Sunteți pe pagina 1din 1

CATRE: PRIMARIA MUNICIPIULUI FETESTI

Referitor:Solicitare desemnare reprezentant in comisia de receptie la


terminarea lucrarilor

Subscrisa FIVE CONTINENTS TRADING COMPANY 1993 SRL, cu sediul in

Municipiul Bucuresti , str. Stefan Negulescu, nr. 7, bl. 9, sc. C, titular al autorizatie de

construire nr.100/18.06.2019 pentru edificarea obiectivului ,, HALA PRODUCTIE SI

DEPOZITARE’’ situat in STRADA PONOARELOR,NR12+14, MUN. FETESTI,

JUD. IALOMITA solicitam in conformitate cu prevederile HG 273/1994 desemnarea

unui reprezentant al institutiei dumneavoastra pentru a participa,in calitate de menbru,in

comisia de receptie la terminarea lucrarilor din data de 09.11.2020.

Totodata solicitam declaratie privind valoarea reala a lucrarilor in vederea

achitarii cotelor legale.

Data: Semnatura:

29.10.2020