Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Explică noțiunile de geografie fizică,geografie umană

2.Explică noțiunea de hartă politică.

3.Enumeră perioadele principale de formare a hărții politice a lumii

4.Ce schimbări s-au produs pe harta politică a lumii după primul Război Mondial?

5.Ce etapă de formare a hărții politice a lumii a suferit schimbări radical?

6.Argumentați ce este P.I.B. și P.N.B

7.Explică noțiunea de stat- republică,3 exemple.

8 . Explică noțiunea de stat- monarhie,3 exemple

9.Identifică criteriile de clasificare a statelor lumii

10.Numiți criteriile de clasificare a statelor lumii după gradul de asigurare

11.Explicați noțiunea de condiții natural

12.Explicați noțiunea de resurse natural

13. Enumerați clasificarea resurselor naturașe după geneză și exemplificați

14. Enumerați clasificarea resurselor naturașe după gradul de epuizare și exemplificați

15. Enumerați clasificarea resurselor naturașe după sfera de utilizare

16.Care sunt principalele componente ale resurselor climatice și ce reprezintă?

17.Ce resurse se includ în categoria resurselor climatice?

18.Enumerați unitățile acvatice care alcătuiesc resursele de apă

19.Explică importanța substanțelor utile în economia mondială

20.Cum se clasifică resursele de substanțe minerale utile ,exemplifică?

21.Argumentează rolul pădurilor pentru natură și pentru activitatea umană

22.Explică importanța resurselor faunistice

23.Argumentează rolul solului ca mijloc de existența a omului?

24.Explică noțiunile de natalitate și mortalitate

25,Argumentează tipurile de reproducere a populației

26.Ce politică demografică ar trebui să promoveze guvernul Republicii Moldova?

27.Explică noțiunile de migrație,emigrație și imigrație


28.Enumeră și exemplifică tipurile principale de migrație a populației

29.Explică factorii care au influiențat repartiția și densitatea populației

30.Care zone climatice sunt mai favorabile pentru viața omului,explicați?

31.Explică noțiunea de rasă umană și tipurile ei

32.Explică noțiunea de religie și argumentează principalele tipuri de religii

33.Explică noțiunea de regiune etnolingvistică și principalele familii de limbi

34.Explică noțiunile de populație aptă de muncă și populație întreținută

35.Enumeră după ce indici se caracterizează populația Terrei?

36.Explică ce reprezintă piramida vârstelor și a sexelor?

37.Propune câteva căi de soluționare a problemei șomajului în Republica Moldova

38.Descrie principalele particularități de așezări urbane și așezări rurale

39.Explică următoarele noțiuni:urbanizare,megapolis ,suburbanizare

40.Explică avantajele și dezavantajele vieții în orașele mari și în localitățile rurale

1.Ce schimbări au avut loc pe harta politică ,în etapa a treia din perioada contemporană
,asupra Republicii Moldova ?

2.Care este cel mai asigurat continent cu resurse climatice,iar cel cu resurse de apă?

3.Care este primul stat în lume după rezervele de cărbune,după rezervele de petrol,după
rezervele de gaze natural?

4.Care este statul cu cel mai înalt si cel mai scăzut grad de împădurire ?

5.Care este statul cu cel mai înalt si cel mai mic valoare a natalității ?

6. Care este statul care înregistrează cea mai redusă și cea mai ridicată rată a mortalității?

7.Enumeră principalele trei state care înregistrează cel mai mare număr de emigranți și
imigranți

8.Enumeră primele trei state ale lumii în care predomină populație masculină și respective cea
femenină

9.Enumeră cel puțin trei megapolisuri de pe Terra și argumentează?

10.Explică care este cea mai populată regiune de pe Terra și de ce?