Sunteți pe pagina 1din 15

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie specială


Specialitatea Psihologie generală

Portofoliu
Psihologia Proceselor Reglatorii
Evaluator: Pleșca Maria

Realizat: Buzu Maria, Grupa 101

Chișinău 2019

Motivația:
o Termenul motivație provine de la latinescul
„movere” , care înseamnă mișcare. Prin motivație se
desemnează starea internă de necesitate a organismului care
orientează și dirijează comportamentu în direcția
satisfacerii și, deci, a înlăturării ei.
Analiza a doi autori asupra
motivației:
*Conform lui Sillamy„ motivația reunește asamblul
factorilor dinamici care determină conduita unui
individ;”
*Pentru M. Zlate„motivația reprezintă aspectul
dinamic al intrării în relație a subiectului cu lumea,
orientarea activă a comportamentului său spre o
categorie preferențială de stimuli sau de obiecte.”
Atenția:
 Funcție sau mecanizm de orientare, focalizare și
fixare a conștiinței asupra unei sarcini, obiect,
întrebări.
Analiza a doi autori asupra
atenției:
*În opinia lui A. Roșca„ atenția constă în
orientarea selectivă și în concentrarea activității
psihice asupra unor obiecte sau fenomene, ceea ce
are ca efect reflectarea lor mai clară și mai
complexă, precum și creșterea eficienței activității.”
*În opinia lui V. Preda„ atenția un proces
psihofiziologic care constă în orientarea și
concentrarea selectivă a activității psihice asupra
unor stimului sau sarcini, în vederea obținerii unei
percepții optime, rezolvării adecvate a sarcinilor,
situațiilor-problemă și adaptării comportamentului
senzorio-motor, cognitiv și afectiv la mobilitatea
condițiilor externe și la dinamica motivelor și
scopurilor persoanei”
Voința:
 Proces psihic complex de reglaj superior, constând în acțiuni de mobilizare
și concentrare a energiei psihoenervoase în vederea învingerii anumitor
greutăți sau obstacole în activitate și atingerii scopurilor conștient stabile.
Analiza a doi autori asupra
voinței:
*H. Pieron„ calificativul de „voluntar” se
atribuie numai conduitelor organizate la
nivelurile cele mai înalte și raportate la
situațiile cele mai dificile.”
*N. Sillamy„ voința este definită ca
aptitudine de actualizare și realizare a
intențiilor proprii.”
Afectivitatea:
 A dobândit statut de aspect fundamental al personalitații, datorită
afectivității omul se deferențiază de roboți și calculatoare de
inteligență artificială,fiind rezonanța subiectivă generală a
individului, intim, rațional trăită la schimbarile de tot felul din
mediul său intern sau extern.
Analiza a doi autori asupra
afectivitate:
*I.M.Testus„ preciza că psihicul uman se
compune din intelect, voință și sentimente,
fenomenele afective au continuat să fie
identificate.”
*Unii cercetători psihologici„ afectivitatea
a dobândit statut de aspect fundamental al
personalității de componență bazală,
infrastructurală a psihicului, dar și de nota
lui definitorie.”
Activitatea :„ Pătrățele”
 Procedură:
Animatorul fixează imagine pe perete. Participanții vor
privi pătrățele și vor hotărâ câte pătrate pot găsi în
imagine. Nu trebuie discutate concluziile lor cu ceilalți
membri ai grupului. După un minut sau două, ei trebuie
să scrie răspunsurile lor pe foaie. Participanții trebuie să
explice răspunsurile grupului. Discuția va continua până
nu se va da răspunsul corect.(30).
Activitatea:„Atenție sporită”
 Procedura :
„Ascultă atent cifra care este citită cu voce
tare ”. Cifrele sunt 1-25, se fixează durata
executării și greșelele comise. Trebuie sa
gasești ordinea corectă timp de 1,5-2 min.
Astfel, este considerat un nivel superior al
volumului atenței, rapidități și comutării ei.
10 1 5 13 8

14 19 22 16 4

6 12 25 9 18

20 23 7 24 11

17 2 15 21 3
Activitatea:„ auto-motivare”
Pentru fiecare întrebare, alege răspunsul care se potriveşte cel mai bine situaţiei tale. După ce afli
care este nivelul tău de auto-motivare
Întrebare Deloc Rar Uneori Adesea Foarte des

1. Sunt adesea nesigur pe abilitatea 5 4 3 2 1


mea de a atinge obiectivele
propuse.

2. Când lucrez pentru propriile


obiective, depun efort maxim. 1 2 3 4 5

3. Obişnuiesc să îmi stabilesc


obiective pentru a obţine o viziune 1 2 3 4 5
asupra vieţii.

4. Gândesc pozitiv la stabilirea


obiectivelor; mă asigur că îmi 1 2 3 4 5
acoperă nevoile la job şi nu numai.

5. Mă recompensez (sau blamez)


pentru a rămâne concentrat. De
exemplu, dacă termin o sarcină la 1 2 3 4 5
timp, îmi iau o pauză de cafea.

6. Cred că voi avea succes.dacă


muncesc din greu şi îmi folosesc 1 2 3 4 5
abilităţile.

7. Mă îngrijorează termenele-limită, 5 4 3 2 1
îmi produc stres, anxietate.

8. Când apare un eveniment 5 4 3 2 1


neaşteptat, am tendinţa de a lăsa
baltă totul şi a-mi stabili o nouă
ţintă.

9. Cea mai mare satisfacţie la


finalizarea unei sarcini este
sentimentul că mi-am facut bine 1 2 3 4 5
treaba.

10. Adesea fac minimum la job, 5 4 3 2 1


doar cât să nu las loc şefului sau
colegilor la comentarii.

11. Tind să mă îngrijorez când nu 5 4 3 2 1


îmi ating obiectivele şi adesea mă
concentrez asupra motivelor pentru
care aceasta se întamplă.

12. Îmi conturez imaginea unui 1 2 3 4 5


viitor plin de succese înainte de a-
mi stabili un nou obiectiv.

Interpretarea testului
Calculează scorul obţinut şi vezi care este gradul tău de auto-motivare.

Scor Interpretare
44-60 Minunat! Obţii tot ceea ce vrei şi nu laşi nimic să îţi stea în cale. Faci un efort
conştiincios de a te auto-motiva şi petreci o mare parte de timp pentru a-ţi stabili
obiectivele şi felul în care le poţi atinge. Atragi şi inspiri alte persoane cu
succesul tău. Păstează această atitudine favorabilă auto-motivării!
28-43 Te descurci bine la capitolul auto-motivare. Cu siguranţă nu eşti în cădere, însă
ai putea mai mult. Pentru a obţine ceea ce vrei, încearcă să îţi creşti factorii de
motivare în toate sectoarele vieţii. Urmează sugestiile de mai jos şi
îmbunătăţeşte-ţi auto-motivarea.
12-27 Permiţi temerilor să intervină în drumul tău către succes. Ai ratat, probabil,
câteva obiective în trecut şi te-ai convins că nu reuşeşti – lucru demotivant.
Depăşeşte această limită şi crezi din nou în tine. Ponturile de mai jos te pot ajuta
să te motivezi.
Bibliografia:„ Note de curs”;
„ https://ro.scribd.com/doc/108559417/Teste-Atentie”;
„https://initiativa.webgarden.ro/menu/teste-motiva-ie”;

„https://www.teste.biz/psihologice/vointa-intamplarea-sau-destinul.html”