Sunteți pe pagina 1din 2

Întrebări + răspuns :

1. Cu ajutorul cărui proces obținem cunoștințe, construim relații?


Obținem cunoștințe, construim relații cu ajutorul procesului de învățare.
2. Ce constituie personalitatea prin prisma învățării?
Personalitatea reprezinte experiența achiziționată de fiecare persoană de-a
lungul vieții sale
3. Ce studiază paradigma behavioristă?
Paradigma behavioristă studiază acțiunile, comportamentele observabile ale
omului ca rezultate ale experinței lui de viață.
4. Care articol pune bazele behaviorismului ?
Articolul „ Psihologia așa cum o vede un behaviorist ”pune bazele
behaviorismului.
5. Cine este părintele behaviorismului?
Părintele behaviorismului este J. Watson.
6. Din ce punct de vedere psihologia poate fi științifică după J. Watson?
J. Watson consideră că psihologia poate fi științifică doar dacă are ca obiect de
studiu comportamentul.
7. Cum a numit J. Watson psihologia conștiinței?
J. Watson a numit psihologia conștiinței „mentalism” asociind-o cu religia.
8. Care experiment constituie metoda standart de studiere a învățării?
Metoda standart de studiere a învățării constituie experimentul „labirintul și
șoarecele alb” 1900.
9. Care formulă este considerată „inima psihologiei americane” ?
S- R este considerată „ inima psihologiei americane”
10. Cum consideră Skinner dezvoltarea personalității?
Skinner consideră că dezvoltarea personaității reprezintă rezultatul învățării
determinate de stimulul extern, iar acești stimuli trebuie și pot fi controlați.
Diferențele dintre teoriile psihanalitice și paradigmele behavioriste:
1) S. Freud studiază structurile și procesele umane interne dar behavioriștii
consideră factorii externi ca fiind determinanții esențiali în producerea
comportamentelor umane;
2) S. Freud a impus psihologiei inconștientului ca obiectu de studiu, Watson
însă consideră că obiectull de studiu este comportamentul;
3) Freud consideră că omul este condus de instincte sexuale și agresive, iar
behavioriștii consideră viața psihică este redusă la stimuli și răspunsuri;
4) Freud consideră că tendința omului spre plăcere se pornește în conflict cu
societatea și civilizația însă la behavioriști relația dintre factorii externi;
5) Freud consideră ca instinctele și factorii biologici înnăscuți sunt principalele
surse de dezvoltare a personalității, iar behavioriștii consideră că anume
mediul și nu fenomenele psihice intrene pentru dezvoltarea personalității
umane;