Sunteți pe pagina 1din 2

Scoala gen.nr.6 Brasov Numele si prenumele elevului....................................

Prof. Fertu Carmen Clasa.......


Data.........

TEST DE EVALUARE
PATRULATER CONVEX. PARALELOGRAM

1.Aflati perimetrul paralelogramului ABCD.

2.Aflati masurile unghiurilor paralelogramului MNPQ.

3.In paralelogramul ABCD m(<A)=60º , BD  AD si AB= 28 cm.Aflati perimetrul paralelogramului


ABCD.

4.Sa se determine masurile unghiurilor unui patrulater convex stiind ca masurile unghiurilor
sunt direct proportionale cu numerele 2,3, 5 si 8.

5. ABCD este un paralelogram iar O este punctul de intersectie al diagonalelor. O dreapta ce contine
punctul O intersecteaza doua laturi opuse ale paralelogramului in punctele E si F.Demonstrati ca
[OE]≡[OF].
6.Triunghiul ABC este dreptunghic isoscel cu m(<A)=90º iar triunghiul ACE este echilateral.Calculati
masurile unghiurilor patrulaterului ABCE.

7.Fie paralelogramul ABCD iar [DE si [CE bisectoarele unghiurilor <ADC si respectiv <DCB.
Aflati a) Natura triunghiului DEC
b) Perimetrul paralelogramului ABCD daca AD=26 cm si E  AB.

8.Demonstrati ca mijloacele laturilor unui patrulater convex formeaza un paralelogram.

Punctaj: 1p din oficiu 1.1p 2.1p 3.1p 4.1p 5.1p 6.1p 7.2p 8.1p
Timp de lucru: 50 minute