Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Data:
Grupa: Mijlocie
Unitatea de învățământ:
Propunător: Prof.înv.preșc. ALEXANDRESCU GABRIELA
Tema anuală de studiu:„Când, cum şi de ce se-ntâmplă?”
Proiect tematic: Rapsodii de primăvară
Subtema proiectului: Se întorc păsările călătoare!
Tema zilei:„Bine ați venit, păsări călătoare!”
Domeniul de activitate: Limbă și comunicare
Categoria de activitate: Educarea limbajului
Tipul de activitate:Consolidare, sistematizare a cunoștințelor
Forma de realizare: Joc didactic
Scopul activităţii:
 însușirea corectă de către copii a formelor de singular și plural a
substantivelor precum și a deprinderii de a le include corect în propoziții,
dezvoltarea și stimularea vorbirii coerente expresive; îmbogăţirea
vocabularului.

OBIECTIVELE OPERAȚIONALE:

 O1-să folosească corect formele de singular și plural ale substantivelor pe


baza jetoanelor;
 O2-să formuleze propoziții simple și dezvoltate cu ajutorul jetoanelor;
 O3-să recunoască imaginea și să ne indice corect dacă reprezintă un obiect
sau mai multe obiecte;
 O4-să numească sunetul de început de cuvânt;

 O5 să respecte regulile de joc.


SARCINA DIDACTICĂ:

 alegerea corectă a jetoanelor cu una sau mai multe imagini,


exprimarea corectă a singularului și pluralului construind propoziții.

ELEMENTELE DE JOC: 

 căutarea și mânuirea materialului, întrecere, ghicirea, aplauzele,


surpriza.

REGULILE DE JOC:

 Copiii acționeaza cu materialul, rezolvă sarcina dată numai la


comanda educatoarei.
 Aplaudă răspunsurile corecte.
 Ei vor recunoaște imaginea, formează pluralul substantivului.
 Copiii formulează propoziții cu ajutorul jetoanelor.

STRATEGII DIDACTICE:

Metode și procedee: conversația, explicația, exercițiul, demonstrația,


problematizarea, jocul.
Materiale didactice: coșulețul Zânei Primăvara cu jetoane, jetoane pe care
sunt reprezentate imagini cu un obiect sau cu mai multe obiecte, siluetă
barză, Roata magică a Primăverii.

Forma de organizare: frontal, individual, pe grupuri


Forme şi tehnici de evaluare:observarea comparativă a copiilor, aprecieri pozitive la
răspunsurile copiilor
Durata: 30-35 min.
Locul de desfăşurare: sala de grupă
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
Curriculum pentru învăţământul preşcolar, prezentare şi explicităţi, Didactica
Publishing House, Bucureşti, 2008
Activitatea integrată din grădiniţă - Ghid pentru cadrele didactice din
învăţământul
preuniversitar, Didactica Publishing House, Bucureşti, 2008
Revista învăţământului preşcolar 1-2-/2011, Editura Arlequin, Bucureşti
Metoda proiectelor la vârstele timpurii, Editura Mirton, Timişoara, 2005
SCENARIUL ZILEI

Programul zilei debutează cu Întâlnirea de dimineaţă. Copiii sunt


aşezaţi în semicerc pentru a putea stabili un contact vizual cu toţi membrii
grupei. Întâlnirea de dimineaţă debutează cu salutul Bună dimineaţa, pitici
voinici! Copilul zilei ales cu o zi înainte, începe salutul. Copiii se salută
reciproc.
Cântec de înviorare: „Bat din palme!”
Prezenţa
Se face prezenţa copiilor pe calendarul naturii unde sunt aşezate
fotografiile copiilor, fiecare așezându-și poza în funcție de locul unde se află
(grădiniță) .Un copil numit de educatoare numește copiii care lipsesc și se află
acasă.
Calendarul naturii
Se completează calendarul naturii. Se lucrează la panou.
- În ce anotimp suntem? Care sunt caracteristicile anotimpului primăvara?
Câte luni are anotimpul primăvara? Care sunt? În ce lună suntem?
- Când aţi venit la gădiniţă aţi privit cerul? Era acoperit cu nori?
- Ce culoare avea?
- Era soare ? Bătea vântul?
Împărtăşirea cu ceilalţi
I se cere copilului zilei să spună ce păsări călătoare cunoaşte. Li se cere
copiilor să îşi imagineze că sunt păsări călătoare şi să se prezinte. Sunt
antrenaţi şi alţi copii. Se alege copilul zilei pentru a doua zi.
După întâlnirea de dimineata, copiii vor afla noutatea zilei prin
intermediul Coșulețului cu surprize de la Zâna Primăvara. Zâna Primăverii
ne-a lăsat la uşă un coșuleț cu surprize şi o scrisoare. Educatoarea citeşte
scrisoarea de la Zâna Primăvară anunțând astfel tema şi obiectivele
activităţii. Educatoarea are grijă ca toţi copiii să fie în jurul ei, pentru a le
explica regulile şi sarcinile jocului didactic ce urmează a se desfăşura.La
rugămintea Zânei copiii trebuie să rezolve o serie de sarcini care se află sub
pietre pentru a o ajuta pe barză, prietena primăverii să înainteze cu căte un pas
spre cuibul ei ca să se odihnească după drumul cel lung pe care l-a
parcurs.Dar pâna la sosirea berzei în sala de grupă, ei să o întâmpine cu o
serie de lucruri minunate realizate la centrele de interes.Copiilor le sunt
prezentate materialele din centrele: Artă- coli cu imagini de pictat,
acuarele, /bucățele de rondele legate cu ață, semințe, apă cu făină pentru
lipire (Hrană pentru păsărele), Construcții-Căsuțe pentru păsări din cuburi,
lego, set de construit.După realizarea sarcinilor de la sectoare se fac aprecieri
verbale pozitive și lucrările se expun la Centrul Tematic. La întoarcerea
copiilor în sală (supliment) copiii sunt așteptați de prietena Primăverii,
barza.Floarea-baghetă îl va desemna pe copilul care trebuie să rezolve sarcina
dată de zână și care se află în plicurile aflate sub pietrele care fac trecerea
peste un râu.După rezolvarea corectă a sarcinilor date de către copii barza va
mai face un pas pe drumul ei spre cuib.
La un moment dat educatoarea va complica jocul folosind Roata
Magică a Primăverii. Va cere copiilor să găsească imaginea potrivită prin
răspunsul unor ghicitori să numească sunetul cu care începe cuvântul(inițial),
să despartă în silabe cuvântul şi apoi să formuleze o propoziţie. Activitatea
de la domeniul limbă si comunicare se finalizează printr-un cântec despre
anotimpul primăvara(„Vine, vine primăvara!”).
Activităţile zilei se vor încheia cu un joc de mişcare. Jocul se va
desfăşura în sala de grupă.
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

Evenimentul Conţinutul ştiinţific Strategii didactice Evaluare


didactic
Metode şi procedee
Mijloace de învăţământ

1.Organizarea Pregătirea materialului necesar pentru


activităţii activităţile propuse și aerisirea sălii de
grupă.
Intrarea ordonată a copiilor în sala de
grupă.
2.Captarea Zâna Primăverii ne aduce un Conversaţia Observarea
atenției coșuleț cu surprize, plicuri cu jetoane, Comporta-
Roata Magică a Primăverii şi o Coșuleț cu surprize, mentului
scrisoare. jetoane iniţial –

3.Anunțarea Educatoarea citeşte scrisoarea de la Conversatia Observarea


temei și a Zâna Primăvară. Copiii află că vor juca interesului
obiectivelor jocul: pentru
„ Eu spun una, tu spui multe !”ca să activitate
ajutăm barza călătoareîn cadrul căruia
vor învăţa să pronunțe corect cuvintele
din imagini, să găsească cuvântul
potrivit pentru mai multe,să alcătuiască
propoziţii,să numească sunetul de la
începutsă ,să despartă corect în silabe.

4.Dirijarea Se prezintă materialele pe care Conversaţia


învăţării le vor folosi în cadrul jocului. Voi
prezenta regulile jocului. Explicaţia

Explicarea şi Bagheta Floare va desemna un copil Plicuri cu jetoane


demonstrarea care va ridica piatra pe care se află
regulilor barza și va deschide plicul cu jetoane.
jocului Copilul va alege un jeton din plic va Conversaţia
denumi imaginea și găsește forma de
plural sau singular prin formula „ Eu
spun una, tu spui multe !” (un/o …mai
mulți /mai multe) după care îl va pune
pe panou pe coloana adecvată Planșă verde pentru
numărului de pe jeton(singular sau singular și galbenă
plural).Bagheta –Floare alt copil care pentru plural
va alege alt copil care să descopere
plicurile cu sarcinile de îndeplinit Exerciţiul
pentru ca barza să mai facă un pas în
drumul ei spre cuib. Răspunsurile
corecte vor fi aplaudate .Pentru a vedea Aplauze
Jocul de dacă au înţeles regulile jocului voi
probă desfăşura un joc de probă. Aprecieri
Copilul extrage un jeton. pozitive
- Ce este desenat pe cartonaş? (Pe la răspunsurile
cartonaş este desenată o zambilă.) Jetoane cu imagini copiilor
Copilul este rugat să găsească forma de diverse (flori, insecte,
plural și să așeze imaginea pe panou la păsări călătoare, nori
coloana de singular. etc.) Răspund la
Un alt copil este chemat să găsească întrebări
jetonul cu mai multe (forma plural)
corespunzătoare formei de singular, să o
denumească și să o așeze pe coloana
adecvată (plural).
Ceilalţi copii urmăresc jocul şi intervin Conversaţia
dacă este cazul. Dacă a răspuns corect Explicaţia
copilul este aplaudat iar barza cea
obosită mai înaintează pâna la
următoarea piatră sub carese află o altă Problematizarea
sarcină de îndeplinit.
Realizarea Explicaţia
jocului cu În joc vor fi antrenaţi pe rând toţi
toată grupa. copiii.
Se urmăreşte realizarea sarcinii
didactice, vor fi corectate greşelile de
exprimare şi se va imprima un ritm
accelerat (dacă este posibil) jocului.
Răspunsurile corecte vor fi
recompesate cu aplauze .
După ce au fost utilizate toate jetoanele
se desfăşoară jocul în altă variantă. Voi
cere copiilor să formuleze propoziții
simple cu cuvintele de la singular și
plural.
5.Obtinerea Complicarea jocului Exerciţiul
performanţei Pe un panou este reprezentată Roata
magică a Primăverii cu imagini
sugerând singularul substantivelor.
Se mânuieste roata spre imaginea
sugestivă care este răspunsul la o
ghicitoare.
„Copii, roata aceasta este Roata
Magică a Primăverii. Ea reprezintă
răspunsul la ghicitorile pe care le voi
prezenta”:
,, Roată , roată fermecată
Arată răspunsul îndată”

Un copil care dă răspunsul la ghicitoare


va veni la roată, caută imaginea cu
răspunsul la ghicitoarea respectivă, Explicaţia
urmând să precizeze forma de singular
sau plural apoi este rugat să numească
sunetul inițial al cuvântului.Un alt copil
găsit de Floarea-Baghetă desparte
cuvântul în silabe precizând numărul Aprecieri
silabelor . pozitive
Ghicitori: la răspunsurile
copiilor
De cu zori prin floricele Planşa model
Zboară veselă prin ele
Miere nouă ne-aduce
Şi polen şi fagur dulce.
(albina) Demonstraţia

Varză mică şi-nfoiată


Faceţi din mine salată.
(Salata)

Parcă-s niște păhărele


Eu le ofer mamei mele!
(lalele) Exerciţiul

„Sa-mi ghiciti o ghicitoare/Inalta cu


lungi /picioroance/Pene negre pe
aripioare/Peste broaste e mai
mare.”(barza)
Cine umblă mult prin lume
Și se tot strigă pe nume?
(Cucul)

Le cer copiilor să formuleze propoziții Aprecieri


6.Asigurarea cu cuvintele reprezentate pe Roata individuale
retentiei si a magică.Precizez jocul desfășurat cu şi frontale
transferului copiii:

  „- Ce joc am desfășurat noi astăzi?

(Eu spun una , tu spui multe).

Vom juca un joc de mișcare folosind Explicaţia


jetoane reprezentând imagini cu un
singur obiect și imagini cu mai Demonstraţia
multe.Le cer copiilor să caute în
coșuleț restul de jetoane iar semnalul Executarea jocului
meu să se grupeze in funcție de
numărul obiectelor de pe jeton. Vor
forma astfel echipa cu un singur obiect
si echipa cu mai multe obiecte.

Aprecieri
7.Evaluarea Voi face aprecieri individuale si individuale
și încheierea globale.Copiii bucuroși că au ajutat-o şi frontale
activității pe barză să ajungă la cuib să se
odihnească vor primi de la ea
recompense sub formă de stick-
ere.Încheierea o voi face printr-un
cântec învățat .