Sunteți pe pagina 1din 1

Tema VI

Principiile luptei armate sunt:

• principiul permanenței;
• principiul capacității;
• principiul cauzalității;
• principiul unității;
• principiul conducerii unitare;
• principiul integralității;
• principiul concentrării;
• principiul flexibilității;
• principiul adaptabilității;
• principiul prevenției;
• principiul descurajării;
• principiul sustenabilității;
• principiul moralității;
Principiul capacității este un principiu de potențial. El înseamnă o
anumită structură de potențial (politic, economic, financiar, demografic,
social, moral, cultural, informațional și militar) care să permită o pregătire
temeinică, o desfășurare rapidă și eficientă a tuturor forțelor și mijloacelor
și o derulare corespunzătoare a acțiunilor. Fără o astfel de capacitate,
războiul (fazele violente, exclusive) nu are sens. Războiul, în sens clasic,
este o confruntare declarată sau declanșată și acceptată, respinsă sau
impusă. Există etape ale războiului continuu care pot fi refuzate, prevenite,
eludate sau reprimate și etape care se constituie într-un fel de fluid, de
purtător continuu, necondițional și, în același timp, de generator de
confruntare, care nu pot fi nici omise, nici delimitate, întrucat ele pun în
operă o legitate – cea a contradicției, a dialecticii. Mereu se vor ivi interese
și interese contradictorii sau opuse și, din această dialectică a intereselor se
vor naște politici care le vor materializa prin toate mijloacele.