Sunteți pe pagina 1din 9

PROCEDURA TEHNICA

Editia : 1
LUCRARI DE TERASAMENTE IN ALBIE Cod
Revizia: 0
PTE-004
Pag. 1 din 9

LUCRARI DE TERASAMENTE IN ALBIE


COD: PT – 004

LISTA DE SEMNATURI

Intocmit Aprobat - Administrator


Nume si prenume
Data
Semnatura

FISA DE EVIDENTA A EDITIILOR/REVIZIILOR

Nr. Editia: Revizia Data Parti modificate Aprobat /Nume /


Crt. Functia/Semnat.

LISTA DE DIFUZARE/ RETRAGERE

Nr. DESTINATAR Ex. Editia/ DATA SI NUME/SEMNATURA DE :


Crt Nr. Revizia PRIMIRE RETRAGERE
A. Documentului aplicabil A. Documentului retras

MODIFICARI EFECTUATE IN PROCEDURA


Nr.crt. Nr.pag. Nr.parag. Text existent Continutul modificarii
PROCEDURA TEHNICA
Editia : 1
LUCRARI DE TERASAMENTE IN ALBIE Cod
Revizia: 0
PTE-004
Pag. 2 din 9

1. SCOP
Prezenta procedură are drept scop stabilirea metodologiei de executie
terasamentelor la lucrarile de reprofilare a albiilor raurilor.

2. DOMENIU DE APLICARE
Prezenta procedură se aplică pentru procesele si tehnologiile executate de
Transilvania Grand Construct S.R.L.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

 normative si standarde in vigoare;


 proiect tehnic;
 caiete de sarcini.

4. TERMINOLOGIE, DEFINITII SI ABREVIERI

Terasament - totalitatea lucrarilor de pamanturi .


Compactare - Operatiune de indesare a pamanturilor cu mijloace mecanice
pentru reducerea volumului de goluri si respectiv cresterea densitatii aparente.
Decapare - Operatie de taiere sau sapare a unui strat de la suprafata terenului.
Grad de compactare - Raportul procentual dintre densitatea aparenta, efectiva a
pamantului in stare uscata si densitatea maxima obtinuta in conditii standard de
laborator.
Groapa de imprumut - Sapatura de forma regulata executata in vederea
obtinerii pamantului necesar executiei terasamentului in umpluturi.
Sapare: operatia de extragere a pamintului (rocilor), in vederea realizarii profilelor
transversale si longitudinale ale patului drumului, ale lucrarilor de colectare si evacuare
a apelor, a fundatiilor lucrarilor de arta sau protectie a drumurilor, sub nivelul terenului
natural;

5. DESCRIEREA PROCEDURII
Fluxul tehnologic corespunzator procesului de realizare a terasamentelor, este
alcatuit din etape distincte care impun conditii si procese specifice, astfel :
5.1. Conditii de mediu si tehnice
Conditiile de mediu se refera la natura, structura, configuratia si umiditatea
materialelor din alcatuirea terasamentelor si, in functie de volumul de lucrari proiectat,
determina modul de executare a terasamentelor, mecanizat sau manual, precum si
utilajele sau uneltele folosite.
Este interzisa folosirea in ramblee a paminturilor organice (mil, namol, pamint
vegetal), a paminturilor de consistenta scazuta (indice de consistenta sub 0,75),
paminturi care contin mai mult de 5 % saruri solubile in apa si paminturi anorganice
de calitate “rea” sau “foarte rea”. Deasemeni, este interzisa utilizarea materialelor
inghetate, care contin zapada sau gheata, care au umiditatea peste limitele
corespunzatoare unei compactari optime sau care contin materii organice in putrfactie
(radacini, iarba, frunze, crengi, etc.).
Executia lucrarilor de terasamente se sisteaza atunci cind conditiile de mediu nu
sunt corespunzatoare (temperaturi sub + 5° C, precipitatii abundente, etc.).
Utilajele si dispozitivele utilizate la executia terasamentelor, sunt:
PROCEDURA TEHNICA
Editia : 1
LUCRARI DE TERASAMENTE IN ALBIE Cod
Revizia: 0
PTE-004
Pag. 3 din 9

- utilaje care sapa, imprastie si niveleaza pamintul prin impingere (buldozer,


autogreder);
- utilaje care sapa si incarca (excavator, draglina, incarcator);
- utilaje speciale de sapat in spatii inguste;
- utilaje de sapat in stinca (pikon, pikamer, demolator);
- mijloace de transport (autobasculante, remorci, benzi rulante).
- utilaje de compactare (cilindri compactori, placi vibrante);
- utilaje pentru finisarea taluzurilor;
- autostropitoare pentru realizarea umiditatii optime de compactare.
In cazul executiei manuale a terasamentelor se utilizeaza: cazma, tirnacop,
lopata, ranga, roaba, placi vibratoare, maiuri de mina.
Pentru a se putea executa procesul de realizare a terasamentelor, este necesara
buna functionare a tuturor utilajelor si dispozitivelor folosite. Asigurarea unei bune
functionari se realizeaza prin verificarea zilnica, inainte de inceperea activitatii, a starii
tehnice a utilajelor sau uneltelor, a dimensionarii numarului lor in functie de frontul de
lucru si graficul de executie si a adaptarii lor la conditiile specifice de lucru.
In afara acestor verificari obligatorii zilnice, se face o supraveghere permanenta
a modului de functionare a instalatiilor si dispozitivelor mentionate precum si o
curatare, la incheierea programului, a tuturor pieselor si subansamblelor care, pe
parcursul fluxului tehnologic, au intrat in contact cu materialul procesat. De asemeni,
periodic, se efectueaza revizia utilajelor care cuprinde inspectarea atenta a tuturor
subansamblelor, instalatiilor si dispozitivelor, in vederea depistarii si inlaturarii
posibilelor cauze care favorizeaza aparitia defectiunilor sau disfunctionalitatilor.
Produsele utilizate pentru efectuarea procedurii, sunt reprezentate de diferitele
tipuri de paminturi sau roci care sunt supuse operatiunilor de sapare, transport si
compactare.
Produsele consumabile pe durata efectuarii procedurii sunt carburantii,
lubrifiantii, apa, explozibilii si piesele de schimb. In cazul utilizarii explozibililor la
efectuarea sapaturii, procesele sunt executate de personal specializat si autorizat in
efectuarea acestui gen de lucrari.
5.2. Procese premergatoare
- dupa incheierea contractului de executie in care se prevad lucrari de
terasamente si dupa primirea documentului “ Ordin de incepere a lucrarilor “,
conducerea dispune inceperea efectiva a lucrarii;
- R.O.S.T. intocmeste si inainteaza spre aprobare si avizare documentatia
tehnica de instituire a restrictiilor de circulatie si asigura punctul de lucru cu
setul de semnalizare si dirijare a traficului necesar, in conformitate cu
schemele de semnalizare adoptate, atunci cind amplasamentul si executia
lucrarii afecteaza traficul rutier;
- se stabileste diagrama miscarii pamintului; atunci cind materialul excavat
este in exces sau nu prezinta aptitudini de utilizare pentru umpluturi, se
stabilesc locatii pentru depozite definitive; atunci cind materialul excavat este
insuficient sau nu prezinta aptitudini de utilizare pentru umpluturi, se
stabilesc locatii pentru infiintarea gropilor de imprumut; depozitele si gropile
de imprumut nu trbuie sa afecteze stabilitatea terasamentelor existente sau
sa dea nastere la fenomene de eroziuni ale terenului existent;
- se stabileste tehnologia de executie a terasamentelor, avind in vedere criterii
tehnico – economice care privesc natura si starea pamintului, pozitia lucrarii
fata de nivelul terenului natural sau al apei, relief, distanta de transport,
volum de sapatura si umplutura, costuri unitare, necesar de manopera,
termen de executie, astfel incit sa fie obtinut un proces tehnologic unitar,
realizat cu scule si utilaje dependente intre ele din punct de vedere a
succesiunii operatiilor si a productivitatii;
PROCEDURA TEHNICA
Editia : 1
LUCRARI DE TERASAMENTE IN ALBIE Cod
Revizia: 0
PTE-004
Pag. 4 din 9

- in functie de distanta de transport si capacitatea atelierului de compactare,


se stabileste numarul de autobasculante necesar transportului materialului
rezultat din sapatura;
- seful formatiei de lucru convoaca, in prealabil, reprezentantul beneficiarului
in vederea verificarii si aprobarii setului de semnalizare si dirijare a traficului
si modul de amplasare al acestuia, atunci cind este cazul, precum si predarii,
respectiv, primirii amplasamentului lucrarii si a reperilor de cota materializati,
pe baza de proces verbal;
- inainte de inceperea efectiva a lucrarilor de terasamente, atunci cind pamintul
excavat este utilizat la umpluturi, se face un calcul comparativ estimativ al
volumelor de sapatura, respectiv umplutura necesare a fi realizate; in functie
de diferentele constatate, se stabileste necesarul de material provenit din
gropile de imprumut precum si locatiile acestora; deasemeni, se preleveaza si
analizeaza probe de pamint din toate sursele propuse a fi utilizate la
umpluturi, in vederea stabilirii aptitudinii si conditiilor de procesare specifice;
se pregateste amplasamentul lucrarii prin defrisarea arborilor, arbustilor si tufisurilor,
demontarea sau demolarea unor constructii, lucrari de arta sau structuri mai vechi.
- se traseaza lucrarile, adica se fixeaza pe teren forma si dimensiunile exacte,
in plan si in elevatie a sapaturii sau a umpluturii, in conformitate cu planul de
situatie sau planul de trasare;
- la toate procesele de executie a terasamentelor in amplasamentele carora
exista pamint vegetal, acesta se sapa si se depoziteaza separat, in vederea
utilizarii ulterioare pe taluzele nou create sau la refacerea suprafetelor
afectate pe timpul desfasurarii lucrarilor.

5.3. Procese curente


- concomitent cu amplasarea setului de semnalizare, atunci cind este cazul, se
aduc utilajele si dispozitivele necesare executarii terasamentelor pe
amplasamentul pregatit anterior;
- sapaturile manuale se executa pentru volume mici de sapatura, la lucrari
izolate sau inaccesibile utilajelor sau pentru finisarea sapaturilor executate
mecanizat; se are in vedere mentinerea in permanenta a unei distante de 3
m intre lucratori, astfel incat sa se evite accidentarile cauzate de manevrarea
uneltelor precum si, pentru o circulatie sigura, realizarea unei banchete de
minim 75 cm pe conturul sapaturii; atunci cind in documentatia tehnica,
datorita naturii terenului sau a adincimii sapaturii, sunt prescrise sprijiniri,
acestea sunt executate in conformitate cu procedura specifica, in vederea
mentinerii dimensiunilor sapaturii dar si protectiei celor ce o efectueaza;
atunci cind este necesara evacuarea materialului sapat, transportul se face cu
roaba pina la punctul de depozitare, pe un traseu amenajat anterior;
- la constructiile anexe, acolo unde realizarea terenului de fundare sau a
terasamentelor se poate face numai manual, compactarea se face cu utilajele
si uneltele mentionate, astfel incit sa fie realizat gradul de compactare impus;
- sapatura mecanizata se executa pentru volume mari de sapatura, lucrari
concentrate pe suprafete relativ reduse, utilajele de sapat si performantele
lor determinind numarul si caracteristicile mijloacelor de transport, a utilajelor
de compactare, etc.; in functie de configuratia terenului, sapatura se poate
executa in straturi, pe terenuri relativ plane sau, la terenuri inclinate, frontal;
in acelasi timp cu executarea sapaturii se efectueaza si taluzarea la pantele
proiectate;
- pentru a nu suferi degradari terenul de fundare, in cazul in care fundatia nu
se poate executa imediat dupa terminarea sapaturii, aceasta se opreste
deasupra cotei de fundare cu: 20 cm, in paminturi argiloase, 25 cm in nisipuri
PROCEDURA TEHNICA
Editia : 1
LUCRARI DE TERASAMENTE IN ALBIE Cod
Revizia: 0
PTE-004
Pag. 5 din 9

fine si 45 cm in paminturi sensibile la umiditate, saparea acestui strat


facindu-se in momentul premergator executarii fundatiei;
- deasemeni, pe toata durata executarii sapaturii, se evita stationarea apelor
pluviale sau de infiltratie pe platforma obtinuta in urma sapaturii, prin
realizarea de santuri de garda perimetrale incintei si amenajarea platformei
cu o panta de scurgere catre exterior, daca acest lucru este posibil sau, in
cazul sapaturilor adinci, cu base de colectare;
- atunci cand in sapatura se descopera o combinatie de materiale
corespunzatoare si necorespunzatoare, materialul corespunzator se va excava
separat, in vederea reutilizarii, evitindu-se contaminarea cu materialul
necorespunzator;
- atunci cind pamantul intalnit la nivelul proiectat nu prezinta calitatea
specificata sau capacitatea portanta ceruta, se convoaca consultantul in
vederea stabilirii masurilor care se impun a fi luate;
- atunci cind pentru consolidarea terasamentelor s-a stabilit solutia de utilizare
a goegrilelor, acestea se pozitioneaza pe intreaga latime a bazei rambleului
prin derularea manuala a sulurilor de geotxtil in vederea eliminarii posibilitatii
de aparitie a valuririlor si o ptrecere de 20 cm intre tronsoane pe sens
longitudinal; atunci cind terasamentele sunt sprijinite, se executa si alte
straturi de geotextil (numarul acestora este specificat in documentatia
tehnica), pozitionate pe o lungime de 4 m de la intradosul drenului din
spatele zidului de sprijin spre centrul rambleului;
- in cazul sapaturilor in stanca sau in cazul demolarii unor amenajari mai vechi,
sapatura se executa de la cota cea mai ridicata in jos, astfel incit sa se evite
accidentarile cauzate de desprinderea, in urma vibratiilor create, a unor
blocuri sau portiuni de material si rostogolirea lor; atunci cand volumul de
sapatura este mare sau roca este dura, se executa sapaturile cu explozivi, pe
baza unor proiecte speciale care tin cont de conditiile geologice si de relief
locale si precizeaza planul de amplasare a forajelor, incarcatura si masurile de
protectie necesare;
- transportul materialului excavat, face parte din lantul tehnologic de executie
a terasamentelor; daca acest material nu poate fi utilizat in cadrul lucrarii
respective, atunci se respecta specificatiile documentatiei tehnice sau
dispozitiile investitorului cu privire la locul si modul de depozitare;
- platformele de pamint natural rezultate in urma executarii sapaturii in deblee
sau decopertarii pamintului vegetal de sub ramblee, se compacteaza pina la
atingerea gradului de compactare Proctor Normal de 100 %, masurat la
adincimea de 30 cm; daca natura terenului natural nu permite atingerea
acestui grad de compactare se convoaca consultantul;
- atunci cind declivitatea terenului natural de sub ramblee este mai mare de 20
%, se executa trepte de infratire cu inaltimea egala cu grosimea straturilor
proiectate care formeaza umplutura si cu panta transversala de 4 % spre
exterior;
- pentru evitarea tasarilor ulterioare sub actiunea factorilor naturali, a greutatii
proprii sau a solicitarilor produse de incarcari exterioare, materialele
componente ale terasamentelor se compacteaza artificial, deoarece, prin
sapare, toate paminturile isi maresc volumul initial, micsorindu-si densitatea
aparenta datorita cresterii volumului golurilor;
- calitatea compactarii este influentata de grosimea stratului prin faptul ca
aceasta se stabileste in functie de materialul utilizat, de adincimea de actiune
a utilajului de compactare si de diametrul maxim al granulelor;
PROCEDURA TEHNICA
Editia : 1
LUCRARI DE TERASAMENTE IN ALBIE Cod
Revizia: 0
PTE-004
Pag. 6 din 9

- numarul de treceri care reprezinta numarul de miscari dus – intors efectuate


succesiv de catre utilajul de compactat, pe aceeasi urma, influenteaza,
deasemeni, calitatea compactarii;
- pentru a atinge gradul de compactare specificat in documentatia tehnica si in
caietele de sarcini, umiditatea materialului compactat va fi cit mai apropiata
(± 2%) fata de umiditatea optima de compactare Woptim;
- parametrii de compactare (grosimea stratului, numarul de treceri, Woptim) se
stabilesc pe tronsoane experimentale, pentru volume de terasamente mai
mari de 5000 m3 sau sunt luati din literatura de specialitate, pentru volume
de terasamente mai mici de 5000 m3;
- in conformitate cu prescriptiile documentatiei tehnice si a tehnologiei de
executie adoptate, materialul utilizat la realizarea terasamentului se asterne
in straturi uniforme si continui, cu panta transversala de 4 % spre exterior,
pe lungimea tronsonului de compactat care nu depaseste 500 m;
- compactarea se executa pe fasii paralele cu axul drumului sau cu latura cea
mai mare, atunci cand se excuta terasamente sau se realizeaza terenul de
fundare pentru lucrari de arta, protectie sau sustinere;
- compactarea se incepe de la partea cea mai joasa, prin treceri succesive,
asfel ca suprapunerea pe urma anterioara sa fie de minim 15 cm;
- numarul de treceri prescris nu se realizeaza de la inceput in acelasi loc, ci se
acopera intreaga suprafata a stratului de compactat, dupa care se reia
operatia, ca la prima trecere, pana la realizarea numarului de treceri impus;
- in timpul compactarii se evita socurile mecanice, stationarea utilajului pe
suprafata de compactare, virajele si manevrele bruste si, de asemeni, se
respecta viteza constanta de lucru;
- executia acestor trepte incepe de jos in sus astfel ca pamintul de la treapta
superioara sa fie folosit la treapta inferioara;
- dupa compactarea unui strat, nu se trece la realizarea urmatorului decit dupa
ce au fost luate probe, in conformitate cu prescriptiile caietului de sarcini si,
in urma analizei lor, s-a constat ca a fost atins gradul de compactare cerut;
- in cazul in care materialul asternut nu are umiditatea optima de compactare,
se procedeaza la udarea lui, prin stropirea uniforma a stratului asternut sau
udarea in depozit, dupa care se reia compactarea pina la obtinerea
rezultatelor solicitate;
- la realizarea umpluturilor cu material din derocari, nu se folosesc blocuri cu
laturi mai mari de 0,50 m, se asigura impanarea materialului asternut si
compactarea lui cu vibratoare grele de 12 – 16 tone;
- deasupra umpluturilor realizate cu material din derocari, se realizeaza un
terasament din pamint corespunzator, de minim 2 m inaltime;
- pentru fiecare strat asternut si compactat se verifica gradul de compactare
(minim 6 teste la 2000 mp executati), panta transversala si grosimea;
- la fiecare al treilea strat, dupa ploaie si la ultimul strat, se fac masuratori
deflectometrice;
- taluzurile care urmeaza a fi acoperite cu strat vegetal, se taie in trepte sau se
ranforseaza cu cleionaje (din brazde, nuiele, elemente prefabricate), se
acopera cu strat vegetal, se fertilizeaza si insemanteaza.

5.4. Actiuni de protectie a mediului


5.4.1. Sol
- decopertarea pamintului vegetal de pe amplasamentului lucrarii si depozitarea
acestuia in locatii aprobate;
- inchiderea etansa si acoperirea cu prelate a benelor mijloacelor de transport;
PROCEDURA TEHNICA
Editia : 1
LUCRARI DE TERASAMENTE IN ALBIE Cod
Revizia: 0
PTE-004
Pag. 7 din 9

- depozitarea in spatii amenajate, utilizarea (atunci cind este posibil) sau


transportul in locatii aprobate a deseurilor rezultate din activitatile de productie;
- efectuarea intretinerii utilajelor si echipamentelor pe platforme amenajate;
- colectarea, depozitarea si predarea uleiurilor uzate;
- asternerea pamintului vegetal in vederea refacerii conditiilor initiale de mediu
sau a amenajarii terenului temporar ocupat sau ramas liber de constructii.
5.4.2. Aer
- aducerea motoarelor termice la parametrii normali de functionare.
5.4.3. Apa
- efectuarea intretinerii utilajelor, echipamentelor si mijloacelor de transport auto
pe platforme amenajate.

6. RESPONSABILITATI

6.1 Sef proiect executie


 Urmareste ducerea la indeplinire a termenelor stabilite a masurilor dispuse prin
actele de control sau prin documentele de receptie ale lucrarilor.
 Aproba procurarea de materiale si produse precum si angajarea de servicii numai
de la subcontractanti care asigura conditiile prevazute de Regulamentul privind
agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii si
de Regulamentul privind certificarea calitatii produselor folosite in constructii
 Dispune oprierea lucrarilor ori de cate ori se constata abateri de la cerintele de
calitate, stabileste tratarea neconformitatilor si aplicarea de masuri corective.

6.2 Sef santier


 Asigura respectarea prevederilor procedurii tehnice de executie la realizarea
lucrarilor
 Raspunde de respectarea proiectului si a detaliilor de executie.
 Raspunde de efectuarea inspectiilor si a incercarilor prevazute in PCCVI
 Raspunde de utilizarea in executia numai a produselor si procedeelor prevazute
in proiecte, certificate calitativ sau pentru care eixsta agremente tehnice,
accepta inlocuirea acestora cu altele numai pe baza solutiilor stabilite de
proiectant cu acordul investitorului.
 Raspunde de convocarea factorilor care trebuie sa participle la verificarea
lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei si asigurarea conditiilor
necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare a
lucrarilor.
 Raspunde de solutionarea neconformitatilorm, a defectelor si neconcordantelor
aparute in fazele de executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant.
 Opreste utilizarea materialelor pentru care a primit de la laborator buletine de
incercare din care rezulta ca nu se indeplinesc conditiile de calitate, opreste de
asemenea executia lucrarilor la care buletinele de incercare indica existent unor
abateri de la prevederile proiectelor sau de la cerintele de calitate.
 Supune la receptive numai lucrari care corespund cerintelor de calitate si pentru
care s-au predate investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a
constructiei.
 Asigura aducerea la indeplinire la termenele stabilite a masurilor dispuse prin
actele de control sau prin documente de receptive a lucrarilor de constructii.
 Raspunde de initierea si aplicarea actiunilor corrective si preventive necesare
eliminarii cauzelor neconformitatii constatate la executia lucrarilor ca urmare a
auditurilor interne, a controlului calitatii lucrarilor sau a inspectiilor organelor
abilitate.
PROCEDURA TEHNICA
Editia : 1
LUCRARI DE TERASAMENTE IN ALBIE Cod
Revizia: 0
PTE-004
Pag. 8 din 9

 Raspunde de respectarea conditiilor de manipulare, transport, depozitare a


materialelor si produselor si de livrarea acestora la punctele de lucru cu
documente de certificare a calitatii.

6.3 Controlorul tehnic de calitate
 Asigura ca nu este permisa continuarea executiei unor lucrari la care s-au
constat abateri de la proiect si reglementarile tehnice si s-au utilizat produse
care nu sunt conforme cu conditiile specificate, verifica si asigura ca
neconformitatile constatate sa fie tratate si remediate conform procedurii.
 Elaboreaza planul de control calitate
 Efectueaza controlul calitatii la lucrari, avand drept obiectiv monitorizarea
proceselor respective si eliminarea cauzelor de functionare necorespunzatoare.
In efectuarea controalelor se bazeaza pe prevederile procedurilor sistemului de
management al calitatii si pe procedurile de process, respective a planului
calitatii specific lucrarii.
 Neconformitatile pe care le constata cu ocazia controalelor le inscribe in
rapoartele de neconformitate cu propuneri de actiuni corrective si preventive si
totodata stabileste impreuna cu seful de santier masurile necesare pentru
remedierea deficientelor constatate, pe care le inscrie in nota de control.
 Verifica colectarea, indexarea, indosarierea, arhivarea, pastrarea si eliminarea
inregistrarilor calitatii. In acest sens controleaza intocmirea documentatiei
privind executia lucrarilor conform prevederilro Regulamentului de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

6.4Responsabilul tehnic cu executia atestat


 Asigura ca executia lucrarilor de constructii sa se desfasoare conform
prevederilor proiectului si a planului calitatii si ca sunt in curs de satisfacere
conditiile specificate referitoare la calitate.
 Admite executia lucrarilor de constructii numai pe baza proiectelor si a detaliilor
de executie verificate de specialist verificatori de proiecte atestati.
 Raporteaza Directorului General modul de functionare a sistemului de
management al calitatii si solicita oprirea executiei lucrarilor de constructii in
cazul in care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile
proiectului de executie si permite reluarea lucrarilor numai dupa remedirea
acestora.
 Supravegheaza calitatea lucrarilor prin monitorizari si verificari continue ale
stadiului executiei efectuand urmatoarele verificari:
- Verifica si elaboreaza proiecte tehnologice de executie, procedure tehnice
si proiecte de organizare
- Verifica lucrarile si avizeaza documentele si inregistrarile calitatii intocmite
pe parcursul realizarii acestora
- Intocmeste si tine la zi un registru de evidenta a lucrarilor de contructii pe
care le coordoneaza tehnic si de care raspunde
- Pune la dispozitia organelor de control toate documentele necesare pentru
verificarea respectarii Regulamentului de verificare si expertizare tehnica
de calitate a proiectelor si a executiei lucrarilor de contructii
 Asigura ca identificarea stadiului inspectiilor si incercarilor sa fie mentinuta asa
cum s-a definit in planul calitatii si/sau in procedurile documentate pe tot
parcursul executiei in scopul supunerii la receptie numai a constructiilor la care
sunt effectuate inspectiile si incercarile cerute.

7. INREGISTRARI – FORMULARE
PROCEDURA TEHNICA
Editia : 1
LUCRARI DE TERASAMENTE IN ALBIE Cod
Revizia: 0
PTE-004
Pag. 9 din 9

Inregistrarile cerute de legislatie in vigoare conform normelor:


1. Buletin de analiza cauze de laborator.
2. Proces verbal de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse.
3. Buletine de verificare a gradului de compactare.
4. Formular de inregistrare a masuratorilor topometrice.

S-ar putea să vă placă și