Sunteți pe pagina 1din 11

Modul Alchimie Interioară

Curs 10- Legea Alchimică a Iubirii

1. Descrierea Legii Iubirii:

Legea Iubirii sau legea Armoniei, exprimă esenţa Divinităţii - puterea şi

energia care stau la baza creaţiei divine - şi explică modul în care acţionează

circuitul energetic de Iubire. Toţi oamenii trebuie să cunoască această lege şi să o

aplice în permanenţă, pentru a progresa în evoluţia spirituală şi pentru a servi

Luminii.

Tot ce a fost creat în Univers, a fost creat cu Iubire, una dintre cele trei

energii care definesc şi determină Creaţia: Iubirea Necondiţionată, Înţelepciunea

Divină şi Puterea de la Dumnezeu. Omul a fost şi el creat cu Iubire, ba mai mult,

scânteia divină sădită în inimă – Flacăra Trina – este pentru totdeauna cu el, oricât

de mică ar fi ea. Din acest motiv, este cât se poate de greşit să considerăm că un

om poate fi în totalitate lipsit de iubire. Vibraţia iubirii este în el, indiferent de cât

de bine este ascunsă, şi indiferent de cât de lipsite de iubire par a fi acţiunile lui.

Au fost făcute nenumărate studii, şi s-a constatat că orice om, oricât de sălbatic în

1
Modul Alchimie Interioară

comportament ar fi fost, a reacţionat pozitiv la gesturile de iubire necondiţionată

aplicate constant, ceea ce nu ar fi fost posibil, dacă seminţele iubirii nu ar fi existat

în el.

Energia vitală pe care o primim din Univers, este încărcată cu energia Iubirii

necondiţionate, care ne impregnează fiinţa la fiecare respiraţie, cu condiţia ca

vibraţia noastră să fie în limitele frecvenţei Iubirii. Iubirea vine din Inima

Divinităţii şi menirea ei este să se contopească cu energia fiinţei umane şi s-o

îmbogăţească, pentru ca apoi să se întoarcă acolo de unde a venit, ca o dovadă că

omul este parte din Divinitate.

În cazul în care energia Iubirii întâlneşte o vibraţie prea joasă, ea este

respinsă, iar apoi se dezintegrează, căci nu are componenta energetică umană care-i

este necesară pentru a se consolida. Luând la cunoştinţă această regulă, poate am fi

tentaţi să credem că Iubirea nu are puterea necesară pentru a face faţă vibraţiilor

joase. Adevărul este că Iubirea este invincibilă, însă trebuie să aibă alături energia

umană. Ea transcende vibraţiile joase numai dacă omul, prin voinţa sa, se deschide

în mod conştient spre Iubire. Altfel, se respectă liberul arbitru şi se aplică legile

atracţiei, universal valabile. Din acest motiv, Lucrătorii Luminii au o misiune

foarte importantă: să emane Iubire, să trimită Iubire semenilor lor, pentru ca aceştia

să perceapă vibraţia şi să se deschidă şi ei pentru Iubire.

2
Modul Alchimie Interioară

2. Sentimentul şi emoţia:

Pentru ca să înţelegem mai bine modul în care “lucrează” Iubirea, este

esenţial să cunoaştem ce înseamnă sentimentul, prin ce se deosebeşte de emoţie, şi

mai ales, care este puterea lui.

Sentimentul este ceea ce simte un om, ca răspuns la ceea ce se întâmplă în

ambientul său, pe baza a ceea ce percepe prin cele 5 simţuri, şi nu numai.

Sentimentul este o trăire interioară, o energie ce izvorăşte din inimă, şi care îşi are

sursa în conştiinţa fiinţei umane. Putem spune că este o funcţie a conştiinţei,

nepalpabil, dar cu o putere extraordinară.

Atunci când conştiinţa omului este centrată în chakrele inferioare,

sentimentele se bazează pe iritare, furie, dorinţa de a câştiga cu orice preţ, orgoliu,

posesivitate, etc. Pentru omul a cărui conştiinţă este centrată în chakrele

superioare, sentimentele se bazează pe umanitarism, bucurie, generozitate, etc.

Ştiind aceste lucruri, avem cel mai bun radar pentru a repera şi identifica iubirea

adevărată, fără să greşim. Iubirea adevărată, adică cea necondiţionată, nu este

niciodată posesivă cu obiectul iubirii, şi nici nu-şi manifestă orgoliul. Din acest

motiv, ea aduce doar bucurie. Dacă suferim într-o relaţie de dragoste, nu iubirea

este cea care ne produce suferinţă, ci orgoliul, posesivitatea sau orice alte trăiri

asemănătoare.

3
Modul Alchimie Interioară

Emoţia, de multe ori confundată cu sentimentul, este de fapt o manifestare,

o exteriorizare a sentimentului, o reacţie fizică, ce produce modificări vizibile sau

mai puţin vizibile în activitatea şi în funcţionarea corpului fizic. Mimica feţei,

postura corpului, gesturile, tonul vocii, ritmul inimii, senzaţia de nod în gât sau în

capul pieptului, sunt toate manifestări ale emoţiilor.

Toţi oamenii au sentimente, pentru că toţi oamenii reacţionează la mediul

înconjurător. În privinţa emoţiilor, avem mai multe cazuri. Pe de o parte, avem

cazul oamenilor obişnuiţi care fie dau frâu liber emoţiilor, eliberându-se de o parte

din energia perturbatoare, fie le reprimă, afectându-şi mai profund corpurile. Pe de

altă parte avem cazul oamenilor superiori care, ghidaţi de conştiinţa lor, şi având o

înţelegere profundă a vieţii, nu generează emoţii, totul fiind trăit în interior, unde

nu există decât sentimente autentice. În mod evident, există şi stări de tranziţie ale

celor care au păşit pe calea evoluţiei spirituale, care, treptat, îşi expansionează

conştiinţa şi, treptat, elimină din ce în ce mai multe emoţii, până când ajung să le

elimine complet. Ca şi celelalte procese de transformare, şi acesta trebuie să se

producă conştient, deci este nevoie de voinţa umană. Dacă doriţi să ajungeţi acolo

unde există numai sentimente autentice, un singur lucru este de făcut: exprimaţi-vă

voinţa!

Sentimentul se naşte odată ce am perceput ceva şi l-am calificat conform

nivelului nostru de conştiinţă, experienţelor şi intenţiilor noastre. Dacă vedem ceva

4
Modul Alchimie Interioară

frumos, avem un sentiment de plăcere. Dacă ne manifestăm sentimentul, avem o

emoţie de plăcere. Dacă auzim ceva ce nu ne convine, putem avea un sentiment de

furie, iar dacă ne manifestăm, trăim emoţia, şi de cele mai multe ori o trăiesc şi cei

din jurul nostru. Aparent, emoţia este o amplificare a energiei sentimentului. Cu

toate acestea, energia emoţiei este de altă natură, pentru că ea acţionează în mod

direct asupra corpului fizic, pe când sentimentul se manifestă la nivelul corpului

nostru astral ( emoţional ).

Corpul astral este cel care conţine toate sentimentele, emoţiile şi dorinţele

noastre, iar calitatea energiei lui este dată de calitatea trăirilor şi dorinţelor noastre.

El interacţionează în permanenţă cu corpul fizic şi cu cel mental inferior, între ele

existând o permanentă comunicare şi interdependenţă. Cu alte cuvinte,

sentimentele şi emoţiile noastre pot fi determinate de gândurile şi de senzaţiile din

corpul fizic, iar sentimentele şi emoţiile influenţează corpul fizic şi pe cel mental.

Aceste trei corpuri acţionează ca unul singur, şi sunt copia a ceea ce conţine al

patrulea corp, şi anume, corpul cauzal ( corpul mental superior ). Acesta aduce în

ecuaţie experienţa din vieţile trecute, care influenţează şi ea, formarea

sentimentelor şi emoţiilor din prezent, urmând ca acestea să-şi adauge energia în

corpul cauzal.

Cu alte cuvinte, producerea sentimentelor şi emoţiilor este un proces extrem

de complex, cu rădăcini adânci în toate cele patru corpuri ale omului menţionate

5
Modul Alchimie Interioară

până acum. Din acest motiv, odată ce am imprimat un anumit model în fiinţa

noastră, este greu să ieşim din tipar, chiar dacă ne dăm seama că ceea ce se

întâmplă cu noi nu ne este benefic. Şi totul va rămâne în continuare la fel, ba mai

mult, trăirile perturbatoare se vor amplifica, dacă noi nu vom recalibra totul, prin

voinţa proprie. Riscul pe care ni-l asumăm este să ne lăsăm pradă furtunilor

emoţionale şi să suportăm consecinţele, care de cele mai multe ori se

materializează în boli care ne afectează atât viaţa noastră cât şi a celor dragi.

Sănătatea corpului astral se măsoară în sentimente autentice, şi este de mare

importanţă pentru sănătatea celorlalte corpuri ale omului. Culorile aurei sale ne dau

indicaţii clare despre starea lui, după cum urmează:

- Energia corpului astral în starea sa pură, necontaminată, este transparent-

sidefie, aşa cum sunt baloanele de săpun.

- Culorile calde, deschise, indică un corp astral cu sentimente benefice.

- Culorile tari, sumbre indică un corp astral care reflectă egoismul şi

orgoliul, ce dau naştere la trăiri perturbatoare.

De fiecare dată când omul simte ceva, se creează curenţi de energie care, la

o anumită vibraţie şi intensitate, pot crea vârtejuri de energie care amplifică

emoţiile. Înainte ca omul să-şi dea seama, el se va lăsa sub influenţa vârtejului

6
Modul Alchimie Interioară

pierzându-şi controlul, şi va proiecta în jur acea energie, foarte puternică,

influenţându-i atât pe cei din jur cât şi pe cei care sunt obiectul sentimentelor şi

emoţiilor respective. Forţa cu care acţionează energia în acest caz, afectează atât

corpurile celui care o produce, cât şi corpurile astrale sensibile care sunt în preajma

lui. Cei mai vulnerabili sunt copiii, care absorb această energie cu uşurinţă şi sunt

afectaţi emoţional, uneori pentru toată viaţa. Vârtejurile de energie pot fi de orice

natură. Chiar şi emoţiile benefice pot crea vârtejuri de energie care să conducă la

stări care pot pune în pericol fiinţa umană. De exemplu, un sentiment de devoţiune

exacerbat poate conduce la un sacrificiu de sine care nu este necesar.

Ideea de bază este că şi în cazul sentimentelor şi emoţiilor benefice trebuie

să căutăm echilibrul, ca să nu exagerăm în intensitate. La prima vedere, s-ar putea

crede că soluţia este controlul sentimentelor şi emoţiilor noastre. Aici însă se poate

ascunde o capcană, căci controlul poate fi uşor confundat cu reprimarea, care, în

timp, poate conduce la adevărate uragane energetice, cu efecte devastatoare pentru

toată lumea.

Soluţia care dă cele mai bune rezultate este transmutarea energiilor din

corpul astral şi producerea de sentimente autentice. Sentimentul autentic este acel

sentiment izvorât din inimă, încărcat cu energie divină, cu o putere care vine direct

de la Dumnezeu. Inima este locul în care, prin Flacăra Trina, avem legătura cu

Dumnezeu, cu Prezenţa EU SUNT. Conectându-ne la inima noastră, ne identificăm

7
Modul Alchimie Interioară

cu moştenirea noastră divină, şi atunci devenim capabili de a transmuta energiile

corpului nostru astral şi de a începe o nouă viaţă, exprimând Voinţa lui Dumnezeu.

Iar Voinţa lui Dumnezeu este Binele, Lumina, Pacea, Echilibrul, Bunătatea,

Inocenţa, Puritatea, Smerenia, Fraternitatea. Toate acestea sunt sentimente

autentice, iar toate îşi au originea în Esenţa Divină – Iubirea. Aşa cum spuneam

mai sus, dacă alegeţi să mergeţi în continuare pe drumul evoluţiei spirituale,

exprimaţi-vă voinţa de a ieşi din tiparul vostru emoţional, şi de a avea sentimente

autentice!

Reţineţi următoarele: când ascultăm vocea inimii suntem în sintonie cu

Divinitatea. Când ascultăm vocea minţii nesocotind inima, acţionăm sub

nivelul nostru, înjosindu-ne. Noi avem puterea de a ne identifica cu tot ceea ce

există şi de a crea lumea noastră cu Lumină, aşa cum ne-o dorim, şi ar fi păcat

ca având această posibilitate, să trăim în întuneric.

Scopul nostru divin este de a ne continua drumul pe calea evoluţiei spirituale

până când, aşa cum spune Sfântul Francesco de Assisi, vom alege să consolăm în

loc să cerem să fim consolaţi, vom înţelege în loc să cerem să fim înţeleşi, vom

iubi in loc să cerem să fim iubiţi, căci dând se primeşte, iertând suntem iertaţi, iar

murind, ne naştem pentru o nouă viaţă.

8
Modul Alchimie Interioară

3. Independenţa emoţională:

Independenţa emoţională este cea mai importantă lecţie pe care o avem de

învăţat în existenţa din această dimensiune, în care coexistăm cu sine cu diverse

grade de conştiinţă, unde atracţia şi repulsia sunt proiectate conştient, unde

controlul hipnotic este folosit de toţi cei care ne înconjoară, pentru a ne determina

să simţim şi să acţionăm conform dorinţelor lor, iar critica este o a doua natură

pentru mulţi dintre cunoscuţii şi apropiaţii noştri. Toate acestea ne influenţează

sentimentele, creând frica şi îndoiala – sursele tuturor sentimentelor şi emoţiilor

perturbatoare, iar ceea ce în mod firesc ar fi trebuit să fie independent, se

transformă într-o dependenţă de autoritate şi de alte persoane care ne creează astfel

de dependenţe, conştient sau inconştient În momentul în care se întâmplă lucrul

acesta, noi ne îndepărtăm de Eul nostru interior, şi renunţăm la puterea noastră, pe

care o cedăm altora, şi anume celor de care devenim dependenţi. Această renunţare

este consumatoare de energie, şi generatoare de vârtejuri emoţionale care exprimă

conflictul profund care s-a creat în interiorul nostru. Ceea ce simţim de fapt este ca

şi cum dăm ceva valoros împotriva voinţei noastre, şi care ne răneşte adânc, fără a

şti de fapt ce anume ne provoacă suferinţa, pentru că totul se petrece la un nivel de

9
Modul Alchimie Interioară

care nu suntem conştienţi, atâta timp cât nu ne deschidem pentru evoluţia

spirituală.

Acelaşi conflict se naşte şi în sens invers, adică la persoanele care, prin control,

manipulare sau constrângere au preluat puterea de la cei care le-au cedat-o.

Nu este comod nici pentru cei care au cedat puterea, nici pentru cei care au

preluat-o. Modelul emoţional, deşi diferit, conduce către acelaşi dezechilibru al

corpului astral, şi către aceleaşi efecte devastatoare în celelalte corpuri. A rupe

aceste legături este ceea ce trebuie să facem pentru a ne elibera şi a fi gata de a ne

îndrepta pe calea transformării interioare. Din nou, aceeaşi soluţie: alegerea

conştientă şi exprimarea voinţei.

Indiferent în ce situaţie suntem, indiferent cât de grav ni se pare, tot ceea ce

trebuie să facem este să ne întoarcem către Eul interior, adevăratul nostru Eu. Doar

atunci vom fi acasă oriunde ne vom afla, şi ne vom recunoaşte în toţi cei din jurul

nostru fără a-i cunoaşte, şi doar atunci vom cunoaşte adevăratul înţeles al Puterii,

simţind Puterea Luminii pe care o atingem doar prin Sentimentul autentic, prin

Iubire.

4. Exerciţiu de transmutare a energiilor din corpul astral:

Generăm o formă-gând ca un cilindru de Lumină, prin care invocăm Focul

Violet de transmutare şi ne afirmăm voinţa divină de a ne identifica cu Lumina,

10
Modul Alchimie Interioară

pentru a face din fiecare acţiune a noastră un act conştient în serviciul Luminii.

( pentru consolidarea formei-gând se aplică cele învăţate la lecţia “Puterea

Gândului” )

11

S-ar putea să vă placă și