Sunteți pe pagina 1din 5

Varianta 6

Mura Sanda
TAP-171
1. Explicați esența caracteristicilor de calitate a produselor, numiți
4 factori ce le determină.
Pentru ca un anumit produs să fie de calitate trebuie să corespundă exigentilor
consumatorilor, iar pentru a îndeplini aceste exigenţe trebuie să aibă caracteristici de
calitate.

Din punctual de vedere al cerinţelor şi exigenţelor consumatorilor, caracteristicile de


calitate pot fi: tehnice; economice; psiho-senzoriale; de ordin social general; de
disponibilitate.

 a) Caracteristicile tehnice se referă la însuşirile produselor industriale şi se


concretizează într-o serie de proprietăţi fizice, chimice, biologice.

Caracteristicile tehnice ale unui produs complex sunt multiple şi variate, însă
prezintă importanţă diferită în stabilirea şi aprecierea nivelului calitativ al
produsului.

în funcţie de importanţa lor, caracteristicile tehnice se pot grupa în:

- caracteristici critice (parametri critici], care au rol hotărâtor în aprecierea


calităţii produsului. în cazul nerealizării lor, produsul nu poate fi încadrat în
calitatea prevăzută sau devine necorespunzător scopului urmărit;

caracteristici principale, a căror nerealizare influenţează numai parţial


viitoarea utilizare a produsului;

caracteristici secundare, care nu influenţează utilizarea produsului în procesul


de consum

în funcţie de destinaţia produsului industrial, unele caracteristici tehnice se


prezintă ca mărimi fizice (caracteristicile critice), iar altele se pot încadra în
anumite limite de toleranţă.
 Caracteristicile economice se exprimă cu ajutorul unor indicatori sintetici şi
analitici: preţ, randament, cheltuieli de exploatare, cheltuieli de mentenanţă,
grad de valorificare a materiilor prime etc. O caracteristică economică foarte
importantă pentru toate produsele industriale este termenul de garanţie. în
aprecierea acestor caracteristici apar dificultăţi în cazul produselor absolut
noi, pentru care nu există o experienţă.

 Caracteristicile psiho-senzoriale vizează efecte de ordin estetic, ergonomie,


organoleptic etc., pe care produsele le au asupra consumatorilor prin formă,
culoare, grad de finisare, mod de ambalare, linie, gust, miros, etc. Aparent
caracteristicile psiho-senzoriale au un caracter subiectiv, dar specialiştii au
criterii riguroase de apreciere a lor.

Importanţa acestor caracteristici depinde de categoria produsului: mijloace


de muncă, obiecte ale muncii, echipamente de producţie, bunuri de consum.

Caracteristicile de ordin social general vizează efectele produselor asupra


mediului natural, asupra siguranţei şi sănătăţii fizice şi psihice a oamenilor.
Ele se referă la gradul de poluare, confort, nivel de iluminare, de radiaţii,
toxicitate etc.

 Caracteristicile de disponibilitate s-au impus ca o grupă distinctă datorită


proliferării produselor de folosinţă îndelungată cu caracteristici tehnice din ce
în ce mai ridicate. Disponibilitatea arată gradul de satisfacere de către un
produs a nevoilor posesorului său, respectiv probabilitatea ca acel produs să
poată fi folosit atunci când posesorul are nevoie. Această aptitudine a
produselor de a-şi îndeplini funcţiile utile este definită cu ajutorul a două
concepte fundamentale:

2. Caracterizați valenţele nutritivă, estetică, socio-ecologică a produselor


alimentare pe exemple concrete.

Valenţa nutritivă este legată de compoziţia produsului alimentar în substanţe


nutritive. Valoarea sau calitatea

nutritivă a unui produs alimentar este apreciată în funcţie de capacitatea


acestuia de a răspunde cerinţelor energetice,

3. Definiţi durabilitatea și consumabilitatea în circuitul tehnico- regula economic al produselor

4. Descrieți regula celor 5 M la realizarea calității unui produs


Regula celor 5M Factorii care contribuie la realizarea calitatii unui produs pot fi redati prin
regula celor 5M:

M1 - materia prima, care trebuie sa corespunda din punct de vedere calitativ documentatiei
de fabricatie:

M2 - masini-unelte, care trebuie sa lucreze in conditiile de precizie cerute de tehnologia de


executie;

M3 - mijloacele de masurare, care trebuie sa aiba domeniul de masurare si precizia necesara


locului de masurare in care sunt utilizate;

M4 - microclimatul fizic (temperatura, umezeala relativa a aerului prescrisa, absenta prafului


sau gazelor nocive, etc.) si chiar microcliomatul psihic (relatiile de colaborare si buna
intelegere dintre executanti, dintre executanti si maistri sau conducatorii locurilor de munca,
etc.);

M5 - muncitorii, care pentru a putea lucra in conditii optime, trebuie sa cunoasca


urmatoarele sase elemente importante: Cine sa faca? Ce sa faca? Cum sa faca? Cu ce sa
faca? De ce sa faca? Ce a facut?
5. Caracterizați rolul activității MOLDAC în acreditare și certificarea produselor
MOLDAC are ca obiectiv îmbunătățirea continuă a performanței activităților de
acreditare în vederea dezvoltării activităților de evaluare a conformității în ansamblul lor,
având astfel o contribuție importantă la evoluția economiei naționale.

Domeniul de acreditare este definit conform categoriilor de produse enumerate la pct.3.4


al documentului EA - 3/12 M:2013
- A: produse primare vegetale
- B: produse animale vii sau neprocesate
- C: produse de acvacultură şi alge marine
- D: produse agricole procesate destinate pentru uz alimentar
- E: produse agricole procesate destinate pentru animale
- F: material de reproducere vegetală şi semințe utilizate pentru cultivare
6. Explicaţi cum se exprimă termenul de valabilitate şi când se prelungeşte.

Termenul de valabilitate este o perioadă de timp, stabilită de către agentul


economic care fabrică un produs perisabil sau un produs care, în scurt timp poate deveni periculos
pentru sănătatea consumatorilor. În cadrul acestui termen produsul trebuie să-şi păstreze
caracteristicile specifice, indicate pe ambalajul sau pe marcarea întocmită de producător, cu condiţia
respectării regulilor de transport, manipulare, depozitare, păstrare, utilizare şi consum.

Data limită de consum este limita de timp, prin care producătorul declară că produsul poate fi
consumat. Această limită depinde nu doar de regulile pe care trebuie să le respecte vânzătorul, ci şi
de regulile de depozitare pe care trebuie să le asigure consumatorul la domiciliu. De exemplu:
condiţii referitor la temperatura combinei frigorifice, nivelul de umiditate din cameră, luminozitatea,
vecinătatea cu alte produse (se exclude posibilitatea de depozitare a produselor nealimentare în
imediata vecinătate cu produsele alimentare, mai ales cele destinate copiilor).

7 Caracterizaţi sistemul naţional de standardizare. Atribuţiile Institutului de


standardizare, Consiliului de standardizare.

Conform LEGE Nr. LP20/2016

din 04.03.2016

cu privire la standardizarea naţională

Prezenta lege se aplică activităţii de standardizare naţională și stabileşte cadrul legal

pentru organizarea acesteia.

Consiliul de standardizare are următoarele atribuții:

- participă la elaborarea politicii naţionale de standardizare;

- avizează documentele privind strategia de activitate a ISM;

- avizează programul de standardizare naţională;

- avizează regulile de standardizare naţională;

- audiază rapoartele anuale privind activitatea ISM;-

- alte atribuții ce rezultă din prevederile Legii nr. 20 din 4 martie 2016 cu privire la
standardizarea națională și din regulile de standardizare națională.

Conform Legii nr. 20 din 04.03.2016 cu privire la standardizarea națională, Institutul de


Standardizare din Moldova are, cu titlu exclusiv, următoarele atribuţii principale:

a) stabilirea regulilor de standardizare naţională;

b) elaborarea, aprobarea şi realizarea programului de standardizare naţională;

c) elaborarea şi aprobarea standardelor moldovenești;

d) adoptarea standardelor europene, internaţionale, interstatale şi ale altor ţări, precum şi


adoptarea altor documente de standardizare ca standarde moldovenești;

e) examinarea periodică, modificarea, revizuirea, reconfirmarea şi anularea standardelor


moldovenești;
f) evidenţa standardelor moldovenești;

g) asigurarea disponibilităţii publice a informaţiilor referitoare la standardele moldovenești şi a


altor publicaţii relevante privind standardizarea naţională;

Comitetele tehnice de standardizare sînt entităţi de lucru ale organismului naţional de


standardizare, fără personalitate juridică, create benevol în diverse domenii ale
economiei naţionale, la propunerea, în suportul şi pentru beneficiul părţilor interesate,
pentru a realiza lucrări de standardizare la nivel naţional.

8. Explicați cum ați utilizat o metodă concretă a calimetriei la controlul calității produselor
zaharoase Prezentați rezultatele de la lucrarea de laborator

Bomboane , halva

Am analizat prop organoleptici ( gust , miros )

Am stabilit pe grupe de calitate

S-ar putea să vă placă și