Sunteți pe pagina 1din 1

SUBIECTE

Drept instituţional comunitar

1. Consideraţii generale privind izvoarele primare ale dreptului Uniunii Europene


2. Consideraţii generale privind regulamentul, directiva şi decizia
3. Parlamentul European – funcţiile şi competenţele acestuia
4. Consiliul European – competenţe
5. Funcţiile Comisiei Europene
6. Competenţele Curţii de Justiţie
7. Funcţionarea şi competenţele Tribunalului de Primă Instanţă
8. Aspecte generale privind procedura de codecizie ( adică procedura legislativă
ordinară )
9. Aspecte generale privind principiul liberei circulaţii a mărfurilor
10. Consideraţii generale privind principiul liberei circulaţii a persoanelor
11. Generalităţi privind principiul liberei circulaţii a capitalurilor şi plăţilor
12. Noţiuni generale referitoare la cei 3 piloni ai cooperării statelor membre
13. Aspecte generale privind conţinutul Tratatului de aderare a României la U.E.
14. Principii instituţionale – enumerare şi noţiune
15. Repartizare competenţelor şi funcţiilor între instituţiile U.E.

TEMATICĂ

1. Izvoarele dreptului comunitar ( ori a dreptului Uniunii Europene )


2. Instituţiile Uniunii Europene – Parlamentul European, Consiliul European, Comisia
Europeană, Curtea de Justiţie, Tribunalul de Primă Instanţă
3. Principii instituţionale
4. Repartizarea competenţelor între instituţiile Uniunii Europene
5. Procesul decizional în cadrul Uniunii Europene
6. Libertăţiile fundamentale ale Uniunii Europene – libera circulaţie a mărfurilor,
persoanelor şi capitalurilor
7. Conţinutul Tratatului de aderare a Romăniei
8. Cooperarea statelor membre – cei 3 piloni

BIBLIOGRAFIE

1.D.VĂTĂMAN, Dreptul Uniunii Europene, Ed.Universul Juridic, Bucureşti, 2010


2.M.VOICU, Uniunea Europeană înainte şi după Tratatul de la Lisabona, Ed.Universul
juridic, Bucureşti, 2009
3.A.FUEREA, Manualul Uniunii Europene, Ed.Universul juridic, Bucureşti, 2009
4.D.VĂTĂMAN, Drept Comunitar European, Ed.Universul Juridic, Bucureşti,2009
5.R.M.Popescu, Drept Comunitar European, Ed.Universul Juridic, Bucureşti,2009
6.A.FUEREA, Drept Comunitar European, Ed.C.H.Beck, Bucureşti,2007
În general, orice manual de drept comunitar, drept european, dreptul U.E. care tratează
noţiunile din tematică.