Sunteți pe pagina 1din 6

ROMÂNIA -„Reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică din Timişoara”

În anul 2006, 50% din clădirile istorice se aflau intr-o stare avansata de degradare şi numai
10% din acestea erau reabilitate.. Zonele istorice ale Timişoarei au calităţi, care puse în
valoare corect şi cu prudenţa necesară, pot deveni deosebit de atractive atât pentru cetăţenii
Timişoarei, cât şi pentru turişti. În vederea atingerii acestor scopuri a fost înfiinţat în cadrul
Primăriei Municipiului Timişoara, Direcţia Dezvoltare, Centrul de Coordonare pentru
Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timişoara (CCRCIT). În cadrul acestui birou au lucrat
împreuna consilieri ai Primăriei Municipiului Timişoara şi specialişti GTZ.
Principalele activităţi derulate:

Coordonare, training, programe

• Cursuri permanente pentru meşteri, arhitecţi, ingineri (16 cursuri), Curs pentru Poliţia
Comunitara privind conservarea patrimoniului imobilului istoric din Timişoara, Schimb de
experienţa cu oraşele înfrăţite Karlsruhe şi Gera şi proiectul similar din Sibiu
• Elaborarea Conceptului integrat de măsuri pentru reabilitarea cartierelor istorice din
Timişoara, aprobat prin HCL nr. 3 din 30.01.2007 – strategie de reabilitare urbana a oraşului
• Participarea la pregătirea cererilor de finanţare pentru fonduri structurale europene
(Programul Opraţional Regional (POR) 2007-2013 - Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării
durabile a oraşelor-poli urbani de creştere şi Axa prioritară 5: Dezvoltarea durabilă a
turismului local şi regional)
• Pregătirea măsurilor demonstrative de construcţii şi pregătirea unui sistem de credite KfW
pentru reabilitarea prudentă a clădirilor istorice
• Elaborarea Planului Urbanistic Zonal – Malurile Canalului Bega Timişoara, aprobat prin
HCL nr. 27/26.01.2010

- Informare şi mobilizare a cetăţenilor

• Întocmirea de materiale informative (broşuri, pliante, cataloage) despre reabilitarea


prudentă a clădirilor istorice, care se adreseze atât proprietarilor cât şi arhitecţilor şi
constructorilor. Aceste materiale pot fi descărcate gratuit de pe pagina de internet a
proiectului (www.gtztm.ro)
• Realizarea unor evenimente care să atragă atenţia locuitorilor asupra valorii clădirilor
istorice (expoziţii, dezbateri, sondaje de opinii)
• Participarea la organizare de evenimente precum: festivalul „Bega Bulevard” 2008,
Campania Anti-plastic şi 2009, Stradart 2007-2009

- Consultanţă tehnică gratuită pentru locuitori

• Consiliere oferită proprietarilor şi locatarilor de clădiri istorice (180 de cereri de


consultanta rezolvate, 1700 de familii şi aprox. 5000 de locatari consiliaţi)
• Elaborarea Îndrumarului pentru intervenţiile asupra clădirilor istorice din cartierul Cetate
şi din alte zone istorice protejate din Timişoara, aprobat prin HCL nr. 224 din 22.04.2008

Mai multe informatii: www.gtztm.ro


ITALIA- Regenerare urbană Piaţa de legume Bologna

Transformările fostei pieţe de fructe şi de legume (300.000 m2 la nord de centrul istoric al


oraşului şi aproape de gara centrală, într-o zonă cu propria sa identitate puternică şi situat
într-o poziţie strategică) au fost elaborate cu contributia de rezidenţilor din cadrul
workshop-urilor pro-active.
Ben Hamilton-Baille „Shared space: Reconciling People, Places and Traffic”
Alte referințe:
www.rur.ro/Declaratia_de_la_Toledo.pdf
http://urbact.eu/en/header-main/integrated-urban-development/understanding-integrated-
urban-development/
www.regenerareurbana.ro/
http://www.hamilton-baillie.co.uk
http://www.kvarterloeft.dk/uk_version/articles.htm
http://ec.europa.eu/environment/urban/urban_transport.htm
http://www.ted.com/talks/lang/eng/ellen_dunham_jones_retrofitting_suburbia.html
http://www.ted.com/talks/jaime_lerner_sings_of_the_city.html
http://www.environmentalgraffiti.com/sciencetech/amazing-green-ways-obliterate-
traffic/1230
http://www.youtube.com/user/Sharedspace
http://www.streetfilms.org/