Sunteți pe pagina 1din 3

Plan de lectie

Data:30.09.2009
Clasa : aV-a
Obiectul: Matematică
Profesor: Opriş Ramona
Unitatea de învăţământ: Şcoala cu clasele I-VIII Băbeni
Unitatea de învăţare: Numere naturale
Tema lectiei: Adunarea numerelor naturale
Tipul lecţiei: de predare
Obiective operaţionale: La sfârşitul lecţiei elevul va fi capabil să:
O1:-să adune doua numere naturale
O2:- să reproducă proprietăţile adunării
O3: - să recunoască proprietăţile adunării
O4:- să folosească proprietăţile adunării

STRATEGII DIDACTICE :

METODE SI PROCEDEE :conversatia , explicatia, demonstratia,


exercitiul ;
MIJLOACE DE REALIZARE :manual, culegere de probleme, planse,
fise de lucru ;
FORME DE ORGANIZARE :Activitate frontala interactiva, lucru
individual ;
DESFASURAREA LECTIEI

1. MOMENT ORGANIZATORIC
• Trecerea absentelor in catalog
• Verific existenta cretei, buretelui ;
• Verific daca elevii au caietele de teme si de clasa pe banca ;
2. CAPTAREA ATENTIEI SI TREZIREA INTERESULUI PENTRU
LECTIE
• Se va verifica prin sondaj tema . Daca problemele din tema nu
au fost rezolvate de mai multi elevi , se vor efectua la tabla.
3. REACTULIZAREA CUNOSTINTELOR DOBANDITE ANTERIOR
• Profesorul va face o scurta recapitulare a cunostintelor
dobandite anterior despre numerele naturale .Elevii vor
raspunde la intrebarile din fisa de lucru 1 propusa de profesor ;
4.INFORMAREA ELEVILOR ASUPRA OBIECTIVELOR
URMARITE
Profesorul va anunta titlul lectiei : Adunarea numerelor naturale
5. PREZENTAREA MATERIALULUI
Adunarea este suma a doua sau mai multe numere naturale.
45+36+15+20=116
termeni suma
Proprietatile adunarii
1. Comutativa : a+b=b+a
2. Asociativa : (a+b)+c=a+(b+c)
3. Element neutru: a+0=a 0 este element neutru pentru operatia
de adunare.
Folosind proprietatile adunarii putem efectua mai repede calculele.
Matematicianul Gauss a folosit proprietatile adunarii pentru a
calcula o suma de numere naturale consecutive.

6.OBTINEREA PERFORMANTEI SI ASIGURAREA FEED-BACK-ULUI


Se rezolvă urmăroarele exerciţii pentru fixarea cunoştinţelor:

1. Sa se calculeze sumele:
a) 1+2+3+4+………+58
b) 4+5+6+7+………+63
c) 1+2+3+4+……….+59
d) 4+5+6+7+……….+64
2. Sa se scrie numerele naturale de la 1 la 10 ca suma de doi
termeni naturali.
3. Sa se calculeze:
a) 1+23+399
b) 55+76+445
c) 1278+374+26+22
d) 12+13+14+15+16+17+18
e) 31+32+33+34
f) 5+10+15+20+25+30+35+40

8.TEMA PENTRU ACASA


manual pag.23 Pr 1,3,5,8

S-ar putea să vă placă și