Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞĂ DE DOCUMENTARE

Modul V – Operaţii de bază în laborator

Determinarea acidităţii apei

1. ACIDITATEA TOTALĂ A APEI


Principiul metodei :
Metoda constă în dozarea prin titrare cu o soluţie de NaOH 0,1 N a acidităţii totale
datorate prezenţei în apă a bioxidului de carbon liber în prezenţa indicatorului fenolftaleină.
Materiale necesare :

pahare Erlenmeyer

cilindru gradat de 100 cm3

pipete

biuretă

Reactivi necesari :
 fenolftaleină – soluţie 1% în alcool etilic 70 % vol.
 hidroxid de sodiu – soluţie 0,1 N

Modul de lucru :
- Se măsoară 100 ml apă cu ajutorul unui cilindru gradat;
- Se introduce apa într-un pahar Erlenmeyer şi se adaugă 2 – 3 picături de
fenolftaleină pentru determinarea acidităţii totale;
- Se titrează cu NaOH 0,1N până la apariţia culorii roz care persistă 1 minut.
Modul de calcul :

Aciditatea = V x F (ml NaOH)

Unde :
V = cantitatea de NaOH 0,1 N folosită la titrare (ml);
F = factorul soluţiei de NaOH 0,1 N

1
FIŞĂ DE DOCUMENTARE
Modul V – Operaţii de bază în laborator

2. ACIDITATEA REALĂ A APEI

Principiul metodei :
Metoda constă în dozarea prin titrare cu o soluţie de NaOH 0,1 N a acidităţii reale
datorate prezenţei în apă a acizilor minerali în prezenţa indicatorului metiloranj.

Materiale necesare :

pahare Erlenmeyer

cilindru gradat de 100 cm3

pipete

biuretă

Reactivi necesari :
 metiloranj – soluţie 0,1 %
 hidroxid de sodiu – soluţie 0,1 N

Modul de lucru :
- Se măsoară 100 ml apă cu ajutorul unui cilindru gradat;
- Se introduce apa într-un pahar Erlenmeyer şi se adaugă 2 – 3 picături de
metiloranj pentru determinarea acidităţii reale.
- Se titrează cu NaOH 0,1N până la apariţia culorii galben-portocalie care
persistă 1 minut.
Modul de calcul :

Aciditatea = V x F (ml NaOH)

Unde :
V = cantitatea de NaOH 0,1 N folosită la titrare (ml);
F = factorul soluţiei de NaOH 0,1 N