Sunteți pe pagina 1din 21

www.kaeser.com www.kaeser.

com

Tehnica aerului
comprimat
Noţiuni fundamentale, sfaturi şi sugestii

www.kaeser.com
www.kaeser.com
www.kaeser.com

Informaţii şi instrumente suplimentare pentru corecta


planificare a sistemului Dvs. de aer comprimat le puteţi
accesa online la:
www.kaeser.ro > Servicii > Analiză şi consiliere
P-2010RO.2/09 Specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă

KAESER KOMPRESSOREN SRL


011181 Bucureşti – 1 – România – Tel: +4 021 2245681 – Fax: +4 021 2245602
www.kaeser.com – e-mail: info.romania@kaeser.com
Cât de mult vă costă Cuprins
aerul comprimat?
04 1. Ce este aerul comprimat?
Pentru a afla, solicitaţi de la KAESER o analiză a consumului de 06 2. Tratarea eficientă a aerului comprimat
aer comprimat (ADA). Veţi găsi mai multe informaţii în capitolele
11 ÷ 13 din broşura noastră "Analiză şi consiliere". 08 3. De ce avem nevoie de aer comprimat uscat?
10 4. Condensul: Evacuare corectă
12 5. Condensul: Tratare sigură şi economică
Informaţii şi instrumente suplimentare
pentru corecta planificare a sistemului 14 6. Controlul eficient al compresorului
Dvs. de aer comprimat le puteţi accesa
online la: 16 7. Control în bandă de presiune:
Coordonarea optimă a compresoarelor în funcţie de consum
www.kaeser.com 18 8. Economie de energie prin recuperare de căldură
> Servicii
> Analiză şi consiliere 20 9. Evitarea pierderilor de energie (1):
Proiectarea şi instalarea unei reţele de aer

22 10. Evitarea pierderilor de energie (2):


Optimizarea unei reţele de aer existente

24 11. Proiectarea corectă a sistemelor de aer (1):


Nume:
by KAESER
Analiza necesarului de aer (ADA)
Firmă:

Adresă:
26 12. Proiectarea corectă a sistemelor de aer (2):
... sau trimiteţi un fax la

Stabilirea celei mai eficiente soluţii


021 224 56 02

Localitate & cod

poştal: 28 13. Proiectarea corectă a sistemelor de aer (3):


Analiza necesarului de aer (ADA) – Stabilirea situaţiei actuale
Telefon şi fax:

KAESER 30 14. Proiectarea corectă a sistemelor de aer (4):


Da,
vă rog trimiteţi-mi, gratis şi
fără nicio obligaţie, o broşură KOMPRESSOREN SRL Răcirea eficientă a compresoarelor – Răcire cu aer
"Analiză şi consiliere".

32 15. Utilizarea corectă a sistemelor de aer:


Da,
sunt interesat în efectuarea Bdul. Ion Mihalache 179
unei analize. Vă rog să mă
011181 Bucureşti – 1, România Asigurarea pe termen lung a fiabilităţii şi costurilor minime
contactaţi.
Cât de mult vă costă Cuprins
aerul comprimat?
04 1. Ce este aerul comprimat?
Pentru a afla, solicitaţi de la KAESER o analiză a consumului de 06 2. Tratarea eficientă a aerului comprimat
aer comprimat (ADA). Veţi găsi mai multe informaţii în capitolele
11 ÷ 13 din broşura noastră "Analiză şi consiliere". 08 3. De ce avem nevoie de aer comprimat uscat?
10 4. Condensul: Evacuare corectă
12 5. Condensul: Tratare sigură şi economică
Informaţii şi instrumente suplimentare
pentru corecta planificare a sistemului 14 6. Controlul eficient al compresorului
Dvs. de aer comprimat le puteţi accesa
online la: 16 7. Control în bandă de presiune:
Coordonarea optimă a compresoarelor în funcţie de consum
www.kaeser.com 18 8. Economie de energie prin recuperare de căldură
> Servicii
> Analiză şi consiliere 20 9. Evitarea pierderilor de energie (1):
Proiectarea şi instalarea unei reţele de aer

22 10. Evitarea pierderilor de energie (2):


Optimizarea unei reţele de aer existente

24 11. Proiectarea corectă a sistemelor de aer (1):


Nume:
by KAESER
Analiza necesarului de aer (ADA)
Firmă:

Adresă:
26 12. Proiectarea corectă a sistemelor de aer (2):
... sau trimiteţi un fax la

Stabilirea celei mai eficiente soluţii


021 224 56 02

Localitate & cod

poştal: 28 13. Proiectarea corectă a sistemelor de aer (3):


Analiza necesarului de aer (ADA) – Stabilirea situaţiei actuale
Telefon şi fax:

KAESER 30 14. Proiectarea corectă a sistemelor de aer (4):


Da,
vă rog trimiteţi-mi, gratis şi
fără nicio obligaţie, o broşură KOMPRESSOREN SRL Răcirea eficientă a compresoarelor – Răcire cu aer
"Analiză şi consiliere".

32 15. Utilizarea corectă a sistemelor de aer:


Da,
sunt interesat în efectuarea Bdul. Ion Mihalache 179
unei analize. Vă rog să mă
011181 Bucureşti – 1, România Asigurarea pe termen lung a fiabilităţii şi costurilor minime
contactaţi.
Cu aerul comprimat este acelaşi
lucru ca şi cu multe alte aspecte
din viaţă: o cauză mică poate
avea un efect major – atât în sens
pozitiv cât şi în sens negativ. La menţi, ventilator, etc. Consumul ideal
o privire mai atentă, lucrurile sunt de putere electrică P poate fi calculat cu
următoarea formulă. Un, ln, si cos φn
adesea diferite de ceea ce păreau
sunt date pe plăcuţa de identificare a
motorului.

1. Ce este P = Un x ln x √3 x cos ϕn

aerul comprimat? 5. EPACT – noua formulă pentru


antrenare cu economie de energie
Eforturile din SUA de a reduce consumul
de energie al motoarelor asincrone trifa-
zate au avut ca rezultat Documentul cu
Randamentul motorului ţine seama
de pierderile interne

Consum de energie
privire la Politica Energetică (EPACT)
iniţial. În condiţii nefavorabile aerul şi volumul de aer comprimat la refu- electrice şi a factorului de putere cos ϕ devenit lege în 1997. Din 1998 KAESER
comprimat poate fi costisitor, dar larea compresorului. În final volumul V2 fără a supraîncărca motorul. Puterea vinde în Europa doar compresoare cu
măsurat la refularea compresorului este nominală este indicată pe plăcuţa de şurub conforme cu acest standard strict.
în condiţii bune este incredibil raportat la condiţiile de aspiraţie folo- identificare a motorului. Motoarele "EPACT" asigură câteva
de economic. Sfaturile noastre avantaje importante:
Notă: Dacă puterea la arborele moto-
după toate probabilităţile vor oferi rului se abate prea mult de la puterea a) Temperaturi de funcţionare mai
rezultate pe termen lung mai bune nominală a motorului, compresorul scăzute
va funcţiona ineficient şi/sau va fi Pierderile interne de putere cauzate
decât cele ale unui consultant de
supus unui grad mai mare de uzură. de generarea de căldură şi de fre-
investiţii. În acest prim capitol cări pot fi între 20 % la motoarele mici
vă vom explica termenii utilizaţi 3. Putere specifică şi 4-5 % la motoarele mai mari de
Putere nominală motor Puterea specifică a unui compresor este 160 kW. În cazul motoarelor EPACT,
în tehnica aerului comprimat şi raportul dintre puterea electrică consu- această pierdere de căldură este mult
lucrurile pe care ar trebui să le sind următoarea ecuaţie (vezi mai jos). mată şi debitul de aer livrat la o presiune mai mică – în timp ce creşterea tem-
Rezultatul este debitul de aer (FAD) al de lucru dată. Puterea electrică consu- peraturii de lucru în cazul unui motor
aveţi în vedere în legătură cu compresorului în ansamblu. Acesta nu mată este suma puterilor consumate de convenţional la încărcare nominală
aceştia. trebuie confundat cu debitul blocului de toţi consumatorii dintr-un compresor, de este de aproximativ 80 K cu o rezervă
compresie. exemplu, motor de antrenare, ventilator, de temperatură de 20 K (considerând
Debit de aer Puterea electrică
pompă de ulei, încălzire suplimentară, clasa de izolaţie F). Creşterea tempe-
consumată
1. Debit de aer V2 x P2 x T1 etc. Dacă este nevoie de puterea spe- raturii la un motor EPACT este de doar
Debitul de aer al unui compresor V1 = cifică pentru o evaluare economică, 65 K cu o rezervă de temperatură de a bornelor. Rezultatul este o durată de de până la 6 % a debitului de aer com-
(cunoscut şi ca debit de aer raportat la T2 x P1 trebuie să se ţină seama de compresor 40 K în aceleaşi condiţii. viaţă semnificativ mai lungă. primat şi o îmbunătăţire de 5 % în ceea
condiţiile de aspiraţie sau FAD – "free în ansamblu şi de presiunea maximă ce priveşte puterea specifică. Aceasta
air delivery") este volumul expandat Notă: de lucru. Puterea totală consumată la b) Durată de viaţă mai lungă c) 6 % mai mult aer comprimat cu un înseamnă un randament îmbunătăţit,
de aer pe care acesta îl împinge în DIN 1945 şi ISO 1217 se referă doar presiune maximă este apoi împărţită la Temperaturi de lucru mai scăzute consum mai mic de energie durată de funcţionare a compresorului
reţeaua de aer într-un interval de timp la debitul blocului de compresie. debitul de aer la presiune maximă. înseamnă o solicitare termică mai mică O pierdere mai mică de căldură duce mai mică şi un consum mai mic de
dat. Metoda corectă pentru măsurarea Acelaşi lucru este valabil şi pentru a motorului, a rulmenţilor motorului şi este în măsură să obţină o creştere putere electrică pe metrul cub de aer
acestui volum este dată în standardele: norma anterioară CAGI-Pneurop 4. Consum de putere electrică comprimat produs.
ISO 1217, anexa C şi DIN 1945, partea 1, PN 2 CPTC 1. Consumul de putere electrică repre-
apendice F (anterior CAGI-Pneurop zintă puterea absorbită de motorul de
PN 2 CPTC 2). Pentru a măsura debitul 2. Putere la arbore motor antrenare de la reţeaua de alimentare,
de aer se procedează astfel: întâi Puterea la arborele motor este puterea la o încărcare dată a arborelui (putere
se măsoară temperatura, presiunea mecanică pe care motorul o furnizează la arbore motor). Consumul de putere
atmosferică şi umiditatea la aspiraţia la arbore. Puterea nominală a moto- depăşeşte puterea la arborele motor
compresorului. Apoi, se măsoară pre- rului este puterea la arborele motor cu valoarea pierderilor din motor – atât
siunea maximă de lucru, temperatura obţinută prin utilizarea optimă a puterii electrice cât şi mecanice – de la rul-

4 5
Legendă:
Alegeţi clasa necesară de tratament conform domeniului aplicaţiei: THNF = Filtru sac
Specialiştii dezbat de ani de zile Tratamentul aerului folosind uscător cu refrigerare (punct de rouă sub presiune + 3 °C) Curăţă aerul aspirat foarte contaminat şi cu praf
ZK = Separator centrifugal
subiectul privind cea mai eficientă Exemple: Selecţia claselor de tratament conform ISO 8573-1 1)
Solide Apă Ulei Bacterii La Instalaţie pentru Separă condensul acumulat

KAESER
Tehnologia aerului pur şi a cerere consum foarte fluctuant ED = ECO-Drain

KAESER
metodă de tratare a aerului camerei curate
La
cerere 4 1 Purjor de condens cu senzor electronic de nivel

KAESER

KAESER
FB = Prefiltru

KAESER
comprimat. Tema principală o FST

KAESER
Industria laptelui şi a berii 1 4 1 FC = Prefiltru
Filtru
constituie întrebarea: care este FD = Filtru de particule (fărâmiţare)

KAESER
Recipient de aer UR ZK
*
Industria alimentară şi alimente FE = Microfiltru

KAESER
1 4 1

KAESER
KAESER
sistemul de compresoare care de lux AMCS FD ACT FF Separă aerosolii de ulei şi particulele solide
Aer pentru transport foarte curat, FE FE = Microfiltru
oferă cea mai eficientă metodă industria chimică 2 4 1 AMCS
Separă aerosolii de ulei şi particulele solide
La FG = Filtru cu carbon activ

KAESER
de producere a aerului comprimat Tehnologia aerului pur şi
a camerei curate
La
cerere 4 1
cerere Pentru adsorbţia vaporilor de ulei

KAESER
FFG = Combinaţie microfiltru şi filtru
* carbon activ

KAESER
FST

KAESER
Industria farmaceutică 4 1 UR = Uscător cu refrigerare
1

KAESER
2. Tratarea eficientă
FFG

KAESER
Pentru uscarea aerului comprimat, punct de rouă
sub presiune până la +3 °C
Maşini de ţesut,
1 4 1 UR ED Compresor THNF UA = Uscător cu adsorbţie
laboratoare foto *

a aerului comprimat
AMCS Pentru uscarea aerului comprimat, punct de rouă
sub presiune până la -70 °C

KAESER
Vopsire cu pistol pulverizator,
acoperire cu pulberi 1 4 1 AMCS FF ACT = Adsorbant cu carbon activ
* Pentru adsorbţia vaporilor de ulei

KAESER
Ambalaje, aer de comandă şi aer 1 4 2 FST = Filtru steril
instrumental AMCS FE Pentru aer comprimat steril
Aer industrial de uz general, Aquamat = Sistem de tratare a condensului
sablări de calitate 2 4 3 AMCS = Sistem de umplere a reţelei
AMCS
FC

KAESER
Sablare cu alice Aquamat
2 7 3
fără ulei? Lăsând la o parte ceea 10 mg/m³. De-asemenea sunt prezente c) Uscarea aerului comprimat FB

KAESER
Sablare grosieră cu alice
şi alte impurităţi precum dioxidul de Înainte ca aerul comprimat să fie furni- 3 7 4
ce pretinde fiecare producător, sulf, funinginea, metalul şi praful. zat utilizatorului trebuie să fie suficient Pentru compresoare cu şurub KAESER
Impurităţi:
+ Solide –
Aer de transport pentru sistemele de *Microfiltrele FE pot fi
nu există îndoială că cea mai de uscat pentru a fi potrivit cu aplicaţia tratare a apelor reziduale
3 9 4 instalate opţional pe
modelele de uscătoare
+ Apă / Condens –
Alte echipamente + Ulei –
2. De ce se tratează aerul? respectivă. În majoritatea cazurilor se Aer fără cerinţe de calitate cu refrigerare de la
bună calitate, de aer comprimat 8 9 5
seria TG la TI. + Bacterii –
Orice compresor, indiferent de model, foloseşte uscarea prin refrigerare deoa- Pentru reţele ce funcţionează la temperaturi negative:
fără ulei, poate fi obţinută atât cu aspiră aerul contaminat, concentrează rece este cea mai eficientă metodă Tratamentul aerului comprimat cu uscător cu adsorbţie (punct de rouă sub presiune până la -70 °C)
Grad de filtrare:
sisteme de compresie uscată cât impurităţile prin compresie şi, dacă nu (vezi "De ce avem nevoie de aer com- Solide Apă Ulei Bacterii La

KAESER
cerere Particule solide 1) Umiditate2) Conţinut
Tehnologia aerului pur şi La

Clasa ISO 8573 -1


se iau măsuri pentru a le îndepărta, primat uscat?", pagina 8). cerere 1-3 1 total de
şi cu compresoare răcite cu fluid. le eliberează în reţeaua de aer com-
a camerei curate
Instalaţie pentru consum
ulei2)

KAESER
FST foarte fluctuant Dimensiune Concentraţie Punct de rouă
Industria farmaceutică,
Ideal deci, singurul factor care primat. 3. Alegerea celui mai potrivit 1 1-3 1 max. max. de sub presiune

KAESER
industria laptelui şi a berii

KAESER
particule (x = cantitatea

KAESER
particulă
de apă în stare
sistem de comprimare Producţia de microcipuri, lichidă în g/m³) mg/m³

KAESER
trebuie luat în considerare atunci µm mg/m³

KAESER
optică, industria alimentară şi 1 1-3 1 AMCS FE FD ACT

KAESER
a) Calitatea aerului în cazul Alegerea unui compresor fără ulei pen-

KAESER

KAESER
producţia alimentară de lux n.b. Consultaţi Kaeser cu privire la tehnologia
când se alege un sistem de aer compresoarelor "fără ulei" tru o anumită aplicaţie sau a unui com- Vopsitorii 2 1-3 1
Filtru
Recipient de aer UA FE ZK
0 aerului pur şi a camerei curate
AMCS 1 0,1 0,1 ≤ - 70 ≤ 0,01
este eficienţa. Aceasta se aplică în special la compre- presor răcit cu ulei pentru altă aplicaţie La

KAESER
cerere 2 1 1 ≤ - 40 ≤ 0,1
La
soarele cu aşa-numita compresie "fără nu trebuie să depindă doar de calitatea Tehnologia aerului pur şi cerere 1-3 1 3 5 5 ≤ - 20 ≤ 1

KAESER
a camerei curate

KAESER
ulei". Datorită poluării sus-menţiona-

KAESER
aerului comprimat produs de compre- 4 15 8 ≤ + 3 ≤ 5

KAESER
FST

KAESER
5 40 10 ≤ + 7 –
1. Ce este aerul comprimat "fără te, este imposibilă producerea aerului sor ci şi de costul total al producerii şi Aer de proces, industria 1 1-3 1
farmaceutică 6 – – ≤ + 10 –
ulei"? comprimat fără ulei cu un compresor tratării aerului pentru a obţine calitatea 7 – – x ≤ 0,5 –

KAESER
Laboratoare foto 1 1-3 1 Compresor THNF 8 – – 0,5 < x ≤ 5 –

KAESER

KAESER
În conformitate cu ISO 8573-1, aerul echipat doar cu un filtru de praf de trei dorită. Factorii care trebuie luaţi în AMCS FG FD UA FE ED
9 – – 5 < x ≤ 10 –
comprimat poate fi descris ca fiind fără microni. În afară de aceste filtre de considerare includ energia consumată, Aer uscat în mod special pentru 1)
Conform ISO 8573 -1:1991 (Specificaţia pentru conţinutul de
transport, vopsiri, regulatoare fine 2 1-3 2 AMCS Aquamat particule nu este măsurată conform ISO 8573-1:2001, deoarece
ulei dacă conţinutul de ulei (inclusiv praf, aşa-numitele compresoare fără costurile de întreţinere şi service, care de presiune limitele definite pentru Clasa 1 sunt aplicabile 'Camerelor Curate').
2)
Conform ISO 8573 -1: 2001
uleiul în stare de vapori) este mai ulei nu au alte componente de tratare pot reprezenta până la 90 % din costul
mic de 0,01 mg/m³. Aceasta reprezin- a aerului. total al producerii aerului comprimat.
tă aproximativ patru sutimi din uleiul Partea leului, de 75 până la 85  % o răcitoare necesare, turaţiile ridicate, difi- ente decât cele "fără ulei". Sistemul aer fără conţinut de particule şi fără ulei
conţinut în aerul atmosferic. Această b) Calitatea aerului produs de reprezintă costul cu energia. În gama cultăţile de comandă şi control, răcirea Pure Air, dezvoltat de KAESER pentru şi până la aer steril se obţine în mod
cantitate este atât de mică încât de- compresoare răcite cu ulei de presiuni de la 500  mbar până la cu apă şi costurile mari de achiziţie pun compresoarele cu şurub răcite cu ulei, fiabil şi la costuri reduse în conformi-
abia poate fi măsurată. Dar ce se poate Prin contrast, în cazul compresoare- aproximativ 3 bar, sistemele fără ulei sub semnul întrebării utilizarea compre- asigură importante economii de până tate cu clasele de calitate stabilite prin
spune despre calitatea aerului aspirat lor cu şurub răcite cu ulei, materiile cum ar fi suflantele rotative [până la soarelor fără ulei în domeniul acesta la 30 %. Conţinutul de ulei rezidual standardul ISO.
de compresor? agresive sunt neutralizate şi particulele 2 bar] sunt foarte eficiente din punct de de presiuni. Un dezavantaj suplimentar din aerul comprimat obţinut cu acest
solide parţial eliminate de fluidul (ulei) vedere energetic. Prin contrast, com- este acela că aerul comprimat pro- sistem este mai mic de 0,003 mg/m³ 5. Diagrama tratării aerului
Aceasta depinde, fireşte, în mare de răcire. În ciuda gradului înalt de presoarele cu şurub răcite cu ulei sunt dus de compresoarele "fără ulei" este şi deci cu mult sub limitele stabilite de O diagramă a tratării aerului, ca cea de
măsură de condiţiile de ambient. Chiar puritate al aerului comprimat produs, net superioare celor aşa-numite "fără agresiv datorită condensului care se standardul ISO. Sistemul conţine toate mai sus, este acum inclusă în toate bro-
şi în zonele cu un grad normal de tot nu se poate obţine aer comprimat ulei" din punct de vedere al eficienţei formează şi a componenţilor sulfului componentele necesare pentru obţine- şurile pentru compresoarele cu şurub
contaminare hidrocarburile din aer cau- fără conţinut de ulei folosind acest energetice în domeniul de presiune aspiraţi din aerul atmosferic; valoarea rea calităţii necesare a aerului. În func- KAESER. Astfel se poate stabili imediat
zate de emisiile din industrie şi tra- tip de compresoare fără o formă de de la 4 la 16  bar. La presiuni de peste pH-ului este între 3 şi 6. ţie de aplicaţie, se folosesc uscătoare combinaţia corectă de echipamente de
fic se pot situa între 4 şi 14 mg/m³. tratare a aerului. Nici compresoarele 5 bar, compresoarele "fără ulei" trebuie cu refrigerare sau cu adsorbţie (vezi tratare a aerului pentru orice aplicaţie.
În zonele industriale, unde uleiul este fără ulei şi nici cele răcite cu fluid/ulei să fie construite cu două trepte de com- 4. Tratarea aerului cu sistemul "De ce avem nevoie de aer comprimat
folosit ca mediu de ungere, răcire şi nu pot furniza fără tratare un aer cla- presie pentru a putea obţine un raport KAESER Pure Air uscat?", pagina 8) împreună cu diverse
prelucrare, conţinutul de ulei mineral sificat ca fără ulei în conformitate cu rezonabil între consumul de energie şi Compresoarele cu şurub moderne răci- combinaţii de filtre. Calitatea aerului
din aer poate fi mult mai mare de ISO 8573-1. debitul de aer livrat. Numărul mare de te cu fluid/ulei sunt cu 10 % mai efici- începând de la aer uscat continuând cu

6 7
Când aerul atmosferic este răcit
după comprimare, aşa cum se
întâmplă într-un compresor,
vaporii de apă se transformă în
condens. În condiţii obişnuite, Umiditatea absolută a aerului este con- siuni de 10 bar (a) cu un punct de rouă R 12 şi R 22 nu mai sunt permise în sis-
un compresor de 30 kW cu ţinutul de apă din aer, în g/m³. sub presiune de +3 °C are o umiditate temele de refrigerare. Tabelul de mai
absolută de 6 g pe metrul cub de lucru. jos arată influenţa agenţilor frigorifici
un debit de aer de 5 m3/min la b) Umiditatea relativă (Hrel.) Pentru mai multă claritate – dacă metrul asupra mediului.
Umiditatea relativă este raportul cub sus-menţionat este expandat de la Până în anul 2000 majoritatea pro-
dintre umiditatea absolută actuală şi 10 bar (a) la presiunea atmosferică ducătorilor utilizau R 22, un CFC

3. De ce avem nevoie de
umiditatea absolută maxim posibilă atunci volumul său se măreşte de 10 parţial halogenat. În comparaţie cu R 12
(100 % Hrel.). Aceasta variază în funcţie ori. Conţinutul de vapori de apă de acesta avea un potenţial de degradare
de temperatură; aerul cald poate reţine 6 g rămâne neschimbat, dar acum se a ozonului de numai 5 %, iar potenţialul

aer comprimat
o cantitate mai mare de vapori de apă distribuie la un volum de 10 ori mai încălzirii globale de 12  % era mult mai
decât cel rece. mare. Aceasta înseamnă că fiecare mic. Astăzi, totuşi, se preferă utilizarea
metru cub de aer liber poate conţine HFC-ului R 134a (hidrofluorocarbon)
c) Punct de rouă atmosferic acum numai 0,6 g de vapori de apă, ca agent frigorific recomandat de
Punctul de rouă atmosferic este tem- ceea ce corespunde unui punct de rouă autorităţi ca alternativă la R 12 şi R 22
peratura la care aerul atinge gradul de atmosferic de – 24 °C. datorită potenţialului său de 0 % degra-
saturaţie de 100 % umiditate relativă dare a stratului de ozon. Avantajul lui
7,5 bar "produce" aproximativ 1. Un exemplu practic sorului. La această temperatură, un (Hrel.) la presiune atmosferică (condiţii 5. Uscarea eficientă şi ecologică a R 134a constă în faptul că echipamen-
20 litri de apă pe schimb. Acest Dacă un compresor cu şurub răcit cu metru cub de aer poate reţine doar ambiante). aerului comprimat tele mai vechi care foloseau R 12 pot fi
ulei aspiră 10 m³ de aer pe minut la pre- 30 g de apă. Rezultă un exces de aprox. a) Uscător cu refrigerare sau cu adaptate cu uşurinţă şi cheltuieli minime
condens trebuie îndepărtat din siune atmosferică, la 20 °C şi umiditate 70 g/min de apă care condensează şi Câteva exemple: adsorbţie? la noul agent frigorific.
sistemul de aer pentru a evita relativă de 60 %, acest aer conţine apro- apoi este separată. Aceasta înseamnă Noua legislaţie a mediului referitoare
ximativ 100 g de vapori de apă. Dacă că în timpul unui schimb de lucru de Punct de rouă în °C Conţinut max. de la agenţii frigorifici nu poate schimba Astăzi sunt disponibili şi alţi agenţi fri-
deteriorările şi problemele ce acest aer este comprimat la o presiune opt ore se acumulează aproximativ 35 apă în g/m³ faptul că uscătoarele cu adsorbţie nu gorifici cu potenţial zero de degradare
pot apărea la linia de producţie. absolută de 10 bar cu un raport de com- litri de condens. Încă 6 litri de condens +40 50,7 constituie o alternativă la uscătoarele a stratului de ozon precum R 404A şi
presie de 1:10, atunci se obţine ceea ce se separă la fiecare schimb dacă după cu refrigerare, nici din punct de vedere R 407C. Aceştia sunt agenţii numiţi
Astfel, uscarea aerului comprimat +30 30,1
se cheamă 1 metru cub de lucru. În orice compresor se utilizează un uscător cu economic şi nici ecologic. Uscătoa- "amestecuri", combinaţii de diferiţi
reprezintă o parte importantă a caz, la o temperatură de 80 °C după refrigerare. Iniţial, în aceste uscătoare +20 17,1 rele cu refrigerare consumă doar 3 % agenţi frigorifici, care suferă fiecare de
procesului de tratare a aerului. În comprimare, aerul poate reţine până la aerul este răcit până la +3 °C şi apoi +10 9,4 din energia necesară compresorului "alunecări" de temperaturi diferite, adică
290 g de apă pe metru cub. Cum sunt este reîncălzit la temperatura ambiantă. 0 4,9 pentru a produce aerul comprimat; în deviaţii de la temperatura la care se eva-
acest capitol veţi găsi informaţii disponibile doar aprox. 100 g, aerul Aceasta conduce la un deficit de satu- schimb, uscătoarele cu adsorbţie con- poră şi condensează componentele lor
-10 2,2
utile cu privire la uscarea este foarte uscat cu o umiditate relativă rare cu vapori de aprox. 20 % şi deci un sumă 10 până la 25 % sau mai mult. şi de asemenea au un potenţial mai mare
de circa 35 %, astfel încât nu se poate aer comprimat uscat, de calitate mai -20 0,9 Din acest motiv, uscătoarele cu refri- de încălzire globală în comparaţie cu
economică şi nedăunătoare forma condens. Temperatura aerului bună. gerare ar trebui utilizate ori de câte ori R 134a (vezi tabelul de mai jos). Din
-25 0,5
mediului a aerului comprimat. este apoi scăzută de la 80 la aprox. este posibil. Utilizarea unui uscător cu acest motiv, R 407C este luat în con-
30 °C în răcitorul final al compre- 2. Cauzele umidităţii d) Punct de rouă sub presiune adsorbţie este oportună numai dacă siderare numai în cazul unor aplicaţii
Aerul ambiant conţine întotdeauna o Punctul de rouă sub presiune (PDP) este este necesar un aer extrem de uscat cu speciale. Pe de altă parte, datorită unei
cantitate mai mică sau mai mare de temperatura la care aerul comprimat îşi un punct de rouă sub presiune de –20, alunecări mai mici de temperatură,
Aer ambiant: 10 m³/min la Raportul de compresie Răcire: 1 m³ la +3 °C apă. Cantitatea de umezeală din aer atinge punctul de saturare cu umidi- – 40 sau –70°C. R 404A prezintă interes doar în cazul
20 °C cu 102,9 g/min apă, grad 1 : 10 cu 102,9 g/min apă, grad de saturaţie depinde de temperatura aerului. De tate (100 % Hrel.) în condiţii de presiune unor debite mari de aer de 24 m³/min
de saturaţie 60 % 1 m3/min, la 80 °C cu 1728 %, condens format 96,95 g/min,
102,9 g/min apă, 46536 g/8h = aprox. 47 litri exemplu, aerul saturat 100 % cu vapori absolută. Aceasta înseamnă, în cazul b) Ce agent frigorific se utilizează? şi peste.
grad de saturaţie 35 % de apă conţine la temperatura de de mai sus, că aerul supus unei pre- CFC-urile (cloroflorocarburi) precum
+25 °C aproape 23 g de apă pe metru
cub.
Agent frigorific Formula chimică Potenţial de degradare Potenţial de încălzire Alunecarea de temperatură
ozon ODP globală GWP Variaţia temperaturii de
3. Formarea condensului
[R 12 = 100 %] [R 12 = 100 %] evaporare şi condensare
Condensul se formează dacă se reduc [K]
în acelaşi timp volumul de aer şi tem-
peratura acestuia. Astfel, se reduce
capacitatea aerului de a absorbi apa. HCFC R 22 CHClF2 5 % 12 % 0
Exact acelaşi lucru se întâmplă în blocul
de compresie şi în răcitorul final ale unui
HFCR 134A CH2F-CF3 0 % 8 % 0
compresor.

4. Termeni importanţi – Amestecuri R 404A R 143a/125/134a 0 % 26 % 0,7


o scurtă explicaţie
a) Umiditatea absolută a aerului R 407C R 32/125/134a 0 % 11 % 7,4

8 9
Condensul este un produs
secundar inevitabil al producerii
aerului comprimat. Am discutat
deja despre cum se formează
în capitolul "De ce avem nevoie a condensului îndreptate în jos, aşa- tate imediat înainte de consumatori se torul, care este foarte expus defectelor,
de aer comprimat uscat?" numitele capcane de condens, permit colectează mari cantităţi de condens. este înlocuit de un senzor electronic.
îndepărtarea condensului de pe traseul Totuşi, aceste sisteme necesită lucrări Aceasta elimină defectele cauzate de
(pag . 8). Am explicat cum, în
de aer. intensive de întreţinere. murdărie sau uzură mecanică asociate
Dimensionată corect şi cu o viteză purjoarelor cu flotor. Mai mult, pierderile
de curgere a aerului de 2 până la 2. Sisteme de purjare utilizate în de aer (care apar în cazul purjoarelor cu

4. Condensul:
3 m/s o capcană de condens plasată mod obişnuit flotor) sunt eliminate datorită controlului
în sistemul de aer separă condensul În prezent se utilizează în principal trei automat al perioadelor de deschidere
la fel de eficient ca şi un vas tampon sisteme: ale ventilului. Alte beneficii constau în

Evacuare corectă
(Figura 1). automonitorizare şi posibilitatea de a
a) Purjorul cu flotor (Figura 2) transmite semnale unui sistem central
Purjorul cu flotor reprezintă unul dintre de comandă şi control.

condiţii obişnuite, un compresor


de 30 kW cu un debit de
5 m³/min produce 20 litri de
condens pe schimb. Acest
lichid trebuie îndepărtat din
sistemul de aer pentru a preveni
problemele de funcţionare,
oprirea accidentală a producţiei şi
coroziunea. În acest capitol vom
explica modul în care condensul Separator centrifugal: temului de aer comprimat, cu condiţia
Este un separator mecanic care separă ca intrarea să se facă în partea inferi-
poate fi evacuat în mod corect şi
condensul din aer cu ajutorul forţei cen- oară iar ieşirea în partea superioară. Figura 1: Capcană de condens cu purjor Figura 2: Purjor de condens Figura 3: ECO DRAIN cu robinet cu bilă
cum în acelaşi timp se pot face trifuge (vezi figura din dreapta jos). În plus, recipientul de aer răceşte aerul
importante economii de bani. Pentru a asigura eficienţa maximă, fie- datorită faptului că suprafaţa sa mare b) Uscătoare de aer cele mai vechi sisteme de purjare şi a d) Instalare corectă
care compresor ar trebui să fie echipat acţionează ca un răcitor, îmbunătăţind Cum deja s-a menţionat, există şi alte înlocuit complet purjarea manuală ine- Între sistemul de separare a conden-
cu propriul său separator centrifugal. şi mai mult separarea puncte de colectare şi purjare precum ficientă şi neviabilă. Cu toate acestea, sului şi purjorul de condens ar trebui
condensului. cele din uscătoarele de aer. chiar şi purjarea condensului folosind montată o conductă scurtă echipată cu
Răcitoare intermediare: principiului flotor s-a dovedit extrem de un robinet de izolare (Figura 3).
1. Purjarea condensului La compresoarele Uscătoare cu refrigerare: expusă la erori de funcţionare datorită Aceasta permite izolarea purjorului în
Condensul, contaminat cu diverşi cu două trepte Mai departe condensul este separat în impurităţilor din aerul comprimat. timpul operaţiunilor de întreţinere iar sis-
poluanţi, se colectează în anumite şi răcitor intermediar, Capcane de uscătoarele cu refrigerare datorită efec- temul de aer comprimat poate rămâne
puncte ale oricărui sistem de aer (vezi condensul se colectează şi în sepa- condens: tului de uscare al răcirii aerului. b) Electroventile în funcţiune.
figura de sus). De aceea este esenţială ratorul răcitorului intermediar. Pentru a evita cur- Electroventilele cu comandă în timp sunt
purjarea fiabilă a condensului, altfel gerea necontrolată Uscătoare cu adsorbţie: mai fiabile decât purjoarele cu flotor dar
calitatea aerului, fiabilitatea şi eficienţa Recipiente de aer: a condensului, Datorită efectului considerabil de răcire trebuie verificate cu regularitate pentru
sistemului de aer comprimat pot fi Pe lângă funcţia principală de sto- traseul de aer ar al aerului pe traseu, condensul poate a nu se înfunda şi contamina. Perioa-
serios afectate. care sau tampon, recipientul de aer trebui proiectat fi colectat la prefiltrul de la intrarea în dele de deschidere incorect ajustate pot
separă gravitaţional condensul din astfel încât toate uscătorul cu adsorbţie. În uscătorul cu cauza pierderi de aer şi consum mai
a) Colectarea condensului aer. Dacă are dimensiunea necesară intrările şi ieşi- adsorbţie propriu-zis, apa există numai mare de energie.
şi locurile de purjare (debitul compresorului FAD în m³/min rile să se facă în stare de vapori datorită condiţiilor de
Iniţial, colectarea şi evacuarea conden- împărţit la 3 dimensiunea recipientului deasupra sau în presiune parţială care predomină în c) Purjoare de condens cu senzor
sului se face cu elemente mecanice ale în m³), recipientul de aer este la fel lateral. Acest lucru uscător. electronic de nivel (ECO-DRAIN,
sistemului de aer. Astfel, se colectează de eficient ca un separator centri- se aplică la toate Figura 3)
70 până la 80 % din cantitatea totală de fugal. Totuşi, faţă de separatorul zonele 'umede' ale c) Separatoare locale: La ora actuală, sunt predominant utili-
condens – în condiţia în care compre- centrifugal, recipientul de aer poate fi sistemului. Punc- Dacă nu există sisteme centrale de zate purjoarele cu control inteligent al
soarele au o răcire finală eficientă. utilizat pe conducta principală a sis- tele de colectare uscare, la separatoarele locale mon- nivelului. Acestea au avantajul că flo-

10 11
Prin producerea aerului
comprimat rezultă cantităţi
considerabile de condens (vezi
capitolele 3 şi 4). Termenul
de 'condens' este derutant misesc până la 95  % din costul tratării neutralizarea pH-ului prin adăugarea
3. Îndepărtarea specializată a con-
deoarece se poate înţelege densului condensului de către o firmă speciali- unui agent alcalin şi legarea şi concen-
zată. Acest tip de separatoare poate fi trarea compuşilor de metale grele într-o
greşit că acesta se referă numai turtă de filtrare care trebuie îndepărtată
Desigur, este posibilă colectarea con- furnizat pentru compresoare cu debite
densului şi tratarea acestuia de către o de până la 160 m³/min. Dacă este ca deşeu periculos. Acest proces este
firmă specializată. Totuşi aceste costuri necesar, pot fi conectate în paralel mai de departe cel mai complex. Trebuie

5. Condensul:
se ridică la 40 ÷ 150 €/m³. Ţinând cont multe separatoare. obţinute aprobări speciale pentru a
de cantitatea de condens acumulată, îndepărta deşeurile, care să acopere nu
tratarea locală a acestuia constituie o numai componentele uleioase din con-
metodă mai economică. Aceasta are dens, dar şi agenţii poluanţi concentraţi
avantajul că rămâne de îndepărtat extraşi din aerul din mediu. Aceştia din

Tratare sigură şi economică


numai 0,25  % din volumul original în urmă pot contamina într-o mare măsură
conformitate cu reglementările referi- condensul.
toare la protecţia mediului.

la vapori de apă condensaţi. 4. Procesul de tratare


2. Compoziţia condensului
tip de condens este posibilă doar cu a) Dispersii
Aveţi grijă! Fiecare compresor a) Dispersie
echipamente separatoare de emulsie. Pentru tratarea acestui tip de con-
funcţionează ca un aspirator Condensul poate avea diferite com- dens se foloseşte un separator cu trei
poziţii. În general, dispersia apare la c) Condensul de la compresoarele camere, două camere de separare
supradimensionat; aspiră polu-
compresoarele cu şurub răcite cu ulei fără ulei iniţială şi o cameră cu filtru de carbon
anţii din mediul înconjurător şi îi care funcţionează cu fluide de răcire Datorită creşterii gradului de poluare activ. Separarea propriu-zisă este rea-
transmite într-o formă concentrată sintetice cum este de exemplu "Sigma atmosferică, condensul din compresoa- lizată de forţa gravitaţională. Stratul de
Fluid Plus" de la Kaeser. Acest condens rele fără ulei conţine totuşi o proporţie ulei care pluteşte la suprafaţa fluidului
condensului din aerul comprimat are în mod normal o valoare a pH-ului considerabilă de componente uleioase. din camera de separare este colectat
netratat. între 6 şi 9, putând fi considerat neutru. Un astfel de condens are adesea un într-un recipient şi înlăturat ca ulei rezi-
În cazul acestui condens, agenţii polu- conţinut ridicat de dioxid de sulf, metale dual. Apa rămasă este apoi filtrată în Separatoarele gravitaţionale precum acest
Aquamat tratează condensul tip dispersie în mod
anţi aspiraţi din atmosferă sunt reţinuţi grele şi/sau alte particule solide. Acest două etape şi poate fi evacuată ca apă
fiabil şi economic
1. De ce să tratăm condensul? de stratul de ulei ce se formează cu condens este în general nociv, cu o reziduală. Prin acest proces se econo-
Utilizatorii care înlătură condensul uşurinţă la suprafaţa b) Emulsii
pur şi simplu aruncându-l în reţeaua apei. În general, pentru tratarea emulsi-
de canalizare riscă amenzi serioase. ilor stabile sunt folosite două tipuri de
Aceasta deoarece condensul care se b) Emulsie separatoare:
acumulează în timpul generării aerului Un semn de emulsie Sistemele de separare cu membrană
comprimat este un amestec foarte dău- vizibil îl constituie un acţionează pe principiul ultra-filtrării, uti-
nător. Pe lângă particule solide, acesta fluid lăptos care nu se lizând aşa-numita curgere încrucişată.
conţine cantităţi din ce în ce mai mari separă nici după câteva În timpul acestui proces, condensul
de hidrocarburi, dioxid de sulf, cupru, zile (vezi 1 în figura din prefiltrat curge de-a lungul membranei.
plumb, fier şi alte substanţe datorate dreapta). Această com- O parte din condens penetrează mem-
creşterii gradului de poluare a mediului. poziţie apare adesea în brana, şi părăseşte separatorul sub
În Germania, înlăturarea condensului cazul compresoarelor formă de apă curată ce poate fi eva-
este reglementată de Documentul cu piston, cu şurub şi cuată ca apă reziduală. Al doilea tip
privind gospodărirea apelor. Acest docu- cu palete culisante care de separator utilizează un agent de
ment prevede că apa poluată trebuie funcţionează cu uleiuri 1 2 3 separare sub formă de pudră. Acesta
tratată în conformitate cu "reglemen- convenţionale. Agenţii încapsulează mai multe particule de
tările tehnologice general aprobate". poluanţi dintr-o astfel de ulei, formând particule mai mari şi mai
Aceasta se referă la toate tipurile de compoziţie sunt de ase- uşor de filtrat. Acestea sunt reţinute cu
condens – inclusiv condensul de la menea captaţi de ulei. uşurinţă în filtre cu o anumită dimen-
compresoarele "fără ulei". Datorită amestecului siune a porilor. Apa rezultată poate fi
Există limite legale pentru toţi agenţii gros, stabil, uleiul, apa şi evacuată ca apă reziduală.
poluanţi şi pentru valorile pH-ului. agenţii poluanţi precum
Acestea variază în funcţie de ţară şi praf şi metale grele nu c) Condensul de la compresoarele
Toate compresoarele aspiră vapori de apă Separatoarele cu membrană sunt utilizate în
ramură tehnologică. Limita maximă pot fi separate prin acţiunea gravitaţiei. valoare a pH-ului între 3 şi 6. Condensul fără ulei
şi agenţi poluanţi odată cu aerul atmosferic. general pentru emulsii stabile de condens
admisă pentru hidrocarburi, de exemplu, Dacă aceste uleiuri conţin compuşi de de acest tip nu poate fi înlăturat ca apă Condensul rezultat trebuie curăţat de ulei şi alţi Condensul din compresoarele fără ulei
este de 20 mg/l, iar limita pH-ului pentru ester, atunci condensul poate fi agresiv reziduală, deşi se pretinde adesea agenţi contaminanţi (figura de sus, 2) înainte de a trebuie tratat cu ajutorul unui proces
condensul aruncat variază între 6 şi 9. şi trebuie neutralizat. Tratarea acestui acest lucru. putea fi evacuat ca apă curată (3) chimic de separare. Acesta include-

12 13
În ciuda tuturor beneficiilor, aerul
comprimat constituie un mediu
energetic relativ scump. Aceasta
înseamnă că ar trebui făcute Presiune
Control Dual Presiune
Control Quadro
Comandă Sarcină – Gol – Oprit Comandă Sarcină – Gol – Oprit cu selectarea
economii ori de câte ori este automată a regimului optim
posibil. În cadrul multor aplicaţii,
una din principalele cauze care Sarcină Sarcină

Gol Gol
Oprit Oprit

6. Controlul eficient
% din puterea nominală a motorului Timp % din puterea nominală a motorului Timp

Presiune Control proporţional Presiune


SFC (motor cu turaţie variabilă)
Presiune constantă, control continuu al debitului cu Convertizor de frecvenţă – control continuu al debitului

al compresorului
controler proporţional prin variaţia turaţiei motorului

Sarcină Sarcină

Gol Gol

descarcă zonele presurizate din com- a) Consumul de bază Oprit Oprit

determină creşterea costurilor presor. Motorul de antrenare, pe de Consumul de bază este debitul de aer
% din puterea nominală a motorului Timp % din puterea nominală a motorului Timp

este nepotrivirea debitului de altă parte, trebuie să continue să necesar în mod constant pentru o uni-
Controlerul intern "KAESER Sigma Control" oferă patru tipuri diferite de control
funcţioneze o anumită perioadă pentru tate de producţie.
aer al compresorului cu cererea
a evita depăşirea numărului permis
fluctuantă de aer comprimat. de porniri. Puterea necesară pentru a b) Consumul de vârf moderne nu trebuie numai să poată ca defectele de tipul pierderii continu- tanţe mari într-un timp foarte scurt
Adesea, factorul de încărcare antrena motorul în timpul acestei peri- Prin contrast, consumul de vârf este porni compresoare de diferite mărci şi ităţii la un cablu de conexiune să fie (figura de jos). Aceasta înseamnă că
oade de mers în gol trebuie privită ca o debitul de aer cerut în momentele de dimensiuni în acelaşi timp. Trebuie de imediat recunoscute. nu este obligatorie amplasarea contro-
al compresorului este de numai pierdere. Consumul de energie al unui consum maxim. Acesta este variabil asemenea să poată monitoriza sistemul lerelor centrale în centrala propriu-zisă
50%. Mulţi utilizatori nici nu compresor la mers în gol reprezintă încă datorită variaţiei cererii de la diverşii pentru întreţinere, echilibrând orele de Metode de transfer obişnuite: de aer comprimat.
20 % din energia necesară funcţionării consumatori. funcţionare ale maşinilor şi înregistrând 1. Contacte fără potenţial
sunt conştienţi de acest lucru în sarcină. Pentru a răspunde cât mai bine diver- defecţiunile pentru a micşora costurile 2. Semnale analogice de 4 – 20 mA
deoarece compresoarele lor au selor cerinţe de consum, fiecare legate de service şi pentru a creşte 3. Interfeţe de comunicaţie, ex.:
un indicator care arată numai b) Antrenare cu frecvenţă variabilă compresor trebuie să fie controlat indi- fiabilitatea. RS 232, RS 485 sau Profibus DP
Eficienţa compresoarelor cu turaţie vari- vidual printr-un controler intern. Aceste
orele de funcţionare, nu şi orele abilă prin convertizor de frecvenţă nu controlere trebuie să poată susţine c) Gradarea corectă Cea mai modernă metodă de transfer
de mers în sarcină. Nişte sisteme este constantă în toată gama de reglaj. funcţionarea compresorului şi, deci, O condiţie importantă a unui controler este Profibus. Acest sistem poate
În limitele cuprinse între 30 şi 100 % alimentarea cu aer comprimat în cazul central eficient, adică în stare să eco- transmite volume mari de date pe dis-
de comandă bine adaptate pot aceasta se reduce de la 94 până la apariţiei unei defecţiuni a controlerului nomisească energie, este gradarea
Profibus oferă o legătură rapidă de date de la sistemul de aer comprimat la controlerul central şi la
ajuta prin creşterea factorului de 86 % în cazul unui motor de 90 kW, de central. perfectă a compresoarelor. Suma
centrul de comandă şi control
exemplu. Pe lângă aceasta se adaugă debitelor de aer comprimat a compre-
încărcare până la peste 90 %,
pierderile convertizorului de frecvenţă 3. Controlere centrale soarelor de vârf trebuie, deci, să fie mai
obţinând economii de energie de şi caracteristica de putere neliniară a Controlerele centrale coordonează mare decât debitul compresorului de SMS pe telefonul mobil

până la 20 % şi chiar mai mult. compresoarelor. operarea compresoarelor în cadrul sis- bază ce urmează a fi cuplat. Dacă se
Centru de Centru de comandă
temului de aer comprimat şi pornesc utilizează un compresor cu convertizor Service "Sigma Air Control"
În cazul în care compresoarele cu turaţie sau opresc compresoarele în funcţie de de frecvenţă, gama de reglaj a acestuia
variabilă sunt utilizate incorect, acestea cererea de aer comprimat. trebuie să fie mai mare decât debitul Vânzări/ Service Modem
se pot transforma în mari consumatoare compresorului de bază ce urmează a fi
1. Control intern de energie fără ştirea utilizatorului. a) Repartizarea consumului cuplat, altfel nu poate fi garantată efici- Modem

a) Comandă mers în sarcină/ gol Aceasta înseamnă că antrenarea cu Aceasta presupune împărţirea compre- enţa furnizării aerului comprimat.
Majoritatea compresoarelor au motoare frecvenţă variabilă nu constituie un soarelor cu mărimi şi tipuri de comandă
de antrenare trifazice asincrone. remediu universal în ceea ce priveşte şi control identice sau diferite în funcţie d) Siguranţa transferului de date SIGMA AIR Ethernet
Frecvenţa de pornire permisă a acestor funcţionarea eficientă şi economică. de consumurile de aer comprimat O altă cerinţă importantă necesară func- MANAGER
Profibus DP
motoare este cu atât mai joasă cu cât de bază şi de vârf ale unei unităţi de ţionării perfecte şi eficienţei controlerului Compresoare
este mai mare puterea de antrenare. 2. Clasificarea consumului de aer producţie. central de comandă este siguranţa tran-
Aceasta nu corespunde frecvenţei În general, ţinând cont de funcţia lor, sferului de date. Trebuie să se asigure
Filtru cu Eco
de pornire necesare pentru a cupla şi compresoarele pot fi clasificate în b) Funcţiile controlerului central transferabilitatea mesajelor între toate Drain

decupla compresorul cu diferenţe mici unităţi ce preiau încărcarea de bază, Coordonarea funcţionării unei staţii compresoarele şi între compresoare Tratarea aerului
care să satisfacă cererea momentană încărcarea medie şi încărcarea de vârf de compresoare este o sarcină difi- şi controlerul central. În plus, căile de
de aer comprimat. Aceste cicluri doar sau ca unităţi de rezervă. cilă şi complexă. Controlerele centrale comunicaţie trebuie monitorizate pentru

14 15
Sistemele de aer comprimat sunt
în mod obişnuit compuse din mai
multe compresoare de dimensiuni
similare sau diferite. Din moment bandă de presiune. Funcţionarea unui 0,2 bar. Aceasta este cea mai îngustă încărca compresoarele în mod egal în
ce controlul corespunzător număr oricât de mare de compresoare bandă de presiune cunoscută la ora funcţie de orele totale de funcţionare şi
este esenţial pentru operarea poate fi coordonată astfel încât să actuală în tehnologia aerului comprimat. orele de mers în sarcină, dar şi că pot
păstreze presiunea din sistem într-o Recunoaşterea tendinţei nu se bazează selecta compresorul potrivit exact la
unui sistem eficient, pentru singură aşa-numită bandă de presiune pe creşterea şi scăderea de presiune momentul potrivit (Figura 4). O cerinţă
(Figura 1). Cu toate acestea, utilizarea pe termen scurt într-o perioadă stabi- importantă o constituie, totuşi, repartizarea
unui comutator asistat de un micropro- lită. În acest caz se urmăreşte profilul optimă. O repartizare (împărţire) repre-

7. Controlul în bandă de presiune:


cesor sau, şi mai bine, un calculator consumului din sistem după cuplarea zintă gruparea compresoarelor de aceeaşi
industrial cu rol de controler reprezintă o mărime sau de mărimi diferite
condiţie vitală. Există mai multe metode în funcţie de consumul de bază
Control în bandă de presiune pentru un grup de

Coordonarea optimă a compresoarelor în funcţie de


de control în bandă de presiune, precum compresoare (SAM/VESIS) şi cel de vârf (vezi şi capitolul 6
cele explicate mai jos. "Controlul eficient al compre-
soarelor"). Cu toate acestea,
cererea de aer comprimat a) Controlul vectorial
În cazul controlului vectorial, viteza de
Primul punct de cuplare a unui compresor
Valoarea
prescrisă
această metodă de control
al compresoarelor, cea mai
creştere sau scădere a presiunii siste- eficientă în prezent, nece-
mului, între valorile minime şi maxime sită transferul şi prelucrarea
coordonarea echipamentelor prin această strategie rezultă un sistem a) Control în cascadă folosind pre- stabilite, este interpretată ca diferenţa
Al doilea punct de cuplare a unui compresor

unui mare volum de date.


individuale este nevoie de un de control în cascadă, sau trepte. Când sostatul tradiţional dintre debitul de aer comprimat furnizat Numai calculatoarele indus-
cererea de aer comprimat este scăzută, Dacă se utilizează presostate sau mano- şi consum. Pe baza calculării consu- Figura 3: Controlul în bandă de triale inteligente cum este
controler central. Această sarcină presiune cu recunoaşterea tendinţei
funcţionează un singur compresor iar metre cu contact pentru controlul în Sigma Air Manager (SAM) produse
(deasupra)
era relativ simplă, deoarece presiunea creşte şi fluctuează în inter- cascadă, în general diferenţa minimă de KAESER sunt capabile să prelu-
valul superior între presiunea minimă dintre presiunea de cuplare şi cea de unui compresor şi apoi se
deobicei implica doar rotirea (pmin) şi presiunea maximă (pmax) a decuplare ar trebui fixată la 0,5 bar pentru
Vector
Presiunea
Vector
Presiunea trag concluziile corespunză-
compresoarelor de aceleaşi
creşte în timp scade în timp
acestui compresor. Când cererea de fiecare compresor în parte, în timp ce valo- toare pentru selecţionarea
dimensiuni pentru a satisface aer comprimat creşte, presiunea scade rile de comutare ar trebui decalate cu cel următorului compresor
şi sunt pornite alte compresoare pentru puţin 0,3 bar. Numărul maxim de compre- (Figura 3). Recunoaşterea
consumul de bază în aşa fel a o satisface (Figura 1). Aceasta are soare care ar trebui comandate în acest tendinţei, care funcţionează
încât timpul lor de funcţionare ca rezultat o variaţie totală de presiune mod este de patru, ceea ce în general cu o acurateţe între 0,01 şi
relativ mare cu valori maxime cu mult determină o variaţie totală a presiunii de 0,03 bar, este actualizată
să fie aproximativ acelaşi. Astăzi 1,4 bar.
Vector 1 Vector 2
continuu, permiţând con-
cerinţele sunt mai complexe trolerului să coordoneze
Comparaţie între controlul în
b) Control în cascadă compresoarele cu diferenţe
deoarece acum este necesar să cascadă şi în bandă de presiune Figura 2: Control vectorial
folosind achiziţia elec- de presiune minime între
se adapteze cu grijă furnizarea Fluctuaţia de presiune cu comutare tronică a presiunii mului anterior, controlerul selectează cuplare şi decuplare, chiar şi în condiţiile
secvenţială tradiţională a încărcării de bază
de aer comprimat la cererea Utilizarea traductoarelor apoi cele mai potrivite compresoare unei cereri extrem de fluctuante. Astăzi, Figura 4: Utilizarea îmbunătăţită a compresoarelor
electronice de pre- (Figura 2). În anumite condiţii, aceasta este posibil din punct de vedere tehnic să cu ajutorul coordonării eficiente a acestora şi a
variabilă de aer comprimat pentru siune reduce presiunea poate duce la oscilaţii ale presiunii sis- se comande 16 compresoare în acelaşi repartizării optime a consumului

a obţine maximum de eficienţă diferenţială a compre- temului în cazul în care consumul de timp într-o bandă de presiune de numai creze asemenea volume mari de date.
soarelor individuale aer comprimat este fluctuant, ceea ce 0,2 bar. În cazul consumului extrem de Acest tip de calculatoare industriale
energetică. De fapt, există două Marjă de
siguranţă
Timp
la 0,2 bar şi permite determină necesitatea corectării acestor mare, o bandă de presiune de urgenţă pot fi uşor interconectate cu sistemele
sisteme diferite de control al de-asemenea redu- variaţii de presiune prin amortizarea lor. poate proteja banda de presiune func- centrale de control şi, pe lângă faptul
cerea decalajului dintre Un punct vital în acest caz îl reprezintă ţională, asigurând o producţie de aer că sunt controlere foarte eficiente ale
compresoarelor; controlul în Fluctuaţia de presiune cu SAM sau VESIS
(Control în bandă de presiune)
valorile de comutare. alegerea compresoarelor. În general, în comprimat sigură şi fiabilă. Aceste sistemului de aer comprimat, pot înde-
cascadă şi controlul în bandă de Figura 1: Compararea fluctuaţiilor şi a reducerilor de Aceasta poate reduce variaţia totală de cazul acestei metode de control vari- controlere pot contribui la importante plini şi funcţia de server web cu pagini
presiune folosind controlul în cascadă (comutarea
presiune. secvenţială a încărcării de bază) şi controlul în
presiune a grupului la 0,7 bar. Aşa cum aţiile de presiune nu pot fi reduse sub economii de energie în cadrul siste- HTML programate. Acest lucru permite
bandă de presiune ("SAM" sau "VESIS") a fost menţionat, controlul în cascadă 0,5 bar deoarece valorile de referinţă melor de alimentare cu aer comprimat. înregistrarea datelor operaţionale ale
nu ar trebui folosit la mai mult de patru le reprezintă presiunea minimă şi cea O reducere de numai 0,1 bar duce la o compresoarelor fără a fi necesar un
peste presiunea nominală de lucru, compresoare. Altfel există pericolul ca maximă setată. economie de 1 % în ceea ce priveşte software special, precum şi utilizarea
1. Control în cascadă mărind importanţa pierderilor de aer prin pierderile de energie şi de aer să fie consumul de energie. eficientă a întregului sistem de aer com-
Controlul în cascadă este metoda neetanşeităţi şi a pierderilor de energie extrem de ridicate datorită variaţiei mari b) Control în bandă de presiune primat, vizualizarea datelor într-un mod
clasică de control al unui grup de com- corespunzătoare; pe de altă parte, a presiunii. cu recunoaşterea tendinţei (de vari- c) Controlul legat de consumul de vârf inteligibil, evaluarea acestora şi luarea
presoare. Astfel fiecare compresor este în cazul în care consumul este mare, aţie) Controlerele bazate pe controlul în măsurilor corespunzătoare (vezi şi
scos sau adăugat în funcţie de presiu- presiunea scade mult sub valoarea pre- 2. Control în bandă de presiune Controlul în bandă de presiune cu bandă de presiune cu recunoaşterea "Sigma Air Manager", pagina 27).
nile de comutare în vederea adaptării siunii nominale de lucru şi rezerva de Fără îndoială, cea mai modernă şi efi- recunoaşterea tendinţei este mult mai tendinţei grupează compresoarele
la consumul din sistem. Dacă trebuie presiune din sistem este redusă. cientă metodă de coordonare a mai eficient decât controlul vectorial deoa- în funcţie de capacitatea acestora.
coordonate mai multe compresoare, multor compresoare este controlul în rece pot fi atinse variaţii ale presiunii de Aceasta înseamnă nu numai că pot

16 17
Ca urmare a creşterii continue
a preţurilor la energia electrică,
utilizarea eficientă a energiei
nu este importantă doar pentru
mediu, ci este şi o tot mai mare
necesitate economică. Produ-
cătorii de compresoare pot să Circulaţia uleiului de răcire în
Schimbător de căldură compresor
Circulaţie apă în plăci
industrială

8. Economie de energie
prin recuperare de căldură
Figura 2: Sistem de recuperare căldură cu schimbător de căldură în plăci pentru încălzirea apei la 70 °C
furnizeze diverse soluţii în acest sească mai mult cu staţia lor de aer manuală sau automată. Clapeta poate fi
comprimat pot alege una dintre următoa- reglată cu ajutorul unui termostat pentru zează schimbătoare de căldură cu plăci, Desigur, cu condiţia unei dimensionări de aer comprimat, ar fi în pericol. Cea
sens, precum de ex. sistemele
rele metode de recuperare a căldurii: a menţine temperatura constantă standard sau autoprotejate, în funcţie de corecte. mai sigură metodă este de a monta în
de recuperare a căldurii produse dorită. Metoda de încălzire a încăperilor scopul în care este folosită apa: pentru compresor un schimbător de căldură
de compresoarele cu şurub. a) Încălzirea aerului permite recuperarea a 94 % din energia încălzire, spălătorie sau duşuri, pro- 4. Considerente în ceea ce priveşte suplimentar, destinat numai recuperării
Cea mai simplă şi directă metodă de electrică consumată de un compresor ducţie sau curăţare industrială umedă. fiabilitatea de căldură. Astfel, în eventualitatea
recuperare a căldurii generate de un cu şurub.  Şi acest lucru este avantajos Cu ajutorul acestor schimbătoare de În mod normal, sistemele de răcire pri- unei defecţiuni sau dacă apa caldă nu
compresor cu şurub răcit cu fluid/ulei chiar şi pentru echipamente mici, deoa- căldură pot fi atinse temperaturi ale apei mare ale compresoarelor nu ar trebui este necesară, compresorul poate uti-
1. Compresoarele generează constă în utilizarea căldurii din aerul de rece un compresor de 18,5 kW poate să de maximum 70 °C. Experienţa arată că niciodată utilizate atât pentru răcire cât liza sistemul de răcire primar cu aer sau
în primul rând căldură răcire încălzit rezultat de la compresor. producă cu uşurinţă suficientă căldură pentru compresoare cu capacitate de la şi pentru sistemul de recuperare a căl- apă şi astfel poate continua să funcţio-
Greu de crezut, adevărul este că 100 % Acest aer încălzit este direcţionat cu pentru a încălzi o locuinţă obişnuită. 18,5  kW în sus, costurile adiţionale durii. Aceasta deoarece, dacă sistemul neze. Producţia de aer comprimat este
din energia electrică utilizată de compre- ajutorul unei tubulaturi pentru a fi folosit pentru aceste sisteme de recuperare de recuperare a căldurii s-ar defecta, asigurată.
soare se transformă în căldură. Acţiunea la încălzirea încăperilor în depozite şi b) Apă caldă a căldurii se amortizează în doi ani. răcirea compresorului, şi deci producţia
de comprimare a aerului încarcă aerul ateliere (Figura 1). Aerul cald poate fi Apa caldă poate fi recuperată pentru 5. Concluzie
din compresor cu energie potenţială. de-asemenea utilizat şi în alte aplicaţii diverse scopuri de la un compresor Diagrama fluxului de căldură Recuperarea căldurii rezultată în urma
Această energie este eliberată în precum uscarea, perdelele de căldură răcit cu aer sau cu apă prin inter- compresiei în scopul utilizării ei consti-
momentul utilizării prin expansiunea şi preîncălzirea aerului. Când aerul mediul unui schimbător de căldură tuie un mod inteligent de a îmbunătăţi
aerului comprimat însoţită de absorbţia încălzit nu este necesar, este eliberat (Figura 2) instalat în circuitul uleiului de costurile producţiei de aer comprimat

Aer ambiant 2 %


căldurii din mediul înconjurător. în exterior printr-o clapetă sau jaluzea răcire al blocului de compresie. Se utili- şi de a proteja în acelaşi timp mediul
înconjurător. Efortul necesar în acest

Răcirea aerului comprimat 13 %


2. Până la 94 % energie utilizabilă scop este relativ mic. Investiţia se recu-

Răcitor ulei 72 %


Cea mai mare parte a energiei recupe- perează repede în funcţie de condiţiile
rabile sub formă de căldură, aproximativ locale, scopul în care se recuperează
72 %, se găseşte în uleiul de răcire al căldura şi metoda de recuperare
compresorului, aproximativ 13 % chiar aleasă.
Vara: aer
în aerul comprimat şi până la 9 % sunt evacuat

Motor 9 %
pierderile prin căldură din motor. Într-un Iarna:
aer cald
compresor cu şurub complet închis răcit
cu fluid/ulei chiar şi pierderile de căldură
ale motorului electric pot fi recuperate
sub formă de aer cald. Aceasta face
ca proporţia totală a energiei disponi-
bile sub formă de căldură să ajungă la
94%. Din energia rămasă, 2 % radiază Energie Puterea electrică
din compresor şi 4 % rămâne în aerul calorică totală consumată
comprimat (vezi diagrama fluxului de recuperabilă 100 %
94 %
căldură de la pagina 19). Căldură rămasă în
aerul comprimat
4 %
3. Modalităţi de recuperare căldură Figura 1: Sistem de recuperare căldură cu tubulatură şi clapetă comandată pentru a direcţiona fluxul de
Utilizatorii care doresc să economi- aer cald de la compresor

18 19
Aerul comprimat, ca mediu ener-
getic, este extrem de flexibil dar
nu tocmai ieftin. Folosirea aces-
tuia este rentabilă doar dacă
echipamentele pentru producţie, Această listă arată importanţa calcu- camera compresoarelor în cazul sis- Numai preţul nu poate influenţa foarte
tratament şi distribuţie sunt lului căderilor de presiune din secţiunile temelor de aer comprimat moderne, mult alegerea, deoarece conductele
individuale. De-asemenea ar trebui să conexiunile la şi de la conducta princi- din oţel zincat, cupru sau plastic costă
perfect armonizate între ele.
se ţină seama de fitingurile turnate şi pală ar trebui să se facă de sus sau cel aproximativ la fel dacă se consideră şi
robinetele de izolare. De aceea nu este puţin din lateral. Conducta principală costurile de instalare. Conductele din
suficient ca în cadrul formulei sau al ar trebui să coboare cu 2 la 1000. Cel inox sunt cam cu 20 % mai scumpe.

9. Evitarea pierderilor tabelului să se ia în considerare numai


lungimea totală a conductelor, ci trebuie
determinată lungimea tehnic echiva-
mai de jos punct al acestei conducte ar
trebui prevăzut cu posibilitatea montării
unui purjor de condens. În zonele de
Oricum, metodele de prelucrare mai efi-
ciente au determinat scăderea preţurilor
în ultimii ani.

de energie (1): lentă a conductelor. Oricum, în primele


etape ale proiectării nu se poate stabili
cu acurateţe numărul exact de fitinguri
aer uscat, conducta poate fi orizontală
cu linii secundare conectate direct în
jos.
Majoritatea producătorilor oferă tabele
în care sunt prezentate condiţiile optime
pentru fiecare material. Este bine să

Proiectarea şi instalarea unei reţele de aer şi robinete. De aceea, lungimea echi-


valentă a conductelor se estimează c) Ce material să utilizăm pentru
se studieze aceste tabele înainte de a
lua o decizie, să se ia în considerare
înmulţind lungimea totală în linie conducte? încărcările viitoare ale reţelei de aer
dreaptă cu un factor de 1,6. Diametrul Nu se pot face recomandări specifice comprimat şi apoi să se stabilească
Acest lucru implică atât proiec- Un uscător cu refrigerare oferă o calitate a) Dimensionarea corectă a reţelei conductelor poate fi determinat uşor cu cu privire la proprietăţile materialelor. specificaţia pentru reţea. Numai aşa se
a aerului comprimat suficientă pentru Întotdeauna este nevoie de un calcul poate obţine o reţea de aer comprimat
tarea corectă a sistemului cât
a satisface 80 % din aplicaţii. Adesea, pentru a dimensiona corect reţeaua cu adevărat bună.
şi dimensionarea şi instalarea uscătoarele cu refrigerare economisesc de aer comprimat. Acest calcul se
căderile de presiune cauzate de filtrele din bazează pe regula unei căderi de pre-
2 d) Important – îmbinarea corectă
corectă a reţelei de distribuţie a
reţeaua de aer şi consumă numai aprox. siune între compresor şi consumatori Conductele trebuie să fie îmbinate fie
sistemului. 3 % din energia pe care ar utiliza-o altfel (inclusiv sistemul de tratare normal, de 3 prin sudare, cu adeziv sau filetate şi
compresorul pentru a compensa aceste ex. uscare prin refrigerare) de maxim lipite cu adeziv. Este foarte important ca
căderi de presiune. În plus, economiile 1 bar. 5 1 îmbinarea să se facă corect, pentru a
de cost în ceea ce priveşte întreţinerea se asigura că aceasta este stabilă din
1. Producţia economică de aer şi reparaţiile consumatorilor de aer Căderile de presiune specifice pot fi punct de vedere mecanic şi nu există
comprimat comprimat şi a reţelelor de conducte pot considerate după cum urmează (Figura pierderi de aer, chiar dacă va fi dificil de
Când se ţine cont de costul energiei, fi cu uşurinţă de zece ori mai mari decât din dreapta): demontat.
al mediului de răcire, al întreţinerii şi costul uscării prin refrigerare.
al amortizării utilajelor, costul fiecărui Reţeaua principală 1 0,03 bar
metru cub de aer comprimat produs, b) Combinaţii cu economie de spaţiu Conductele de distribuţie 2 0,03 bar 4
este, în funcţie de dimensiunea com- Combinaţiile cu economie de spaţiu for- Conductele de conexiune 3 0,04 bar
presorului, utilizare, stare de funcţionare mate din compresor cu şurub, uscător Uscător cu refrigerare 4 0,20 bar
şi model, între 0,5 şi 2,5 cenţi (Euro). cu refrigerare şi recipient (Figura din Filtru/regulator/lubrificator
Multe unităţi de producţie pun mare preţ dreapta), sau combinaţiile alcătuite din şi furtunuri 5 0,50 bar
pe producţia de aer comprimat cu ade- compresor cu şurub şi uscător sunt dis- Total max. 0,80 bar
vărat economică. Acesta este şi motivul ponibile pentru aplicaţii mici sau locale.
pentru care compresoarele cu şurub ajutorul nomogramelor de calcul (vezi
răcite cu ulei au devenit aşa de popu- 3. Proiectarea şi instalarea figura din dreapta jos).
Lungime conductă (m) Necesarul de aer Diametru nominal Cădere de presiune
lare: pot economisi până la 20 % din unei reţele de aer comprimat
costurile producţiei de aer comprimat La proiectarea unei noi staţii b) Trasee de conducte avantajoase
faţă de alte tipuri de compresoare. de aer comprimat trebuie să se energetic m³/h m³/min
stabilească dacă alimentarea cu Pentru a economisi energie, traseul Presiunea din
sistem (bar)
2. Influenţa tratării aerului aer comprimat se va face la nivel conductelor ar trebui să fie cât mai drept
asupra reţelei de aer comprimat local sau centralizat. Un sistem şi cât mai direct posibil. De exemplu, se
Oricum, în practică se acordă foarte centralizat este de obicei suficient pot evita coturile atunci când se mon-
puţină importanţă tratării aerului com- pentru unităţile de producţie mici tează conductele în jurul unui obstacol,
primat. Acest lucru este regretabil, şi mijlocii, deoarece nu gene- repoziţionând traseul în linie dreaptă
deoarece, numai aerul tratat corect rează problemele întâlnite într-o pe lângă obstacol. Unghiurile drepte, la
poate reduce costurile de întreţinere ale reţea de aer comprimat mare, 90° C produc căderi mari de presiune
sculelor şi echipamentelor pneumatice, cum ar fi costurile de instalare şi ar trebui înlocuite cu coturi cu rază
ale conductelor, etc. ridicate, pericolul îngheţului con- mare. În loc de robinetele de apă obiş-
ductelor exterioare neizolate şi nuite ar trebui utilizate robinete cu bilă
a) Uscătoarele cu refrigerare reduc pierderile mari de presiune dato- sau fluture cu trecere nerestricţionată.
costurile de întreţinere rate traseelor lungi de conducte. În zonele de aer umed, de ex. doar în

20 21
În fiecare an se pierd mii de Euro
datorită sistemelor de distribuţie
îmbătrânite sau prost întreţi-
nute care permit ca energia să
se piardă în loc să fie utilizată. a stabili pierderile cu următoarea În momentul în care s-a localizat şi
Rezolvarea acestor deficienţe formulă: eliminat ultima pierdere, iar diametrul
Legendă: efectiv al conductelor este suficient
necesită o gândire atentă şi VL = Pierderi (m³/min) pentru debitul cerut, vechea reţea rede-
VC = Debit vine un sistem eficient de distribuţie al
compresor (m³/min) aerului comprimat.

10. Evitarea pierderilor de


∑x = t1 + t2 + t3 + t4 + t5
Timpul în care compresorul
a mers în sarcină (min)

energie (2): T = Timpul total (min)

Optimizarea unei reţele de aer existente VC x ∑ tx


Figura 4 : Măsurarea pier-
derilor la consumatori
VL =
T
implică multă muncă. Prezentăm
depuneri, urmată de o uscare completă pierderilor
în continuare câteva sfaturi utile înainte de a le repune în funcţiune. Un prim obiectiv al oricăror lucrări de
cu privire la recondiţionarea unei recondiţionare trebuie să îl constituie
b) Instalarea de conducte eliminarea, pe cât posibil, a pierderilor
reţele de aer comprimat. suplimentare de aer din reţea.
O bună metodă de a mări diametrul
efectiv al unei reţele de aer este de a a) Determinarea totalului pierderilor
conecta o a doua conductă în paralel. dintr-o reţea de aer Figura 5
1. Cerinţa de bază: De-asemenea poate fi instalată o a Înainte de a căuta pierderile individuale, Figura 2: Mărirea capacităţii
reţelei prin adăugarea unor
aer comprimat uscat doua reţea inel dacă diametrul ţevilor trebuie stabilit volumul total al pierderilor
conducte încrucişate
La planificarea unei reţele noi, se pot din reţeaua inel existentă este prea mic din reţea. Acest lucru este relativ simplu
evita greşelile care ar putea genera pro- (Figura 1). Dacă este corect dimensio- de realizat, cu ajutorul unui compresor
bleme în viitor. Modernizare unei reţele nată, o conductă suplimentară sau un – toţi consumatorii de aer comprimat b) Măsurarea pierderilor
de aer comprimat existente implică inel dublu nu numai că elimină problema sunt conectaţi dar opriţi şi se măsoară la consumatorii de aer
dificultăţi şi nu are sens dacă aerul ce căderii de presiune, dar în acelaşi timp timpii de funcţionare în sarcină ai com- Prima dată, se efectuează măsură-
alimentează reţeaua de distribuţie este măreşte fiabilitatea reţelei de distribuţie presorului într-un interval de timp dat toarea (Figura 4) pentru a stabili totalul
umed. Înainte de a începe o astfel de în general. Altă posibilitate de a îmbu- (Figura 3). pierderilor din reţea. Apoi se închid
modernizare, asiguraţi-vă că aerul este nătăţi curgerea aerului într-o reţea inel Rezultatele sunt apoi utilizate pentru robinetele de izolare montate înainte de
uscat la sursă. constă în utilizarea conductelor încruci- fiecare consumator şi se efectuează iar
şate, aşa cum se arată în Figura 2. măsurătoarea pentru a stabili pierderile
2. Ce se întâmplă în cazul în care din reţeaua de distribuţie (Figura 5).
există o cădere excesivă de pre- 3. Identificarea şi eliminarea Diferenţa dintre totalul pierderilor şi
siune în reţea? pierderile din reţea reprezintă pierderile
Dacă căderea de presiune din reţea la consumatori şi racordurile acestora.
este mare, chiar şi după instalarea unui
sistem de tratare satisfăcător, atunci 4. Unde apar majoritatea pierderilor?
cauza o constituie probabil depunerile Experienţa arată că 70 % din pierderile
din conducte. Murdăria din aerul com- dintr-o reţea de aer comprimat apar pe
primat se depune pe pereţii conductelor, ultimii metri ai reţelei, adică la punctul

Presiune de lucru
reducând diametrul efectiv şi îngustând de utilizare sau în apropierea acestuia.
calea de trecere a aerului comprimat. Aceste pierderi pot fi de obicei uşor
depistate cu ajutorul soluţiilor de săpun
t1 t2 t3 t4 t5
a) Înlocuire sau suflare sau a spray-urilor speciale. Reţeaua
Dacă depunerile sunt foarte aderente principală poate prezenta pierderi
s-ar putea să trebuiască înlocuite sec- însemnate numai dacă vechile etanşări
ţiuni din conducta afectată. Oricum, este Figura 1: Modernizarea unei reţele de aer comprimat prin cu câlţi din reţeaua alimentată iniţial cu
posibilă suflarea conductelor dacă dia- adăugarea unei reţele inel suplimentare aer umed, au fost uscate prin alimen-
metrul interior este doar uşor îngustat de tarea ulterioară cu aer uscat. Pierderile Timp T
din reţea sunt detectate cel mai bine Figura 3: Stabilirea totalului pierderilor prin măsurarea timpilor de mers în sarcină ai
cu ajutorul aparatelor cu ultrasunete. compresorului cu toţi consumatorii opriţi

22 23
Instalaţiile moderne de aer
comprimat sunt în general sis-
teme complexe. Acestea pot
fi exploatate în cele mai bune
şi economice condiţii numai prezente şi posibil viitoare ale utilizato- încă acceptabilă. ADA
atunci când se ţine cont de acest rului. Acest proces asistat de calculator, ar trebui utilizată şi dacă
elaborat de Kaeser şi denumit ADA (Air compresoarele trebuie
lucru în toate etapele inclu-
Demand Analysis – analiza necesarului înlocuite cu unele noi.
de aer), trebuie să ţină seama de condi- Astfel se vor evita even-
ţiile specifice aplicaţiei: tualele erori în ceea

11. Proiectarea corectă ce priveşte alegerea


a) Proiectarea unui nou sistem de mărimii compresoa-
alimentare cu aer relor care pot determina

a sistemelor de aer (1): Se prezintă clientului un chestionar


complet care oferă informaţii necesare
proiectării noului sistem (Figura 2).
cicluri de funcţionare
ineficiente şi se va putea
alege un sistem central

Analiza necesarului de aer (ADA) Un consultant KAESER poate apoi


de comandă adecvat
(Figura 4).
interpreta acest ghid în vederea stabilirii
zând planificarea, extinderea şi echipamentelor necesare pentru a face d) Schimbări în condi-
o modalitate de a trata condensul acu- în ceea ce priveşte reducerea costurilor faţă în cel mai eficient mod consumului ţiile de funcţionare
modernizarea lor. KAESER a mulat şi, dacă este posibil, trebuie să care ţin mai curând de consumul de de aer comprimat. Întrebările acoperă Când condiţiile în care
dezvoltat un serviciu complet în existe o metodă de recuperare a căldurii energie şi întreţinere decât de preţul de toate aspectele legate de un sistem funcţionează un sistem de
generate de compresoare. Instrumentul achiziţie propriu-zis. de aer comprimat economic şi aer comprimat se schimbă,
sprijinul acestor procese. Acesta KESS (Kaeser Energy Saving ecologic. merită să fie consultat un
îmbină elemente clasice cum ar System – Sistemul Kaeser de 2. Analiza necesarului de aer specialist. Deseori modificări
economisire a energiei) Punctul de plecare pentru fiecare b) Extindere şi simple ale metodelor de tratare
fi componentele staţiei de aer ţine seama analiză KESS constă într-o modernizare a aerului sau stabilirea presiunii
comprimat, consultarea clien- investigaţie amănunţită Faţă de noile pro- potrivite pot fi efectuate pentru a
tului şi recomandările cu ajutorul a cererilor de aer iecte, extinderea sau se adapta noilor condiţii, determi-
Figura 3:
comprimat modernizarea unei Pentru măsurarea nând importante economii.
posibilităţilor moderne oferite de instalaţii exis- consumului de aer
tehnologia informaţiei aplicată în tente oferă de şi a presiunii minime şi
obicei o bază maxime a unui sistem de aer
tehnica aerului comprimat. de plecare comprimat existent se folosesc
diferite metode şi echipamente
de măsură. Pe baza acestor
informaţii, se poate optimiza
Aerul comprimat este utilizat în mai sistemul de aer comprimat.
multe aplicaţii decât poate cineva să-şi
imagineze. Dar, cerinţa comună pentru suficientă pentru proiectare, care să
utilizarea eficientă a aerului comprimat corespundă cerinţelor.
este producţia fiabilă şi tratarea aerului
comprimat propriu-zis. Sistemul de aer KAESER asigură instrumente de
trebuie să poată furniza aer în canti- Figura 1: Facilităţile unui sistem CAD 3D modern permit proiectarea sistemului de aer comprimat în cele măsură şi echipamente pentru achiziţia
tatea şi la calitatea specificată şi la un mai mici detalii şi dispunerea acestuia în funcţie de necesităţile utilizatorului datelor cu care se poate stabili precis
preţ corect. necesarul de aer în locuri şi la momente
de toate aceste aspecte incluzând diferite. Este foarte important să se
t
rima
1. Consultanţa influenţează analiza necesarului de aer, pla- i de
aer c
omp determine maximul şi minimul, precum
te mulu
economia nificarea (Figura 1), realizarea ctare
as
Proie resoare
p
is
şi valorile medii (Figura 3).
Com
Un sistem de aer comprimat este efi- practică, instruirea ulterioară şi de lu
cru la
cons
umat
ori

imă uţie

serviciul deosebit. Factorii deci- c) Testarea eficienţei


a min

cient din punct de vedere al costurilor iune distrib


Pres a de
n re ţeau
iu ne di
pres tiv
rea de on ac
Căde carb

numai dacă este potrivit pentru apli- sivi precum calitatea consultanţei unui sistem de aer existent
u cu
– Filtr al)
es iune iţi
re de pr iune (in
Căde pres re)
in. de imba
re m (sch

caţia pe care trebuie să o deservească, şi selecţia tehnologiei corecte au Se recomandă să se verifice din când
Căde iune
pres
ax. de
re m
Căde

rofil tru

pentru amplasarea şi condiţiile specifice cel mai mare potenţial în când eficienţa sistemului de aer
– Mic
iune al)
pres (iniţi
re de iune
Căde pres re)
in. de imba
re m (sch
Căde iune

de funcţionare. Cu alte cuvinte: com- comprimat cu ajutorul unei analize


es
. de pr
re max
Căde
r
căto

Figura 2: Un chestionar special este utilizat ca


– Us

presoarele, echipamentul de tratare asistate de calculator care stabileşte


iune
pres
re de oare
Căde mpres
– Co

ghid de planificare pentru utilizatorii potenţiali.


nţială
difere

şi reţeaua de conducte trebuie corect dacă încărcarea compresoarelor este


iu nea oare
Pres mpres
– Co
imă

Acesta poate fi descărcat în format pdf direct


max
iune
Pres

alese, dimensionate şi supuse unor mij- de pe site-ul KAESER www.kaeser.ro, (Servicii > (încă) corectă, dacă sistemele de con-
loace de comandă eficiente. Mai mult, Analiză şi consiliere > Reducerea costurilor punct trol sunt (încă) corect programate şi
trebuie asigurată o ventilaţie adecvată şi cu punct – Chestionar). dacă proporţia pierderilor de aer este Figura 4: Datele achiziţionate cu ADA pot fi reprezentate grafic pentru a arăta puterea specifică
necesară unui sistem de aer comprimat vechi (graficul de sus) şi nou (graficul de jos).

24 25
Un sac fără fund, sau o sursă
de economie? Un sistem de aer
comprimat poate fi ori una ori
alta. Cheia este "Optimizarea
sistemului". Optimizarea sistemului avansat al sistemului. Aceste controlere direcţiona datele de funcţionare către o
ar putea economisi 30  % din pot fi conectate şi cu alte compresoare cameră de comandă, printr-o interfaţă.
şi componente cum ar fi purjoarele de
cheltuielile cu producerea aerului
condens, uscătoarele etc. şi permit 3. Optimizare structurală
comunicarea prin schimb de date via Un sistem de aer comprimat nou sau
sistem bus. De-asemenea, acestea pot modernizat ar trebui să utilizeze în

12. Proiectarea corectă a mod optim spaţiul în care este


instalat. Sistemele de proiec-
tare moderne cum sunt cele

sistemelor de aer (2): utilizate de KAESER oferă un


sprijin redutabil în acest sens.
În timpul proiectării, acestea

Stabilirea celei mai eficiente soluţii Înălţime încăpere


utilizează nu numai planurile
de amplasare şi diagramele Figura 3: Pe lângă interacţiunea optimă între toate
5m de curgere, ci şi imagini 3-D componentele sistemului, noul controler central
generate pe calculator şi ani- Sigma Air Manager asigură o disponibilitate
semnificativ mai mare şi un control eficient al
existent, sunt introduse în programul 2. Combinaţia este cea care maţii. Aceasta înseamnă că
comprimat dacă ar fi universal KESS toate datele tehnice referitoare la contează adesea se pot obţine avantaje
furnizării de aer comprimat

adoptat în întreaga Europă. acesta şi orice noi alternative posibile. În majoritatea cazurilor, alăturarea şi din răcirea economică a aerului este locul în care calculatorul integrat
KESS ajută la alegerea versiunii optime coordonarea unor compresoare de în ciuda înghesuielii din camera Sigma Control de la Kaeser îşi
Aproximativ 70 până la 80  % din
dintre alternativele posibile calculând mărimi diferite s-a dovedit a fi alegerea compresoarelor. Răcirea cu aer intră în drepturi, prin cele cinci moduri
aceste economii ar proveni din economia de costuri în comparaţie cu corectă. În general sistemul este alcătuit Figura 2 a: Plan de amplasare pentru sistemul de aer al unei economiseşte între 30 şi 40 % de comandă pre-programate şi capaci-
uzine constructoare de automobile
reducerea consumului de energie. celelalte variante. din combinaţia unor compresoare mari din costuri faţă de sistemele tatea sa de achiziţie şi transfer a datelor
În acelaşi timp se calculează şi con- ce preiau consumul de bază cu com- de răcire cu apă. Un avantaj către o reţea locală. La nivelul central de
Mai mult, prognozele indică sumul de putere momentan în raport cu o presoare de rezervă şi cu compresoare suplimentar este acela că even- comandă se utilizează un alt calculator
creşterea costurilor energetice şi cerere de aer comprimat stabilită, inclu- mai mici ce preiau consumul de vârf. tualele puncte slabe şi surse de industrial, "Sigma Air Manager"
zând toate pierderile. De asemenea, se Funcţia controlerului central este de a defecţiuni pot fi identificate şi deja menţionat (Figura 3). Sarcina
nicidecum ieftinirea lor. Aceasta
poate obţine o imagine precisă a gra- asigura cel mai mic consum de putere eliminate din proiect, permiţând acestuia, pe lângă controlul corespun-
înseamnă că este tot mai important ficului de putere specifică a sistemului specifică. Pentru aceasta, controlerul optimizarea structurală a insta- zător şi monitorizarea sistemului de aer
ca utilizatorii să beneficieze de pe întreaga perioadă de funcţionare trebuie să poată selecta automat cea laţiei (Figurile 2 a ÷ c). comprimat, este de a achiziţiona toate
(Figura 1). Aceasta înseamnă că se mai potrivită combinaţie între com- datele relevante şi de a le transmite
cel mai eficient sistem de aer pot detecta dinainte şi se pot remedia presoarele de bază şi cele de vârf; 4. Optimizare funcţionare unei reţele de calculatoare (Ethernet).
Traseu condens
comprimat. orice puncte slabe în cazul funcţionării maxim 16 compresoare care lucrează şi comandă Acest lucru poate avea loc prin Internet
la încărcare parţială. într-o bandă de presiune de numai Pentru a asigura furnizarea eco- sau prin programul "Sigma Control
Rezultatul general al analizei este o 0,2 bar. Sistemele centrale de comandă nomică a aerului comprimat pe Centre". Împreună cu sistemul de
Sistemul KAESER de economisire a concluzie clară asupra potenţialului de inteligente, precum "Vesis" şi "Sigma termen lung, trebuie neapărat vizualizare "Sigma Air Control",
energiei (KESS) include calculul asistat economie şi amortizare. Air Manager" de la KAESER îndepli- să existe un raport costuri/ acest program de calculator poate
al optimizării sistemului. Aceasta uşu- nesc aceste cerinţe şi permit controlul Figura 2 b: Schema de curgere (diagrama P&I) a aceluiaşi beneficii optim şi o transparenţă afişa o listă a tuturor compresoarelor
rează alegerea celui mai potrivit sistem sistem de aer comprimat totală cu un control eficient. Aici împreună cu datele lor cele mai impor-
de furnizare a aerului comprimat pentru tante. Cu ajutorul acestuia se poate
aplicaţia specifică a utilizatorului dintre vedea dintr-o privire dacă sistemul
mai multe alternative posibile. Un funcţionează corect, dacă mesajele de
chestionar standard completat cu grijă întreţinere sau alarmele sunt activate şi
cu ajutorul unui consultant KAESER cât de mare este presiunea din sistem.
constituie baza noului sistem ce ţine Nivelul de detaliu al informaţiilor poate
cont de toţi factorii, inclusiv consumul fi selectat cu uşurinţă după caz. De
general de aer comprimat anticipat şi exemplu, pot fi urmărite evenimente
fluctuaţiile zilnice. Pentru sistemele de funcţionare, pot fi afişate grafice
de aer comprimat existente, calculul ale consumului de energie, ale cererii
se bazează pe caracteristica profilului de aer comprimat şi ale presiunii, şi
zilnic stabilit prin analiza cererii de aer se pot programa lucrări de întreţinere
comprimat (ADA). preventivă. Acest instrument de control
modern joacă un rol extrem de impor-
1. Rezultate obţinute cu ajutorul tant în asigurarea furnizării neîntrerupte
calculatorului Figura 1: Comparaţie între consumul de putere al unui sistem de aer comprimat existent şi sisteme Figura 2 c: Imaginea animată 3-D generată pe calculator permite o plimbare virtuală printre componentele a aerului comprimat în cantitatea şi la
Înainte de a se putea optimiza un sistem alternative noi pe parcursul unei perioade de o zi în funcţie de necesarul de aer instalaţiei şi oferă o imagine a utilajelor din aproape orice unghi calitatea cerute – la costuri minime.

26 27
Puţine din sistemele de aer
comprimat utilizate în prezent
au o structură optimizată a
costurilor. Pentru toate celelalte
se recomandă optimizarea mentele respective şi apoi f) Stabilirea punctelor de măsură
sistemului. Cerinţa de bază să discute orice problemă pentru ADA
legată de alimentarea cu aer La terminarea inspecţiei, specialistul şi
pentru optimizarea sistemului comprimat. Aceste probleme pot fi: utilizatorul hotărăsc punctele în care se
presiunea scăzută sau fluctuantă, vor face măsurătorile. Cerinţele minime
slaba calitate a aerului şi utilizarea constau în puncte de măsură înainte

13. Proiectarea corectă a


necorespunzătoare a compresoarelor şi după sistemul de tratare a aerului
sau probleme cu răcirea. comprimat şi la ieşirea din reţeaua
principală.

sistemelor de aer (3): 3. Inspecţia


Etapa cea mai importantă o constituie Figura 4: Regulator local de presiune
consumator de energie, cu separator de condens
4. Măsurarea presiunii şi a consu-

Analiza necesarului de aer (ADA) – Stabilirea condiţiei actuale


inspecţia sistemului de aer comprimat. mului de aer (ADA)
Aceasta trebuie să înceapă întot- acestora ce se ramifică din conducta În timpul măsurării presiunii şi consu-
deauna din zona cea mai critică, adică principală au o influenţă majoră asupra mului de aer comprimat, funcţionarea
acolo unde se aşteaptă cea mai mare eficienţei sistemului. Robinetele de izo- sistemului de aer comprimat este moni-
cădere de presiune (Figura 3) sau cea lare şi componentele similare joacă şi
este o analiză detaliată a specifice detalii exacte pentru aplicaţiile e) Controlul şi monitorizarea mai slabă calitate a aerului. Experienţa ele un rol important: Acestea trebuie Apă în sistem?
consumului de aer (ADA), aşa la care îl foloseşte. Aceste informaţii compresoarelor arată că acestea sunt adesea punctele dimensionate adecvat, să fie cu sec-
cum s-a arătat deja în capitolul trebuie să indice, de exemplu, dacă Deoarece economia unui sistem de aer finale de utilizare. Se recomandă să se ţiune integrală, tip bilă sau fluture, nu
aerul comprimat este folosit ca aer de comprimat este semnificativ influenţată acorde o atenţie deosebită următoa- robinete de apă ineficiente sau robinete Testare prin
11, pagina 24. În capitolul de comandă, pentru tratarea suprafeţelor, atât de caracteristicile compresoarelor relor puncte: de colţ. deschiderea
robinetului

faţă vom descrie pas cu pas cum pentru scule rotative, pentru curăţare individuale cât şi de modul în care inter-
sau ca aer de proces, etc. acţionează între ele, este important să a) Furtunuri de conectare, regu- c) Inelul principal
se poate stabili practic starea în fie incluse detaliile privind tehnicile de latoare de presiune, purjoare de Cel mai important punct îl constituie
Curge apă după
deschidere?

care se află un sistem de aer c) Compresoare instalate control şi monitorizare folosite. condens detectarea cauzelor căderilor de pre-
Pe lângă modelul şi tipul, trebuie men- În cele mai multe cazuri pierderile de siune cum ar fi secţiunile de curgere
comprimat. Figura 5: Apă în sistem? (Testare)
ţionate, de asemenea, datele tehnice 2. Discuţii între utilizator aer din sistem sunt localizate la furtu- îngustate.
ale compresorului cum ar fi presiunea şi specialist nurile de conectare ale consumatorilor. torizată pe o perioadă de minimum 10
Cheia pentru o analiză şi implicit o de lucru, debitul de aer, consumul de Când informaţiile de mai sus sunt dis- Acestea trebuie verificate cu grijă. Dacă d) Sisteme de tratare a aerului zile cu ajutorul unui dispozitiv modern
optimizare reuşită constă în strânsa energie, tipul de răcire şi utilizarea căl- ponibile, specialistul în aer comprimat este instalat un regulator de presiune Cele mai importante criterii de inspecţie pentru achiziţia datelor. Înregistratorul
colaborare dintre utilizator şi specialistul durii recuperate. trebuie să se familiarizeze cu docu- în acest caz sunt de date colectează datele relevante şi
în domeniul aerului comprimat. Aceasta punctul de rouă le transferă unui calculator care cre-
include punerea la dispoziţia specialis- d) Tratarea aerului sub presiune atins ează o diagramă a consumului de aer
Schema de curgere P&I (schiţă) Staţia 2
tului a tuturor informaţiilor necesare. În ceea ce priveşte tratarea aerului (gradul de uscare) comprimat. Graficul arată căderile de
comprimat, este important să se Compresoare Tratarea aerului şi căderea de pre- presiune, fluctuaţiile de presiune şi
1. Informaţii de la utilizator cunoască dacă acest lucru se face siune la fiecare consum, perioadele de mers în gol,
a) Planul de amplasare la nivel central sau local şi ce clase componentă în perioadele de mers în sarcină şi de
Trebuie să existe un plan de amplasare de calitate sunt necesare. Evident, parte. Pot fi nece- oprire a compresoarelor şi relaţia dintre
al instalaţiei pentru orientare generală trebuie specificate datele tehnice sare controale de performanţa fiecărui compresor în parte
(Figura 1). Acesta trebuie să deta- ale componentelor iar o schemă calitate suplimen- şi consumul respectiv de aer. Pentru a
lieze reţeaua principală a sistemului de curgere va oferi privirea de tare în funcţie de completa imaginea, trebuie aflate şi
de aer, conductele de interconexiune ansamblu necesară (Figura 2). Figura 3: Căderea de presiune într-un sistem de
aplicaţie. pierderile de aer. Aceasta se face aşa
şi punctele de intrare a aerului. Trebuie aer comprimat cum s-a arătat la capitolul 10, pagina
de asemenea menţionate detalii refe- e) Sistemul de generare aer 22 şi necesită închiderea selectivă a
Planul cu reţeaua de aer comprimat Figura 1: Schema
ritoare la diametrele şi materialele din amplasării reţelei de aer atunci presiunile (presiunea la intrare comprimat unor secţiuni ale reţelei pe perioada
Aer comprimat:
care sunt alcătuite conductele, punctele Roşu = Ţeavă de 3" comprimat într-o secţie de şi presiunea la ieşire) trebuie verificate Sistemul de aer comprimat propriu-zis weekend-ului.
Albastru = Ţeavă de 2"
principale de utilizare şi orice puncte de Verde = Ţeavă subterană Cameră producţie tipică în sarcină (Figura 4). Trebuie verificată poate avea propriile sale deficienţe.
Maro = Ţeavă de ¾" compresoare
utilizare a aerului comprimat cu presiuni funcţionarea şi eliminate eventualele Trebuie verificate în special poziţia
şi cu calităţi speciale. blocaje ale purjoarelor de condens compresoarelor, ventilaţia, răcirea
montate înainte de regulatoarele de şi instalaţia de conducte. În plus,
b) Aplicaţii ale aerului comprimat presiune. Acelaşi lucru se aplică şi în trebuie verificate variaţia totală de pre-
Aerul comprimat fiind un mediu foarte cazul conductelor conectate direct în siune a compresoarelor, dimensiunea
flexibil, este esenţial ca utilizatorul să jos (Figura 5). vasului tampon şi poziţia punctelor de
măsură a presiunii de la care sunt con-
Figura 2: O schemă de curgere (diagramă P&I) b) Robinete de izolare trolate compresoarele.
desenată de mână pentru sistemul de aer com-
primat propus
Cameră
compresoare
Conductele de distribuţie şi fitingurile

28 29
Compresoarele convertesc
aproape 100 % din energia
electrică consumată în căldură.
Chiar şi un compresor relativ
mic, de 18,5 kW, generează 2. Ventilaţia camerei compresorului viteza excesivă a curentului de aer. În
un surplus de energie termică Ventilaţia adecvată a camerei compre- plus, ar fi pusă în pericol răcirea sta-
sorului este esenţială – chiar şi pentru ţiei de compresoare. Ventilaţia trebuie
suficient pentru încălzirea unei h
compresoarele răcite cu apă. În oricare proiectată în aşa fel încât să limiteze
locuinţe obişnuite. De aceea din cazuri, căldura radiată de compre- creşterea temperaturii în încăpere dato-
sor de la blocul de compresie şi motorul rită căldurii degajate de compresor cu

14.Proiectarea corectă
electric trebuie evacuată din încăpere. 7 K peste temperatura aerului de răcire
Aceasta înseamnă aproximativ 10 % admis. Altfel, căldura se acumulează
din puterea motorului compresorului. şi cauzează defectarea compresorului.

a sistemelor de aer (4): 3. Diferite metode de ventilaţie


3.1 Ventilaţia naturală (figura 1)
Trebuie avut în vedere faptul că ventila-
toarele extractoare măresc costurile cu
energia. Figura 1: Camera compresorului cu ventilaţie
naturală pentru compresoare sub 5,5 kW
Răcirea eficientă a compresorului – Răcirea cu aer Aerul de răcire este aspirat în încăpere
de către ventilatorul compresorului, 3.2.2 Ventilaţie cu tubulatură
aerul se încălzeşte pe măsură ce trece (Figura 3)
prin compresor şi se ridică, părăsind Compresoarele cu şurub moderne,
răcirea eficientă este esenţială lor este de a minimaliza riscul acciden- c) O temperatură potrivită şi camera compresorului printr-o deschi- complet închise oferă o metodă
pentru funcţionarea fiabilă a telor cât mai mult posibil. Funcţionarea constantă dere plasată în apropierea tavanului. de ventilaţie aproape ideală, cu
şi întreţinerea economică a compreso- Temperatura are o influenţă conside- Totuşi, acest tip de ventilaţie (convecţie) ajutorul tubulaturii de evacuare. Ven-
sistemului de aer comprimat.
rului implică, oricum, mult mai mult. rabilă asupra fiabilităţii şi a cerinţelor se recomandă numai în cazuri excepţio- tilatorul compresorului aspiră aerul de
legate de întreţinerea compresoa- nale şi pentru compresoare cu putere sub răcire printr-o fereastră de dimensiuni
b) Camera compresorului relor; aerul aspirat şi aerul de răcire 5,5 kW, deoarece chiar şi soarele sau corespunzătoare şi îl refulează printr-
Căldura generată de compresoare este nu este o magazie din grădină nu trebuie să fie nici prea rece vântul pot cauza probleme. o tubulatură care îl scoate în afara
o sursă ideală de economie de energie. Camera compresorului nu este un spaţiu (sub +3 °C) nici prea cald (peste staţiei de compresoare. Avantajul prin-
Cu ajutorul unui sistem adecvat căldura de depozitare. Aceasta înseamnă că +40 °C)*. Acest lucru trebuie luat în 3.2 Ventilaţie forţată cipal al acestei metode este acela că
poate fi recuperată în proporţie de până trebuie să fie în permanenţă curăţată de considerare în etapele de planificare şi Aceasta este cea mai des utilizată este permis ca temperatura aerului de
la 94 % din energia consumată şi dacă praf şi alte substanţe contami- instalare. De exemplu, pe timpul verii metodă. Ventilaţia este controlată cu răcire să crească mult mai mult, până la
Figura 2: Ventilaţie forţată cu extractor pentru
aceasta este judicios folosită, costu- nante, nu trebuie soarele care bate pe ajutorul unui termostat pentru a evita aproximativ 20 K peste cea a mediului. compresoare între 5,5 şi 11 kW
rile producţiei de aer comprimat sunt să con- scăderea temperaturii din staţia de Aceasta reduce volumul aerului de
semnificativ reduse (vezi capitolul 8, compresoare sub +3 °C iarna. Tem- răcire necesar. În mod normal, ventila-
pagina 18). Oricum, chiar dacă căldura peraturile joase nu sunt propice pentru toarele de răcire ale compresorului au
este recuperată, compresorul tot are funcţionarea compresoarelor, a purjoa- suficientă rezervă de presiune pentru a
nevoie de un sistem de răcire propriu. relor de condens şi a echipamentelor împinge aerul de răcire prin tubulatură
Costurile răcirii cu aer pot fi cu peste de tratare a aerului comprimat. Con- şi afară din cameră. Aceasta înseamnă
30 % mai mici decât cele pentru siste- trolul cu ajutorul termostatului este că spre deosebire de ventilaţia cu venti-
mele răcite cu apă. De aceea ar trebui necesar deoarece în cazul ventilaţiei lator extractor exterior, această variantă Aer de
să se prefere sistemele răcite cu aer ori forţate camera compresorului este nu necesită consum suplimentar de răcire, de
de câte ori este posibil. supusă unui anumit vacuum care preîn- energie. Oricum, aceasta se aplică ex. dintr-un
tâmpină întoarcerea aerului fierbinte în numai în cazul în care rezerva de pre- depozit
1. Mediul de lucru al compresorului pereţii sudici cameră. Există două metode de venti- siune a ventilatoarelor este suficientă Figura 3: Ventilaţie forţată cu tubulatură de
Un sistem de furnizare aer cu tubulatură pentru tubulatura utilizată. Ideal ar fi
a) Curat şi răcoros este cel mai bine sau vestici ai unei clădiri laţie forţată: evacuare pentru utilaje de peste 11 kW
de evacuare – un mijloc eficient de ventilaţie
Una din cerinţele principale ale poate creşte considerabil temperatura ca tubulatura de evacuare să fie dotată
reglementărilor pentru prevenirea ţină utilaje care nu au nici o legătură cu din cameră. Chiar şi în cazul unui climat 3.2.1 Ventilaţia cu ajutorul unui cu o clapetă controlată prin termostat
accidentelor se referă la instalarea producţia de aer comprimat iar podeaua blând, se poate întâmpla ca tempera- ventilator extractor (Figura 4) pentru a direcţiona aerul
compresoarele astfel încât să se asi- nu trebuie să fie friabilă. Ideal ar fi ca tura să crească până la +40 sau chiar Se instalează un ventilator comandat cald în camera compresorului pe timp de
gure un acces corespunzător şi o răcire podeaua să fie lavabilă. În nici un caz +45 °C. Din acest motiv deschiderile prin termostat în deschiderea pentru iarnă pentru a menţine temperatura de Clapetă
suficientă. Reglementările referitoare la nu este permis ca aerul pe care îl aspiră pentru aerul aspirat şi pentru aerul evacuarea aerului cald din staţia de funcţionare adecvată. Dacă în camera basculantă
instalarea compresoarelor cer ca tem- compresorul să conţină praf sau alte de răcire trebuie amplasate pe pereţii compresoare (Figura 2). O cerinţă compresorului sunt instalate şi uscătoare
peraturile mediului în care funcţionează substanţe contaminante din atmosferă umbriţi care nu sunt direct expuşi la importantă pentru acest tip de venti- răcite cu aer, compresorul (compresoa-
compresoarele răcite cu aer şi cu ulei fără o filtrare intensivă suplimentară. soare. Dimensiunea deschiderilor este laţie este aceea că deschiderea pentru rele) şi uscătorul (uscătoarele) nu trebuie Aer de răcire
nu pot depăşi +40 °C. Reglementă- Dar chiar şi în condiţii obişnuite de func- legată de capacitatea compresoarelor admisia aerului de răcire trebuie să să-şi influenţeze reciproc fluxurile de din exterior
rile prevăd, de-asemenea, faptul că ţionare, aerul aspirat şi aerul de răcire instalate şi de metoda de ventilaţie aibă dimensiuni corespunzătoare (vezi aer de răcire. La temperaturi de peste
substanţele periculoase nu pot fi nici- trebuie curăţat cu ajutorul unor filtre utilizată. figura din dreapta jos); dacă este prea + 25 °C se recomandă creşterea debi-
odată eliberate în vecinătatea admisiei corespunzătoare. mică, ar putea determina o vidare tului de aer de răcire cu ajutorul unui
Figura 4: O clapetă controlată prin termostat
compresoarelor. Aceste reglementări pronunţată a încăperii ce ar duce la ventilator suplimentar cu control termos- direcţionează aerul cald în camera compresorului
*) Limitele de temperatură menţionate se referă la condiţiile climatice din Europa Centrală şi la echipamentele standard dintr-un
reprezintă doar cerinţele minime. Scopul sistem de aer comprimat. creşterea nivelului zgomotului cauzat de tatic, montat în tubulatura de evacuare. pe timp de iarnă

30 31
La paginile 20 – 31 ne-am ocupat
de lucrurile de care trebuie
să se ţină cont la instalarea şi
recondiţionarea reţelelor de aer
comprimat existente şi de modul în
care trebuie planificat şi proiectat
un sistem de aer comprimat
eficient. Energia, planificarea
Figura 4: Un sistem care furnizează aer comprimat la două nivele de calitate diferite

în care compresorul de rezervă se ală- prompte ori de câte ori apar. Se reco-

15. Utilizarea corectă a


Figura 2: Măsurarea consumului de aer. O ţeavă de
măsură foloseşte diferenţa de presiune pentru a tură celor care funcţionează continuu. mandă măsurarea regulată a pierderilor
măsura debitul, determinând astfel consumul. Sistemul de tratare a aerului trebuie totale cu ajutorul unor sisteme moderne

sistemelor de aer:
proiectat în aşa fel încât să facă faţă în de control şi monitorizare cum ar fi
la schimb la schimb. Acest lucru este situaţia în care ar funcţiona toate com- “Sigma Air Manager”. Dacă se înre-
adeseori ignorat şi se poate întâmpla presoarele disponibile (Figura 3). gistrează o creştere, pierderile trebuie

Asigurarea pe termen lung a fiabilităţii şi costurilor minime ca după o modificare a producţiei, de


exemplu prin introducerea unui proces
nou, compresoarele funcţionează deo-
2.3.3 Schimbarea calităţii aerului
Dacă este nevoie de aer comprimat de
să fie identificate şi eliminate.

3. Gestiunea costurilor asigură


dată mult sub capacitatea dintr-un calitate mai bună atunci procedura diferă eficienţa
care ţine seama de costuri şi conţinut de praf clasa 1, conţinut de costuri de întreţinere mai mici, precum schimb, pe când în celălalt schimb nici după cum sunt afectate toate sectoa- Datele obţinute prin analiză în etapa de
execuţia constituie, oricum, numai apă clasa 4 (Figura 1). Exemplul arată şi eficienţă şi fiabilitate crescute. măcar compresorul de rezervă nu este rele sau un singur sector. În primul caz, planificare sunt utile şi pentru funcţio-
cum că şi în condiţii optime, consumul suficient pentru a satisface cererea. simpla re-echipare a staţiei de compre- narea ulterioară. Odată ce sistemul este
jumătate din problemă. Pe termen
de energie ce reprezintă aproximativ 2.2 Alegerea echipamentelor Furnizarea aerului comprimat ar trebui soare nu este suficientă. Conductele instalat şi în funcţiune, nu este nevoie
lung, numai funcţionarea eficientă 70 % îşi ia încă partea leului din costu- potrivite să poată fi adaptată pentru a face faţă care au transportat aerul comprimat de o analiză specială pentru a obţine
a sistemului de aer comprimat rile totale ale aerului comprimat. Există pericolul unor false 'economii' unor astfel de schimbări. de calitate mai slabă trebuie curăţate alte date. Aceste funcţii sunt preluate de
în ceea ce priveşte sau schimbate. În cel de-al doilea caz către controlerele centrale moderne cum
asigură producţia economică de producţia de aer b) Extinderea producţiei se recomandă un tratament local al ar fi "Sigma Air Manager". Astfel, se
Instalare/sistem central de comandă

aer comprimat.
Costuri de întreţinere sistem de tratare

comprimat şi con- În acest caz trebuie adaptate nu numai aerului comprimat care să asigure cali- creează o bază perfectă pentru auditul
Costuri de întreţinere compresor

Cost energie sistem de tratare

sumul în locuri capacitatea compresorului ci şi reţeaua tatea cerută (Figura 4). Debitul de aer online al sistemului de aer comprimat şi
Investiţie compresoare
Investiţie în tratarea aerului
Punere în funcţiune/instruire

Cost energie compresoare

nepotrivite, de ex. de conducte şi echipamentele de tra- prin echipamentele locale de tratare ar pentru gestiunea eficientă a costurilor
Tratarea condensului

utilizarea unui echi- tare a aerului pentru a putea face faţă trebui limitat. Aceasta asigură faptul furnizării aerului comprimat (Figura 5).
Efortul de a obţine o eficienţă maximă pament ieftin care are cererii crescute. Se recomandă să că o creştere a cererii peste nivelul la Cu cât mai mulţi utilizatori care introduc
a sistemului aduce triple economii: nevoie de o presiune se măsoare cu precizie şi să se înre- care sunt dimensionate echipamentele transparenţa în ceea ce priveşte costu-
creşterea fiabilităţii alimentării cu aer de lucru mai mare. gistreze consumul de aer comprimat nu duce la scăderea calităţii aerului rile lor de aer comprimat, investighează
Baza de calcul: 0,08 Euro/kWh Presiune de lucru: 7,5 bar
comprimat, scăderea costurilor legate Perioada: 5 ani Răcire cu aer
Calitatea aerului comprimat Ulei 1 Costul generării unei al compresorului existent (Figura 2) comprimat. toate economiile potenţiale şi acordă
Dobânda: 6 %
de producţia aerului comprimat şi scă-
(conform ISO 8573-1)

Solide 1
Apă 4 presiuni de peste pentru a strânge suficiente informaţii prioritate mai degrabă eficienţei ener-
derea consumului de energie. Studiul 6 bar s-ar ridica detaliate în vederea modificării sau 2.4 Monitorizarea pierderilor de aer getice decât preţului de achiziţie al
Figura 1: Structura costurilor unui sistem optimizat
european "SAVE II" EU indică un poten- de aer comprimat
repede peste nivelul preţului supli- extinderii economice a sistemului de comprimat utilajelor de aer, cu atât mai mult ne
ţial ridicat de economii: Compresoarele mentar plătit pentru un compresor mai furnizare a aerului comprimat. Pierderile apar în orice reţea de
din UE au consumat 80 miliarde kWh în eficient care lucrează la o presiune mai aer comprimat, fie ea bine între- Consumul
anul 2000. Cel puţin 30  % din această 2. Menţinerea eficienţei economice mică. În ceea ce priveşte specificaţiile 2.3.2 Fiabilitatea furnizării aerului ţinută sau nu şi au tendinţa să
de energie
energie putea fi economisită. Oricine este interesat de sistemele de unor noi maşini productive, consuma- Este absolut normal ca în sistem să fie se mărească. Aceasta poate
şi costurile
aer comprimat economice pe termen toare de aer comprimat, presiunea inclus un compresor de rezervă care duce la pierderi de energie
1. Ce înseamnă eficienţă optimă? lung ar trebui să studieze cu atenţie necesară a aerului comprimat este la să poată asigura consumul atunci când considerabile. Principala cauză Reduceţi
Eficienţa unui sistem de aer com- următoarele puncte: fel de importantă ca şi alimentarea cu alt compresor este oprit pentru service o constituie uzura cone-
primat se reflectă în structura costurilor. curent electric, de aceea ar trebui scrise sau este înlocuit şi care să poată ajuta xiunilor furtunurilor şi a
Nivelul optim nu este niciodată acelaşi 2.1 Service în funcţie de cerere directive pentru achiziţionarea unor sistemul să facă faţă unor creşteri oca- componentelor maşinilor.
deoarece acesta depinde de compania Controlerele interne moderne ale asemenea maşini de producţie care să zionale ale cererii. Cu toate acestea, De aceea este vital să se
respectivă şi producţia acesteia. Fac- compresoarelor cum sunt "Sigma acopere atât alimentarea cu aer com- unei asemenea capacităţi de rezervă monitorizeze aceste pro- Figura 5: Gestiunea sistematică a
trebuie să îi corespundă o capacitate bleme şi să se ia măsuri costurilor permite economisirea banilor
torii critici sunt durata de funcţionare Control" şi sistemele de gestiune primat cât şi cea cu energie electrică.
a compresorului, presiunea de lucru a aerului comprimat de tipul "Sigma de rezervă în ceea ce priveşte tratarea vom apropia de atingerea pro-
şi alţi parametrii comerciali. Exemplul Air Manager" care se bazează pe 2.3 Cerinţe noi legate de modificarea aerului. În caz contrar, calitatea aerului centului calculat de 30 % în ceea
ilustrat înfăţişează un sistem optimizat calculatoare industriale oferă informaţii volumului producţiei va avea de suferit în ce priveşte economia de energie.
cu compresoare răcite cu aer, o durată exacte referitoare la intervalele la care momentul Acest lucru nu este doar pentru
de funcţionare de 5 ani, costuri referi- trebuie efectuate lucrările de service 2.3.1 Modificări ale consumului Figura 3: Echipamentele eficienţă economică ci şi în beneficiul
toare la consumul de energie de 8 cenţi/ pentru componentele sistemului de aer de aer de tratarea aerului ar mediului înconjurător.
kWh, o dobândă de 6  %, presiune de comprimat. Aceasta a permis întreţi- a) Modificarea producţiei trebui să aibă capacitatea
necesară pentru a putea
lucru 7,5 bar, calitatea aerului conform nerea preventivă şi lucrările de service În majoritatea unităţilor de producţie,
trata debitul de aer al
ISO 8573-1: conţinut de ulei clasa 1, în funcţie de cerere. Rezultatul constă în cererea de aer comprimat variază de tuturor compresoarelor

32 33
Din ce în ce mai mulţi Gama noastră de produse
utilizatori aleg compresoarele
KAESER

Compresoare cu şurub cu SIGMA PROFILE Uscătoare cu refrigerare cu sistem SECOTEC


cu economie de energie

Sisteme de comandă şi control cu tehnologie Internet Tratarea aerului


(filtre, purjare şi tratare condens,
uscătoare cu adsorbţie, filtre cu carbon activ)

Suflante cu lobi cu OMEGA PROFILE Compresoare mobile pentru construcţii cu SIGMA PROFILE

Editorial
Editor: KAESER KOMPRESSOREN SRL, Bd. Ion Mihalache 179, 011181 Bucureşti – 1, România;
Tel: +4 021 2245681 – Fax: +4 021 2245602 – E-mail: info.romania@kaeser.com – www.kaeser.com
Redactori: Michael Bahr, Erwin Ruppelt
Grafică: Martin Vollmer, Ralf Günther
Fotografie: Marcel Hunger
Tipografie: Schneider Printmedien GmbH, Reußenberg 22b, 96279 Weidhausen, Germany

Reproducerea, chiar şi parţială, a acestui material este permisă numai cu acordul scris al editorului. Compresoare cu piston pentru mica producţie şi industrie Compresoare booster
Din ce în ce mai mulţi Gama noastră de produse
utilizatori aleg compresoarele
KAESER

Compresoare cu şurub cu SIGMA PROFILE Uscătoare cu refrigerare cu sistem SECOTEC


cu economie de energie

Sisteme de comandă şi control cu tehnologie Internet Tratarea aerului


(filtre, purjare şi tratare condens,
uscătoare cu adsorbţie, filtre cu carbon activ)

Suflante cu lobi cu OMEGA PROFILE Compresoare mobile pentru construcţii cu SIGMA PROFILE

Editorial
Editor: KAESER KOMPRESSOREN SRL, Bd. Ion Mihalache 179, 011181 Bucureşti – 1, România;
Tel: +4 021 2245681 – Fax: +4 021 2245602 – E-mail: info.romania@kaeser.com – www.kaeser.com
Redactori: Michael Bahr, Erwin Ruppelt
Grafică: Martin Vollmer, Ralf Günther
Fotografie: Marcel Hunger
Tipografie: Schneider Printmedien GmbH, Reußenberg 22b, 96279 Weidhausen, Germany

Reproducerea, chiar şi parţială, a acestui material este permisă numai cu acordul scris al editorului. Compresoare cu piston pentru mica producţie şi industrie Compresoare booster
www.kaeser.com www.kaeser.com

Tehnica aerului
comprimat
Noţiuni fundamentale, sfaturi şi sugestii

www.kaeser.com
www.kaeser.com
www.kaeser.com

Informaţii şi instrumente suplimentare pentru corecta


planificare a sistemului Dvs. de aer comprimat le puteţi
accesa online la:
www.kaeser.ro > Servicii > Analiză şi consiliere
P-2010RO.2/09 Specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă

KAESER KOMPRESSOREN SRL


011181 Bucureşti – 1 – România – Tel: +4 021 2245681 – Fax: +4 021 2245602
www.kaeser.com – e-mail: info.romania@kaeser.com