Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT „ION CREANGĂ”

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ

SPECIALITATEA PSIHOLOGIE GENERALĂ

Portofoliu
PSIHOLOGIA PROCESELOR
REGLATORII

Buzu Feodosia, Grupa 101


Evaluator: Pleșca Maria
Chișinău 2019

Atenția
Motivația
Afectivitatea
Voința