,4 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.626
59B 17,4 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.627
60B 16,6 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.628
61B 19,8 nelocativa   subsol 0,05 0,05 0100105.012.04.629
62B 26,1 nelocativa   subsol 0,06 0,06 0100105.012.04.630
63B 25,6 nelocativa   subsol 0,06 0,06 0100105.012.04.631
64B 30,7 nelocativa   subsol 0,07 0,07 0100105.012.04.632
65B 15,6 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.633
66B 16,6 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.634
67B 18,0 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.635
68B 18,0 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.636
69B 18,0 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.637
70B 22,1 nelocativa   subsol 0,05 0,05 0100105.012.04.638
71B 17,2 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.639
72B 22,0 nelocativa   subsol 0,05 0,05 0100105.012.04.640
73B 29,8 nelocativa   subsol 0,07 0,07 0100105.012.04.641
74B 16,1 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.642
75B 25,5 nelocativa   subsol 0,06 0,06 0100105.012.04.643
76B 28,8 nelocativa   subsol 0,07 0,07 0100105.012.04.644
77B 20,3 nelocativa   subsol 0,05 0,05 0100105.012.04.645
78B 13,6 nelocativa   subsol 0,03 0,03 0100105.012.04.646
79B 19,9 nelocativa   subsol 0,05 0,05 0100105.012.04.647
1CD 10,9 nelocativa   subsol 0,03 0,03 0100105.012.04.692
2CD 10,5 nelocativa   subsol 0,03 0,03 0100105.012.04.693
3CD 7,4 nelocativa   subsol 0,02 0,02 0100105.012.04.694
4CD 7,0 nelocativa   subsol 0,02 0,02 0100105.012.04.695
5CD 6,5 nelocativa   subsol 0,02 0,02 0100105.012.04.696
1C 16,0 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.648
2C 16,4 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.649
3C 23,0 nelocativa   subsol 0,06 0,06 0100105.012.04.650
4C 16,8 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.651
5C 16,4 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.652
6C 16,4 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.653
7C 16,8 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.654
8C 23,0 nelocativa   subsol 0,06 0,06 0100105.012.04.655
BC “MOLDOVA-AGROINDBANK” SA SC „URBANCONSTRUCT-TT” SRL
c/b: AGRNMD2X472 str.Munceşti 280/2
c/d: 22511781341 MD 2002, Chişinău,Republica Moldova
c/f: 1010600033952 tel 63-28-22 tel/fax 63-28-22
cod TVA: 0306860 e-mail: urbanconstruct@mail.ru
2
9C 16,4 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.656
10C 17,0 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.657
11C 20,6 nelocativa   subsol 0,05 0,05 0100105.012.04.658
12C 15,5 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.659
13C 24,7 nelocativa   subsol 0,06 0,06 0100105.012.04.660
14C 16,4 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.661
15C 22,8 nelocativa   subsol 0,05 0,05 0100105.012.04.662
16C 21,6 nelocativa   subsol 0,05 0,05 0100105.012.04.663
17C 16,4 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.664
18C 16,9 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.665
19C 17,3 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.666
20C 26,1 nelocativa   subsol 0,06 0,06 0100105.012.04.667
21C 24,2 nelocativa   subsol 0,06 0,06 0100105.012.04.668
22C 23,1 nelocativa   subsol 0,06 0,06 0100105.012.04.669
23C 15,6 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.670
24C 15,1 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.671
25C 16,5 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.672
26C 16,8 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.673
27C 16,8 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.674
28C 17,2 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.675
29C 15,7 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.676
30C 15,1 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.677
31C 17,1 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.678
32C 16,5 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.679
33C 17,2 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.680
34C 16,4 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.681
35C 16,4 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.682
36C 17,2 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.683
37C 16,4 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.684
38C 16,0 nelocativa   subsol 0,04 0,04 0100105.012.04.685
4 AD 10,9 nelocativa   subsol 0,03 0,03 0100105.012.04.708
4 BD 14,3 nelocativa   subsol 0,03 0,03 0100105.012.04.709
6 CD 6,7 nelocativa   subsol 0,02 0,02 0100105.012.04.710
7 CD 6,7 nelocativa   subsol 0,02 0,02 0100105.012.04.711
scara
1-6D nelocativa 1 0100105.012.04.712
3,9 IX 0,01 0,01
scara
2-6 D nelocativa 1 0100105.012.04.713
4,1 IX 0,01 0,01
scara
3-6 D nelocativa 2 0100105.012.04.714
4,0 IX 0,01 0,01
scara
4-6 D nelocativa 2 0100105.012.04.715
4,1 IX 0,01 0,01
scara
5-6 D nelocativa 3 0100105.012.04.716
3,9 IX 0,01 0,01
scara
6-6 D nelocativa 3 0100105.012.04.717
3,9 IX 0,01 0,01
scara
7-6 D nelocativa 4 0100105.012.04.718
3,9 IX 0,01 0,01
scara
8-6 D nelocativa 4 0100105.012.04.719
4,0 IX 0,01 0,01
9-6 D 3,9 nelocativa scara 5 0,01 0,01 0100105.012.04.720
BC “MOLDOVA-AGROINDBANK” SA SC „URBANCONSTRUCT-TT” SRL
c/b: AGRNMD2X472 str.Munceşti 280/2
c/d: 22511781341 MD 2002, Chişinău,Republica Moldova
c/f: 1010600033952 tel 63-28-22 tel/fax 63-28-22
cod TVA: 0306860 e-mail: urbanconstruct@mail.ru
2
IX
scara
10-6 D nelocativa 5 0100105.012.04.721
4,0 IX 0,01 0,01
scara
11-6 D nelocativa 6 0100105.012.04.722
3,9 IX 0,01 0,01
scara
12-6 D nelocativa 6 0100105.012.04.723
4,1 IX 0,01 0,01
scara
13-6 D nelocativa 7 0100105.012.04.724
3,9 IX 0,01 0,01
scara
14-6 D nelocativa 7 0100105.012.04.725
4,0 IX 0,01 0,01
scara
15-6 D nelocativa 8 0100105.012.04.726
3,9 IX 0,01 0,01
scara
16-6 D nelocativa 8 0100105.012.04.727
4,0 IX 0,01 0,01
scara
17-6 D nelocativa 9 0100105.012.04.728
3,9 IX 0,01 0,01
scara
18-6 D nelocativa 9 0100105.012.04.729
4,0 IX 0,01 0,01
1-7 D 1,3 nelocativa scara X Parter 0,00 0,00 0100105.012.04.730
2-7 D 1,3 nelocativa scara X 1 0,00 0,00 0100105.012.04.731
3-7 D 1,3 nelocativa scara X 2 0,00 0,00 0100105.012.04.732
4-7 D 1,3 nelocativa scara X 3 0,00 0,00 0100105.012.04.733
5-7 D 1,3 nelocativa scara X 4 0,00 0,00 0100105.012.04.734
6-7 D 1,3 nelocativa scara X 5 0,00 0,00 0100105.012.04.735
7-7 D 1,4 nelocativa scara X 6 0,00 0,00 0100105.012.04.736
8-7 D 1,3 nelocativa scara X 7 0,00 0,00 0100105.012.04.737
9-7 D 1,3 nelocativa scara X 8 0,00 0,00 0100105.012.04.738
10-7 D 1,4 nelocativa scara X 9 0,00 0,00 0100105.012.04.739
scara
11-7 D nelocativa Parter 0100105.012.04.740
2,6 XI 0,01 0,01
scara
12-7 D nelocativa 1 0100105.012.04.741
2,5 XI 0,01 0,01
scara
13-7 D nelocativa 2 0100105.012.04.742
2,6 XI 0,01 0,01
scara
14-7 D nelocativa 3 0100105.012.04.743
2,5 XI 0,01 0,01
scara
15-7 D nelocativa 4 0100105.012.04.744
2,5 XI 0,01 0,01
scara
16-7 D nelocativa 5 0100105.012.04.745
2,4 XI 0,01 0,01
scara
17-7 D nelocativa 6 0100105.012.04.746
2,5 XI 0,01 0,01
scara
18-7 D nelocativa 7 0100105.012.04.747
2,6 XI 0,01 0,01
scara
19-7 D nelocativa 8 0100105.012.04.748
2,5 XI 0,01 0,01
scara
20-7 D nelocativa 9 0100105.012.04.749
2,5 XI 0,01 0,01
41502,40 100,0 100,0

BC “MOLDOVA-AGROINDBANK” SA SC „URBANCONSTRUCT-TT” SRL


c/b: AGRNMD2X472 str.Munceşti 280/2
c/d: 22511781341 MD 2002, Chişinău,Republica Moldova
c/f: 1010600033952 tel 63-28-22 tel/fax 63-28-22
cod TVA: 0306860 e-mail: urbanconstruct@mail.ru
2
Administratorul
Urbanconstruct TT SRL Talpă Tudor

BC “MOLDOVA-AGROINDBANK” SA SC „URBANCONSTRUCT-TT” SRL


c/b: AGRNMD2X472 str.Munceşti 280/2
c/d: 22511781341 MD 2002, Chişinău,Republica Moldova
c/f: 1010600033952 tel 63-28-22 tel/fax 63-28-22
cod TVA: 0306860 e-mail: urbanconstruct@mail.ru
2