Sunteți pe pagina 1din 3

Nume și prenume elev ...................................................................

Data .................................
TEST DE EVALUARE
CLASA A VI-A ........
CELULĂ, ȚESUTURI

I. Alege varianta corectă de răspuns (un singur răspuns este corect):                      4 x 0,5 = 2
puncte

1. Organismele vii au ca unitate structurală de bază:


a. sistemul                 c. organul
b. țesutul                   d. celula

2. Parenchimurile sunt țesuturi:


a. mecanice                c. de conducere
b. de apărare              d. asimilatoare

3. Țesutul muscular neted intră în alcătuirea:


a. mușchiului brațului            c. pereții organelor interne
b. mușchiului coapsei            d. mușchiului inimii

4. Impulsurile nervoase sunt conduse de:


a. celulele gliale                     c. celulele conjunctive
b. neuroni                               d. celulele epiteliale

II. Completează spațiile punctate:                                                                                  6 x 0,5 = 3


puncte

Țestul conjunctiv este alcătuit


din: ........................................................, ......................................................,
................................................................................................................................................................
..........
Țesuturile embrionare se mai numesc ...............................................
Cele trei componente de bază ale unei celule sunt: membrană
celulară, .................................................... și ...............................                                             

III.a Scrie A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărui enunț:                              3 x 0,5 =1,5
puncte
                
.......Organismele vii sunt alcătuite din unități simple, numite țesuturi.
.......Cloroplastele sunt organite specifice celulei vegetale.
.......Inițial toate celulele au formă sferică.

III.b Asociați noțiunile din cele două coloane:                                                        3 x 0,5 =1,5


puncte

    
                               Coloana A                                  Coloana B
                           ...... miocardul                        țesut epitelial de acoperire
                           ...... sângele                            țesut muscular striat de tip cardiac
                           ...... epiderma                         țesut conjunctiv fluid
                                                                                                             
IV. Reprezentați schematic diferența dintre celula vegetală și celula animală.            1
punct                                                                                                                       
Se acordă 1 punct din oficiu.

☺ SUCCES!
   
Barem

I 1-d; 2-d; 3-c; 4-b 4 x 0,5 = 2p

II 1 celule, fibre, substanta fundamentala


2 meristematice
3 citoplasma, nucleu
6x0.5p= 3p

IIIa 1 F celule; 2 A; 3 A 3x0.5p=1.5p

IIIb 1-b 2-c 3-a 3x0.5p=1.5p

IV desen 1p

1p oficiu