Sunteți pe pagina 1din 25

SPECIFICAŢII DE FUNCŢIONARE

Categoria:
APARATE DE AER CONDIŢIONAT
Grup: DE PERETE (Modele Mono Split
/ Dual Split)
Modele:
MW07 CA/HA DW07 CA/HA
MW09 CA/HA DW09 CA/HA
MW12 CA/HA DW12 CA/HA
MW18 CA/HA
MW24 CA/HA
MW07 CAN/HAN DW21HN
MW09 CAN/HAN
MW12 CAN/HAN
MW18 CAN
MW24 CAN
Ediţia 1 datată 14 Martie 2002
1
Specificatii de functionare MW 07,09,12,18,24 CA/HA MW 07,09,12 CAN/HAN DW 21 HN
2 Modele Mono Split / Dual Split DW 07,09,12 CA/HA MW 18,24 CAN

MT2002CDA003901000
MT2002CDA003901000

MT2002CDAXXXXXXXX
Specificatii de functionare MW 07,09,12,18,24 CA/HA MW 07,09,12 CAN/HAN DW 21 HN
Modele Mono Split / Dual Split DW 07,09,12 CA/HA MW 18,24 CAN 3

INDICE

1 MODALITĂŢI (MODURI) DE FUNCŢIONARE.............................................................................................3


1.1 Alte controale:.......................................................................................................................................3
1.2 Protecţia împotriva supraîncărcării (suprasarcinii) de curent I>13A....................................................3
2 MODALITATEA (MODUL) COOLING...........................................................................................................4
2.1 Protecţia compresorului: “Întârziere de pornire”...................................................................................4
2.2 Protecţia împotriva îngheţului (defrosting)...........................................................................................4
3 MODALITATEA (MODUL) DRY...................................................................................................................6
3.1 Protecţia schimbătorului Unităţii Interneîmpotriva îngheţului...............................................................6
4 MODALITATEA (MODUL) FAN...................................................................................................................7
5 MODALITATEA (MODUL) HEATING...........................................................................................................7
5.1 Protecţia împotriva îngheţului (defrosting)...........................................................................................8
5.2 Protecţia împotriva supraîncălzirii schimbătorului intern......................................................................9
6 MODALITATEA (MODUL) AUTO...............................................................................................................10
6.1 Protecţii active....................................................................................................................................10
7 ALTE CARACTERISTICI ŞI FUNCŢII.........................................................................................................11
7.1 Controlul "SLEEP"..............................................................................................................................11
8 Schema electrică MW 07,09 CA/CAN........................................................................................................12
9 Schema electrică MW 07,09 HA/HAN........................................................................................................13
10 Schema electrică MW 12 CA/CAN..............................................................................................................14
11 Schema electrică MW 12 HA/HAN..............................................................................................................15
12 Schema electrică MW 18 CA/CAN..............................................................................................................16
13 Schema electrică MW 18 HA/HAN..............................................................................................................17
14 Schema electrică MW 24 CA/CAN..............................................................................................................18
15 Schema electrică MW 24 HA......................................................................................................................19
16 Schema electrică DW 07,09 CA..................................................................................................................20
17 Schema electrică DW 07,09 HA..................................................................................................................21
18 Schema electrică DW 12 CA.......................................................................................................................22
19 Schema electrică DW 12 HA/HN................................................................................................................23
20 Legenda schemelor electrice......................................................................................................................24

MT2002CDA003901000
Specificatii de functionare MW 07,09,12,18,24 CA/HA MW 07,09,12 CAN/HAN DW 21 HN
4 Modele Mono Split / Dual Split DW 07,09,12 CA/HA MW 18,24 CAN

1 MODALITĂŢI (MODURI) DE FUNCŢIONARE


Funcţionarea aparatului este controlată de o placă electronică cu microprocesor care realizează reglările de
temperatură, funcţiile de protecţie şi controlul dispozitivelor (organelor) electromecanice pe baza:
- Setărilor efectuate pe telecomandă (de către utilizator) cum ar fi temperatura setabilă Tset, viteza
selectată Vset;
- Curentul compresorului Ico;
- temperatura sesizată şi măsurată de sonda ambient internă Tin;
- temperatura sesizată şi măsurată de sonda cu imersie în schimbătorul intern Teva;
- temperatura sesizată şi măsurată de sonda cu imersie în schimbătorul extern Tde;

Modalităţile de funcţionare, prevăzute sunt următoarele:


 Răcire (COOLING);
 Dezumidificare (DRY);
 Ventilare (FAN);
 Încălzire (HEATING) doar pentru versiunile H/HA;
 Funcţionare Automată (AUTO);
 Funcţionare în modul (modalitatea) omologat (aprobat) (TEST).

1.1 Alte controale:


 Sleep

Protecţia împotriva supraîncărcării (suprasarcinii) de curent I>13A.


Când curentul rămâne I>13A pentru un timp mai mare de t=3 secunde, aparatul rămâne pornit (deschis) pe
modalitatea FAN.
După 3 minute, dacă a dispărut suprasarcina, aparatul reîncepe să lucreze în modul anterior.
Dacă apar 3 supratensiuni pe durata a 30 minute, sau o supratensiune ce durează 7 secunde, aparatul nu
poate reporni în mod automat, ci trebuie repornit cu ajutorul telecomenzii.
MT2002CDA003901000

MT2002CDAXXXXXXXX
Specificatii de functionare MW 07,09,12,18,24 CA/HA MW 07,09,12 CAN/HAN DW 21 HN
Modele Mono Split / Dual Split DW 07,09,12 CA/HA MW 18,24 CAN 5

2 MODALITATEA (MODUL) COOLING


Câmpul de variere a temperaturii setate cu ajutorul telecomenzii Tset este 16°C<Tset<30°C (valva cu 4 căi este
inactivă).
Aparatul (compresor şi ventilator extern) se porneşte când temperatura ambient (sesizată şi măsurată de
sonda ambient) Tin este > temperatura setabilă Tset + 1°C şi se opreşte când Tin<Tset –1°C.

compresor

ventilator U.E.

Viteza selectată U.I.

valva cu 4 căi

2.1 Protecţia compresorului: “Întârziere de pornire”


În modul de funcţionare Cooling este întotdeauna prezentă protecţia întârziere de pornire pentru a evita
repetarea ciclurilor apropiate de pornire (aprindere) i oprire (stingere) ale compresorului.
Când microprocesorul activează compresorul timpul de întârziere între două cicluri de funcţionare a
compresorului este de 3 minute, după ce trec cele 3 minute compresorul reîncepe să funcţioneze, şi nu mai
are loc oprirea (stingerea) sa înainte de a trece o perioadă de 5 minute (dacă apar variaţii de temperatura).

2.2 Protecţia împotriva îngheţului (defrosting)


În modul de funcţionare COOLING, odată ce compresorul a lucrat timp de t=6 minute, şi dacă temperatura
sesizată şi măsurată de sonda schimbătorului intern Teva devine <0°C timp de mai mult de t=3 minute,
compresorul (şi ventilatorul unităţii externe) se opresc, ventilatorul unităţii interne se învârte la viteza selectată.
După ce au trecut t=3minute de la oprirea compresorului, şi dacă temperatura sesizată şi măsurată de sonda
cu imersie în schimbătorul intern Teva devine >10°C, aparatul reîncepe să funcţioneze în modul anterior.
MT2002CDA003901000
Specificatii de functionare MW 07,09,12,18,24 CA/HA MW 07,09,12 CAN/HAN DW 21 HN
6 Modele Mono Split / Dual Split DW 07,09,12 CA/HA MW 18,24 CAN

compresor

ventilator U.I.

ventilator U.E.
MT2002CDA003901000

MT2002CDAXXXXXXXX
Specificatii de functionare MW 07,09,12,18,24 CA/HA MW 07,09,12 CAN/HAN DW 21 HN
Modele Mono Split / Dual Split DW 07,09,12 CA/HA MW 18,24 CAN 7

3 MODALITATEA (MODUL) DRY


Câmpul de variere a temperaturii setate cu ajutorul telecomenzii Tset variază de la 16°C la 30°C.

Aparatul (compresor şi ventilator extern) se porneşte când temperatura ambient (sesizată şi măsurată de
sonda ambient) depăşeşte valoarea setată de 2°C şi se opreşte atuci când temperatura coboară cu 2°C sub
această valoare.
Funcţionarea în acest mod prevede cicluri alternative de funcţionare (lucru) în modul răcire (timp de 6 minute)
şi o singură ventilaţie (timp de 4 minute): în acest mod schimbătorul Unităţii Interne se acoperă mai întâi de
condens, apoi este în măsură să-l elimine prin picături ce curg, fără să scadă prea mult temperatura ambient.
Ventilatorul Unităţii Interne rămâne la viteză minimă.

Compresor

Ventilator U.I.

Ventilator U.E.

Valva cu 4 căi

3.1 Protecţia schimbătorului Unităţii Interneîmpotriva îngheţului

Protecţia este aceeaşi ca la modalitatea Cooling.


MT2002CDA003901000
Specificatii de functionare MW 07,09,12,18,24 CA/HA MW 07,09,12 CAN/HAN DW 21 HN
8 Modele Mono Split / Dual Split DW 07,09,12 CA/HA MW 18,24 CAN

4 MODALITATEA (MODUL) FAN


În modalitatea (modul) FAN aparatul se porneşte doar pe o singură ventilaţie (compresor, valva cu 4 căi şi
ventilaţia externă stop).
Cu ajutorul telecomenzii este posibilă reglarea vitezei ventilatorului în funcţiunile LOW/MED/HIGH/AUTO.
Selectând AUTO controlul electronic selectează în mod automat viteza ventilatorului în funcţie de temperatura
sesizată şi măsurată de sonda ambient internă Tin şi de temperatura selectată Tset.

Tin > Tset + 3°C  modul cooling / high speed


Tset +1 < Tin < Tset + 3°C  modul cooling / med speed
Tin < Tset + 1°C  modul cooling / lowspeed
Tin < Tset - 2°C  modul heat / high speed
Tset -2 < Tin < Tset  modul heat / med speed
Tin > Tset < Tset + 3°C  modul heat / low speed

5 MODALITATEA (MODUL) HEATING


Câmpul de variere a temperaturii setate cu ajutorul telecomenzii Tset variază de la 16°C la 30°C.
Aparatul (compresor, valva cu 4 căi şi ventilator extern) se porneşte când temperatura ambient Tin = (sesizată
şi măsurată de sonda ambient) temperatura setată Tset –2°C.
O dată ce temperatura sesizată şi măsurată de sonda ambient Tin devine = Tset +4°C, compresorul se opreşte;
ventilatorul Unităţii Externe se opreşte timp de 15 secunde după aceasta. Ventilatorul Unităţii Interne continuă
să se învârtă încă 90 de secunde.

compresor

ventilator U.I.

Valva cu 4 căi
MT2002CDA003901000

ventilator U.E.
MT2002CDAXXXXXXXX
Specificatii de functionare MW 07,09,12,18,24 CA/HA MW 07,09,12 CAN/HAN DW 21 HN
Modele Mono Split / Dual Split DW 07,09,12 CA/HA MW 18,24 CAN 9

În modalitatea de funcţionare HEATING, dacă temperatura sesizată şi măsurată de sonda cu imersie în


schimbătorul intern Teva devine  41°C sau compresorul a funcţionat timp de t=2’, ventilatorul Unităţii Interne
se învârte la viteza selectată.
O dată ce compresorul s-a oprit, ventilatorul U.I. se va opri după 1’.

5.1 Protecţia împotriva îngheţului (defrosting)

Procedura de îndepărtare a brumei (debrumare) permite eliminarea brumei ce se poate forma, în funcţie de
condiţiile climatice) pe schimbătorul Unităţii Externe pe perioada de funcţionare în modalitatea HEATING.
Procedura se porneşte şi funcţionează în mod automat, în funcţie de următoarele modalităţi:
Procedura de îndepărtare a brumei (debrumare) se porneşte atunci când, după cel puţin 44 de minute de
funcţionare în modalitatea Heating, temperatura schimbătorului extern Tde (sesizată şi măsurată de sonda
externă cu imersie ) coboară sub - 4°C pe o durată de cel puţin un minut.
În timpul procedurii de îndepărtare a brumei (debrumării) valva cu 4 căi este dezactivată, în aşa fel încât ciclul
frigorific (de răcire) să ude (să acopere) schimbătorul extern. De asemenea sunt oprite ventilatoarele extern şi
intern (a se vedea funcţiile de întârziere).
Procedura de îndepărtare a brumei (debrumare) se încheie când temperatura schimbătorului Unităţii Externe
ajunge la valoarea de 10°C sau, chiar dacă nu se ajunge la această valoare de temperatura, după 10 minute
de funcţionare maximă a compresorului.
Pentru întoarcerea la modalitatea încălzire sunt din nou activate valva cu 4 căi şi ventilatorul Unităţii Externe.
Pornirea ventilatorului Unităţii Interne este întârziată, după cum se indică mai sus, în aşa fel încât să fie evitată
furnizarea de aer rece.

ventilator U.I.

ventilator U.E.

Valva cu 4 căi
MT2002CDA003901000

compresor
Specificatii de functionare MW 07,09,12,18,24 CA/HA MW 07,09,12 CAN/HAN DW 21 HN
10 Modele Mono Split / Dual Split DW 07,09,12 CA/HA MW 18,24 CAN

5.2 Protecţia împotriva supraîncălzirii schimbătorului intern

În modalitatea de funcţionare HEATING este mereu prezentă protecţia pentru a evita supraîncălzirea
schimbătorului intern.
Când temperatura sesizată şi măsurată de sonda cu imersie în schimbătorul intern Teva este > 56°C,
ventilatorul unităţii externe se opreşte.
Când Teva revine la valoare care este <53°C, ventilatorul extern se repune în funcţiune.

ventilator U.E.

compresor

Valva cu 4 căi

Protecţia compresorului “întârziere de pornire”  ca în modalitatea Cooling.


MT2002CDA003901000

MT2002CDAXXXXXXXX
Specificatii de functionare MW 07,09,12,18,24 CA/HA MW 07,09,12 CAN/HAN DW 21 HN
Modele Mono Split / Dual Split DW 07,09,12 CA/HA MW 18,24 CAN 11

6 MODALITATEA (MODUL) AUTO


În modalitatea AUTO reglarea alege în mod automat între funcţionarea pe modul răcire şi pe modul încălzire,
în funcţie de valoarea temperaturii ambient:
 valoarea presetată pentru temperatura in modul răcire Tset este de 25°C;
 valoarea presetată pentru temperatura in modul încălzire Tset este de 20°C;
Modul de funcţionare este reglat în următorul fel:
Când Tin  Tset + 1°C, este activată modalitatea COOL cu Tset =25°C
Când la Tin  Tset – 1°C, compresorul se opreşte, la fel ca şi ventilatorul unităţii externe, ventilatorul unităţii
interne se învârte la viteza selectată.
Când Tin<Tset +2°C este selectată modalitatea HEAT
Când Tin  Tset +4°C, compresorul se opreşte, ventilatorul unităţii externe se opreşte la 15” după. Ventilatorul
unităţii interne continuă să se învârtă timp de încă 90 de secunde.

6.1 Protecţii active.


În funcţie de modalitatea de funcţionare operativa, sunt activate protecţiile şi reglările referitoare la modalitatea
Cooling sau la modalitatea Heating.

Compresor

Ventilator

Ventilator U.I.

Valva cu 4 căi
MT2002CDA003901000

La modelele CA/CAN faza HEAT nu este prezentă


Specificatii de functionare MW 07,09,12,18,24 CA/HA MW 07,09,12 CAN/HAN DW 21 HN
12 Modele Mono Split / Dual Split DW 07,09,12 CA/HA MW 18,24 CAN

7 ALTE CARACTERISTICI ŞI FUNCŢII


7.1 Controlul "SLEEP"
Controlul "SLEEP" se foloseşte de regulă pe perioada de funcţionare din timpul nopţii: acest control
acţionează asupra valorii temperaturii setate, modificând-o în mod progresiv în aşa fel încât să scadă/să
crească acţiunea de răcire/încălzire pentru asigurarea unui confort mai mare şi pentru a reduce consumul de
energie electrică.
În modalitatea COOL sau DRY:
- după prima ora de funcţionare temperatura setată Tset este mărită în mod automat cu 1°C;
- după o altă ora de funcţionare i funzionamento temperatura setată este mărită cu încă 1°C, şi este activată
funcţia FAN pentru o valoare totală de 2°C pe o perioadă de 2 ore.
În modalitatea HEAT:
- după prima ora de funcţionare temperatura setată Tset este micşorată în mod automat cu 1°C;
- după o altă ora de funcţionare i funzionamento temperatura setată este micşorată cu încă 1°C, şi este
activată funcţia FAN.
MT2002CDA003901000

MT2002CDAXXXXXXXX
8 Schema electrică MW 07,09 CA/CAN

1
9 Schema electrică MW 07,09 HA/HAN

1
10 Schema electrică MW 12 CA/CAN

1
11 Schema electrică MW 12 HA/HAN

1
12 Schema electrică MW 18 CA/CAN

1
13 Schema electrică MW 18 HA/HAN

1
14 Schema electrică MW 24 CA/CAN

1
15 Schema electrică MW 24 HA

1
16 Schema electrică DW 07,09 CA

1
17 Schema electrică DW 07,09 HA

1
18 Schema electrică DW 12 CA

1
19 Schema electrică DW 12 HA/HN

1
26 Specificatii de functionare
Modele Mono Split / Dual Split
MW 07,09,12,18,24 CA/HA
DW 07,09,12 CA/HA
MW 07,09,12 CAN/HAN
MW 18,24 CAN
DW 21 HN

20 Legenda schemelor electrice


Indicator light  Indicator luminos
CULORI
L
Black (BLK)  Negru
Blue (BL)  Albastru Led board  Placa electronică cu leduri
Brown (BRN)  Maro Line  Linie
Gray (GY)  Gri Louver motor  Motor palete (elice)
Green (GN)  Verde Low  Jos (mic)
Orange (OR)  Portocaliu
M
Pink (PK)  Roz
Red  Roşu Magnetic switch  Întrerupător
Violet (VI)  Violet Medium (MED)  Mediu
White (WHT)  Alb
Yellow (YEL)  Galben N
Neutral  Neutru
4 Way valve  Valva cu 4 căi
O
B OLR  Releu de protecţie împotriva supraîncălzirii
Buzzer  Cicalino (supratemperatura) a compresorului
Out door coil sensor  Sonda temperatura ambient extern
C Out door temp sensor  Sonda temperatura ambient extern
Capacitor  Condensator Outdoor unit  Unitatea Externă
Coil sensor  Sonda solenoidă Overload protector  Protecţie împotriva suprasarcinii
Condenser  Condensator
P
Conn. Wire  Cablu de conectare
Contactor  Întrerupător Pipe temp. Sensor  Sonda cu imersie
Cool  Frig (Rece) Pipe sensor  Sonda cu imersie
Cooling  Răcire Power plug  Ştecher
Power relay  Releu de putere
D Power Supply  Alimentare
Defrost temp. Sensor  Sonda de îndepărtare brumă Power supply cord  Cablu de alimentare
Deice  Procedura îndepărtare brumă Power source  Intrare alimentare
Discharge temp. Sensor  Senzor temperatura la ieşire Printer circuit board  Circuit selectat (setat)
Drain pump  Pompa evacure condens Pump  Pompa

E R
Earth terminal  Terminal de împământare RC Filter  Filtru RC
Electric heater  Rezistenţa electrică Relays (RLY)  Releu
Evaporator  Evaporator Reversing valve  Valva inversie ciclu
Evaporator temp. Sensor  Sonda evaporator Room sensor  Sonda ambient
Run Cap.  Condensator de pornire
F
S
Fan motor  Motor ventilator
Fancoil unit  Unitatea cu ventilator pentru răcire (unitatea Signal reciever  Receptor de semnale
internă) Starting relay  Releu de putere
Float switch  Senzor evacuare condens Stepping motor  Motor pas-pas (motor cu palete)
Freeze  Congelare Suction temp. Sensor  Sonda intrare aer
Fuse  Siguranţe Swing motor  Motor palete (elice)
Switch board  Placa cu switch
H
T
Heat exchanger temp. Sensor  Sonda schimbător de căldură
MT2002CDA003901000

Heating  Încălzire Thermal protector  Protector termic


High  Înalt (mare) To indoor unit  La unitatea interna
High drain switch  Întrerupător de nivel maxim To outdoor unit  La unitatea externa
High pressure switch  Switch de înaltă tensiune (presiune) Transformer  Transformator

I
In door coil sensor  Sonda temperatura ambient intern
In door temp. Sensor  Sonda temperatura ambient intern
MT2002CDAXXXXXXXX

In door unit  Unitatea interna