Sunteți pe pagina 1din 8

 ACASĂ

 
 DESPRE NOI
 
 AUTORIZAȚII
 AFTER SCHOOL
 AGENTIE DE TURISM
 ATELIER CROITORIE
 CENTRU SPA
 PATISERIE / COVRIGĂRIE
 SALON DE ÎNFRUMUSEȚARE
 SERVICE AUTO
 SPĂLĂTORIE/VOPSITORIE AUTO
 
 CODURI CAEN
 
 BLOG
 
 CONTACT
Submit

After-School
DOMENIUL DE ACTIVITATE

   Print Articol

AUTORIZAREA UNUI AFTER-SCHOOL


În ultimii ani s-au dezvoltat tot mai multe perspective și tehnici de educare și formare a copiilor, un
exemplu fiind educația non-formală, prin stimularea creativității și a încrederii de sine a copiilor.
Toate acestea au determinat și apariția unor centre și after-school-uri ce au ca scop realizarea unor
activități recreative, educative de către copii, într-un cadru organizat, care să fie în pas cu societatea
prezentă.

Pentru siguranța și buna dezvoltare a copiilor, orice after-school trebuie să respecte anumite
reglementări legale și să obțină autorizațiile necesare funcționării.

Observând că subiectul autorizațiilor unui after-school nu este foarte clar dezbătut, am considerat


oportună scrierea acestui articol mai detaliat, care să ofere o imagine de ansamblu asupra pașilor ce
trebuie urmați dacă îți deschizi o astfel de afacere.

Atenție! Te putem ajuta doar pentru Mun. București sau Jud. Ilfov.

AUTORIZARE AFTER-SCHOOL – SUMAR

 Activitățile specifice unui after-school nu sunt reglementate de Ministerul


Educației, prin urmare, nu sunt necesare autorizații sau avize din partea
acestuia, a Inspectoratului Școlar sau de la ARACIP (Agenția Română de
Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar). 
 Pentru derularea activității, sunt necesare mai multe coduri CAEN, care se vor
autoriza în primă fază la Registrul Comerțului pe proprie răspundere. 
 De la DSP nu este nevoie să se obțină o autorizație specifică, însă recomandăm
solicitarea unei asistențe de specialitate în sănătate publică și apoi, a unui
certificat de conformitate, care ar crește încrederea în serviciile oferite. 
 Pentru activitățile de alimentație este necesară obținerea autorizației de la DSV. 
 În funcție de suprafața spațiului și activitățile desfășurate, poate fi nevoie de
autorizație de funcționare de la ISU (recomandăm inițial solicitarea unui punct
de vedere de la aceștia). 
 Pentru activitățile de alimentație, va fi necesară și obținerea autorizației de la
Primărie. 
În rândurile de mai jos îți detaliem fiecare autorizație în parte, dar și alte aspecte utile. Menționăm că
acestea sunt informații generale, care se pot modifica în funcție de spațiu și localizare, activitățile
desfășurate, autoritățile locale etc și îți recomandăm să verifici aplicabilitatea lor și la instituțiile
corespunzătoare din zona în care îți vei desfășura activitatea.

Codurile CAEN specifice unui after-school

Pentru înființarea unui after school, în funcție de activitățile ce vor fi desfășurate, se vor folosi de
regulă mai multe coduri CAEN, printre care:

 Cod CAEN 8891 – Activități de îngrijire zilnică pentru copii


 Cod CAEN 8552 – Învațământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru,
dans, arte plastice și alte arte
 Cod CAEN 8559 – Alte forme de învățământ n.c.a.
 Cod CAEN 5590 – Alte servicii de cazare
 Cod CAEN 5610 – Restaurante
 Cod CAEN 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
 Cod CAEN 5629 – Alte activități de alimentație n.c.a
Asigurarea meselor pentru copii este un aspect foarte important pentru un after-school din punct de
vedere al autorizațiilor întrucât activitățile de alimentație necesită mai multe autorizații care au rolul
de a verifica dacă sunt îndeplinite normele de igienă și sănătate.

De asemenea, menționăm că în funcție de activitățile educative sau recreaționale pe care vrei ca


after-school-ul tău să le ofere, este posibil să îți mai trebuiască și alte coduri CAEN corespunzătoare.

Autorizarea la Registrul Comerțului

Această procedură are loc fie chiar de la înființarea societății, fie ulterior, când se dorește realizarea
activităților specifice unui after-school, și presupune, pe lângă înregistrarea codurilor CAEN la
Registrul Comerțului, și asumarea responsabilității întreprinzătorului de a cunoaște și respecta
prevederile legislației în vigoare cu privire la normele sanitar-veterinare, de protecție a mediului și a
muncii etc, în funcție de activitățile desfășurate.

Autorizarea codurilor CAEN se face prin completarea unor anexe și declarații pe proprie răspundere
de către întreprinzător și, ulterior, reprezentanții anumitor instituții publice (spre exemplu, DSP –
Direcția de Sănătate Publică), vor veni în control în locația la care se vor desfășura acele activități.
Mai multe detalii despre toată procedura găsești în articolul Autorizarea codurilor CAEN la
Registrul Comerțului.
Obținerea Autorizației de la DSP – Direcția de Sănătate Publică
În primul rând, vrem să punctăm faptul că nu ai nevoie de o autorizație specifică de la DSP înainte
de a deschide propriul after-school, însă există câteva aspecte foarte importante asupra cărora vrem
să atragem atenția și pe care le detaliem în rândurile următoare.
#1. Activitățile specifice unui after-school se autorizează în baza declarației de proprie
răspundere
Acest lucru se realizează la Registrul Comerțului, așa cum am detaliat la secțiunea anterioară și este
un aspect foarte important deoarece DSP va primi o evidență a noilor societăți care și-au autorizat
codurile CAEN care sunt reglementate de această instituție și vor veni în controale. Astfel, ca
antreprenor, trebuie să cunoști și să aplici normele de igienă corespunzătoare spațiului și activităților
tale, conform legislației în vigoare.

#2. Poți beneficia de asistență de specialitate de la DSP


Pentru a facilita aplicarea normelor de igienă și sănătate și pentru a te asigura că le îndeplinești
corespunzător, DSP oferă asistență de specialitate de sănătate publică, la cererea întreprinzătorilor
(nu este obligatorie). Aceasta este o procedură prin care un medic vine la punctul de lucru ales sau la
locația vizată pentru desfășurarea activităților unui after-school și te informează asupra modului de
îndeplinire a prevederilor legale privind igiena și amenajarea și/sau modificarea spațiului astfel încât
să fii în regulă cu toate aspectele legale ce țin de DSP și să fii în regulă la un viitor control. În plus,
asistența poate fi foarte utilă, mai ales în cazurile în care locația nu a mai fost utilizată anterior ca și
after-school.

Pentru a beneficia de această asistență, trebuie să depui la instituția DSP din județul în care îți vei
desfășura activitatea, o documentație specifică, însoțită de o cerere de solicitare și să plătești o taxă
de 200 lei.

#3. Poți obține un Certificat de Conformitate de la DSP


Există domenii de activitate în care este bine să arăți clienților că îndeplinești toate normele legale
deoarece oferă un plus de încredere față de tine și serviciile tale. Acest lucru poate fi valabil și în
privința after-school-urilor, mai ales dacă ne gândim că siguranța copilului este un aspect esențial
pentru orice părinte.

De aceea, chiar de la început (recomandat), sau ulterior deschiderii after-school-ului, poți obține de la
DSP un Certificat de Conformitate, care atestă faptul că societatea ta îndeplinește toate normele
legale privind igiena și sănătatea publică.

Această procedură este una opțională, presupune întocmirea unui dosar cu mai multe documente
privind societatea și spațiul în care after-school-ul își desfășoară activitatea, plata a 200 lei, după
care, o evaluare din partea unui reprezentant DSP. Dacă toate cerințele igienico-sanitare sunt
îndeplinite, se eliberează acest certificat de conformitate, care este valabil pe perioadă nedeterminată,
până la schimbarea condițiilor pentru care acesta s-a eliberat. Acest certificat te va ajuta foarte mult și
în cazul unui control, fiind ca o garanție a respectării legislației.
Obținerea Autorizației de la DSV – Direcția de Sănătate Veterinară și pentru Siguranța
Alimentelor
Această autorizație este necesară pentru toate afacerile care au ca obiect de activitate alimentația.
Astfel, dacă ai unui din codurile CAEN de alimentație publică, din cele de mai sus, vei avea nevoie
și de această autorizație, care este obligatorie.
La instituția DSV din județul în care îți desfășori activitatea, se va depune o documentație care va
conține informații specifice despre locație, compartimentarea acesteia, descrierea dotărilor,
alimentele produse sau comercializate etc. De asemenea, la depunerea documentației se atașează și
dovada unei taxe, în jur de 250 lei (pentru un after-school în București).

Ulterior, o comisie se va deplasa la punctul de lucru pentru evaluare. Dacă spațiul nu îndeplinește
anumite cerințe conform reglementărilor legale, va exista un termen, de 30 de zile de regulă, în care
să fie rezolvate acele aspecte, urmând ca apoi să fie reevaluată locația și apoi, la îndeplinirea
reglementărilor legale, să fie eliberată Autorizația de la DSV.

Obținerea autorizației de la ISU – Inspectoratul pentru Situații de Urgență

Îndeplinirea obligațiilor de respectare a legii privind securitatea la incendiu este un aspect foarte
important, de aceast lucru depinzând chiar funcționarea afacerii. Obținerea acestei autorizații
depinde, de regulă, de două aspecte: activitățile desfăsurate și suprafața locației.

 Astfel, în primă fază, se va înainta către ISU o cerere pentru solicitarea unui punct de
vedere privind necesitatea obținerii avizului-autorizației de securitate la incendiu.
 De regulă, pentru spații cu o suprafață mai mică de 50 mp, această autorizație nu este
necesară, iar ISU va elibera ca răspuns o negație a obligativității de a o obține. Totuși,
dacă desfășori și activități de alimentație, cel mai probabil vei fi nevoit să obții
avizul/autorizația ISU.
 Cererea pentru solicitarea punctului de vedere va conține mai multe informații despre
locație și activitățile economice ce urmează a fi desfășurate, documente pentru locație
(contract de proprietate/chirie, relevee, plan de amplasament), copie a certificatului
de înregistrare etc.
 Odata depus dosarul cu cererea și documentele aferente, există un termen de 30 de
zile (care poate fi și mai mic) în care vei primi un răspuns: o negație sau o impunere
de a obține autorizația ISU.
 Dacă ai nevoie de autorizația ISU, se va depune o documentație specifică, se va face
un control, iar apoi, dacă sunt îndeplinite toate reglementările legale, se eliberează
autorizația ISU.
Autorizația ISU este valabilă pe toată durata de funcționare a activităților la locația respectivă, până
la modificarea condițiilor pentru care s-a acordat autorizația.

Obținerea autorizației de la Primărie


Autorizația de la Primărie este obligatorie doar pentru activitățile de alimentație publică (codurile
CAEN 5610, 5621, 5629 și altele, după caz).
Solicitarea acesteia se face după ce ai obținut avizele/autorizațiile menționate la secțiunile anterioare
sau după ce ai obținut dovada că ai parcurs formalitățile de a le obține. Autorizația de la Primărie se
eliberează în urma depunerii unei documentații și în urma plății unei taxe cuprinse între 2000-4000
lei (în funcție de capacitatea locației și activitatea propriu-zisă – taxa este stabilită la nivel local și de
regulă, nu ajunge să fie suma maximă). Autorizația este valabilă 1 an și trebuie reînnoită anual.
Pentru mai multe detalii, îți recomandăm articolul 10 lucruri de știut despre autorizația de la
primărie (pentru alimentație publică).
Alte informații utile
#1. Am nevoie de avizarea Ministerului Educației sau a altor instituții de învățamânt pentru a-
mi deschide un after-school?
Nu. Activitățile unui after-school vizează, de regulă, activități ce nu intră în sfera educațională
propriu-zisă. Pe langă petrecerea timpului cu copiii pe timpul realizării temelor, asigurarea mesei și a
odihnei, dacă este cazul, se pot face cu aceștia și activități creative și în sprijinul dezvoltării acestora.
Aceste activități nu sunt supuse unor reglementări legale ale Ministerului Educației, Inspectoratului
Școlar sau de către ARACIP (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul
Preuniversitar).

#2. Am nevoie de Autorizație de Mediu pentru activitățile unui after-school?


De regulă, nu. Autorizația de Mediu este necesară doar dacă printre codurile CAEN mai sus
menționate este autorizat și codul CAEN 5610 – Restaurante și dacă locația este destinată a cel puțin
100 de locuri.

Având în vedere acest tip de afacere, sunt destul de rare cazurile în care este nevoie de această
autorizație. Totuși, dacă aveți și alte coduri CAEN, recomandăm să ne contactați pentru a verifica
necesitatea obținerii acestei autorizații.

#3. În cât timp obțin toate autorizațiile necesare pentru a deschide un after-school?
Din păcate, acest lucru nu poate fi estimat cu exactitate. Depinde foarte mult dacă îți sunt necesare
autorizațiile pentru alimentație, care presupun ceva mai multe reglementări și, prin urmare, mai multă
birocrație.

Îți recomandăm să ții cont de faptul că termenul obișnuit de soluționare a unei solicitări este de
aproximativ 30 de zile pentru fiecare instituție în parte, deși în multe situații acesta poate fi mai mic,
dar și mai mare, dacă nu sunt respectate anumite cerințe sau dacă documentația inițială nu este
completă. Anumite demersuri se pot face în paralel, ceea ce ar scurta timpul necesar pentru
demersurile cu autorizările.

#4. Ce alte aspecte ar mai fi importante în aceste demersuri?


– Încheierea unui contract de colectare a deșeurilor de o firmă specializată, autorizată de primăria
localității în care vă veți desfășura activitatea.

– Contractarea unor servicii de protecția și securitatea  muncii și împotriva incendiilor.

#5. Am nevoie de studii și/sau experiență de lucru în acest domeniu pentru a deschide un after-
school?
Nu. Având în vedere că activitățile specifice unui after-school nu intră în sfera educațională propriu-
zis, nu este nevoie să ai calificări în domeniu.
Totuși, recomandăm o cercetare și o bună cunoaștere a acestei piețe, a tendințelor și a facilităților pe
care le poți oferi astfel încât să ai un avantaj față de competiție. Bineînțeles, angajarea de personal
calificat poate să fie un avantaj și să confere încredere pentru părinți.

***

Sperăm că aceste informații îți sunt de folos.

De asemenea, așteptăm feedback-ul tău și te invităm să ținem legătura pe viitor și pe Facebook.

Îți mulțumim pentru citirea articolului și mult succes!  

Dă un share pentru prietenii tăi  0 0 0

URMARESTE-NE PE FACEBOOK
Ți-a plăcut articolul sau vrei să afli informații suplimentare? Lasă-ne un
comentariu!
Fii primul care ne lasă un comentariu!
CONECTEAZĂ-TE CU FACEBOOK:

write my term paper


DESPRE NOI
TERMENI ȘI CONDIȚII
ANPC, SOL
CONTACT
COPYRIGHT © 2015-2018 
OPTILUM SOLUTION SRL

0723.392.400
Strada Icoanei, Nr 22, Sector 2, București
PREZENȚI ONLINE
FacebookTwitterGoogle+YoutubeLinkedInPinterest
BloggerWordPress
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului
României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să
vizitaţi fonduri-ue.ro