Sunteți pe pagina 1din 2

Plan de lecție

Prof. Bodea Ana Maria


Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială „Constantin Bălăceanu Stolnici”
Clasa: V
Disciplina: Religie ortodoxă
Aria curriculară: Om și societate
Subiectul lecţiei: Promisiunea venirii Mântuitorului
Tipul lecţiei: Transmitere și însușire de noi cunoștințe
Durata: 45
Locul de desfășurare : sala de clasă
Obiective operaţionale:
La sfârşitul lecţiei, toţi elevii vor fi capabili:
O1 – să descrie rolul venirii Mântuitorului pe pământ
O2 – să identifice scopul venirii Sale
O3 – să exprime importanța acestui act
Resurse materiale :
Oficiale :
Programa şcolară pentru disciplina Religie, clasa V
Planificarea calendaristică orientativă, clasa V
Bibliografice : 1. Biblia sau Sfânta Scriptură
1. Fise de lucru
Formă de organizare : frontal , individual
Desfășurarea metodică a lecției :
Nr. Etapele desfășurării Timp Activitatea Profesorului Activitatea Metode de Mijloace de Mijloc de Examinare
lecției elevului predare învățământ organizare
1 Momentul 1 Salutul Salutul Conversația
organizatoric Rugăciunea Rugăciunea
Pregătirea pentru
noua lecție
2 Pregătirea elevilor 8 De ce l-a făcut Elevii ascultă cu Conversația Frontal
pentru receptarea Dumnezeu pe om atenție și răspund
noilor cunoștințe ultimul? la întrebări
De ce este omul cununa
creației lui Dumnezeu ?
De ce au fost izgoniți din
rai primii oameni?
Cum trăiau aceștia? Cum
a bibecuvântat

1
Mântuitorul familia?
3 Precizarea titlului și a 1 Se enunță titlul lecției: Elevii ascultă cu Conversația Frontal
obiectivelor Promisiunea venirii atenție
Mântuitorului
4 Comunicarea noilor 10 Explicarea primei veniri Elevii ascultă cu Conversația Manualul Individual
cunoștințe a Mântuitorului pe atenție
pământ și rolul acesteia ,
se extrag ideile
principale.
5 Fixarea și 10 Se va citi textul din Elevii răspund la Exercițiul Manualul Individual
sistematizarea Viața lui Iisus povestită întrebări
cunoștințelor copiilor și se va explica
promisiunea
Mântuitorului de a
reveni pe pământ!
6 Generalizare și 10 Profesorul recapitulează Elevii răspund la Exercițiul Manualul Individual
asociere cele amintite anterior si întrebări Fișa de lucru
adresează întrebări !
7 Aprecierea activității 2 Se fac aprecieri generale Elevii ascultă cu Exercițiul Se fac
elevilor și individuale atenție aprecieri
verbale
8 Precizarea și 2 Rostirea rugăciunii Elevii ascultă cu Exercițiul
explicarea temei înainte de somn atenție
pentru acasă
9 Încheiere 1 Salutul/rugăciunea Rugăciunea/salutu
l

S-ar putea să vă placă și