Sunteți pe pagina 1din 2

Numele şi prenumele: ....................................... Data: ...............................

Evaluare sumativă – Istorie, semestrul I, cls. a IV-a

1. Asociaţi fiecare cuvânt cu enunţul potrivit:

HERODOT Cel mai important zeu al grecilor era.....


ZEUS Cele mai puternice cetăţi greceşti erau ....
ELADA Părintele istoriei a fost ...
ATENA ŞI SPARTA Părintele matematicii a fost ...
POLISURI Cetăţileîn care locuiaugrecii se numeau ….
PITAGORA Grecia se mai numea......
HIPOCRATE Părintele medicinei a fost ...

2. Completaţi enunţurile:
Grecia este situată în .................................................. Relieful Greciei
este ........................ ................................................................................... . Grecii sau .......................
cultivau ..........................., ............................................... . Grecii au contribuit la progresul lumii
prin ..................... .
Dacii sau ...................... făceau parte din neamul ....................................... Ei locuiau pe
teritoriul dintre ................................, .................................. şi ........................................ . Ţara dacilor
se numea .............................. şi avea capitala la .................................... .
Romanii trăiau în Cetatea .......................... . Ei vorbeau limba ............................ .
Capitala Provinciei Dacia era ............................ .......................... ...............................

3. Răspundeţi la următoarele întrebări:


a) Când au avut loc războaiele daco-romane?
............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
b) De ce era dorită Dacia de către romani?
............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
c) Cum s-a încheiat fiecare dintre cele două războaie daco-romane?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

4. Încercuiţi răspunsul corect:


a) Cum se numeşteprocesul de formare a poporuluiromânşi a limbiiromâne?
- etnogenezaromânească - etnogenezadacilor - etnogenezaromanilor
b) Ce voievodate existau în Transilvania?
- Voievodatele lui Vlad, Gelu şi Menumorut - Voievodatele lui Glad, Gelu şi Menumorut

- Voievodatele lui Glad, Bogdan şi Menumorut


c) Cine a fost întemeietorul Moldovei? Bogdan Basarab I Dobrotici

d) Cine a fost întemeietorul Dobrogei? Bogdan Basarab I Dobrotici

e) Cine a fost întemeietorul Ţării Româneşti? Bogdan Basarab I Dobrotici

f) Câţi ani a domnit Mircea cel Bătrân, dacă perioada de domnie a fost cuprinsă între 1386-1418?

32 de ani 22 de ani 23 de ani

5. Precizaţi valoarea de adevăr a următoarelor enunţuri.

Mircea cel Bătrân a fost domnitorul Moldovei.


Cea mai importantă bătălie purtată de Mircea cel Bâtrân a fost la Rovine.
Vlad Ţepeş a rămas în istorie pentru atacul din tabăra turcească de la Târgovişte.
Mihai Viteazul a domnit între anii 1593-1601.
Cea mai importantă bătălie purtată de Mihai Viteazul a fost la Posada.
Cea mai mare dorinţă a luiMihaiViteazul a fostunireacelor 3 ţări române într-un singur
stat puternicşi independent

6. Scrieţi cuvinte cu înţeles asemănător pentru următorii termeni istorici:


cneaz = ...........................................
independenţă = ..............................................
victorie = ........................................................................

7. Recunoaşteţi personalităţile istorice?

S-ar putea să vă placă și