Sunteți pe pagina 1din 19

SERBARE DE SFÂRȘIT DE AN

„CARNAVALUL FLORILOR”
GRUPA MIJLOCIE A
IUNIE 2013
PROF.ÎNV.PREȘC. VĂDEAN CORINA-DANA
PROF.ÎNV.PREȘC. TECAR MARIA

Crina Bună ziua, bună ziua


Dragi pă rinți, vă salută m.
Azi cu toții împreună
Pentru voi vrem să câ ntă m.

Zâna Zorilor: Eu sunt Zâ na Zorilor,


Deșteptarea florilor.
Maria Ră spâ ndesc lumină -n luncă
Ș i trezesc pe toți la muncă .

Soarele:Eu din bolta cea senină


Ră spâ ndesc în jur lumină .
V-am descoperit o clipă ,
Gabi Cum în lumea noastră mică
Toți avem un rost și-o muncă
De-mplinit prin vă i și-n luncă .

Zâna Zorilor: Ale mele surioare


Vin cu razele de soare
Ș i le ră spâ ndesc pe flori,
Cu albinele în zori
Maria Să nu zboare în zadar,
Ci să afle plin potirul
De dulceață , de nectar.
Spune-ți florilor în lume,
Care-i mâ ndrul vostru nume ?

1
CÂNTEC: „ÎNFLORESC GRĂDINILE”
Înfloresc gră dinile
Ceru-i ca oglinda
Prin livezi albinele
Ș i-au pornit colinda.

Câ ntă ciocâ rliile


Imn de veselie
Fluturii cu miile
Joacă pe câ mpie.

Joacă fete și bă ieți


Hora-n bă tă tură
Ah, de ce n-am zece vieți
Să te câ nt natură .

Ghiocelul: Cling! S-aude din ză padă


Toți copiii vin să vadă
Adi I. Sunt un firav ghiocel
Ș i sun lin din clopoțel,
Anunțâ nd că -n toată țara
Se așterne primă vara.

Laleaua: Sunt laleaua curajoasă


Vestitor am fost aleasă
M-am deschis puțin să văd
Denisa M. Dacă -i urmă de zăpadă .
Uraaa! Am avut dreptate!
Iarna a plecat departe
Surioare, înfloriți
Ș i la soare să zâ mbiți.

Albăstrele: Albă strele ne numim,


Ș i ne place să tră im
Printre spicele de grâ ne

Alexandra Din care se face pâ ine.

1
Albastră e floarea mea,
Mă numesc o albă strea.
M-am deschis în zori de zi,
Că ci albina va sosi.

Trandafir: Sunt cel mai frumos din lume,


Trandafir e al meu nume.
Darius Stră lucesc în mii de culori,
Sunt mai mare între flori.

CÂNTEC:
Copă celul din gră dină
Primă vara a-nverzit
Ș i cu-o rază de la soare
Alb ca neaua a-nflorit
Ref.Copă cel,copă cel,
Te-ngrijesc de mititel. bis
Primă vara copă celul
De omizi l-am cură țat
Ș i la toamna urmă toare
Rod bogat am adunat.
Ref.Copă cel,copă cel,
Te-ngrijesc de mititel. Bis

Margareta: Suntem margarete albe,


Prinse-n minunate salbe
De petale parfumate
Daria N. Ș i scufii frumos brodate.
Toți copiii de pe lume
Margaretă -mi zic pe nume,
Că sunt albă și frumoasă ,
Ș i mă pun copiii-n vază .

Fluturaș I : Macii-mbujorați la față


Tot mai câ ntă și dansează
Am pornit în zorii zilei
Tudor C. Ș i-acum soarele-i la amiază
Din ră zor o albinuță ,
Îi privește cu alean,

1
Ar intra și ea în horă
Ce-a cuprins întregul lan.

Macii :Iar eu macul din câ mpie,


Port o haină purpurie
Mă prezint și eu acum,
Adi S. Albinuțele-s pe drum.
Iată grâ ne pâ nă -n zare
Lan de aur râ de-n soare.
Ici și colo-mpodobiți
Macii roșii îi gă siți.

Albinuţa : Ră să rit-au zările,


Deșteptat-au florile,
Zboară ici, zboară colea,
Alessia Dragă albinița mea.
Tot la drum, tot la drum,
Timpul muncii e acum.

CÂNTEC:
Zum, zum, zum, albinița mea!
Prin câ mpii și prin ră zoare
Alergă m din floare-n floare:
Zum, zum, zum, albinița mea !

Zum,………………………………..
Că ută m prin floricele
Ș i-adună m mierea din ele,
Zum,………………………………..

Zum,………………………………..
Ne-am întors cu toate-acasă
Ș i-am adus mâ ncare-aleasă ,
Zum,……………………………….
Zum,……………………………….

Albinuţa : Iată zbor din floare-n floare


Ș i din zori și pâ nă -n noapte

1
Tot muncesc fă ră -ncetare:
Alessia Florilor le dau dulceață ,
Iar apoi în stup fac miere
Ș i hră nesc cu ea copiii
Le dau viață și putere.

Spicul de grâu : Verde-i spicul și frumos,


Plin e câ mpul de miros.
Cristina Arde soarele de foc,
Vara grâ nele se coc.

Ciuboţica cucului : Vă rog să nu vă luați


După numele ce-mi dați
Denisa P. Nici eu nu sunt încă lțată
Ș i nici cucul n-are gheată .

Garoafa : Eu sunt garofița, minunată floare


Peste gră dini stă pâ nitoare,
Denisa C. Natura mi-a dă ruit
Un parfum deosebit.

CÂNTEC :
În pă dure, pe că rare,
Mergem veseli la plimbare
Uite sus și uite jos bis
Totu-i verde și frumos

În pă dure pă să rele
Zboară sus pe ră murele,
Uite sus și uite jos bis
Totu-i verde și frumos

Ciupercuțe să alegem
Repede să le culegem
Uite sus și uite jos bis
Totu-i verde și frumos

Umblă ursul prin pădure


După fragi și după mure

1
Uite sus și uite jos bis
Totu-i verde și frumos.

Trandafirul : Toate suntem niște flori,


Cu coroană pe că pșor.
Darius Ne-nvâ rtim,ne ră sucim,
Tot mai vesele, să fim.

Garoafa : Fluturaș, fluturaș,


Zboară sus de pe butași
Denisa C. Ș i vino la mine
Să mă joc cu tine !

Fluturaș II : Floricică mititică ,


De-ai fi bunicică
Victor Tot m-ai ospă ta
Din foița ta … .

Zambila : Grupulețe de steluțe


Parfumate și micuțe
Au început să ră sară
Lorena C. Azi în prag de primă vară .
Sunt zambilă colorată
De albine colindată .

Narcisa : Sunt narcisa din gră dină


Bianca Pe mine stă o albină .

Albina : Vai câ t ești de parfumată !


Alessia Ești floarea mea preferată ,
Albă ca un fulg de nea
Parcă ești o mică stea.

Lăcrămioara : Un șirag de clopoței


N-aţi ghicit ? Nu-s ghiocei.
Eu sunt mica lă crimioară
Daria T. Cu parfum de primă vară ,

1
Floarea mea are un nume
Mă rgă ritar îmi spune.

CÂNTEC :
În poiana din vâ lcele
La, la, la, la, la,la, la,
Am cules la viorele
La,la,la,la,la,la,la,

Ref. Uite-așa, uite-așa, bis


La,la,la,la,la,la

Un pitic ne-a povestit


La,la,la,la,la,la,la,
Că le-a vă zut înflorind,
La,la,la,la,la,la,la,la,

Ref.

Florile frumoase sunt


La,la,la,la,la,la,la,la,
Câ nd se leagă nă în vâ nt,
La,la,la,la,la,la,la,la,

Ref.

Ca s-aveți și dumneavoastră
La,la,la,la,la,la,la,la,
Poftiți câ te-o floare albastră
La,la,la,la,la,la,la,a,

Ref.

Brândușa : Sunt o floare timpurie,


De culoare movulie,
În pă dure mă gă sești,
Crina Ca mine poți să te numești,
Ori tu, ori a ta pă pușă ,

1
Cin’ să fie ? O brâ ndușă !

Toporaș : Am un nume de unealtă ,


Ș i cresc în pădurea toată .
Eu mă numesc toporaș
Paul Mov, micuț și dră gă laș.

Buburuza :Că am haine cu buline


Asta vede orișicine.
Eu însă și folosesc,
Daria C. Pe frunză câ nd mă opresc
Fiindcă am un obicei,
Le cură ț de puricei.

Liliac : Multe flori ce-s prinse bine


Pe crenguțe în ciorchine
Ștefan Sunt albastre sau lila,
Chiar și albe ca de nea,
Cresc într-un micuț copac
Ce se cheamă liliac.

CÂNTEC :
Azi în parcul plin cu soare
Fete și bă ieți sosesc,
Îmbră cați de să rbă toare
Ș i uimiți în jur privesc.

Un, doi, un doi !


Ce frumos e-n parc la noi ! bis

Uite leagă n, tobogane


Ș i covorul fermecat !
Coloratele baloane ,
Se înalță ne-ncetat. bis

Mai sus, mai sus,


Un balon de vâ nt e dus. Bis

Hai, copii, cu veselie

1
Să ne dă m în că lușei
Dii, că liți peste câ mpie,
Alungați ca niște zmei.

Dii, zmeu, dii, zmeu !


Tii, ce că lă reț sunt eu ! bis

Frezia: Eu sunt floarea delicată


Paula Ş i-n tot felul colorată
Încă din februarie
Simţi parfum de frezie.

Panseluţe: Locuiesc în curtea ta


Simone Parcă sunt din catifea
Colorată şi dră guţă
Mă numesc panseluţă .

Nu- mă- uita : Floricica mea-i micuță ,


Frumușică și dră guță .
Alizee Albastră -i rochița mea
Inimi iubitoare, bă ieți și fetițe
Îmi zic „Nu-mă -uita”.

Buburuza : Ce mă fac, suratelor ?


Că în urma ploilor
Daria C. Ră u de tot am ră gușit
Un picior mi-a amorțit !
Ș i mă doare spatele,
Mi-ngheaţ-aripioarele … .

Păsărica : Prin codrii primă vara


Eu zbor și câ nt voios,
Georgiana Din zori și pâ nă seara
Cu glas melodios.

Narcisa : Mereu vin fluturii la mine


Că ci semă nă m foarte bine
Bianca Numai că -n loc de aripioare
Eu am, vedeți, niște petale

1
Parfumul meu, în schimb atrage
Ș i alte vietă ți gingașe.

Albina II : O ce floare minunată ,


Ș i așa frumos parfumată ,
Nicoleta Gingașă și colorată
Vreau să stau pe tine oleacă .

Toporaș : Fluturaș, fluturaș,


Sprintenel și dră gă laș
Paul Unde mergi ? Unde alergi ?

Fluturaș III : Prin câ mpii și prin vâ lcele


Ionuţ La frumoase floricele

Frezia: Ah, nu zbura, ră mâ i cu noi,


Paula Să ne jucă m amâ ndoi!

CÂNTEC :
A zburat un fluturaș
Vesel prin livadă
Florile au tresă rit
Toate ca să -l vadă .

Curcubee de culori
Se-nă lțau spre soare
Larg potirul își desfă cea
Fiecare floare.

Ref. La,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,
La,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,

S-așeaza curtenitor,
Crai al dimineții,
Fluturașul, picurâ nd
Mir, din taina vieții.

1
Dar veni un bă iețel
C-o capcană nouă
Ș i s-a stins povestea lui
Ca un bob de rouă .

Ref.

Fluturaș II : Mult îmi place să mă plimb,


Să mă zbengui, mult îmi place !
Victor Nu las nicio floare-n pace,
Pentru toate eu am timp.

Panseluţa: Vezi, albinele au coate


Simone Mâ necile suflecate.
Ş i zburâ nd în mare grabă
Fac ca gospodarii treabă .
De la noi, de la vecini,
Cară saci cu miere plini.
Ş i aşează în că mară
Rodul muncii dintr-o vară ,
Iar pe iarbă fiecare
Stă la cald şi grijă n-are.

Toporaș : În gră dina de flori plină


Vesel zboară o albină ,
Zumză ie din floare –n floare
Paul Ispitită de culoare,
Florile râ d în lumină ,
Câ ntă întreaga gră dină ,
Ea culege mlă dios
Polenul cel prețios.

Ghiocelul: Soare cald, stră lucitor,


Tu pe cer ești că lă tor,
Adi I. Tu în zori câ nd te trezești
Florilor cu drag zâ mbești.

Roua care a picat

1
Peste noapte ai zvâ ntat
Ș i acum gră dina toată
Râ de iarși luminată .

CÂNTEC :
Câ te flori sunt pe pă mâ nt,
Toate se apleacă -n vâ nt
Ș i din razele de soare ,
Își țes haine lucitoare.

Ghiocelul se ridică
Mâ ndru-n alba lui tunică ,
Ș i zbâ rlita pă pă die
Poartă rochie – aurie.

Ochii rujilor de nalbă


Mâ ngâ ie laleaua albă ,
Micșunelele din glastre
Își urzesc șorțuri albastre.

Cu brâ u verde busuiocul


Ș i garoafe-n ochi ca focul
Râ d, că ci macul din poiană
Ș i-a pus fesul pe-o spâ nceană .

Zambila : Ne trimiți și în amiază


Roua care luminează
Lorena Ș i cu drag tu-mbră țișezi
Munți ,pă duri, ape, livezi.

Cu lumină în obraji
Că tre seară te retragi
După dealuri liniștit
Tu te pierzi în asfințit.

Soarele : De cum s-a ivit lumina,


A ieșit din stup albina
Să mai vadă isma creață
Gabi Pop A-înflorit de dimineață ?

1
Se-ngrijește gospodina
De-nflorește și sulfina
Că ci plutește vă l de ceață ,
Astă -noapte, pe verdeață .

A gă sit toată gră dina


Înflorită , și verbina,
Ș i s-a-ntors după povață
Cu o probă de dulceață .

Lăcrămioare : Multe flori lucesc în lume,


Multe flori mirositoare !
Dar ca noi, dulci lă cră mioare,
Daria T. N-are-n lume nicio floare
Miros dulce, dulce nume !

Noi suntem lacrimi de înger


Pe pă mâ nt din cer picate,
Câ nd prin stele legă nate,
A lor suflete curate
Zbor vă rsâ nd duioase plâ ngeri .

Brândușa : Ne-am gră bit să ră să rim,


Câ mpia s-o înverzim.
Flori și gâ ze, mielușei,
Fetițe și bă ieței,
Crina Tot sosesc, voios s-adună
Să petreacă împreună
Asta este viața noastră ,
Natura să tră iască .

CÂNTEC :
Samba florilor
Samba fetelor
Eu dansez de bucurie
Samba florilor
Dansul plin de veselie
Samba florilor

1
Toporași lâ ngă fră guțe
Crinii albi și zambiluțe,ie,ie,ie,/ie,ie,ie,
Trandafirii și lalele
Macii roșii și zorele,ie,ie,ie,/ie,ie,ie,
Florile de lă mâ iță
Cu nufă r romaniță ,ie,ie,ie,/ie,ie,ie,
Dalii multe și panseluțe
Eu dansez ,dansez cu ele
Samba eu dansez cu ele,ie,ie,ie,/ie,ie,ie,

Zâna Zorilor :V-am descoperit o clipă


Cum în lumea noastră mică
Maria M. Toți avem un rost și-o muncă
De-mplinit prin vă i și-n luncă .

Ziua parcă -i mai senină


Denisa M. Ș i se-nalță de cu zori
Trece primă vara lină
Printre câ ntece și flori.

CÂNTEC :
Celor mari, celor mici
Ne-e drag tuturor
În lumea copiilor

Princhidei ți voinici
Ne-ntâ lnim deseori
În lumea copiiilor

Ș i-un bă iat câ t de mic


Suie muntele ca-n zbor
În lumea copiilor

Glasul e mai voios


Visul mai cuteză tor
În lumea copiilor.

Vâ ntule ce zbori în zare

1
Adi S. Pașii peste ape du-mi-i
Azi e zi de să rbă toare
Pentru toți copii lumii.

Azi e zi de să rbă toare,


Porumbei ca albul spumei,
Daria N. Pace scriu rotind în zare,
Pentru toți copiii lumii.

Florile-n gră dini și glastre


Ș i-au deschis bobocii-n soare,
Denisa C. Îmbră câ nd casele noastre
În strai nou de să rbă toare.

În soarele stră lucitor,


Câ nd își serbează ziua lor
Ionuţ Copiii plini de zâ mbet vin
Cu glas voios și chip senin.

CÂNTEC :
M-am nă scut din veșnicie,
Draga mea copilă rie
M-am nă scut din flori de soare
Din iubirea celui mare.

M-am nă scut cu bucurie


Draga mea copilă rie,
M-am nă scut sub cer cu stele
Din dorința mamei mele.

Din dorința mamei mele,


Din iubirea celui mare
M-am nă scut din veșnicie
Draga mea copilă rie.

Dragă mi-e copilă ria


Ca o floare de sulfină
Ștefan Ce înflorește în gră dină .

1
Plin mi-e câ ntecul de soare
Paula Sufletul mi-e plin și el,
Poartă -n lume-o albă floare
Albul pă cii porumbei.

Ionuţ E trimis din țara noastră


Spre ai lumii dragi copii,
De la noi, din zare-albastră ,
De pe-un plai cu bucurii.

Alizee Lumea ta copilă rie


Cea mai dragă
Dintre toate
Are zmee de hâ rtie
Ș i creioane colorate.

Georgiana Cer de pace o-nconjoară


Glas de pă să ri
Flori de vară ,
Brâ u de ape cristaline
Zbor de harnice albine.

Tudor Lumea ta copilă rie


Câ ntă , joacă ,
Versuri știe
Soarele o scâ nteiază
Plai de dor o priveghează

CÂNTEC :
Lunecâ nd pe bolta-albastră
A venit întâ i o stea
Ca să -mi scrie pe fereastră
Să tră iești,e ziua ta ! bis

A venit și-o râ ndunică

1
Tot lâ ngă fereastra mea
Ciripind a vrut să -mi zică :
Să tră iești e ziua ta ! bis

Ș i salcâ mul plin de floare


Frunza-ntruna își mișca
Să -mi șoptească o urare :
Să tră iești e ziua ta ! bis

Dar și flori și câ nt și stele


Toate le-am putut afla
În urarea mamei mele:
Să tră iești,e ziua ta ! bis

Cristina Frumoasă ești copilă rie


Cu cer de-azur,
Cu câ nt și vis,
Iar un copil ă n Româ nia
E ca o stea ce s-a aprins.

Alexandra Copilă rie,copilă rie,


Cu ani de vis
Copilă rie,copilă rie
Frumoasă ești de nedescris.

Darius Astă zi pă mâ ntul o horă se vrea,


Horă de copii ce se joacă
Zarea-i un câ ntec și câ ntă cu ea
Inima nostră a copiilor, parcă .

Nicoleta Ziua copiilor lumii e azi


Ziua copiilor ță rii. A noastră .
Vin de la munta miresme de brazi,
Bem a văzduhului apă albastră .

Ștefan Zboară hulubii cu aripi argintii

1
Vestind solie de pace,
Purtați cu drag, spre a lumii copii
Ș i lacrimile-n râ s le preface.

Alexandra Doar în poveste poate renaște un pustiu


Câ t încă nu-i zadarnic, câ t încă nu-i tâ rziu,
Să faceți scut, să alungați urgia !
Să ne tră im și noi copilă ria !
S-avem și noi, copiii, viitor
Cum ne-am rostit dorința și credința
În glasul florilor !

Denisa M. Florile sunt prinse pe plă pâ nde fire,


Cresc și înfloresc numai prin iubire.
Floarea poartă rodul pe al vieții pom,
Floarea înflorește numai pentru om.

Denisa P. Copilă ria-i o rază de soare


E primul și cel din urmă cuvâ nt.
E țesută -n aur și-n mă rgă ritare,
Copilă ria-i o adiere de vâ nt.

Copilă ria-i un zâ mbet, un vis, e veselie


E pasă rea ce-alunecă în zare
Ș i-un gâ nd pribeag de-o veșnicie.
Copilă ria-i o suavă floare.

Copilă ria nu trebuie ră pită


Că ci e primul nostru cuvâ nt
Ș i o comoară prea greu gă sită …..

….Copilă ria-i o adiere de vâ nt……..

Cristina S-a sfâ rșit serbarea noastră


Suntem foarte fericiți
Că -n această zi de vară
Ați venit să ne priviți.

1
Alizee Lucruri mari și prea-nsemnate
De la noi nu-i de așteptat
Că ci, după puterile noastre
Ce-am știut v-am prezentat
Dar câ nd vom fi mai mari, azi-mâ ine
Ș i poate chiar mai cuminți,
De-ale noastre fapte bune
Veți ră mâ ne chiar uimiți !

CÂNTEC : La mulţi ani………………

S-ar putea să vă placă și