Sunteți pe pagina 1din 1

Noul Management public

Bibliografie :

1. Armenia Androniceanu, Noul management public, un posibil model pentru reforma


managementului public în sistemul administrativ din România.
http://www.ramp.ase.ro/_data/files/articole/8_05.pdf

2. Abordări privind studiul Administraţiei Publice,


http://www.apubb.ro/Documents/Mora/Abordari_privind_studiul_Administraţiei_Publice.doc

3. Conf.univ.dr.Armenia Androniceanu, Noul management public şi misiunea instituţiilor


publice în acest context, cap 7, http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?
id=6&idb

4. David Beethan, Birocraţia, Editura DU Style, Bucureşti 1998.

5. Mihai Păunescu (coord), Management public în România, Editura Polirom, Iaşi 2008.

6. Michel Lallement, Istoria ideilor sociologice, vol. I de la origini pana la Weber, Editura
Antet, 1997.