Sunteți pe pagina 1din 1

Cartierul.

Localitatea
1. Completează.
I Explică următoarele cuvinte-caută II.Răspunde la întrebări!
explicația lor in manual și în caiet Cum se numeşte localitatea ta?
....................................................................
cartier-_____________________________ ....................................................................
___________________________________ Cum se numeşte şcoala ta?
___________________________________ ...................................................................
Localitate-__________________________ ...................................................................
___________________________________ Care sunt instituţiile din localitatea ta?
___________________________________ ..................................................................
Sat-_______________________________ ..................................................................
__________________________________ .................................................................
Oraş-______________________________ ................................................................
___________________________________ .................................................................
................................................................
................................................................
Ce instituţie ai fi curios să vizitezi?
.................................................................
.................................................................
...................................................................

III. Completează: IV. Desenează localitatea în care locuieşti.

Localitatea mea se
numeşte.....................
.......................................Numele localităţii
vine de la ....................................................
Cele mai importante instituţii sunt:..............
......................................................................
.....................................................................
....................................................................
Eu locuiesc pe strada...................................
nr...............Localitatea mea se află în
judeţul
...................................................................