Sunteți pe pagina 1din 2

Numele şi prenumele………………………………. Data…………….

Clasa…………………………………

TEST
I. Numiţi organele de simţ şi precizaţi rolul acestora …………...………..………… 10p
II. Alegeţi varianta corectă…………………………………………………………..… 4x5p
1. Celulele receptoare din limbă: 2. Vederea în culori o datorăm:
a) au cili; a) celor 2 tipuri de celule cu conuri;
b) au conuri; b) celor 3 tipuri de celule cu bastonaş;
c) au bastonașe; c) celulelor cu conuri-roşu, verde şi albastru;
d) sunt mobile; d)celulelor cu conuri-roşu, galben, portocaliu
3. Papilele dermice: 4. Urechea are rol:
a) formează receptori cutanaţi; a) auditiv;
b) formează amprentele; b) ȋn perceperea influxului nervos;
c) se găsesc ȋn epidermă; c) protopatic;
d) se găsesc ȋn hipodermă; d) auditiv şi echilibru
III. Precizaţi valoarea de adevăr a următoarelor afirmaţii. Modificaţi, pe verso, afirmaţiile
false astfel ȋncât acestea să devină adevărate, fără a utiliza negaţiile……………… 30p
(….)1. Pielea prezintă anexe cornoase şi glandulare.
(….)2. Otita medie este o afecţiune a globului ocular.
(….)3. Neuronii bipolari sunt celulele receptoare olfactive.
IV. Realizați, pe verso, un mini-eseu în care să precizați tipurile de mișcări specifice
plantelor și câte o caracteristică a acestora……………………………………..…… 10p
V. Completați spațiile libere………………………………………………………..…… 20p
1. Corneea transparentă face parte din tunica ................., fiind localizată în fața ...........................
2. Lobul urechii este format din țesut.................., fiind localizat inferior față de............................
3. Papilele gustative conțin receptorii pentru gust ele prezentând numeroși ..................... gustativi
cu celule cu .........................
4. Papilele dermice determină apariția ........................ la nivelul buricelor degetelor al căror
model este unic.
5. Deviația de sept este o afecțiune a .......................... care poate îngreuna ..........................…

Se acordă 10 puncte din oficiu


Numele şi prenumele………………………………. Data…………….
Clasa…………………………………

Barem
I 5 organ x 1p= 5p
5 rol organ x 1p=5p
total 10p
II 1-a 2-c 3-b 4-d 4x5p=20p
total 20p
III 1-A; 2-F (a urechii medii); 3-A
3 x 10p= 30p; doar 5 puncte daca afirmatia falsa nu este corectata
total 30p
IV enumerarea miscarilor specifice plantelor: tactisme, tropisme, nastii 3x1p=3p
definirea fiecarui tip de miscare 3x1p=3p
exemplificarea fiecarui tip de miscare 3x1p=3p
coerenta textului 1p
total 10p
V 1 externa; irisului 2x2p
2 epitelial; pavilion 2x2p
3 muguri; cili 2x2p
4 amprentelor 4p
5 nasului; respiratia 2x2p
total 20p
Oficiu 10p
TOTAL 100p

Se acordă 10 puncte din oficiu