Sunteți pe pagina 1din 3

Data__________ Nota ___________ Am făcut cunoștință de tehnica securității și mă oblig să o respect .

Lucrarea practică № 1 clasa a 8-a N. P. Elevului ____________________________


Rezolvarea problemelor experimentale la tema ”Clasele de compuși anorganici” Varianta I _____________________________

Nr. și denumirea Rezolvarea Observații concluzii Ecuațiile reacțiilor chimice


problemei
Problema 1 Se dă : ______________________ ______________________
Determină în care din - 2 eprubete cu soluție : ______________________ ______________________
eprubete se găsește NaCl , apă distilată ,AgNO3 ______________________ ______________________
soluție de clorură de sodiu -efectuiez experimenul ______________________ ______________________
și în care din ele apă -alcătuiesc ecuațiile ______________________ ______________________
distilată reacțiilor
Problema 2 Se dă : ______________________
Demonstrează că în -soluțiile : NaOH , H2SO4,apă Nr. turnesol metiloranj ______________________
ebrubetele nr. 1 ,2 și 3 se distilată ,turnesol,metiloranj eprubetei ______________________
conține substanțele -efectuiez experimenul NaOH ______________________
H2SO4 ,NaOH și apă H2SO4 ______________________
distilată Apă
distilată
Problema 3 Se dă : H2SO4 nr._____
Determină substanțele -soluțiile : BaCl2 , AgNO3, Nr. reactivul HCl nr._____
aflate în fiecare din cele 3 H2SO4 , HCl, HNO3, eprube HNO3nr._____
eprubete : -efectuiez experimenul tei
H2SO4,HCl,HNO3 -alcătuiesc ecuațiile 1
reacțiilor 2
-a 3 eprubetă o determin 3
prin metoda excluderii.
Problema 4 Se dă : Substanța Reactivul Produsul ______________________
Obțineți substanța: -soluțiile,CuO, HNO3, Fe, ______________________
A)Obțineți Nitrat de CuSO4 , NaOH,HCl, Na2CO3 CuO ______________________
cupru(II) din oxid de cupru -obțin substanțele Cu(NO3) , 1.Fe ______________________
B)Obțineți hidroxid de Fe(OH)2 , CO2 ______________________
fier(II) din fier -efectuiez experimenul 2.FeSO4
C)Obțineți dioxid de -alcătuiesc ecuațiile Na2CO3
carbon din carbonat de reacțiilor
sodiu
Problema 5 Se dă : ______________________ ______________________
Efectuiază transformarea -soluțiile_______________- ______________________ ______________________
pe cale experimentală efectuiez experimenul ______________________ ______________________
Ca(OH)2→CaCO3→CaCl2 -alcătuiesc ecuațiile ______________________ ______________________
reacțiilor ______________________ ______________________
Data__________ Nota ___________ Am făcut cunoștință de tehnica securității și mă oblig să o respect .
Lucrarea practică № 1 clasa a 8-a N. P. Elevului ____________________________
Rezolvarea problemelor experimentale la tema ”Clasele de compuși anorganici” Varianta II _____________________________

Nr. și denumirea Rezolvarea Observații concluzii Ecuațiile reacțiilor chimice


problemei
Problema 1 Se dă : ______________________ ______________________
Determină în care din - 2 eprubete cu soluție : ______________________ ______________________
eprubete se găsește NaCl , apă distilată ,AgNO3 ______________________ ______________________
soluție de clorură de sodiu -efectuiez experimenul ______________________ ______________________
și în care din ele apă -alcătuiesc ecuațiile ______________________ ______________________
distilată reacțiilor

Problema2 Se dă : CaO nr.___


Determină substanțele -soluțiile : CaO , CuO , ZnO , Nr. CuOnr___
aflate în fiecare din cele 3 apa eprubetei ZnOnr___
eprubete : CaO, CuO,ZnO -efectuiez experimenul CaO
-alcătuiesc ecuațiile CuO culoarea
reacțiilor ZnO culoarea

Problema3 Se dă : H2SO4 nr._____


Demonstrează -soluțiile : Ca(OH)2 , H2SO4 , Nr. Reactivul HCl nr._____
experimental că : MgO,turnesol, apă distilată , eprubetei HNO3nr._____
I.Hidroxidul de calciu HCl,Zn Ca(OH)2
posedă proprietăți bazice -efectuiez experimenul H2SO4
II.Oxidul de magneziu face -alcătuiesc ecuațiile MgO
parte din oxizii bazici reacțiilor
III.Acidul sulfuric posedă
proprietăți acide
Problema 4 Se dă : ______________________
Obțineți substanța: -soluțiile : CuO , CuSO4, Zn Substanța Reactivul Produsul ______________________
A)Obțineți clorură de metalic, , HCl, NaOH, CuO ______________________
cupru(II) din oxid de cupru -efectuiez experimenul 1.CuSO4 ______________________
B)Obțineți oxid de -alcătuiesc ecuațiile ______________________
cupru(II) din sulfat de reacțiilor 2.Cu(OH)2
cupru(II) -a 3 eprubetă o determin 1.Zn
C)obține hidroxid de zinc prin metoda excluderii.
din zinc metalic 2.ZnCl2
Problema 5 Se dă : ______________________ ______________________
Efectuiază transformarea -soluțiile_______________- ______________________ ______________________
pe cale experimentală efectuiez experimenul ______________________ ______________________
Ca(OH)2→CaCO3→CaCl2 -alcătuiesc ecuațiile ______________________ ______________________
reacțiilor ______________________ ______________________