Sunteți pe pagina 1din 3

Data__________ Nota ___________ Am făcut cunoștință de tehnica securității și mă oblig să o respect .

Lucrarea practică № 3 clasa a 9-a N. P. Elevului ____________________________


Rezolvarea problemelor experimentale la tema ”Nemetalele” Varianta I _____________________________

Nr. și denumirea Rezolvarea Observații concluzii Ecuațiile reacțiilor chimice


problemei
Problema 1 Se dă : ______________________ ______________________
Determină că în soluția de - soluție : HCl ,AgNO3 ______________________ ______________________
acid clorhidric există ioni -efectuiez experimenul ______________________ ______________________
de hidrogen și ioni de -alcătuiesc ecuațiile reacțiilor ______________________ ______________________
clorură ______________________ ______________________

Problema 2 Se dă : NaOH nr._____


Demonstrează că în -soluțiile : NaOH , HCl,NaCl, Nr. reactiv metiloranj HCl nr._____
ebrubetele nr. 1 ,2 și 3 se FeCl3, AgNO3, metiloranj eprubetei NaClnr._____
conține substanțele HCl, - inel de nicron,, spirtieră NaOH
NaoH, NaCl -efectuiez experimenul NaCl
HCl
Problema 3 Se dă : ______________________
Cum pot fi înlăturate , din -substanțele : NaCl,Na2CO3 ______________________
clorura de sodiu, hîrtie de filtru ______________________
impuritățile de carbonat -separar substanțele ______________________
de sodiu -efectuiez experimenul ______________________
-alcătuiesc ecuațiile reacțiilor ______________________

Problema 4 Se dă : Reactivul Reactivul Produsul ______________________


Obțineți prin 3 metode -soluțiile________________ 1 2 ______________________
clorură de sodiu și __________________________ NaCl ______________________
separați-o din amestec ____________________ ______________________
-obțin substanțele NaCl NaCl ______________________
-efectuiez experimenul
NaCl
-alcătuiesc ecuațiile
reacțiilor
Problema 5 Se dă : ______________________ ______________________
Efectuiază transformarea -soluțiile__________________ ______________________ ______________________
pe cale experimentală __________________________ ______________________ ______________________
Ca(OH)2→CaCO3→CaCl2→ __________________________ ______________________ ______________________
AgCl -efectuiez experimenul ______________________ ______________________
-alcătuiesc ecuațiile reacțiilor

Data__________ Nota ___________ Am făcut cunoștință de tehnica securității și mă oblig să o respect .


Lucrarea practică № 3 clasa a 9-a N. P. Elevului ____________________________
Nr.
Rezolvarea problemelor experimentale la tema ”Nemetalele Varianta II reactiv metiloranj _____________________________
eprubetei
Nr. și denumirea Rezolvarea NaOH
Observații concluzii Ecuațiile reacțiilor chimice
problemei NaCl
Problema 1 Se dă : HCl
______________________ ______________________
Determină că în soluția de - 2 eprubete cu soluție : ______________________ ______________________
clorura de natriu există NaCl , AgNO3 ______________________ ______________________
ioni de natriu și ioni de - inel de nicron,, spirtieră ______________________ ______________________
clor -efectuiez experimenul ______________________ ______________________
-alcătuiesc ecuațiile
reacțiilor
Problema2 Se dă : NaOH nr._____
Demonstrează că în -soluțiile : NaOH , HCl,NaCl, HCl nr._____
ebrubetele nr. 1 ,2 și 3 se FeCl3, AgNO3, metiloranj NaClnr._____
conține substanțele HCl, - inel de nicron,, spirtieră
NaoH, NaCl -efectuiez experimenul

Problema3 Se dă : _______________________
Cum pot fi înlăturate , din -substanțele : NaCl,Na2CO3 _______________________
clorura de sodiu, hîrtie de filtru _______________________
impuritățile de carbonat -separar substanțele _______________________
de sodiu -efectuiez experimenul _______________________
-alcătuiesc ecuațiile _______________________
reacțiilor _______________________

Problema 4 Se dă : ______________________
Obțineți prin 3 metode -soluțiile________________ Reactivul Reactivul Produsul ______________________
carbonat de calciu și _______________________ 1 2 ______________________
separați-o din amestec _______________________ CaCO3 ______________________
-obțin substanțele NaCl CaCO3 ______________________
-efectuiez experimenul
-alcătuiesc ecuațiile CaCO3
reacțiilor
Problema 5 Se dă : ______________________ ______________________
Efectuiază transformarea soluțiile_________________ ______________________ ______________________
pe cale experimentală _______________________ ______________________ ______________________
Ca(OH)2→CaCO3→CaCl2 _______________________ ______________________ ______________________
_______________________ ______________________ ______________________
-efectuiez experimenul
-alcătuiesc ecuațiile
reacțiilor