Sunteți pe pagina 1din 3

PLANUL CALENDARISTIC

de desfăşurare a practicii de specialitate 1 al studentului


anului III, Facultatea „Științe Economice”
Specialitatea „Business și administrare”

Foşnea ( Gurghiş ) Cristina


BC. “ Moldindconbank ” S.A Ungheni

Durata de la 09.10.2019 până la 06.11.2019

Data Locul de muncă Conţinutul activităţii efectuate Conducătorul de la


întreprindere
09.10.19 Moldindconbank Am luat cunoştinţă cu istoria băncii, structura Eni Irina
S.A Ungheni organizatorică, statutul.
10.10.19 Moldindconbank Am studiat organizarea lucrului în compartimentul Eni Irina
S.A Ungheni „casierie”
Numărarea banilor din genţi sigilate;
11.10.19 Moldindconbank Operaţiuni de schimb valutar: stabilirea Eni Irina
S.A Ungheni cursului,deschiderea, închiderea zilei operaţionale,
operaţiuni de vînzare/cumpărare valutei străine;
Chestionar pentru client;
14.10.19 Moldindconbank Primirea plăţilor comunale; Eni Irina
S.A Ungheni Operaţiuni cu alimentarea/ retragerea în/din conturi
de card bancare.
15.10.19 Moldindconbank Expedierea/eliberarea transferurilor rapide în MDL Eni Irina
S.A Ungheni şi valută străină.
16.10.19 Moldindconbank Am urmărit succesiunea şi am participat la Eni Irina
S.A Ungheni efectuarea operaţiunilor din cadrul contabilităţii.
17.10.19 Moldindconbank Deschiderea conturilor curente pentru persoane Eni Irina
S.A Ungheni fizice;
Moldindconbank Deschiderea conturilor curente pentru persoane Eni Irina
18.10.19 S.A Ungheni juridice;
21.10.19 Moldindconbank Deschiderea conturilor de card; Eni Irina
S.A Ungheni

22.10.19 Moldindconbank Perfectarea ordinului de incasare numerarului Eni Irina


S.A Ungheni (MDL, valută străină);
23.10.19 Moldindconbank Perfectarea ordinului de eliberare Eni Irina
S.A Ungheni numerarului(MDL,valută străină);
24.10.19 Moldindconbank Executarea ordinilor de plată în MDL prezentate de Eni Irina
S.A Ungheni către clienţii băncii;
25.10.19 Moldindconbank Dispozitia incaso şi garanţia bancară; Eni Irina
S.A Ungheni
28.10.19 Moldindconbank Perfectarea şi deservirea contractelor de depozit Eni Irina
S.A Ungheni persoane fizice,persoane juridice, MDL şi valută
străină;
29.10.19 Moldindconbank Cerere de modificare a modalităţii de plată a Eni Irina
S.A Ungheni dobînzii;
30.10.19 Moldindconbank Cerere de modificare a datelor; Eni Irina
S.A Ungheni
31.10.19 Moldindconbank Cerere de rezidiere anticipată a contractului de Eni Irina
S.A Ungheni depozit;
01.11.19 Moldindconbank Studierea produselor creditare pentru deţinătorii de Eni Irina
S.A Ungheni carduri salariale Moldindconbank;
04.11.19 Moldindconbank Condiţiile depouitelor persoanelor fizice; Eni Irina
S.A Ungheni
05.11.19 Moldindconbank Condiţiile depouitelor persoanelor fizice; Eni Irina
S.A Ungheni
06.11.19 Moldindconbank Servicii bancare la distanţă; Eni Irina
S.A Ungheni Mobile banking, web banking;

Conducătorul practicii de la Departament


Suman Elena
Conducătorul practicii de la întreprindere
Eni Irina
_____________________________
_
(L.Ș)
”_______” ”_________________” 2019