Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

FACULTATEA DE PROTECŢIA MEDIULUI


DOMENIUL: INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE
PROGRAMUL DE STUDIU: CONTROLUL ŞI EXPERTIZA
PRODUSELOR ALIMENTARE
FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ZI

LUCRARE DE LICENŢĂ

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC
Şef. lucr. dr. ing. POPOVICI MARIANA

ABSOLVENT
LUCACI IONUŢ-BOGDAN

ORADEA
2011
UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FACULTATEA DE PROTECŢIA MEDIULUI
DOMENIUL: INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE
PROGRAMUL DE STUDIU: CONTROLUL ŞI EXPERTIZA
PRODUSELOR ALIMENTARE
FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ZI

OBŢINEREA MAGIUNULUI DE
PRUNE PRIN CONCENTRARE ÎN
VACUUM ŞI CAZANE DUPLICAT

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC
Şef. lucr. dr. ing. POPOVICI MARIANA

ABSOLVENT
LUCACI IONUŢ-BOGDAN

ORADEA
2011
CUPRINS
INTRODUCERE...........................................................................................................................3
Cap I. MATERII PRIME ŞI AUXILIARE.................................................................................5
1.1.Valoarea nutritivă a fructelor în alimentaţie ...................................................................................... 5
1.2. Materia primă ................................................................................................................................... 8
1.3. Materii auxiliare.............................................................................................................................. 14
1.4. Ambalaje........................................................................................................................................... 16
Cap II. TEHNOLOGIA GENERALĂ DE FABRICARE A MAGIUNULUI DE PRUNE..20
2.1.Schema tehnologică de fabricaţie...................................................................................................... 20
2.2.Trasabilitate....................................................................................................................................... 26
2.2.1.Aspecte generale privind trasabilitatea ......................................................................... 26
2.2.2. Cerinţele trasabilităţii.....................................................................................................26
2.2.3. Utilitatea sistemelor de trasabilitate...............................................................................27
2.2.4. Tipuri de trasabilitate.....................................................................................................28
2.2.5. Caracteristicile sistemelor de trasabilitate.....................................................................28
2.2.6. Modalităţi de identificare a produselor...........................................................................29
2.2.7. Componentele sistemului de trasabilitate internă...........................................................29
2.3.Caracteristici organoleptic................................................................................................................. 33
2.4.Caracteristici fizico-chimice.............................................................................................................. 34
2.5.Caracteristici microbiologice.............................................................................................................. 35
2.6.Defecte de fabricaţie........................................................................................................................... 35
Cap III. OBŢINEREA MAGIUNULUI DE PRUNE PRIN CONCENTRARE ÎN VACUUM
ŞI CAZANE DUPLICAT ......................................................................................................36
3.1.Principiul concentrării.........................................................................................................................36
3.2.Instalaţii de concentrare.......................................................................................................................39
3.2.1. Cazanul duplicat...............................................................................................................39
3.2.2. Concentrator vacuum.......................................................................................................41
3.3.Procesul tehnologic de obţinere a magiunului în concentrator şi cazane duplicat..............................42
CONCLUZII................................................................................................................................47
BIBLIOGRAFIE..........................................................................................................................49

S-ar putea să vă placă și