Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE ACTIVITATE

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:Grădinița Don Castor

GRUPA : Mare

DATA: 12.11.2020

NUMELE ȘI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC: Petcu Roxana- Mădălina

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cum este, a fost și va fi aici pe pământ?


TEMA PROIECTULUI: Ce ne-a adus Zâna Toamnă ?
SUBTEMA: Toamnă dragă bine ai venit !
DOMENIUL EXPERIENȚIAL: Domeniul Limbă și Comunicare
DISCIPLINA: Educarea Limbajului
TEMA ACTIVITĂŢII: In grădina cu legume
MIJLOC DE REALIZARE:Lectură după imagini
TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidare de cunoștințe
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Consolodirea deprinderii copiilor de a se exprima corect din punct de vedere gramatical, de a se exprima
în mod cursiv prin activizarea vocabularului, valorificând cunoștintele privitoare la anotimpul toamnă.
O1- Să enumere cel puțin două elemente componente ale imaginii;
O2- Să descrie în cuvinte proprii acțiunile sugerate în imagine, urmând modelul eductoarei ;
O3-Să redea conținutul imaginilor sub forma unei povești pe baza sintezei finale realizate de educatoare ;
O4-Sǎ deducă numele tabloului.
SARCINA DIDACTICĂ: Să denumească legumele pe care le descoperă, privind materialele pe care le voi arăta. Să recunoască
fiecare legumă în parte, să spună tot ce știe despre leguma respectivă .
REGULILE JOCULUI.Copii vor răspunde la semnalul educatoarei. Le vor arăta pe rând mai multe imagini și tabloul cu legume de
toamnă și ei răspund pe rând la fiecare întrebare adresată . Vor fi antrenați toti copii.
Copii vor primi aplauze deoarece au participat activ în cadrul jocului.
ELEMENTE DE JOC: aplauzele
STRATEGII DIDACTICE:
Metode și procedee: observația, explicaţia, conversația, demonstraţia, jocul.
Mijloace didactice:imagini cu legume de toamnă, tablou
Forma de organizare: frontal, individual
Durata: 30 minute
BIBLIOGRAFIE:
1.Curriculum pentru educație timpurie 2019
2.Pintilie Mariana, Metode moderne de învăţare – evaluare, Editura Eurodidact Cluj Napoca, 2002
3.Mitu Florica, Ghid pentru proiecte tematice, Editura Humanitas Educational, Bucureşti 2005
SCENARIUL DIDACTIC

Evenimentele Conţinutul științific Strategii didactice Evaluarea


1. instruirii Metode și procedee Mijloace de
învățământ
Se vor creea condiţii organizatorice şi Mobilier
Moment psihopedagogice necesare desfăşurării
2. organizatoric optime a activităţii; se pregătesc materialele
didactice necesare. Copiii se vor așeza pe
scăunele.
Zâna Toamnă care le- a adus în dar un Conversaţia Conversația
coșulet cu legume . Analiza răspunsului
 Cine a venit in vizită la noi ?(Zâna Coș dat
3. Captarea atenţiei Toamnă) Legume
 Ce ne-a adus în dar ?(un coș cu
legume) Frontal
 Ce legume observăm în coș ?
(morcov, ceapa, vânată, ardei)
Astăzi împreună cu Zâna Toamnă voi arăta Conversaţia Explicatia Observarea
4. Anunţarea temei şi a un tablou și mai multe imagini pe care le -a comportamentului
obiectivelor urmărite adus Zâna Toamnă. Ea vrea să știe cît de copiilor
frumos știți să vorbiți, dacă recunoașteți
toate legumele de toamnă.
Se prezintă în fața copiilor tabloul “:Toamna
în gradina de legume”.
Se vor intui materialele ce urmează a fi Conversatia
Ce observați aici în tablou ?( copii,legume
, pomi)
5 Desfasurarea activitatii Ce culori a folosit pictorul în realizarea
tabloului ? (galben , maro, roșu) Tablou
Ce mai obsevăm în imagine? (mai multe Analiza răspunsului
legume de toamnă ) dat
Ce anotimp credeți că este prezentat?
(Toamna)
Unde se afla copii ?(în gradină)
Câți copii sunt în imagine? (2 copii )
Ce fac cei doi copii ? (ei sunt în gradină)
Ce legume obsevați în imagine ? (varză , Imagini
morcov, ardei, ceapă ) .
Voi prezenta copiilor și alte legume de
toamnă și îi voi întreba ce știu despre
leguma respectivă.

. Aprecieri individuale
Fixarea cunoștintelor Fiecare copil își alege câte o legumă și o Conversaţia Aprecieri şi colective
6. caracterizează ( formă , culoare , mărime ) Explicația verbale Primirea aplauzelor ca
urmare a bunei
7. Incheierea activității Educatoarea face aprecieri asupra modului colaborări pe
în care au raspuns copii pe parcursul parcursul activităţii.
activității .

S-ar putea să vă placă și