Sunteți pe pagina 1din 174

Editor pentru datele-client

Sistem de detecţie a incendiilor 8000


de la versiunea V2.41
Indicaţii privind siguranţa lucrărilor

Utilizare conformă destinaţiei


Acest produs va fi utilizat doar în aplicaţiile indicate în catalog şi în descrierea tehnică şi numai în
legătură cu perifericele şi componentele recomandate sau certificate de Esser Security Systems
GmbH.

Atenţie!
Funcţionarea sigură şi fără probleme a produsului implică transportul, depozitarea, fixarea şi
montarea corespunzătoare, precum şi o utilizare atentă a acestuia.

Indicaţii de securitate tehnică pentru utilizator


Această documentaţie conţine informaţiile necesare pentru utilizarea conformă cerinţelor a
echipamentului descris în cele ce urmează.
Prin persoane calificate, în sensul descris de instrucţiunile de securitate din această documentaţie
sau în cel referitor la produs, se înţeleg persoanele care:
! au atribuţii de elaborare a normelor de funcţionare ale instalaţiilor de detecţie şi stingere a
incendiilor, sau
! au răspunderi în ceea ce priveşte întreţinerea echipamentelor şi, datorită operaţiilor pe care
trebuie să le efectueze la echipamentele de detecţie a incendiilor şi la cele de stingere, cunosc
conţinutul referitor la utilizare al acestei documentaţii, sau
! sunt instruite pentru efectuarea de operaţii de instalare şi reparare a echipamentelor de
detecţie a incendiilor şi a instalaţiilor de stingere, respectiv dispun de autorizarea necesară
pentru punerea în funcţiune, efectuarea conexiunilor de împământare şi marcarea acestor
instalaţii.

Indicaţii privind pericolele


Următoarele indicaţii se referă pe de-o parte la asigurarea siguranţei d-voastră personale, iar pe de
altă parte la prevenirea avarierii produselor descrise sau a echipamentelor conectate la acestea.
Indicaţiile şi avertizările pentru evitarea pericolelor care ar putea afecta viaţa şi sănătatea utilizatorilor
sau a personalului de întreţinere, respectiv pentru evitarea producerii de pagube materiale vor fi
marcate în acesată documentaţie cu ajutorul pictogramelor definite mai jos. Pictogramele folosite au,
în contextul prezentei documentaţii, următoarele semnificaţii:

Semnificaţia simbolurilor folosite


Simbolizează posibilitatea producerii de leziuni grave sau mortale sau de pagube materiale
importante în cazul nerespectării măsurilor de prevedere indicate.

Marchează informaţii importante legate de produs sau părţi ale documentaţiei care trebuie
parcurse cu deosebită atenţie.
Cuprins

1. Scurtă prezentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.1 Aplicare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2 Cerinţe hardware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.3 Accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2. Instalarea editorului de date-client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8


2.1 Selecţia limbii la prima instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.2 Lansarea programului PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.3 Meniul de start MS-DOS© . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.4 Funcţiile tastaturii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.5 Funcţie de căutare pentru grupele de acţionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.6 Funcţie de căutare pentru grupele de detectoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.7 Meniul de help . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

3. Programarea echipării centralei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16


3.1 Echiparea centralelor de detecţie a incendiilor 8000C şi 8000M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.1.1 Ocuparea conectoarelor centralelor 8000C şi 8000M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.2 Echiparea centralei de detecţie a incendiilor 8007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3.2.1 Ocuparea conectoarelor centralei 8007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.3 Echiparea centralei de detecţie a incendiilor 8008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.3.1 Ocuparea conectoarelor centralei 8008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

4. Programarea datelor specifice clientului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38


4.1 Sistem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4.1.1 Date de proiect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4.1.2 Centrale (reţea) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4.1.3 Intervale de grupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
4.1.4 Parteneri de comunicaţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
4.1.5 Sectoare şi timere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4.1.6 Închiderea programului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
4.2 Ocuparea conectoarelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
4.3 Asocierea la funcţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
4.3.1 Modulul de buclă analogică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
4.3.2 Modulul de 4 grupe BM (EDM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
4.3.3 Modulul de comandă ÜE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
4.3.4 Modulul de 3 relee şi 3 relee SaS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
4.3.5 Micromodul cu 4 relee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
4.3.6 Modul de interfaţă BSL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
4.3.7 Modul cu 7 ieşiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
4.3.8 Modul cu 4 ieşiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
4.3.9 Modul essernet® tip I (62,5 kBb) şi tip II (500kBd) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
4.3.10 Modul RS232/TTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
4.4 Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
4.4.1 Modul de buclă analogică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
4.4.2 Instalarea modulului de buclă analogică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
4.4.3 Modulul BM de 4 grupe (EDM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 3


Cuprins

4.5 Funcţionalitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102


4.5.1 Definiţii de timp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
4.5.2 Acţionări limitate în timp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
4.5.3 Acţionări-sumă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
4.5.4 Activare sectoare de acţionare la alarmă/TAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
4.5.5 Acţionări la alarmă /TAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
4.5.6 Acţionări la deranjamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
4.5.7 Acţionări la dezactivare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
4.5.8 Acţionări la prealarmă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
4.5.9 Acţionări la FSA (alarmă, deranjament şi dezactivare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
4.5.10 Acţionări individuale la alarmă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
4.5.11 Acţionări individuale la TAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
4.5.12 Acţionări la acţionări . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
4.5.13 Funcţionalitate de ţară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
4.5.14 Selecţia limbii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
4.5.15 Specificaţia centralei (doar pt. centralele 8008) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
4.5.16 Funcţii de comutare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
4.5.17 Funcţionalitate specială . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
4.6 Texte de afişare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
4.6.1 Texte asociate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
4.6.2 Texte informative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
4.7 Date de client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
4.7.1 Notiţe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
4.7.2 Controlul datelor de client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
4.7.3 Codul de instalator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
4.7.4 Interfaţa PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
4.7.5 Setarea imprimantei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
4.7.6 Tipărirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
4.7.7 Încărcare fişier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
4.7.8 Încărcare date essernet® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
4.7.9 Salvare fişier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
4.7.10 Programarea datelor de client - local/ essernet® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
4.7.11 Citirea datelor de client - local/ essernet® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
4.7.12 Citirea memoriei de evenimente - local/essernet® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
4.8 Gateway . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
4.8.1 Interfeţe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
4.8.2 Offseturi grupe de detectoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
4.8.3 Date grupe de detectoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
4.8.4 Offseturi grupe de acţionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
4.8.5 Date grupe de acţionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
4.8.6 ÜE 800X (Comunicator 800X) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
4.8.7 ÜE UZ (Comunicator subcentrală) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
4.8.8 Releu acustic subcentrală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
4.8.9 Încărcare texte centrală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

5 Reprezentarea schematică a procedurii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

6 Îndrumător de proiectare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

4 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Scurtă prezentare

Legendă

Indicaţie de programare conformă VdS a sistemului de detecţie a incendiilor 8000.

Informaţii importante referitoare la funcţia de programare descrisă.

Atenţie!
Pericol pentru oameni sau echipamente.

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 5


Scurtă prezentare

1 Scurtă prezentare
Prezenta documentaţie descrie programarea centralelor de detecţie a incendiilor din seria 8000, folosind
editorul de date-client.

Pentru diferitele tipuri de centrale (8000C, 8000M, 8007 şi 8008) este necesar câte un editor propriu al
datelor-client. Toate aceste editoare sunt disponibile pe cele două dischete de instalare de 3 1/2".

Editorul de date-client permite programarea datelor de client şi a datelor specifice obiectivului protejat de
centralele 8000C, 8000M, 8007 şi 8008 cu ajutorul unui PC de service.

În cazul unor sisteme deja instalate, datele existente pot fi citite din centrală cu ajutorul editorului de
date-client, fiind apoi afişate pe display-ul PC-ului de service şi eventual modificate.

La datele de bază ale centralei de detecţie a incendiilor, cum ar fi echiparea, numărul de grupe,
echipamentele periferice, etc., cu ajutorul PC-ului pot fi definite texte suplimentare asociate la
detectoare, grupe, acţionări sau evenimente, precum şi texte informative. Pentru notiţele proprii, există
un "bloc-notes" electronic cu 100 de rânduri de text.

Înainte de salvare, datele-client definite vor fi verificate din punctul de vedere al plauzibilităţii în ceea ce
priveşte al corespondenţei cu datele reale şi al acurateţei logice. Erorile vor fi documentate direct, cu
ajutorul unor texte ajutătoare.

Datele programate sau citite dintr-o centrală pot fi salvate pe o dischetă sau pe hard-disk-ul PC-ului,
fiind disponibile astfel la efectuarea ulterioară a unor lucrări de service sau întreţinere.

Întregul editor de date-client (EDIT8000C) va fi utilizat pentru programarea centralelor de


detecţie a incendiilor 8000C şi 8000M, denumite în cele ce urmează 8000C/M. Centralele de
detecţie a incendiilor pot însă diferi din punctul de vedere al echipării hardware (vezi cap. 3.1).
Totuşi, procedurile de programare a datelor-client specifice sunt identice.

Reprezentările (figurile) ecranului PC folosite în prezenta documentaţie corespund, până la


punctul de meniu Echiparea centralelor cu intefaţa editorului de date-client pentru centrala 8007.
La programarea unor centrale 8000C/M sau 8008 sunt posibile abateri de la reprezentarea din
documentaţie.

6 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Scurtă prezentare

1.1 Aplicare
La definirea datelor-client ale centralelor de detecţie a incendiilor 8000C/M, 8007 şi 8008, programarea
poate fi clasificată astfel:

! Prima programare / prima punere în funcţiune

! Modificarea unor date deja existente la o centrală aflată în exploatare

! Extinderi ulterioare ale echipării sistemului, de ex. prin adăugarea unui micromodul

Pentru o prezentare mai clară, la cap. 5 sunt prezentate diagrame ale diferitelor secvenţe de
programare.

1.2 Cerinţe hardware


Cerinţe pentru PC-ul care rulează editorul de date-client:

! PC, compatibil IBM


! Recomandat: 386/25 MHz sau superior
! Cel puţin 500 KB spaţiu de memorie liberă (memorie convenţională)
! Cel puţin 2 MB RAM
! Sistem de operare DOS 5.00 sau superior
! Unitate de disc 3 1/2" / 1,44 MB
! Hard-disk cu cel puţin 10 MB capacitate disponibilă
! Port serial disponibil COM1 sau COM2

1.3 Accesorii
! Interfaţă pentru centrale, incluzând cablu de conectare cu 4 poli (art. nr. 769828) şi cablu de interfaţă
pentru conexiunea dintre interfaţa de centrală şi PC-ul de service.

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 7


Instalare

2 Instalarea editorului de date-client

Fig. 1: Echiparea/cablarea necesară programării sistemelor de detecţie a incendiilor din seria 8000

Conectarea PC-ului de service (se va respecta ordinea descrisă!)

1. Se porneşte PC-ul de service şi se introduce discheta cu programul Editor de date-client.

2. Se lansează programul INSTALL.EXE pentru instalarea editorului.

3. Se conectează interfaţa serială (COM1 sau 2) prin intermediul interfeţei cu centrala 8000C/M, 8007
sau 8008.

Editorul de date-client va fi instalat automat pe hard-disk-ul PC-ului de service (unitatea C:). Fişierele
DOS AUTOEXEC.BAT şi CONFIG.SYS vor fi modificate pentru utilizarea editorului de date-cleint,
versiunile anterioare fiind salvate cu extensia *.SAV.

După apelarea programului de instalare INSTALL.EXE, va apare pe display-ul PC-ului fereastra cu


meniul de selecţie a limbii de interfaţă (vezi. cap. 2.1)

PC-ul de service va fi conectat la centrală doar după pornirea PC-ului şi lansarea editorului de
date-client. După terminarea programării, cablul va fi deconectat înainte de oprirea PC-ului.

8 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Instalare

2.1 Selectarea limbii la prima instalare


Pentru instalarea programului în germană (D), engleză (GB), spaniolă (E), italiană (I) sau franceză (F),
va fi selectat punctul de meniu corespunzător.

Fig.2: Selectarea limbii la prima instalare

Vor fi afişate meniul de instalare şi suprafaţa de lucru a editorului de date-client, cu toate punctele de
meniu şi textele de informare. Selectaţi limba dorită pentru instalare.

Pentru sistemele 8000 în versiune GENT (limba engleză), selectaţi punctul 4 de meniu.

2.2 Lansarea programului


Programul de instalare va crea pe hard-disk-ul PC-ului (unitatea C:) următoarele două directoare:

1. C:\EDIT\EDIT8007
pentru editorul de date-client al sistemelor de detecţie a incendiilor 8000C/M şi 8007

2. C:\EDIT\EDIT8008
pentru editorul de date-client al sistemului de detecţie a incendiilor 80008.

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 9


Instalare

2.3 Meniul de start MS-DOS©


Programul de instalare va genera următorul meniu de start DOS:

1.) STANDARD
2.) EDIT 8007/8008

La fiecare conectare/încărcare a sistemului de operare, veţi putea opta între "vechea" configuraţie
standard DOS şi lansarea fişierelor adaptate de programul de instalare al editorului de date-client
(AUTOEXEC.BAT şi CONFIG.SYS).

Va apare următoarea ferastră de selecţie:

Fig. 3: Fereastra de meniu pentru selectarea editorului de date-client

1. EDIT8000C
Lansează editorul de date-client pentru programarea BMZ 8000C

2. EDIT8000M
Lansează editorul de date-client pentru programarea BMZ 8000M

3. EDIT8007
Lansează editorul de date-client pentru programarea BMZ 8007

4. EDIT8008
Lansează editorul de date-client pentru programarea BMZ 8008

5. Gateway
lansează editorul de date-client special configurat pentru funcţionalitatea de Gateway. Programarea
şi utilizarea se fac în mod identic cu centrala 8007. Gateway-ul va fi conectat printr-un micromodul

essernet® la sistemul de detecţie a incendiilor 8000.

A se consulta şi:
Cap. 4.8 Gateway

10 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Instalare

După lansarea programului apare o scurtă prezentare a utilizării editorului de date-client.

Fig. 4: Scurtă prezentare cu text de help

Se închide prezentarea şi se lansează programul de definire a datelor.

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 11


Funcţiile tastaturii

2.4 Funcţiile tastaturii

Selectarea punctului de meniu dorit

Confirmarea / activarea funcţiei selectate

Abandonarea punctului curent de meniu

Afişarea / selecţia opţiunilor posibile pentru punctul curent

Poziţionarea cursorului în modul EDIT (început/sfârşit de rând)

Text ajutător şi afişarea asocierii tastaturii la punctul curent de meniu

Trecerea la următorul (+1) număr de grupă şi scrierea în următorul rând liber


(Această funcţie este susţinută doar dacă cursorul se află pe un rând pe care
s-a scris deja, iar următorul rând este liber)

Marcarea / copierea unui rând

Meniu de selecţie la punctul "Echipare centrală"

Funcţie de căutare pentru numărul grupei de detectoare

Funcţie de căutare pentru numărul grupei de comandă

"Bloc-notes electronic" pentru note şi observaţii

Control al plauzibilităţii - datele definite vor fi verificate în ceea ce priveşte


corectitudinea şi plauzibilitatea logică

Comutarea între grupele de detectoare şi cele de comandă se face doar în


pagina referitoare la cuplorul esserbus® 4 grupe/2 relee.
A se consulta şi cap. 4.4.2.5.

12 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Instalare

2.5 Funcţie de căutare pentru grupele de comandă


Cu această funcţie de căutare se poate găsi o anumită grupă de comandă (acţionare) a centralei de
detecţie a incendiilor.

Acţionarea va fi afişată pe display / tipărită împreună cu conexiunile şi textele suplimentare, respectiv


datele asociate.

Fig. 5: Fereastra meniului cu funcţia de căutare a unei acţionări

! Lansaţi programul de definire al datelor-client şi apăsaţi combinaţia de taste pentru a


deschide fereastra meniului pentru funcţia de căutare.

În situaţia în care cursorul se află pe poziţia unei grupe deja definite, acest număr va fi preluat
automat pentru funcţia de căutare.

Deschide fereastra meniului pentru funcţia de căutare.

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 13


Instalare

2.6 Funcţie de căutare pentru grupele de detectoare


Cu această funcţie de căutare se poate găsi o anumită grupă de detectoare a centralei de detecţie a
incendiilor.

Grupa va fi afişată pe display / tipărită împreună cu conexiunile şi textele suplimentare, respectiv datele
asociate.

Fig. 6: Fereastra meniului cu funcţia de căutare a unei grupe

! Lansaţi programul de definire al datelor-client şi apăsaţi combinaţia de taste pentru a


deschide fereastra meniului pentru funcţia de căutare.

În situaţia în care cursorul se află pe poziţia unei grupe deja definite, acest număr va fi preluat
automat pentru funcţia de căutare.

Deschide fereastra meniului pentru funcţia de căutare.

14 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Instalare

2.7 Meniul de help


Meniul de help poate fi apelat cu ajutorul tastei funcţionale [F5], afişând informaţii referitoare la punctul
selectat.

Fig. 7: Punctul de meniu help referitor la asocierea tastelor centralei

Meniul de help descrie principalele taste şi funcţii ale meniului curent selectat.

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 15


Programarea echipării centralei

3 Programarea echipării centralei


Programarea datelor-client ale centralelor 800C/M, 8007 şi 8008 se deosebeşte esenţial doar în ceea ce
priveşte punctul de meniu Echiparea centralei.

La acest punct de meniu se programează efectiv construcţia, respectiv echiparea centralei de detecţie a
incendiilor cu cartelele de extensie, micromodulele sau echipamentele externe conectate, cum ar fi de
ex. imprimanta de protocol sau panourile de comandă pentru pompieri.

În urma citirii datelor unei centrale deja programate, acest punct de meniu va indica echiparea centralei
programate.

Echiparea centralelor de detecţie a incendiilor 8000C şi 8000M (vezi cap. 3.1)

Centrala de detecţie a incendiilor 8000C are în compunere o cartelă de bază cu un conector pentru
micromodul şi un conector suplimentar (Conector 1) pentru o cartelă de periferice.

Centrala 8000M constă dintr-o cartelă de bază cu un conector pentru micromodul şi două conectoare
suplimentare (Conector 1 şi Conector 2) pentru o cartelă de periferice sau max. 2 cartele de exensie cu
micromodule. Cartela de periferice poate fi utilizată doar în conectorul 1.

La utilizarea a 2 cartele de extensie pentru micromodule, se pot monta maxim 7 micromodule într-o
centrală. Conectorul pentru cartela de periferice va fi ocupată de cea de-a doua cartelă de extensie
pentru micromodule.

Echiparea centralei de detecţie a incendiilor 8007 (vezi cap. 3.2)

Centrala de detecţie a incendiilor 8007 constă dintr-o cartelă de bază cu un conector pentru micromodul
şi 2 conectoare suplimentare (Conector 1 şi Conector 2) pentru o cartelă de periferice sau max. 2 cartele
de exensie cu micromodule.

La utilizarea a 2 cartele de extensie pentru micromodule, se pot monta maxim 7 micromodule într-o
centrală. Conectorul pentru cartela de periferice va fi ocupată de cea de-a doua cartelă de extensie
pentru micromodule.

Echiparea centralei de detecţie a incendiilor 8008 (vezi cap. 3.3)

Centrala de detecţie a incendiilor 8008 constă din maxim cinci carele I/O, un modul de alimentare/ încăr-
care şi o cartelă pentru panoul de comandă.

La fiecare cartelă I/O pot fi conectate maxim opt micromodule. La echipare maxim ă, toate cele 5 cartele
I/O sunt complet ocupate, rezultând un număr maxim de 40 de micromodule/centrală.

16 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Echiparea centralelor 8000C şi 8000M

3.1 Echiparea centralelor de detecţie a incendiilor 8000C şi 8000M


La acest punct de meniu se va stabili echiparea şi configuraţia centralelor 8000C şi 8000M.

Fig. 8: Punctul de meniu pentru configurarea centralei

Versiuni constructive: centralele 8000C şi 8000M

Configuraţie 8000C 8000M


(echipare dreapta) (echipare stânga)

Cartelă de bază, inclusiv un conector pentru micromodul X X

Cartelă de bază şi 1 cartelă de extensie cu micromodule X


(pe conectorul 1 sau 2 a cartelei de bază)

Cartelă de bază şi 1 cartelă de periferice (pe conectorul 1) X


şi 1 cartelă de extensie pentru micromodule (pe conector 2)

Cartelă de bază şi 2 cartele de extensie cu micromodule X

Cartelă de bază şi 1 cartelă de periferice (pe conector 1) X X

Echiparea definită aici va trebui să corespundă cu cea reală.

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 17


Echiparea centralelor 8000C şi 8000M

3.1.1 Ocuparea conectoarelor centralelor 8000C/M

La acest punct de meniu se vor stabili configurarea şi conectoarele cartelelor de extensie ale centralelor
8000C/M. Ocuparea individuală a conectoarelor trebuie să corespundă cu cea din realitate.

Fig. 9: Punctul de meniu pentru echiparea centralei cu funcţia de ocupare a conectoarelor

Apelarea meniului de selecţie

! Se selectează funcţia pentru asocierea conectoarelor şi se confirmă cu

! Se selectează locul (conectorul) dorit cu tasta

! Prin apăsarea tastei se va afişa meniul de selecţie cu opţiunile posibile pentru loc/conector.

! Se selectează cu tasta o opţiune şi se apasă pentru a se asocia opţiunea la conectorul


anterior selectat.

Cu tastele se poate parcurge direct la locul de asociere conectorul cartelei I/O şi lista de
selecţie pentru ocuparea locului.

18 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Echiparea centralelor 8000C şi 8000M

Fig. 10: Ocuparea locului de pe cartela de bază cu selecţia de micromodule pentru


conectorul nr. 3

Cartela de bază (Cartela nr. 1)

Cartela de bază aparţine configuraţiei de bază a centralei 8000C/M. Această configuraţie poate fi
extinsă prin utilizarea de cartele aferente.

Pe cartela de bază există din construcţie un releu de sumă-deranjamente şi o interfaţă TTY. De


asemenea, există un conector (nr. 3) pentru un micromodul oarecare.

Releul de sumă-deranjamente
Releul este anclanşat în starea normală de funcţionare a centralei, modificându-şi starea la un
deranjament al centralei. Astfel, este posibilă semnalizarea stării de deranjament chiar şi la căderea
simultană a reţelei de c.a. şi a acumulatoarelor. Setarea poate fi modificată.

Interfaţa serială TTY


Interfaţă serială TTY pentru transmisia datelor către echipamente externe pe o conexiune de 4 fire.

Conectorul pentru micromodul


Pe cartela de bază se poate conecta un micromodul la alegere. Din lista existentă se va selecta
micromodulul dorit. Dacă nu se doreşte conectarea unui micromodul, se va face selecţia frei.

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 19


Echiparea centralelor 8000C şi 8000M
Cartela de periferice

În centrala de detecţie e incendiilor 8000C/M se poate monta o cartelă de periferice pe conectorul 1. Pe


această cartelă se află conectorul pentru conexiunea primară internă (Prltg.int.), pentru un panou de
comandă pentru pompieri şi un comunicator (releu ÜE inclusiv o intrare de confirmare).
Dacă acest releu nu va fi utilizat sau nu există cartelă de periferice, pentru comanda comunicatorului
poate fi utilizat şi un micromodul ÜE.

Releul ÜE al cartelei de periferice va fi activat întotdeauna la o alarmă de incendiu, chiar şi în


regim de avarie. Acţionarea se va face cu semnal permanent sau cu semnal de tip impuls (1 la
99 de secunde), fără tensiune de menţinere ÜE.

3 relee interne
Suplimentar, există 3 relee utilizate pentru semnalizarea criteriilor Sumă alarme de incendiu (SaF),
Sumă alarme (SaA) şi Sumă dezactivări (SaAb) sau pentru execuţia unor acţionări, ca relee liber
programabile.

Funcţionalitatea dorită (liber programabil sau funcţie de însumare) se defineşte la meniul Asocierea
funcţiilor (Funktionsbelegung). Prin intermediul punţilor de pe cartela de periferice se va putea stabili
pentru fiecare releu programabil (K2, K3 şi K4) tipul de acţionare. Pot fi programate următoarele tipuri de
acţionare:

! Comutarea potenţialului pozitiv (plus)


! Cu supraveghere
! Comutator separat galvanic
! Acţionarea la regim de avarie (da/nu)

Conexiunea primară internă


Pentru conexiunea primară internă (Prltg. int.) se poate defini la meniul Texte de afişare/Conexiune
primară (Anzeigetexte/Primärleitung) un text informativ sau unul asociat. Nu sunt necesare alte
programări ale acestei conexiuni primare. Conexiunea primară internă va fi utilizată ca şi conexiune de
regim de avarie a reţelei essernet®. Nu este posibilă conectarea detectoarelor de incendiu sau a altor
componente ale sistemului.

Cartela de extensie pentru micromodule (cu 3 conectoare pentru micromodule)

În centrala de detecţie a incendiilor 8000C/M se pot conecta maxim două cartele de extensie pentru
micromodule la conectoarele 1 sau 2 ale cartelei de bază. La utilizarea a două cartele de extensie, nu va
mai fi disponibil conectorul pentru cartela de periferice.

Pe o cartelă de extensie pemtru micromodule pot fi programate 3 micromodule. Ocuparea conectoarelor


va trebui să corespundă echipării reale cu module a centralei.

Micromodulele essernet® vor fi conectate exclusiv la conectorul nr. 3 al cartelei de bază.

20 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Echiparea centralelor 8000C şi 8000M

Intrări

Definirea textului asociat pentru ambele intrări digitale Ü1 şi Ü2.


La livrare, Ü1 este asociată textului Ü1-ext Netzteil. Textele suplimentare programate aici vor fi afişate
pe display la activarea unei ieşiri şi tipărite la imprimantă.

Programarea intrărilor Ü1/Ü2 este posibilă doar în modul Asocierea funcţiilor


(Funktionsbelegung) - vezi cap. 4.3.

Afişările de grupe

Afişările individuale de grupe pot fi extinse în trepte de câte 32 sau 64, cu ajutorul plăcilor de afişare. O
centrală permite afişarea a maxim 192 de grupe (3 x 64).

Numărul afişajelor individuale de grupe programate trebuie să corespundă cu echiparea


centralei. Dacă aceste numere nu corespund, există pericolul pierderii unor mesaje.

! Se selectează Echiparea centralei (GEA-Ausbau) şi se deschide meniul de selecţie cu tasta .

! Se selectează numărul afişajelor de grupe existente.

Fig. 11: Punctul de meniu pentru echiparea centralei cu selectarea afişajelor de grupe

Pentru programarea afişajelor de grupe se apelează meniul de selecţie cu tasta ş i se apelează


modul de asociere a funcţiilor (Funktionsbelegung).

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 21


Echiparea centralelor 8000C şi 8000M
Afişaje individuale la nivel de grupe de centrale

Programarea afişajelor la nivel de grupe de centrale se face pentru fiecare grupă de detectoare în
fereastra Asocierea GEA (GEA-Zuordnung). Prin definirea numărului de grupă, câmpul selectat va afişa
numărul dorit de grupă. Astfel, orice grupă poate fi afişată la oricare din centralele conectate pe
essernet® .

Primele 192 de grupe definite în intervalele de grupe vor fi preprogramate prin asocierea în Opţiuni de
echipare (Zentralenausbau Optionen) cu numerele de grupe corespunzătoare.

Numerele de grupe pot fi definite pentru întreaga reţea essernet® în domeniul 1 la 9999.

Fig. 12: Fereastra de asociere a afişajelor individuale de grupe

Programarea funcţionalităţii Afişaje la nivel de grupe de centrale este posibilă doar începând cu
versiunea V2.38 a centralei.

La programarea numărului grupei va fi efectuat un control al plauzibilităţii programării. Dacă


programarea nu este corectă din punct de vedere logic sau dacă nu pot fi asociate toate numerele de
grupe definite în editorul de date-client, va apare o avertizare corespunzătoare.

22 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Echiparea centralelor 8000C şi 8000M

FwBF (panou de comandă pentru pompieri)


Definirea în configuraţie a unui panou de comandă pentru pompieru. Prin programările ulterioare
efectuate se va stabili modul de funcţionare conform DIN 14661: 1984, respectiv 1998.

Sistemele de detecţie a incendiilor puse în funcţiune după 1 iulie 2000 trebuie echipate cu
panouri de comandă conforme DIN 14661: 1998-10.

Conectarea unui panou de comandă pentru pompieri este posibilă doar folosind o cartelă de
periferice şi cu funcţionalitatea de ţară Germania (standard). Pentru programare este necesară
o versiune de program începând cu V2.38.

Fig. 13: Punctul de meniu echipare, cu selecţia panoului de comandă pentru pompieri

Panoul de comandă pentru pompieri:

[inexistent] (nicht vorhanden) Nu există programat în editorul de date-client

[DIN 14661 1994] Panoul de comandă corespunde cu norma DIN 14661: 1984-12

[DIN 14661 1998] Panoul de comandă corespunde cu norma DIN 14661: 1998-10

Imprimantă
Programarea în configuraţie şi suportul pentru o imprimantă (integrată).

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 23


Echiparea centralei 8007

3.2 Echiparea centralei de detecţie a incendiilor 8007


La acest punct de meniu se va stabili echiparea şi configuraţia centralei de detecţie a incendiilor 8007

Fig. 14: Punctul de meniu Echipare

Variante de echipare

1) Cartela de bază (inclusiv un conector pentru micromodul)

2) Cartela de bază + 1 cartelă de periferice (la conectorul 1 sau 2 a cartelei de bază)

3) Cartela de bază + 1 cartelă de extensie pentru micromodule (la conectorul 1 sau 2 a cartelei de bază)

4) Cartela de bază + 1 cartelă de periferice + 1 cartelă de extensie pentru micromodule

5) Cartela de bază + 2 cartele de extensie pentru micromodule

Echiparea programată aici trebuie să corespundă cu echiparea reală a centralei.

24 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Echiparea centralei 8007
3.2.1 Ocuparea conectoarelor centralei de detecţie a incendiilor 8007

La acest punct de meniu se va stabili configuraţia şi ocuparea conectoarelor cartelelor de extensie ale
centralei 8007. Ocuparea fiecărui conector trebuie să corespundă cu echiparea reală a centralei.

Fig. 9: Punctul de meniu Echipare cu funcţia Ocuparea conectoarelor

Se apelează meniul de selecţie

! Se selectează "Ocuparea conectoarelor" ("Platzbelegung") şi se confirmă cu

! Se selectează conectorul dorit cu tasta

! Apăsarea tastei va afişa meniul de selecţie pentru conectorul curent.

! Se selectează cu tasta una din opţiuni şi se apasă pentru a asocia opţiunea la


conectorul selectat.

! Cu tastele se vor putea parcurge direct conectoarele cartelei I/O şi lista cu ocuparea
conectoarelor cu diferitele micromodule.

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 25


Echiparea centralei 8007

Fig. 15.1: Selectarea ocupării cartelei de bază cu micromodule pentru conectorul nr. 3

Cartela de bază (Cartela nr. 1)

Cartela de bază face parte din configuraţia iniţială a centralei de detecţie a incendiilor 8007. această
echipare de bază poate fi extinsă prin utilizarea cartelelor de extensie.

Pe cartela de bază există integrate din construcţie un releu de sumă-deranjamente şi o interfaţă serială
TTY. În plus, există şi un conector (nr. 3) pentru echiparea cu un micromodul oarecare.

Releul pentru sumă-deranjamente


Releul este anclanşat în regimul normal al centralei şi îşi schimbă starea la apariţia unui deranjament al
centralei. Astfel se poate transmite un mesaj de deranjament chiar şi la căderea simultană a alimentării
de la reţea şi a acumulatorului. Această echipare poate fi modificată.

Interfaţa serială TTY


Interfaţă serială TTY/20mA pentru trasmisia de date către echipamente externe, folosind o conexiune cu
4 fire.

Conectorul pentru micromodule


Cartela de bază poate fi echipată cu un micromodul oarecare. Se va selecta tipul de micromodul
existent. Dacă nu se echipează aici un micromodul, se va selecta din listă liber (frei).

26 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Echiparea centralei 8007
Cartela de periferice

În centrala de detecţie a incendiilor 8007 poate fi montată o cartelă de periferice în conectorul 1 sau 2 a
cartelei de bază. Pe această cartelă se găsesc conexiunile primare interne (Prltg.int), cele pentru un
panou de comandă pentru pompieri şi pentru un comunicator (releu ÜE, inclusiv intrarea de confirmare).
Dacă releul ÜE nu este utilizat sau nu există cartelă de periferice, pentru comanda comunicatorului
poate fi utilizat şi un micromodul ÜE.

Releul ÜE al cartelei de periferice va fi anclanşat întotdeauna la alarma de incendiu, chiar şi în


regim de avarie. Comanda acestuia se va face la alegere cu semnal continuu sau cu impuls (1
la 99 secunde), fără tensiune de menţinere ÜE.

3 relee interne
Suplimentar stau la dispoziţie 3 relee, folosite pentru funcţiile de însumare a alarmelor de incendiu
Sammelfeuer (SaF), a alarmelor Sammelalarm (SaA) şi a dezactivărilor Sammelabschaltung (SaAb),
sau ca relee liber programabile, asociate unei funcţii de comandă.

Funcţionalitatea dorită a fiecărui releu (liber programabil sau funcţie de însumare) va fi programată la
meniul Funktionsbelegung (Asocierea funcţiilor). Cu ajutorul punţilor de la cartela de periferice va fi
codat modul de acţionare a fiecăruia dintre cele 3 relee programabile (K2, K3 şi K4). Pot fi codate
următoarele tipuri de acţionare:

! comutarea potenţialului pozitiv (plus)


! cu supraveghere
! comutator separat galvanic
! comanda în regim de avarie a centralei (da/nu)

Conexiunea primară internă


Conexiunii primare interne (Prltg.int), la meniul Anzeigetexte/Primärleitung (Texte de afişare/Conexiune
primară) i se poate asocia un text propriu de informare sau suplimentar. Nu este necesară vreo altă
programare a acestei conexiuni primare. Conexiunea primară internă va fi utilizată ca şi conexiune
pentru regimul de avarie în cadrul reţelei essernet®. Nu este posibilă conectarea detectoarelor de
incendiu sau a altor componente ale instalaţiei.

Cartela de extensie pentru micromodule (cu conectoare pentru trei micromodule)

La centrala de detecţie a incendiilor 8007 pot fi conectate maxim două cartele de extensie pentru
micromodule la conectoarele 1 şi 2 ale cartelei de bază. La utilizarea a două cartele de extensie pentru
micromodule nu mai este posibilă echiparea cu cartele pentru periferice.

Pe o cartelă de extensie cu micromodule pot fi programate trei micromodule într-o configuraţie liber
aleasă. Ocuparea celor trei conectoare trebuie să corespundă cu echiparea reală a centralei.

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 27


Echiparea centralei 8007

Intrări
Definirea textelor suplimentare pentru ambele intrări digitale Ü1 şi Ü2.
La livrare, Ü1 are asociat textul Ü1-ext. Netzteil. Textele suplimentare programate aici vor fi afişate pe
display la activarea intrării şi tipărite la imprimată.

Programarea intrărilor Ü1/Ü2 este posibilă doar în modul Funktionsbelegung (Asocierea


funcţiilor) - vezi cap. 4.3.

Afişajele individuale de grupe

Afişajele individuale de grupe pot fi extinse cu plăcile corespunzătoare în trepte de câte 32 sau 64
afişaje individuale. O centrală poate susţine maxim 192 de afişaje de grupe (3x64).

Numărul afişajelor individuale de grupe programate trebuie să corespundă cu echiparea reală a


centralei. Dacă nu se programează numărul real de afişaje individuale, pot apare pierderi de
mesaje.

! Se marchează GEA-Ausbau (Echipare cu afişaje individuale de grupe) şi se apelează meniul de

selecţie cu .

! Se selectează numărul de afişaje (GEA) existente.

Fig. 16: Punctulde meniu pentru selectarea afişajelor individuale de grupe

Pentru programarea afişajelor individuale se apelează meniul de selecţie cu tasta ş i se


selectează modul de asociere a funcţiilor (Funktionsbelegung).

28 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Echiparea centralei 8007
Afişaje de grupe la nivel de grupuri de centrale

Programarea afişajelor de grupe la nivel de mai multe centrale se face în fereastra GEA-Zuordnung
(Asocierea afişajelor individuale de grupe). Câmpul respectiv de LED-uri va fi programat să afişeze
anumite grupe prin tastarea numărului grupei respective. Astfel, pot fi afişate oricare din grupele
aparţinătoare centralelor conectate într-o reţea essernet®.

Primele 192 de grupe asociate intervalelor de grupe vor fi programate iniţial la definirea afişajelor in
Zentralenausbau Optionen (Opţiuni de echipare a centralei) la numerele de grupe corespunzătoare.

Numerele de grupe pot fi definite în intervalul 1 la 9999 pentru întreaga reţea essernet®.

Fig. 17: Fereastra de asociere a afişajelor individuale de grupe

Pentru a putea utiliza facilitatea de programare a afişajelor la nivel de mai multe centrale, este
necesară o centrală cu versiunea de program minimă V2.38.

La programarea numărului grupei se va efectua un control al plauzibilităţii. La definirea unor valori


incorecte sau a unor grupe deja asociate, va exista o avertizare corespunzătoare.

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 29


Echiparea centralei 8007

FwBF (Panou de comandă pentru pompieri)


Selectarea existenţei şi susţinerii unui panou de comandă pentru pompieri. Prin următoarele setări se va
stabili funcţionarea panoului de comandă programat în conformitate cu DIN 14661:1984, resp. 19898

Sistemele de detecţie a incendiilor puse în funcţiune după iulie 2000 trebuie echipate cu un
panou de comandă pentru pompieri conform DIN 14661: 1998-10.

Conectarea unui panou de comandă pentru pompieri este posibilă doar în legătură cu o cartelă
de periferice şi cu funcţionalitatea de ţară programată pentru Germania (Standard). pentru
programare este necesară versiunea minimă de program a centralei 2.38.

Fig. 18: Punctul de meniu pentru echiparea centralei cu selectarea panoului de comandă
pentru pompieri

Panou de comandă pentru pompieri

[nicht vorhanden] (Inexistent) Nu este programat panou de comandă pentru pompieri

[DIN 14661 1984] Panoul de comandă corespunde normei DIN 14661:1984-12

[DIN 14661 1998] Panoul de comandă corespunde normei DIN 14661:1998-10

Imprimantă
Selectarea conectării şi susţinerii imprimantei interne (integrate).

30 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Echiparea centralei 8008
3.3 Echiparea centralei de detecţie a incendiilor 8008
La acest punct de meniu se va programa echiparea centralei de detecţie a incendiilor 8008, cum ar fi de
ex. numărul cartelelor I/O, numărul şi poziţia micromodulelor, precum şi echipamentele externe
conectate. La echiparea completă a centralei 8008, toate cele 5 cartele I/O sunt complet ocupate. Astfel,
pot fi utilizate în total 40 de micromodule la alegere.

Cele 5 coloane denumite Platz 1(Locul 1) la Platz 5 (Locul 5) din imaginea de mai jos corespund
numerelor celor maxim 5 cartele I/O utilizabile.

Modulul de alimentare de la locul 6 nu este programabil.

Locul 7 corespunde cartelei de comandă a panoului de comandă, având conexiuni pentru un panou de
comandă pentru pompieri, o imprimantă integrată şi comanda integrată pentru afişajele individuale de
grupe.

Fig. 19: Punctul de meniu Echiparea centralei (fără date)

Echiparea definită aici trebuie să corespundă cu configuraţia reală a centralei.

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 31


Echiparea centralei 8008
3.3.1 Ocuparea conectoarelor centralei de detecţie a incendiilor 8008

La acest punct de meniu se va stabili configuraţia şi numărul cartelelor I/O împreună cu conectoarele
pentru micromodule. Ocuparea fiecărui conector trebuie să corespundă cu echiparea reală a centralei.

Fig. 20: Punctul de meniu Echiparea centralei cu modul de ocupare al conectoarelor

Se apelează meniul de selecţie

! Se selectează "Ocuparea conectoarelor" ("Platzbelegung") şi se confirmă cu

! Se selectează conectorul dorit/locul de definire cu tasta

! Apăsarea tastei va afişa meniul de selecţie pentru conectorul curent /locul de definire.

! Cu tastele se vor putea parcurge direct conectoarele cartelei I/O şi lista cu ocuparea
conectoarelor cu diferitele micromodule.

32 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Echiparea centralei 8008

Fig. 21: Ocuparea locurilor cartelelor I/O cu ajutorul meniului de selecţie (exemplu)

! Se selectează cu tasta una din opţiuni şi se apasă pentru a asocia opţiunea la


conectorul selectat.

Fig. 22: Ocuparea locurilor primei cartele I/O cu 8 micromodule (exemplu)

Se va ţine seama de limitările existente la utilizarea micromodulelor ÜE sau a unui micromodul


essernet®. (vezi următoarea pagină)

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 33


Echiparea centralei 8008
La punctul de meniu Platzbelegung (Ocuparea conectoarelor) se va stabili la care cartelă I/O şi în care
conector de module al cartelei I/O vor fi montate micromodulele corespunzătoare. Programarea ocupării
locurilor trebuie să corespundă cu echiparea reală a centralei.

În principiu, micromodulele pot fi conectate în orice configuraţie pe cartelele I/O ale centralei. Pentru
două micromodule vor fi însă respectate anumite limitări de ordin tehnic:

Modul de comandă ÜE

Acest micromodul este susţinut doar de conectoarele pentru micromodule ale primelor două cartele I/O
de pe locurile de montaj 1 şi 2 ale plăcii Bus a peretelui posterior. Pot fi montate până la 10
micromodule de comandă ÜE într-o singură centrală sau într-o conexiune de centrale. Pentru aceste
acţionări ÜE sunt rezervate numerele de acţionări 1 la 10.

Micromodul essernet®

Micromodulul essernet® va fi montat întotdeauna pe conectorul pentru micromodule nr. 8 al unei cartele
oarecare I/O. Pentru acest conector se poate adapta la tehnica de conectare I/O - cu ajutorul a 8 punţi -
protecţia la perturbaţii electromagnetice existentă la livrare. Nu este posibilă utilizarea micromodulului
essernet® într-un alt conector al unei cartele I/O.

34 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Echiparea centralei 8008
Afişajele individuale de grupe

Afişajele individuale de grupe pot fi extinse cu plăcile corespunzătoare în trepte de câte 32 sau 64
afişaje individuale. O centrală poate susţine maxim 192 de afişaje de grupe (3x64).

Numărul afişajelor individuale de grupe programate trebuie să corespundă cu echiparea reală a


centralei. Dacă nu se programează numărul real de afişaje individuale, pot apare pierderi de
mesaje.

! Se marchează GEA-Ausbau (Echipare cu afişaje individuale de grupe) şi se apelează meniul de

selecţie cu .

! Se selectează numărul de afişaje (GEA) existente.

Gig. 23: Punctul de meniu pentru echiparea centralei cu alegerea afişajelor individuale de
grupe

Pentru programarea afişajelor individuale se apelează meniul de selecţie cu tasta ş i se


selectează modul de asociere a funcţiilor (Funktionsbelegung).

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 35


Echiparea centralei 8008
Afişaje de grupe la nivel de grupuri de centrale

Programarea afişajelor de grupe la nivel de mai multe centrale se face în fereastra GEA-Zuordnung
(Asocierea afişajelor individuale de grupe). Câmpul respectiv de LED-uri va fi programat să afişeze
anumite grupe prin tastarea numărului grupei respective. Astfel, pot fi afişate oricare din grupele
aparţinătoare centralelor conectate într-o reţea essernet®.

Primele 192 de grupe asociate intervalelor de grupe vor fi programate iniţial la definirea afişajelor in
Zentralenausbau Optionen (Opţiuni de echipare a centralei) la numerele de grupe corespunzătoare.

Numerele de grupe pot fi definite în intervalul 1 la 9999 pentru întreaga reţea essernet®.

Fig. 24: Fereastra de asociere a afişajelor individuale de grupe

Pentru a putea utiliza facilitatea de programare a afişajelor la nivel de mai multe centrale, este
necesară o centrală cu versiunea de program minimă V2.38.

La programarea numărului grupei se va efectua un control al plauzibilităţii. La definirea unor valori


incorecte sau a unor grupe deja asociate, va exista o avertizare corespunzătoare.

36 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Echiparea centralei 8008
FwBF (Panou de comandă pentru pompieri)
Selectarea existenţei şi susţinerii unui panou de comandă pentru pompieri. Prin următoarele setări se va
stabili funcţionarea panoului de comandă programat în conformitate cu DIN 14661:1984, resp. 19898

Sistemele de detecţie a incendiilor puse în funcţiune după iulie 2000 trebuie echipate cu un
panou de comandă pentru pompieri conform DIN 14661: 1998-10.

Conectarea unui panou de comandă pentru pompieri este posibilă doar în legătură cu o cartelă
de periferice şi cu funcţionalitatea de ţară programată pentru Germania (standard). Pentru
programare este necesară versiunea minimă de program a centralei 2.38.

Fig. 25: Punctul de meniu Echipare cu selectarea panoului de comandă pentru pompieri

Panou de comandă pentru pompieri

[nicht vorhanden] (Inexistent) Nu este programat panou de comandă pentru pompieri

[DIN 14661 1984] Panoul de comandă corespunde normei DIN 14661:1984-12

[DIN 14661 1998] Panoul de comandă corespunde normei DIN 14661:1998-10

Imprimantă
Selectarea conectării şi susţinerii imprimantei interne (integrate).

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 37


Programarea datelor de client

4 Programarea datelor de client


Datorită flexibilităţii ridicate a sistemului, procedura de programare diferă în funcţie de aplicaţie şi de
echiparea centralei. Diagramele de la cap. 5 oferă o succintă prezentare a câtorva proceduri posibile.

De asemenea pentru fiecare pas de programare pot fi apelate indicaţii de help cu ajutorul tastei [F5].

Suprafaţa de programare este împărţită în 5 meniuri principale diferite:

1) Sistem

2) Echipare

3) Funcţionalitate

4) Texte afişate

5) Date de client

Fig. 26: Interfaţa editorului de date de client, cu cele 5 meniuri principale şi toate subpunctele

38 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Programarea datelor de client
4.1 System

4.1.1 Projektdaten (Date de proiect)

Definirea datelor specifice proiectului, cu maxim 32 de caractere/linie.


Rândurile Programmversion (Versiune de program) şi Datum/Zeit (Dată/Oră) vor fi actualizate automat
la fiecare programare. Datele de proiect vor fi salvate în centrală împreună cu celelalte date de client.

Fig. 27: Punctul de meniu Date de proiect

Dacă se doreşte încărcarea de pe disc a unui fişier cu date de client deja existent, pentru a avea
o imagine cuprinzătoare asupra datelor, în meniul Datei Laden (Încărcare fişier) poate fi inclusă
fereastra de date de proiect a fiecărui fişier. (vezi cap. 4.7.7)

4.1.2 Zentralen (centrale) - reţea

la acest punct de meniu va fi definit numărul centralei 8000C/M, 8007 sau 8008, precum şi numărul
centralelor conectate în essernet® (maxim 31). Pentru o centrală singulară, neconectată la essernet®, va
rămâne valabilă valoarea predefinită <1>. În cazul conectării essernet®, suplimentar faţă de această
programare se va seta şi adresa centralei la micromodulul essernet®, cu ajutorul DIP-switch-urilor
existente.

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 39


Punctul de meniu Sistem
4.1.3 Gruppenintervalle (Intervale de grupe)

La acest punct de meniu vor fi asociate domeniile pentru grupele de detectoare şi de acţionare, precum
şi acţionările 1-10 ale releului ÜE (comunicator) ale acestei centrale de detecţie a incendiilor 8000C/M,

8007 sau 8008.

Fig. 28: Punctul de meniu intervale de grupe cu asocierea standard (vedere parţială)

Centrală individuală
Programarea existentă la livrare pentru intervalele de grupe este la prima programare pentru domeniile
de detecţie şi acţionare 1-9999 (domeniu maxim).

Mai multe centrale conectate în reţeaua essernet®


Dacă există mai multe centrale interconectate în reţeaua essernet®, un număr de grupă de
detecţie/acţionare va trebui să existe o singură dată, pentru a fi asigurată o asociere exactă la o anumită
centrală.

! Se va programa cel puţin un interval de grupe/acţionări pentru fiecare centrală de detecţie a


incendiilor!

! Pentru fiecare din cele maxim 31 de centrale conectate în essernet® se pot defini maxim 8 intervale
diferite de grupe.

! Intervalele de grupe ale centralelor de pe essernet® nu trebuie să se suprapună!

! La fiecare centrală conectată în essernet® vor fi definite de asemenea şi intervalele de grupe ale
celorlalte centrale conectate în reţea.

Fereastra Intervale de grupe trebuie să fie identică pentru toate centralele conectate în reţeaua
essernet® .

40 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Punctul de meniu Sistem
Tipul centralei

Această programare va stabili drepturile de trasmisie şi recepţie ale centralelor conectate pe essernet®.
Ea este necesară doar dacă autorizările de tresmisie şi recepţie de pe essernet® trebuie modificat în
conformitate cu aplicaţia dată. Dacă nu există nici o specificaţie, va fi preluată automat funcţionalitatea
tipului de centrală ENZ (centrală essernet®).

Diferenţa dintre drepturile de transmisie şi recepţie ale tipurilor de centrale Hauptzentrale (HZ) (Centrală
principală), Unterzentrale (UZ) (Subcentrală) şi essernet® Zentrale (ENZ) (Centrală essernet®) constă în
modul în care se face schimbul de date în ceea ce priveşte transmiterea stărilor centralelor şi în ceea ce
priveşte operarea centralelor conectate în reţeaua essernet®.

Fig. 29: Drepturile de trasmisie şi recepţie ale tipurilor de centrale ENZ, HNZ şi UZ

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 41


Punctul de meniu Sistem
4.1.4 Kommunikationspartner (Partenerul de comunicaţie)

În cazul unor aplicaţii speciale, reţeaua essernet® poate fi divizată în două sau mai multe domenii. Astfel
pot fi definite, de exemplu, domenii diferite de operare şi afişare în cadrul aceleiaşi reţele essernet®.

În cazul programării tipului de centrală sunt asociate drepturi diferite de transmisie şi recepţie ale
partenerilor de comunicaţie (vezi cap. 4.1.3).
Subcentralele (UZ) nu pot fi programate ca parteneri reciproci de comunicaţie.

La toate centralele conectate în essernet®, fereastrele Kommunikationspartner (Partenerul de


comunicaţie) trebuie să fie identice. Dacă aceste ferestre diferă, nu poate avea loc schimbul de date,
putând avea loc pierderi de mesaje.

La o nouă lansare a editorului de date-client, matricea va fi predefinită astfel încât toate centralele să
poată comunica una cu cealaltă. Dacă se încarcă datele de client ale unei centrale deja programate, va
fi afişată starea actuală a tuturor partenerilor de comunicaţie.

Selectarea partenerului de comunicaţie poate avea loc doar în cadrul câmpurilor permise ale matricii.

La închiderea ferestrei Kommunikationspartner (Partenerul de comunicaţie), precum şi la programarea


centralei va avea loc un control al plauzibilităţii datelor. Se va afişa un mesaj de atenţionare dacă există
centrale care nu au partener de comunicaţie. În funcţie de aplicaţie, există situaţii în care anumite
centrale nu au nevooie de partener de comunicaţie.

sau afişarea/selectarea posibilităţilor se asociere pentru poziţia curentă.

Fig. 30: Punctul de meniu Partenerul de comunicaţie

42 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Punctul de meniu Sistem
Partener de comunicaţie

[ X ] centralele marcate sunt stabilite ca parteneri de comunicaţie

[ (!) ] centralele marcate nu pot comunica între ele

[ ] cu această centrală nu se poate comunica

[ --- ] comunicaţia cu un partener nu este posibilă, respectiv acceptată

4.1.5 Sektoren & Timer (Sectoare şi timer)

În anumite aplicaţii, un domeniu va fi divizat în sectoare. Unui sector i se pot asocia diferite grupe de
detectoare şi de acţionare. Astfel se va micşora - printre altele -numărul conexiunilor. Un eveniment
dintr-un sector de detecţie poate declanşa, de exemplu prin programarea unui timer, o declanşare
întârziată a alarmei într-un sector de acţionare.

Se vor avea în vedere următoarele particularităţi:

! unei centrale i se pot asocia maxim 32 de sectoare de detecţie şi 32 sectoare de acţionare

! fiecărui sector de detecţie i se pot asocia maxim 15 grupe de detectoare

! fiecărui sector de acţionare i se pot asocia maxim 15 grupe de acţionare

! în fiecare centrală se pot asocia la sectoare maxim 100 de grupe de acţionare

! fiecărui sector de acţionare i se poat asocia timere cu impuls sau întârziere.

Fig. 31: Punctul de meniu Sectoare şi Timer

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 43


Punctul de meniu Sistem
Exemplu de proiectare a asocierii de grupe de detecţie, respectiv de acţionare:

În acest tabel-exemplu pentru definirea de sectoare, grupele 1 la 15 sunt asociate sectorului de detecţie
1 al etajului 1. Grupele de acţionare 51-65 aparţin sectorului de acţionare 1 al etajului 1. Astfel, sectorul
1 va cuprinde sectoarele de detecţie şi acţionare 1 la 15, respectiv 51 la 65, aparţinând etajului 1.
Definirea sectoarelor din acest exemplu este în legătură cu etajele respective, însă este liber
modificabilă prin programare.

Etajul 1 Etajul 2 Etajul 3 Etajul 4

Grupa de Sector de detecţie 1 Sector de detecţie 2 Sector de detecţie 3 Sector de detecţie 4


detecţie 1-15 16-30 31-45 46-60

Grupa de Sector de acţionare 1 Sector de acţionare 2 Sector de acţionare 3 Sector de acţionare 4


acţionare 51-65 66-80 81-95 96-110

Sectorul de detecţie 2 semnalează un eveniment de incendiu - fiind executată activarea programată


pentru sectorul de acţionare 2. Generatorul acustic de semnal asociat sectorului 2 va fi activat imediat.
Generatoarele acustice de semnal ale sectoarelor 1 şi 3 vor fi activate în funcţie de funcţionalitatea
programată pentru activarea sectoarelor de acţionare la alarmă de incendiu/TAL (alarmă tehnică).

Sector 4
Etaj 4

Activare dup|
20 de secunde
Sector 3 întârziere
Etaj 3

Sector 2
Etaj 2

Activare dup|
40 de secunde
Sector 1 întârziere
Etaj 1

Fig. 32: Exemplu de definire a sectoarelor

Programarea sectoarelor de acţionare, precum şi a comportamentului asociat este descrisă la cap. 4.5.4
- activarea sectoarelor de acţionare la alarmă de incendiu/TAL.

44 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Punctul de meniu Sistem
4.1.5.1 Sectoare de detecţie

Asocierea dintre sectoarele de detecţie şi grupe se face în fereastra Meldesektoren (Sectoare de


detecţie). Într-o centrală pot fi programate maxim 32 de sectoare de detecţie. Fiecărui sector de detecţie
i se pot asocia maxim 15 grupe de detectoare, conectate logic SAU. Nu este posibilă asocierea multiplă
a grupelor. La programarea sectoarelor de detecţie se va efectua în mod continuu un control al
plauzibilităţii, fiind afişat un mesaj de avertizare la încercarea de asociere multiplă.

Fig. 33: Fereastra de programare a sectoarelor de detecţie

! Lansaţi editorul de date-client şi apăsaţi combinaţia de taste pentru a deschide fereastra


de meniu pentru funcţia de căutare.

În cazul în care cursorul se găseşte în dreptul unei grupe existente, acest număr va fi preluat automat
în funcţia de căutare.

deschide fereastra de meniu pentru căutarea grupelor de detectoare (vezi cap. 2.6)

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 45


Punctul de meniu Sistem
4.1.5.2 Sectoare de acţionări

Asocierea dintre sectoarele de acţionări şi ieşirile corespunzătoare dispozitivelor acţionate se face la


punctul de meniu Steuersektoren (Sectoare de acţionări). Într-o centrală pot fi programate maxim 32 de
sectoare de acţionări. Fiecărui sector de acţionări îi pot fi asociate maxim 15 grupe de acţionări într-o
conexiune logică de tip ŞI. O asociere multiplă a grupelor de acţionare nu este posibilă. La programarea
sectoarelor de acţionări se va efectua în mod continuu un control de plauzibilitate, fiind afişat un mesaj
de avertizare la încercarea de asociere multiplă.

O centrală poate avea maxim 100 de grupe de acţionări asociate sectoarelor de acţionări.

Fig. 34: Fereastra de programare a sectoarelor de acţionare

! Lansaţi editorul de date-client şi apăsaţi combinaţia de taste pentru a deschide fereastra


de meniu pentru funcţia de căutare.

În cazul în care cursorul se găseşte în dreptul unei grupe de acţionare existente, acest număr va fi
preluat automat în funcţia de căutare.

deschide fereastra de meniu pentru căutarea grupelor de acţionare.

46 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Punctul de meniu Sistem
4.1.5.3 Semnale pentru sectoare

Fig. 35: Fereastra de programare a semnalelor pentru sectoare

Celor maxim 32 de sectoare individuale li se pot asocia semnale de alarmare sau de avertizare. Pentru
fiecare sector se pot programa două semnale diferite pentru alarma de incendiu şi semnalul de
evacuare.

[Alarm] (Alarmă) Sectorul de acţionare va fi activat de un sector de detecţie pe durata


programată în timerul de alarmă (AT) (vezi cap. 4.5.4 - activarea
sectorului de acţionări). La eveniment, sectorul de caţionări (inclusiv
generatoarele de semnal aferente) vor fi activate cu tonul de alarmare
(Ton 1-4) programat.

[Evakuieren] (Evacuare) Sectorul de acţionare va fi activat după semnalul de alarmare, respectiv


scurgerea timpului de alarmare (AT, dacă este programat) cu semnalul
de evacuare programat (Ton 1-4) (vezi cap. 4.5.4 - activare sectorului
de acţionări).

Tonuri programabile pentru semnale (nr. 1-4):

Pentru această facilitate sunt necesare generatoare de semnal speciale, conectate direct pe bucla
analogică esserbus®-PLus.

Semnal 1: Semnal pulsatoriu - frecvenţa 1Hz


Semnal 2: Semnal variabil - frecvenţa de comutare 2Hz
Semnal 3: Semnal continuu
Semnal 4: DIN 33404-T3, ton 1200-500Hz, trecere continuă - frecvenţa de repetare 1Hz

Generatoare de semnal conectabile direct pe bucla esserbus®-PLus:

Art. nr. 806280/84 : sirenă adresabilă


Art. nr. 806282: soclu adresabil cu soclu integrat pentru detector seria 9200

Funcţionalitatea esserbus®-PLus este susţinută de centralele 8000C şi 8000M, începând cu


versiunea de program 2.41.

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 47


Punctul de meniu Sistem
4.1.5.4 Ton de semnalizare dependent de eveniment

Fig. 36: Fereastra de programare a tonurilor de semnalizare dependente de eveniment

La anumite sisteme de detecţie a incendiilor, este necesar ca generatoarele de alarmă acustică să


poată fi programare pentru un ton de semnalizare. Comanda generatoarelor de alarmă respective va fi
programată la punctul de meniu Funktionalität/Schaltfunktionen/ (Signalton ein/aus)
(Funcţionalitate/Funcţii de comutare/ (Activare/dezactivare ton de semnalizare).

Există patru tonuri diferite de semnal:

Pentru această facilitate sunt necesare generatoare de semnal speciale, conectate direct pe bucla
analogică esserbus®-PLus.

Semnal 1: Semnal pulsatoriu - frecvenţa 1Hz


Semnal 2: Semnal variabil - frecvenţa de comutare 2Hz
Semnal 3: Semnal continuu
Semnal 4: DIN 33404-T3, ton 1200-500Hz, trecere continuă - frecvenţa de repetare 1Hz

Dacă în sistemul de detecţie a incendiilor există deja programate tonuri de semnal pentru
alarmare şi evacuare, pentru tonurile de semnalizare vor fi programate semnale diferite acustic.

Generatoare de semnal conectabile direct pe bucla esserbus®-PLus:

Art. nr. 806280/84 : sirenă adresabilă


Art. nr. 806282: soclu adresabil cu soclu integrat pentru detector seria 9200

Funcţionalitatea esserbus®-PLus este susţinută de centralele 8000C şi 8000M, începând cu


versiunea de program 2.41.

48 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Punctul de meniu Sistem
4.1.5.5 Timere pentru sectoare

În această fereastră pot fi parametrate pentru fiecare centrală maxim 32 timere independente conectate
la funcţii. Acestea sunt utilizate la activarea întârziată, respectiv intermitentă a grupelor de acţionare.
Asocierea timerelor la sectoare se face Fiecare timer poate fi definit în intervalul de timp 1-600
secunde.

Fig. 37: Fereastra de configurare a timerelor pentru sectoarele de acţionare

[Timer X] Selectarea valorii timerului X (1-600 secunde)

[fără valoare] Activare/mesaj direct/ă

Vezi cap. 4.5.4 "Activări sectoare de acţionare la alarmă de incendiu/TAL".

4.1.6 Programm verlassen (Închidere program)

Datele nou programate sau modificate nu vor fi salvate automat la închiderea programului ! Înainte de
închiderea programului, noii parametri trebuie salvaţi cu Datei speichern (Salvare fişier) în meniul
Kundendaten (Date de client) (vezi cap. 4.7.8).

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 49


Punctul de meniu Echipare / Ocuparea conectoarelor
4.2 Klemmenbelegung (Ocuparea conectoarelor)
La acest punct de meniu va fi indicată dispunerea clemelor de conectare pentru micromodulul curent
selectat. Această asociere nu este liber selectabilă, ci serveşte ca ajutor la conectarea cablului,
respectiv pentru verificarea conexiunilor realizate în cazul apariţiei unor erori.

Fig. 38: Punctul de meniu Echiparea centralei în modul Ocuparea conectorului

Se deschide meniul de selecţie şi se apelează modul Klemmenbelegung (Ocuparea clemelor)

! Se selectează micromodulul dorit cu tastele-cursor şi se apasă pentru afişarea ocupării


clemelor micromodulului respectiv.

50 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Punctul de meniu Echipare / Ocuparea conectoarelor
Exemplu:

Afişarea ocupării conectorului pentru un modul de buclă analogică cu clemele A+/A- şi B+/B- ale buclei
analogice.

Coloana cu numerotarea de la 1 la 8 corespunde clemelor cu şurub ale blocului de conectare pentru


micromodulul respectiv.

Fig. 39: Exemplu de dispunere a clemelor pentru modului de buclă analogică

Afişarea modului de conectare este posibilă doar pentru micromodule!

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 51


Asocierea de funcţii
4.3 Funktionsbelegung (Asocierea de funcţii)
La punctul de meniu "Asocierea de funcţii" vor fi programate datele legate de funcţionarea fiecărui
micromodul în parte. Această programare se va face pentru toate micromodulele centralei. Grupele de
detectoare şi grupele de acţionări vor fi predefinite de către centrală cu numere de ordine crescătoare.
Această numerotare poate fi modificată, însă fiecare număr trebuie să existe o singură dată.

Fig. 40: Punctul de meniu Echiparea centralei în modul Asociere de funcţii

Se deschide meniul de selecţie

! Se selectează punctul de meniu Funktionsbelegung şi se confirmă cu .

! Se selectează conectorul/locul de definire cu tastele .

! Prin apăsarea tastei va fi afişat meniul de selecţie pentru acest conector/loc de definire,
cuprinzând variantele posibile.

! Selectaţi cu tastele o opţiune şi apăsaţi pentru asocierea la conectorul/locul de definire


anterior selectat.

afişează asocierea tastelor şi un text informativ referitor la punctul de meniu selectat.

52 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Asocierea de funcţii pentru modulul de buclă analogică
4.3.1 Modulul de buclă analogică

În acest meniu vor fi configurate grupele de detectoare analoge, respectiv grupele TAL (de alarmă
tehnică) ale modulului de buclă analogică selectat. Câmpurile de date Melderanzahl (Număr detectoare)
şi Melderart (Tip detector) sunt completate automat de program cu ocazia efectuării recunoaşterii

cablării.

Fig. 41: Asocierea funcţiilor modulului de buclă analogică

Zuordnung Grp.Nr. (Asocierea la numărul de grupă)

Reprezintă o valoare logică (1 - 9999) a grupei de detectoare de incendiu/tehnice a modulului de buclă


analogică, afişat la display-ul centralei şi la imprimanta de protocol. Numărul de grupe va fi asociat
automat cu valori libere de numere aparţinând intervalului de grupe (vezi cap. 4.1.3).

! Numerele de grupe nu trebuie asociate de mai multe ori.

! Modificarea/suprascrierea unui număr de grupă la acest punct de meniu va modifica automat şi


numărul de grupă asociat de la punctul de meniu Service/Installation der Ringleitung
(Service/Instalarea buclei).

! Ştergerea unui număr de grupă este posibilă doar dacă această grupă nu este programată la punctul

de meniu Service/Installation der Ringleitung (Service/Instalarea buclei). Prin tastarea <0000> (la
numere de grupe din 4 cifre) sau prin apăsarea tastei <Delete> va fi şteasă întreaga informaţie a
rândului. O eventuală interdependenţă de 2 grupe (ZGA) programată va fi anulată automat odată cu
ştergerea grupei asociate. Prin retastarea unui număr de grupă, rândul şters va fi reactivat.

Va incrementa cu 1 (+1) numărul grupei şi va scrie în următorul rând liber. (Această


funcţionalitate va fi susţinută şi activă doar dacă cursorul se află pe un rând scris şi următorul
rând nu este completat).

Asocierea detectoarelor individuale la grupa de detectoare va fi programată la punctul de meniu


Service/Installation der Ringleitung (Service/Instalarea buclei). (vezi cap. 4.4.1).

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 53


Asocierea de funcţii pentru modulul de buclă analogică
Melderanzahl (Număr de detectoare) (nu este posibilă setarea manuală)

Numărul total de detectoare, respectiv cuploare esserbus® ale acestei grupe. Numărul va fi calculat
automat odată cu citirea datelor deja existente în centrală, la punctul de meniu Service/Installation der
Ringleitung (Service/Instalarea buclei). Sunt posibile maxim 32 de detectoare/grupă.

Melderart (Tip detectoare) (nu este posibilă setarea manuală)

Tipul de detectoare va fi citit odată cu executarea punctului de meniu Service/Installation der Ringleitung
(Service/Instalarea buclei) şi preluat automat la citirea datelor existente în centrală.

[ NAM ] detectoare neautomate (butoane de incendiu)

[ auto.M ] detectoare automate de incendiu

[ EBK ] cuploare esserbus® (grupe constructive de intrări/ieşiri)

[ --- ] Fără asociere în meniul Service sau fără date citite din centrală

Detectoarele automate şi neautomate de incendiu sunt cuprinse în grupe proprii. Utilizarea


combinată a celor două tipuri de detectoare în cadrul aceleiaşi grupe nu este permisă!

Betriebsart (Tip de funcţionare)

Tipul de funcţionare al celor max. 127 de grupe aflate pe acest modul de buclă analogică.

[ Feuer ] (Incendiu) Grupă de detecţie analogică cu mesaj de incendiu la eveniment

[ TAL sp. ] Alarme tehnice (cu memorarea alarmei)

[ --- ] S-a detectat un cuplor esserbus® la citirea datelor. În acest caz nu este necesară
stabilirea vreunui tip de funcţionare.

Alarmzwischespeicherung (Memorarea intermediară a alarmei) ALZ

[ Zahl ] (Număr) Intervalul de memorare intermediară a alarmei, liber selectabil în


intervalul 5-300 secunde (conform EN 54 - max. 60 secunde).

[ --- ] Fără ALZ = mesaj direct la eveniment.

La instalaţiile conforme VdS va fi programată o memorare intermediară a alarmei de max. 10


secunde!

54 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Asocierea de funcţii pentru modulul de buclă analogică
Interdependenţa a două detectoare din cadrul aceleiaşi grupe analogice (ZMA-GRP)

[X] Mesajul de alarmă va fi declanşat doar la intrarea în stare de alarmă a minim două
detectoare ale acestei grupe analogice

[ --- ] Grupă analogică fără interdependenţă de două detectoare

Interdependenţa a două detectoare din cadrul aceleiaşi bucle analogice (ZMA-PL)

[X] Funcţie specială => Un mesaj de alarmă va fi declanşat doar dacă cel
puţin două detectoare automate de pe întreaga buclă intră în stare de
alarmă. Aceste detectoare pot aparţine unor grupe diferite de pe
întreaga buclă analogică. Pentru fiecare grupă a buclei analogice
cuprinse în acest mod de funcţionare, această funcţie va trebui activată.

Mesajul de alarmă va fi declanşat şi dacă un detector singular intră în


stare de alarmă (starea centralei: Prealarmă), această stare
nemodificându-se după 60 de secunde. Dacă pe parcursul
celor 60 de secunde se modifică starea de detecţie a sistemului sau se
apasă la centrală tasta Stop buzzer, starea de prealarmă va fi
reiniţializată.

[ --- ] Funcţionare standard

Interdependenţa a două grupe (ZGA)

[ Grp.Nr. ] (Numărul grupei) Numărul celei de-a doa grupe asociateîn funcţia de interdependenţă
ZGA. Alarma va fi declanşată doar dacă ambele grupe vor semnaliza
alarma. Funcţia ZGA va fi preluată automat şi de grupa asociată şi nu
trebuie programată explicit. Funcţia ZGA nu este limitată doar la grupele
aceleiaşi bucle analogice !

[ --- ] Grupă de detectoare fără interdependenţă de 2 grupe.

Tipurile de funcţionare ALZ, ZMA şi ZGA se exclud reciproc. O grupă de detectoare nu poate
avea activată decât una din aceste funcţii !

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 55


Asocierea de funcţii pentru modulul de buclă analogică
Comanda directă a comunicatorului (ÜE dir)

[X] O alarmă de incendiu va activa imediat comunicatorul. Activarea opţiunii este posibilă doar după
definirea numărului de acţionare al comunicatorului (ÜE Anst).
La un mesaj de alarmă de la această grupă, o eventuală întârziere/recunoaştere programată va fi
ignorată (vezi fig. 39b), fiind activat imediat comunicatorul.

Fig. 39a: Activarea directă a comunicatorului

Fig. 39b: Setările pentru activarea comunicatorului

[ --- ] În cazul unei alarme de incendiu va fi iniţiat timpul de întârziere (dacă este programat), iar
activarea ÜE va fi întârziată cu acest interval de timp.

Pentru o grupă de butoane (NAM), comunicatorul va fi activat imediat. Nu este permisă


programarea pentru acest tip de grupe a unui interval de întârziere sau a unei interdependenţe
de 2 grupe/2 detectoare!

Comanda comunicatorului (ÜE Anst)

[Nr.] Numărul acţionării activate în caz de alarmă de incendiu la această grupă. Numerele de
acţionări 1 la 10 sunt rezervate comunicatoarelor.

[ --- ] Fără activarea comunicatorului la alarmarea acestei grupe.

Zusatztext (Text asociat)


Text oarecare, cu o lungime maximă de 25 de caractere, afişat/tipărit împreună cu numărul acestei
grupe.

56 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Asocierea de funcţii pentru modulul BM de 4 grupe (EDM)
4.3.2 Modulul BM de 4 grupe (EDM)

Programarea grupelor de detectoare, respectiv a celor de alarmă tehnică folosind detectoare de prag-
limită din seria 9000 sau detectoare de proces cu diagnoză din seria 9100 (cu EDM).

Fig. 42: Alocarea funcţiilor pentru modulul BM de 4 grupe

Zuordnung Meldergr. (Asocierea grupei de detectoare)

Reprezintă o valoare logică (1-9999) a grupei de detectoare, afişată la display-ul centralei şi tipărită la
imprimanta de protocol. Numărul de grupe va fi asociat automat cu valori libere de numere aparţinând
intervalului de grupe (vezi cap. 4.1.3) şi poate fi modificat cu ajutorul tastaturii. Dacă nu sunt configurate
toate cele 4 grupe ale modulului, prin tastarea <0000> (la numere de grupe din 4 cifre) sau prin
apăsarea tastei <Delete> va fi şteasă întreaga informaţie a rândului. Prin retastarea unui număr de
grupă, rândul şters va fi reactivat.

Melderanzahl (Număr de detectoare)

[ Zahl ] (Număr) Numărul de detectoare adresabile de proces cu diagnoză sau componente de


alarmare tehnică aparţinând seriei 9100 (EDM), aparţinând grupei
curente. La definirea unei cifre se va activa automat funcţia EDM pentru
grupe de detectoare cu diagnoză.

[ --- ] Există conectate doar detectoare cu detecţia pragului-limită, respectiv


componente de alarmare tehnică aparţinând seriei 9000 (fără adresare)
Nu este necesară definirea unui număr de detectoare.

EDM

[X] Grupă de detectoare cu diagnoză (EDM)


Pentru conectarea detectoarelor adresabile cu diagnoză sau a
componentelor de alarmare tehnică. Dacă în coloana Melderanzahl
(Număr de detectoare) nu există definit nici un număr, va fi scrisă
automat valoarea predefinită de 30.

[ --- ] Grupă de detectoare cu detecţia valorii-limită


Pentru conectarea detectoarelor cu detecţia pargului-limită sau a
componentelor de alarmare tehnică.

ESK

[X] Control al activării => pentru verificarea anumitor detectoare de incendiu


ESSER pe timpul conectării grupei, respectiv în regim de test. Această
funcţie este posibilă doar pentru detectoare ESSER cu control al
conectării (ESK).

[ --- ] Conectarea detectoarelor de incendiu, respectiv a componentelor de


alarmare tehnică fără control al conectării.

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 57


Asocierea de funcţii pentru modulul BM de 4 grupe (EDM)
Melderart (Tipul detectoarelor)

[ AM ] Detectoare automate de incendiu

[ NAM ] Detectoare neautomate de incendiu (butoane manuale)

[ --- ] Grupa a fost ştearsă

Detectoarele automate şi neautomate vor fi programate în grupe separate. Utilizarea combinată


a ambelor tipuri de detectoare în aceeaşi grupă nu este permisă !

Betriebsart (Tip de funcţionare)

Tipul de funcţionare al celor 4 grupe aflate pe acest micromodul BM de 4 grupe.

[ Feuer ] (Incendiu) Grupă de detecţie analogică cu mesaj de incendiu la eveniment

[ TAL sp. ] Alarme tehnice (cu memorarea alarmei)

[ TAL n.sp. ] Alarme tehnice (fără memorarea alarmei)


Tipul de programare ALZ, ZGA sau ZMA nu este posibil la acest tip de
funcţionare (fără memorare)

[Steuereing] Intrare pentru funcţie de comutare la eveniment. La această intrare pot


fi conectate comutatoare externe, ca de ex. module de alarmare
tehnică, putându-li-se asocia anumite funcţii de comutare (asocierea
funcţiilor de comutare la eveniment - vezi cap. 4.5.14.2)

[ --- ] Grupa a fost ştearsă

Alarmzwischespeicherung (Memorarea intermediară a alarmei) ALZ

[ Zahl ] (Număr) Intervalul de memorare intermediară a alarmei, liber selectabil în


intervalul 5-300 secunde (conform EN 54 - max. 60 secunde).

[ --- ] Fără ALZ = mesaj direct la eveniment.

La instalaţiile conforme VdS va fi programată o memorare intermediară a alarmei de max. 10


secunde!

58 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Asocierea de funcţii pentru modulul BM de 4 grupe (EDM)
Interdependenţa a două detectoare din cadrul aceleiaşi grupe (ZMA-GRP)

[X] Mesajul de alarmă va fi declanşat doar la intrarea în stare de alarmă a


minim două detectoare ale acestei grupe

[ --- ] Grupă fără interdependenţă de două detectoare

Interdependenţa a două detectoare din cadrul aceleiaşi bucle analogice (ZMA-PL)

[X] Funcţie specială => Un mesaj de alarmă va fi declanşat doar dacă cel
puţin două detectoare automate conectate la modulul BM de 4 grupe
intră în stare de alarmă. Aceste detectoare pot aparţine unor grupe
diferite de pe micromodul. Pentru fiecare grupă a micromodulului,
cuprinsă în acest mod de funcţionare, această funcţie va trebui activată.

Mesajul de alarmă va fi declanşat şi dacă un detector singular intră în


stare de alarmă (starea centralei: Prealarmă), această stare
nemodificându-se după 60 de secunde. Dacă pe parcursul
celor 60 de secunde se modifică starea de detecţie a sistemului sau se
apasă la centrală tasta Stop buzzer, starea de prealarmă va fi
reiniţializată.

[ --- ] Funcţionare standard (Conexiune primară fără funcţia specială ZMA-PL)

Interdependenţa a două grupe (ZGA-Meldergr.)

[ Grp.Nr. ] (Numărul grupei) Numărul celei de-a doa grupe asociateîn funcţia de interdependenţă
ZGA. Alarma va fi declanşată doar dacă ambele grupe vor semnaliza
alarma. Mesajul de alarmă al unei grupe va fi semnalizat ca şi
Prealarmă. Funcţia ZGA va fi preluată automat şi de grupa asociată şi
nu trebuie programată explicit. Funcţia ZGA nu este limitată doar la
grupele micromodulului BM de 4 grupe. Este posibilă programarea
interdependenţei cu o grupă analogică (aparţinând modulului de buclă
analogică).

[ --- ] Grupă de detectoare fără interdependenţă de 2 grupe.

Tipurile de funcţionare ALZ, ZMA, ZGA, precum şi TAL n.sp. şi Steuereingeang se exclud
reciproc. O grupă de detectoare nu poate avea activată decât una din aceste funcţii !

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 59


Asocierea de funcţii pentru modulul BM de 4 grupe (EDM)
Comanda directă a comunicatorului (ÜE dir)

[X] O alarmă de incendiu va activa imediat comunicatorul. Activarea opţiunii este posibilă doar
după definirea numărului de acţionare al comunicatorului (ÜE Anst).

[ --- ] În cazul unei alarme de incendiu va fi iniţiat timpul de întârziere (dacă este programat), iar
activarea ÜE va fi întârziată cu acest interval de timp.

Pentru o grupă de butoane (NAM), comunicatorul va fi activat imediat. Nu este permisă


programarea pentru acest tip de grupe a unui interval de întârziere sau a unei interdependenţe
de 2 grupe/2 detectoare!

Comanda comunicatorului (ÜE Anst)

[Nr.] Numărul acţionării activate în caz de alarmă de incendiu la această grupă. Numerele de
acţionări 1 la 10 sunt rezervate comunicatoarelor.

[ --- ] Fără activarea comunicatorului la alarmarea acestei grupe.

Zusatztext (Text asociat)


Text oarecare, cu o lungime maximă de 25 de caractere, afişat/tipărit împreună cu numărul acestei
grupe.

60 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Asocierea de funcţii pentru modulul ÜE (de comandă pentru comunicator)
4.3.3 ÜE-Ansteuer-Modul (Modulul de comandă pentru comunicator)

Fig. 43: Asocierea funcţiilor pentru modului de comandă al comunicatorului

Zuordnung Steuergruppe (Asociere la grupa de acţionare)

Numărul de acţionare al comunicatorului (releu ÜE). Comunicatoarele au rezervate numerele 1-10. dacă
se utilizează un singur comunicator, poate fi ales oricare număr între 1 şi 10. Pentru comanda
comunicatorului, numărul de acţionare trebuie să fie cuprins în intervalul definit de grupe al centralei
(vezi cap. 4.1.3).

ÜE-Überwachungswidestand (Rezistenţa de supravegjere a comunicatorului)

[50-300 Ω] Domeniu de supraveghere pentru rezistenţa internă a comunicatorului ÜE

[301-1000 Ω] Domeniu de supraveghere pentru rezistenţa internă a comunicatorului ÜE

[fără supraveghere] Ieşire separată galvanic - funcţie specială pentru Olanda (NL)

Verzögert-Zeit (Timp de întârziere)

[Zahl] (Număr) Întârzierea activării comunicatorului la o alarmă de incendiu între 0 şi 600


secunde. Acest interval de timp va fi iniţiat de alarma de incendiu de la o grupă,
în cazul în care nu este activată activarea directă a comunicatorului.

[ --- ] Fără interval de întârziere

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 61


Asocierea de funcţii pentru modulul ÜE (de comandă pentru comunicator)
Erkunden-Zeit (Timp de recunoaştere)

[Zahl] (Număr) Interval de timp pentru permiterea recunoaşterii cauzei alarmei la faţa
locului, iniţiat pe parcursul timpului de întârziere, în domeniu 0-600
secunde.

[ --- ] Fără interval de recunoaştere

Pentru programarea conformă VdS a funcţiei de recunoaştere, într-o grupă cu detecţie de prag
trebuie să existe instalat un singur detector automat (sau, de ex., un singur cuplor de 1 grupă).

Sonderfunktion (Funcţie specială)

Extensie existentă la livrare, rezervată pentru aplicaţii viitoare - momentan, fără funcţie.

Türkontakt verhidert Ansteuerung (Activare blocată de contactul de uşă)

[X] La deschiderea uşii centralei (activarea contactului de uşă) sau la


deblocarea tastaturii, va fi blocată activarea comunicatorului în caz de
eveniment !
(Facilitate utilizată la executarea lucrărilor de inspecţie şi întreţinere)

[ --- ] Comunicatorul va fi activat în caz de eveniment chiar şi cu centrala


deschisă.

Suplimentar acestei programări, punţile de lipire Br.2 şi Br.3 a micromodulului ÜE vor fi


poziţionate conform tipului dorit de funcţionare !

Setare la livrarea micromodulului ÜE


Comunicarea este blocată la deschiderea uşii (Br.2 deschisă, Br.3 închisă)

erneute Ansteuerung (Activare repetată)

[X] Comunicatorul va fi activat la odată cu declanşarea fiecărei alarme de


incendiu, repectiv şi la repetarea alarmei la o grupă programată să
activeze transmisia la distanţă.

[ --- ] Funcţie standard => fără reactivarea transmisiei la repetarea alarmei.

62 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Asocierea de funcţii pentru modulul ÜE (de comandă pentru comunicator)
LED Haptmelder (ÜE) (LED cale principală de comunicaţie)

[direkt] LED-ul roşu de pe panoul de comandă va fi activat pe perioada de


activare a contactului de confirmare de pe micromodul.

[bis BMZ rückstellen] semnalul LED-ului roşu va fi şters prin reiniţializarea centralei (tasta
(p. la reiniţializarea centralei) Reiniţializare).

[bis Feueralarme aus] LED-ul roşu activat va fi reiniţializat automat dacă nu mai există alarme
(pânăla oprirea alarmei) de incendiu

[bis ÜE-Abschaltung] LED-ul roşu va fi reiniţializat prin apăsarea tastei Hauptmelder (ÜE)
(p.la dezactivarea abschalten.
comunicatorului)

ÜE-Haltespannung (Tensiune de menţinere comunicator)

[bis Feueralarme aus] Tensiunea de menţinere a comunicatorului va fi întreruptă scurt dacă nu


(p.la oprirea alarmei) mai există alarme de incendiu

[bis BMZ rückstellen] Tensiunea de menţinere a comunicatorului va fi întreruptă scurt prin


(p. la reiniţializarea centralei) reiniţializarea centralei (tasta Reiniţializare).

[bis ÜE-Abschaltung] Tensiunea de menţinere a comunicatorului va fi întreruptă scurt prin


(p.la dezactivarea apăsarea tastei Hauptmelder (ÜE) abschalten.
comunicatorului)

Zusatztext (Text asociat)

Text oarecare cu o lungime maximă de 25 de caractere, afişat/tipărit pe display şi la imprimanta de


protocol.

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 63


Asocierea de funcţii pentru modulul de 3 relee
4.3.4 Modulul de 3 relee şi 3 relee SaS

La modulul de 3 relee-3 relee SaS, releul K1 este prevăzut pentru indicarea sumei de deranjamente
(funcţie de regim de avarie). Releul-sumă de deranjamente este anclanşat în regimul normal de
funcţionare al centralei.

Pentru acest releu-sumă de deranjamente, starea anclanşată este cea normală de funcţionare
(la tipul de comandă normal).

Această funcţie permite modificarea stării releului chiar şi în situaţia căderii totale a alimentării
(reţea+acumulator), putându-se astfel transmite semnalul de deranjament către persoanele autorizate.

Dacă pentru releul-sumă de deranjamente este programată funcţionarea inversă, funcţionarea de regim
de avarie nu mai poate fi utilizată.

Fig. 44: Asocierea funcţiilor pentru modulul de 3 relee

Asocierea grupelor de acţionare

Asocierea numerelor de acţionare pentru cele 3 relee (K1 la K3) ale acestui micromodul. Acţionările vor
fi numerotate crescător de programul PC. Această numerotare poate fi modificată manual, însă un
număr poate fi asociat o singură dată. Asocierea automată a numerelor de acţionări începe cu 11.

Numerele de acţionări în intervalul 1-10 sunt rezervate acţionărilor comunicatoarelor (relee ÜE).

64 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Asocierea de funcţii pentru modulul de 3 relee
Überwachung (Supraveghere)

[ --- ] Echipamentul extern conectat la acest releu nu va fi supravegheat.

[10kΩ] Rezistenţa supravegheată a echipamentului extern.

Suplimentar faţă de programarea efectuată, punţile de codare ale tipului de funcţionare a


releelor de pe micromodul vor fi poziţionate conform modului de funcţionare dorit (cu/fără
supraveghere).

Ansteuertyp (Tip de acţionare)

[Normal] Releul va fi anclanşat la apariţia evenimentului asociat (incendiu,


dezactivare, etc.).

[Invers] Releul funcţionează normal anclanşat, fiind declanşat la apariţia


evenimentului. Un releu acţionat invers nu poate fi programat cu
supraveghere (Überwachung).

[Akustik] (Acustică) Tip de acţionare normal => cu funcţia specială de dezactivare a releului
cu ajutorul tastei akustische Signale aus (Stop semnale acustice) de la
centrală sau de la panoul de comandă pentru pompieri.

Zusatztext (Text asociat)

Text oarecare cu o lungime maximă de 25 de caractere, asociat releului în cauză şi afişat/tipărit pe


display şi la imprimanta de protocol.

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 65


Asocierea de funcţii pentru micromodulul de 4 relee
4.3.5 Micromodulul de 4 relee

Fig. 45: Asocierea funcţiilor pentru micromodulul de 4 relee

Asocierea grupelor de acţionări

Asocierea numerelor de acţionare pentru cele 4 relee (K1 la K4) ale acestui micromodul. Acţionările vor
fi numerotate crescător de programul PC. această numerotare poate fi modificată manual, însă un
număr poate fi asociat o singură dată. Asocierea automată a numerelor de acţionări începe cu 11.

Numerele de acţionări în intervalul 1-10 sunt rezervate acţionărilor comunicatoarelor (relee ÜE).

Ansteuertyp (Tip de acţionare)

[Normal] Releul va fi anclanşat la apariţia evenimentului asociat (incendiu,


dezactivare, etc.).

[Invers] Releul funcţionează normal anclanşat, fiind declanşat la apariţia


evenimentului. Un releu acţionat invers nu poate fi programat cu
supraveghere (Überwachung).

[Akustik] (Acustică) Tip de acţionare normal => cu funcţia specială de dezactivare a releului
cu ajutorul tastei akustische Signale aus (Stop semnale acustice) de la
centrală sau de la panoul de comandă pentru pompieri.

Zusatztext (Text asociat)

Text oarecare cu o lungime maximă de 25 de caractere, asociat releului în cauză şi afişat/tipărit pe


display şi la imprimanta de protocol.

66 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Asocierea de funcţii pentru modulul de intefaţă BSL
4.3.6 Modulul de interfaţă BSL

Fig. 46: Asocierea funcţiilor pentru modulul de interfaţă BSL

Asocierea grupelor de acţionări

Asocierea numerelor de acţionare pentru cele 2 relee (K1 şi K3) ale acstui micromodul. Acţionările vor fi
numerotate crescător de programul PC. Această numerotare poate fi modificată manual, însă un număr
poate fi asociat o singură dată. K2 reprezintă intrarea de semnalizare a deranjamentului instalaţiei de
stingere.

Releu K1: Acţionare liber programabilă

Intrare K2: Intrarea centralei de detecţie a incendiilor, destinată semnalizării deranjamentului instalaţiei
de stingere.

Releu K3: Acţionare pentru declanşarea instalaţiei de stingere.

Zuordnung Meldergruppe (Asocierea grupei) - pentru intrarea K2

Definirea unui număr de grupă pentru intrarea de deranjament (K2). Acest număr de grupă stabileşte
afişarea respectivului deranjament pe display-ul centralei.

Überwachung (Supraveghere)

[ --- ] Releul K1 nu va fi supravegheat.

[10kΩ] Rezistenţa supravegheată a echipamentului extern conectat la releul K1.

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 67


Asocierea de funcţii pentru modulul de interfaţă BSL

Ansteuertyp (Tip de acţionare)

Programare posibilă doar pentru releul K1.

[Normal] Releul K1 va fi anclanşat la apariţia evenimentului asociat (de ex.


alarmă de stingere).

[Invers] Releul K1 funcţionează normal anclanşat, fiind declanşat la apariţia


evenimentului. Un releu acţionat invers nu poate fi programat cu
supraveghere (Überwachung).

[Akustik] (Acustică) Tip de acţionare normal => cu funcţia specială de dezactivare a releului
K1 cu ajutorul tastei akustische Signale aus (Stop semnale acustice) de
la centrală.

Zusatztext (Text asociat)

Text oarecare cu o lungime maximă de 25 de caractere, asociat releelor K1/K3 şi intrării K2, şi
afişat/tipărit pe display şi la imprimanta de protocol.

4.3.7 Modulul 7-Output

Fig. 47: Asocierea funcţiilor pentru modulul 7-Output

Asocierea numărului de acţionare

Asocierea numărului de acţionare pentru cele 7 optocuploare ale acestui micromodul. Acţionările vor fi
numerotate crescător de programul PC. Această numerotare poate fi modificată manual, însă un număr
poate fi asociat o singură dată. Numerotarea automată a acţionărilor începe cu 11.

Numerele de acţionări în intervalul 1-10 sunt rezervate acţionărilor comunicatoarelor (relee ÜE).

68 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Asocierea de funcţii pentru modulul cu 7 ieşiri
Ansteuertyp (Tip de acţionare)

[Normal] Optocuplorul va fi activat la apariţia evenimentului asociat (de ex.


alarmă de incendiu, dezactivare).

[Invers] Optocuplorul funcţionează normal activat, schimbându-şi starea la


apariţia evenimentului.

[Akustik] (Acustică) Tip de acţionare normal => cu funcţia specială de dezactivare a


optocuplorului cu ajutorul tastei akustische Signale aus (Stop semnale
acustice) de la centrală sau de la panoul de comandă pentru pompieri.

Zusatztext (Text asociat)

Text oarecare cu o lungime maximă de 25 de caractere, asociat acestori ieşiri optocuploare şi


afişat/tipărit pe display şi la imprimanta de protocol.

4.3.8 Modul 4-Output

Fig. 50: Asocierea funcţiilor pentru modulul 4-Output

Asocierea numărului de acţionare

Asocierea numărului de acţionare pentru cele 4 optocuploare ale acestui micromodul. Acţionările vor fi
numerotate crescător de programul PC. Această numerotare poate fi modificată manual, însă un număr
poate fi asociat o singură dată. Numerotarea automată a acţionărilor începe cu 11.

Numerele de acţionări în intervalul 1-10 sunt rezervate acţionărilor comunicatoarelor (relee ÜE).

Ansteuertyp (Tip de acţionare)

[Normal] Optocuplorul va fi activat la apariţia evenimentului asociat (de ex.


alarmă de incendiu, dezactivare sau deranjament).

[Invers] Optocuplorul funcţionează normal activat, schimbându-şi starea la


apariţia evenimentului.

[Akustik] (Acustică) Tip de acţionare normal => cu funcţia specială de dezactivare a


optocuplorului cu ajutorul tastei akustische Signale aus (Stop semnale
acustice) de la centrală sau de la panoul de comandă pentru pompieri.

Zusatztext (Text asociat)

Text oarecare cu o lungime maximă de 25 de caractere, asociat acestori ieşiri optocuploare şi


afişat/tipărit pe display şi la imprimanta de protocol.

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 69


Asocierea de funcţii pentru modulul de buclă essernet®
4.3.9 Modul de buclă essernet® tip I (62,5kBd) şi II (500kBd)

Pentru aceste tipuri de modul nu este necesară programarea asocierii funcţiilor.

Conectorul micromodulului essernet® în centrală va fi programat la punctul de meniu


Zentralenausbau/Platzbelegung (Echiparea centralei/Ocuparea conectoarelor). Suplimentar, în meniul
System/Zentralen se va defini numărul centralei de detecţie a incendiilor 8000C/M, 8007 sau 8008,
precum şi numărul participanţilor de pe magistrala essernet®.

Adresa centralei va fi definită şi pe DIL-switch-ul micromodulului essernet®. Setarea adresei la acest


DIL-switch este descrisă în manualul de operare/instalare al centralelor de detecţie a incendiilor
8000C/M, 8007 sau 8008.

Notă pentru utilizarea în Austria

Dacă grupa constructivă essernet® este comutată pentru regim essernet® redundant, sunt necesare
două acţionări pentru comutarea de pe conexiunea A la B. Pentru aceste acţionări pot fi utilizate, de ex.,
două relee ale unui micromodul de 3, respectiv 4 relee.

Pentru aceste acţionări sunt rezervate numerele de acţionări 40021 (releu A) şi 40022 (releu B).
Aceste numere de acţionări vor fi programate în fereastra micromodulului pentru cele 2 relee destinate
comutării essernet®. Nu este necesară şi nici posibilă includerea acestor numere de acţionări în
fereastra Gruppenintervale (Intervale de grupe).

70 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Asocierea de funcţii pentru modulul RS232/TTY
4.3.10 Modulul RS232/TTY

Fig. 49: Asocierea funcţiilor pentru modulul RS232/TTY (interfaţă serială)

Schnittstelle (Interfaţă)
Selectarea interfeţei seriale de pe micromodul, care va fi susţinută de program.

Posibilităţi: RS232 (V.24) sau TTY (Current Loop)

Peripherie (Periferie)
Afişarea şi definirea echipamentelor conectabile, corelate cu tipul de interfaţă selectat anterior.

[EED] Program de prelucrare a datelor

[Paralleltableau 4820] C-da unui tablou paralel cu software-ul de sistem PT-HZ-S, PT-HZ-M

[Drucker NEC P60/62 600Bd] Imprimată matriceală NEC tip P60/62 cu o viteză de transmisie de
600bit/s

[Drucker NEC P60/62 1200Bd] Imprimată matriceală NEC tip P60/62 cu o viteză de transmisie de
1200bit/s

[Drucker ASCII 600Bd (N, 8, 1)] Imprimată standard (format ASCII) cu o viteză de transmisie de
600bit/s

[Drucker ASCII 600Bd (O, 8, 1)] Imprimată standard (format ASCII) cu o viteză de transmisie de
600bit/s

[Drucker ASCII 1200Bd (N, 8, 1)] Imprimată standard (format ASCII) cu o viteză de transmisie de
1200bit/s

[Drucker ASCII 1200Bd (O, 8, 1)] Imprimată standard (format ASCII) cu o viteză de transmisie de
1200bit/s

[Drucker ASCII 9600Bd (O, 8, 1)] Imprimată standard (format ASCII) cu o viteză de transmisie de
9600bit/s

[Ferndiagnose] Sistem de telediagnoză TEDIS

N = Parity none ; O = Odd parity ; 8 = Biţi de date ; 1 = Bit de stop

Se vor seta punţile de stabilire a regimului de funcţionare de pe micromodul în conformitate cu


setarea aleasă !

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 71


Punctul de meniu Service
4.4 Service
Acest punct de meniu permite programarea şi configurarea buclelor analogice şi definirea textelor pentru
detectoarele aparţinând grupelor cu diagnoză (EDM).

Funcţiile de meniu asociate modulelor ...

Micromodul de buclă analogică

! Recunoaşterea cablării buclei

! Asocierea automată a datelor pentru detectoare (adrese scurte la nivel de detector)

! Asocierea detectoarelor analogice de proces la grupele analogice

! Asocierea numerelor de grupe

! Asocierea de numere de acţionare pentru ieşirea de soclu

! Definirea textelor specifice detectoarelor

! Programarea cuploarelor esserbus®

Modulul de 4 grupe (EDM)

! Definirea textelor specifice pentru detectoarele cu diagnoză (EDM)

Textele specifice pot fi programate doar pentru detectoare adresabile (EDM). Dacă în fereastra
Zentralenausbau/Funktionsbelegung (Echiparea centralei/Asocierea funcţiilor) este activată funcţia
EDM, va rezulta activarea ferestrei de definire a textelor specifice pentru detectoare şi cea a numerelor
de grupe. Pentru fiecare detector cu diagnoză poate fi programat astfel un text specific.

Dacă funcţia EDM nu este activată în fereastra Zentralenausbau/Funktionsbelegung (Echiparea


centralei/Asocierea funcţiilor), respectiv nu sunt conectate detectoare adresabile, ci detectoare cu
detecţia pragului-limită, fereastra pentru definirea textelor specifice va rămâne goală.

Nu este posibilă definirea de texte specifice pentru detectoare cu detecţie a pragului-limită.


Pentru detectoare de prag-limită pot fi definite doar texte la nivel de grupe în fereastra
Zentralenausbau/Funktionsbelegung (Echiparea centralei/Asocierea funcţiilor).

72 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Service (buclă analogică)
4.4.1 Bucla analogică

la acest punct de meniu vor fi programate datele modulului de buclă analogică curent selectat. Există
următoarele posibilităţi de programare:

1. Prima programare/punere în funcţiune a unei bucle analogice


2. Modificarea unor date existente ale buclei analogice
3. Extinderea echipării cnetralei cu un nou modul de buclă analogică.

Se deschide meniul de selecţie şi se alege Start der Verdrahtungserkennung (Start


recunoaştere cablare).

Fig. 50: Punctul de meniu Service - Start recunoaştere cablare (buclă analogică)

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 73


Service (buclă analogică)

Fig. 51: Punctul de meniu Service-Start recunoaştere cablare (selectare centrală essernet®)

Selectarea centralei

[lokale Zentrale] (Centrala locală)Va fi prelucrată o buclă analogică, conectată la centrala la care
este legat PC-ul de service prin intermediul interfeţei centralei.

[Zentralen Nr.] Va fi prelucrată o buclă analogică, conectată la centrala


essernet® care corespunde ca adresă cu cea afişată.
Selectarea centralei se face în meniul System/Zentralen.

74 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Service (buclă analogică)
Start recunoaştere cablare

! Se selectează Start der Verdrahtungserkennung (Start recunoaştere cablare) şi se apasă .

Datele buclei analogice ale centralei 8000C/M, 8007 şi 8008 vor fi prteluate de către PC-ul de service şi
pot fi prelucrate la punctul de meniu Installation der Ringleitung (Instalarea buclei).

Odată cu recunoaşterea cablării vor fi şterse adresele scurte interne ale detectoarelor. Aceste adrese
scurte trebuie reprogramate la terminarea executării punctului de meniu Vergabe der neuen
Melderdaten (Trimiterea noilor date pentru detectoare), chiar şi în situaţia în care nu s-au efectuat
modificări ale structurii buclei analogice.

Este imperios necesar ca după recunoaşterea cablării sau programarea unui cuplor esserbus®
să se respecte următoarea secvenţă de lucru:

După fiecare recunoaştere a cablării sau programare a unui cuplor esserbus® ...

1. Se vor programa/modifica noile date ale buclei analogice la punctul de meniu Installation der
Ringleitung (Instalarea bucle analogice)
2. Se vor transmite datele noi/modificate către centrală (punctul de meniu Kundendaten /
Daten=>Zentrale [Date de client / Date => Centrală])

3. Se selectează cu în meniul Service, punctul de meniu Vergabe der neuen Melderdaten


(Trimiterea noilor date pentru detectoare)
4. Se salvează datele pe hard-disk/dischetă.

Se va consulta şi diagrama de operare de la cap. 5.

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 75


Service (buclă analogică)
4.4.2 Instalarea buclei analogice

! Se selectează punctul de meniu Service

! Se apelează meniul de selecţie cu

! Se selectează Start der Verdrahtungserkennung (Start recunoaştere cablare) şi se apasă

! Se marchează bucla analogică dorită cu tasta ş i se confirmă cu

Se va deschide fereastra Installation der Ringletung (Instalarea buclei analogice) pentru modulul
selectat.

Fig. 52: Punctul de meniu Service => Fereastră fără date pentru instalarea bucle analogice

După progamare, datele noi/modificate ale buclei analogice vor fi transmise către centrala
8000C/M, 8007 sau 8008 la punctul de meniu Daten=>Zentrale (Date=>Centrală) şi se lansează
apoi Vergabe der neuen Melderdaten (Trimiterea noilor date pentru detectoare) (a se consulta şi
diagrama de la cap. 5).

76 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Service (buclă analogică)
Exemplu: Fereastra unei bucle analogice după recunoaşterea cablării

Fig. 53: Fereastra buclei analogice, cu exemplificarea unor date

Funcţii importante ale tastelor

1. Ştergerea tuturor detectoarelor unei grupe

Se poziţionează cursorul în coloana Zuordnung Melder (Asociere detectoare) şi se apasă combinaţia

de taste pentru a şterge toate detectoarele asociate grupei.

2. Ştergerea unei grupe cu toate asocierile de detectoare

Se poziţionează cursorul în coloana Zuordnung Meldergruppe (Asociere grupe) pe grupa dorită şi se

apasă combinaţia de taste pentru a şterge grupa şi toate detectoarele asociate grupei.

3. Ştergerea tuturor detectoarelor şi grupelor

Se poziţionează cursorul pe un loc liber în coloana Zuordnung Meldergruppe (Asociere grupe) şi se

apasă combinaţia de taste pentru a şterge toate grupele şi toate asocierile de


detectoare.

Completarea automată a detectoarelor 1 la XX în cadrul unei grupe

Pein apăsarea tastei , coloana Zuordnung Melder (Asociere detectoare) va fi completată


automat pentru o grupă. Această funcţie este activă doar în cazul în care o grupă este inserată la
coloana Zuordnung Meldergruppe (Asociere grupe), iar cursorul se află pe coloana Zuordnung
Melder/Meldergruppe (Asociere detectoare/grupe).

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 77


Service (buclă analogică)
Numărul de rând

Pentru fiecare din cele maxim 127 de detectoare analogice de proces de pe buclă există câte un rând.
Rândurile neocupate vor fi ignorate de program.

Installations-Ort (Locul de instalare)

[ Ring ] Detectorul / cuplorul esser® se află instalat pe bucla analogică

[ Stich ] Detectorul / cuplorul esser® se află instalat pe o linie derivată din bucla analogică

[ Stich/End ] Ultimul detector(detectorul de capăt) al unei conexiuni-linie

Zuordnung Meldergruppe (Asociere la grupă)

[ Număr ] Asocierea unui detector la o grupă de detectoare aflată pe bucla analogică. (maxim 127 de
detectoare şi 127 de grupe pe fiecare buclă analogică)

Zuordnung Melder (Asociere detectoare)

Un număr de detector va figura o singură dată în cadrul unei grupe.

[ Număr ] Un detector aflat în cadrul unei grupe

Este permis un număr maxim de 32 de detectoare automate în cadrul unei grupe. Grupele cu
detectoare neautomate (NAM) permit asocierea a maxim 10 detectoare neautomate.

Zusatztext Melder (Text asociat detector)

Text cu o lungime de maxim 25 de caractere, afişat/tipărit pe display/la imprimantă.

Beschaltung (Circuit suplimentar conectat) - nu este posibilă modificarea manuală

[Trenner] (Izolator) Detector cu placă-izolator în soclu (izolator de grupe)

[LED/Rel] Detector cu releu sau placă cu optocuploare în soclu, pentru comanda


echipamentelor externe (a se vedea şi Zuordnung Steuergruppe
[Asocierea la grupe de acţionare])

[ --- ] Detector cu soclu standard, fără placă suplimentară

78 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Service (buclă analogică)
Zuordnung Steuergruppe (Asociere la grupe de acţionare)

[Număr] În soclu se află integrate un releu sau o ieşire optocuploare, putându-se astfel asocia
un număr de grupă de acţionare (vezi şi Beschaltung).
Această acţionare va fi activată la alarma, deranjamentul sau dezactivarea centralei
de detecţie a incendiilor 8000C/M, 8007 şi 8008 similar unei acţionări interne a
centralei. Pe fiecare buclă analogică pot fi definite 127 de numere diferite de
acţionare. O (aceeaşi) grupă de acţionare poate fi asociată în cadrul unei bucle
analogice de până la 127 de ori.

Ansteuertyp (Tip acţionare)

[normal] Ieşirea externă va fi activată de evenimentul asociat.

[Akustic] /Acustică) Tip de acţionare normal => cu funcţia specială de dezactivare a ieşirii
externe de la tastatura centralei (akustische Signale aus [Stop acustică])

Meldertyp (Tip detector) (nu este psibilă modificarea manuală)

[ OTI ] Detector multisenzor, cu detecţie optică, termică şi cu ionizare

[ OT ] Detector multisenzor, cu detecţie optică şi termică

[ O2T ] Detector multisenzor, cu 2 detectoare optice şi unul termic

[I] Detector de fum cu ionizare

[ TM ] Detector termomaximal

[ TME ] Detector termomaximal cu temperatură ridicată de răspuns

[ TD ] Detector termodiferenţial

[O] Detector optic de fum

[ eK_12REL ] Cuplor esserbus® cu 12 ieşiri de releu liber programabile

[ eK_AE32 ] Cuplor esserbus® cu 32 ieşiri programabile pentru comanda LED-urilor

[ eK_4G2REL ] Cuplor esserbus® pentru conectarea a 4 grupe cu detecţia valorii-limită.


Suplimentar, există 2 ieşiri de releu programabile.
Acest tip de cuplor este de asemenea indicat în cazul utilizării unui
cuplor esserbus® pentru comanda instalaţiilor de stingere sau ca şi
cuplor FSA (comanda blocării uşilor în caz de incendiu)

[ eK_1G ] Cuplor esserbus® pentru conectarea unei grupe cu detecţie a valorii- limită

[ NAM ] Detector neautomat (buton de incendiu)

[ eK_KOM_LMST ] Cuplor de comunicaţie esserbus® pentru conectarea echipamentelor externe


adaptate în acest scop.
Cu ajutorul cuplorului de comunicaţie pot fi conectate pe bucla analogică
computerele de detecţie şi stingere a incendiilor 8010, precum şi sisteme adresabile
de detecţie a fumului cu absorbţie LRS-compact /EB.

[Warntongeber] Generator de semnal adresabil pentru bucla esserbus®-PLus.

[Signalsockel] Soclu adreasbil cu semnalizare (pentru detector seria 9200) pentru


bucla esserbus®-PLus.

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 79


Service (buclă analogică)

Serien-Nr. (Număr de serie) - nu este posibilă modificarea manuală

[Număr] Numărul de serie a detectorului de incendiu este citit automat odată cu


citirea datelor centralei. Acest număr zecimal, cu 10 cifre figurează şi pe
eticheta cu coduri de bare de pe carcasa detectorului.

Kurzadresse (Adresa scurtă) - nu este posibilă modificarea manuală

[Număr] Adresa internă a detectorului acestei buclei analogice

Trennadresse (Adresă izolator) - nu este posibilă modificarea manuală

[Număr] Numărul de adresă al izolatorului de grupe va fi citit odată cu


citirea datelor centralei.

Endadresse (Adresă finală) - nu este posibilă modificarea manuală

[Număr] Adresa finală a ulltimului detector de incendiu de pe bucla analogică şi a


conexiunilor liniare existente va fi citită odată cu citirea datelor centralei.

Lautstärke (Volum) - momentan doar pentru soclurile de semnalizare

[Număr] Reglarea volumului acustic al soclului adresabil de semnalizare de pe esserbus®-


PLus.

4.4.2.1 Înlocuirea detectoarelor pe o buclă analogică

Începând cu versiunea de program V2.20 (vezi eticheta EPROM sau afişarea pe display la apăsarea
tastei Test) a centralelor 8000C/M, 8007 şi 8008 este susţinută înlocuirea detectoarelor, respectiv a
cuploarelor esserbus® de pe buclele analogice, fără a fi necesară reprogramarea datelor.

În funcţie de timpul şi amploarea înlocuirii, datele modificate pot fi actualizate de către centrală, fără a fi
necesară actualizarea cu ajutorul PC-ului de service şi a editorului de date-client (a se vedea capitolul
Anexă/Înlocuirea detectoarelor).

Dacă vor fi înlocuite detectore între ele, în cadrul aceleiaşi bucle analogice, de ex. datorită modificării
locului de instalare, datele referitoare la detectoare - cum ar fi textele informative şi asocierea la grupele
de acţionare - vor fi înlocuite în mod automat. Aceste date sunt asociate la numerele de serie ale
detectoarelor.

Dacă vor fi adăugate detectoare noi, având numere de serie necunoscute în fişierul de date al buclei
analogice, toate detectoarele deja cunoscute vor fi mutate astfel încât să corespundă cu numărul
detectoarelor adăugate. În fişierul de date pot fi definiţi astfel parametrii necesari pentru noile
detectoare.

Se va consulta de asemenea capitolul-anexă Tipul şi amploarea înlocuirii detectoarelor, precum


şi următoarele tabele, pentru semnificaţia codurilor de eroare din 3 cifre.

80 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Service (cuploare esserbus®)
4.4.2.2 Programarea cuploarelor esserbus®

Cuploarele esserbus® constituie grupe constructive de intrări/ieşiri, conectabile pe o buclă analogică. Pe


o buclă analogică pot fi conectate maxim 32 de cuploare esserbus®. Programarea cuploarelor esserbus®
se face în fereastra (Service Analogringleitung) buclei analogice pe care este instalat cuplorul
esserbus®.

Cuploarele esserbus® de pe o buclă analogică sunt asociate în grupe de detecţie proprii. Nu este
permisă programarea combinată a detectoarelor şi a cuploarelor esserbus® în cadrul aceleiaşi grupe. Se
pot conecta maxim 100 de cuploare esserbus® în cadrul fiecărei centrale.

Fig. 54: Fereastra buclei analogice - programarea a cuploarelor esserbus®

! Se citesc datele din centrală la punctul de meniu Daten <== Zentrale sau se încarcă un set de date
salvat anterior pe hard-disk.

! Se deschide în punctul de meniu Ausbau/Service (Echipare/Service) fereastra buclei analogice pe


care este instalat cuplorul esserbus®.

! Se marchează cu ajutorul cursorului cuplorul esserbus® dorit în fereastra Installation der Analog-
Ringletung (Instalarea buclei analogice).

! Selecţia se confirmă cu , deschizându-se fereastra cuplorului esserbus®.

Dacă este programată o tensiune externă de alimentare a cuplorului esserbus®, iar această
tensiune are un deranjament, nu va putea fi executat punctul de meniu Vergabe der neuen
Melderadressen (Trimiterea noilor date pentru detectoare). Va apare apoi mesajul: "Fehler bei
der Adressvergabe" ("Eroare la trimiterea adresei").

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 81


Service (cuploare esserbus®)
4.4.2.3 Cuplorul esserbus® cu 12 relee

Numărul de ieşiri ale centralei poate fi mărit cu ajutorul celor 12 relee cu contacte separate galvanic ale
acestui cuplor esserbus® .

Fig. 55: Fereastra cuplorului esserbus® tip eK-12REL

Notă

La cuplorul esserbus® ek-12REL, releele cu numerele de acţionare 40001 la 400020 pot fi utilizate şi
pentru conectarea detectoarelor lineare de fum, iar cu numerele de acţionare 40021 şi 40022 pentru
comutarea essernet® (funcţie specială Austria).

Zuordnung Steuergruppe (Asociere la grupa de acţionări)

Definirea numărului de acţionare pentru releele cuplorului esserbus®. Acţionările vor fi predefinite cu
ajutorul programului PC ca având numere de ordine crescătoare. Această numerotare poate fi
modificată manual, însă un număr poate fi asociat o singură dată. Asocierea automată a numerelor de
acţionare începe cu 11. Numerele de acţionare 1-10 sunt rezervate pentru acţionările comunicatorului
(ÜE).

Pentru incrementarea cu o unitate ("+1") a numărului de grupă şi scrierea în următorul rând liber
(Această funcţionalitate este susţinută şi executată doar în situaţia în care cursorul se află pe un
rând completat, iar următorul rând este liber).

82 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Service (cuploare esserbus®)
Überwachung (Supraveghere)

Nu este posibilă supravegherea acţionărilor cuplorului esserbus® ek-12REL. Setarea *keine* (*fără*) de
pe acest rând nu poate fi modificată. Acest punct de meniu este prevăzut pentru o extindere ulterioară a
funcţionalităţii centralei, prin alte variante de cuploare esserbus®.

Ansteuertyp (Tip de acţionare)

[Normal] Releul va fi anclanşat la apariţia evenimentului asociat (incendiu,


dezactivare, etc.).

[Invers] Această funcţionalitate este dependentă de setarea făcută la punctul de meniu


Landefunktionalität (Funcţionalitate ţară): funcţii pentru Austria sau pentru
Germania(şi toate celelalte ţări).

Funcţionalitatea de ţară Germania (şi celelalte, cu excepţia Austriei)


Până la releul 12, tipul de acţionare Invers nu are nici o funcţie. Dacă se
selectează invers, funcţionalitatea tipului de acţionare va fi executată normal.

Funcţionalitatea de ţară Austria


Acţionarea va avea loc invers, adică anclanşat în starea normală. La releele
programate invers, o dezactivare a acestor relee va produce declanşarea acestora,
adică li se va schimba starea contactelor. Dacă aceste relee sunt utilizate, de ex.
pentru acţionarea magneţilor de reţinere a uşilor, curentul de menţinere va fi
întrerupt, iar uşile menţinute deschise cu ajutorul magneţilor vor fi eliberate (se vor
închide).

Releul K12
Dacă numărul grupei de acţionare a acestui releu va fi şters, tipul de acţionare se va
modifica automat la invers. Releul K12 poate fi astfel utilizat pentru acţionarea în caz
de incendiu (funcţionare în regim de avarie). La deranjamentul cuplorului esserbus®
sau, de ex. la căderea tensiunii de linie, acest releu K12 îşi va schimba starea.
Asocierea la un număr de grupă de acţionare - şi astfel o dezactivare sau o
modificare manuală a stării - nu mai sunt în acest caz posibile.

Dacă se asociază un număr de grupă de comandă (diferit de 0) pentru acest releu,


se poate utiliza releul K12 similar cu celelalte relee ale cuplorului esserbus® , ca
releu liber programabil.

Tipul de funcţionare Schliesser (cu închiderea contactului) nu poate fi modificat pentru releul
K12.

[Akustik] (Acustică) Tip de acţionare normal => cu funcţia specială de dezactivare a releului
cu ajutorul tastei akustische Signale aus (Stop semnale acustice) de la
centrală sau de la panoul de comandă pentru pompieri.

Öffner / Schliesser (Cu deschiderea/închiderea contactului)

[Öffner] (Cu deschidere) La producerea evenimentului, releul va deschide contactul de lucru.

[Schliesser] La producerea evenimentului, releul va închide contactul de lucru.

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 83


Service (cuploare esserbus®)
Reset-Verhalten (Comportament la reset)

[definiert] (definit) Starea acţionării va fi comutată la un deranjament sau la o


conectare/deconectare a grupei de acţionare aflate în starea de ieşire
(după tip, cu deschiderea sau închiderea contactului).

[unverändert] (nemodificat) Starea de comutare a acţionării va fi păstrată chiar şi după un


deranjament sau după o conectare/deconectare a grupei de acţionare
(aplicaţie, de ex. în cazul comutării unui echipament pentru magneţii de
reţinere a uşilor FSA).
U-extern

[0V] potenţial extern de referinţă 0V/GND

[12V] tensiune externă de comutare +12V DC

[24V] tensiune externă de comutare +24V DC


(doar la cuplorul esserbus® ek-12REL)

Zusatztext (Text asociat)

Text oarecare cu o lungime maximă de 25 de caractere, asociat acţionării în cauză şi afişat/tipărit pe


display şi la imprimanta de protocol.

84 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Service (cuploare esserbus®)
4.4.2.4 Cuplor esserbus® tip 32AE

Fig. 56: Fereastra de porgramare pentru cuplorul esserbus® tip 32AE

Asocierea numărului de acţionare

Asocierea numărului de acţionare pentru optocuploarele acestui cuplor esserbus®. Acţionările vor fi
numerotate crescător de programul PC. Această numerotare poate fi modificată manual, însă un număr
poate fi asociat o singură dată. Numerotarea automată a acţionărilor începe cu 11. Numerele de
acţionări în intervalul 1-10 sunt rezervate acţionărilor comunicatoarelor (relee ÜE).

Überwachung (Supraveghere)

Supravegherea acţionărilor cuplorului esserbus® eK-AE32 nu este posibilă. Parametrul *keine* (*fără*)
de pe această coloană nu poate fi modificat. Acest punct de meniu este rezervat pentru dezvoltări
ulterioare ale funcţionalităţii centralei prin noi variante de cuploare esserbus®.

Pentru incrementarea cu o unitate ("+1") a numărului de grupă şi scrierea în următorul rând liber
(Această funcţionalitate este susţinută şi executată doar în situaţia în care cursorul se află pe un
rând completat, iar următorul rând este liber).

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 85


Service (cuploare esserbus®)
Ansteuertyp (Tip de acţionare)

[Normal] Optocuplorul va fi activat la apariţia evenimentului asociat (de ex.


alarmă de incendiu, dezactivare).

[Akustik] (Acustică) Tip de acţionare normal => cu funcţia specială de dezactivare a


optocuplorului cu ajutorul tastei akustische Signale aus (Stop semnale
acustice) de la centrală sau de la panoul de comandă pentru pompieri.

Schaltverhalten (Comportament de comutare)

[+schaltend] Tensiunea comutată pemtru toate ieşirile de comandă ale LED-urilor


este de +12V DC/10mA pentru fiecare ieşire

[-schaltend] Ieşirile de comandă ale LED-urilor comandă potenţialul de referinţă


extern 0V/GND

U-extern

[0V] potenţial extern de referinţă 0V/GND

[12V] tensiune externă de comutare +12V DC

Zusatztext (Text asociat)

Text oarecare cu o lungime maximă de 25 de caractere, afişat/tipărit pe display şi la imprimanta de


protocol.

86 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Service (cuploare esserbus®)
4.4.2.5 Cuplor esserbus® pentru 4 grupe/2 relee (4IN / 2 OUT)

La acest cuplor esserbus® pot fi conectate până la 4 grupe cu detecţie a valorii-limită. Suplimentar,
pentru funcţiile de acţionare există 2 relee liber programabile.

Comută între cele două ferestre de definire (grupe de detectoare/grupe de acţionare).

Fig. 57: Fereastra de definire a grupelor cuplorului esserbus® 4Gr/2Rel

Zuordnung Meldergr. (Asocierea grupei de detectoare)

Reprezintă o valoare logică (1-9999) a grupei de detectoare, afişată la display-ul centralei şi tipărită la
imprimanta de protocol. Numărul de grupe va fi asociat automat cu valori libere de numere aparţinând
intervalului de grupe (vezi cap. 4.1.3) şi poate fi modificat cu ajutorul tastaturii. Dacă nu sunt configurate
toate cele 4 grupe ale modulului, prin tastarea <0000> (la numere de grupe din 4 cifre) sau prin
apăsarea tastei <Delete> va fi şteasă întreaga informaţie a rândului. Prin retastarea unui număr de
grupă, rândul şters va fi reactivat.

ESK (Controlul activării)

[X] Control al activării => pentru verificarea anumitor detectoare de incendiu


ESSER pe timpul conectării grupei, respectiv în regim de test. Această
funcţie este posibilă doar pentru detectoare ESSER cu control al
conectării (ESK).

[ --- ] Conectarea detectoarelor de incendiu, respectiv a componentelor de


alarmare tehnică fără control al conectării.

Melderart (Tipul detectoarelor)

[ AM ] Detectoare automate de incendiu

[ NAM ] Detectoare neautomate de incendiu (butoane manuale)

Detectoarele automate şi neautomate vor fi programate în grupe separate. Utilizarea combinată


a ambelor tipuri de detectoare în aceeaşi grupă nu este permisă !

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 87


Service (cuploare esserbus®)
Betriebsart (Tip de funcţionare)

Tipul de funcţionare al celor 4 grupe aflate pe acest cuplor esserbus® pentru 4 grupe/2 relee.

[ Feuer ] (Incendiu) Grupă de detecţie analogică cu mesaj de incendiu la eveniment

[ TAL sp. ] Alarme tehnice (cu memorarea alarmei)

[ TAL n.sp. ] Alarme tehnice (fără memorarea alarmei)


Tipul de programare ALZ, ZGA sau ZMA nu este posibil la acest tip de
funcţionare (fără memorare)

[Steuereing] Intrare pentru funcţie de comutare la eveniment. La această intrare pot


fi conectate comutatoare externe, ca de ex. module de alarmare
tehnică, putându-li-se asocia anumite funcţii de comutare (asocierea
funcţiilor de comutare la eveniment - vezi cap. 4.5.14.2)

[Diff.Linie] Grupa supraveghează valoarea de 10KΩ+40% a unei rezistenţe. Orice


valoare a rezistenţei în afara acestui domeniu va conduce la o alarmă
tehnică (TAL).

Funcţia Steuereingang (Intrare de comandă) poate fi utilizată doar pentru contacte fără
memorarea alarmei, ca de ex. componente pentru alarmare tehnică (TAL.n.sp.) sau detectoare
cu diagnoză din seria 9100 (EDM).

Alarmzwischespeicherung (Memorarea intermediară a alarmei) ALZ

[ Zahl ] (Număr) Intervalul de memorare intermediară a alarmei, liber selectabil în


intervalul 5-300 secunde (conform EN 54 - max. 60 secunde).

[ --- ] Fără ALZ = mesaj direct la eveniment.

La instalaţiile conforme VdS va fi programată o memorare intermediară a alarmei de max. 10


secunde!

Interdependenţa a două detectoare din cadrul aceleiaşi conexiuni primare (ZMA-PL)

[X] Funcţie specială => Un mesaj de alarmă va fi declanşat doar dacă cel
puţin două detectoare automate intră în stare de alarmă. Aceste
detectoare pot aparţine unor grupe diferite de pe micromodul. Pentru
fiecare grupă a micromodulului, cuprinsă în acest mod de funcţionare,
această funcţie va trebui activată. Nu se poate activa această funcţie
pentru detectoare neautomate (NAM).

88 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Service (cuploare esserbus®)
Mesajul de alarmă va fi declanşat şi dacă un detector singular intră în
stare de alarmă (starea centralei: Prealarmă), această stare
nemodificându-se după 60 de secunde. Dacă pe parcursul
celor 60 de secunde se modifică starea de detecţie a sistemului sau se
apasă la centrală tasta Stop buzzer, starea de prealarmă va fi
reiniţializată.

Programarea cuplorului esserbus® pentru 4 grupe/2 relee cu funcţionalitatea ZMA-PL este


permisă doar dacă la intrările respective se află conectat câte un singur detector.

[ --- ] Funcţionare standard (Conexiune primară fără funcţia specială ZMA-PL)

Interdependenţa a două grupe (ZGA-Meldergruppe)

[ Grp.Nr. ] (Numărul grupei) Numărul celei de-a doua grupe asociate în funcţia de interdependenţă
ZGA. Alarma va fi declanşată doar dacă ambele grupe vor semnaliza
alarma. Mesajul de alarmă al unei grupe va fi semnalizat ca şi
Prealarmă. Funcţia ZGA va fi preluată automat şi de grupa asociată şi
nu trebuie programată explicit. Funcţia ZGA nu este limitată doar la
grupele cuplorului esserbus® pentru 4 grupe/2 relee. Este posibilă
programarea interdependenţei cu o grupă analogică (aparţinând
unui modul de buclă analogică).

[ --- ] Grupă de detectoare fără interdependenţă de 2 grupe.

Tipurile de funcţionare ALZ, ZMA, ZGA, precum şi TAL n.sp. şi Steuereingang se exclud
reciproc. O grupă de detectoare nu poate avea activată decât una din aceste funcţii !

Comanda directă a comunicatorului (ÜE dir)

[X] O alarmă de incendiu va activa direct comunicatorul. Activarea opţiunii este posibilă doar
după definirea numărului comunicatorului (ÜE Anst).

[ --- ] În cazul unei alarme de incendiu va fi iniţiat timpul de întârziere (dacă este programat), iar
activarea ÜE va fi întârziată cu acest interval de timp.

Pentru o grupă de butoane (NAM), comunicatorul va fi activat imediat. Nu este permisă


programarea pentru acest tip de grupe a unui interval de întârziere sau a unei interdependenţe
de 2 grupe/2 detectoare!

Comanda comunicatorului (ÜE Anst)

[Nr.] Numărul acţionării activate în caz de alarmă de incendiu la această grupă. Numerele de
acţionări 1 la 10 sunt rezervate comunicatoarelor.

[ --- ] Fără activarea comunicatorului la alarmarea acestei grupe.

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 89


Service (cuploare esserbus®)

Zusatztext Meldergruppe (Text asociat grupei)

Text oarecare, cu o lungime maximă de 25 de caractere, afişat/tipărit împreună cu numărul acestei


grupe.

Eigensteuerung bei Alarm (Acţionare proprie la alarmă)

Cu această funcţionalitate se pot activa cele două relee ale cuplorului de 4 grupe/2 relee în cazul unei
alarme de la o grupă. Pentru releul la care este asociată funcţionalitatea de acţionare proprie, nu va mai
putea fi asociat vreun număr de acţionare, respectiv programarea funcţionalităţii este posibilă doar după
ştergerea numărului de acţionare asociat releului.

[Rel.1] La o alarmă a acestei grupe, va fi acţionat releul 1 (K5).


Asocierea acestui releu la o altă funcţie nu este posibilă.

[Rel.2] La o alarmă a acestei grupe, va fi acţionat releul 2 (K6).


Asocierea acestui releu la o altă funcţie nu este posibilă.

[Rel.1Rel.2] La o alarmă a acestei grupe, vor fi acţionate ambele relee (K5+K6).


Asocierea acestor relee la o altă funcţie nu este posibilă.

Eigensteuerung bei Störung (Acţionare proprie la deranjament)

Cu această funcţionalitate se pot activa cele două relee ale cuplorului de 4 grupe/2 relee în cazul unui
deranjament al unei grupe. Pentru releul la care este asociată funcţionalitatea de acţionare proprie, nu
va mai putea fi asociat vreun număr de acţionare, respectiv programarea funcţionalităţii este posibilă
doar după ştergerea numărului de acţionare asociat releului.

[Rel.1] La un deranjament al acestei grupe, va fi acţionat releul 1 (K5).


Asocierea acestui releu la o altă funcţie nu este posibilă.

[Rel.2] La un deranjament al acestei grupe, va fi acţionat releul 2 (K6).


Asocierea acestui releu la o altă funcţie nu este posibilă.

[Rel.1Rel.2] La un deranjament al acestei grupe, vor fi acţionate ambele relee (K5+K6).


Asocierea acestor relee la o altă funcţie nu este posibilă.

90 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Service (cuploare esserbus®)

Comutarea între cele 2 ferestre de date (grupe de detectoare/de acţionare).

Fig. 58: Fereastra de definire a grupelor de acţionare ale cuplorului de 4 grupe/2 relee

Asocierea numărului de acţionare

Asocierea numărului de acţionare pentru oreleele acestui cuplor esserbus®. Acţionările vor fi numerotate
crescător de programul PC. Această numerotare poate fi modificată manual, însă un număr poate fi
asociat o singură dată. Numerotarea automată a acţionărilor începe cu 11. Numerele de acţionări în
intervalul 1-10 sunt rezervate acţionărilor comunicatoarelor (relee ÜE).

Überwachung (Supraveghere)

[ --- ] Echipamentele conectate la acest releu nu sunt supravegheate

[10KΩ] Rezistenţa supravegheată a echipamentelor conectate

Ansteuertyp (Tip de acţionare)

[Normal] Releul va fi anclanşat la apariţia evenimentului asociat (incendiu,


dezactivare, etc.).

[Akustik] (Acustică) Tip de acţionare normal => cu funcţia specială de dezactivare a releului
cu ajutorul tastei akustische Signale aus (Stop semnale acustice) de la
centrală sau de la panoul de comandă pentru pompieri.

Öffner / Schliesser (Cu deschiderea/închiderea contactului)

[Öffner] (Cu deschidere) La producerea evenimentului, releul va deschide contactul de lucru.

[Schliesser] La producerea evenimentului, releul va închide contactul de lucru.

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 91


Service (cuploare esserbus®)
Reset-Verhalten (Comportament la reset)

[definiert] (definit) Starea acţionării va fi comutată la un deranjament sau la o


conectare/deconectare a grupei de acţionare aflate în starea de ieşire
(după tip, cu deschiderea sau închiderea contactului).

[unverändert] (nemodificat) Starea de comutare a acţionării va fi păstrată chiar şi după un


deranjament sau după o conectare/deconectare a grupei de acţionare
(aplicaţie, de ex. în cazul comutării unui echipament pentru magneţii de
reţinere ai uşilor FSA).

U-extern Überwachung (Supraveghere U-extern)

[ja] (da) Tensiunea externă de alimentare a cuplorului esserbus® va fi


supravegheată. Întreruperea alimentării va fi recunoscută şi raportată
ca deranjament.

[nein] (nu) Tensiunea externă de alimentare nu este supravegheată.

Zusatztext Steuergruppe (Text asociat grupei de acţionări)

Text oarecare cu o lungime maximă de 25 de caractere, asociat acţionării în cauză şi afişat/tipărit pe


display şi la imprimanta de protocol.

4.4.5.1 Cuplor esserbus® tip 4 grupe/2 relee ca interfaţă BSL (acţionări în caz de incendiu)

Pentru a putea utiliza cuplorul esserbus® ca interfaţă pentru acţionări în caz de incendiu, pentru grupe
va trebui definit tipul de funcţionare Störung (Deranjament). În starea de alarmare a acestei grupe va fi
afişat mesajul Deranjament. Cu ajutorul textului suplimentar al grupei poate fi programat parametrul
Löschanlage (Dispozitiv de stingere).

Fig. 59: Fereastra de programare a cuplorului esserbus® 4GR/2REL ca interfaţă pentru


acţionări în caz de incendiu

Pentru activarea LED-ului Brandschutzeinrichtung (Dispozitiv de acţionare în caz de incendiu), grupa de


acţionare corespunzătoare a cuplorului va fi programată cu tipul de acţionare BSL. La anclanşarea
reuşită a releului, LED-ul va semnaliza evenimentul.

Conform normelor VdS, centralele neredundante de detecţie a incendiilor pot actţiona un singur
domeniu de incendiu.
O centrală 8008 în configuraţie redundantă permite acţionarea câte unui domeniu de incendiu
pentru fiecare cartelă I/O.

92 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Service (cuploare esserbus®)
4.4.2.6 Cuplor esserbus® pentru 1 grupă (1 IN)

Fig. 58: Fereastra cuplorului esserbus® pentru 1 grupă

Zuordnung Meldergr. (Asocierea grupei de detectoare)

Reprezintă o valoare logică (1-9999) a grupei de detectoare, afişată la display-ul centralei şi tipărită la
imprimanta de protocol. Numărul de grupe va fi asociat automat cu valori libere de numere aparţinând
intervalului de grupe (vezi cap. 4.1.3) şi poate fi modificat cu ajutorul tastaturii. Dacă grupa modulului nu
este configurată, prin tastarea <0000> (la numere de grupe din 4 cifre) sau prin apăsarea tastei
<Delete> va fi şteasă întreaga informaţie a rândului. Prin retastarea unui număr de grupă, rândul şters
va fi reactivat.

ESK

[X] Control al activării => pentru verificarea anumitor detectoare de incendiu


ESSER pe timpul conectării grupei, respectiv în regim de test. Această
funcţie este posibilă doar pentru detectoare ESSER cu control al
conectării (ESK).

[ --- ] Conectarea detectoarelor de incendiu, respectiv a componentelor de


alarmare tehnică fără control al conectării.

Melderart (Tipul detectoarelor)

[ AM ] Detectoare automate de incendiu

[ NAM ] Detectoare neautomate de incendiu (butoane manuale)

Detectoarele automate şi neautomate vor fi programate în grupe separate. Utilizarea combinată


a ambelor tipuri de detectoare în aceeaşi grupă nu este permisă !

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 93


Service (cuploare esserbus®)
Betriebsart (Tip de funcţionare)

Tipul de funcţionare al celor 4 grupe aflate pe acest cuplor esserbus® pentru 1 grupă.

[ Feuer ] (Incendiu) Grupă de detecţie analogică cu mesaj de incendiu la eveniment

[ TAL sp. ] Alarme tehnice (cu memorarea alarmei)

[ TAL n.sp. ] Alarme tehnice (fără memorarea alarmei)


Tipul de programare ALZ, ZGA sau ZMA nu este posibil la acest tip de
funcţionare (fără memorare)

[Steuereing] Intrare pentru funcţie de comutare la eveniment. La această intrare pot


fi conectate comutatoare externe, ca de ex. module de alarmare
tehnică, putându-li-se asocia anumite funcţii de comutare (asocierea
funcţiilor de comutare la eveniment - vezi cap. 4.5.14.2)

[Diff.Linie] Grupa supraveghează valoarea de 10KΩ+40% a unei rezistenţe. Orice valoare a


rezistenţei în afara acestui domeniu va conduce la o alarmă tehnică (TAL).

Funcţia Steuereingang (Intrare de comandă) poate fi utilizată doar pentru contacte fără
memorarea alarmei, ca de ex. componente pentru alarmare tehnică (TAL.n.sp.) sau detectoare
cu diagnoză din seria 9100 (EDM).

Alarmzwischespeicherung (Memorarea intermediară a alarmei) ALZ

[ Zahl ] (Număr) Intervalul de memorare intermediară a alarmei, liber selectabil în


intervalul 5-300 secunde (conform EN 54 - max. 60 secunde).

[ --- ] Fără ALZ = mesaj direct la eveniment.

La instalaţiile conforme VdS va fi programată o memorare intermediară a alarmei de max. 10


secunde!

94 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Service (cuploare esserbus®)
Interdependenţa a două detectoare din cadrul aceleiaşi conexiuni primare (ZMA-PL)

[X] Funcţie specială => Un mesaj de alarmă va fi declanşat doar dacă cel
puţin două detectoare automate intră în stare de alarmă. Aceste
detectoare pot aparţine unor grupe diferite de pe micromodul. Pentru
fiecare grupă a micromodulului, cuprinsă în acest mod de funcţionare,
această funcţie va trebui activată. Nu se poate activa această funcţie
pentru detectoare neautomate (NAM).

Mesajul de alarmă va fi declanşat şi dacă un detector singular intră în


stare de alarmă (starea centralei: Prealarmă), această stare
nemodificându-se după 60 de secunde. Dacă pe parcursul
celor 60 de secunde se modifică starea de detecţie a sistemului sau se
apasă la centrală tasta Stop buzzer, starea de prealarmă va fi
reiniţializată.

Programarea cuplorului esserbus® pentru 1 grupă cu funcţionalitatea ZMA-PL este permisă doar
dacă este conectat un singur detector.

[ --- ] Funcţionare standard (Conexiune primară fără funcţia specială ZMA-PL)

Interdependenţa a două grupe (ZGA-Meldergr.)

[ Grp.Nr. ] (Numărul grupei) Numărul celei de-a doua grupe asociate în funcţia de interdependenţă
ZGA. Alarma va fi declanşată doar dacă ambele grupe vor semnaliza
alarma. Mesajul de alarmă al unei grupe va fi semnalizat ca şi
Prealarmă. Funcţia ZGA va fi preluată automat şi de grupa asociată şi
nu trebuie programată explicit. Funcţia ZGA nu este limitată doar la
grupele cuplorului esserbus® pentru 4 grupe/2 relee. Este posibilă
programarea interdependenţei cu o grupă analogică (aparţinând
unui modul de buclă analogică).

[ --- ] Grupă de detectoare fără interdependenţă de 2 grupe.

Tipurile de funcţionare ALZ, ZMA, ZGA, precum şi TAL n.sp. şi Steuereingang se exclud
reciproc. O grupă de detectoare nu poate avea activată decât una din aceste funcţii !

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 95


Service (cuploare esserbus®)

Comanda directă a comunicatorului (ÜE dir)

[X] O alarmă de incendiu va activa direct comunicatorul. Activarea opţiunii este posibilă doar
după definirea numărului comunicatorului (ÜE Anst).

[ --- ] În cazul unei alarme de incendiu va fi iniţiat timpul de întârziere (dacă este programat), iar
activarea ÜE va fi întârziată cu acest interval de timp.

Pentru o grupă de butoane (NAM), comunicatorul va fi activat imediat. Nu este permisă


programarea pentru acest tip de grupe a unui interval de întârziere sau a unei interdependenţe
de 2 grupe/2 detectoare!

Comanda comunicatorului (ÜE Anst)

[Nr.] Numărul acţionării activate în caz de alarmă de incendiu la această grupă. Numerele de
acţionări 1 la 10 sunt rezervate comunicatoarelor.

[ --- ] Fără activarea comunicatorului la alarmarea acestei grupe.

U-extern Überwachung (Supraveghere U-extern)

[ja] (da) Tensiunea externă de alimentare a cuplorului esserbus® va fi


supravegheată. Întreruperea alimentării va fi recunoscută şi raportată
ca deranjament.

[nein] (nu) Tensiunea externă de alimentare nu este supravegheată.

Zusatztext Meldergruppe (Text asociat grupei)

Text oarecare, cu o lungime maximă de 25 de caractere, afişat/tipărit împreună cu numărul acestei


grupe.

96 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Service (cuploare esserbus®)
4.4.2.7 Cuplor esserbus® tip KOM-LMST

Pe un cuplor de comunicaţie esserbus® poate fi conectat computerul de detecţie şi stingere a incendiilor


8010. Cuplorul de comunicaţie va fi conectat pe placa de procesor a centralei 8010.

Vor fi luate în considerare următoarele particularităţi:

! Maxim 8 cuploare de comunicaţie pe fievare buclă analogică.

! Maxim 16 cuploare de comunicaţie pe o centrală 8000C/M

! Maxim 16 cuploare de comunicaţie pe o centrală 8007

! Maxim 32 de cuploare de comunicaţie pe o centrală 8008.

Programarea datelor specifice ale computerului de detcţie şi stingere a incendiilor 8010 se face
cu editorul de date aferent, art. nr. 770594.

Comutarea între cele două ferestre de programare (grupe de detecţie/grupe de acţionare)

Fig. 60: Fereastra de programare a grupelor de detectoare- cuplor esserbus® tip KOM-LMST

Zuordnung Meldergruppen (Asocierea grupelor)


(1-13 = Intrări ale computerului de detecţie şi stingere a incendiilor 8010)

[Nr.] Numerele de grupe de detectoare vor fi predefinite în editorul de date-client într-o ordine
crescătoare. Această numerotare poate fi modificată manual, însă un număr de grupă poate fi
asociat o singură dată. Este permisă definirea numerelor de grupe în intervalul 1-9999, număr cu
care va fi afişată grupa respectivă a computerului de detecţie şi stingere a incendiilor la un 800X.
Prin intermediul acestui număr se poate comanda grupa respectivă de la centrala de detecţie a
incendiilor. Pentru fiecare computer de detecţie şi stingere a incendiilor pot fi conectate 13 intrări.

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 97


Service (cuploare esserbus®)

La centrala de detecţie a incendiilor pot fi afişate doar grupele programate în setul de date-
client, conectate la computerul de detecţie şi stingere a incendiilor.

Melderanzahl (Număr de detectoare)

[Nr.] Numărul detectoarelor adresabile cu diagnoză de proces din seria 9100 (EDM) instalate în
grupa computerului de detecţie şi stingere a incendiilor. În coloana Melderanzahl va fi definit
numărul detectoarelor cu diagnoză. Pot fi instalate maxim 30 de de detectoare cu diagnoză
de proces din seria 9100. Pentru grupe standard, de ex. din seria 9000 nu se va completa
această coloană !

ESK

[X] Control al conectării, pentru verificarea anumitor detectoare ESSSER pe parcursul conectării
grupei, respectiv în regim de test. Această funcţie este aplicabilă doar pentru detectoare
ESSER cu control al conectării (ESK).

Un regim automat de test programat cu editorul de date al centralei 8000X nu va fi susţinut de


detectoarele de incendiu conectate direct la computerul de detecţie şi stingere a incendiilor.

Melderart der LMST-Gruppen (Tipul detectoarelor aparţinând grupelor LMST)

[AM] Detectoare automate

[NAM] Detectoare neautomate (butoane)

Detectoarele automate şi neautomate vor aparţine de grupe distincte. Nu este permisă utilizarea
combinată a acestor două tipuri în cadrul aceleiaşi grupe !

Betriebsart (Tip de funcţionare)

Selectarea tipului de afişare a stării grupei de detecţie la o centrală 800X. Criterii selectabile: Incendiu,
alarmă tehnică şi deranjament.

[Feuer] Grupă de detectoare cu mesaj de alarmă de incendiu la declanşare

[TAL] Grupă de alarmare tehnică la declanşare

[Störung] Grupă de dernajament, cu afişarea unui mesaj de deranjament la


declanşare (fără posibilitatea de acţionare a căii de comunicare la distanţă ÜE)

98 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Service (cuploare esserbus®)
ÜE dir

[X] La activarea acestei funcţii, alarmarea acestei grupe va determina


comanda căii de comunicaţie la distanţă (ÜE) fără a se lua în
considerare un eventual timp de întârziere programat.

ÜE anst

[Nr.] Numărul comunicatorului ÜE acţionat de această grupă.

Zusatzext (Text asociat)

Text oarecare, cu o lungime maximă de 25 de caractere, afişat/tipărit împreună cu numărul acestei


grupe a computerului de detecţie/stingere a incendiilor.

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 99


Service (cuploare esserbus®)
Asocierea grupelor de comandă

[Nr.] Acţionările vor fi asociate automat de către program cu numere crescătoare. Această
asociere poate fi modificată manual, însă nu se permite repetarea aceluiaşi număr. Este
permisă predefinirea numerelor de acţionare în intervalul 1 - 9999.

Dacă este activată o ieşire a computerului de detecţie/stingere a incendiilor, care însă nu este
programată la centrala de detecţie, respectiva ieşire nu va fi afişată la centrala de detecţie a
incendiilor 800X.

Comutarea între cele două ferestre de programare (grupe de detecţie/grupe de acţionare)

Fig. 62: Fereastra de programare a grupelor de comandă ale cuplorului esserbus® tip eK-
KOM-LMST

Ansteuertyp (Tip de acţionare)


(K1 - K13 = Ieşiri ale computerului de detecţie/stingere a incendiilor 8010)

Dacă se programează aici tipul de acţionare Akustik, respectiva ieşire va putea fi dezactivată la
akustische Signale aus (Dezactivare acustică).

Zusatzext (Text asociat)

Text oarecare, cu o lungime maximă de 25 de caractere, afişat/tipărit împreună cu numărul acestei


grupe a computerului de detecţie/stingere a incendiilor.

100 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Service (modulul de 4 grupe BM)
4.4.3 Modulul de 4 grupe BM (EDM)

La acest punct de meniu se poate defini un text asociat pentru fiecare detector cu diagnoză (seria 9100
EDM) conectat la acest modul. La un modul de 4 grupe BM pot fi conectate până la maxim 120 de
detectoare cu diagnoză (4 grupe a câte 30 de detectoare). Nu pot fi programate texte asociate
detectoarelor standard neadresabile.

Fig. 62: Definirea textelor asociate detectoarelor cu diagnoză

Meldergruppe / Melder (Grupă de detectoare / detector)

Coloanele Meldergruppe şi Melder vor fi completate automat cu numere valide odată cu citirea datelor
din centrală (Daten <== Zentrale). Asocierea individuală a grupelor se face la punctul de meniu
Zentralenausbau / Funktionsbelegung a modulului de 4 grupe BM.

Zusatzext (Text asociat)

Text oarecare, cu o lungime maximă de 25 de caractere, afişat/tipărit pentru identificarea detectorului cu


diagnoză care generează evenimentul.

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 101


Punctul de meniu Funcţionalitate
4.5 Funktionalität (Funcţionalitate)
La acest meniu vor fi programate date generale referitoare la funcţionarea centralei, cum ar fi funcţiile
de timp, acţionările generale, precum şi alte funcţii.

4.5.1 Zeitangaben (Definirea timpilor)

Fig. 64: Punctul de meniu Funcţionalitate - Definirea timpilor

Netzstörung-Verzögerung (Întârziere pentru deranjamentul de reţea) (max. 600 minute)

Un deranjament al tensiunii de alimentare (reţea, însă nu şi acumulator) va fi semnalizat de centrală


după expirarea intervalului de timp programat aici. Pe parcursul acestui interval se va afişa pe display-ul
centralei mesajul Netzstörung kurz. Dacă deranjamentul dispare înainte de expirarea intervalului de timp
programat, nu se va mai iniţia semnalizarea corespunzătoare (valoare implicită = 30 de minute).

Fără valoare definită ==> semnalizarea directă a deranjamentului de reţea.

Sammelstörungverzögerung (Întârziere pentru suma de deranjamente) (max. 10 minute)

Dacă este recunoscut cel puţin un deranjament, mesajul, respectiv acţionarea definită la punctul de
meniu Sammelsteuerungen (Acţionări generale) cu funcţia SAStö(verz) b. Summer-Aus vor fi întârziate
cu intervalul de timp programat aici.

Fără valoare definită ==> semnalizarea directă a deranjamentului

Verzögern für Steuersektoren (Întârziere pentru sectoarele de acţionare) (max. 600 secunde)

Întârzierea alarmării acustice în sectoarele de acţionare. Prin apăsarea tastei Summer Aus, va fi iniţiat
timpul de confirmare. Acţionarea comunicatorului (ÜE) nu va fi influenţată de această funcţionalitate.

Fără valoare definită ==> semnalizare/acţionare directă

102 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Punctul de meniu Funcţionalitate
Erkunden für Steuersektoren (Recunoaştere pentru sectoarele de acţionare) (max. 600 secunde)

Întârzierea activării alarmării acustice în sectoarele de acţionare. Prin apăsarea tastei Summer Aus, va fi
iniţiat timpul de confirmare. Acţionarea comunicatorului (ÜE) nu va fi influenţată de această
funcţionalitate.

Fără valoare definită ==> semnalizare/acţionare directă

Întârzierea şi timpul de recunoaştere nu sunt funcţii ale centralei conforme VdS !

4.5.2 Acţionări limitate în timp

Programarea a 10 acţionări liber selectabile cu limitări ale intervalului de timp de la 0 la 180 de secunde.
Acţionarea respectivă va fi, în cazul apariţiei evenimentului corespunzător (de ex. incendiu sau
deranjament), limitată la intervalul de timp programat.După expirarea acestui interval de timp,
acţionarea va fi dezactivată. O nouă acţionare va fi posibilă doar după reactivarea explicită a acţionării,
de ex. de la tastatura centralei.

Fig. 65: Punctul de meniu Funcţionalitate-Acţionări limitate în timp

Acţionările care sunt programate pentru afişarea unor indicatoare externe de stare, cum ar fi de
ex. LED-uri de afişare a alarmelor, deranjamentelor sau a dezactivărilor, nu trebuie să fie
programate cu limitare în timp.

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 103


Punctul de meniu Funcţionalitate
4.5.3 Acţionări pentru criterii de însumare

La acest meniu, pentru fiecare funcţie asociată pot fi programate până la 10 acţionări liber selectabile.
Este permisă asocierea unei acţionări la diferite funcţii.

Fig. 66: Programarea acţionărilor pentru criterii de însumare

Sammel-Feuer (Sumă de alarme de incendiu)

Acţionarea va fi activată la recunoaşterea a cel puţin unei alarme de incendiu (similar afişajului-sumă
Sammel-Feuer de pe panoul de comandă al centralelor 800X).

Sammel-Störung (Sumă de deranjamente)

Acţionarea va fi activată la recunoaşterea a cel puţin unui deranjament (similar afişajului-sumă Sammel-
Störung de pe panoul de comandă al centralelor 800X).

Sammel-Abschaltung (Sumă de dezactivări)

Acţionarea va fi activată la recunoaşterea a cel puţin unei dezactivări (similar afişajului-sumă Sammel-
Abschaltung de pe panoul de comandă al centralelor 800X).

Sammel-TAL (Sumă de alarme tehnice)

Acţionarea va fi activată la recunoaşterea a cel puţin unei alarme tehnice (TAL), de ex. declanşarea unei
componente sau a unei grupe de alarmare tehnică.

104 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Punctul de meniu Funcţionalitate
Störung Stromversorgung (Deranjament alimentare)

Acţionarea va fi activată la apariţia unui deranjament de reţea sau acumulator în centrală. Pentru
deranjamentul de reţea (nu şi pentru cel de acumulator) este posibilă programarea unei acţionări limitate
în timp în meniul de definire a timpilor.

ÜE gestört (Deranjament cale de transmisie)

Acţionarea va fi activată la existenţa unui deranjament pe conexiunea la comunicator, de ex. o


întrerupere sau un scurtcircuit.

*ÜE ausgelöst (Comunicator declanşat)

Acţionarea va fi activată după transmiterea cu succes a unei alarme către dispecerat. Activarea se va
face după confirmarea declanşării, la intrarea de confirmare a centralei.

ÜE abgeschaltet (Comunicator dezactivat)

Acţionarea va fi activată la dezactivarea comunicatorului )de ex. cu ocazia efectuării de lucrări de


service şi întreţinere la sistem).

ÜE verzögert (Comunicare la distanţă întârziată)

Acţionarea va fi activată la activarea funcţiei Verzögert (Întârziat) pentru comunicarea la distanţă,


programată şi activată de la tastatura centralei. La funcţionalitatea de ţară Olanda (NL) este necesar un
contact suplimentar extern pentru declanşare.

*TWG-Rückstellung (Reiniţializare apelator telefonic)

Funcţionalitate de ţară Elveţia (CH)


Acţionarea va fi activată la comanda tastei de reiniţializare TWG (apelator) de la panoul de comandă
pentru pompieri existent. Acţionarea va fi activă pentru un interval de timp de 2 secunde. Activarea
grupelor de acţionări definite aici nu va fi inhibată de funcţia de revizie.

* Feuerwehr rufen (Pompierii trebuie apelaţi)

Acţionarea se va activa la insuccesul transmisiei la distanţă în cazul apariţiei unui eveniment (de ex. un
deranjament sau o dezactivare).

Verzögert aktiv (Întârziere în curs)

Acţionarea va fi iniţiată la începerea intervalului de întârziere a acţionării căii de comunicaţie la distanţă.

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 105


Punctul de meniu Funcţionalitate
Erkunden aktiv (Timp de recunoaştere în curs)

Acţionarea va fi activată la începerea intervalului de recunoaştere.

Summer aktiv (Buzzer activ)

Acţionarea se va activa odată cu activarea buzzerului centralei, de ex. la o alarmă sau un deranjament.

Gruppen-Testbetrieb (Regim de test la grupe)

Acţionarea va fi activată dacă o grupă se află în regim de test, de ex. cu ocazia lucrărilor de întreţinere
sau inspecţie.

SamStö (verz) b. Summer Aus (Sumă deranjamente până la stop buzzer)

Acţionarea va fi activată la expirarea timpului de întârziere a indicării sumei de deranjamente (dacă este
programat). Cu tasta Summer aus (Stop buzzer), aceste acţionări vor fi din nou dezactivate. O nouă
acţionare va avea loc la apariţia unui nou deranjament.

SamStö b. Summer-Aus m. Wdh. (Sumă deranjamente până la stop buzzer, cu repetare)

Acţionarea va fi activată la recunoaşterea a cel puţin un deranjament. Cu tasta Summer aus (Stop
buzzer), aceste acţionări vor fi din nou dezactivate. O nouă acţionare va avea loc la apariţia unui nou
deranjament.

*Revision aktiv (Revizie în curs)

Acţionare activată la iniţierea funcţiei de revizie la panoul de comandă pentru pompieri existent.

akustische Signale aus (Dezactivare semnale acustice)

Acţionarea va fi activată la inhibarea a cel puţin unei acţionări din grupa akustische Signalgeber aus.

106 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Punctul de meniu Funcţionalitate
*BMZ-Rückstellung (Reiniţializare centrală)

Acţionarea va fi activată la reiniţializarea centralei. Timp de acţionare: cca. 2 secunde.

*ÜE ausgelöst bis Summer ab (Declanşare cale de comunicaţie până la stop buzzer)

Acţionarea va fi activată dacă nu se poate comanda calea de comunicare la distanţă a evenimentului,


până la apăsarea tastei Summer aus (Stop buzzer).

Rücksetzrelais (releu de reiniţializare)

Această funcţionalitate permite conectarea detectoarelor lineare de incendiu la centralele 800X, fără
utilizarea unui modul de 4 grupe BM cu modul suplimentar de reset.

Releul de reiniţializare va fi activat în cazul în care un detector linear de fum (de ex. Beam Master 3)
trebuie reiniţializat după o alarmare. Această acţionare va fi, în funcţie de detectorul în cauză, conectată
ca releu de reiniţializare. Pentru fiecare detector linear vor fi necesare câte un releu de reiniţializare şi
unul de inhibare a deranjamentului. Se pot programa până la 10 relee liber selectabile ca relee de
reiniţializare. Pentru aceste relee sunt rezervate numere proprii pentru acţionări, în intervalul 40001 la
40010. Pentru fiecare releu de reiniţializare se va asocia automat câte un releu de inhibare a
deranjamentului, având numărul de acţionare mărit cu valoarea <10>.

Exemplu:
Releul de reiniţializare cu numărul de acţionare 40001 ==>
Releul asociat de inhibare a deranjamentului are numărul de acţionare 40011

Numerele de acţionare corespunzătoare ale releelor de reiniţializare şi inhibare a deranjamentului vor fi


definite şi în fereastra de date a modulului respectiv de relee. Numerele de acţionare (40001 la 40010)
reprezintă numere interne ale centralei, care nu pot fi programate şi la punctul de meniu Intervale de
grupe. Starea acestor grupe de acţionare nu va fi indicată/tipărită la display/imprimantă.

* Notă privind regimul de revizie al centralei !


La trecerea centralei în modul de Revizie, de exemplu de la un panou de comandă pentru
pompieri, acţionările marcate cu semnul * vor putea fi acţionate în caz de eveniment şi pe
parcursul reviziei.

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 107


Punctul de meniu Funcţionalitate
Releul de inhibare a deranjamentului

Acţionarea va fi activată dacă un detector linear de fum (de ex. Beam Master 3) trebuie reiniţializat după
o alarmare. Această acţionare va fi, în funcţie de detectorul în cauză, conectată astfel încât pe parcursul
reiniţializării detectorului să se inhibe mesajul de deranjament de la detector (vezi şi mai sus - Releul de
reiniţializare).

Sumă de prealarme

Acţionarea va fi activată când:

! Un detector analogic de proces (seria 9200) trimite semnalul de prealarmă

! În cadrul unei interdependenţe de 2 detectoare (ZMA), doar unul din aceste detectoare semnalează
alarmă.

! În cadrul unei interdependenţe de 2 grupe (ZGA), doar una din aceste grupe semnalează alarmă.

Mesajul de prealarmă la o interdependenţă de 2 detectoare sau grupe este posibil pentru detectoare cu
detecţia pragului-limită, cu diagnoză şi pentru detectoare analogice de proces.

Test de lămpi

Acţionarea va fi activată la iniţierea funcţiei corespunzătoare de la panoul centralei.

Pentru funcţia specială de comutare în cadrul reţelei essernet® (Austria) se pot adăuga la
acţionările enumerate la acest capitol şi numerele de acţionare 40021 şi 4022.

108 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Punctul de meniu Funcţionalitate
4.5.4 Activări la nivel de sector la alarmă de incendiu/alarmă tehnică

În cadrul acestei ferestre va fi stabilit modul de activare în caz de alarmă al acţionărilor la nivel de
sectoare. Fiecăruia dintre cele maxim 32 de sectoare de acţionare programabile în cadrul unei centrale i
se poate asocia un mod individual de activare în caz de alarmă. Activarea la alarmare a unui sector de
acţionare se poate face de către maxim 32 de sectoare de detecţie.

Fig. 67: Punctul de meniu Funcţionalitate - activarea sectoarelor de alarmă la


incendiu/alarmă tehnică

Meldesector = Selectarea sectorului de detecţie (1 la 32)

Sx = Selectarea sectorului de acţionare (1 la 32)

A (Activare)

[X] În caz de alarmă activează sectoarele asociate


[ ] Fără activarea sectorului de acţionare

VT (Timp de întârziere)
[1...32] Indică numărul timerului pentru întârziere (1-32). Activarea acţionărilor în cazul
apariţiei unui mesaj în sectorul corespunzător va fi întârziată cu intervalul de timp
definit de timerul selectat.
[ ] Fără întârziere

AT (Timp de alarmare)
[1...32] Indică numărul timerului pentru alarmare (1-32). Activarea acţionărilor în cazul
apariţiei unui mesaj în sectorul corespunzător se va face pe parcursul intervalului de
timp definit de timerul selectat. Pentru semnalul de alarmare acustică se poate
selecta un ton de semnalizare (vezi cap. Semanle pentru sectoare). După expirarea
intervalului de alarmare va urma alarma de evacuare.
[ ] Fără interval de alarmare - va fi activat imediat semnalul de evacuare

Definirea timerelor - vezi cap. "Timere pentru sectoare"

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 109


Punctul de meniu Funcţionalitate
Exemplu pentru activarea sectoarelor de acţionare la aalrmă/TAL
(vezi fig. 67)

S-au programat, de ex. următoarele timere:

Timer 1 -> 5 secunde


Timer 2 -> 10 secunde
Timer 3 -> 20 secunde

O alarmă în sectorul de detecţie 1 activează sectorul de acţionare S1.

- Activarea sectorului de acţionare 1 va fi întârziată cu timerul 2 [VT]. După expirarea intervalului de


întârziere a timerului 2 va fi iniţiat intervalul de alarmare definit de timerul 3 [AT].

O alarmă în sectorul de detecţie 2 activează sectoarele de acţionare S1, S2 şi S3.

- Activarea sectorului de acţionare 1 va fi întârziată cu timerul 2 [VT]. După expirarea intervalului de


întârziere a timerului 2 va fi iniţiat intervalul de alarmare definit de timerul 3 [AT].
- Sectorul de acţionare 2 va fi activat direct.
- Activarea sectorului de acţionare 3 va fi întârziată cu timerul 1 [VT]. După expirarea intervalului de
întârziere a timerului 1 va fi iniţiat intervalul de alarmare definit de timerul 3 [AT].

O alarmă în sectorul de detecţie 3 activează sectorul de acţionare S3.

- Activarea sectorului de acţionare 3 va fi întârziată cu timerul 1 [VT]. După expirarea intervalului de


întârziere a timerului 1 va fi iniţiat intervalul de alarmare definit de timerul 3 [AT].

O alarmă în sectorul de detecţie 4 activează sectorul de acţionare S4.

- Sectorul de acţionare 4 va fi activat direct.

O alarmă în sectorul de detecţie 5 activează sectorul de acţionare S5.

- Sectorul de acţionare 5 va fi activat direct.

Interval de alarmare
Dacă nu se programează un interval de alarmare [AT], sau intervalul de alarmare expiră, va
urma direct declanşarea alarmei de evacuare.
Pentru alarmarea acustică şi semlul de evacuare pot fi programate tipuri diferite de semnale (vezi
cap. Semnale pentru sectoare)

110 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Punctul de meniu Funcţionalitate
4.5.5 Acţionări la incendiu / alarmă tehnică (TAL)

La acest punct de meniu pot fi asociate în mod liber acţionări la detectoare şi/sau grupe. Acţionările,
programate cu această funcţie vor fi activate în cazul apariţiei evenimentului asociat, respectiv incendiu
sau alarmă tehnică.

380 de rânduri

Fig. 68: Punctul de meniu Funcţionalitate-Acţionări la incendiu/TAL

La punctul de meniu Acţionări individuale la incendiu şi Acţionări individuale la alarmă tehnică


poate fi asociată câte o acţionare proprie pentru fiecare dintre cele două tipuri de evenimente
(vezi cap. 4.5.9., 4.5.10).

4.5.6 Acţionări la deranjament

Activarea acţionărilor programate în cazul deranjamentului detectoarelor/grupelor (similar cap. 4.5.4).

4.5.7 Acţionări la dezactivare

Activarea acţionărilor programate în cazul dezactivării detectoarelor/grupelor (similar cap. 4.5.4).

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 111


Punctul de meniu Funcţionalitate
4.5.8 Acţionări la prealarmă

Activarea acţionărilor programate la ...

! Prealarma detectoarelor analogice de proces (seria 9200)

! Declanşarea unui detector din cadrul unei interdependenţe programate de două detectoare

! Declanşarea unei grupe din cadrul unei interdependenţe programate de două grupe (similar cap.
4.5.4)

4.5.9 Acţionări la FSA (F=Incendiu, S=Deranjament, A=Dezactivare)

Activarea acţionărilor programate la alarmă, deranjamentul sau dezactivarea unui detector/unei grupe.
Acţionarea asociată va fi activată la recunoaşterea a cel puţin unui mesaj din tipurile amintite. Această
funcţie este realizată în mod special pentru acţionările în caz de incendiu.

Această funcţie poate fi programată începând cu versiunea de program V2.20 a sistemului. Dacă funcţia
nu este disponibilă, la tentativa de definire va apare un mesaj corespunzător de avertizare.

112 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Punctul de meniu Funcţionalitate
4.5.10 Acţionare individuală la incendiu

La acest punct de meniu pot fi asociate unei grupe sau chiar unui singur detector până la 3 acţionări
diferite, care vor fi activate odată cu evenimentul de incendiu raportat de grupă/detector.

1450 de rânduri

Fig. 69: Acţionări individuale la alarma de incendiu

4.5.11 Acţionare individuală la alarmă tehnică (TAL)

La acest punct de meniu pot fi asociate unei grupe sau chiar unui singur detector până la 3 acţionări
diferite, care vor fi activate odată cu evenimentul de alarmă tehnică raportat de grupă/detector.

(vezi şi 4.5.9, fig. 45)

Funcţie de căutare pentru numerele de grupe de acţionări

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 113


Punctul de meniu Funcţionalitate
4.5.12 Acţionare individuală la acţionare

În această fereastră pot fi asociate unei grupe de acţionări până la alte 3 grupe de acţionări care vor fi
activate odată cu activarea grupei de acţionări din coloana 1.

Fig. 69a: Fereastra de definire a acţionărilor

Exemplu de utilizare (vezi figura de mai sus):


La activarea acţionării 11, vor fi activate simultan şi acţionările cu numerele 12, 13, 14, 15, 16 şi 17. La
activarea acţionării 25 se va activa simultan şi acţionarea 40. O grupă de acţionări poate fi definită de
mai multe ori.

În total stau la dispoziţie 200 de rânduri cu câte 3 coloane (= 600 funcţii de acţionare).

Evitaţi activarea "în cruce" (reciprocă) a acţionărilor.


Dacă, de ex. activarea acţionării 11 declanşează şi acţionarea 12, la acţionarea 12 nu va trebui
programată acţionarea 11. În caz contrar, reiniţializarea ambelor acţionări nu va putea fi
efectuată decât cu un reset al centralei.

Funcţie de căutare pentru numerele de grupe de acţionări.

114 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Punctul de meniu Funcţionalitate
4.5.13 Funcţionalitate de ţară

Selectarea funcţionalităţii specifice ţării. La acest punct de meniu se definesc automat funcţiile specifice
ţării în care este instalată centrala.

Fig. 70: Punctul de meniu Funcţionalitate de ţară

Funcţionalităţi susţinute

[Germania] Funcţiile centralei, ca de ex. comanda comunicatorului corespund normativelor tehnice


Standard şi regulamentelor aplicate în Germania.

[Germania] Susţinerea în configuraţie a panoului de comandă pentru pompieri a oraşului Berlin.


Berlin Conectare pt. panoul de comandă pentru pompieri versiune Berlin (Art. nr. 764862).

[Germania] Susţinerea în configuraţie a panoului de comandă pt. pompieri a oraşului München.


München Conectare pt. panoul de c-dă pentru pompieri versiune München (Art. nr. 764862).

[Elveţia] Funcţiile centralei, ca de ex. comanda comunicatorului corespund normativelor tehnice


şi regulamentelor aplicate în Elveţia (CH).

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 115


Punctul de meniu Funcţionalitate

[Austria] Funcţiile centralei, ca de ex. comanda comunicatorului corespund normativelor tehnice


şi regulamentelor aplicate în Austria (A).

[Olanda] Funcţiile centralei, ca de ex. comanda comunicatorului corespund normativelor tehnice


şi regulamentelor aplicate în Olanda (NL).

[Franţa] Funcţiile centralei, ca de ex. comanda comunicatorului corespund normativelor tehnice


şi regulamentelor aplicate în Franţa (F).

[Franţa] Funcţiile centralei, ca de ex. comanda comunicatorului corespund normativelor tehnice


şi regulamentelor aplicate în Franţa (F).

[Anglia] Funcţiile centralei, ca de ex. comanda comunicatorului corespund normativelor tehnice


şi regulamentelor aplicate în Marea Britanie (GB).

Pentru schimbarea funcţionalităţii de ţară.

116 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Punctul de meniu Funcţionalitate
4.5.14 Selecţia limbii

Textele de mesaje ale centralelor 800X vor fi redate pe display şi la imprimanta integrată în limba
selectată, respectiv cuprinzând noţiunile specifice ţării pentru sistemele de detecţie a incendiului.
Textele afişate (texte asociate şi informative) vor trebui programare în limba respectivă, pentru a putea fi
afişate.

Fig. 71: Punctul de meniu Funcţionalitate - Limbă

Limbile care nu sunt disponibile în această versiune a editorului de date pentru client vor fi afişate
automat în limba engleză. Acest mod de afişare este indicat prin parantezele drepte [GB].

În prezent sunt susţinute texte şi noţiuni specifice pentru următoarele limbi:

Germană Austriacă
Engleză Olandeză
Franceză Portugheză
Italiană Spaniolă
Maghiară Poloneză
Cehă Slovacă
Daneză Gateway

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 117


Punctul de meniu Funcţionalitate
4.5.15 Specificarea modului de lucru al centralei (doar pentru centrala 8008)

Aici se va stabili tipul configuraţiei centralei 8008 programate: redundantă sau neredundantă. Pentru
modul redundant de lucru este necesară echiparea centralei cu o a doua cartelă CPU. La un
deranjament al unităţii CPU master, toate funcţiile vor fi preluate fără nici o întrerupere de către cea de-a
doua cartelă CPU (Slave).

Fig. 72: Specificarea modului de lucru al centralei

Pentru centrale conforme VdS este necesară o configuraţie redundantă în situaţia în care
sistemul cuprinde mai mult de 512 detectoare de incendiu.

118 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Punctul de meniu Funcţionalitate
4.5.16 Funcţii de comutare

La acest punct de meniu vor fi programate funcţiile de comutare comandate de timp sau de eveniment,
precum şi cele 50 de zile speciale liber selectabile. Funcţia de comutare se referă la ceasul intern al
centralei de detecţie a incendiilor.

Fig. 73: Punctul de meniu Funcţionalitate - Funcţii de comutare

Confirmarea selecţiei şi deschiderea ferestrei de programare.

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 119


Punctul de meniu Funcţionalitate
4.5.16.1 Funcţii de comutare activate de timp

La acest punct de meniu pot fi executate funcţii de comutare comandate de timp, precum funcţia de
întârziere a centralei sau dezactivarea individuală a unui senzor (tip de detecţie) din cadrul unui detector
de incendiu. Fiecare funcţie de comutare poate fi asociată unei bucle analogice oarecare, unei grupe
sau unui detector, precum şi unui interval de timp liber selectabil în cadrul căruia va fi executată.

Fig. 74: Exemplu de definire a punctelor individuale de comutare

Notă privind dezactivarea individuală a senzorilor:

Pe o buclă analogică, respectiv grupă de detecţie poate fi executată întotdeauna doar o singură funcţie
de comutare. Nu este posibilă executarea simultană a mai multor dezactivări de senzori în cadrul unei
bucle analogice sau a unei grupe. Pentru a modifica o dezactivare de senzor este necesară executarea
prealabilă a funcţiei de comutare Sensoren Leitung ein (Activarea senzorilor conexiunii) (pentru bucla
analogică), respectiv Sensoren Gruppe ein (Activarea senzorilor din cadrul grupei) (pentru grupa de
detectoare), având ca rezultat reactivarea tuturor senzorilor. Doar după reactivarea tuturor senzorilor
poate avea loc o nouă dezactivare de senzori.

Buclele analogice, grupele, detectoarele şi senzorii dezactivate/dezactivaţi vor fi afişate pe display,


tipărite la imprimantă şi documentate în memoria de evenimente a centralei. La dezactivări va fi iluminat
suplimentar şi indicatorul-sumă Abschaltung (Dezactivări) de pe panoul de comandă al centralei.

Se selectează coloana Schaltfunktionen (Funcţii de comutare) şi se apasă o tastă pentru a


deschide meniul de selectare a unei noi funcţii de comutare.

120 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Punctul de meniu Funcţionalitate
Funcţie de comutare liberă

Nu s-a selectat nici o funcţie de comutare.

Funcţia de comutare "Activare întârziere"

Va fi activată funcţia Întârziere a centralei. Pe parcursul activării funcţiei Întârziere, alarmarea va


avea loc doar după expirarea intervalului programat de întârziere, respectiv - în cazul unei funcţii
activate de un eveniment - după dezactivarea funcţiei de întârziere.

Funcţia de întârziere se referă întotdeauna la toate grupele/detectoarele unei centrale de


detecţie a incendiilor. Nu este posibilă definirea unui interval de întârziere pentru - de ex. - o
singură grupă.

Întârzierea nu este o funcţie conformă VdS.

Funcţia de comutare "Dezactivare întârziere"

Dezactivează funcţie de întârziere activată în prealabil.

Funcţia de comutare "Start regim de verificare"

La momentul programat va fi iniţiat regimul de verificare a centralei (autoverificare). După terminarea


ciclului de verificare, acesta va fi întrerupt automat de către centrală. Eventualele deranjamente vor fi
afişate pe display şi tipărite la imprimantă, odată cu documentarea lor în memoria de evenimente.

Funcţia de comutare "Dezactivare senzori O (optici) ai conexiunii"

Această funcţie de comutare permite dezactivarea tuturor senzorilor optici ai buclei analogice selectate.
Dacă pe buclă sunt instalate detectoare multisenzoriale (cu senzori multipli), acestea vor fi dezactivate
doar parţial (doar componenta optică de fum). Toţi ceilalţi senzori (cu ionizare şi/sau temici) vor rămâne
mai departe în stare de veghe.

Detectoarele optice de fum cu un singur senzor vor fi dezactivate în întregime. Aceste detectoare
nu vor semnaliza în caz de apariţie a evenimentului.

Funcţia de comutare "Dezactivare senzori I (cu ionizare) ai conexiunii"

Această funcţie de comutare permite dezactivarea tuturor senzorilor de fum cu ionizare ai buclei
analogice selectate. Dacă pe buclă sunt instalate detectoare multisenzoriale (cu senzori multipli),
acestea vor fi dezactivate doar parţial (doar componenta de detecţie cu ionizare). Toţi ceilalţi senzori
(optici şi/sau temici) vor rămâne mai departe în stare de veghe.

Detectoarele de fum cu ionizare având un singur senzor vor fi dezactivate în întregime. Aceste
detectoare nu vor semnaliza în caz de apariţie a evenimentului.

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 121


Punctul de meniu Funcţionalitate

Funcţia de comutare "Dezactivare senzori OI (optici şi cu ionizare) ai conexiunii"

Această funcţie de comutare permite dezactivarea tuturor senzorilor de fum optici şi cu ionizare ai buclei
analogice selectate. Dacă pe buclă sunt instalate detectoare OT sau OTI (cu senzori multipli), acestea
vor fi dezactivate doar parţial (doar componentele de detecţie optice şi cu ionizare). Senzorii temici vor
rămâne mai departe în stare de veghe.

Detectoarele de fum optice O sau cu ionizare I (având un singur senzor) vor fi dezactivate în
întregime. Aceste detectoare nu vor semnaliza în caz de apariţie a evenimentului.

Funcţia de comutare "Activarea tuturor senzorilor conexiunii"

Această funcţie de comutare permite reactivarea tuturor senzorilor de detecţie aflaţi pe o buclă
analogică.
Această funcţie de comutare trebuie executată şi când există deja senzori dezactivaţi, dorindu-se acum
dezactivarea altor senzori. Acesta este, de exemplu, cazul când sunt dezactivaţi senzorii O, dorindu-se
acum dezactivarea senzorilor I. Pentru efectuarea acestei schimbări va fi efectuată în prealabil funcţia
"Activarea tuturor senzorilor conexiunii", pentru a reactiva senzorii care sunt dezactivaţi în acel moment.

Nu este posibilă executarea simultană a dezactivării mai multor senzori ai unei bucle analogice.

Funcţia de comutare "Dezactivare senzori O (optici) ai unei grupe"

Această funcţie de comutare permite dezactivarea tuturor senzorilor optici ai grupei selectate. Dacă în
grupă sunt instalate detectoare multisenzoriale (cu senzori multipli), acestea vor fi dezactivate doar
parţial (doar componenta optică de fum). Toţi ceilalţi senzori (cu ionizare şi/sau temici) vor rămâne mai
departe în stare de veghe.

Detectoarele optice de fum cu un singur senzor vor fi dezactivate în întregime. Aceste detectoare
nu vor semnaliza în caz de apariţie a evenimentului.

Funcţia de comutare "Dezactivare senzori I (cu ionizare) ai unei grupe"

Această funcţie de comutare permite dezactivarea tuturor senzorilor de fum cu ionizare ai grupei
selectate. Dacă în grupă sunt instalate detectoare multisenzoriale (cu senzori multipli), acestea vor fi
dezactivate doar parţial (doar componenta de detecţie cu ionizare). Toţi ceilalţi senzori (optici şi/sau
temici) vor rămâne mai departe în stare de veghe.

Detectoarele de fum cu ionizare având un singur senzor vor fi dezactivate în întregime. Aceste
detectoare nu vor semnaliza în caz de apariţie a evenimentului.

122 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Punctul de meniu Funcţionalitate

Funcţia de comutare "Dezactivare senzori OI (optici şi cu ionizare) ai unei grupe"

Această funcţie de comutare permite dezactivarea tuturor senzorilor de fum optici şi cu ionizare ai grupei
selectate. Dacă în grupă sunt instalate detectoare OT sau OTI (cu senzori multipli), acestea vor fi
dezactivate doar parţial (doar componentele de detecţie optice şi cu ionizare). Senzorii temici vor
rămâne mai departe în stare de veghe.

Detectoarele de fum optice O sau cu ionizare I (având un singur senzor) vor fi dezactivate în
întregime. Aceste detectoare nu vor semnaliza în caz de apariţie a evenimentului.

Funcţia de comutare "Activarea tuturor senzorilor grupei"

Această funcţie de comutare permite reactivarea tuturor senzorilor de detecţie aflaţi într-o grupă.
Această funcţie de comutare trebuie executată şi când există deja senzori dezactivaţi, dorindu-se acum
dezactivarea altor senzori. Acesta este, de exemplu, cazul când sunt dezactivaţi senzorii O, dorindu-se
acum dezactivarea senzorilor I. Pentru efectuarea acestei schimbări va fi efectuată în prealabil funcţia
"Activarea tuturor senzorilor grupei", pentru a reactiva senzorii care sunt dezactivaţi în acel moment.

Nu este posibilă executarea simultană a dezactivării mai multor senzori ai unei grupe.

Funcţia de comutare "Dezactivare grupă/detector"

Cu această funcţie de comutare va fi dezactivată grupa selectată sau, la definirea unui număr de
detector, un detector singular din această grupă.

Grupele şi detectoarele dezactivate nu vor semnaliza alarma în cazul apariţiei evenimentului.

Funcţia de comutare "Activare grupă detector"

Cu această funcţie de comutare va fi reactivată grupa selectată sau, la definirea unui număr de detector,
un detector singular din această grupă.

Funcţia de comutare "Dezactivare acţionare"

Această funcţie de comutare permite dezactivarea acţionării selectate a centralei.

Funcţia de comutare "Activare acţionare"

Această funcţie de comutare permite reactivarea acţionării selectate a centralei.

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 123


Punctul de meniu Funcţionalitate

Funcţia de comutare "Stop buzzer"

Această funcţie de comutare permite oprirea buzzerului centralei, precum şi reiniţializarea stării de
prealarmă.

Funcţia de comutare "Reiniţializare centrală"

Această funcţie de comutare permite reiniţializarea centralei. Toate detectoarele de incendiu care
semnalizează alarmă, grupele, indicatoarele optice şi mesajele de alarmă tehnică (TAL) vor fi şterse şi
readuse în starea normală de funcţionare.

Funcţia de comutare "Activare mod manual"

Această funcţie de comutare conţine o funcţionalitate specială, neconformă normelor europene.


Activarea acestei funcţii este permisă doar după consultarea firmei ESSER.

Funcţia de comutare "Activare mod automat"

Această funcţie de comutare conţine o funcţionalitate specială, neconformă normelor europene.


Activarea acestei funcţii este permisă doar după consultarea firmei ESSER.

Activare ton de semnalizare

Această funcţie de comutare va activa generatorul de semnal acustic (grupa de acţionări) selectat (ă) cu
tonul de semnalizare asociat (Programarea tonului de semnlizare: vezi cap.: Ton de semnlizare
comandat de eveniment).

Dezactivare ton de semnalizare

Această funcţie de comutare va dezactiva generatorul de semnal acustic (grupa de acţionări) selectat
(ă).

Activare trape de fum

Această funcţie de comutare conţine o funcţionalitate specială pentru zona scandinavă. Activarea
acestei funcţii este permisă doar după consultarea firmei ESSER.

Dezactivare trape de fum

Această funcţie de comutare conţine o funcţionalitate specială pentru zona scandinavă. Activarea
acestei funcţii este permisă doar după consultarea firmei ESSER.

124 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Punctul de meniu Funcţionalitate

Linia analogică/grupa

Aici va fi defini numărul conexiunii primare al buclei analogice sau numărul grupei de detectoare pentru
funcţia de comutare dorită.

Detector

Dacă o funcţie de comutare se doreşte a fi asociată unui singur detector, se poate defini aici suplimentar
numărul acestui detector în cadrul grupei alese.

Data (Zi/lună/an)

În această coloană se va defini o dată sau un interval de timp la care/pe parcursul căruia va fi executată
funcţia de comutare.

Pentru definire sunt posibile următoarele formate:

24.04.95 - Funcţia de comutare va fi executată doar în 24.04.95


24.04 - Funcţia de comutare va fi executată în fiecare an în data de 24.04
24. - Funcţia de comutare va fi executată în fiecare dată de 24 a lunii
04.95 - Funcţia de comutare va fi executată în fiecare zi a lunii 04.95
95 - Funcţia de comutare va fi executată în fiecare zi a anului 1995

Dacă este programată o dată pentru această funcţie de comutare, nu va fi posibilă definirea unei
zile a săptămânii în coloanele Execuţie la (Lu, Ma, Mi ... zi specială).

Oră de comutare ore/minute

În aceste coloane se poate defini suplimentar unei date definite, o oră la care va fi executată funcţia de
comutare. Ora va fi definită în format de 25 de ore (rastru de 5 minute).

Execuţie în ziua săptămânii (Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sâ, Du)

Se vor defini aici una/mai multe zile ale săptămânii în care va fi executată funcţia de comutare. Dacă în
coloana Dată s-a definit deja un moment/interval de execuţie, nu mai este posibilă definirea zilei
săptămânii.

Cu tastele se va activa [X] sau dezactiva [ ] o zi a săptămânii.

Zile speciale

Cu această funcţie pot fi asociate zilele speciale la funcţiile de comutare. Dacă în coloana Dată este
programată o zi/un interval, zilele speciale vor fi neglijate automat. Selecţia neglijat nu poate fi
modificată la definirea unei date.

[neglijat] Funcţia de comutare va fi executată întotdeauna în zilele programate ale săptămânii,


chiar dacă data zilei săptămânii corespunde cu una din zilele speciale asociabile.

[cu excepţia zilei speciale]


Dacă data zilei speciale corespunde cu o zi a săptămânii la care trebuie executată
funcţia de comutare, această funcţie de comutare nu va mai fi executată.

Cu tastele se modifică programarea fin coloana Zile speciale.

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 125


Punctul de meniu Funcţionalitate

4.5.16.2 Funcţii de comutare activate de evenimente

La acest punct de meniu pot fi executate funcţii de comutare comandate de evenimente, precum funcţia
de întârziere a centralei sau dezactivarea individuală a unui senzor (tip de detecţie) din cadrul unui
detector de incendiu. Fiecare funcţie de comutare poate fi asociată unei bucle analogice oarecare, unei
grupe sau unui detector, precum şi unui interval de timp liber selectabil în cadrul căruia va fi executată.

Fig. 75: Selectarea funcţiilor de comutare activate de evenimente

Pentru o funcţie de comutare activată de eveniment va trebui programată o intrare de grupe a unui
micromodul de 4 grupe sau cuplor cu tipul de funcţionare Intrare de comandă. La această intrare de
comandă pot fi conectate elemente fără memorarea alarmei tehnice din seria 9100 (EDM=adresabile).
Fiecare element de alarmare tehnică poate fi asociat la una din funcţiile de comutare posibile. Prin
declanşarea unui element de alarmare tehnică va fi executată funcţia de comutare asociată, fiind afişat
pe display-ul centralei textul asociat detectorului.

! Programaţi la punctul de meniu Echiparea centralei / Asocierea funcţiilor una (sau mai multe) intrări
de grupe aparţinând unui modul de 4 grupe BM sau cuplor, având tipul de funcţionare Intrare de
comandă (Steuereingang).
! Marcaţi sau notaţi numărul grupei intrării de comandă.
! Comutaţi la afişarea meniului pentru funcţiile de comutare activate de eveniment şi definiţi numărul
grupei intrării de comandă în coloana Intrare de comandă/Grupă (Steuereingang/Gruppe).
! Pentru fiecare element de alarmare tehnică conectat la această intrare de comandă poate fi asociat,
prin definirea unui număr de grupă, o funcţie de comutare proprie.

Selectaţi coloana Funcţii de comutare şi apăsaţi tasta pentru a deschide meniul de selecţie cu
funcţiile de comutare.

126 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Punctul de meniu Funcţionalitate
Funcţie de comutare

Selectarea funcţiei de comutare dorite, activată de un eveniment.

(Descrierea funcţiilor de comutare - vezi cap. 4.5.14.1 - Funcţii de comutare activate de timp)

Linia analogică/Grupa

Definiţi în această coloană numărul conexiunii primare a buclei analogice sau numărul grupei de
detectţie la care se doreşte asocierea activării funcţiei de comutare.

Detector

Dacă o funcţie de comutare trebuie asociată unui singur detector, aici poate fi definit suplimentar
numărului grupei şi numărul detectorului.

Intrare de comandă grupă/detector

Definiţi în această coloană numărul grupei intrării de comandă aflate pe modulul de 4 grupe BM la care
este conectat detectorul la care este asociată funcţia de comutare.

Declanşat

În această coloană puteţi selecta activarea funcţiei de comandă la venirea (flancul crescător) sau
plecarea (flancul descrescător) (al) semnalului intrării de comandă a modulului de 4 grupe BM (similar
acţionării cu impulsuri).

[venire] Funcţia de comutare va fi executată la apariţia semnalului, de ex la declanşarea unui


detector de incendiu sau a unui element de alarmare tehnică.

[plecare] Funcţia de comandă va fi executată la reioniţializarea semnalului existent la o intrare


de comandă.

Exemplu:
Unui detector neautomat (buton NAM) îi sunt asociate 2 funcţii de comutare. Funcţia de comutare "A"
este asociată unui semnal tip venire, iar funcţia de comutare "B" unui semnal de tip plecare. La
declanşarea butonului va fi executată funcţia de comandă "A", iar la reiniţializarea butonului - funcţia de
comutare "B". Astfel este posibilă programarea unor funcţii de comutare precum - de ex. - Activare
întârziere (A) şi Dezactivare întârziere (B).

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 127


Punctul de meniu Funcţionalitate
4.5.16.3 Zile speciale

La acest punct de meniu pot fi programate 50 de zile de calendar liber selectabile (de ex. lista cu
sărbătorile legale anuale). Luarea în cosiderare a zilei speciale în cadrul activării unei funcţii de
comutare (de timp sau de eveniment) va fi stabilită prin programarea corespunzătoare la punctul de
meniu Funcţii de comutare.

Fig. 76: Programarea zilelor speciale

Comutarea programată pentru zilele speciale nu va fi executată în niciuna din zilele programate aici.

Independent de această programare, utilizatorul poate activa prin intermediul tastaturii panoului de
comandă a centralei 8008 o oră de comutare a funcţiei de întârziere. Ca momente valabile pentru
comutare vor fi considerate în acest caz întotdeauna primul moment de activare şi primul moment de
dezactivare.

Exemplu

Programarea din editorul de date-client: activare la ora 06:30, dezactivare la ora 21:30
Programarea utilizatorului: activare la ora 10:00, dezactivare la ora 15:00

Interval considerat efectiv pentru comutare: activare la ora 06:30, dezactivare la ora 15:00

128 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Punctul de meniu Funcţionalitate specială
4.5.17 Funcţionalitate specială

La acest punct de meniu pot fi programate cinci funcţii speciale diferite ale centralelor 800X.

Fig. 77: Punctul de meniu Funcţionalitate specială

Activarea/dezactivarea individuală a funcţiilor speciale

Verificare ÜE până la reiniţializarea centralei

La lucrări de revizie efectuate la centrală, de ex, de către pompieri, cu funcţia Verificare ÜE (la panoul
de comandă pentru pompieri) va fi verificată calea de comunicare la distanţă pe parcursul unui interval
de 10 secunde. Dacă se activează funcţia Verificare ÜE până la reiniţializarea centralei [X], calea de
comunicare va fi verificată până la reiniţializarea centralei sau la efectuarea unui restart "la cald" a
centralei.

LED "Alarmă incendiu" la alarmă tehnică

Dacă este activată această funcţie [X], o alarmare a unei grupe tehnice (TAL) va conduce la activarea
LED-ului Feuer (Alarmă incendiu) de pe panoul centralei.

În acest caz, afişajul-sumă de alarmă Feuer va fi activat intermitent, spre deosebire de alarmarea
normală (realizată cu activare continuă).

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 129


Punctul de meniu Funcţionalitate specială
Afişarea contactului de capac deschis

La activarea acestei funcţii [X], deschiderea capacului centralei va fi afişată printr-un mesaj-text pe
diplay-ul centralei.

Fără tipărirea releelor anclanşate

La activarea acestei funcţii [X], anclanşarea releelor nu va fi tipărită la imprimanta integrată a centralei şi
nu va fi documentată în memoria de evenimente. Afişarea are loc doar pe display-ul centralei.

Dacă mai multe centrale sunt conectate în essernet®, anclanşarea releelor celorlalte centrale va fi totuşi
tipărită/documentată atâta vreme cât această funcţie nu este activată şi acolo.

Fără tipărirea dezactivărilor

La activarea acestei funcţii [X], dezactivarea releelor nu va fi tipărită la imprimanta integrată a centralei
şi nu va fi documentată în memoria de evenimente. Afişarea are loc doar pe display-ul centralei.

Dacă mai multe centrale sunt conectate în essernet®, dezactivarea releelor celorlalte centrale va fi totuşi
tipărită/documentată atâta vreme cât această funcţie nu este activată şi acolo.

Fără activare LED-uri/buzzer pe parcutrsul memorării intermediare

La aectivarea acestei funcţii [X], pe parcursul memorării intermediare a alarmei (ALZ) nu va avea loc
tipărirea la imprimanta integrată a centralei şi nu se va fi documenta în memoria de evenimente
activarea LED-urilor şi a buzzerului.

Dacă mai multe centrale sunt conectate în essernet®, activarea LED-urilor/buzzerului celorlalte centrale
va fi totuşi tipărită/documentată atâta vreme cât această funcţie nu este activată şi acolo.

Fără afişarea grupelor la alarmă de incendiu în regim de avarie

La activarea acestei funcţii [X], la această centrală nu se vor activa LED-urile de afişare a grupelor la
alarmă de incendiu în regim de avarie, dacă:

! Un modul de buclă analogică este avariat, iar pe această buclă este semnalizată o alarmă
! Nu se poate stabili adresa unui detector declanşat

Calea de comunicare la distanţă (ÜE) va fi activată, dacă cel puţin o grupă de pe bucla analogică
respectivă are programată activarea comunicaţiei în caz de eveniment.

130 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Punctul de meniu Funcţionalitate specială
Fără evaluarea deranjamentelor la ZGA/ZMA

Dacă este activată această funcţie [X], la această centrală nu vor fi evaluate deranjamente dacă există
programate interdependenţe de 2 grupe (ZGA) sau 2 detectoare (ZMA). Mesajul de alarmă va avea loc
la declanşarea a minim 2 grupe, la programarea ZGA sau a 2 detectoare, la programarea ZMA.

Capacul/cheia subcentralei influenţează calea de comunicare (ÜE) a centralei master

Dacă funcţia este activată la această subcentrală [X], starea contactului de capac/cheii va împiedica
activarea căii de comunicare (ÜE) a centralei principale (master).

Inhibarea mesajelor de diagnoză de la detectoare

La activarea acestei funcţii [X] nu vor fi evaluate următoarele mesaje de diagnoză de la detectoarele
analogice:

Deranjament 08 Valoarea de măsură O este prea mică


Deranjament 13 Valoarea de măsură I este prea mică
Deranjament 28 Comutat în scurtcircuit

Fără buzzer la alarmă tehnică (TAL)

La activarea acestei funcţii [X] şi în caz de alarmă tehnică (TAL) nu va fi activat buzzerul centralei, şi nici
ieşirile programate cu această funcţionalitate (Buzzer).

Fără tipărire la deranjamentul de reţea

Activarea acestei funcţii va împiedica tipărirea la imprimantă şi documentarea în memoria de


evenimente a deranjamnetului de reţea (230V c.a.).

Fără tipărirea activărilor de sectoare

Activarea acestei funcţii va împiedica tipărirea la imprimantă şi documentarea în memoria de


evenimente a acţionărilor din cadrul sectoarelor (de ex. a generatoarelor adresabile de semnal).

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 131


Punctul de meniu Texte
4.6 Texte afişate
Programarea textelor asociate specifice şi a textelor informative pentru ieşirile detectoarelor şi/sau a
conexiunilor primare.

Fig. 78: Punctul de meniu Texte afişate - selectarea textelor asociate

4.6.1 Texte asociate

Textele asociate vor fi afişate/tipărite la centralele 800X în corelaţie cu evenimentele existente în sistem.

Fig. 79: Definirea textelor suplimentare pentru ieşirile individuale ale detectoarelor

132 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Punctul de meniu Texte
Ieşiri ale detectoarelor

Definirea textelor asociate dorite pentru ieşirile integrate în socluri (optocuploare sau relee, în funcţie de
tipul soclului). Textul asociat va fi afişat în caz de eveniment pentru acţionarea activată. Textele asociate
pot fi programate pentru maxim 600 de acţionări.

Conexiune primară (cu numere formate din 4 cifre)

Definirea textelor asociate pentru conexiunile primare interne ale centralei, afişate în caz de alarmă a
conexiunii primare. Se pot programa texte asociate pentru toate conexiunile perimare.

Conexiuni primare interne ale centralei sunt...

! Micromodulul de buclă analogică


! Micromodulul de 4 grupe 4 BM
! Conexiuni primare interne (pe cartela de periferice a centralei 8007)

Funcţii utile ale tastaturii la punctul de meniu Texte de afişare:

Incrementarea cu "+1" a numărului de grupă şi scrierea în următorul rând liber. (Această funcţie
este susţinută doar dacă cursorul se află pe un rând scris iar următorul rând nu conţine
informaţii. Această funcţie nu poate fi utilizată pentru textele de afişare ale conexiunilor primare,
deoarece acestea au asociate în mod implicit numere - de ex. prin conectoarele de module).

Marcarea rândului curent.

Copierea rândului curent, marcat anterior cu F7.

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 133


Punctul de meniu Texte
4.6.2 Texte informative

Textele informative referitoare la evenimentul curent vor fi afişate după apăsarea tastei funcţionale Info
a panoului de comandă a centralelor 800X. Un text informativ va fi programat în concordanţă cu starea
evenimentului produs la conexiunea primară internă corespunzătoare (modul de buclă analogică sau
modul de 4 grupe BM), la o grupă sau o acţionare.

Nu pot fi programate texte informative asociate unei grupe de detecţie sau acţionare a
cuploarelor esserbus® şi nici unui computer de detecţie şi stingere a incendiilor.

Fig. 80: Punctul de meniu Afişare - selectarea textelor informative

Stări posibile:

[Alarmă] Textul informativ poate fi apelat şi afişat pe display în cazul unei alarme (de incendiu
sau tehnice) a grupei şi a detectorului sau a activării acţionării.

[Deranjament] Textul informativ poate apelat şi afişat pe display în cazul unui deranjament
al grupei şi a detectorului sau al acţionării.

[Dezactivare] Textul informativ poate apelat şi afişat pe display în cazul unei dezactivări a grupei şi a
detectorului sau a acţionării.

134 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Punctul de meniu Texte

Fig. 81: Punctul de meniu Afişare - Textul informativ al grupelor de detectoare

Grupe de detectoare

! Definirea numărului grupei de detectoare care va avea textul informativ curent (max. 350 de rânduri)

! Selectarea stării asociate la acest text informativ

! Definirea textului informativ (40 caractere/rând, max. 4 rânduri consecutive)

Acţionări

! Definirea numărului acţionării care va avea acest text informativ.

! Selectarea stării asociate la acest text informativ

! Definirea textului informativ (40 caractere/rând, max. 4 rânduri consecutive)

Conexiune primară

! Definirea numărului conexiunii primare (4 cifre) care va avea acest text informativ

! Selectarea stării asociate la acest text informativ

! Definirea textului informativ (40 caractere/rând, max. 4 rânduri consecutive)

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 135


Punctul de meniu Date specifice clientului
4.7 Date specifice clientului

Fig. 82: Punctul de meniu Date de client

4.7.1 Notiţe

Pentru alte informaţii legate de sistemul de detecţie a incendiilor aveţi la dispoziţie un "blocnotes
electronic" cu 100 de rânduri de text (40 de caractere/rând). Aceste date nu vor fi afişate/tipărite la
centrala de detecţie a incendiilor, ci vor fi salvate pe hard-disk-ul calculatorului.

"Blocnotesul" poate fi apelat în orice moment cu combinaţia de taste .

4.7.2 Controlul datelor-client

Această funcţie permite controlul plauzibilităţii datelor programate, semnalizând eventualele erori cu un
text ajutător scurt.
Controlul datelor poate fi iniţiat oricând cu ajutorul combinaţiei de taste .

4.7.3 Codul de instalator

Definirea codului de instalator - format din 3 până la 8 cifre - pentru autorizarea accesului la nivelul de
instalator al centralelor 800X. Programările efectuate la nivelul de instalator - pentru, de ex. instalare sau
întreţinere - vor fi posibile doar după autorizarea cu acest cod la tastatura centralei.

136 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Punctul de meniu Date specifice clientului
Odată cu selectarea funcţionalităţii de ţară, se va asocia automat şi codul implicit de instalator asociat.
Această asociere poate fi modificată la acest punct de meniu.

Setări implicite:

Germania: 123
Elveţia: 123
Austria: --
Olanda: 20290

4.7.4 Interfaţa PC

Lansaţi editorul de date-client al centralelor 800X şi selectaţi la acest punct de meniu interfaţa de
comunicaţie folosită la conectarea interfeţei (COM1 sau COM2). La o nouă lansare a programului nu
este necesară reprogramarea interfeţei.

4.7.5 Adaptarea imprimatei

La acest punct de meniu se va stabili lungimea paginii tipărite şi interfaţa de imprimantă utilizată pentru
listarea setului de parametri.

Fig. 83: Punctul de meniu pentru setarea imprimantei

Lungimea paginii

Setarea implicită este de 64 de rânduri/pagină (DIN A4). Această valoare poate fi modificată prin
definirea unui alt număr de rânduri.

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 137


Punctul de meniu Date specifice clientului
Echipament de ieşire

Se va selecta interfaţa PC-ului de service la care este conectată imprimanta la care se va tipări setul
programat de parametri (datele-client).

Avans pagină

[ja] (da) Se va executa automat avansul paginii


[nein] (nu) Fără avans automat al paginii

Cu tastele pot fi selectate următoarele porturi: LPT1, LPT2, LPT3 sau tipărire în fişier
(*.prn).

Fig. 84: Punctul de meniu pentru selectarea tipăririi - tipărire în fişier *.prn

Fişier de tipărire

Dacă nu se va selecta un port fizic (LPT1...3), există posibilitatea salvării programării specifice pe un
purtător de date. Acestui fişier i se poate da un nume oarecare, având extensia *.prn (fişier de tipărire
DOS).
Sub acest nume, fişierul va fi salvat pe o unitate de disc a PC-ului, putând fi vizualizat sau tipărit ulterior.

! Selectaţi parametrul [Dateiname].prn ([Nume de fişier].prn) în câmpul Ausgabegerät (Echip.de ieşire)

! Apăsaţi tasta ENTER pentru a deschide câmpul

! Tastaţi o denumire sugestivă pentru fişier (Exemplu: KDI-8007.prn)

! Apăsaţi ENTER pentru a selecta directorul sau unitatea de disc pe care se doreşte salvarea datelor.

138 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Punctul de meniu Date specifice clientului
4.7.6 Tipărire

La punctul de meniu Tipărire se va stabili dacă se vor tipări toate ferestrele cu parametri ale programării
de client curente sau se vor selecta doar anumiţi parametri.

Fig. 85: Punctul de meniu Tipărire - Selectarea tipăririi echipării centralei

Se selectează Cu/fără tipărire

Echiparea centralei

La acest punct de meniu se pot specifica modulele ale căror date vor fi tipărite.

La centrala 8007 pot fi selectate cartelele 1 la 3 (cartela de bază + 2 cartele de extensie cu


micromodule), cu toate conectoarele pentru micromodule. La centrala 8008 se poate selecta fiecare
dintre cele maxim 5 cartele I/O cu câte 8 micromodule.

Definiţi numărul cartelei şi a micromodulului sau un domeniu de tipărire a datelor.

Ex.: la centrala 8007: Cartela 1 - MM1 la cartela 2 - MM3

Vor fi tipărite datele micromodulelor cartelei de bază (Cartela 1) şi a ambelor micromodule (1+2) de pe
cartela de extensie cu micromodule (conectorul 2 al cartelei de bază).

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 139


Punctul de meniu Date specifice clientului
4.7.7 Încărcarea datelor

Se va încărca un set de parametri anterior definit, de pe harddisk/dischetă. Va apare o listă cu fişierele


existente. Pentru o vizualizare mai uşoară, pentru fiecare fişier selectat se poate apăsa tasta F1, pentru
afişarea ferestrei cu datele generale de proiect (vezi şi cap. 4.1.1).

Fig. 86: Încărcarea unui set de date de pe harddisk

140 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Punctul de meniu Date specifice clientului
4.7.8 Încărcarea datelor essernet®

Pentru simplificarea, respectiv programarea datelor de client pentru essernet®, aceste pot fi importate
dintr-un fişier de date-cleint deja existent.

Pot fi importate următoarele date essernet® :

- Intervale de grupe
- Numărul centralelor
- Parteneri de comunicaţie

Datele de client essernet® pot fi citite doar dacă în echiparea centralei există deja modulul
essernet® corespunzător.

Fig. 87: Încărcarea datelor essernet de pe harddisk

4.7.9 Salvarea datelor

Salvarea unui fişier nou/modificat pe harddisk/dischetă. Fişierul poateavea o denumire oarecare, de ex.
MUSTER01.xxx.

Înainte de salvare, setul de date va suferi o verificare a plauzibilităţii şi corectitudinii. Nu este


posibilă salvarea unui set de date care a fost găsit cu erori în urma acestei proceduri.

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 141


Punctul de meniu Date specifice clientului
4.7.10 Programarea datelor de client, local / essernet®

Transmiterea datelor către centralele 800X.


La acest punct de meniu vor fi transmise datele noi/modificate către centrale, iar acolo înscrise în
memoria EEPROM pentru aceşti parametri. Înainte de transmisie, datele vor fi verificate din punct de
vedere al plauzibilităţii şi al corectitudinii. Nu este posibilă transmiterea unor date incorecte.

Transmiterea locală a datelor este posibilă doar în starea deschisă a contactului de capac al
centralei.

Fig. 88: Transmiterea datelor-client pe essernet®

Selectarea centralei

[lokale Zentrale] [centrala locală] Datele specifice vor fi transmise la centrala conectată nemijlocit
la interfaţa de programare şi la PC-ul de service

[Zentralen Nr.] [Centrala nr.] Datele din PC-ul de service vor fi transmise pe essernet® către
centrala selectată. Programarea datelor de client se paote face
pentru oricare centrală conectată pe essernet®. Selectarea
centralei se face la punctul de meniu System/Zentralen.

142 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Punctul de meniu Date specifice clientului
4.7.11 Citirea datelor specifice, local / essernet®

Citirea datelor programate de la centralele 800X.


La acest punct de meniu vor fi citite datele specifice din memoria EEPROM pentru aceşti parametri.
Datele citite pot fi modificate cu editorul de date-client, iar apoi retransmise către centrală.

Citirea locală a datelor este posibilă doar în starea deschisă a contactului de capac al centralei.

Fig. 89: Citirea datelor specifice prin essernet®

Selectarea centralei

[lokale Zentrale] [centrala locală] Datele specifice vor fi citite de la centrala conectată nemijlocit
la interfaţa de programare şi la PC-ul de service

[Zentralen Nr.] [Centrala nr.] Datele vor fi citite pe essernet® de la centrala selectată. Citirea
datelor de client se poate face de la oricare centrală conectată
pe essernet®. Selectarea centralei se face la punctul de meniu
System/Zentralen.

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 143


Punctul de meniu Date specifice clientului
4.7.12 Citirea memoriei de evenimente, local / essernet®

La acest punct de meniu va fi citită memoria de evenimente, afişată şi eventual salvată şi tipărită.

Citirea locală a memoriei de evenimente este posibilă doar în starea deschisă a contactului de
capac al centralei.

Fig. 90: Meniul de selecţie pentru memoria de evenimente

Date <== Centrală

Această funcţie poate fi executată doar la citirea conţinutului memoriei de evenimente din EEPROM-ul
centralei de detecţie a incendiilor.

! Executaţi această funcţie pentru transmiterea conţinutului memoriei de evenimente către PC-ul de
service.

Selectarea centralei

[lokale Zentrale] [centrala locală] Memoria de evenimente va fi citită de la centrala conectată


nemijlocit la interfaţa de programare şi la PC-ul de service

[Zentralen Nr.] [Centrala nr.] Memoria de evenimente va fi citită pe essernet® de la


centrala selectată. Citirea memoriei de evenimente se poate
face de la oricare centrală conectată pe essernet®.

144 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Punctul de meniu Date specifice clientului
Filtru

La acest punct de meniu pot fi filtrate datele memoriei de evenimente. Această funcţie permite citirea
selectivă a datelor anumitor detectoare, grupe sau ale unei conexiuni primare (modul de buclă analogică
sau modul de 4 grupe BM) din cadrul memoriei de evenimente.

Cu ajutorul definirii intervalului von/bis (de la /la) se poate limita citirea memoriei de evenimente la un
anumit interval de numere de detectoare, grupe, conexiuni primare, etc.

Exemplu

Acest exemplu indică selectarea mesajelor de alarmă provenite de la toate cele max. 127 de grupe şi
detectoare aparţinând conexiunii primare 111 (aici: modul de buclă analogică). Ca interval de timp, a
fost selectat un calendar (01.01 - 31.12). Evenimentele aflate în afara acestui interval de timp nu sunt
luate în considerare !

Fig. 91: Filtrarea datelor memoriei de evenimente

Modificarea parametrului

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 145


Punctul de meniu Date specifice clientului
Selectarea evenimentului

Pe prima linie a ferestrei de meniu poate fi activată sau dezactivată selectarea anumitor tipuri de
evenimente (Alarmă, Prealarmă, Alarmă tehnică (TAL), Dezactivare şi Deranjament). La citirea memoriei
de evenimente vor fi prelucrate doar evenimentele selectate.

[ALLE] ([TOATE]) Vor fi citite toate stările salvate în memoria de evenimente.


Selectarea/deselectarea evenimentelor individuale nu mai este posibilă.

[NUR] ([DOAR]) Vor fi preluate doar evenimentele marcate. Evenimentele individuale pot fi
activate/dezactivate cu tastele F1/F2.

Selectarea domeniului pentru date

În al doilea rând al ferestrei de meniu pot fi activate/dezactivate domeniile individuale de date, cum ar fi
Conexiunea primară, Grupă, Detector, Acţionare şi Centrală. La citirea memoriei de evenimente vor fi
prelucrate doar evenimentele selectate.

[ALLE] ([TOATE]) Vor fi citite toate stările salvate în memoria de evenimente.


Selectarea/deselectarea evenimentelor individuale nu mai este posibilă.

[NUR] ([DOAR]) Vor fi preluate doar evenimentele marcate. Evenimentele individuale pot fi
activate/dezactivate cu tastele F1/F2.

Suplimentar există posibilitatea ajustării mai exacte a fiecărui domeniu de date,


prin definirea, de ex. a numărului de grupă sau de detector.

Activarea/dezactivarea evenimentelor şi a domeniilor de date

[X] Activat -> Acest eveniment/domeniu de date va fi citit din memoria de


evenimente

[ -- ] Dezactivat -> Acest eveniment/domeniu de date nu va fi citit din memoria de


evenimente

146 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Gateway
4.8 Gateway

Cu acest Gatewayvor fi integrate în essernet® centralele de detecţie a incendiilor 3007/3008. Gateway


serveşte exclusiv la convertirea telegramelor de date ale centralei 3007/3008 (format 300X UZ) într-un
format de date compatibil essernet®.

4.8.1 Schn. (Interfeţe)

Centralele de detecţie a incendiilor 3007/3008 vor fi conectate la Gateway prin intermediul interfeţei
seriale RS232/TTY.

Cu ajutorul tastelor se poate modifica specificaţia interfeţei. Selectaţi regimul RS232/TTY


dacă este vorba de un conector pentru micromodule. Pentru interfaţa internă a plăcii de bază este
predefinit (şi nu se poate modifica) regimul de interfaţă TTY.

Fig. 92: Punctul de meniu pentru definirea interfeţei

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 147


Gateway
4.8.2 MG Offs. (Offseturi de grupe)

După apăsarea tastei ENTER, grupele centralelor 300X pot fi definite aici cu offseturile
corespunzătoare, pentru maxim 4 domenii.

Fig. 93: Punctul de meniu offseturi de grupe

4.8.3 MG Daten (Date pentru grupele de detectoare)

După apăsarea tastei ENTER poate fi definit aici numărul de detectoare asociat grupei, precum şi un
text specific pentru grupă.

Fig. 94: Punctul de meniu pentru datele grupei

148 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Gateway
4.8.4 SG Offs. (Offset grupe de acţionare)

După apăsarea tastei ENTER poate fi definite aici numărul grupelor de acţionare ale centralelor 300X,
cu offsetul corespunzător pentru un domeniu.

Fig. 95: Punctul de meniu pentru definirea offsetului grupelor de acţionare

4.8.5 SG Daten (Date pentru grupele de comandă)

La apăsarea tastei ENTER, aici vor putea fi definite texte pentru fiecare grupă de acţionare.

Fig. 96: Punctul de meniu pentru datele grupelor de acţionare

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 149


Gateway
4.8.6 ÜE 800X (Comunicator pentru centralele 800X)

Definiţi numărul comunicatorului care va fi activat dacă una din grupele specificate în meniul MG Daten
a declanşat alarma.

4.8.7 ÜE UZ (Comunicator subcentrală)

Se va defini numărul releului corespunzător pentru afişarea pe display-ul 800X a deranjamentului unui
comunicator al subcentralelor 300X.

4.8.8 Akust UZ (releu acustic subcentrală)

Numărul releului din cadrul centralelor 3007/3008 la care sunt conectate dispozitive acustice de
alarmare.

Centrala 3007: Releul nr. 2


Centrala 3008: Releul nr. 3

4.8.9 ZT-Laden (Încărcare texte centrale)

După apăsarea tastei ENTER, aici se poate încărca un fişier-text curinzând textele suplimentare pentru
o centrală 300X. Nu se va lua în considerare aici un eventual offset pentru grupele de detectoare şi
acţionări.

Fig. 97: Punctul de meniu pentru încărcarea textelor pentru centralele 300X

La încarcarea unui fişier prin intermediul meniului Zusatztexte/ 300X Text Laden, offset-urile vor
fi luate în considerare (texte ale centralei principale).

150 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Diagrame

5 Reprezentarea schematică a procedurii

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 151


Diagrame
2) Modificarea unor date deja existente la o centrală 800X aflată în stare de funcţionare

152 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Diagrame
3) Extindere ulterioară a echipării centralei 800X

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 153


Anexă
Înlocuirea detectoarelor analogice de proces din seria 9200 (buclă analogică)
Pe o buclă analogică pot fi înlocuite oricâte detectoare sau cuploare esserbus®. Aceaastă înlocuire
poate fi realizată în cele mai multe cazuri fără PC-ul de service, accesând doar nivelul de instalator al
centralei de detecţie a incendiilor din seria 8000.

Tip /mărimea înlocuire PC de Număr


service cod
necesar de eroare

La detectorul înlocuit corespund tipul şi circuitul extern.


De exemplu, se înlocuieşte un detector OTI multicriterial fără ieşire pe soclu nu ---
cu un nou senzor OTI multicriterial fără ieşire pe soclu.

Se schimbă tipul detectorului, circuitul extern rămânând nemodificat.


De exemplu, se va monta un detector multicriterial OTI în locul unui detector nu 081-087/
optic, fără modificare circuitului extern . 095

La înlocuire se îndepărtează circuitul extern; nu se modifică tipul


detectorului.
De ex. se înlocuieşte un detector multicriterial OTI cu ieşire de releu cu un da 088
detector multicriterial OTI fără ieşire de releu.
Modificarea tipului circuitului extern LED-releu sau invers nu va fi sesizată.

La înlocuire se va adăuga un circuit extern, tipul detectorului rămânând


neschimbat.
De ex., un detector multicriterial OTI fără ieşire de releu este înlocuit cu un nu 089
detector muticriterial OTI cu ieşire de releu.
Modificarea tipului circuitului extern LED-releu sau invers nu va fi sesizată.

Se înlătură un izolator, nemodificându-se tipul detectorului.


De ex., un detector multicriterial OTI cu izolator este înlocuit cu un detector da 088
muticriterial OTI fără izolator.

Se adaugă un izolator, nemodificându-se tipul detectorului. nu 090

Se modifică topologia buclei analogice. da 066


De ex. se va adăuga un nou detector într-o conexiune de tip linie.

Înlocuirea unui cuplor esserbus® cu un altul de acelaşi tip.


Un cuplor esserbus® defect cu 12 relee (tip eK12-REL) se înlocuieşte cu nu f ă ră
altul de acelaşi tip.
Programarea celor 12 relee nu se modifică.

Înlocuirea unui cuplor esserbus® cu un altul de tip diferit.


Un cuplor esserbus® se înlocuieşte cu altul de tip diferit sau se modifică da 080
programarea ieşirilor.

Înlocuirea unui cuplor esserbus® cu un detector automat şi invers. da 080

Înlocuirea unui buton de incendiu cu un cuplor esserbus® şi invers. da 080

154 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Semnificaţia codurilor de eroare
Semnificaţia codurilor de eroare de 3 cifre

La un deranjament al unui detector analogic de proces (seria 9200), pe cele 2 rânduri pentru text
suplimentar ale display-ului va fi afişat un cod de deroare de 3 cifre. Semnificaţia acestui număr şi
măsurile care trebuie luate pentru înlăturarea deranjamentului sunt prezentate în cele ce urmează.

Afişarea deranjamentului ca urmare a înlocuirii unui detector

Pe parcursul executării funcţiei de înlocuire a detectoarelor vor fi afişate pe diplay mesaje de eroare
care trebuie să corespundă modificărilor realizate. Dacă la încheierea funcţiei de înlocuire mai există
mesaje de eroare, se poate detecta rapid cauza deranjamentului pe baza codului afişat (vezi tabelele).

Cauze posibile şi măsuri care se iau la apariţia de deranjamente

Nr. cod Cauză posibilă Prima măsură de luat A 2-a măsură de luat
de eroare

001
002 Detector defect Înlocuire detector Se returnează detectorul la
003 fabricant

Perturbaţii Verificarea detectorului cu


004 electromagnetice puternice programul de diagnoză Se trimite detectorul la
sau detector defect 92tool sau 92graf (vers. fabricant pentru verificare
1.20), eventual verificarea
locului de montaj

Nivel prea mare de Verificarea existenţei unei Dacă defectul reapare,


005 iluminare la locul de montaj surse puternice de lumină detectorul va fi trimis la
al detectorului îndreptate spre detector. fabricant pentru verificare
Eventual, schimbarea
locului de montaj

Detectorul este murdărit cu Se curăţă detectorul şi se


006 praf de culoare deschisă verifică cu programul de ---
diagnoză 92tool sau 92graf

Detectorul este murdărit cu Se curăţă detectorul şi se


007 praf de culoare închisă verifică cu programul de ---
diagnoză 92tool sau 92graf

Senzorul optic a fost pentru Se curăţă detectorul şi se


008 scurt timp în afara verifică cu programul de ---
domeniului său de lucru diagnoză 92tool sau 92graf

Perturbaţii Deranjament cauzat de Decuplarea deranjamentului


009 electromagnetice puternice prezenţa unui consumator faţă de linia de detecţie.
ale senzorului optic, în de curent în imediata Verificaţi eventuala
domeniul 8-60kHz apropiere a detectorului. dispunere paralelă a liniei
(>50V/m) Eventual se va îndepărta de detecţie cu cablurile
detectorul purtătoare de curenţi tari

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 155


Semnificaţia codurilor de eroare

Nr. cod Cauză posibilă Prima măsură de luat A 2-a măsură de luat
de eroare

Scurtcircuit în camera de Se curăţă camera de


010 ionizare datorat unei ionizare şi se verifică cu Se înlocuieşte şi se trimite
substanţe conductoare programul de diagnoză detectorul la fabricant
92tool sau 92graf. Atenţie la
depunerile de sare sau fibre

Detectorul este murdărit cu Se curăţă detectorul şi se Se înlocuieşte cu alt tip de


011 o substanţă conductoare verifică cu programul de detector
diagnoză 92tool sau 92graf

Se verifică dacă detectorul


Detectorul este murdar sau Se curăţă detectorul şi se este montat în mediu umed.
012 umezit verifică cu programul de Eventual se aplică măsuri
diagnoză 92tool sau 92graf de protecţie, de ex. suportul
de montaj 781495 sau
adaptorul de soclu
781497/98

1) Viteză prea mare a


aerului la locul de montaj Se curăţă detectorul şi se
verifică cu programul de Se înlocuieşte cu alt tip de
013 2) Detectorul este murdărit diagnoză 92tool sau 92graf detector
cu o substanţă conductoare
sau este montat într-un loc
umed

Scurtcircuit la senzorul de Detector defect. Se


014 temperatură înlocuieşte şi se trimite la ---
fabricant

015 1) Contact imperfect al Detectorul se adaptează la


senzorului de temperatură mediu cu ajutorul Detectorul se înlocuieşte şi
programului de diagnoză se trimite la fabricant
2) Prima instalare la un loc 92tool sau 92graf
prea rece

016 vezi 001 --- ---

1) Detectorul este murdărit


017 cu o substanţă conductoare Se curăţă detectorul şi se Detectorul se înlocuieşte şi
018 sau este montat într-un loc verifică cu programul de se trimite la fabricant
umed diagnoză 92tool sau 92graf

2) Detector defect

019 Detectorul este murdărit cu Se curăţă detectorul şi se


o substanţă uleioasă verifică cu programul de ---
diagnoză 92tool sau 92graf

156 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Semnificaţia codurilor de eroare

Nr. cod Cauză posibilă Prima măsură de luat A 2-a măsură de luat
de eroare

020 Valori incorecte ale Se verifică numărul Se verifică modul de


021 curentului pe bucla detectoarelor, rezistenţa conectare al soclurilor
analogică liniei, respectiv lungimile de
cablu

Detectorul nu poate acţiona Se verifică modul de f ă ră


022 corect placa sa din soclu conectare al soclurilor

1) Eroarea apare pe
parcursul conectării liniei; se
deconectează linia şi se
reconectează după 1-2
minute
2) Eroarea apare la Eventual se aplică măsuri
023 Detectorul nu poate acţiona conectarea ieşirilor din de protecţie, de ex. suportul
corect placa sa din soclu soclu; se verifică dacă, în de montaj 781495 sau
cazul unei sarcini inductive adaptorul de soclu
există conectată dioda de 781497/98
protecţie. Atenţie la
capacitatea de comutare a
ieşirii.
3) Verificaţi eventuala
instalare într-un mediu
umed

Eventual se aplică măsuri


Detectorul nu poate acţiona Verificaţi eventuala instalare de protecţie, de ex. suportul
024 corect placa sa din soclu într-un mediu umed de montaj 781495 sau
adaptorul de soclu
781497/98

Un detector neautomat are Se verifică, cablarea acestei


025 un scurtcircuit pe linia sa linii externe D la scurtcircuit f ă ră
externă D

Este recunoscută o
026 întrerupere per linia externă Se verifică, cablarea acestei f ă ră
D a unui detector analogic linii externe D la întrerupere
D.

027 vezi 011 --- ---

Detectorul recunoaşte un Dacă există 2 detectoare cu Dacă există 1 detector cu


028 scurtcircuit după releul să acest defect->se caută un acest defect->se caută un
izolator scurtcircuit între cele 2 scurtcircuit între detector şi
detectoare centrală

033
034 vezi 001 --- ---
035

036 vezi 004 --- ---

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 157


Semnificaţia codurilor de eroare

Nr. cod Cauză posibilă Prima măsură de luat A 2-a măsură de luat
de eroare

Cuplorul esserbus® a Se verifică încadrarea în


037 recunoscut o eroare a limitele normale a tensiunii f ă ră
038 tensiunii sale externe externe a cuplorului
esserbus®

Comunicaţia dintre cuplorul


esserbus® şi centrală a fost Se informează serviciul f ă ră
039 perturbată pentru 100 pentru clienţi al fabricantului
secunde

Comunicaţia dintre cuplorul Verificvaţi funcţionarea


de comunicaţie esserbus® corectă a centralei 8010. Se
pentru centrala de detecţie remediază eventualele erori Se informează serviciul
043 şi stingere 8010 şio la centrala 8010, apoi se pentru clienţi al fabricantului
centrala 8010 a fost reconectează cuplorul de
perturbată pentru mai mult comunicaţie esserbus® de la
de 100 secunde tastatura centralei

Comunicaţia dintre cuplorul


de comunicaţie esserbus®
pentru centrala de detecţie Se informează serviciul
044 şi stingere 8010 şio pentru clienţi al fabricantului f ă ră
centrala 8010 a fost
perturbată pentru mai mult
de 100 secunde

048 vezi 001 --- ---

052 vezi 020 --- ---


053

060 vezi 028 --- ---

A fost modificată topologia Se conectează PC-ul de Se adaptează programarea


066 cablării service şi se face o de client
recunoaştere a configuraţiei

Setectorul având seria Se verifică dacă la locul de


specificată nu poate fi montaj detectorul lipseşte
067 adresat. Ddetectorul sau nueste răsucit complet Se înlocuieşte detectorul.
înlocuit la acest loc de în soclul de montaj. Se Se activează funcţia
montaj este defect sau conectează conexiunea şi Înlocuire în centrală
indisponibil se intră în regimul de test
pentru grupe

068 Deetectorul existent în acet Dacă nu se doreşte această


loc de montaj a fost montat Dacă se doreşte acest modificare se conectează
în alt loc. Unul sau mai lucru, se activează funcţia PC-ul de service şi se
multe detectoare au fost Înlocuire în centrală efectuează o nouă
schimbate între ele pe recunoaştere a cablării. Se
conexiune reprogramează datele de
client

158 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Semnificaţia codurilor de eroare

Nr. cod Cauză posibilă Prima măsură de luat A 2-a măsură de luat
de eroare

Există mai multe detectoare Dacă nu se doreşte această


069 pe conexiune decât cele modificare se conectează
programate în setul de PC-ul de service şi se
date-client efectuează o nouă ---
recunoaştere a cablării. Se
reprogramează datele de
client

Dacă se doreşte această


070 S-a modificat circuitul modificare se conectează
exterior al detectorului de la PC-ul de service şi se
locul de montaj efectuează o nouă ---
recunoaştere a cablării. Se
reprogramează datele de
client

Această înlocuire de Dacă nu se doreşte această


detectoare se poate efectua modificare se conectează
080 doar cu PC-ul de service, PC-ul de service şi se
deoarece acest detector efectuează o nouă ---
are date de client care nu recunoaştere a cablării. Se
pot fi generate de către reprogramează datele de
centrală client

La locul de montaj s-a Verificaţi dacă se doreşte Se montează tipul dorit de


instalat un detector OTI. într-adevăr modificarea detector şi se lansează din
081 Tipul de detector s-a tipului de detector. Dacă da, nou funcţia de înlocuire
modificat în comparaţie cu se reconectează bucla detectoare
datele de client analogică

La locul de montaj s-a Verificaţi dacă se doreşte Se montează tipul dorit de


instalat un detector OT. într-adevăr modificarea detector şi se lansează din
082 Tipul de detector s-a tipului de detector. Dacă da, nou funcţia de înlocuire
modificat în comparaţie cu se reconectează bucla detectoare
datele de client analogică

La locul de montaj s-a Verificaţi dacă se doreşte Se montează tipul dorit de


instalat un detector I. Tipul într-adevăr modificarea detector şi se lansează din
083 de detector s-a modificat în tipului de detector. Dacă da, nou funcţia de înlocuire
comparaţie cu datele de se reconectează bucla detectoare
client analogică

La locul de montaj s-a Verificaţi dacă se doreşte Se montează tipul dorit de


instalat un detector TM. într-adevăr modificarea detector şi se lansează din
084 Tipul de detector s-a tipului de detector. Dacă da, nou funcţia de înlocuire
modificat în comparaţie cu se reconectează bucla detectoare
datele de client analogică

La locul de montaj s-a Verificaţi dacă se doreşte Se montează tipul dorit de


instalat un detector TME. într-adevăr modificarea detector şi se lansează din
085 Tipul de detector s-a tipului de detector. Dacă da, nou funcţia de înlocuire
modificat în comparaţie cu se reconectează bucla detectoare
datele de client analogică

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 159


Semnificaţia codurilor de eroare

Nr. cod Cauză posibilă Prima măsură de luat A 2-a măsură de luat
de eroare

La locul de montaj s-a Verificaţi dacă se doreşte Se montează tipul dorit de


instalat un detector TD. într-adevăr modificarea detector şi se lansează din
086 Tipul de detector s-a tipului de detector. Dacă da, nou funcţia de înlocuire
modificat în comparaţie cu se reconectează bucla detectoare
datele de client analogică

La locul de montaj s-a Verificaţi dacă se doreşte Se montează tipul dorit de


instalat un detector TD. într-adevăr modificarea detector şi se lansează din
087 Tipul de detector s-a tipului de detector. Dacă da, nou funcţia de înlocuire
modificat în comparaţie cu se reconectează bucla detectoare
datele de client analogică

La locul de montaj s-a Dacă nu se doreşte această


modificat circuitul extern al modificare se conectează
088 detectorului. Detectorul nu PC-ul de service şi se
mai are acum nici un circuit efectuează o nouă ---
extern (releu/LED), nici un recunoaştere a cablării. Se
releu izolator reprogramează datele de
client

La locul de montaj s-a Verificaţi dacă se doreşte Se corectează montajul şi


modificat circuitul extern al într-adevăr existenţa unui se lansează din nou funcţia
089 detectorului. Detectorul are circuit extern. Dacă da, se de înlocuire detectoare
acum un circuit extern reconectează bucla
(releu/LED) analogică

La locul de montaj s-a Verificaţi dacă se doreşte Se corectează montajul şi


modificat circuitul extern al într-adevăr existenţa unui se lansează din nou funcţia
090 detectorului. Detectorul are releu izolator. Dacă da, se de înlocuire detectoare
acum un releu izolator reconectează bucla
analogică

La locul de montaj s-a Verificaţi dacă se doreşte Se montează tipul dorit de


instalat un detector O2T. într-adevăr modificarea detector şi se lansează din
095 Tipul detectorului s-a tipului de detector. Dacă da, nou funcţia de înlocuire
modificat faţă de se reconectează bucla detectoare
programarea din datele- analogică
client.

Detectoarele de fum cu ionizare sau detectoarele care au în componenţă un senzor cu ionizare


vor fi deschise doar de către persoane autorizate să efectueze această operaţiede către
organismele naţionale în domeniu (CNCAN).

160 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Semnificaţia codurilor de eroare
Mesaje de eroare pe display

Pe cel de-al doilea rând de text al display-ului pot fi afişate până la 3 mesaje de deranjament (eroare)
programate din fabrică, având câte 8 litere. Dacă evenimentului îi este asociat un text de deranjament ,
acesta va fi afişat automat pe display sau poate fi apelat cu tasta Param/ZT.

Text Cauză posibilă Prima măsură de luat A 2-a măsură de luat


deranjament
Siguranţă UBextern defectă. Verificaţi dacă siguranţa
UBext Scurtcircuit al tens. de este defectă sau există ---
alimentare UBextern scurtcircuit.
Siguranţă UBintern defectă. Verificaţi dacă siguranţa
UBint Scurtcircuit al tens. de este defectă sau demontaţi ---
alimentare interne grupa contructivă până la
dispariţia scurtcircuitului.
ULinie Siguranţă Ulinie defectă Verificaţi, respectiv înlocuiţi ---
siguranţa.
Cădere de tensiune pe linia Verificaţi linia de reţea,
kurz de reţea pentru o perioadă siguranţa de reţea. ---
scurtă
lang Cădere de tensiune pe linia Verificaţi linia de reţea, ---
de reţea. siguranţa de reţea.
ext.NT Deranjament al Verificaţi alimentatorul Verificaţi conexiunea de
alimentatorului extern extern. supraveghere.
Papier fehlt Hârtia imprimatei Înlocuiţi rola de hârtie. ---
încorporate este consumată.
Pârghia imprimatei nu a fost Aduceţi pârghia în poziţia
nicht bereit poziţionată corect după corectă. ---
înlocuirea hârtiei.
ohne Imprimanta încorporată nu Verificaţi cablarea şi ---
Spannung este alimentată. siguranţa UBextern
La conexiunea primară Verificaţi conexiunea
Kurzschl respectivă s-a recunoscut primară indicată (vezi. Prltg- ---
un scurtcircuit. Nr)
La conexiunea primară Verificaţi conexiunea
Kurz/Unt respectivă s-a recunoscut primară indicată (vezi. Prltg- ---
un scurtcircuit sau o Nr)
întrerupere.
La conexiunea primară Verificaţi contactele
Kom-Stör respectivă s-a recunoscut detectoarelor, eventual ---
un deranjament al înlocuiţi detectorul/modulul
comunicaţiei. în cauză
Pe parcursul conectării unei Localizaţi cauza erorii cu
Hochlauf bucle analogice, s-a produs 92GRAF sau 92 TOOL şi ---
un deranjament; ca rumare reconectaţi, respectiv
nu mai este posibilă reconfiguraţi bucla
funcţionarea corectă. analogică

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 161


Semnificaţia codurilor de eroare

Text Cauză posibilă Prima măsură de luat A 2-a măsură de luat


deranjament
Pe parcursul conectării Localizaţi cauza erorii cu
buclei analogice s-au 92GRAF sau 92 TOOL şi
recunoscut mai multe reconectaţi, respectiv
detectoare decât numărul reconfiguraţi bucla
Melder> programat în editorul de analogică. ---
date-client,
resp., La grupele cu diagnoză se
La o grupă cu diagnoză s-au verifică numărul
găsit în regimul de test mai detectoarelor şi se
multe detectoare decât programează corespunzător
numărul programat în în editorul de date-client
editorul de date-client.
Pe parcursul conectării Localizaţi cauza erorii cu
buclei analogice s-au 92GRAF sau 92 TOOL şi
Melder< recunoscut mai puţine reconectaţi, respectiv ---
detectoare decât numărul reconfiguraţi bucla
programat în editorul de analogică.
date-client.
Localizaţi cauza erorii cu
Rezultatul recunoaşterii 92GRAF sau 92 TOOL şi
Topolog. cablării acestei bucle nu reconectaţi, respectiv ---
este plauzibil. reconfiguraţi bucla
analogică.
Pe bucla analogică s-a S-au înlocuit detecoare - Dacă da, se execută funcţia
SerienNr. recunoscut un detector care mesaj plauzibil? Înlocuire detectoare pentru
nu este programat în a actualiza datele buclei
editorul de date-client. analogice.
La o cablare essernet® Verificaţi cablarea essernet® Verificaţi, respectiv înlocuiţi
Ltg.A redundantă, bucla 1 este grupa constructivă
deranjată. S-a comutat pe a essernet®
2-a buclă.
La o cablare essernet® Verificaţi cablarea essernet® Verificaţi, respectiv înlocuiţi
Ltg.B redundantă, bucla 1 este cutia de comutare
deranjată.
Pe parcursul regimului de Înlocuire CPU Master Doar la essertronic® 8008
CPU -1- funcţionare redundantă a
avut loc o comutare a CPU,
deoarece CPU Master este
defect.
Pe parcursul regimului de Înlocuire CPU Slave Doar la essertronic® 8008
CPU -2- funcţionare redundantă a
avut loc defectarea CPU
Slave
EEPROM Eroare scriere EEPROM a Înlocuire cartelă EEPROM Doar la essertronic® 8008
memoriei de evenimente.
Supravegherea modulului Înlocuire modul 4 grupe BM
Prüfkan. de 4 grupe BM nu mai este ---
posibilă din cauza unui
defect hardware.

162 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Fişă pentru datele buclei analogice a sistemului de detecţie a incendiilor din seria 8000

Text Cauză posibilă Prima măsură de luat A 2-a măsură de luat


deranjament
Convertorul AD de pe Înlocuire cartelă de bază,
cartela de bază este respectiv micromodul
AD-Wandl deranjat, sau ---
la bucla analogică sau la
modulele de 4 grupe BM,
convertorul AD este defect.
Pe parcursul regimului de Curăţare sau înlocuire
int.MSt. verificare a grupelor cu detector ---
diagnoză s-a recunoscut
murdărirea unui detector.
Pe parcursul regimului de Înlocuire detector
Rückset. verificare a grupelor cu ---
diagnoză nu s-a putut
reiniţializa un detector
Pe parcursul regimului de Înlocuire detector
verificare a grupelor cu
kein ESK diagnoză nu s-a putut ---
efectua controlul
reconectării unui detector
Pe parcursul regimului de Un detector neadresabil cu Respectiv, placa de
verificare a grupelor cu detecţie de prag a fost adresare a soclului
Adr.Fehl diagnoză EDM s-a conectat la grupa cu detectorului este defectă
recunoscut un detector cu diagnoză. sau s-a setat adresa 0
adresa 0. (nepermisă)
Fehl.24V Căderea tensiunii de linie de Verificaţi, respectiv înlocuiţi Înlocuiţi modulul
la modulul afişat. siguranţa ULinie.
Fehl.DAC Defect al convertorului DA Înlocuire modul ---
al micromodulului afişat.
La o grupă cu diagnoză sau Linia este încărcată cu Verificaţi ecranul cablului şi
Abfrage la un releu supravegheat nu influenţe perturbatoare cablarea
s-a putut citi o valoare
plauzibilă.
Ulinie< Căderea de tensiune a Modul avariat. Rezistenţa Verificaţi participanţii de pe
buclei, măsurată de la A>B buclei este prea mare. buclă.
este prea mare. Nu este
posibilă comanda
generatoarelor de semnal.
LtgWiders Rezistenţa buclei este prea Verificaţi lungimea cablului, Verificaţi clemele de
mare. Generatoarele de max. 1000m. conectare ale tuturor
semal nu pot fi acţionate la participanţilor de pe buclă.
volumul maxim.
Err.42V Căderea tensiunii de linie de Modulul de alimentare nu Modulul de bucă analogică
42V. este configurat pentru este defect.
regimul de 42V.
I-MesDef Eroare internă a modulului. Modul defect. Generator de semnal defect.

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 163


Fişă pentru datele buclei analogice a sistemului de detecţie a incendiilor din seria 8000

6 Îndrumător de proiectare
Fişă pentru datele buclei analogice a sistemului de detecţie a incendiilor din seria 8000

Bucla ............................... Instalator ........................................................

Obiectiv ..........................................................

164 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Fişă pentru datele buclei analogice a sistemului de detecţie a incendiilor din seria 8000

Fişă pentru datele buclei analogice a sistemului de detecţie a incendiilor din seria 8000

Bucla ............................... Instalator ........................................................

Obiectiv ..........................................................

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 165


Fişă pentru datele buclei analogice a sistemului de detecţie a incendiilor din seria 8000

Fişă pentru datele buclei analogice a sistemului de detecţie a incendiilor din seria 8000

Bucla ............................... Instalator ........................................................

Obiectiv ..........................................................

166 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Notiţe

Fişă pentru datele buclei analogice a sistemului de detecţie a incendiilor din seria 8000

Bucla ............................... Instalator ........................................................

Obiectiv ..........................................................

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 167


Notiţe

168 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Notiţe

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 169


Notiţe

170 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Indice alfabetic

Accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Activarea sectoarelor de acţionări la alarmă/TAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Acţionare - la alarmă/TAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Acţionare - la alarmă, deranjament şi dezactivare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Acţionare - la deranjament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Acţionare - la dezactivare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Acţionare - la prealarmă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Acţionare individuală - la alarmă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Acţionare individuală - la TAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Acţionare proprie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Acţionări la nivel de centrală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Acţionări limitate în timp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Afişaj individual de grupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 28, 35
Afişări la nivel de grupe de centrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 29, 36
Aplicaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Asociere funcţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Asocierea tastaturii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
AUTOEXEC.BAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 10

Bloc-notes electronic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132


Buclă analogică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Cartelă de bază - conectoare pentru micromodule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19, 26


Cartelă de extensie pentru micromodule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 27
Cartelă de periferice - conexiune primară internă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 27
Centrale (reţea) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39, 40
Cerinţe hardware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Citirea datelor de client - 800X, local, essernet® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Citirea datelor memoriei de evenimente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Cod de instalator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Completare automată - meniul buclei analogice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Comunicator - inhibare comandă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Comunicator - rezistenţă de supraveghere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Conectarea PC-ului de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Conexiuni primare interne ale centralei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
CONFIG.SYS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 10
Contact de capac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138, 139, 140
Contact de capac - afişare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Control la conectare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55, 85, 91
Controlul plauzibilităţii datelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Cuploare esserbus® - programare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Cuplor esserbus® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76, 77, 79
Cuplor esserbus® - tip 1 grupă (1 IN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Cuplor esserbus® - tip 12 REL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Cuplor esserbus® - tip 32 AE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Cuplor esserbus® - tip LMST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Cuplor esserbus® - tip 4 grupe/2 relee (4IN/2OUT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Cuplor esserbus® - tip 4 grupe/2 relee ca interfaţă de stingere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Date de client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132


Date de proiect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Definiţii de timpi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Deranjament reţea - mesaj întârziat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Detectoare - înlocuire pe bucla analogică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Dezactivare individuală a senzorilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Echipament de stingere - intrare de deranjament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65


Echipare centrală 8000C/M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Echipare centrală 8007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Echipare centrală 8008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000 171


Indice alfabetic
essernet® - comutare Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
essernet® - funcţionare redundantă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
essernet® - încărcare date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Fereastra datelor de proiect - afişare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39, 136


Fişier de tipărire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Funcţie de căutare - pentru grupe de acţionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Funcţie de căutare - pentru grupe de detectoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Funcţie de comutare - intrare de comandă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Funcţie de comutare comandată de eveniment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56, 86, 92
Funcţii de comutare comandate de eveniment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115, 122
Funcţii de comutare comandate de timp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Funcţionalitate specială . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Funcţionalitate ţară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

Gateway . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 143


Gateway - comunicator 800X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Gateway - comunicator subcentrală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Gateway - date acţionări . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Gateway - date grupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Gateway - interfaţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Gateway - încărcare texte centrală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Gateway - offset grupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Gateway - offset grupe de acţionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Gateway - releu acustic subcentrală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Gent - sistem 8000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Grupă analogică - interdependenţă de 2 grupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Grupă analogică - interdependenţă de 2 detectoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Grupe - interdependenţă de 2 detectoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Grupe - interdependenţă de 2 grupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57, 86, 93

Instalarea buclei analogice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74


Instalarea programului pentru datele-client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Interfaţă PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Interfaţă pentru centrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Interfaţă serială . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Interval de grupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Intrare de comandă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56, 86, 92
Intrări digitale - Ü1, Ü2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 28

Încărcare fişier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136


Închidere program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Memorie de evenimente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140


Memorie de evenimente - filtrarea afişării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Memorie de evenimente - selectarea domeniului de date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Memorie de evenimente - selectarea evenimentului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Meniu de start DOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Meniuri principale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Meniu de help . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Micromodul cu 4 relee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Micromodul de buclă analogică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Micromodule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Modul de buclă analogică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Modul de buclă analogică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Modul de buclă essernet® - tip I (62,5kBd) şi II (500kBd) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Modul de comandă ÜE (comunicator) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Modul de interfaţă BSL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Modul RS232/TTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Modul de 3 relee intern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 27
Modul de 3 relee şi 3 relee SaS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4362

172 Editor pentru datele-client ale sistemului de detecţie a incendiilor 8000


Modul de 4 grupe BM (EDM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55, 70, 99
Modul 4-Output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Modul 7-Output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Ocupare conectoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Ocuparea conectoarelor centralei 8000C/M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Ocuparea conectoarelor centralei 8007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Ocuparea conectoarelor centralei 8008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Ocuparea conectoarelor - limitări . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Panou de comandă pentru pompieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 30, 37


Partener de comunicaţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Programarea datelor specifice pentru centralele 800X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Recunoaştere cablare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Regim de revizie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Releu de inhibare a deranjamentului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vezi releu de reiniţializare
Releu de reiniţializare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Releu sumă-deranjamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Revizie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Setare imprimantă - lungime pagină . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133


Scurtă prezentare generală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Sectoare de acţionări . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Sectoare de detecţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Sectoare de detecţie/acţionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Sectoare şi timere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Selecţia limbii - la prima instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Selecţia limbii - texte de display implicite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Sistem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Specificaţie centrale - centrala 8008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Suprafaţă de programare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Ştergere în fereastra pentru bucla analogică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75


Ştergere număr grupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55, 85, 91
Ştergere numere grupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Text informativ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130


Texte de afişare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Texte suplimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Timer - puls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Timer de întârziere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Timer pentru sectoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Tip centrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Tip de acţionare - acustică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Tip de acţionare - inversă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63, 64, 89
Tip de acţionare - normală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Tipărire - meniuri individuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Variante de echipare - centrala 8000C/M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17


Variante de echipare - centrala 8007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Zile speciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124


Novar GmbH
Dieselstraße 2 • 41469 Neuss • Telefon (02137) 17-1 • Telefax (02137) 17-286 • www.Esser-Security.com

FB 798097RO / 05.2003

S-ar putea să vă placă și