Sunteți pe pagina 1din 2

Numele şi prenumele ________________________________

Greuceanu
de P. Ispirescu

1. A fost odată un împărat, numit:


a) Împăratul Roşu; b) Împăratul Verde; c) Împăratul Negru
2. Zmeii furaseră:
a) munţii; b) soarele şi luna; c) o fată
3. Pe vremea aceea trăia un viteaz numit:
a) Prâslea; b) Făt-Frumos; c) Greuceanu
4. Greuceanu luă cu dânsul pe:
a) mama sa; b) fratele său; c) tatăl său
5. Faurul-pământului a făcut din fier:____________________________________
6. La locul despărţirii s-a întors mai întâi: ________________________________
7. La casele zmeilor Greuceanu s-a dat de trei ori peste cap şi s-a prefăcut întâi în:
a) oaie; b) fluture; c) porumb
8. A doua oară Greuceanu s-a prefăcut în: ________________________________
9. Greuceanu a luptat cu cei trei:
a) lupi; b) zmei; c) porumbei
10. Corbul i-a adus lui Greuceanu ______________________________________
11. Cula din Codru Verde era încuiată cu :
a) cheiţă de aur; b) lacătul; c) degetul mic al zmeului
12. Greuceanu a reuşit să elibereze pentru oameni: ______________________________
13. La întoarcere Greuceanu a omorât _________________________ care erau
transformate în ________________________ şi _________________________
14. Mama zmeoaicelor s-a transformat într-un ______________________________
15. Ajunsă la Faurul-pământului, zmeoaica a înghiţit _________________________
16. Din muntele de fier, Greuceanu a primit de la Faurul-pământului _______________
17. Diavolul şchiop îi fură lui Greuceanu:
a) caii; b) căruţa; c) paloşul
18. Ca să recupereze paloşul, Greuceanu s-a dat de trei ori peste cap şi s-a transformat în
___________________ cu care a sfărâmat ______________________ ca să-şi găsească
___________________.
19. Greuceanu s-a însurat cu fata împăratului şi nunta a ţinut:
a) trei zile; b) trei ani; c) trei săptămâni
20. Basmul s-a terminat cu victoria:
a) binelui; b) răului; c) diavolului