Sunteți pe pagina 1din 3

Scoala gimnaziala nr.

25 Brasov
An scolar 2020-2021

FIŞA ELEVULUI
CLASA A III-A C

NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI ………………………………………………………….……

I. DATE PERSONALE
a. Domiciliul………………………………………………………………..………………………
b. Familia Tatǎl : nume: …………………… prenume: ……………………, tel……………………
Mama: nume ……………………. prenume: ………………………tel……………………

II. DATE ASUPRA MEDIULUI FAMILIAL

1. Armonie în familie Conflicte Familie dezorganizatǎ

2. Condiţiile materiale ale familiei

foarte bune bune modeste nesatisfǎcǎtoare


………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……

III. DATE MEDICALE SEMNIFICATIVE:


- probleme de sănătate/ medicale apărute în ultimul an……………………………………………
- eleva/-ul poartă ochelari □da □nu
Dacă da, cât timp şi pentru ce sunt ochelarii? ……………………………………………..………….

IV. DATE ASUPRA ŞCOLARITǍŢII

1. Interese deosebite ale elevului pentru anumite concursuri (şcolare şi extraşcolare):


………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
2. Cum credeţi că se manifestă copilul dumneavoastră în timpul orelor de curs?
atenţie receptivitate participare la discuţii
Detaliaţi, dacă doriţi: ……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
3. Modul de pregǎtire a lecţiilor: cu regularitate prin efort propriu nu are iniţiativǎ proprie
4. Care consideraţi că sunt factorii explicativi ai succesului sau insuccesului şcolar al copilului?
………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….…
5. Ce îi place la şcoală cel mai mult?
………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….…

V. INTEGRAREA SOCIALǍ A ELEVULUI

1. Conduita în familie
a. faţǎ de pǎrinţi:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…....
b. relaţiile cu fraţii/ surori
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…..
……
c. participare la activitatea familiei …………………..……………………………………………………

2. Conduita în şcoalǎ:
a. relaţiile cu profesorii
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…..

b. relaţiile cu colegii
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……

3. Conduita în grupul de prieteni


………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……

VI. CARACTERIZARE

Bifaţi căsutele corespunzătoare percepţiei proprii faţă de copilul dumneavoastră!

Nivel de dezvoltare
Slab Mediocru Bun Foarte bun Excepţional
1. Rezultate la învǎţǎturǎ
2. Nivelul de inteligenţǎ
3. Atenţia
4. Memoria
5. Spiritul de observaţie
6. Limbajul
7. Echilibrul emotiv
8. Fire inchisǎ / deschisǎ
9. Ritmul activitǎţii
10. Sârguinţa
11. Încrederea în forţele
proprii
12. Independenţǎ
VII. ŞCOALA ON-LINE:
a) Elevul este mai eficient în învăţarea: □ la şcoală □ on-line
b) Ce îmbunătăţiri ar putea adduce învăţătoarea clasei activităţilor on-line?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…..
c) Dar profesorii (engleză, religie, ed. fizică)?

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…..

VIII. ALTE INFORMATII NECESARE:

EXPRIMATI-VA ACORDUL SAU DEZACORDUL CU PRIVIRE LA: DA NU


1. participarea copilului la concursuri şcolare gratuite
2. contribuţia la asociaţia de părinţi (dacă va fi solicitată în continuare)
3. participarea la eventuale activităţi ce au loc în şcoală (teatru, concert Gaudeamus,
spectacole)
4. expunerea copilului în timpul activităţii şcolare prin transmiterea imaginilor live
pentru ceilalţi colegi
5. efectuarea în aer liber de activităţi şcolare, didactice care facilitează învăţarea

Vă mulţumesc pentru ajutor şi pentru timpul acordat!!! Succes în creşterea şi educarea copilului
dumneavoastră!

Prof. înv. primar, Daniela Vida