Sunteți pe pagina 1din 4

Evaluare sumativă

Verbul - nucleul comunicării

 Numele și prenumele:
 Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute. Se acordă 10 puncte din oficiu

Acest test demonstrează dacă:


 Ai înțeles datele algoritmului de identificare a verbului;
 Ai deprins algoritmul de analiză a acestei părți de vorbire;
 Știi să faci diferența între verbe predicative și verbe nepredicative;
 Știi să conjugi verbele indicate la toate modurile și la toate timpurile;
 Distingi între diferitele valori morfologice ale verbului ,,a fi”, în funcție de contextul
comunicării;
 Ai abilitatea de a face diferența între predicatul verbal și predicatul nominal, în funcție
de valoarea morfologică a verbului ,,a fi”;
 Știi să relaționezi informații însușite anterior, cu cele referitoare la verb.

Citește cu atenție următorul text:


,,De când, într-o nefericită împrejurare, părinții lui Matei Iliescu părăsiseră Bucureștiul
așezându-se în N., obscur orășel de provincie, Tudor nu îl văzuse pe vărul său de care îl legau
amintiri de neuitat și sentimente adânci. Fu deci grozav de bucuros când tatăl său avu niște
treburi în N. și, cunoscându-i sufletul, îl invită să-l însoțească. Dar ce surpriză când,
împingând poarta de lemn și intrând pe o alee de trandafiri mărginită de tei groși în scoarța
cărora vântul mișca ușor mătănii de praf, se află față în față cu un băiat ca de vreo paisprezece
ani, slab, cu ochii întunecați și răi, cu picioarele prea subțiri ieșind din pantalonii rămași
scurți, și care ședea pe vine, cu capul pe jumătate ascuns în pledul cu desene pătrate de pe
spate și lovea cu nuiaua în flori, azvârlind în sus petalele lor albe, roșii zdrobite și sfâșiate, în
timp ce striga cu o voce subțire și particular neplăcută, Așa! Când îl zări, se făcu alb la față, le
întoarse spatele și porni în sus pe alee. (…)
- Ce copaci mari ai în curte! Te-ai urcat vreodată în ei?
- În fiecare zi, îi răspunse Matei, ridicând ochii spre vârful celui lângă care tocmai se
găseau. Vrei să încerci și tu?”
(Radu Petrescu - Matei Iliescu)

I. ITEMI CU ALEGERE DUALĂ (10 puncte)


Citește fiecare dintre următoarele afirmații și încercuiește litera A, dacă o consideri
adevărată sau G, dacă o consideri greșită:

1
1. A G Verbul legau conține un diftong.
2. A G Cuvântul alee conține un diftong.
3. A G Forma de perfect simplu, persoana a I , singular a verbului a găsi este găsi.
4. A G Următoarele verbe sunt la modul indicativ: trecuse, azvârlind, văzuse, mișca.
5. A G Antonimul verbului a lega (îl legau amintiri de neuitat) este, în text, a despărți.
6. A G Cuvântul subliniat este verb, la timpul perfect simplu, persoana a III-a, numărul
singular: ,,Fu deci grozav de bucuros”.
7. A G În enunțul Când îl zări, se făcu alb la față, le întoarse spatele și porni în sus pe
alee., identificăm patru verbe la moduri personale și predicative.
8. A G Cuvântul subliniat este verb auxiliar: Ce copaci mari ai în curte!
9. A G Cuvântul subliniat este verb la modul conjunctiv: Vrei să încerci și tu?
10. A G Cuvântul porni din structura și porni în sus pe alee este verb la timpul mai- mult-
ca -perfect.

II. ITEMI CU ALEGERE MULTIPLĂ (15 puncte)


1. Verbul din structura Dar ce surpriză când, împingând poarta de lemn este la modul:
a. Supin
b. Participiu
c. Gerunziu
d. Infinitiv.
2. Verbul din structura Te-ai urcat vreodată în ei? este la timpul:
a. Imperfect
b. Perfect compus
c. Perfect simplu
d. Mai-mult-ca -perfect.
3. Verbul din structura când tatăl său avu niște treburi în N. este la timpul:
a. Imperfect
b. Perfect compus
c. Perfect simplu
d. Mai-mult-ca -perfect.
4. Predicatul striga este exprimat prin verb la timpul:
a. Imperfect
b. Perfect compus
c. Perfect simplu

2
d. Mai-mult-ca -perfect.
5. Desinența verbului găseau este:
a. -u
b. -au
c. -eau
d. -Ø.

III. ITEMI CU RĂSPUNS SCURT (35 de puncte)


1. Alcătuiește trei enunțuri în care verbul ,,a fi”să fie:
a. Verb predicativ:
…………………………………………………………………………………………………
b. Verb nepredicativ:
- copulativ:……………………………………………………………………………
- auxiliar………………………………………………………………………………

2. Alcătuiește două enunțuri în care verbul ,,a avea” să fie:


a. Verb predicativ:
……………………………………………………………………………………………
b. Verb nepredicativ (auxiliar):
…………………………………………………………………………………………….
3. Alcătuiește două enunțuri în care verbul ,,a vrea” să fie:
a. Verb predicativ:
……………………………………………………………………………………………
b. Verb nepredicativ (auxiliar):
…………………………………………………………………………………………….

IV. ITEMI DE COMPLETARE (10 puncte)


Conjugă verbul a crea la timpul prezent. Încercuiește desinența pentru fiecare persoană!

3
V. COMPUNERE LIBERĂ (20 de puncte)
Imaginează-ți următoarea situație: Te numești Matei Iliescu și dorești să-l inviți pe vărul tău
Tudor, pe care nu l-ai mai văzut de doi ani, să-și petreacă o parte a vacanței de iarnă alături
de tine. Compune o scrisoare de 8-10 rânduri, adecvată acestei cerințe, în care să folosești
cel puțin cinci verbe la modul indicativ. Subliniază-le!
SUCCES!

LA FINAL...Completați chestionarul următor:


1. Care sunt sarcinile pe care le-ai rezolvat cu ușurință?

2. Care sunt sarcinile pe care le-ai rezolvat cu dificultate?

4 - 6 puncte 6 - 8 puncte 8 - 10 puncte


Mai ai de lucrat! Cu siguranță poți mai mult! Continuă în același fel!

Măsuri ameliorative