Sunteți pe pagina 1din 1

Tema VIII

Cele două principii, anume principiul discriminării între obiectivele militare și bunurile civile și
principiul limitării atacurilor numai asupra obiectivelor militare, sunt instituite cu scopul de a proteja
bunurile indispensabile populației civile.

Deoarece un obiectiv militar poate fi atacat chiar dacă în apropierea lui se află bunuri civile,
acestea sunt expuse pericolelor, intrând în ceea ce literatura militară denumește pagube colaterale.

O modalitate de protejare a bunurilor civile este evitarea amplasării obiectivelor militare în


vecinătatea acestora, deoarece în timp de razboi este interzisă atacarea bunurilor civile și se permite
numai distrugerea obiectivelor militare.

Protocolul din anul 1977 a acordat in art. 54 o atenție specială încercând să apere bunurile
indispensabile populației civile de efectele acțiunilor militare.

Acesta prevede că:

,, 1. Este interzisă înfometarea civililor ca metodă de război.

2. Este interzis de a se ataca, a se distruge, a lua sau a scoate din uz bunuri indispensabile
supraviețuirii populației civile, cum ar fi proviziile alimentare și zonele agricole în care acestea se produc,
recoltele, vitele, instalațiile și rezervele de apă potabilă și lucrările de irigații, în scopul de a lipsi, ca urmare
a valorii lor de subzistență, populația civilă sau partea adversă, oricare ar fi motivația de la care se
pornește, fie pentru a înfometa persoanele civile, a provoca deplasarea acestora, sau pentru oricare alt
motiv.

3. Interdicțiile prevăzute în paragraful 2 nu se aplică dacă bunurile enumerate sunt utilizate de


către o parte adversă:

a) pentru subzistența numai a membrilor forțelor sale armate;

b) în alte scopuri decât această aprovizionare, dar ca sprijin direct al unei acțiuni militare, cu
condiția ca totuși să nu angajeze, în nici un caz, împotriva acestor bunuri, acțiuni de la care s-ar putea
aștepta ca să lase populației civile atît de puțină hrană sau apă încât ea să fie supusă înfometării sau forțată
să se deplaseze.

4. Aceste bunuri nu vor face obiectul represaliilor.

5. Ținând cont de necesitățile vitale ale oricărei părți la conflict pentru apărarea teritoriului său
național împotriva invadării, derogările la interdicțiile prevăzute în paragraful 2 sunt permise unei părți la
conflict pe un astfel de teritoriu care se află sub controlul său, dacă rațiuni militare imperioase le impun.’’