Sunteți pe pagina 1din 2

Aviz de conformitate

Scoală : LICEUL TEHNOLOGIC BUCECEA Director:


Județul: BOTOȘANI ENEA CAROLINA
Anul școlar: 2020-2021

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi________________ între prof. ________________________și elevii clasei


____________cu ocazia prelucrării și luării la cunoștință a „Regulilor de protecție a muncii și de prevenire a
accidentelor la orele de Educație Fizică și activități sportive”.

Având in vedere normele sanitare din acest nou an școlar, orele de Educație fizica si sport se vor desfășura
după un anumit protocol pe care elevii si profesorul trebuie sa le respecte:
1. Orele se vor desfășura in aer liber (curte), atât cat vremea permite acest lucru
2. Fiecare copil va aduce pana la sfarsitul lunii septembrie adeverinta de la medicul de familie pe care sa
fie specificat ”apt pentru efort fizic”
3. Elevii inapţi medical vor prezenta profesorului la începutul cursurilor adeverinţa medicală pentru luarea
în evidenţă.
4. Elevii inapţi ocazional vor anunţa profesorul la inceputul orei de educatie fizica si sport;
5. Elevul va informa profesorul dacă în timpul lecţiei suferă accidente sau se află în dificultate să continue
efortul;
6. Elevii vor fi atenţi la modul de deplasare în timpul exersării (vor păstra distanţa dintre ei şi vor avea
şireturile permanent legate);
7. Se va respecta distantarea fizica de 1,5m - 2 m pe tot parcursul orei de Educatie Fizica si Sport
8. Nu se vor folosi mingi sau alte materiale transmisibile
9. Se vor face pauze mai dese pentru hidratare, revenirea organismului dupa efort
10. Echipament adecvat obligatoriu ( adidasi/tenisi, trening, tricou/bluza)
11. In cazul in care un copil prezinta semne de boala ( tuse, febra, frisoane etc) medicul unitatii scolare va
fi anuntat urmand protocolul impus
12. In invatamantul primar, orele de sport vor avea o durata de 40 de minute, timpul ramas fiind folosit
pentru igienizarea mainilor sau alte produse de dezinfectie a fiecarui copil si pentru intrarea in clasa.
13. Este strict interzis: fotografierea, filmarea, înregistrarea activităţii fără acordul profesorului;
14. Este interzisă intervenţia elevilor la comutatoare, prize, tablouri electrice, calorifere şi instalaţiilor de
apă;
15. Fără acordul profesorului elevii nu vor părăsi niciodată spaţiul de lucru;
16. Elevii vor manifesta grijă pentru păstrarea curăţeniei în spatiul de lucru;
17. Scuiparea este interzisă cu desăvârşire în spatiul de lucru;
18. Fiecare elev are obligativitatea să efectueze periodic controlul medical şi să comunice profesorului
rezultatul.
19. Toti participantii orelor de educatie fizica si sport trebie sa isi monitorizeze starea de sanatate si sa
respecte cu strictete masurile de baza pentru protejarea impotriva Covid 19, cum ar fi igiena mainilor,
distantarea sociala, evitarea atingerii ochilor, nasului si a gurii.
20. Participantii trebuie sa respecte regulile de igiena (folosirea unei batiste de unica folosinta, in caz de
tuse sau stranut, evitarea schimbului de echipament sportiv, sticle de apa, evitarea contactului fizic –
strangeri de mana, imbratisari)
21. Igienizarea mainilor estre obligatorie inainte si dupa orele de educatie fizica.
22. Folositi masti de protectie atunci cand va aflati in intreriorul scolii. Masca de protectie este obligatorie
in salile de clasa, in timpul deplasarii prin unitatea de invatamant sau in timpul recreatiei.

1
ÎN CAZ DE NERESPECTARE A REGULILOR, ELEVII POT FI SANCŢIONAŢI CONFORM PREVEDERILOR DIN
REGULAMENTUL ŞCOLAR.

Notă: La prezentul proces-verbal, se anexează listele nominale pe clase cu semnăturile de luare la cunoştinţă.

TABEL NOMINAL

Cuprinzând elevii clasei___________ care au luat la cunoștință de prevederile procesului – verbal


de protecția muncii, prelucrat în fața clasei la data de ________________ .

Nr. crt. NUMELE ȘI PRENUMELE Semnătura elevului Semnătura părintelui


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Invatator Profesor: