Sunteți pe pagina 1din 400

C.N.C.F. "C.F.R." S.A.

DIRECŢIA TRAFIC
SERVICIUL ALOCARE CAPACITATE

LIVRET CENTRAL
CU MERSUL TRENURILOR DE

CĂLĂTORI
DE RANG II , III
şi rang IV în trafic internaţional

Valabil în perioada 13.12.2020 – 11.12.2021


Exemplar de serviciu

2020 - 2021

1
2
Ordinele referitoare la modificările survenite în livret

Nr., originea şi Data Notat în corpul livretului


data ordinului primirii OBIECTUL
La pagina Semnătura

3
Ordinele referitoare la modificările survenite în livret

Nr., originea şi Data Notat în corpul livretului


data ordinului primirii OBIECTUL
La pagina Semnătura

4
DISPOZIŢII GENERALE

la livretele cu mersul trenurilor de călători (rang II, III şi IV)

,, PLANUL DE MERS STĂ LA BAZA COORDONĂRII

OPERAŢIUNILOR DE TRANSPORT FEROVIAR “

(Regulamentul de Exploatare Tehnică Feroviară – art. 154 )

1. În planul de mers 2020/2021 livretele de mers de călători se prezintă astfel:


1.1. Livretul central care cuprinde trenurile de călători în trafic internaţional (rang II, III şi
IV), intercity (rang II) şi interregio (rang III ).
1.2. Livretele regionale, care cuprind trenurile regio (rang IV), de pe secţiile de circulaţie
aferente fiecărei Sucursale Regionale Cale Ferată: Bucureşti, Craiova, Timişoara, Cluj, Braşov, Iaşi,
Galaţi şi Constanţa.
2. În livretele cu mersul trenurilor de călători sunt prevăzute mersurile trenurilor de călători,
vitezele de circulaţie, timpii de mers inclusiv adaosurile de timpi de mers datorate restricţiilor de
viteză planificate prevăzute în graficul de circulaţie.
3. Tonajele maxime ale trenurilor de călători sunt stabilite conform prevederilor instrucţiilor
de serviciu, avându-se în vedere caracteristicile liniei şi ale materialului rulant, iar modul de
remorcare este prevăzut în Anexa 1 la livretele cu mersul trenurilor de călători.
Pentru calculul timpilor de mers aferenţi trasării trenurilor de călători s-au utilizat tonajele
solicitate de către OTF prin comanda alocării de trase şi au fost trecute la fiecare trasă.
Tonajele maxime de remorcat sunt stabilite pe secţii de circulaţie, numărul secţiei fiind cel
din graficul cu limitările de viteză permanente (gruparea curbelor). Tonajele maxime ale trenurilor de
călători, cuprinse în livretele cu mersul trenurilor de călători, nu vor depăşi valorile tonajelor şi
modurile de remorcare prevăzute în Anexa 1 a livretelor respective.
3.1. Compunerea unui tren de călători poate fi modificată de către operatorii de transport
feroviar în limitele tonajului maxim solicitat prin comandă şi menţionat la compunerea fiecărui tren.
Acest tonaj asigură circulaţia regulată şi respectarea siguranţei circulaţiei. Solicitarea măririi tonajului
trenului, până la tonajul maxim de remorcat de pe secţiile respective (Anexa 1), poate conduce la
depăşirea timpilor de mers, precum şi la depăşirea lungimii trenului faţă de lungimea peroanelor din
unele staţii cu oprire. În aceste cazuri eventualele implicaţii negative vor fi analizate în sarcina
operatorului de transport feroviar.
Operatorii de transport feroviar pot utiliza rame automotor în locul vagoanelor respectând
tonajul maxim şi viteza impusă în livret pentru trenul respectiv, eventualele implicaţii negative vor fi
analizate în sarcina operatorului de transport feroviar.
3.2. În cazul în care operatorii de transport feroviar doresc modificarea compunerii trenurilor
formate din rame automotor, cu vagoane, aceştia vor lua în prealabil acordul Direcţiei/Diviziei Trafic
în funcţie de rangul trenurilor şi relaţia de circulaţie.
3.3. În ambele cazuri (3.1 şi 3.2) operatorii de transport feroviar vor emite telegramă, sau
dispoziţie scrisă, de modificare a compunerii trenurilor către toţi factorii interesaţi şi spre ştiinţă
Direcţiei/Diviziei Trafic. Eventualele întârzieri şi/sau alte aspecte negative, datorate acestor
modificări, se vor analiza în contul operatorului de transport feroviar care a solicitat modificarea
compunerii.
4. Vitezele maxime sunt stabilite corespunzător următoarelor drumuri de frânare:
- 1200 m, pentru pante caracteristice de până la 8 mm/m;
5
- 1000 m, pentru pante caracteristice cuprinse între 8 mm/m (inclusiv) şi 15 mm/m (inclusiv);
- 700 m, pentru pante caracteristice mai mari de 15 mm/m.
5. Limitările de viteză permanente generând adaosuri de timpi incluse în timpii de mers ai
trenurilor şi staţiile care au platforma cu declivitate 1-2 mm/m, 2-6 mm/m şi peste 6 mm/m sunt
cuprinse în Dispoziţiile privind punerea în aplicare a planului de mers al trenurilor pe Sucursalele
Regionale de Cale Ferată 1-8.

6. Trenurile de călători care au în compunere vagoane cu frână nemoderabilă la defrânare au


înscrisă în livret menţiunea “Frână nemoderabilă la defrânare”. Viteza maximă a acestor trenuri nu va
fi mai mare de 100 Km/h.
Trenurile de călători care nu au această menţiune în livretele de mers şi în garnitura cărora se
vor introduce vagoane cu frână nemoderabilă la defrânare vor fi aduse la cunoştinţa IDM de către
revizorul tehnic de vagoane (sau un agent autorizat) cu Nota de frâne, pentru întocmirea ordinului de
circulaţie, ce se va înmâna personalului de locomotivă. (Regulamentul 005, art. 40, pct. 6).
7. Pentru satisfacerea cerinţelor suplimentare de transport în perioadele de vârf de trafic
generate de sezon, sărbători legale, sfârşit de săptămână, etc. sunt prevăzute trenuri sezoniere şi
trenuri de călători cu perioadă limitată de circulaţie.
În unele cazuri aceste trenuri sunt înscrise în graficul de circulaţie fără a ţine cont de trasele
trenurilor de rang inferior, iar liniile de garare, încrucişările şi trecerile înainte cu alte trenuri se vor
stabili de operatorul RC, respectându-se rangul trenurilor (Regulamentul 005, art. 122, pct. 1).
Trenurile prevăzute să circule pe baza ordinelor speciale nu se vor trasa pe graficele RC
ideale, nu se vor trece în tablourile de garare şi pe tablele de informare a publicului călător, decât
după primirea telegramei de punere în circulaţie.
8. Menţiuni privind acordarea ferestrelor de circulaţie pentru lucrări la linie şi instalaţii.
8.1. Pe secţiile de circulaţie cu linie dublă în perioada ferestrelor de grafic pentru revizii,
lucrări la linie şi instalaţii, la trasarea trenurile de călători (rang II, III şi IV) nu s-au mai acordat opriri
"tehnice" pentru încrucişări în staţii intermediare.
Trenurile au fost trasate în condiţiile liniei duble, iar locul unde ar urma să aibă loc
încrucişarea va fi consemnat strict teoretic.
Trenurile care aşteaptă încrucişare cu trenurile din sens opus, au fost trecute în Anexa 4 –
„Intervale libere de circulaţie (ferestre) pentru efectuarea lucrărilor”, în coloana „Observaţii”. În
situaţia în care se produc întârzieri din diverse cauze, operatorul RC va realiza încrucişarea în funcţie
de circulaţia reală, fără a ţine cont de observaţiile din Anexa 4 de la „Dispoziţiile privind
punerea în aplicare a planului de mers al trenurilor ”, astfel încât întârzierile
trenurilor de rang superior să fie mini me.
La capete de secţie, opririle comerciale au fost suplimentate cu câte 2 - 3 minute pentru
recuperarea eventualelor întârzieri, iar minutele întârziere nerecuperate se vor analiza la „alte cauze
Infrastructură – Ie”.
8.2. Pe secţiile de circulaţie cu linie simplă trenurile de călători (de rang II sau III) au fost
oprite pentru încrucişări în staţii intermediare, opriri considerate "tehnice".
Aceste opriri, marcate în livrete cu semnul , nu sunt acordate pentru îmbarcări - debarcări
de călători, ele nefiind trecute în oficios.
În perioadele când nu se execută revizii sau lucrări la linii şi instalaţii, sau atunci când
încrucişarea rezultă în altă staţie (întârzieri de trenuri), operatorii RC pot da dispoziţie pentru
suprimarea opririi trenului, sau reducerea acestei opriri, marcată cu semnul , trenul circulând
timpuriu până la noua staţie fixată pentru încrucişare sau până la prima staţie cu oprire comercială, de
unde va pleca regulat.

6
Agenţiile de voiaj şi staţiile CFR nu vor emite legitimaţii de călătorie pentru staţiile marcate în livrete
cu semnul .
La unele trenuri de călători, anumite opriri, ce nu se utilizează pentru îmbarcarea/debarcarea
călătorilor, s-au marcat cu semnul , operatorul RC putând da dispoziţii pentru suprimarea sau
reducerea duratei acestei opriri.
9. Readucerea trenurilor de călători întârziate în trasa din graficul de circulaţie sau evitarea
producerii de întârzieri se poate face prin:
a) scurtarea duratei opririlor prevăzute în staţii;
b) scurtarea timpilor de mers fără depăşirea vitezei maxime admise valorificând:
- adaosurile de timp de mers incluse în timpii de mers pentru restricţiile de viteză prevăzute
în graficul de circulaţie, dar care nu sunt pe teren;
- tonajele mai mici faţă de tonajele maxime pentru care sunt stabiliţi timpii de mers;
c) suprimarea sau reducerea opririlor marcate cu semnul ;
d) circulaţia pe firul din stânga în cazul în care viteza maximă este mai mare decât pe firul normal
(viteză marcată cu semnul **) şi circulaţia permite acest lucru.
10. După punerea în aplicare, modificarea planului de mers la trenurile de călători cuprinse în
livrete se aprobă şi se difuzează după cum urmează:
10.1. Introducerea de trase noi, respectiv anularea traselor prevăzute în planul de mers al
trenurilor, se va face astfel:
- cu aprobarea conducerii CNCF ”CFR” SA pentru trenurile care circulă în trafic
internaţional, în rangul II, III, IV(trafic internaţional), precum şi pentru trenurile de rangul IV, care
circulă pe două sau mai multe Sucursale Regionale de Cale Ferată, iar difuzarea telegramei în reţea
se face de către Serviciul Alocare Capacitate din cadrul Direcţiei Trafic;
- cu aprobarea conducerii Sucursalelor Regionale de Cale Ferată 1-8 pentru trenurile de
rangul IV, care circulă pe o singură Sucursală Regională de Cale Ferată, iar difuzarea telegramei în
reţea se face de către Serviciul Alocare Capacitate din cadrul Diviziei Trafic.
10.2. Modificarea orarului traselor trenurilor, modificarea caracteristicilor tehnice (viteze
maxime, tonaje maxime, distanţe kilometrice, timpi de mers, adaosuri de timp de mers pentru
restricţii) se va face astfel:
- cu aprobarea Direcţiei Trafic pentru trenurile care circulă în trafic internaţional, în rangul II,
III, IV(trafic internaţional), precum şi pentru trenurile de rangul IV, care circulă pe două sau mai
multe Sucursale Regionale de Cale Ferată, iar difuzarea telegramei în reţea se face de către Serviciul
Alocare Capacitate din cadrul Direcţiei Trafic;
- cu aprobarea conducerii Diviziilor Trafic 1-8 pentru trenurile de rangul IV care circulă pe o
singură Sucursală Regională de Cale Ferată, iar difuzarea telegramei în reţea se face de către
Serviciul Alocare Capacitate din cadrul Diviziei Trafic.
10.3. Punerea în circulaţie a trenurilor suplimentare/variante de grafic, cauzate de
indisponibilitatea infrastructurii, sau trenurile special comandate şi turistice, se face prin telegramă
emisă de către:
a) Regulatorul Central de Circulaţie din cadrul Direcţiei Trafic, pe baza mersurilor puse la
dispoziţie de Serviciul Alocare Capacitate, pentru trenurile ca circulă în trafic internaţional, trenurile
de rangul II şi III, IV(trafic internaţional), precum şi pentru trenurile de rangul IV, care circulă pe
două sau mai multe Sucursale Regionale de Cale Ferată.
b) Diviziile Trafic pentru trenurile de rangul IV, care circulă pe raza unei singure Sucursale
Regionale de Cale Ferată.

7
10.4. Telegramele emise conform pct. 10.1, 10.2 şi 10.3 vor fi adresate tuturor subunităţilor
interesate din cadrul CNCF ”CFR” S.A, SC Informatica Feroviară SA, operatorilor de transport
feroviar de călători, precum şi altor factori interesaţi.
10.5. Telegrama va cuprinde toate elementele necesare tecturării, modificării sau completării
livretelor.
În cazul în care modificările sunt mai ample, precum şi în cazul introducerii de noi trase,
tecturile, modificările sau completările vor fi trimise la toate subunităţile interesate, sub forma
mersului de tren din livret, care vor fi apoi ataşate în livretul respectiv.
10.6. Cererile şi aprobările de modificare a planului de mers vor respecta perioadele minime
de avizare atât a personalului CFR, cât şi a publicului călător.
10.7. Punerea în circulaţie, în mod operativ, a unor trenuri compuse din locomotive izolate,
care circulă pe raza unei singure Sucursală Regională de Căi Ferate, se face de către Regulatorul
Regional de Circulaţie din cadrul Diviziilor Trafic respective.
10.8. În cazul anulării unor trenuri de rang II, III şi IV (care au ca staţie de destinaţie sau de
formare staţia Bucureşti Nord), implicit se vor anula şi garniturile goale (G) aferente trenurilor
respective în relaţiile: Bucureşti Nord Gr. A – Bucureşti Nord Gr. AT, Bucureşti Griviţa – Bucureşti
Nord Gr. A, Bucureşti Nord Gr. A(B) – Bucureşti Basarab şi Bucureşti Basarab - Bucureşti Nord Gr.
A(B), nemaifiind necesară altă telegramă de anulare pentru garnituri.
11. Pe secţiile cu linie dublă s-au identificat porţiunile de linie pe care vitezele maxime
constructive ale liniei diferă de pe un fir pe altul, ele fiind evidenţiate în Anexa 2 la livretele cu
mersul trenurilor de călători.
11.1. Pentru evidenţierea acestor diferenţe s-au folosit următoarele semne aplicate în coloana
”Vit. max.” din mersul trenului:
* viteza pe firul din stânga este mai mică decât viteza de pe firul normal de circulaţie;
** viteza pe firul din stânga este mai mare decât viteza de pe firul normal de circulaţie.
Depourile de locomotive vor instrui personalul privind modul de interpretare şi aplicare a
acestor semne din trasa trenului.
De asemenea vor lua măsuri de completare a fişei trenului, care se predă mecanicului cu
precizarea în clar a porţiunilor de linie unde vitezele maxime diferă pe cele două fire ( mai ales în
sensul negativ, când viteza pe firul din stânga este mai mică - * - ).
Regulatoarele de circulaţie vor instrui operatorii RC privind folosirea semnului, - ** -, când
viteza pe firul din stânga este mai mare, pentru recuperarea sau evitarea producerii de întârzieri la
trenurile ieşite din trasă, în special pentru trenurile de rang superior.
11.2. Pe unele distanţe de circulaţie (cu pante mai mari de 8 ‰), din cauza procentului de
frânare insuficient, trenurile pot avea viteza din livret mai mică decât viteza maximă permisă de linie.
În acest caz mecanicul va conduce trenul cu viteza din livret menţionată la trenul respectiv, chiar
dacă circulă pe firul din stânga. În aceste situaţii, vitezele din trasa trenului, pe distanţa respectivă, nu
au nici o menţiune specifică. Aceste distanţe vor fi identificate de către fiecare Sucursală Regională
de Căi Ferate. şi vor fi prevăzute în cadrul dispoziţiilor specifice fiecărei sucursale.
11.3. Pe secţia de circulaţie Buzău – Făurei, datorită diferenţei mari de viteze între firele de
circulaţie (V. max. = 80 Km/h - pe fir 1, respectiv V. max. = 30 Km/h - pe fir 2), pentru a reduce
durata de parcurs a trenurilor de călători, acestea au fost trasate pe firul 1.
La toate trenurile de călători cu soţ (sensul Făurei – Buzău) viteza maximă pe această
distanţă este marcată cu semnul #, pentru a semnala personalului de exploatare că trenul circulă pe
firul 1 banalizat (cu Vmax. = 80 Km/h).
11.4. Pe secţia de circulaţie Chitila – Titu, datorită diferenţei mari de viteze între firele de
circulaţie (V. max. = 50 Km/h – pe fir 1, respectiv V. max. 100 Km/h pe fir 2) pentru a reduce durata
8
de parcurs a trenurilor IR 1783, 1787, 1789, 1791, 1793 şi 1795, acestea au fost trasate pe firul 2.
La aceste trenuri (sensul Chitila – Titu) viteza maximă pe această distanţă este marcată cu
semnul #, pentru a semnala personalului de exploatare că trenurile circulă pe firul 2 banalizat (cu
V.max. = 100 Km/h).
12. În planul de mers al trenurilor 2020/2021 au fost prevăzute/alocate, la solicitarea
SNTFC ,,CFR Călători” SA, o serie de trase pentru circulaţia unor trenuri suplimentare turistice / cu
ordin special, trase care nu se regăsesc în cuprinsul/cadrul livretelor cu mersul trenurilor de călători,
acestea vor fi aduse la cunoştinţa celor interesaţi pe baza telegramelor de punere în circulaţie la data
solicitată pentru circulaţia trenului.
13. Semnificaţia semnelor folosite în livretele de mers este:
- * - în coloana “Vit.max.” – viteza pe firul din stânga este mai mică decât viteza de pe firul
normal de circulaţie;
- ** - în coloana “Vit. max.” – viteza pe firul din stânga este mai mare decât viteza de pe
firul normal de circulaţie;
- # - în coloana “Vit. max.” – trenul circulă pe firul din stânga (firul cu viteza mai mare);
- & - din coloana “staţii - halte”, trenul suprimă oprirea comercială din halta Parc Divert.
Chiajna h în perioadele 13.12.2020 - 31.05.2021 şi 01.10.2021 - 11.12.2021;
-  - din coloana “staţii - halte”, oprire care poate fi suprimată sau redusă ca durată;
-  - din coloana “staţii - halte”, corespunde unei viteze maxime de circulaţie peste
schimbătoarele de cale la intrare - ieşire din staţii de 100 km/oră;

-  - din coloana “staţii - halte”, reprezintă oprire acordată pentru efectuarea reviziei tehnice
în tranzit la trenurile de călători;
-  - din coloana “opriri”, corespunde unei opriri de 30 secunde;
Cifrele din subtitlul trenului reprezintă:
1 = luni, 2 = marţi, 3 = miercuri, 4 = joi, 5 = vineri, 6 = sâmbătă, 7 = duminică;
- SL - sărbători legale;
Hm. - haltă de mişcare deschisă pentru toate traficurile;
H. - haltă deschisă pentru toate traficurile;
hcv. - haltă deschisă pentru traficul de călători şi marfă;
hc. - haltă deschisă pentru traficul de călători, cu vânzător de bilete;
h. - haltă deschisă pentru traficul de călători, fără vânzător de bilete;
PO - punct de oprire
G. - tren garnitură goală;
V. - variantă tren;
L. - locomotivă izolată.

9
10
TRASE ALOCATE
OPERATORULUI FEROVIAR DE TRANSPORT

S.N.T.F.C. „CFR - CĂLĂTORI” SA

TRENURI
ÎN TRAFIC INTERNAŢIONAL
RANG 3

11
Tren international "TRAIANUS" Bucuresti Nord - Budapesta Keleti
Nr. 72-1 BUCURESTI NORD - TIMISOARA NORD - ARAD - CURTICI - LOKOSHAZA
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 05.46
Bucureşti Nord Post 5
30 30
2.8 80 5 - - 05.51
Bucureştii Noi
30
3.0 2 4 - - 05.56
3.3 9.1 CHIAJNA 2 - - 05.58
3.1 R. 1 Chiajna 2 - - 06.00
13.3 Grădinari 2 13 - - 06.13
10.7 100 Vadu Lat Hm. 2 9 - - 06.22
9.8 Zăvestreni Hm. 7 - - 06.29
4.8 50.9 VIDELE 4 06.33 1 06.34
3.9 54.8 R. 1 VIDELE 3 - - 06.37
3.8 Ciolpani Hm. 3 - - 06.40
8.1 120 Gălăteni Hm. 5 - - 06.45
6.7 Olteni 1 5 - - 06.50
11.5 Rădoieşti Hm. 3 12 - - 07.02
8.1 80 Atârnaţi Hm. 1 11 - - 07.13
7.2 100.1 ROŞIORI NORD 2 11 07.24 1 07.25
8.2 Măldăeni Hm. 11 - - 07.36
9.1 100** Mihăeşti Hm. 7 - - 07.43
8.3 Radomireşti Hm. 7 - - 07.50
11.7 100 Drăgăneşti Olt 11 - - 08.01
10.2 Fărcaşele Hm. 2 11 - - 08.12
7.8 155.5 CARACAL 7 08.19 1 08.20
13.0 Grozăveşti Hm. 10 - - 08.30
8.6 Jianca 6 - - 08.36
8.5 100** Leu Hm. 1 7 - - 08.43
12.7 Malu Mare Hm. 10 - - 08.53
5.8 Banu Mărăcine Hm. 6 - - 08.59
5.0 208.9 CRAIOVA  5 09.04 7 09.11
5.7 Cernele  5 - - 09.16
6.4 Işalniţa 4 - - 09.20
7.6 Coţofeni Hm. 5 - - 09.25
9.6 Răcari Hm. 6 - - 09.31
6.5 244.8 FILIAŞI 1 6 09.37 1 09.38
6.7 Gura Motrului Hm. 2 11 - - 09.49
6.4 120 Butoieşti Hm. 5 - - 09.54
11.1 Strehaia 5 12 - - 10.06
2.2 271.2 STREHAIA HC. 3 10.09 1 10.10
5.7 Ciochiuţa Hm. 2 8 - - 10.18
7.0 Tâmna 7 - - 10.25
5.1 Igiroasa Hm. 2 5 - - 10.30
4.7 Prunişor Hm. 1 7 - - 10.37
6.2 80 Gârniţa Hm. 6 11 - - 10.48
3.7 303.5 BALOTA 2 6 10.54 1 10.55
4.3 50 Valea Albă Hm. 4 10 - - 11.05
4.2 Post Macazuri 4 10 - - 11.15
3.2 80 Drobeta Tr. Severin Mf. 3 - - 11.18
4.1 100 Drobeta Tr.Sev Est Hm. 4 - - 11.22
3.3 322.7 70 DROBETA TR. SEVERIN 1 5 11.27 8 11.35
8.4 100 Gura Văii Hm. 8 - - 11.43
7.8 Vârciorova Hm. 10 - - 11.53
7.8 346.7 70 ORŞOVA 2 12 12.05 1 12.06
5.6 Valea Cernei Hm. 8 - - 12.14
4.6 Topleţ Hm. 5 - - 12.19

12
Tren nr. 72-1
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
4.6 Topleţ Hm. 5 - - 12.19
7.2 364.2 70 BĂILE HERCULANE 3 10 12.29 1 12.30
1.8 Mehadia Noua Hm. 3 - - 12.33
2.4 Mehadia Hm. 3 - - 12.36
6.7 Iablaniţa 7 - - 12.43
6.8 65 Cruşovăţ 7 - - 12.50
Domaşnea Cornea Hm.
30
7.8 2 10 - - 13.00
6.4 50 Poarta Hm. 9 - - 13.09
5.9 Teregova Hm. 6 - - 13.15
5.1 65 Armenis 6 - - 13.21
30
6.5 Slatina Timis 2 9 - - 13.30
6.4 100 Vălişoara Hm. 5 - - 13.35
6.0 Valea Timişului Hm. 6 - - 13.41
3.4 70 Balta Sărată 3 - - 13.44
5.5 435.2 CARANSEBEŞ 4 10 13.54 1 13.55
7.2 Zăgujeni Hm. 7 - - 14.02
7.9 70** Căvăran 8 - - 14.10
6.6 70 Jena Hm. 3 9 - - 14.19
5.8 Găvojdia 3 - - 14.22
5.5 120 Tapia Hm. 6 9 - - 14.31
6.4 474.5 LUGOJ 5 14.36 1 14.37
7.6 Jabăr Hm. 6 - - 14.43
5.5 Belinţ Hm. 4 - - 14.47
4.1 100 Chizătău Hm. 3 - - 14.50
7.2 Topolovăţ 5 - - 14.55
11.2 Recaş 4 12 - - 15.07
9.9 70 Remetea Mare 9 - - 15.16
9.6 Timişoara Est 5 14 - - 15.30
3.7 533.2 85 TIMIŞOARA NORD 5 15.35 3 15.38
6.9 Ronaţ Triaj Gr. D 7 - - 15.45
6.3 546.4 SÂNANDREI HM. 4 - - 15.49
7.2 Băile Calacea 5 - - 15.54
5.9 Orţişoara 4 - - 15.58
6.2 100 Vinga Hm. 4 - - 16.02
Şag Hm.
30
7.5 5 11 - - 16.13
5.5 Valea Viilor Hm. 4 - - 16.17
5.5 Aradu Nou 4 - - 16.21
2.7 Ram. Glogovăţ 2 - - 16.23
3.5 590.5 ARAD 4 16.27 2 16.29
9.7 Şofronea 6 - - 16.35
7.3 607.5 120 CURTICI 1 6 16.41 20 17.01
8.4 615.9 CURTICI FR. 7 - - 17.08
2.8 100 LOKOSHAZA 3 17.11
11h 25m SUMARUL... 84 635 50
PROCENT DE FRÂNARE = 126.
TONAJ MAXIM = 500 tone.

Statia Drobeta Turnu Severin detaseaza grupa de vag. pentru trenul 1590, fara zilele de
25.12.2020, 01.01.2021, 02.05.2021 si 20.06.2021.

13
Tren international "TRAIANUS" Budapesta Keleti - Bucuresti Nord
Nr. 73-2 LOKOSHAZA - CURTICI - ARAD - TIMISOARA NORD - BUCURESTI NORD
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
LOKOSHAZA 11.50
2.8 100 CURTICI FR. 3 - - 11.53
8.4 8.4 CURTICI 7 12.00 25 12.25
7.3 120 Şofronea 5 - - 12.30
9.7 25.4 ARAD 1 7 12.37 2 12.39
3.5 Ram. Glogovăţ 4 - - 12.43
2.7 Aradu Nou 2 - - 12.45
5.5 Valea Viilor Hm. 4 - - 12.49
5.5 Şag Hm. 4 - - 12.53
30
7.5 100 Vinga Hm. 5 10 - - 13.03
6.2 Orţişoara 4 - - 13.07
5.9 Băile Calacea 4 - - 13.11
7.2 69.5 SÂNANDREI HM. 5 - - 13.16
6.3 Ronaţ Triaj Gr. D 4 - - 13.20
6.9 82.7 TIMISOARA NORD 7 13.27 28 13.55
3.7 85 Timişoara Est 5 - - 14.00
9.6 70 Remetea Mare 5 14 - - 14.14
9.9 Recaş 9 - - 14.23
11.2 Topolovăţ 4 12 - - 14.35
7.2 Chizătău Hm. 5 - - 14.40
4.1 128.3 100 BELINŢ HM.  4 14.44 4 14.48
5.5 Jabăr Hm. 5 - - 14.53
7.6 141.4 LUGOJ 6 14.59 1 15.00
6.4 Tapia Hm. 5 - - 15.05
5.5 120 Găvojdia 6 9 - - 15.14
5.8 Jena Hm. 3 - - 15.17
6.6 70 Căvăran 6 - - 15.23
7.9 120* Zăgujeni Hm. 3 10 - - 15.33
7.2 180.7 CARANSEBEŞ 8 15.41 1 15.42
5.5 70 Balta Sărată 6 - - 15.48
3.4 Valea Timişului Hm. 3 - - 15.51
6.0 Vălişoara Hm. 4 10 - - 16.01
6.4 100 Slatina Timis 5 - - 16.06
30
6.5 Armenis 2 9 - - 16.15
5.1 213.7 65 TEREGOVA HM. 7 16.22 1 16.23
5.9 Poarta Hm. 7 - - 16.30
6.4 50 Domaşnea Cornea Hm. 9 - - 16.39
Cruşovăţ
30
7.8 2 11 - - 16.50
6.8 240.7 65 IABLANIŢA 8 16.58 1 16.59
6.7 Mehadia Hm. 8 - - 17.07
2.4 Mehadia Noua Hm. 3 - - 17.10
1.8 251.7 BĂILE HERCULANE 3 17.13 2 17.15
7.2 Topleţ Hm. 3 11 - - 17.26
4.6 70 Valea Cernei Hm. 5 - - 17.31
5.6 269.2 ORŞOVA 8 17.39 4 17.43
7.8 Vârciorova Hm. 2 12 - - 17.55
7.8 Gura Văii Hm. 10 - - 18.05
8.4 293.2 100 DROBETA TR. SEVERIN 8 18.13 2 18.15
3.3 70 Drobeta Tr.Sev Est Hm. 4 - - 18.19
4.1 100 Drobeta Tr. Severin Mf. 4 - - 18.23
3.2 80 Post Macazuri 2 5 - - 18.28
4.2 50 Valea Albă Hm. 4 10 - - 18.38
4.3 312.4 BALOTA 4 10 18.48 1 18.49

14
Tren nr. 73-2
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
4.3 312.4 50 BALOTA 4 10 18.48 1 18.49
3.7 80 Gârniţa Hm. 2 6 - - 18.55
6.2 Prunişor Hm. 6 13 - - 19.08
4.7 Igiroasa Hm. 1 7 - - 19.15
5.1 Tâmna 2 5 - - 19.20
7.0 Ciochiuţa Hm. 7 - - 19.27
30 30
5.7 344.7 STREHAIA HC. 6 19.33  19.34
2.2 347.0 STREHAIA 2 5 - - 19.39
11.1 Butoieşti Hm. 3 13 - - 19.52
6.4 120 Gura Motrului Hm. 2 6 - - 19.58
6.7 371.1 FILIAŞI 7 20.05 1 20.06
6.5 Răcari Hm. 7 - - 20.13
9.6 Coţofeni Hm. 1 6 - - 20.19
7.6 Işalniţa 5 - - 20.24
6.4 Cernele 4 - - 20.28
5.7 407.0 CRAIOVA  6 20.34 8 20.42
5.0 Banu Mărăcine Hm. 5 - - 20.47
5.8 Malu Mare Hm. 2 5 - - 20.52
12.7 Leu Hm. 9 - - 21.01
8.5 120* Jianca 1 7 - - 21.08
8.6 Grozăveşti Hm. 1 7 - - 21.15
13.0 460.5 CARACAL 9 21.24 1 21.25
7.8 Fărcaşele Hm. 7 - - 21.32
10.2 100 Drăgăneşti Olt 4 13 - - 21.45
11.7 Radomireşti Hm. 10 - - 21.55
8.3 Mihăeşti Hm. 7 - - 22.02
9.1 120* Măldăeni Hm. 1 7 - - 22.09
8.2 515.8 ROŞIORI NORD  3 11 22.20 1 22.21
7.2 Atârnaţi Hm. 1 8 - - 22.29
8.1 80 Rădoieşti Hm. 7 - - 22.36
11.5 Olteni 2 11 - - 22.47
6.7 Gălăteni Hm. 3 9 - - 22.56
8.1 120 Ciolpani Hm. 6 - - 23.02
3.8 561.1 R. 1 VIDELE 3 - - 23.05
3.9 565.0 VIDELE 3 23.08 1 23.09
4.8 Zăvestreni Hm. 1 5 - - 23.14
9.8 Vadu Lat Hm. 2 8 - - 23.22
10.7 100 Grădinari 2 9 - - 23.31
13.3 R. 1 Chiajna 10 - - 23.41
3.1 606.8 CHIAJNA 2 4 - - 23.45
3.3 Bucureştii Noi 2 - - 23.47
3.0 Bucureşti Nord Post 5 3 6 - - 23.53
2.8 615.9 80 BUCUREŞTI NORD GR.A 6 23.59
30 30
12h 09m SUMARUL... 95 644 84
PROCENT DE FRÂNARE = 126.
TONAJ MAXIM = 450 tone.

Statia Timisoara Nord ataseaza grupa de vagoane din loco.

15
Tren international "FĂGĂRAŞ" Braşov - Budapesta Keleti
Nr. 74-1 BRAŞOV - SIBIU - CURTICI - LOKOSHAZA
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BRAŞOV 05.23
3.3 Bartolomeu 1 6 - - 05.29
5.4 Ghimbav Hm. 2 7 - - 05.36
5.1 13.8 CODLEA HM. 2 7 05.43 1 05.44
8.5 Dumbrăviţa Bârsei Hm. 8 - - 05.52
4.5 Vlădeni Ardeal 4 - - 05.56
12.0 38.9 BRĂDET HM.  3 16 06.12 1 06.13
11.4 80 Şercaia Hm. 3 16 - - 06.29
14.7 65.0 FĂGĂRAŞ 1 13 06.42 1 06.43
11.8 Voila Hm. 11 - - 06.54
12.8 Ucea 10 - - 07.04
5.1 Arpaş Hm. 5 - - 07.09
13.5 Porumbacu Hm. 12 - - 07.21
7.5 Avrig Hm. 6 - - 07.27
11.1 Podu Olt 9 - - 07.36
4.3 70 Tălmaciu Hm. 6 - - 07.42
13.2 144.3 100 SIBIU GR.ŞELIMBĂR HM. 13 - - 07.55
4.6 148.9 SIBIU 2 6 08.01 5 08.06
3.7 85 Turnişor Hm. 6 - - 08.12
15.6 70 Orlat 15 - - 08.27
10.4 Sălişte Hm. 10 - - 08.37
13.1 50 Apoldu de Sus Hm. 20 - - 08.57
10.0 70 Miercurea Sibiu Hm. 10 - - 09.07
8.0 100 Cunţa Hm. 10 - - 09.17
12.9 222.6 50 SEBEŞ ALBA 18 09.35 1 09.36
9.2 231.8 70 VINŢU DE JOS 1 11 09.47 1 09.48
5.2 Blandiana Hm. 6 - - 09.54
9.8 246.8 ŞIBOT 1 8 - - 10.02
6.0 120 Aurel Vlaicu 5 - - 10.07
6.3 Orăştie 5 - - 10.12
14.5 Ram. Simeria 12 - - 10.24
2.0 275.6 SIMERIA 2 5 10.29 12 10.41
9.2 284.8 DEVA 12 10.53 1 10.54
6.5 100 MINTIA 8 - - 11.02
7.3 Brănişca Hm. 10 - - 11.12
9.9 308.4 ILIA 1 15 11.27 1 11.28
5.7 Gurasada Hm. 1 10 - - 11.38
4.1 Câmpuri Surduc Hm. 7 - - 11.45
12.6 Zam 17 - - 12.02
7.9 Ilteu 11 - - 12.13
10.1 348.8 50 SĂVÂRŞIN 1 16 12.29 1 12.30
8.6 Vărădia Hm. 12 - - 12.42
8.7 Bătuţa Hm. 12 - - 12.54
6.7 Bârzava 1 10 - - 13.04
1.9 Bârzava Nouă Hm. 3 - - 13.07
8.0 Conop Hm. 11 - - 13.18
7.2 Milova 10 - - 13.28
8.7 398.5 RADNA 13 13.41 1 13.42
6.9 Păuliş Hm. 8 - - 13.50
6.5 Ghioroc 1 6 - - 13.56
14.3 GLOGOVĂŢ 1 10 - - 14.06
6.9 433.0 120 ARAD 1 6 14.12 5 14.17
9.7 Şofronea 6 - - 14.23
7.3 450.0 CURTICI 1 6 14.29 20 14.49
8.4 458.4 CURTICI FR. 7 - - 14.56
2.8 100 LOKOSHAZA 3 14.59
09h 36m SUMARUL... 26 525 51
PROCENT DE FRÂNARE = 126.
TONAJ MAXIM = 500 tone.

16
Tren international "FĂGĂRAŞ" Budapesta Keleti - Braşov
Nr. 75-2 LOKOSHAZA - CURTICI - SIBIU - BRAŞOV
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
LOKOSHAZA 15.00
2.8 100 CURTICI FR. 3 - - 15.03
8.4 8.4 CURTICI 7 15.10 20 15.30
7.3 Şofronea 6 - - 15.36
9.7 25.4 ARAD 1 7 15.43 3 15.46
6.9 120 Glogovăţ 1 6 - - 15.52
14.3 Ghioroc 1 10 - - 16.02
6.5 Păuliş Hm. 6 - - 16.08
6.9 59.9 RADNA 8 16.16 1 16.17
8.7 Milova 12 - - 16.29
7.2 Conop Hm. 10 - - 16.39
8.0 Bârzava Nouă Hm. 11 - - 16.50
1.9 Bârzava 1 4 - - 16.54
6.7 Bătuţa Hm. 10 - - 17.04
8.7 Vărădia Hm. 12 - - 17.16
8.6 109.5 50 SĂVÂRŞIN 1 14 17.30 1 17.31
10.1 Ilteu 14 - - 17.45
7.9 Zam 11 - - 17.56
12.6 Câmpuri Surduc Hm. 17 - - 18.13
4.1 Gurasada Hm. 1 9 - - 18.22
5.7 149.9 ILIA 1 10 18.32 1 18.33
9.9 Brănişca Hm. 14 - - 18.47
7.3 Mintia 10 - - 18.57
6.5 173.6 100 DEVA 7 19.04 2 19.06
9.2 182.7 SIMERIA 1 12 19.18 12 19.30
2.0 Ram. Simeria 4 - - 19.34
14.5 Orăştie 13 - - 19.47
6.3 120 Aurel Vlaicu 5 - - 19.52
6.0 211.6 ŞIBOT 2 6 - - 19.58
9.8 Blandiana Hm. 7 - - 20.05
5.2 226.6 VINŢU DE JOS 6 20.11 1 20.12
9.2 235.8 70 SEBEŞ ALBA 11 20.23 1 20.24
12.9 50 Cunţa Hm. 18 - - 20.42
8.0 100 Miercurea Sibiu Hm. 10 - - 20.52
10.0 70 Apoldu de Sus Hm. 10 - - 21.02
13.1 50 Sălişte Hm. 20 - - 21.22
10.4 70 Orlat 10 - - 21.32
15.6 Turnişor Hm. 15 - - 21.47
3.7 309.4 85 SIBIU 2 7 21.54 10 22.04
4.6 314.0 SIBIU GR.ŞELIMBĂR HM. 2 7 - - 22.11
1.6 100 Ram. Cisnădie 2 - - 22.13
11.6 Tălmaciu Hm. 4 16 - - 22.29
4.3 331.5 70 PODU OLT  2 8 22.37 1 22.38
11.1 Avrig Hm. 10 - - 22.48
7.5 Porumbacu Hm. 7 - - 22.55
13.5 Arpaş Hm. 12 - - 23.07
5.1 Ucea 6 - - 23.13
12.8 80 Voila Hm. 10 - - 23.23
11.8 393.4 FĂGĂRAŞ 2 12 23.35 1 23.36
14.7 Şercaia Hm. 1 13 - - 23.49
11.4 Brădet Hm. 3 16 - - 00.05
12.0 Vlădeni Ardeal 3 16 - - 00.21
4.5 Dumbrăviţa Bârsei Hm. 4 - - 00.25
8.5 444.5 CODLEA HM. 9 00.34 1 00.35
5.1 Ghimbav Hm. 2 7 - - 00.42
5.4 Bartolomeu 2 7 - - 00.49
3.3 458.4 BRAŞOV 1 6 00.55
09h 55m SUMARUL... 34 540 55
PROCENT DE FRÂNARE = 126.
TONAJ MAXIM = 500 tone.

17
Tren international "MUNTENIA" Bucuresti Nord - Budapesta Keleti
Nr. 78-1 BUCURESTI NORD - TIMISOARA NORD - ARAD - CURTICI - LOKOSHAZA
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 22.05
2.8 80 Bucureşti Nord Post 5 6 - - 22.11
3.0 Bucureştii Noi 2 5 - - 22.16
3.3 9.1 CHIAJNA 2 - - 22.18
3.1 R. 1 Chiajna 2 - - 22.20
13.3 Grădinari 2 13 - - 22.33
10.7 100 Vadu Lat Hm. 2 9 - - 22.42
9.8 Zăvestreni Hm. 7 - - 22.49
4.8 50.9 VIDELE 4 22.53 1 22.54
3.9 54.8 R. 1 VIDELE 3 - - 22.57
3.8 Ciolpani Hm. 3 - - 23.00
8.1 120 Gălăteni Hm. 5 - - 23.05
6.7 Olteni 1 5 - - 23.10
11.5 Rădoieşti Hm. 3 13 - - 23.23
8.1 80 Atârnaţi Hm. 1 11 - - 23.34
7.2 100.1 ROŞIORI NORD 2 11 23.45 2 23.47
8.2 Măldăeni Hm. 11 - - 23.58
9.1 100** Mihăeşti Hm. 7 - - 00.05
8.3 Radomireşti Hm. 7 - - 00.12
11.7 100 Drăgăneşti Olt 11 - - 00.23
10.2 Fărcaşele Hm. 2 11 - - 00.34
7.8 155.5 CARACAL 7 00.41 2 00.43
13.0 Grozăveşti Hm. 10 - - 00.53
8.6 Jianca 6 - - 00.59
8.5 100** Leu Hm. 1 7 - - 01.06
12.7 Malu Mare Hm. 10 - - 01.16
5.8 Banu Mărăcine Hm. 6 - - 01.22
5.0 208.9 CRAIOVA  5 01.27 11 01.38
5.7 Cernele 5 - - 01.43
6.4 Işalniţa 4 - - 01.47
7.6 Coţofeni Hm. 5 - - 01.52
9.6 Răcari Hm. 7 - - 01.59
6.5 244.8 FILIAŞI 1 6 02.05 2 02.07
6.7 Gura Motrului Hm. 2 11 - - 02.18
6.4 120 Butoieşti Hm. 5 - - 02.23
11.1 Strehaia 5 12 - - 02.35
2.2 271.2 STREHAIA HC. 3 02.38 1 02.39
5.7 Ciochiuţa Hm. 2 8 - - 02.47
7.0 Tâmna 8 - - 02.55
5.1 Igiroasa Hm. 2 5 - - 03.00
4.7 Prunişor Hm. 1 7 - - 03.07
6.2 80 Gârniţa Hm. 6 12 - - 03.19
3.7 303.5 BALOTA 2 6 03.25 1 03.26
4.3 50 Valea Albă Hm. 4 11 - - 03.37
4.2 Post Macazuri 4 10 - - 03.47
3.2 80 Drobeta Tr. Severin Mf. 3 - - 03.50
4.1 100 Drobeta Tr.Sev Est Hm. 4 - - 03.54
3.3 322.7 70 DROBETA TR. SEVERIN 1 5 03.59 2 04.01
8.4 100 Gura Văii Hm. 8 - - 04.09
7.8 Vârciorova Hm. 10 - - 04.19
7.8 346.7 70 ORŞOVA 2 12 04.31 1 04.32
5.6 Valea Cernei Hm. 7 - - 04.39
4.6 Topleţ Hm. 5 - - 04.44

18
Tren nr. 78-1
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
4.6 Topleţ Hm. 5 - - 04.44
7.2 364.2 70 BĂILE HERCULANE 3 10 04.54 2 04.56
1.8 Mehadia Noua Hm. 3 - - 04.59
2.4 Mehadia Hm. 3 - - 05.02
6.7 Iablaniţa 7 - - 05.09
6.8 65 Cruşovăţ 7 - - 05.16
Domaşnea Cornea Hm.
30
7.8 2 10 - - 05.26
6.4 50 Poarta Hm. 9 - - 05.35
5.9 Teregova Hm. 6 - - 05.41
5.1 65 Armenis 6 - - 05.47
30
6.5 Slatina Timis 2 9 - - 05.56
6.4 100 Vălişoara Hm. 5 - - 06.01
6.0 Valea Timişului Hm. 6 - - 06.07
3.4 70 Balta Sărată 4 - - 06.11
5.5 435.2 CARANSEBEŞ 4 10 06.21 12 06.33
7.2 Zăgujeni Hm. 7 - - 06.40
7.9 70** Căvăran 8 - - 06.48
6.6 70 Jena Hm. 3 9 - - 06.57
5.8 Găvojdia 3 - - 07.00
5.5 120 Tapia Hm. 6 9 - - 07.09
6.4 474.5 LUGOJ 5 07.14 2 07.16
7.6 Jabăr Hm. 6 - - 07.22
5.5 Belinţ Hm. 4 - - 07.26
4.1 100 Chizătău Hm. 3 - - 07.29
7.2 Topolovăţ 5 - - 07.34
11.2 Recaş 4 12 - - 07.46
9.9 70 Remetea Mare 9 - - 07.55
9.6 Timişoara Est 5 14 - - 08.09
3.7 533.2 85 TIMISOARA NORD 5 08.14 12 08.26
6.9 Ronaţ Triaj Gr. D 7 - - 08.33
6.3 546.4 SÂNANDREI HM. 4 - - 08.37
7.2 Băile Calacea 5 - - 08.42
5.9 Orţişoara 4 - - 08.46
6.2 100 Vinga Hm. 5 - - 08.51
7.5 Şag Hm. 5 10 - - 09.01
5.5 Valea Viilor Hm. 4 - - 09.05
5.5 Aradu Nou 4 - - 09.09
2.7 Ram. Glogovăţ 2 - - 09.11
3.5 590.5 ARAD 4 09.15 6 09.21
9.7 Şofronea 7 - - 09.28
7.3 607.5 120 CURTICI 1 6 09.34 25 09.59
8.4 615.9 CURTICI FR. 7 - - 10.06
2.8 100 LOKOSHAZA 3 10.09
12h 04m SUMARUL... 84 642 82
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM = 500 tone.

Statia Caransebes detaseaza grupa de vagoane pentru Resita Sud tren 9163.
Statia Timisoara Nord detaseaza grupa de vagoane pentru loco.

19
Tren international "MUNTENIA" Budapesta Keleti - Bucuresti Nord
Nr. 79-2 LOKOSHAZA - CURTICI - ARAD - TIMISOARA NORD - BUCURESTI NORD
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
LOKOSHAZA 19.53
2.8 100 CURTICI FR. 3 - - 19.56
8.4 8.4 CURTICI 7 20.03 30 20.33
7.3 120 Şofronea 6 - - 20.39
9.7 25.4 ARAD 1 7 20.46 4 20.50
3.5 Ram. Glogovăţ 4 - - 20.54
2.7 Aradu Nou 2 - - 20.56
5.5 Valea Viilor Hm. 4 - - 21.00
5.5 Şag Hm. 4 - - 21.04
30
7.5 100 Vinga Hm. 5 11 - - 21.15
6.2 Orţişoara 4 - - 21.19
5.9 Băile Calacea 4 - - 21.23
7.2 69.5 SÂNANDREI HM. 5 - - 21.28
6.3 Ronaţ Triaj Gr. D 4 - - 21.32
6.9 82.7 TIMISOARA NORD 7 21.39 26 22.05
3.7 85 Timişoara Est 5 - - 22.10
9.6 70 Remetea Mare 5 14 - - 22.24
9.9 Recaş 9 - - 22.33
11.2 Topolovăţ 4 12 - - 22.45
7.2 Chizătău Hm. 5 - - 22.50
4.1 100 Belinţ Hm. 3 - - 22.53
5.5 Jabăr Hm. 4 - - 22.57
7.6 141.4 LUGOJ 6 23.03 2 23.05
6.4 Tapia Hm. 5 - - 23.10
5.5 120 Găvojdia 6 9 - - 23.19
5.8 Jena Hm. 3 - - 23.22
6.6 70 Căvăran 6 - - 23.28
7.9 120* Zăgujeni Hm. 3 10 - - 23.38
7.2 180.7 CARANSEBEŞ 9 23.47 18 00.05
5.5 70 Balta Sărată 6 - - 00.11
3.4 Valea Timişului Hm. 3 - - 00.14
6.0 Vălişoara Hm. 4 10 - - 00.24
6.4 100 Slatina Timis 5 - - 00.29
30
6.5 Armenis 2 9 - - 00.38
5.1 65 Teregova Hm. 6 - - 00.44
5.9 Poarta Hm. 6 - - 00.50
6.4 50 Domaşnea Cornea Hm. 9 - - 00.59
Cruşovăţ
30
7.8 2 11 - - 01.10
6.8 65 Iablaniţa 7 - - 01.17
6.7 Mehadia Hm. 7 - - 01.24
2.4 Mehadia Noua Hm. 3 - - 01.27
1.8 251.7 BĂILE HERCULANE 3 01.30 1 01.31
7.2 Topleţ Hm. 3 10 - - 01.41
4.6 70 Valea Cernei Hm. 5 - - 01.46
5.6 269.2 ORŞOVA 7 01.53 1 01.54
7.8 277.0 VÂRCIOROVA HM.  2 13 02.07 4 02.11
7.8 Gura Văii Hm. 11 - - 02.22
8.4 293.2 100 DROBETA TR. SEVERIN 7 02.29 4 02.33
3.3 70 Drobeta Tr.Sev Est Hm. 4 - - 02.37
4.1 100 Drobeta Tr. Severin Mf. 4 - - 02.41
3.2 80 Post Macazuri 2 5 - - 02.46
4.2 50 Valea Albă Hm. 4 10 - - 02.56
4.3 312.4 BALOTA 4 11 03.07 1 03.08

20
Tren nr. 79-2
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
4.3 312.4 50 BALOTA 4 11 03.07 1 03.08
3.7 316.1 80 GÂRNIŢA HM.  2 8 03.16 4 03.20
6.2 Prunişor Hm. 6 14 - - 03.34
4.7 Igiroasa Hm. 1 6 - - 03.40
5.1 Tâmna 2 5 - - 03.45
7.0 Ciochiuţa Hm. 7 - - 03.52
5.7 344.7 STREHAIA HC. 7 03.59 1 04.00
2.2 347.0 STREHAIA 2 5 - - 04.05
11.1 Butoieşti Hm. 3 13 - - 04.18
6.4 120 Gura Motrului Hm. 2 6 - - 04.24
6.7 371.1 FILIAŞI 7 04.31 1 04.32
6.5 Răcari Hm. 7 - - 04.39
9.6 Coţofeni Hm. 1 6 - - 04.45
7.6 Işalniţa 5 - - 04.50
6.4 Cernele 4 - - 04.54
5.7 407.0 CRAIOVA  6 05.00 10 05.10
5.0 Banu Mărăcine Hm. 5 - - 05.15
5.8 Malu Mare Hm. 2 6 - - 05.21
12.7 Leu Hm. 8 - - 05.29
8.5 120* Jianca 1 7 - - 05.36
8.6 Grozăveşti Hm. 1 7 - - 05.43
13.0 460.5 CARACAL 9 05.52 2 05.54
7.8 Fărcaşele Hm. 6 - - 06.00
10.2 100 Drăgăneşti Olt 4 13 - - 06.13
11.7 Radomireşti Hm. 10 - - 06.23
8.3 Mihăeşti Hm. 7 - - 06.30
9.1 120* Măldăeni Hm. 1 7 - - 06.37
8.2 515.8 ROŞIORI NORD  3 11 06.48 2 06.50
7.2 Atârnaţi Hm. 1 9 - - 06.59
8.1 80 Rădoieşti Hm. 7 - - 07.06
11.5 Olteni 2 11 - - 07.17
6.7 Gălăteni Hm. 3 8 - - 07.25
8.1 120 Ciolpani Hm. 6 - - 07.31
3.8 561.1 R. 1 VIDELE 3 - - 07.34
3.9 565.0 VIDELE 3 07.37 2 07.39
4.8 Zăvestreni Hm. 1 5 - - 07.44
9.8 Vadu Lat Hm. 2 9 - - 07.53
10.7 100 Grădinari 2 9 - - 08.02
13.3 R. 1 Chiajna 10 - - 08.12
3.1 606.8 CHIAJNA 2 4 - - 08.16
3.3 Bucureştii Noi 2 - - 08.18
3.0 Bucureşti Nord Post 5 3 6 - - 08.24
2.8 615.9 80 BUCUREŞTI NORD GR.A 6 08.30
12h 37m SUMARUL... 95 644 113
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM = 450 tone.

Statia Timisoara Nord ataseaza grupa de vagoane din loco.


Statia Caransebes ataseaza grupa de vagoane de la Resita Sud tren 9172.

21
Tren international "TRANSILVANIA" Viena Hbf-Cluj Napoca
Nr. 143-2 BIHARKERESZTES - EPISCOPIA BIHOR - CLUJ NAPOCA
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BIHARKERESZTES 18.54
5.4 100 EPISCOPIA BIHOR FR. 6 - - 19.00
7.1 7.1 60 EPISCOPIA BIHOR 9 19.09 25 19.34
5.7 12.8 50** ORADEA 10 19.44 6 19.50
3.6 70 Oradea Est 5 - - 19.55
2.8 100* Ram. Oradea Est Gr. A 3 - - 19.58
3.0 Oşorhei Hm. 3 - - 20.01
13.6 100 Tileagd 11 - - 20.12
4.4 80 Telechiu Hm. 4 - - 20.16
6.8 47.2 100 ALEŞD 6 20.22 1 20.23
12.1 120 Vadu Crişului Hm. 2 11 - - 20.34
6.9 Şuncuiuş Hm. 7 20.41 1 20.42
6.2 72.4 70 BRATCA 7 20.49 1 20.50
6.0 Bulz Hm. 7 - - 20.57
4.0 85 Piatra Craiului Hm. 4 - - 21.01
10.7 93.1 CIUCEA HM. 10 21.11 1 21.12
7.1 70 Poieni 8 - - 21.20
6.6 80 Brăişoru Hm. 6 - - 21.26
8.7 115.5 100 HUEDIN 7 21.33 1 21.34
10.7 80 Stana Hm. 12 - - 21.46
10.9 137.1 65 AGHIREŞ  12 21.58 1 21.59
7.3 85 Gârbău PM 6 - - 22.05
8.6 Mera Hm. 8 - - 22.13
7.2 Baciu Triaj Hm. 6 - - 22.19
4.8 164.9 80 CLUJ NAPOCA 6 22.25
03h 31m SUMARUL... 2 174 37
PROCENT DE FRÂNARE = 105. TONAJ MAXIM: 450 tone;

Tren international "TRANSILVANIA" Cluj Napoca - Viena Hbf


Nr. 146-1 CLUJ NAPOCA - EPISCOPIA BIHOR - BIHARKERESZTES
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CLUJ NAPOCA 07.35
4.8 80 Baciu Triaj Hm. 6 - - 07.41
7.2 Mera Hm. 6 - - 07.47
8.6 85 Gârbău PM 8 - - 07.55
7.3 27.8 AGHIREŞ  6 08.01 1 08.02
10.9 65 Stana Hm. 12 - - 08.14
10.7 49.4 80 HUEDIN 11 08.25 1 08.26
8.7 100 Brăişoru Hm. 7 - - 08.33
6.6 64.8 80 Poieni 6 - - 08.39
7.1 71.8 70 CIUCEA HM. 7 08.46 1 08.47
10.7 85 Piatra Craiului Hm. 10 - - 08.57
4.0 Bulz Hm. 4 - - 09.01
6.0 92.5 BRATCA 7 09.08 1 09.09
6.2 98.8 70 ŞUNCUIUŞ HM. 7 09.16 1 09.17
6.9 Vadu Crişului Hm. 7 - - 09.24
12.1 117.8 120 ALEŞD 2 11 09.35 1 09.36
6.8 100 Telechiu Hm. 6 - - 09.42
4.4 80 Tileagd 5 - - 09.47
13.6 100 Oşorhei Hm. 12 - - 09.59
30 30
3.0 80** Ram. Oradea Est Gr. A 2 - - 10.01
30
2.8 148.4 Oradea Est 2 - - 10.04
3.6 152.1 70 ORADEA 5 10.09 7 10.16
5.7 157.8 80* EPISCOPIA BIHOR 8 10.24 30 10.54
7.1 164.9 60 EPISCOPIA BIHOR FR. 9 - - 11.03
5.4 100 BIHARKERESZTES 6 11.09
03h 34m SUMARUL... 2 171 43
PROCENT DE FRÂNARE = 105. TONAJ MAXIM = 450 tone.

22
Tren international "DACIA" Bucureşti Nord - Viena Hbf
Nr. 346-1 BUCUREŞTI NORD - BRAŞOV - COSLARIU - SIMERIA - CURTICI - LOKOSHAZA
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 14.00
9.5 CHITILA 8 - - 14.08
4.1 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 14.10
3.4 140 BUFTEA 2 - - 14.12
13.3 Periş 6 - - 14.18
30 30
9.5 Crivina 4 - - 14.22
30
11.7 51.4 BRAZI 2 7 - - 14.30
4.6 120 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 14.33
2.9 59.0 90 PLOIEŞTI VEST 3 14.36 1 14.37
6.9 140 BUDA 5 - - 14.42
11.7 Floreşti Prahova 5 - - 14.47
14.2 110 Câmpina 2 10 - - 14.57
14.3 100 Comarnic 9 - - 15.06
9.8 85 Valea Largă Hm. 8 - - 15.14
5.4 121.2 80 SINAIA 5 15.19 1 15.20
7.6 90 Buşteni 7 - - 15.27
3.9 80 Azuga 3 - - 15.30
7.3 140.0 PREDEAL 2 9 15.39 1 15.40
10.0 50 Timişu de Sus Hm. 14 - - 15.54
10.1 50** Dârste 14 - - 16.08
6.2 166.3 BRAŞOV 2 9 16.17 6 16.23
5.4 100 Stupini Hm. 10 - - 16.33
6.6 Bod Hm. 10 - - 16.43
8.8 187.2 70** FELDIOARA HM. 13 - - 16.56
15.8 70 Apaţa 22 - - 17.18
12.5 60** Augustin Hm. 3 18 - - 17.36
10.6 65* Racoş Hm. 3 16 - - 17.52
14.0 65** Rupea 3 17 - - 18.09
8.6 100 Caţa Hm. 1 8 - - 18.17
10.0 95 Beia Hm. 14 - - 18.31
18.3 90* Mureni Hm. 20 - - 18.51
6.8 283.9 100 VÂNĂTORI 10 - - 19.01
5.1 70 Albeşti Târnava Hm. 9 - - 19.10
4.8 293.8 SIGHIŞOARA 2 10 19.20 3 19.23
7.2 Daneş Hm. 6 - - 19.29
10.9 Dumbrăveni 6 - - 19.35
17.9 329.9 140 MEDIAŞ 2 12 19.47 1 19.48
10.3 Copşa Mică 6 - - 19.54
17.8 Valea Lungă Hm. 13 - - 20.07
12.3 370.4 BLAJ 2 11 20.18 1 20.19
5.2 120 Crăciunel Hm. 6 - - 20.25
12.5 140 Coşlariu Gr. P. Mureş 1 11 - - 20.36
1.6 389.7 30 COŞLARIU 4 20.40 8 20.48
RAM. COŞLARIU
30 30
3.2 392.9 120 3 - - 20.51
30
3.2 Sântimbru Hm. 2 - - 20.54
4.8 Bărăbanţ Hm. 6 - - 21.00
4.5 405.3 ALBA IULIA 1 7 21.07 1 21.08
9.9 Vinţu de Jos 7 - - 21.15
5.2 140 Blandiana Hm. 4 - - 21.19
9.8 430.1 ŞIBOT 1 7 - - 21.26
6.0 Aurel Vlaicu 4 - - 21.30
6.3 Orăştie 4 - - 21.34
14.5 Ram. Simeria 11 - - 21.45

23
Tren nr. 346-1
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
14.5 140 Ram. Simeria 11 - - 21.45
2.0 459.0 SIMERIA  2 4 21.49 13 22.02
9.2 468.1 DEVA 12 22.14 1 22.15
6.5 100 Mintia 6 - - 22.21
7.3 Brănişca Hm. 10 - - 22.31
9.9 491.8 ILIA 1 14 - - 22.45
5.7 Gurasada Hm. 1 9 - - 22.54
4.1 Câmpuri Surduc Hm. 7 - - 23.01
12.6 Zam 19 - - 23.20
7.9 Ilteu 11 - - 23.31
10.1 50 Săvârşin 1 15 - - 23.46
8.6 Vărădia Hm. 12 - - 23.58
8.7 Bătuţa Hm. 12 - - 00.10
6.7 Bârzava 1 11 - - 00.21
1.9 Bârzava Nouă Hm. 3 - - 00.24
8.0 Conop Hm. 12 - - 00.36
7.2 Milova 11 - - 00.47
8.7 581.9 RADNA 12 - - 00.59
6.9 Păuliş Hm. 7 - - 01.06
6.5 595.2 120 GHIOROC 1 7 - - 01.13
14.3 609.5 GLOGOVĂŢ 1 10 - - 01.23
6.9 616.3 ARAD 1 6 01.29 2 01.31
9.7 140 Şofronea 6 - - 01.37
7.3 633.3 CURTICI 1 6 01.43 27 02.10
8.4 641.7 CURTICI FR. 7 - - 02.17
2.8 100 LOKOSHAZA 3 02.20
12h 20m SUMARUL... 37 674 66
PROCENT DE FRÂNARE =126.
TONAJ MAXIM : Bucuresti – Coslariu = 700 tone.
Coslariu – Simeria=550 tone
Simeria -Curtici = 450 tone
Statia Coslariu detaseaza grupa de vagoane pentru Cluj Napoca (tren 1539)
Statia Simeria detaseaza grupa de vagoane pentru loco.

24
Tren international "DACIA" Viena Hbf - Bucureşti Nord
Nr. 347-2 LOKOSHAZA - CURTICI - SIMERIA - COSLARIU- BRAŞOV - BUCUREŞTI NORD
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
LOKOSHAZA 03.39
2.8 100 CURTICI FR. 3 - - 03.42
8.4 8.4 CURTICI 7 03.49 30 04.19
7.3 Şofronea 6 - - 04.25
9.7 25.4 140 ARAD 1 7 04.32 3 04.35
6.9 Glogovăţ 1 6 - - 04.41
14.3 Ghioroc 1 10 - - 04.51
6.5 120 Păuliş Hm. 7 - - 04.58
6.9 59.9 RADNA 7 - - 05.05
8.7 Milova 12 - - 05.17
7.2 Conop Hm. 10 - - 05.27
8.0 Bârzava Nouă Hm. 11 - - 05.38
1.9 Bârzava 1 4 - - 05.42
6.7 Bătuţa Hm. 10 - - 05.52
8.7 Vărădia Hm. 12 - - 06.04
8.6 50 Săvârşin 1 13 - - 06.17
10.1 Ilteu 13 - - 06.30
7.9 Zam 11 - - 06.41
12.6 Câmpuri Surduc Hm. 18 - - 06.59
4.1 Gurasada Hm. 1 9 - - 07.08
5.7 149.9 ILIA 1 9 - - 07.17
9.9 Brănişca Hm. 14 - - 07.31
7.3 Mintia 10 - - 07.41
6.5 173.6 100 DEVA 7 07.48 1 07.49
9.2 182.7 SIMERIA  1 13 08.02 12 08.14
2.0 Ram. Simeria 4 - - 08.18
14.5 Orăştie 11 - - 08.29
6.3 Aurel Vlaicu 4 - - 08.33
6.0 211.6 ŞIBOT 2 6 - - 08.39
9.8 140 Blandiana Hm. 6 - - 08.45
5.2 Vinţu de Jos 5 - - 08.50
9.9 236.4 ALBA IULIA 9 08.59 1 09.00
4.5 Bărăbanţ Hm. 6 - - 09.06
4.8 Sântimbru Hm. 5 - - 09.11
120 Ram. Coşlariu
30 30
3.2 2 - - 09.13
Coşlariu
30
3.2 2 4 - - 09.18
1.6 253.6 30 COŞLARIU GR. P. MUREŞ 4 - - 09.22
12.5 140 Crăciunel Hm. 10 - - 09.32
5.2 271.3 120 BLAJ 1 6 09.38 1 09.39
12.3 Valea Lungă Hm. 9 - - 09.48
17.8 Copşa Mică 12 - - 10.00
10.3 311.8 140 MEDIAŞ 2 9 10.09 1 10.10
17.9 Dumbrăveni 11 - - 10.21
10.9 Daneş Hm. 6 - - 10.27
7.2 347.9 SIGHIŞOARA 2 7 10.34 3 10.37
4.8 70 Albeşti Târnava Hm. 10 - - 10.47
5.1 Vânători 9 - - 10.56
6.8 100 Mureni Hm. 10 - - 11.06
18.3 65** Beia Hm. 20 - - 11.26
10.0 95 Caţa Hm. 13 - - 11.39
8.6 100 Rupea 2 9 - - 11.48
14.0 95* Racoş Hm. 2 17 - - 12.05
10.6 50** Augustin Hm. 2 17 - - 12.22

25
Tren nr. 347-2
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
10.6 50** Augustin Hm. 2 17 - - 12.22
12.5 70* Apaţa 2 17 - - 12.39
15.8 70 Feldioara Hm. 23 - - 13.02
8.8 100* Bod Hm. 13 - - 13.15
6.6 Stupini Hm. 10 - - 13.25
5.4 475.4 100 BRAŞOV  2 10 13.35 8 13.43
6.2 Dârste 1 8 - - 13.51
10.1 65* Timişu de Sus Hm. 1 11 - - 14.02
10.0 501.7 50 PREDEAL 2 15 14.17 2 14.19
7.3 80 Azuga 8 - - 14.27
3.9 Buşteni 3 - - 14.30
7.6 520.5 90 SINAIA 8 14.38 1 14.39
5.4 80 Valea Largă Hm. 6 - - 14.45
9.8 85 Comarnic 8 - - 14.53
14.3 100 Câmpina 2 11 - - 15.04
14.2 110 Floreşti Prahova 8 - - 15.12
11.7 120 BUDA 6 - - 15.18
6.9 582.7 125 PLOIEŞTI VEST 5 15.23 2 15.25
90 P. M. Ram. Ploieşti Tj.
30 30
2.9 3 - - 15.28
30
4.6 590.3 120 BRAZI 2 - - 15.31
11.7 Crivina 5 - - 15.36
Periş
30
9.5 1 6 - - 15.42
30
13.3 BUFTEA 1 8 - - 15.50
3.4 140 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 15.52
4.1 CHITILA 2 - - 15.54
9.5 641.7 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 10 16.04
12h 25m SUMARUL... 37 680 65
PROCENT DE FRÂNARE = 126.
TONAJ MAXIM: 550 tone.
Staţia Simeria ataşează grupă de vagoane din loco.

26
Tren international "HARGHITA" Braşov - Budapesta Keleti
Nr. 366-1 BRAŞOV - DEDA - CLUJ NAPOCA - EPISCOPIA BIHOR - BIHARKERESZTES
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BRAŞOV 07.15
7.2 70 Hărman 9 - - 07.24
8.7 90 Prejmer Hm. 7 - - 07.31
8.5 Ozun Hm. 6 - - 07.37
7.7 32.1 100 SFÂNTU GHEORGHE 2 8 07.45 2 07.47
9.5 Bodoc Hm. 7 - - 07.54
11.0 70 Malnaş Băi 10 - - 08.04
7.9 Bicsadu Oltului Hm. 2 10 - - 08.14
6.1 66.5 65 BĂILE TUŞNAD HM. 7 08.21 1 08.22
5.6 Tuşnad Sat 7 - - 08.29
9.1 Sânsimion Hm. 7 - - 08.36
6.0 100 Sâncrăieni Hm. 4 - - 08.40
7.7 94.9 MIERCUREA CIUC 6 08.46 3 08.49
8.3 103.2 SICULENI 8 08.57 3 09.00
7.3 80 Mădăraş Ciuc Hm. 7 - - 09.07
9.9 120.4 IZVORU OLTULUI 9 09.16 1 09.17
10.8 70 Izvoru Mureşului Hm. 14 - - 09.31
10.1 Voşlăbeni Hm. 11 - - 09.42
9.0 150.3 GHEORGHENI 7 09.49 1 09.50
4.4 100 Lăzarea Hm. 4 - - 09.54
7.6 Ditrău 5 - - 09.59
8.5 80 Subcetate Mureş Hm. 7 - - 10.06
7.5 50 Gălăuţaş Hm. 2 12 - - 10.18
5.9 184.2 65 TOPLIŢA 7 10.25 1 10.26
9.1 Stânceni Hm. 14 - - 10.40
30 30
13.0 50 Lunca Bradului Hm. 16 - - 10.56
Răstoliţa Hm.
30
12.6 16 - - 11.13
5.3 Deda Bistra Hm. 5 - - 11.18
4.0 228.2 DEDA 2 6 11.24 1 11.25
7.5 Râpa de Jos Hm. 11 - - 11.36
10.0 70 Monor Gledin 10 - - 11.46
11.4 Şieu Hm. 11 - - 11.57
8.5 Mărişelu Hm. 8 - - 12.05
9.6 275.2 SĂRĂŢEL 9 12.14 2 12.16
6.2 Măgheruş Şieu Hm. 1 6 - - 12.22
11.2 90 Şintereag Hm. 1 9 - - 12.31
7.4 300.1 BECLEAN PE SOMEŞ 7 12.38 2 12.40
5.1 80** Coldău Hm. 3 9 - - 12.49
7.8 80* Reteag Hm. 10 - - 12.59
9.1 Dej Triaj 7 - - 13.06
1.6 80 Ram. Dej Gr. B 3 - - 13.09
1.2 324.8 DEJ CĂLĂTORI 4 13.13 5 13.18
13.9 338.7 50 GHERLA 19 13.37 2 13.39
10.0 70* Iclod Hm. 2 11 - - 13.50
6.5 70** Bonţida Hm. 2 8 - - 13.58
7.3 Jucu Hm. 2 7 - - 14.05
8.3 100 Ram. Cojocna 6 - - 14.11
0.7 Apahida 2 - - 14.13
5.7 120 Cluj Napoca Est 3 7 - - 14.20
6.6 383.7 CLUJ NAPOCA  8 14.28 25 14.53
4.8 80 Baciu Triaj Hm. 6 - - 14.59
7.2 Mera Hm. 6 - - 15.05
8.6 85 Gârbău PM 8 - - 15.13

27
Tren nr. 366-1
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
8.6 85 Gârbău PM 8 - - 15.13
7.3 411.6 AGHIREŞ 6 15.19 1 15.20
10.9 65 Stana Hm. 12 - - 15.32
10.7 433.2 80 HUEDIN 11 15.43 2 15.45
8.7 100 Brăişoru Hm. 7 - - 15.52
6.6 80 Poieni 6 - - 15.58
7.1 455.6 70 CIUCEA HM. 8 16.06 1 16.07
10.7 85 Piatra Craiului Hm. 10 - - 16.17
4.0 Bulz Hm. 4 - - 16.21
6.0 476.3 BRATCA 7 16.28 1 16.29
6.2 70 Şuncuiuş Hm. 7 - - 16.36
6.9 Vadu Crişului Hm. 7 - - 16.43
12.1 501.5 120 ALEŞD 2 11 16.54 1 16.55
6.8 100 Telechiu Hm. 6 - - 17.01
4.4 80 Tileagd 5 - - 17.06
13.6 100 Oşorhei Hm. 12 - - 17.18
30 30
3.0 80** Ram. Oradea Est Gr. A 2 - - 17.20
30
2.8 532.2 Oradea Est 2 - - 17.23
3.6 535.8 70 ORADEA 5 17.28 5 17.33
5.7 541.5 80* EPISCOPIA BIHOR 8 17.41 18 17.59
7.1 548.7 60 EPISCOPIA BIHOR FR. 9 - - 18.08
5.4 100 BIHARKERESZTES 6 18.14
10h 59m SUMARUL... 24 581 78
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM:Braşov - Cluj Napoca = 450 tone;
Cluj Napoca - Biharkeresztes = 550 tone.
În perioadele 20.12.2020 - 03.01.2021 şi 06.06 - 05.09.2021 staţia Cluj Napoca ataseaza grupa de
vagoane de la Targu Mures (tren 1749).

28
Tren international "HARGHITA" Budapesta Keleti - Braşov
Nr. 367-2 BIHARKERESZTES - EPISCOPIA BIHOR - CLUJ NAPOCA - DEDA - BRAŞOV
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BIHARKERESZTES 12.44
5.4 100 EPISCOPIA BIHOR FR. 6 - - 12.50
7.1 7.1 60 EPISCOPIA BIHOR 9 12.59 17 13.16
5.7 12.8 50** ORADEA 9 13.25 7 13.32
3.6 16.5 70 ORADEA EST 5 - - 13.37
30 30
2.8 100* Ram. Oradea Est Gr. A 2 - - 13.39
Oşorhei Hm.
30
3.0 2 - - 13.42
13.6 100 Tileagd 11 - - 13.53
4.4 80 Telechiu Hm. 4 - - 13.57
6.8 47.2 100 ALEŞD 6 14.03 1 14.04
12.1 120 Vadu Crişului Hm. 2 11 - - 14.15
6.9 Şuncuiuş Hm. 7 - - 14.22
6.2 72.4 70 BRATCA 7 14.29 1 14.30
6.0 Bulz Hm. 7 - - 14.37
4.0 85 Piatra Craiului Hm. 4 - - 14.41
10.7 93.1 CIUCEA HM. 10 14.51 1 14.52
7.1 70 Poieni 9 - - 15.01
6.6 80 Brăişoru Hm. 7 - - 15.08
8.7 115.5 100 HUEDIN 7 15.15 2 15.17
10.7 80 Stana Hm. 12 - - 15.29
10.9 137.1 65 AGHIREŞ 12 15.41 1 15.42
7.3 85 Gârbău PM 6 - - 15.48
8.6 Mera Hm. 8 - - 15.56
7.2 80 Baciu Triaj Hm. 6 - - 16.02
4.8 164.9 CLUJ NAPOCA  6 16.08 17 16.25
6.6 120 Cluj Napoca Est 8 - - 16.33
5.7 177.3 APAHIDA 2 7 - - 16.40
0.7 Ram. Cojocna 2 - - 16.42
8.3 100 Jucu Hm. 6 - - 16.48
7.3 Bonţida Hm. 1 6 - - 16.54
6.5 100* Iclod Hm. 4 - - 16.58
10.0 209.9 50** GHERLA 13 17.11 1 17.12
13.9 223.8 50 DEJ CĂLĂTORI 19 17.31 4 17.35
1.2 80 Ram. Dej Gr. B 4 - - 17.39
1.6 226.6 Dej Triaj 4 - - 17.43
9.1 70** Reteag Hm. 8 - - 17.51
7.8 Coldău Hm. 7 - - 17.58
5.1 248.6 100* BECLEAN PE SOMEŞ 3 9 18.07 1 18.08
7.4 Şintereag Hm. 7 - - 18.15
11.2 90 Măgheruş Şieu Hm. 1 9 - - 18.24
6.2 273.4 SĂRĂŢEL 1 6 18.30 1 18.31
9.6 Mărişelu Hm. 9 - - 18.40
8.5 Şieu Hm. 8 - - 18.48
11.4 Monor Gledin 11 - - 18.59
10.0 70 Râpa de Jos Hm. 10 - - 19.09
7.5 320.4 DEDA 11 19.20 3 19.23
4.0 324.4 DEDA BISTRA HM. 5 - - 19.28
5.3 Răstoliţa Hm. 5 - - 19.33
30 30
12.6 Lunca Bradului Hm. 16 - - 19.49
30
13.0 50 Stânceni Hm. 16 - - 20.06
9.1 364.4 TOPLIŢA 12 20.18 1 20.19
5.9 65 Gălăuţaş Hm. 7 - - 20.26
7.5 50 Subcetate Mureş Hm. 2 12 - - 20.38

29
Tren nr. 367-2
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
7.5 50 Subcetate Mureş Hm. 2 12 - - 20.38
8.5 80 Ditrău 7 - - 20.45
7.6 Lăzarea Hm. 5 - - 20.50
4.4 398.4 100 GHEORGHENI 4 20.54 2 20.56
9.0 Voşlăbeni Hm. 7 - - 21.03
10.1 70 Izvoru Mureşului Hm. 11 - - 21.14
10.8 428.3 IZVORU OLTULUI 15 21.29 1 21.30
9.9 80 Mădăraş Ciuc Hm. 9 - - 21.39
7.3 445.4 SICULENI 2 9 21.48 1 21.49
8.3 453.7 MIERCUREA CIUC 8 21.57 2 21.59
7.7 100 Sâncrăieni Hm. 7 - - 22.06
6.0 Sânsimion Hm. 4 - - 22.10
9.1 Tuşnad Sat 7 - - 22.17
5.6 482.1 65 BĂILE TUŞNAD HM. 7 22.24 1 22.25
6.1 Bicsadu Oltului Hm. 7 - - 22.32
7.9 70 Malnaş Băi 8 - - 22.40
11.0 Bodoc Hm. 10 - - 22.50
9.5 516.6 100 SFÂNTU GHEORGHE 2 10 23.00 5 23.05
7.7 Ozun Hm. 7 - - 23.12
8.5 90 Prejmer Hm. 6 - - 23.18
8.7 Hărman 2 9 - - 23.27
7.2 548.7 70 BRAŞOV 9 23.36
10h 52m SUMARUL... 18 582 70
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM:Biharkeresztes - Cluj Napoca = 550 tone;
Cluj Napoca - Braşov = 450 tone.
În perioadele 19.12.2020-02.01.2021 şi 05.06-04.09.2021 are grupa pentru Târgu Mureş-tren 1748
Pe distanţa Biharkeresztes - Oradea circulă cu locomotiva 060DA la roata în stare inactivă sau cu
locomotiva 040DHE inactivă la semnal.

30
Tren international "Prietenia" Chişinău - Bucuresti Nord
Nr. 401 UNGHENI - NICOLINA - PASCANI TRIAJ
Nr. 401-2 PASCANI TRIAJ - BUCURESTI NORD
Circulă în zilele de 4/5 şi 7/1.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
UNGHENI 21.20
0.8 40 UNGHENI PRUT FR. 2 21.22 1 21.23
0.2 0.2 UNGHENI PRUT HM. 2 21.25 50 22.15
6.1 Cristeşti Jijia 8 - - 22.23
3.5 80 Holboca Hm. 4 - - 22.27
6.9 Socola 2 11 - - 22.38
2.5 19.2 50 NICOLINA 5 22.43 1 22.44
2.2 21.5 65 IAŞI 1 5 22.49 24 23.13
14.1 35.6 100 LEŢCANI 1 14 - - 23.27
8.8 44.4 PODU ILOAIEI 6 - - 23.33
11.0 95 Sârca Hm. 8 - - 23.41
11.0 66.4 TÂRGU FRUMOS 9 23.50 1 23.51
16.1 80 Ruginoasa Hm. 2 16 - - 00.07
13.8 95 Ramificaţia Paşcani 10 - - 00.17
1.5 97.8 30 PAŞCANI TRIAJ 2 7 00.24 3 00.27
8.5 Muncel Hm. 8 - - 00.35
14.1 Mirceşti 10 - - 00.45
7.1 Săbăoani Hm. 5 - - 00.50
8.1 135.6 ROMAN 6 00.56 1 00.57
11.7 Săcueni Roman Hm. 11 - - 01.08
11.2 Galbeni 3 11 - - 01.19
9.0 Iteşti Hm. 7 - - 01.26
12.0 179.5 100 BACĂU  1 10 01.36 7 01.43
10.8 Valea Seacă 9 - - 01.52
9.6 Faraoani Hm. 7 - - 01.59
14.8 Orbeni Hm. 3 12 - - 02.11
9.2 Sascut Hm. 6 - - 02.17
13.7 237.7 ADJUD 10 02.27 1 02.28
10.9 Pufeşti Hm. 2 10 - - 02.38
8.4 Pădureni Putna Hm. 6 - - 02.44
6.3 263.2 MĂRĂŞEŞTI 2 8 02.52 1 02.53
1.6 80** Mărăşeşti Ram. Putna 2 - - 02.55
6.5 Putna Seacă Hm. 6 - - 03.01
11.8 283.0 FOCŞANI 10 03.11 2 03.13
7.9 80 Coteşti Hm. 7 - - 03.20
7.3 Gugeşti 6 - - 03.26
7.2 Sihlea Hm. 6 - - 03.32
14.8 320.2 RÂMNICU SĂRAT 2 15 03.47 2 03.49
11.3 Zoita Hm. 8 - - 03.57
10.7 100 Boboc Hm. 7 - - 04.04
8.5 Buzău Ram. Boboc 2 8 - - 04.12
3.0 353.6 BUZĂU 3 04.15 3 04.18
2.5 Buzău Ram. Gr. A 3 - - 04.21
12.9 Ulmeni 10 - - 04.31
12.0 Săhăteni Hm. 3 13 - - 04.44
7.6 Mizil 6 - - 04.50
7.4 80 Inoteşti Hm. 6 - - 04.56
9.5 Cricov Hm. 8 - - 05.04
5.6 411.0 VALEA CALUGAREASCA HM 3 8 - - 05.12
6.8 PLOIEŞTI EST 1 7 - - 05.19
4.3 422.1 80 PLOIEŞTI SUD 2 6 05.25 3 05.28
3.5 90 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 4 - - 05.32
4.6 430.1 BRAZI 3 - - 05.35
11.7 Crivina 8 - - 05.43
Periş
30
9.5 1 8 - - 05.51
30
13.3 100 BUFTEA 1 11 - - 06.02
3.4 P. mac. R1 Buciumeni 3 - - 06.05
4.1 CHITILA 3 - - 06.08
9.5 481.6 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 12 06.20
09h 00m SUMARUL... 36 440 100
Frâna nemoderabila la defrânare. PROCENT DE FRÂNARE = 85
TONAJ MAXIM:Ungheni - Iasi = 600 tone ; Iasi - Bucuresti Nord = 700 tone.
Statia Iasi detaşează grupa de vagoane pentru loco şi ataseaza grupa de vagoane pentru Bucuresti
Nord.

31
Tren international "Prietenia" Bucuresti Nord - Chisinau
Nr. 402-1 BUCURESTI NORD - PASCANI TRIAJ
Nr. 402 PASCANI TRIAJ - NICOLINA - UNGHENI
Circulă în zilele de 5/6 şi 1/2.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 19.21
9.5 CHITILA 9 - - 19.30
4.1 P. mac. R1 Buciumeni 3 - - 19.33
3.4 BUFTEA 2 - - 19.35
13.3 100 Periş 9 - - 19.44
9.5 Crivina 6 - - 19.50
11.7 Brazi 2 9 - - 19.59
4.6 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 20.02
3.5 59.5 90 PLOIEŞTI SUD 1 5 20.07 2 20.09
4.3 63.8 PLOIEŞTI EST 1 6 - - 20.15
6.8 70.6 VALEA CALUGAREASCA HM 2 8 - - 20.23
5.6 Cricov Hm. 5 - - 20.28
9.5 Inoteşti Hm. 8 - - 20.36
7.4 80 Mizil 6 - - 20.42
7.6 Săhăteni Hm. 3 9 - - 20.51
12.0 Ulmeni 10 - - 21.01
12.9 Buzău Ram. Gr. A 3 13 - - 21.14
2.5 128.0 BUZĂU 3 21.17 2 21.19
3.0 Buzău Ram. Boboc 3 - - 21.22
8.5 Boboc Hm. 6 - - 21.28
10.7 100 Zoita Hm. 7 - - 21.35
11.3 161.4 RÂMNICU SĂRAT 2 11 21.46 1 21.47
14.8 Sihlea Hm. 13 - - 22.00
7.2 Gugeşti 6 - - 22.06
7.3 80 Coteşti Hm. 6 - - 22.12
7.9 198.6 FOCŞANI 7 22.19 2 22.21
11.8 Putna Seacă Hm. 10 - - 22.31
6.5 100* Mărăşeşti Ram. Putna 2 7 - - 22.38
1.6 218.4 MĂRĂŞEŞTI 2 22.40 2 22.42
6.3 Pădureni Putna Hm. 6 - - 22.48
8.4 Pufeşti Hm. 2 8 - - 22.56
10.9 243.9 ADJUD 2 10 23.06 1 23.07
13.7 Sascut Hm. 11 - - 23.18
9.2 Orbeni Hm. 6 - - 23.24
14.8 Faraoani Hm. 3 13 - - 23.37
9.6 Valea Seacă 7 - - 23.44
10.8 302.1 100 BACĂU  8 23.52 8 00.00
12.0 Iteşti Hm. 10 - - 00.10
9.0 Galbeni 6 - - 00.16
11.2 Săcueni Roman Hm. 8 - - 00.24
11.7 346.0 ROMAN 1 10 00.34 1 00.35
8.1 Săbăoani Hm. 7 - - 00.42
7.1 Mirceşti 5 - - 00.47
14.1 Muncel Hm. 10 - - 00.57
8.5 383.8 PAŞCANI TRIAJ 3 10 01.07 3 01.10
1.5 30 Ramificaţia Paşcani 5 - - 01.15
13.8 95 Ruginoasa Hm. 10 - - 01.25
16.1 415.2 80 TÂRGU FRUMOS 1 15 01.40 1 01.41
11.0 95 Sârca Hm. 9 - - 01.50
11.0 437.2 PODU ILOAIEI 8 - - 01.58
8.8 446.0 100 LEŢCANI 6 - - 02.04
14.1 460.1 IAŞI 1 12 02.16 22 02.38
2.2 462.4 65 NICOLINA 4 02.42 2 02.44
2.5 50 Socola 1 6 - - 02.50
6.9 Holboca Hm. 9 - - 02.59
3.5 80 Cristeşti Jijia 2 6 - - 03.05
6.1 481.4 UNGHENI PRUT HM. 8 03.13 50 04.03
0.2 481.6 UNGHENI PRUT FR. 2 04.05 1 04.06
0.8 40 UNGHENI 3 04.09
08h 48m SUMARUL... 32 430 98
Frâna nemoderabila la defrânare. PROCENT DE FRÂNARE = 85
TONAJ MAXIM:Bucuresti Nord - Iasi = 700 tone; Iasi - Ungheni = 600 tone.
Statia Iasi detaseaza grupa de vagoane pentru loco şi ataşează grupa de vagoane pentru Ungheni.
Pe distanţa Bacău - Iaşi în zilele de 5/6 (vineri/sâmbătă) circulă cu locomotivă electrică la roată în
stare inactivă.
32
Tren international "CORONA" Braşov - Budapesta Keleti
Nr. 406-1 BRAŞOV - DEDA-CLUJ NAPOCA- EPISCOPIA BIHOR - BIHARKERESZTES
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BRAŞOV 19.25
7.2 70 Hărman 9 - - 19.34
8.7 90 Prejmer Hm. 7 - - 19.41
8.5 Ozun Hm. 6 - - 19.47
7.7 32.1 100 SFÂNTU GHEORGHE 2 8 19.55 2 19.57
9.5 Bodoc Hm. 7 - - 20.04
11.0 70 Malnaş Băi 10 - - 20.14
7.9 Bicsadu Oltului Hm. 2 10 - - 20.24
6.1 66.5 65 BĂILE TUŞNAD HM. 7 20.31 1 20.32
5.6 Tuşnad Sat 7 - - 20.39
9.1 Sânsimion Hm. 7 - - 20.46
6.0 100 Sâncrăieni Hm. 4 - - 20.50
7.7 94.9 MIERCUREA CIUC 6 20.56 2 20.58
8.3 103.2 SICULENI 8 21.06 1 21.07
7.3 80 Mădăraş Ciuc Hm. 7 - - 21.14
9.9 120.4 IZVORU OLTULUI 10 21.24 7 21.31
10.8 70 Izvoru Mureşului Hm. 15 - - 21.46
10.1 Voşlăbeni Hm. 10 - - 21.56
9.0 150.3 GHEORGHENI 7 22.03 1 22.04
4.4 100 Lăzarea Hm. 4 - - 22.08
7.6 Ditrău 5 - - 22.13
8.5 80 Subcetate Mureş Hm. 7 - - 22.20
7.5 50 Gălăuţaş Hm. 2 12 - - 22.32
5.9 184.2 65 TOPLIŢA 7 22.39 1 22.40
9.1 Stânceni Hm. 14 - - 22.54
13.0 50 Lunca Bradului Hm. 16 - - 23.10
12.6 Răstoliţa Hm. 16 - - 23.26
5.3 Deda Bistra Hm. 5 - - 23.31
4.0 228.2 DEDA 2 6 23.37 1 23.38
7.5 Râpa de Jos Hm. 11 - - 23.49
10.0 70 Monor Gledin 10 - - 23.59
11.4 Şieu Hm. 11 - - 00.10
8.5 Mărişelu Hm. 8 - - 00.18
9.6 275.2 SĂRĂŢEL 9 00.27 1 00.28
6.2 281.4 Măgheruş Şieu Hm. 1 6 - - 00.34
11.2 90 Şintereag Hm. 1 9 - - 00.43
7.4 300.1 BECLEAN PE SOMEŞ 7 00.50 1 00.51
5.1 80** Coldău Hm. 3 9 - - 01.00
7.8 80* Reteag Hm. 10 - - 01.10
9.1 322.1 Dej Triaj 7 - - 01.17
1.6 80 Ram. Dej Gr. B 3 - - 01.20
1.2 324.8 DEJ CĂLĂTORI 4 01.24 4 01.28
13.9 338.7 50 GHERLA 19 01.47 2 01.49
10.0 70* Iclod Hm. 2 11 - - 02.00
6.5 70** Bonţida Hm. 2 8 - - 02.08
7.3 Jucu Hm. 2 7 - - 02.15
8.3 100 Ram. Cojocna 6 - - 02.21
0.7 371.4 APAHIDA 2 - - 02.23
5.7 120 Cluj Napoca Est 3 7 - - 02.30
6.6 383.7 CLUJ NAPOCA  8 02.38 12 02.50
4.8 80 Baciu Triaj Hm. 6 - - 02.56
7.2 Mera Hm. 7 - - 03.03
8.6 85 Gârbău PM 8 - - 03.11

33
Tren nr. 406-1
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
8.6 85 Gârbău PM 8 - - 03.11
7.3 Aghireş 6 - - 03.17
10.9 65 Stana Hm. 12 - - 03.29
10.7 433.2 80 HUEDIN 11 03.40 1 03.41
8.7 100 Brăişoru Hm. 7 - - 03.48
6.6 80 Poieni 6 - - 03.54
7.1 70 Ciucea Hm. 7 - - 04.01
10.7 85 Piatra Craiului Hm. 10 - - 04.11
4.0 Bulz Hm. 4 - - 04.15
6.0 Bratca 7 - - 04.22
6.2 70 Şuncuiuş Hm. 7 - - 04.29
6.9 Vadu Crişului Hm. 7 - - 04.36
12.1 501.5 120 ALEŞD 2 11 04.47 1 04.48
6.8 100 Telechiu Hm. 6 - - 04.54
4.4 80 Tileagd 5 - - 04.59
13.6 100 Oşorhei Hm. 12 - - 05.11
30 30
3.0 80** Ram. Oradea Est Gr. A 2 - - 05.13
30
2.8 532.2 ORADEA EST 2 - - 05.16
3.6 535.8 70 ORADEA 5 05.21 5 05.26
5.7 541.5 80* EPISCOPIA BIHOR 8 05.34 20 05.54
7.1 548.7 60 EPISCOPIA BIHOR FR. 9 - - 06.03
5.4 100 BIHARKERESZTES 6 06.09
10h 44m SUMARUL... 24 581 63
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM = 450 tone.

34
Tren international "CORONA" Budapesta Keleti - Braşov
Nr. 407-2 BIHARKERESZTES - EPISCOPIA BIHOR - CLUJ NAPOCA - DEDA -BRAŞOV
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BIHARKERESZTES 22.40
5.4 100 EPISCOPIA BIHOR FR. 6 - - 22.46
7.1 7.1 60 EPISCOPIA BIHOR 9 22.55 20 23.15
5.7 12.8 50** ORADEA 10 23.25 5 23.30
3.6 16.5 70 ORADEA EST 5 - - 23.35
30 30
2.8 100* Ram. Oradea Est Gr. A 2 - - 23.37
Oşorhei Hm.
30
3.0 2 - - 23.40
13.6 100 Tileagd 11 - - 23.51
4.4 80 Telechiu Hm. 4 - - 23.55
6.8 47.2 100 ALEŞD 6 00.01 1 00.02
12.1 120 Vadu Crişului Hm. 2 12 - - 00.14
6.9 Şuncuiuş Hm. 7 - - 00.21
6.2 70 Bratca 7 - - 00.28
6.0 Bulz Hm. 6 - - 00.34
4.0 85 Piatra Craiului Hm. 4 - - 00.38
10.7 Ciucea Hm. 9 - - 00.47
7.1 70 Poieni 8 - - 00.55
6.6 80 Brăişoru Hm. 7 - - 01.02
8.7 115.5 100 HUEDIN 7 01.09 1 01.10
10.7 80 Stana Hm. 12 - - 01.22
10.9 65 Aghireş 11 - - 01.33
7.3 85 Gârbău PM 6 - - 01.39
8.6 Mera Hm. 8 - - 01.47
7.2 80 Baciu Triaj Hm. 6 - - 01.53
4.8 164.9 CLUJ NAPOCA  6 01.59 12 02.11
6.6 120 Cluj Napoca Est 8 - - 02.19
5.7 177.3 APAHIDA 2 6 - - 02.25
0.7 Ram. Cojocna 2 - - 02.27
8.3 100 Jucu Hm. 6 - - 02.33
7.3 Bonţida Hm. 1 6 - - 02.39
6.5 100* Iclod Hm. 4 - - 02.43
10.0 209.9 50** GHERLA 13 02.56 1 02.57
13.9 223.8 50 DEJ CĂLĂTORI 19 03.16 4 03.20
1.2 80 Ram. Dej Gr. B 4 - - 03.24
1.6 226.6 Dej Triaj 4 - - 03.28
9.1 70** Reteag Hm. 8 - - 03.36
7.8 Coldău Hm. 7 - - 03.43
5.1 248.6 100* BECLEAN PE SOMEŞ 3 9 03.52 2 03.54
7.4 Şintereag Hm. 7 - - 04.01
11.2 267.3 90 MĂGHERUŞ ŞIEU HM. 1 9 - - 04.10
6.2 273.4 SĂRĂŢEL 1 6 04.16 3 04.19
9.6 Mărişelu Hm. 10 - - 04.29
8.5 291.6 ŞIEU HM.  10 04.39 10 04.49
11.4 Monor Gledin 12 - - 05.01
10.0 70 Râpa de Jos Hm. 10 - - 05.11
7.5 320.4 DEDA 11 05.22 1 05.23
4.0 Deda Bistra Hm. 5 - - 05.28
5.3 Răstoliţa Hm. 5 - - 05.33
30 30
12.6 Lunca Bradului Hm. 16 - - 05.49
30
13.0 50 Stânceni Hm. 16 - - 06.06
9.1 364.4 TOPLIŢA 12 06.18 1 06.19
5.9 65 Gălăuţaş Hm. 7 - - 06.26
7.5 50 Subcetate Mureş Hm. 2 12 - - 06.38

35
Tren nr. 407-2
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
7.5 50 Subcetate Mureş Hm. 2 12 - - 06.38
30 30
8.5 386.4 80 DITRĂU  8 06.46  06.47
7.6 Lăzarea Hm. 6 - - 06.53
4.4 398.4 100 GHEORGHENI 4 06.57 1 06.58
9.0 Voşlăbeni Hm. 7 - - 07.05
10.1 70 Izvoru Mureşului Hm. 10 - - 07.15
10.8 428.3 IZVORU OLTULUI 15 07.30 1 07.31
9.9 80 Mădăraş Ciuc Hm. 9 - - 07.40
7.3 445.4 SICULENI 2 9 07.49 3 07.52
8.3 453.7 MIERCUREA CIUC 8 08.00 4 08.04
7.7 100 Sâncrăieni Hm. 7 - - 08.11
6.0 Sânsimion Hm. 4 - - 08.15
9.1 476.5 TUŞNAD SAT  9 08.24 7 08.31
5.6 482.1 65 BĂILE TUŞNAD HM. 9 08.40 1 08.41
6.1 Bicsadu Oltului Hm. 7 - - 08.48
7.9 70 Malnaş Băi 8 - - 08.56
11.0 Bodoc Hm. 10 - - 09.06
9.5 516.6 100 SFÂNTU GHEORGHE 2 9 09.15 2 09.17
7.7 Ozun Hm. 6 - - 09.23
8.5 90 Prejmer Hm. 6 - - 09.29
8.7 Hărman 2 9 - - 09.38
7.2 548.7 70 BRAŞOV 9 09.47
30 30
11h 07m SUMARUL... 18 586 80
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM = 450 tone.

36
Tren international "ROMÂNIA" Sofia - Bucureşti Nord
Nr. 460 RUSE - GIURGIU NORD - VIDELE - BUCUREŞTI NORD
Circulă în perioda 04.06.2021 - 04.10.2021.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
RUSE 14.15
4.9 50 Ruse Triaj 7 - - 14.22
1.9 60 P. R. Dunav 3 - - 14.25
4.1 GIURGIU NORD FR. 5 - - 14.30
5.7 5.7 80 GIURGIU NORD 1 10 14.40 20 15.00
4.3 Bălănoaia Hm. 6 - - 15.06
8.0 Stăneşti Hm. 8 - - 15.14
7.3 Chiriacu Hm. 7 - - 15.21
10.6 Toporu 10 - - 15.31
9.1 70 Vlaşca Hm. 9 - - 15.40
7.9 Târnavele Hm. 8 - - 15.48
7.6 Răduleşti Hm. 7 - - 15.55
4.5 R. 2 Videle 5 - - 16.00
3.8 68.8 VIDELE 3 7 16.07 2 16.09
4.8 Zăvestreni Hm. 1 5 - - 16.14
9.8 Vadu Lat Hm. 2 9 - - 16.23
10.7 100 Grădinari 2 9 - - 16.32
13.3 R. 1 Chiajna 10 - - 16.42
3.1 110.6 CHIAJNA 2 4 - - 16.46
3.3 Bucureştii Noi 2 - - 16.48
3.0 Bucureşti Nord Post 5 3 6 - - 16.54
2.8 119.6 80 BUCUREŞTI NORD GR.A 6 17.00
02h 45m SUMARUL... 14 143 22
PROCENT DE FRÂNARE = 115
TONAJ MAXIM = 600 tone

Tren international "ROMÂNIA" Bucureşti Nord - Sofia


Nr. 461 BUCUREŞTI NORD - VIDELE - GIURGIU NORD - RUSE
Circulă în perioda 04.06.2021 - 04.10.2021.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 11.00
2.8 80 Bucureşti Nord Post 5 6 - - 11.06
3.0 Bucureştii Noi 2 5 - - 11.11
3.3 Chiajna 2 - - 11.13
3.1 R. 1 Chiajna 2 - - 11.15
13.3 100 Grădinari 2 13 - - 11.28
10.7 Vadu Lat Hm. 2 9 - - 11.37
9.8 Zăvestreni Hm. 7 - - 11.44
4.8 50.9 VIDELE 4 11.48 1 11.49
3.8 R. 2 Videle 4 - - 11.53
4.5 Răduleşti Hm. 5 - - 11.58
7.6 Târnavele Hm. 7 - - 12.05
7.9 Vlaşca Hm. 8 - - 12.13
9.1 70 Toporu 9 - - 12.22
10.6 Chiriacu Hm. 10 - - 12.32
7.3 Stăneşti Hm. 7 - - 12.39
8.0 Bălănoaia Hm. 8 - - 12.47
4.3 114.0 GIURGIU NORD 3 8 12.55 25 13.20
5.7 119.6 80 GIURGIU NORD FR. 1 10 - - 13.30
4.1 60 P. R. Dunav 5 - - 13.35
1.9 Ruse Triaj 3 - - 13.38
4.9 50 RUSE 7 13.45
02h 45m SUMARUL... 10 139 26
PROCENT DE FRÂNARE = 115.
TONAJ MAXIM = 600 tone.

37
Tren international "ISTER" Bucureşti - Budapesta
Nr. 472-1 BUCUREŞTI NORD - BRAŞOV - SIBIU - SIMERIA - CURTICI - LOKOSHAZA
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 17.45
9.5 CHITILA 8 - - 17.53
4.1 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 17.55
3.4 140 BUFTEA 2 - - 17.57
13.3 Periş 6 - - 18.03
9.5 Crivina 5 - - 18.08
11.7 51.4 BRAZI 2 7 - - 18.15
4.6 120 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 18.18
2.9 59.0 90 PLOIEŞTI VEST 3 18.21 2 18.23
6.9 140 BUDA 5 - - 18.28
11.7 Floreşti Prahova 5 - - 18.33
14.2 91.8 110 CÂMPINA 2 11 18.44 1 18.45
14.3 100 Comarnic 10 - - 18.55
9.8 85 Valea Largă Hm. 8 - - 19.03
5.4 121.2 80 SINAIA 5 19.08 1 19.09
7.6 128.8 90 BUŞTENI 8 19.17 1 19.18
3.9 80 Azuga 4 - - 19.22
7.3 140.0 PREDEAL 2 9 19.31 1 19.32
10.0 50 Timişu de Sus Hm. 14 - - 19.46
10.1 50** Dârste 14 - - 20.00
6.2 166.3 100 BRAŞOV  2 9 20.09 12 20.21
3.3 Bartolomeu 1 6 - - 20.27
5.4 Ghimbav Hm. 2 7 - - 20.34
5.1 180.2 CODLEA HM. 2 7 20.41 1 20.42
8.5 Dumbrăviţa Bârsei Hm. 8 - - 20.50
4.5 Vlădeni Ardeal 4 - - 20.54
12.0 Brădet Hm. 3 15 - - 21.09
11.4 80 Şercaia Hm. 3 16 - - 21.25
14.7 231.4 FĂGĂRAŞ 1 14 21.39 1 21.40
11.8 Voila Hm. 11 - - 21.51
12.8 Ucea 10 - - 22.01
5.1 Arpaş Hm. 5 - - 22.06
13.5 Porumbacu Hm. 12 - - 22.18
7.5 Avrig Hm. 6 - - 22.24
11.1 Podu Olt 10 - - 22.34
4.3 70 Tălmaciu Hm. 6 - - 22.40
13.2 310.7 100 SIBIU GR.ŞELIMBĂR HM. 14 - - 22.54
4.6 315.3 SIBIU 2 6 23.00 5 23.05
3.7 85 Turnişor Hm. 6 - - 23.11
15.6 70 Orlat 15 - - 23.26
10.4 Sălişte Hm. 10 - - 23.36
13.1 50 Apoldu de Sus Hm. 20 - - 23.56
10.0 70 Miercurea Sibiu Hm. 10 - - 00.06
8.0 100 Cunţa Hm. 9 - - 00.15
12.9 388.9 50 SEBEŞ ALBA 18 00.33 1 00.34
9.2 398.1 70 VINŢU DE JOS 1 10 00.44 1 00.45
5.2 Blandiana Hm. 5 - - 00.50
9.8 413.1 ŞIBOT 1 8 - - 00.58
6.0 120 Aurel Vlaicu 5 - - 01.03
6.3 425.4 ORĂŞTIE 5 - - 01.08
14.5 Ram. Simeria 10 - - 01.18
2.0 442.0 SIMERIA 2 5 01.23 12 01.35
9.2 451.2 100 DEVA 12 01.47 2 01.49

38
Tren nr. 472-1
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
9.2 451.2 DEVA 12 01.47 2 01.49
6.5 100 MINTIA 7 - - 01.56
7.3 Brănişca Hm. 10 - - 02.06
9.9 474.8 ILIA 1 15 - - 02.21
5.7 Gurasada Hm. 1 9 - - 02.30
4.1 Câmpuri Surduc Hm. 7 - - 02.37
12.6 Zam 17 - - 02.54
7.9 Ilteu 11 - - 03.05
10.1 50 Săvârşin 1 15 - - 03.20
8.6 Vărădia Hm. 12 - - 03.32
8.7 Bătuţa Hm. 12 - - 03.44
6.7 Bârzava 1 11 - - 03.55
1.9 Bârzava Nouă Hm. 3 - - 03.58
8.0 Conop Hm. 11 - - 04.09
7.2 Milova 10 - - 04.19
8.7 564.9 RADNA 13 - - 04.32
6.9 Păuliş Hm. 7 - - 04.39
6.5 578.2 120 GHIOROC  1 8 04.47 5 04.52
14.3 Glogovăţ 1 12 - - 05.04
6.9 599.3 ARAD 1 6 05.10 5 05.15
9.7 140 Şofronea 7 - - 05.22
7.3 616.3 CURTICI 1 6 05.28 31 05.59
8.4 624.7 CURTICI FR. 7 - - 06.06
2.8 100 LOKOSHAZA 3 06.09
12h 24m SUMARUL... 34 662 82
PROCENT DE FRÂNARE =126.
TONAJ MAXIM : 750 tone.
Statia Brasov detaseaza grupa de vagoane pentru loco cu exceptia zilelor de 6 si 7.
Statia Simeria detaseaza grupa de vagoane pentru loco.

39
Tren international "ISTER" Budapesta Keleti - Bucureşti
Nr. 473-2 LOKOSHAZA - CURTICI - SIMERIA - SIBIU- BRAŞOV - BUCUREŞTI NORD
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
LOKOSHAZA 23.51
2.8 100 CURTICI FR. 3 - - 23.54
8.4 8.4 CURTICI 7 00.01 25 00.26
7.3 Şofronea 5 - - 00.31
9.7 25.4 140 ARAD 1 7 00.38 3 00.41
6.9 Glogovăţ 1 6 - - 00.47
14.3 Ghioroc 1 10 - - 00.57
6.5 53.0 120 PĂULIŞ HM.  6 01.03 4 01.07
6.9 59.9 RADNA 7 - - 01.14
8.7 Milova 12 - - 01.26
7.2 Conop Hm. 10 - - 01.36
8.0 Bârzava Nouă Hm. 11 - - 01.47
1.9 Bârzava 1 4 - - 01.51
6.7 Bătuţa Hm. 9 - - 02.00
8.7 Vărădia Hm. 12 - - 02.12
8.6 50 Săvârşin 1 12 - - 02.24
10.1 Ilteu 15 - - 02.39
7.9 127.5 ZAM  12 02.51 4 02.55
12.6 Câmpuri Surduc Hm. 18 - - 03.13
4.1 Gurasada Hm. 1 8 - - 03.21
5.7 149.9 ILIA 1 9 - - 03.30
9.9 Brănişca Hm. 14 - - 03.44
7.3 Mintia 10 - - 03.54
6.5 173.6 100 DEVA 7 04.01 1 04.02
9.2 182.7 SIMERIA 1 12 04.14 13 04.27
2.0 Ram. Simeria 4 - - 04.31
14.5 Orăştie 12 - - 04.43
6.3 120 Aurel Vlaicu 5 - - 04.48
6.0 211.6 ŞIBOT 2 6 - - 04.54
9.8 Blandiana Hm. 7 - - 05.01
5.2 226.6 VINŢU DE JOS 6 05.07 1 05.08
9.2 235.8 70 SEBEŞ ALBA 11 05.19 1 05.20
12.9 50 Cunţa Hm. 18 - - 05.38
8.0 100 Miercurea Sibiu Hm. 10 - - 05.48
10.0 70 Apoldu de Sus Hm. 10 - - 05.58
13.1 50 Sălişte Hm. 20 - - 06.18
10.4 70 Orlat 10 - - 06.28
15.6 Turnişor Hm. 15 - - 06.43
3.7 309.4 85 SIBIU 2 7 06.50 10 07.00
4.6 314.0 SIBIU GR.ŞELIMBĂR HM. 2 7 - - 07.07
1.6 100 Ram. Cisnădie 2 - - 07.09
11.6 Tălmaciu Hm. 4 16 - - 07.25
4.3 331.5 70 PODU OLT  2 8 07.33 4 07.37
11.1 Avrig Hm. 10 - - 07.47
7.5 Porumbacu Hm. 7 - - 07.54
13.5 Arpaş Hm. 12 - - 08.06
5.1 Ucea 6 - - 08.12
12.8 80 Voila Hm. 10 - - 08.22
11.8 393.4 FĂGĂRAŞ 2 12 08.34 1 08.35
14.7 Şercaia Hm. 1 13 - - 08.48
11.4 Brădet Hm. 3 16 - - 09.04
12.0 Vlădeni Ardeal 3 16 - - 09.20
4.5 Dumbrăviţa Bârsei Hm. 4 - - 09.24

40
Tren nr. 473-2
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
4.5 Dumbrăviţa Bârsei Hm. 4 - - 09.24
8.5 444.5 CODLEA HM. 9 09.33 1 09.34
5.1 80 Ghimbav Hm. 2 7 - - 09.41
5.4 Bartolomeu 2 7 - - 09.48
3.3 458.4 BRAŞOV  1 6 09.54 12 10.06
6.2 100 Dârste 1 9 - - 10.15
10.1 65* Timişu de Sus Hm. 1 11 - - 10.26
10.0 484.7 50 PREDEAL 2 15 10.41 1 10.42
7.3 80 Azuga 8 - - 10.50
3.9 495.9 BUŞTENI 4 10.54 1 10.55
7.6 503.5 90 SINAIA 9 11.04 1 11.05
5.4 80 Valea Largă Hm. 6 - - 11.11
9.8 85 Comarnic 8 - - 11.19
14.3 532.9 100 CÂMPINA 2 12 11.31 1 11.32
14.2 110 Floreşti Prahova 9 - - 11.41
11.7 120 BUDA 6 - - 11.47
6.9 565.7 125 PLOIEŞTI VEST 5 11.52 2 11.54
2.9 90 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 11.57
4.6 573.3 120 BRAZI 3 - - 12.00
11.7 Crivina 5 - - 12.05
Periş
30
9.5 1 6 - - 12.11
30
13.3 BUFTEA 1 8 - - 12.19
3.4 140 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 12.21
4.1 CHITILA 2 - - 12.23
9.5 624.7 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 10 12.33
12h 42m SUMARUL... 44 676 86
PROCENT DE FRÂNARE = 126.
TONAJ MAXIM: 550 tone.
Statia Simeria ataseaza grupa de vagoane din loco.

41
Tren international "SOMES"
Nr. 686 NYIRABRANY - VALEA LUI MIHAI
Nr. 686-1 VALEA LUI MIHAI - SATU MARE - BAIA MARE
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
NYIRABRANY 18.45
1.0 60 VALEA LUI MIHAI FR. 2 - - 18.47
7.8 7.8 VALEA LUI MIHAI 13 19.00 31 19.31
19.3 Sanislău Hm. 15 - - 19.46
11.9 38.9 100 CAREI 9 19.55 2 19.57
16.5 55.4 GEN. GH. AVRAMESCU HM.  2 17 20.14 9 20.23
16.4 80 Satu Mare Sud 15 - - 20.38
3.1 75.0 SATU MARE 4 20.42 7 20.49
6.2 100 Botiz Hm. 6 - - 20.55
30 30
5.0 86.2 ODOREU H. 4 20.59  21.00
10.0 Medieşu Aurit Hm. 1 9 21.09 1 21.10
5.1 Apa Hm. 8 21.18 1 21.19
8.5 Seini 12 21.31 1 21.32
Cicârlău h.
30 30
10.8 15 21.47  21.48
3.1 50 Buşag Hm. 5 - - 21.53
7.6 Ram. Lăpuşel 10 - - 22.03
2.9 134.4 BAIA MARE 2 7 22.10
03h 25m SUMARUL... 5 152 53
PROCENT DE FRÂNARE = 105
TONAJ MAXIM: 400 tone

Tren international "SOMEŞ"


Nr. 687-2 BAIA MARE -SATU MARE - VALEA LUI MIHAI
Nr. 687 VALEA LUI MIHAI - NYIRABRANY
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BAIA MARE 08.00
2.9 Ram. Lăpuşel 5 - - 08.05
7.6 Buşag Hm. 10 - - 08.15
50 Cicârlău h.
30 30
3.1 4 08.19  08.20
10.8 Seini 16 08.36 1 08.37
8.5 Apa Hm. 12 08.49 1 08.50
5.1 Medieşu Aurit Hm. 2 10 09.00 1 09.01
30 30
10.0 Odoreu h. 8 09.09  09.10
5.0 100 Botiz Hm. 5 - - 09.15
6.2 59.4 SATU MARE 1 7 09.22 7 09.29
3.1 Satu Mare Sud 4 - - 09.33
16.4 80 Gen. Gh. Avramescu Hm. 13 - - 09.46
16.5 95.4 CAREI 2 14 10.00 2 10.02
11.9 100 Sanislău Hm. 9 - - 10.11
19.3 126.6 VALEA LUI MIHAI 15 10.26 20 10.46
7.8 134.4 VALEA LUI MIHAI FR. 13 - - 10.59
1.0 60 NYIRABRANY 2 11.01
03h 01m SUMARUL... 5 148 33
PROCENT DE FRÂNARE = 105
TONAJ MAXIM: 400 tone

42
Tren international Chişinău - Socola
Nr. 1051 UNGHENI - SOCOLA
Circulă în zilele de 5, 6 şi 7.
Circulă pe ecartament de 1520 mm.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
UNGHENI 08.53
0.8 40 UNGHENI PRUT FR. 3 08.56 1 08.57
0.2 0.2 UNGHENI PRUT HM. 3 09.00 40 09.40
6.1 6.3 Cristeşti Jijia 11 09.51 1 09.52
3.5 80 Holboca Hm. 9 - - 10.01
6.9 16.8 SOCOLA 2 14 10.15
01h 22m SUMARUL... 2 40 42
Frână nemoderabilă la defrânare.
PROCENT DE FRÂNARE = 85.
Automotor CFM - Ecartament 1520 mm.

Tren international Socola - Chişinău


Nr. 1052 SOCOLA - UNGHENI
Circula în zilele de 5, 6 şi 7
Circulă pe ecartament de 1520 mm.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
SOCOLA 17.40
6.9 Holboca Hm. 11 - - 17.51
3.5 10.5 80 CRISTEŞTI JIJIA 2 10 18.01 1 18.02
6.1 16.5 UNGHENI PRUT HM. 8 18.10 40 18.50
0.2 16.8 UNGHENI PRUT FR. 3 18.53 1 18.54
0.8 40 UNGHENI 3 18.57
01h 17m SUMARUL... 2 35 42
Frână nemoderabilă la defrânare.
PROCENT DE FRÂNARE = 85
Automotor CFM - Ecartament 1520 mm.

43
Tren international Ruse - Bucureşti Nord
Nr. 1094 RUSE - GIURGIU NORD - VIDELE - BUCUREŞTI NORD
Nu circulă în perioda 04.06.2021 - 04.10.2021.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
RUSE 14.15
4.9 50 Ruse Triaj 7 - - 14.22
1.9 60 P. R. Dunav 3 - - 14.25
4.1 GIURGIU NORD FR. 5 - - 14.30
5.7 5.7 80 GIURGIU NORD 1 10 14.40 20 15.00
4.3 Bălănoaia Hm. 6 - - 15.06
8.0 Stăneşti Hm. 8 - - 15.14
7.3 Chiriacu Hm. 7 - - 15.21
10.6 Toporu 10 - - 15.31
9.1 70 Vlaşca Hm. 9 - - 15.40
7.9 Târnavele Hm. 8 - - 15.48
7.6 Răduleşti Hm. 7 - - 15.55
4.5 R. 2 Videle 5 - - 16.00
3.8 68.8 VIDELE 3 7 16.07 2 16.09
4.8 Zăvestreni Hm. 1 5 - - 16.14
9.8 Vadu Lat Hm. 2 9 - - 16.23
10.7 100 Grădinari 2 9 - - 16.32
13.3 R. 1 Chiajna 10 - - 16.42
3.1 110.6 CHIAJNA 2 4 - - 16.46
3.3 Bucureştii Noi 2 - - 16.48
3.0 Bucureşti Nord Post 5 3 6 - - 16.54
2.8 119.6 80 BUCUREŞTI NORD GR.A 6 17.00
02h 45m SUMARUL... 14 143 22
PROCENT DE FRÂNARE = 115.
Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM = 200 tone.

Tren international Bucureşti Nord - Ruse


Nr. 1095 BUCUREŞTI NORD - VIDELE - GIURGIU NORD - RUSE
Nu circulă în perioda 04.06.2021 - 04.10.2021.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 11.00
2.8 80 Bucureşti Nord Post 5 6 - - 11.06
3.0 Bucureştii Noi 2 5 - - 11.11
3.3 Chiajna 2 - - 11.13
3.1 R. 1 Chiajna 2 - - 11.15
13.3 100 Grădinari 2 13 - - 11.28
10.7 Vadu Lat Hm. 2 9 - - 11.37
9.8 Zăvestreni Hm. 7 - - 11.44
4.8 50.9 VIDELE 4 11.48 1 11.49
3.8 R. 2 Videle 4 - - 11.53
4.5 Răduleşti Hm. 5 - - 11.58
7.6 Târnavele Hm. 7 - - 12.05
7.9 Vlaşca Hm. 8 - - 12.13
9.1 70 Toporu 9 - - 12.22
10.6 Chiriacu Hm. 10 - - 12.32
7.3 Stăneşti Hm. 7 - - 12.39
8.0 Bălănoaia Hm. 8 - - 12.47
4.3 114.0 GIURGIU NORD 3 8 12.55 25 13.20
5.7 119.6 80 GIURGIU NORD FR. 1 10 - - 13.30
4.1 60 P. R. Dunav 5 - - 13.35
1.9 Ruse Triaj 3 - - 13.38
4.9 50 RUSE 7 13.45
02h 45m SUMARUL... 10 139 26
PROCENT DE FRÂNARE = 115.
Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM = 200 tone.

44
TRASE ALOCATE
OPERATORULUI FEROVIAR DE TRANSPORT

S.N.T.F.C. „CFR - CĂLĂTORI” SA

TRENURI
ÎN TRAFIC INTERNAŢIONAL
RANG 4

45
Tren international ORADEA - PUSPOKLADANY
Nr. 364-1 ORADEA - EPISCOPIA BIHOR - BIHARKERESZTES
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
ORADEA 11.28
5.7 5.7 80* EPISCOPIA BIHOR 8 11.36 18 11.54
7.1 12.8 60 EPISCOPIA BIHOR FR. 9 - - 12.03
5.4 100 BIHARKERESZTES 6 12.09
00h 41m SUMARUL... 0 23 18
PROCENT DE FRÂNARE = 85;
TONAJ MAXIM: 450 tone.

Tren international PUSPOKLADANY- ORADEA


Nr. 365-2 BIHARKERESZTES - EPISCOPIA BIHOR - ORADEA
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BIHARKERESZTES 15.37
5.4 100 EPISCOPIA BIHOR FR. 6 - - 15.43
7.1 7.1 60 EPISCOPIA BIHOR 9 15.52 15 16.07
5.7 12.8 50** ORADEA 9 16.16
00h 39m SUMARUL... 0 24 15
PROCENT DE FRÂNARE = 85.
TONAJ MAXIM: 450 tone.

Tren international SALONTA - PUSPOKLADANY


Nr. 368-1 SALONTA - ORADEA - EPISCOPIA BIHOR - BIHARKERESZTES
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
SALONTA 13.28
12.5 12.5 50 CEFA HM. 16 13.44 1 13.45
10.4 22.9 LEŞ BIHOR HM. 14 13.59 1 14.00
10.7 33.6 70 ORADEA VEST HM. 11 14.11 1 14.12
5.5 39.1 100 ORADEA 1 7 14.19 15 14.34
5.7 44.8 80* EPISCOPIA BIHOR 8 14.42 15 14.57
7.1 51.9 60 EPISCOPIA BIHOR FR. 9 - - 15.06
5.4 100 BIHARKERESZTES 6 15.12
01h 44m SUMARUL... 1 71 33
PROCENT DE FRÂNARE = 85.
TONAJ MAXIM: 450 tone.

Tren international PUSPOKLADANY- SALONTA


Nr. 369-2 BIHARKERESZTES - EPISCOPIA BIHOR - ORADEA -SALONTA
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BIHARKERESZTES 08.52
5.4 100 EPISCOPIA BIHOR FR. 6 - - 08.58
7.1 7.1 60 EPISCOPIA BIHOR 9 09.07 16 09.23
5.7 12.8 50** ORADEA 10 09.33 15 09.48
5.5 100 Oradea Vest Hm. 6 09.54 4 09.58
10.7 29.1 70 LEŞ BIHOR HM. 11 10.09 1 10.10
10.4 39.4 CEFA HM. 14 10.24 1 10.25
12.5 51.9 50 SALONTA 1 17 10.42
01h 50m SUMARUL... 1 73 37
PROCENT DE FRÂNARE = 85.
TONAJ MAXIM: 450 tone.

46
Nr. 1061 UNGHENI - IAŞI
Circulă în zilele de 6 şi 2.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
UNGHENI 07.10
0.8 40 UNGHENI PRUT FR. 4 07.14 2 07.16
0.2 0.2 UNGHENI PRUT HM. 2 07.18 45 08.03
6.1 6.3 Cristeşti Jijia 8 08.11 1 08.12
3.5 80 Holboca Hm. 6 08.18 1 08.19
6.9 Socola 2 11 08.30 1 08.31
2.5 19.2 50 NICOLINA 5 08.36 1 08.37
2.2 21.5 65 IAŞI 2 6 08.43
01h 33m SUMARUL... 4 42 51
PROCENT DE FRÂNARE = 85.
TONAJ MAXIM = 350 tone.

Nr. 1062 IAŞI - UNGHENI


Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
IAŞI 13.07
2.2 65 NICOLINA 5 13.12 1 13.13
2.5 50 Socola 1 6 13.19 1 13.20
6.9 Holboca Hm. 9 13.29 1 13.30
3.5 15.2 80 Cristeşti Jijia 2 8 13.38 1 13.39
6.1 21.2 UNGHENI PRUT HM. 8 13.47 50 14.37
0.2 21.5 UNGHENI PRUT FR. 2 14.39 1 14.40
0.8 40 UNGHENI 3 14.43
01h 36m SUMARUL... 3 41 55
PROCENT DE FRÂNARE = 85.
TONAJ MAXIM = 350 tone sau AM Desiro.

Nr. 1063 UNGHENI - IAŞI


Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
UNGHENI 16.14
0.8 40 UNGHENI PRUT FR. 4 16.18 3 16.21
0.2 0.2 UNGHENI PRUT HM. 2 16.23 45 17.08
6.1 6.3 Cristeşti Jijia 8 17.16 1 17.17
3.5 80 Holboca Hm. 6 17.23 1 17.24
6.9 Socola 2 11 17.35 1 17.36
2.5 19.2 50 NICOLINA 5 17.41 2 17.43
2.2 21.5 65 IAŞI 2 6 17.49
01h 35m SUMARUL... 4 42 53
PROCENT DE FRÂNARE = 85.
TONAJ MAXIM = 350 tone sau AM Desiro.

Nr. 1064 IAŞI - UNGHENI


Circulă în zilele de 4 şi 7.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
IAŞI 18.31
2.2 2.2 65 NICOLINA 5 18.36 2 18.38
2.5 50 Socola 1 6 18.44 1 18.45
6.9 Holboca Hm. 9 18.54 1 18.55
3.5 15.2 80 Cristeşti Jijia 2 8 19.03 1 19.04
6.1 21.2 UNGHENI PRUT HM. 8 19.12 40 19.52
0.2 21.5 UNGHENI PRUT FR. 2 19.54 1 19.55
0.8 40 UNGHENI 3 19.58
01h 27m SUMARUL... 3 41 46
PROCENT DE FRÂNARE = 85.
TONAJ MAXIM = 350 tone.

47
Tren international Vidin Patnicheska - Craiova
Nr. 1090 VIDIN PATNICHESKA - GOLENTI H.m - CRAIOVA
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
VIDIN PATNICHESKA 12.45
1.7 40 Vidin Tovarna Km. 1+468 3 - - 12.48
5.4 Kapitanovci 4 - - 12.52
6.3 120 GOLENTI FR. 4 - - 12.56
3.2 Ram. Golenţi 2 - - 12.58
6.6 9.8 100 GOLENŢI HM. 5 13.03 2 13.05
30 30
6.5 30 Maglavit h. 15 13.20  13.21
6.1 Moţăţei Hm. 14 13.35 1 13.36
30 30
7.0 Horticola h. 12 13.48  13.49
5.8 35.2 BĂILEŞTI 10 13.59 1 14.00
30 30
7.5 Boureni P.M. 12 14.12  14.13
Siliştea Crucii h.
30 30
2.1 4 14.17  14.18
40 Afumaţi h.
30 30
4.6 9 14.27  14.28
30 30
6.2 Urzica Mare h. 11 14.39  14.40
3.8 Portăreşti Hm. 6 14.46 1 14.47
Cerăt h.
30 30
4.1 8 14.55  14.56
3.8 67.3 SEGARCEA 7 15.03 1 15.04
1.1 Segarcea Nord hc. 2 15.06 1 15.07
30 30
6.0 100 Dealul Robului h. 5 15.12  15.13
4.5 Sălcuţa Hm. 3 7 15.20 1 15.21
13.8 92.7 PODARI 2 13 15.34 1 15.35
6.9 R. 1 Jiu 6 - - 15.41
2.4 Jiu Hm. 3 15.44 1 15.45
2.0 80 Bordei hc. (913) 3 15.48 1 15.49
1.7 105.6 CRAIOVA 2 15.51
03h 06m SUMARUL... 5 171 15
PROCENT DE FRÂNARE = 115.
Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM = 200 tone.

Trenul opreste 30 secunde la km 269+000 între Salcuta - Podari


pentru revizia caii si cantonieri.
Avizarea prin "Ordin de circulatie" se va face de catre IDM din st. Salcuta.

48
Tren international Craiova - Vidin Patnicheska
Nr. 1091 CRAIOVA - GOLENTI H.m - VIDIN PATNICHESKA
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CRAIOVA 08.15
1.7 Bordei hc. (913) 2 08.17 1 08.18
2.0 80 Jiu Hm. 3 08.21 1 08.22
2.4 R. 1 Jiu 3 - - 08.25
6.9 13.0 PODARI 6 08.31 1 08.32
13.8 Sălcuţa Hm. 2 13 08.45 1 08.46
30 30
4.5 100 Dealul Robului h. 4 08.50  08.51
6.0 Segarcea Nord hc. 6 08.57 1 08.58
1.1 38.4 SEGARCEA 2 09.00 1 09.01
Cerăt h.
30 30
3.8 6 09.07  09.08
4.1 Portăreşti Hm. 8 09.16 1 09.17
30 30
3.8 Urzica Mare h. 6 09.23  09.24
Afumaţi h.
30 30
6.2 11 09.35  09.36
40 Siliştea Crucii h.
30 30
4.6 9 09.45  09.46
30 30
2.1 Boureni P.M. 4 09.50  09.51
7.5 70.4 BĂILEŞTI 12 10.03 1 10.04
30 30
5.8 Horticola h. 10 10.14  10.15
7.0 Moţăţei Hm. 12 10.27 1 10.28
30 30
6.1 30 Maglavit h. 14 10.42  10.43
6.5 95.9 GOLENŢI HM. 3 18 11.01 4 11.05
6.6 100 Ram. Golenţi 5 - - 11.10
3.2 105.6 GOLENTI FR. 2 - - 11.12
6.3 120 Kapitanovci 4 - - 11.16
5.4 Vidin Tovarna Km. 1+468 4 - - 11.20
1.7 40 VIDIN PATNICHESKA 3 11.23
03h 08m SUMARUL... 5 171 17
PROCENT DE FRÂNARE = 115.
Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM = 200 tone.

Trenul opreste 30 secunde la km 269+000 între Podari - Salcuta


pentru revizia caii si cantonieri.
Avizarea prin "Ordin de circulatie" se va face de catre IDM din st. Podari.

49
Tren international Oradea - Debrecen
Nr. 6811 ORADEA - VALEA LUI MIHAI - NYIRABRANY
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
ORADEA 16.35
5.7 5.7 80* EPISCOPIA BIHOR 8 16.43 1 16.44
8.4 Biharia Hm. 8 16.52 1 16.53
Tămăşeu h.
30 30
7.1 6 16.59  17.00
Roşiori Bihor h.
30 30
6.0 5 17.05  17.06
6.5 33.7 DIOSIG HM. 2 8 17.14 1 17.15
30 30
5.4 100 Cadia h. 5 17.20  17.21
4.3 Ram. Târguşor Bihor 4 - - 17.25
0.8 44.2 SĂCUIENI BIHOR 1 2 17.27 2 17.29
9.4 53.7 ŞILINDRU HM. 8 17.37 1 17.38
30 30
6.2 Simion h. 6 17.44  17.45
6.0 65.8 VALEA LUI MIHAI 7 17.52 34 18.26
7.8 73.6 VALEA LUI MIHAI FR. 13 - - 18.39
1.0 60 NYIRABRANY 2 18.41
02h 06m SUMARUL... 3 84 42
PROCENT DE FRÂNARE = 85.
TONAJ MAXIM: 500 tone.

Tren international Debrecen - Oradea


Nr. 6812 NYIRABRANY - VALEA LUI MIHAI - ORADEA
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
NYIRABRANY 09.06
1.0 60 VALEA LUI MIHAI FR. 2 - - 09.08
7.8 7.8 VALEA LUI MIHAI 13 09.21 21 09.42
30 30
6.0 Simion h. 6 09.48  09.49
6.2 Şilindru Hm. 6 09.55 1 09.56
9.4 29.3 SĂCUIENI BIHOR 8 10.04 1 10.05
0.8 Ram. Târguşor Bihor 2 - - 10.07
30 30
4.3 100 Cadia h. 5 10.12  10.13
5.4 39.8 DIOSIG HM. 1 7 10.20 1 10.21
Roşiori Bihor h.
30 30
6.5 6 10.27  10.28
Tămăşeu h.
30 30
6.0 7 10.35  10.36
7.1 Biharia Hm. 2 8 10.44 1 10.45
8.4 67.8 EPISCOPIA BIHOR 8 10.53 1 10.54
5.7 73.6 50** ORADEA 10 11.04
01h 58m SUMARUL... 3 90 28
PROCENT DE FRÂNARE = 85.
TONAJ MAXIM: 500 tone.
În zilele de 6, 7 , SL şi în perioadele 23.12.2020 - 10.01.2021, 30.01.- 07.02.2021, 03.04.-
11.04.2021, 30.04.- 09.05.2021 şi 19.06.- 12.09.2021, garnitura trenului 4334 se ataşează la trenul
6812.

50
Tren international Debrecen - Satu Mare
Nr. 6822 NYIRABRANY - VALEA LUI MIHAI
Nr. 6822-1 VALEA LUI MIHAI - SATU MARE
În perioada închiderilor de linie pe distanţa Carei-Satu Mare, se anulează şi circulă trenul 13422-1
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
NYIRABRANY 11.05
1.0 60 VALEA LUI MIHAI FR. 2 - - 11.07
7.8 7.8 VALEA LUI MIHAI 13 11.20 16 11.36
Curtuiuşeni h.
30 30
6.2 5 11.41  11.42
30 30
7.8 Resighea h. 6 11.48  11.49
5.3 Sanislău Hm. 5 11.54 1 11.55
30 30
5.1 100 Marna h. 5 12.00  12.01
6.8 38.9 CAREI 6 12.07 1 12.08
Domăneşti h.
30 30
9.9 8 12.16  12.17
30 30
3.8 Moftin h. 4 12.21  12.22
2.7 Gen. Gh. Avramescu Hm. 2 6 12.28 1 12.29
80 Sătmărel h.
30 30
9.9 9 12.38  12.39
6.5 Satu Mare Sud 7 12.46 1 12.47
3.1 75.0 100 SATU MARE 6 12.53
01h 48m SUMARUL... 2 85 23
PROCENT DE FRÂNARE = 85
TONAJ MAXIM: 500 tone

Nr. 6822 NYIRABRANY - VALEA LUI MIHAI


Nr. 13422-1 VALEA LUI MIHAI - SATU MARE
Varianta trenului 6822-1
Circulă în perioada închiderilor de linie dintre staţiile Carei - Satu Mare.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
NYIRABRANY 11.05
1.0 60 VALEA LUI MIHAI FR. 2 - - 11.07
7.8 7.8 VALEA LUI MIHAI 13 11.20 16 11.36
Curtuiuşeni h.
30 30
6.2 5 11.41  11.42
30 30
7.8 Resighea h. 6 11.48  11.49
5.3 Sanislău Hm. 5 11.54 1 11.55
30 30
5.1 100 Marna h. 5 12.00  12.01
6.8 38.9 CAREI 6 12.07 55 13.02
Domăneşti h.
30 30
9.9 8 13.10  13.11
30 30
3.8 Moftin h. 4 13.15  13.16
2.7 Gen. Gh. Avramescu Hm. 2 6 13.22 1 13.23
80 Sătmărel h.
30 30
9.9 9 13.32  13.33
6.5 Satu Mare Sud 7 13.40 1 13.41
3.1 75.0 100 SATU MARE 6 13.47
02h 42m SUMARUL... 2 85 77
PROCENT DE FRÂNARE = 85
TONAJ MAXIM = 500 tone
Încrucişările şi trecerile înainte cu trenurile de acelaşi rang sau rang inferior, se vor stabili de
operatorii RC în funcţie de circulaţia de fapt.

51
Tren international Satu Mare - Debrecen
Nr. 6823-2 SATU MARE - VALEA LUI MIHAI
Nr. 6823 VALEA LUI MIHAI - NYIRABRANY
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
SATU MARE 15.00
3.1 100 Satu Mare Sud 6 15.06 1 15.07
80 Sătmărel h.
30 30
6.5 6 15.13  15.14
9.9 Gen. Gh. Avramescu Hm. 10 15.24 1 15.25
30 30
2.7 Moftin h. 3 15.28  15.29
Domăneşti h.
30 30
3.8 4 15.33  15.34
9.9 36.1 CAREI 2 10 15.44 1 15.45
30 30
6.8 100 Marna h. 6 15.51  15.52
5.1 Sanislău Hm. 5 15.57 1 15.58
30 30
5.3 Resighea h. 5 16.03  16.04
Curtuiuşeni h.
30 30
7.8 6 16.10  16.11
6.2 67.2 VALEA LUI MIHAI 6 16.17 23 16.40
7.8 75.0 VALEA LUI MIHAI FR. 13 - - 16.53
1.0 60 NYIRABRANY 2 16.55
01h 55m SUMARUL... 2 85 30
PROCENT DE FRÂNARE = 85
TONAJ MAXIM: 500 tone.

Tren international Mateszalka - Carei


Nr. 36313 TIBORSZALLAS - CAREI
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
TIBORSZALLAS 15.55
5.8 CAREI FR. 8 - - 16.03
10.3 10.3 50 CAREI 18 16.21
00h 26m SUMARUL... 0 26 0
PROCENT DE FRÂNARE = 85.
Automotor MAV.

Tren international Carei - Mateszalka


Nr. 36322 CAREI - TIBORSZALLAS
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CAREI 09.27
10.3 10.3 CAREI FR. 18 - - 09.45
5.8 10.3 50 TIBORSZALLAS 8 09.53
00h 26m SUMARUL... 0 26 0
PROCENT DE FRÂNARE = 85.
Automotor MAV.
Tren international Carei - Mateszalka
Nr. 36326 CAREI - TIBORSZALLAS
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CAREI 17.38
10.3 10.3 CAREI FR. 18 - - 17.56
5.8 50 TIBORSZALLAS 8 18.04
00h 26m SUMARUL... 0 26 0
PROCENT DE FRÂNARE = 85.
Automotor MAV.

Tren international Mateszalka - Carei


Nr. 36329 TIBORSZALLAS - CAREI
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
TIBORSZALLAS 07.20
5.8 CAREI FR. 8 - - 07.28
10.3 10.3 50 CAREI 18 07.46
00h 26m SUMARUL... 0 26 0
PROCENT DE FRÂNARE = 85.
Automotor MAV.

52
Tren international Bekescsaba - Salonta
Nr. 37630 KOTEGYAN - SALONTA
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
KOTEGYAN 08.40
0.4 SALONTA FR. 1 - - 08.41
12.7 12.7 50 SALONTA 19 09.00
00h 20m SUMARUL... 0 20 0
PROCENT DE FRÂNARE = 85.
Automotor MAV.

Tren international Salonta - Bekescsaba


Nr. 37647 SALONTA - KOTEGYAN
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
SALONTA 09.40
12.7 12.7 SALONTA FR. 19 - - 09.59
0.4 50 KOTEGYAN 1 10.00
00h 20m SUMARUL... 0 20 0
PROCENT DE FRÂNARE = 85.
Automotor MAV.

Tren international Salonta - Bekescsaba


Nr. 37651 SALONTA - KOTEGYAN
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
SALONTA 18.30
12.7 12.7 SALONTA FR. 19 - - 18.49
0.4 50 KOTEGYAN 1 18.50
00h 20m SUMARUL... 0 20 0
PROCENT DE FRÂNARE = 85.
Automotor MAV.

Tren international Kotegyan - Salonta


Nr. 37656 KOTEGYAN - SALONTA
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
KOTEGYAN 17.45
0.4 SALONTA FR. 1 - - 17.46
12.7 12.7 50 SALONTA 19 18.05
00h 20m SUMARUL... 0 20 0
PROCENT DE FRÂNARE = 85.
Automotor MAV.

53
54
TRASE ALOCATE
OPERATORULUI FEROVIAR DE TRANSPORT
S.N.T.F.C. „CFR - CĂLĂTORI” SA

TRENURI INTERREGIO
RANG 3

55
Nr. 1521 BUCURESTI NORD - CARACAL - PAUSA H.
Nu circulă în zilele de: 25.12.2020, 01.01.2021, 02.05.2021 şi 20.06.2021.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 09.14
80 Bucureşti Nord Post 5
30 30
2.8 5 - - 09.19
Bucureştii Noi
30
3.0 2 4 - - 09.24
3.3 Chiajna 2 - - 09.26
3.1 R. 1 Chiajna 2 - - 09.28
13.3 Grădinari 2 13 - - 09.41
10.7 100 Vadu Lat Hm. 2 9 - - 09.50
9.8 Zăvestreni Hm. 7 - - 09.57
4.8 50.9 VIDELE 4 10.01 1 10.02
3.9 54.8 R. 1 VIDELE 3 - - 10.05
3.8 Ciolpani Hm. 3 - - 10.08
8.1 120 Gălăteni Hm. 5 - - 10.13
6.7 Olteni 1 5 - - 10.18
11.5 Rădoieşti Hm. 3 13 - - 10.31
8.1 80 Atârnaţi Hm. 1 11 - - 10.42
7.2 100.1 ROŞIORI NORD 2 11 10.53 1 10.54
8.2 Măldăeni Hm. 11 - - 11.05
9.1 100** Mihăeşti Hm. 7 - - 11.12
8.3 125.7 RADOMIREŞTI HM. 8 11.20 1 11.21
11.7 137.4 100 DRĂGĂNEŞTI OLT 13 11.34 1 11.35
10.2 Fărcaşele Hm. 2 12 - - 11.47
7.8 155.5 100** CARACAL 6 11.53 1 11.54
7.5 Romula Hm. 1 7 - - 12.01
10.8 Vlăduleni 1 12 - - 12.13
14.2 187.9 100 PIATRA OLT 2 13 12.26 5 12.31
2.5 Ram. Triaj 3 - - 12.34
7.8 198.2 Arceşti Hm. 6 - - 12.40
11.6 209.8 Strejeşti 8 - - 12.48
5.3 120 Zlătărei Hm. 3 - - 12.51
6.6 221.7 100 DRĂGĂŞANI 1 7 12.58 1 12.59
10.3 Zăvideni Hm. 7 - - 13.06
7.0 Fişcălia Hm. 6 - - 13.12
6.4 Ioneşti Hm. 5 - - 13.17
9.6 254.9 120 BĂBENI  3 10 13.27 1 13.28
8.2 263.1 GOVORA 14 13.42 1 13.43
5.6 Râureni 6 - - 13.49
5.8 274.6 RÂMNICU VÂLCEA 4 13.53 2 13.55
2.0 Ram. Rm. Vâlcea Est 3 - - 13.58
3.0 Bujoreni Vâlcea Hm. 2 5 - - 14.03
5.1 80 Dăeşti Hm. 4 - - 14.07
6.1 290.8 CĂLIMĂNEŞTI 6 14.13 1 14.14
4.1 294.9 PĂUŞA H. 5 14.19
05h 05m SUMARUL... 25 289 16
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

56
Nr. 1522 PAUSA H. - CARACAL - BUCURESTI NORD
Nu circulă în zilele: 25.12.2020, 01.01.2021, 02.05.2021 şi 20.06.2021.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
PĂUŞA H. 14.30
4.1 4.1 CĂLIMĂNEŞTI 4 14.34 1 14.35
6.1 Dăeşti Hm. 6 - - 14.41
5.1 80 Bujoreni Vâlcea Hm. 5 - - 14.46
3.0 Ram. Rm. Vâlcea Est 3 - - 14.49
2.0 20.3 RÂMNICU VÂLCEA 2 14.51 4 14.55
5.8 Râureni 4 - - 14.59
5.6 GOVORA 6 15.05 1 15.06
8.2 39.9 BĂBENI  2 16 15.22 1 15.23
9.6 120 Ioneşti Hm. 7 - - 15.30
6.4 Fişcălia Hm. 5 - - 15.35
7.0 Zăvideni Hm. 5 - - 15.40
10.3 73.1 DRĂGĂŞANI 1 8 15.48 1 15.49
6.6 100 Zlătărei Hm. 5 - - 15.54
5.3 120 Strejeşti 3 - - 15.57
11.6 Arceşti Hm. 9 - - 16.06
7.8 Ram. Triaj 6 - - 16.12
2.5 107.0 100 PIATRA OLT 3 6 16.18 4 16.22
14.2 Vlăduleni 2 13 - - 16.35
10.8 Romula Hm. 1 13 - - 16.48
7.5 139.4 CARACAL 1 7 16.55 1 16.56
7.8 120* Fărcaşele Hm. 7 - - 17.03
10.2 157.5 100 DRĂGĂNEŞTI OLT 4 14 17.17 1 17.18
11.7 169.2 RADOMIREŞTI HM. 12 17.30 1 17.31
8.3 Mihăeşti Hm. 8 - - 17.39
9.1 120* Măldăeni Hm. 1 7 - - 17.46
8.2 194.8 ROŞIORI NORD  3 11 17.57 1 17.58
7.2 Atârnaţi Hm. 1 8 - - 18.06
8.1 80 Rădoieşti Hm. 7 - - 18.13
11.5 Olteni 2 11 - - 18.24
6.7 Gălăteni Hm. 3 9 - - 18.33
8.1 120 Ciolpani Hm. 6 - - 18.39
3.8 240.1 R. 1 VIDELE 3 - - 18.42
3.9 244.0 VIDELE 3 18.45 8 18.53
4.8 Zăvestreni Hm. 1 5 - - 18.58
9.8 Vadu Lat Hm. 2 9 - - 19.07
10.7 100 Grădinari 2 9 - - 19.16
13.3 R. 1 Chiajna 10 - - 19.26
3.1 285.8 CHIAJNA 2 4 - - 19.30
3.3 Bucureştii Noi 2 - - 19.32
3.0 Bucureşti Nord Post 5 3 6 - - 19.38
2.8 294.9 80 BUCUREŞTI NORD GR.A 6 19.44
05h 14m SUMARUL... 34 290 24
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

Statia Videle ataseaza automotor de la tren 9346, fara zilele de 6, 7 şi SL.

57
Nr. 1528 SIBIU - BRAŞOV - BUCUREŞTI NORD
Nu circulă în zilele de: 25.12.2020, 01.01.2021, 02.05.2021 şi 20.06.2021
şi în perioada 26.06 - 05.09.2021.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
SIBIU 03.50
4.6 4.6 SIBIU GR.ŞELIMBĂR HM. 2 7 - - 03.57
1.6 100 Ram. Cisnădie 2 - - 03.59
11.6 Tălmaciu Hm. 4 17 04.16 1 04.17
4.3 70 Podu Olt 2 8 - - 04.25
11.1 33.2 AVRIG HM. 10 04.35 1 04.36
7.5 Porumbacu Hm.  8 04.44 1 04.45
Cârţa h.
30 30
10.4 9 04.54  04.55
3.2 Arpaş Hm. 4 - - 04.59
5.1 59.3 UCEA 7 05.06 1 05.07
12.8 Voila Hm. 11 - - 05.18
11.8 83.9 FĂGĂRAŞ 2 12 05.30 2 05.32
30 30
5.9 Mândra Oltului h. 6 05.38  05.39
Şercaia h.
30 30
7.6 7 05.46  05.47
1.3 80 Şercaia Hm. 1 3 05.50 1 05.51
Perşani h.
30 30
5.7 6 05.57  05.58
5.7 110.1 BRĂDET HM. 3 11 06.09 5 06.14
30 30
5.5 Valea Homorod h. 8 06.22  06.23
6.5 122.1 VLĂDENI ARDEAL 3 11 06.34 1 06.35
4.5 Dumbrăviţa Bârsei Hm. 6 06.41 1 06.42
8.5 Codlea Hm. 9 06.51 2 06.53
5.1 Ghimbav Hm. 2 8 07.01 1 07.02
5.4 145.6 BARTOLOMEU 2 8 07.10 1 07.11
3.3 148.9 BRAŞOV 1 7 07.18 14 07.32
6.2 100 Dârste 1 9 - - 07.41
10.1 65* Timişu de Sus Hm. 1 12 - - 07.53
10.0 175.2 50 PREDEAL 2 15 08.08 2 08.10
7.3 182.5 80 AZUGA 9 08.19 1 08.20
3.9 186.5 BUŞTENI 6 08.26 1 08.27
7.6 194.0 90 SINAIA 9 08.36 2 08.38
5.4 80 Valea Largă Hm.  6 08.44 1 08.45
9.8 85 Comarnic 9 08.54 1 08.55
14.3 223.4 100 CÂMPINA 2 13 09.08 1 09.09
14.2 110 Floreşti Prahova 9 - - 09.18
11.7 120 BUDA 7 - - 09.25
6.9 256.3 125 PLOIEŞTI VEST 5 09.30 2 09.32
2.9 90 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 09.35
4.6 263.8 120 BRAZI 3 - - 09.38
11.7 Crivina 5 - - 09.43
Periş
30
9.5 1 6 - - 09.49
30
13.3 Buftea 1 8 - - 09.57
3.4 140 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 09.59
4.1 CHITILA 2 - - 10.01
9.5 315.3 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 11 10.12
30 30
06h 22m SUMARUL... 32 336 45
PROCENT DE FRÂNARE =126
TONAJ MAXIM: 550 tone.

58
Nr. 1529 BUCURESTI NORD - BRASOV - SIBIU
Nu circulă în zilele de: 25.12.2020, 01.01.2021, 02.05.2021 şi 20.06.2021
şi în perioada 26.06 - 05.09.2021.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 16.40
9.5 Chitila 8 - - 16.48
4.1 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 16.50
3.4 16.9 140 BUFTEA 3 16.53 1 16.54
13.3 Periş 8 - - 17.02
9.5 39.7 CRIVINA 6 17.08 1 17.09
11.7 51.4 BRAZI 2 8 - - 17.17
4.6 120 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 17.20
2.9 59.0 90 PLOIEŞTI VEST 3 17.23 2 17.25
6.9 140 BUDA 5 - - 17.30
11.7 Floreşti Prahova 5 - - 17.35
14.2 91.8 110 CÂMPINA 2 11 17.46 1 17.47
30 30
5.2 97.0 100 BREAZA HC. 5 17.52  17.53
9.1 106.1 COMARNIC 8 18.01 1 18.02
9.8 85 Valea Largă Hm. 8 - - 18.10
5.4 121.2 80 SINAIA 5 18.15 1 18.16
7.6 128.8 90 BUŞTENI 7 18.23 1 18.24
3.9 132.7 80 AZUGA 5 18.29 1 18.30
7.3 140.0 PREDEAL 2 10 18.40 2 18.42
10.0 50 Timişu de Sus Hm. 14 - - 18.56
10.1 50** Dârste 14 - - 19.10
6.2 166.3 100 BRAŞOV 2 10 19.20 13 19.33
3.3 169.6 BARTOLOMEU 1 7 19.40 1 19.41
5.4 175.1 GHIMBAV HM. 2 8 19.49 1 19.50
5.1 180.2 CODLEA HM. 2 8 19.58 1 19.59
8.5 188.7 DUMBRĂVIŢA BÂRSEI HM. 9 20.08 1 20.09
4.5 193.2 VLĂDENI ARDEAL 5 20.14 1 20.15
30 30
6.5 199.7 VALEA HOMOROD H. 6 20.21  20.22
BRĂDET HM.
30 30
5.5 205.2 3 8 20.30  20.31
PERŞANI H.
30 30
5.7 210.9 7 20.38  20.39
5.7 216.6 80 ŞERCAIA HM. 3 9 20.48 1 20.49
ŞERCAIA H.
30
1.3 217.9 2 20.51  20.51
30
7.6 225.4 MÂNDRA OLTULUI H. 7 20.58  20.59
5.9 231.4 FĂGĂRAŞ 1 7 21.06 1 21.07
11.8 Voila Hm. 11 - - 21.18
12.8 255.9 UCEA 11 21.29 1 21.30
5.1 Arpaş Hm. 6 - - 21.36
13.5 Porumbacu Hm. 12 - - 21.48
7.5 282.1 AVRIG HM. 6 21.54 1 21.55
11.1 Podu Olt 10 - - 22.05
4.3 297.5 70 Tălmaciu Hm. 7 22.12 1 22.13
13.2 310.7 SIBIU GR.ŞELIMBĂR HM. 15 - - 22.28
4.6 315.3 100 SIBIU 2 7 22.35
05h 55m SUMARUL... 22 318 37
PROCENT DE FRÂNARE = 126
TONAJ MAXIM: 550 tone.

59
Nr. 1531 CLUJ NAPOCA - ORADEA
Nr. 1531-2 ORADEA - TIMISOARA NORD
În perioada închiderilor de linie ARAD -TIMIŞOARA NORD circulă ca tren 12531
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CLUJ NAPOCA 05.50
4.8 80 Baciu Triaj Hm. 5 - - 05.55
7.2 Mera Hm. 6 - - 06.01
8.6 85 Gârbău PM 8 - - 06.09
7.3 Aghireş 6 - - 06.15
10.9 65 Stana Hm. 11 - - 06.26
10.7 49.4 80 HUEDIN 11 06.37 1 06.38
8.7 100 Brăişoru Hm. 7 - - 06.45
6.6 80 Poieni 7 - - 06.52
7.1 71.8 70 CIUCEA HM. 7 06.59 1 07.00
10.7 82.6 85 PIATRA CRAIULUI HM. 10 07.10 5 07.15
4.0 Bulz Hm. 4 - - 07.19
6.0 92.5 BRATCA 6 07.25 1 07.26
6.2 98.8 70 ŞUNCUIUŞ HM. 7 07.33 1 07.34
6.9 Vadu Crişului Hm. 7 - - 07.41
12.1 117.8 120 ALEŞD 2 11 07.52 1 07.53
6.8 100 Telechiu Hm. 6 - - 07.59
4.4 80 Tileagd 4 - - 08.03
13.6 100 Oşorhei Hm. 11 - - 08.14
30 30
3.0 80** Ram. Oradea Est Gr. A 2 - - 08.16
30
2.8 148.4 Oradea Est 2 - - 08.19
3.6 152.1 70 ORADEA 5 08.24 5 08.29
5.5 100 Oradea Vest Hm. 7 - - 08.36
10.7 70 Leş Bihor Hm. 10 - - 08.46
10.4 Cefa Hm. 14 - - 09.00
12.5 191.2 50 SALONTA 1 17 09.17 2 09.19
10.2 201.4 CIUMEGHIU HM. 1 15 - - 09.34
30
15.7 Zerind Hm. 5 17 - - 09.51
8.0 Chişineu Criş 6 09.57 1 09.58
4.9 Nădab 4 - - 10.02
7.4 Şimand Hm. 5 - - 10.07
11.7 249.1 SÂNTANA 9 10.16 2 10.18
16.9 Utvinişu Nou 13 - - 10.31
6.5 272.6 ARAD 1 10 10.41 8 10.49
3.5 Ram. Glogovăţ 4 - - 10.53
2.7 100 ARADU NOU 2 - - 10.55
5.5 Valea Viilor Hm. 4 - - 10.59
5.5 Şag Hm. 4 - - 11.03
30
7.5 Vinga Hm. 5 11 - - 11.14
6.2 Orţişoara 4 - - 11.18
5.9 Băile Calacea 4 - - 11.22
7.2 316.7 SÂNANDREI HM. 5 - - 11.27
6.3 Ronaţ Triaj Gr. D 4 - - 11.31
6.9 329.9 TIMISOARA NORD 7 11.38
05h 48m SUMARUL... 16 320 28
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

60
Nr. 12531 CLUJ NAPOCA - ORADEA
Nr. 12531-2 ORADEA - TIMIŞOARA NORD
Varianta trenului 1531/1531-2.Circula în perioada închiderilor de linie Arad - Timisoara Nord
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CLUJ NAPOCA 05.50
4.8 80 Baciu Triaj Hm. 5 - - 05.55
7.2 Mera Hm. 6 - - 06.01
8.6 85 Gârbău PM 8 - - 06.09
7.3 Aghireş 6 - - 06.15
10.9 65 Stana Hm. 11 - - 06.26
10.7 49.4 80 HUEDIN 11 06.37 1 06.38
8.7 100 Brăişoru Hm. 7 - - 06.45
6.6 80 Poieni 7 - - 06.52
7.1 71.8 70 CIUCEA HM. 7 06.59 1 07.00
10.7 82.6 85 PIATRA CRAIULUI HM. 10 07.10 5 07.15
4.0 Bulz Hm. 4 - - 07.19
6.0 92.5 BRATCA 6 07.25 1 07.26
6.2 98.8 70 ŞUNCUIUŞ HM. 7 07.33 1 07.34
6.9 Vadu Crişului Hm. 7 - - 07.41
12.1 117.8 120 ALEŞD 2 11 07.52 1 07.53
6.8 100 Telechiu Hm. 6 - - 07.59
4.4 80 Tileagd 4 - - 08.03
13.6 100 Oşorhei Hm. 11 - - 08.14
30 30
3.0 80** Ram. Oradea Est Gr. A 2 - - 08.16
30
2.8 148.4 Oradea Est 2 - - 08.19
3.6 152.1 70 ORADEA 5 08.24 5 08.29
5.5 100 Oradea Vest Hm. 7 - - 08.36
10.7 70 Leş Bihor Hm. 10 - - 08.46
10.4 Cefa Hm. 14 - - 09.00
12.5 191.2 50 SALONTA 1 17 09.17 2 09.19
10.2 201.4 CIUMEGHIU HM. 1 15 - - 09.34
30
15.7 Zerind Hm. 5 17 - - 09.51
8.0 225.1 CHIŞINEU CRIŞ 6 09.57 1 09.58
4.9 Nădab 4 - - 10.02
7.4 Şimand Hm. 5 - - 10.07
11.7 249.1 SÂNTANA 9 10.16 2 10.18
16.9 Utvinişu Nou 13 - - 10.31
6.5 272.6 ARAD 1 10 10.41 124 12.45
3.5 Ram. Glogovăţ 4 - - 12.49
2.7 100 ARADU NOU 3 - - 12.52
5.5 Valea Viilor Hm. 4 - - 12.56
5.5 Şag Hm. 4 - - 13.00
30
7.5 Vinga Hm. 5 11 - - 13.11
6.2 Orţişoara 4 - - 13.15
5.9 309.5 BĂILE CALACEA  5 13.20 5 13.25
7.2 316.7 SÂNANDREI HM.  6 13.31 24 13.55
6.3 Ronaţ Triaj Gr. D 5 - - 14.00
6.9 329.9 TIMISOARA NORD 7 14.07
08h 17m SUMARUL... 16 324 173
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

61
Nr. 1532 ORADEA - CLUJ NAPOCA
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
ORADEA 05.55
3.6 70 Oradea Est 5 - - 06.00
30 30
2.8 100* Ram. Oradea Est Gr. A 2 - - 06.02
Oşorhei Hm.
30
3.0 2 - - 06.05
13.6 100 Tileagd 10 - - 06.15
4.4 80 Telechiu Hm. 4 - - 06.19
6.8 34.3 100 ALEŞD 7 06.26 6 06.32
12.1 46.4 120 VADU CRIŞULUI HM. 2 11 06.43 1 06.44
6.9 53.3 ŞUNCUIUŞ HM. 8 06.52 1 06.53
6.2 59.5 70 BRATCA 8 07.01 1 07.02
6.0 Bulz Hm. 7 - - 07.09
4.0 69.5 85 PIATRA CRAIULUI HM. 4 07.13 1 07.14
10.7 80.2 CIUCEA HM. 10 07.24 1 07.25
7.1 70 Poieni 7 - - 07.32
6.6 80 Brăişoru Hm. 6 - - 07.38
8.7 102.6 100 HUEDIN 8 07.46 1 07.47
10.7 80 Stana Hm. 11 - - 07.58
10.9 124.2 65 AGHIREŞ 11 08.09 1 08.10
7.3 85 Gârbău PM 6 - - 08.16
8.6 Mera Hm. 8 - - 08.24
7.2 Baciu Triaj Hm. 6 - - 08.30
4.8 152.1 80 CLUJ NAPOCA 5 08.35
02h 40m SUMARUL... 2 147 13
PROCENT DE FRÂNARE = 105
Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 1534 ORADEA - CLUJ NAPOCA


Nu circulă în zilele de: 25.12.2020, 01.01.2021, 02.05.2021 şi 20.06.2021.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
ORADEA 17.15
3.6 70 Oradea Est 5 - - 17.20
30 30
2.8 Ram. Oradea Est Gr. A 2 - - 17.22
100 Oşorhei Hm.
30
3.0 2 - - 17.25
13.6 23.1 TILEAGD 11 17.36 1 17.37
4.4 80 Telechiu Hm. 4 - - 17.41
6.8 34.3 100 ALEŞD 5 17.46 1 17.47
12.1 120 Vadu Crişului Hm. 2 10 - - 17.57
Vadu Crişului h.
30 30
2.0 48.5 2 17.59  18.00
4.8 53.3 70 Şuncuiuş Hm. 6 18.06 1 18.07
6.2 59.5 BRATCA 8 18.15 5 18.20
6.0 Bulz Hm. 7 - - 18.27
4.0 69.5 85 PIATRA CRAIULUI HM. 5 18.32 5 18.37
10.7 80.2 CIUCEA HM. 10 18.47 1 18.48
7.1 70 Poieni 7 - - 18.55
6.6 80 Brăişoru Hm. 6 - - 19.01
8.7 102.6 100 HUEDIN 6 19.07 1 19.08
10.7 80 Stana Hm. 12 - - 19.20
10.9 124.2 65 AGHIREŞ 11 19.31 1 19.32
7.3 85 Gârbău PM 6 - - 19.38
8.6 Mera Hm. 8 - - 19.46
7.2 Baciu Triaj Hm. 6 - - 19.52
4.8 152.1 80 CLUJ NAPOCA 5 19.57
30 30
02h 42m SUMARUL... 2 145 16
PROCENT DE FRÂNARE = 105.Automotor DESIRO SIEMENS.

62
Nr. 1535 CLUJ NAPOCA - ORADEA
Nu circulă în zilele de: 25.12.2020, 01.01.2021, 02.05.2021 şi 20.06.2021.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CLUJ NAPOCA 13.31
4.8 80 Baciu Triaj Hm. 5 - - 13.36
7.2 Mera Hm. 6 - - 13.42
8.6 85 Gârbău PM 8 - - 13.50
7.3 27.8 AGHIREŞ 6 13.56 1 13.57
10.9 65 Stana Hm. 11 - - 14.08
10.7 49.4 80 HUEDIN 11 14.19 8 14.27
8.7 100 Brăişoru Hm. 7 - - 14.34
6.6 80 Poieni 5 - - 14.39
7.1 71.8 70 CIUCEA HM. 7 14.46 8 14.54
10.7 85 Piatra Craiului Hm. 9 - - 15.03
4.0 Bulz Hm. 3 - - 15.06
6.0 92.5 BRATCA 6 15.12 1 15.13
6.2 98.8 70 ŞUNCUIUŞ HM. 7 15.20 2 15.22
6.9 Vadu Crişului Hm. 9 - - 15.31
12.1 117.8 120 ALEŞD 2 12 15.43 4 15.47
6.8 100 Telechiu Hm. 6 - - 15.53
4.4 129.0 80 TILEAGD 5 15.58 6 16.04
13.6 100 Oşorhei Hm. 11 - - 16.15
30 30
3.0 80** Ram. Oradea Est Gr. A 2 - - 16.17
30
2.8 148.4 Oradea Est 2 - - 16.20
3.6 152.1 70 ORADEA 5 16.25
02h 54m SUMARUL... 2 144 30
PROCENT DE FRÂNARE = 105
Automotor DESIRO SIEMENS.
Staţia Huedin detaşează de la semnal automotor pentru tren 3643, cu excepţia zilelor de 6, 7 şi SL
şi în perioadele când nu circulă 3643.

63
Nr. 1536-1 TIMISOARA NORD - ORADEA
Nr. 1536 ORADEA - CLUJ NAPOCA
Nu circulă în zilele de 7.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
TIMISOARA NORD 17.01
6.9 6.9 RONAŢ TRIAJ GR. D 7 - - 17.08
6.3 13.2 SÂNANDREI HM. 4 - - 17.12
7.2 Băile Calacea 5 - - 17.17
5.9 Orţişoara 4 - - 17.21
6.2 Vinga Hm. 4 - - 17.25
Şag Hm.
30
7.5 5 11 - - 17.36
5.5 Valea Viilor Hm. 4 - - 17.40
5.5 ARADU NOU 4 - - 17.44
2.7 100 Ram. Glogovăţ 2 - - 17.46
3.5 57.3 ARAD 4 17.50 7 17.57
6.5 Utvinişu Nou 9 - - 18.06
16.9 80.7 SÂNTANA 1 14 18.20 2 18.22
11.7 Şimand Hm. 10 - - 18.32
7.4 99.8 NĂDAB 5 - - 18.37
4.9 104.7 CHIŞINEU CRIŞ 4 18.41 1 18.42
8.0 Zerind Hm. 7 - - 18.49
30
15.7 128.5 CIUMEGHIU HM. 5 17 19.06 1 19.07
10.2 138.7 SALONTA 1 16 19.23 6 19.29
12.5 50 Cefa Hm. 16 - - 19.45
10.4 Leş Bihor Hm. 14 - - 19.59
10.7 172.3 70 ORADEA VEST HM. 10 - - 20.09
5.5 177.8 100 ORADEA 1 7 20.16 6 20.22
3.6 181.4 70 Oradea Est 5 - - 20.27
30 30
2.8 100* Ram. Oradea Est Gr. A 2 - - 20.29
Oşorhei Hm.
30
3.0 2 - - 20.32
13.6 100 Tileagd 11 - - 20.43
4.4 80 Telechiu Hm. 4 - - 20.47
6.8 212.1 100 ALEŞD 6 20.53 5 20.58
12.1 120 Vadu Crişului Hm. 2 10 - - 21.08
6.9 231.1 ŞUNCUIUŞ HM. 8 21.16 1 21.17
6.2 237.3 70 BRATCA 8 21.25 1 21.26
6.0 Bulz Hm. 6 - - 21.32
4.0 247.3 85 PIATRA CRAIULUI HM. 4 21.36 1 21.37
10.7 258.0 CIUCEA HM. 10 21.47 10 21.57
7.1 70 Poieni 7 - - 22.04
6.6 80 Brăişoru Hm. 6 - - 22.10
8.7 280.4 100 HUEDIN 7 22.17 10 22.27
10.7 80 Stana Hm. 11 - - 22.38
10.9 65 Aghireş 11 - - 22.49
7.3 85 Gârbău PM 6 - - 22.55
8.6 Mera Hm. 8 - - 23.03
7.2 Baciu Triaj Hm. 6 - - 23.09
4.8 329.9 80 CLUJ NAPOCA 7 23.16
06h 15m SUMARUL... 16 324 51
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.
Staţia Huedin ataşează la semnal automotor de la tren 3635, exceptând zilele de duminică când
acesta se va ataşa la tren 1737.

64
Nr. 1537 CLUJ NAPOCA - ORADEA
Nu circulă în zilele de 7.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CLUJ NAPOCA 20.40
4.8 80 Baciu Triaj Hm. 6 - - 20.46
7.2 Mera Hm. 7 - - 20.53
8.6 85 Gârbău PM 8 - - 21.01
7.3 27.8 AGHIREŞ 6 21.07 1 21.08
10.9 65 Stana Hm. 12 - - 21.20
10.7 49.4 80 HUEDIN 11 21.31 1 21.32
8.7 100 Brăişoru Hm. 7 - - 21.39
6.6 80 Poieni 7 - - 21.46
7.1 71.8 70 CIUCEA HM. 7 21.53 1 21.54
10.7 82.6 85 PIATRA CRAIULUI HM. 10 22.04 2 22.06
4.0 Bulz Hm. 4 - - 22.10
6.0 92.5 BRATCA 6 22.16 13 22.29
6.2 98.8 70 ŞUNCUIUŞ HM. 7 22.36 1 22.37
6.9 Vadu Crişului Hm. 8 - - 22.45
12.1 117.8 120 ALEŞD 2 10 22.55 1 22.56
6.8 100 Telechiu Hm. 6 - - 23.02
4.4 129.0 80 TILEAGD 5 23.07 1 23.08
13.6 100 Oşorhei Hm. 10 - - 23.18
30 30
3.0 80** Ram. Oradea Est Gr. A 2 - - 23.20
30
2.8 148.4 Oradea Est 2 - - 23.23
3.6 152.1 70 ORADEA 5 23.28
02h 48m SUMARUL... 2 147 21
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
Automotor DESIRO SIEMENS.
Staţia Bratca ataşează automotor de la tren 3646 cu excepţia zilelor de SL.

Nr. 1539-2 COSLARIU - TEIUS


Nr. 1539 TEIUS - CLUJ NAPOCA
Ramura de la tren 346-1.
Nu circulă în data de 25.12.2020, 01.01.2021, 02.05.2021 şi 20.06.2021.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
COŞLARIU 20.55
3.5 3.5 100 TEIUŞ 1 7 21.02 1 21.03
13.2 16.7 AIUD HM. 13 21.16 1 21.17
13.9 100* Unirea Hm. 13 - - 21.30
2.8 33.5 UNIREA HC. 3 21.33 1 21.34
3.6 37.1 RĂZBOIENI 2 6 21.40 1 21.41
9.4 Călăraşi Turda Hm. 9 - - 21.50
6.9 85 Ram. Turda 5 - - 21.55
0.7 54.1 CÂMPIA TURZII 2 21.57 1 21.58
15.0 80 Valea Florilor Hm. 13 - - 22.11
7.9 50 Boju Hm. 11 - - 22.22
5.8 60* Tunel Hm. 7 - - 22.29
5.7 Cojocna Hm. 7 - - 22.36
4.0 100 Ram. Jucu 3 - - 22.39
0.9 Apahida 1 - - 22.40
5.7 Cluj Napoca Est 3 7 - - 22.47
6.6 105.8 120 CLUJ NAPOCA 8 22.55
02h 00m SUMARUL... 6 115 5
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM : 500 tone.
Se formeaza din grupa de vagoane sosita cu tren 346-1.

65
Nr. 1538 CLUJ NAPOCA - BRASOV - BUCURESTI NORD
Nu circulă în zilele de: 25.12.2020, 01.01.2021, 02.05.2021 şi 20.06.2021.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CLUJ NAPOCA 13.45
6.6 120 Cluj Napoca Est 8 - - 13.53
5.7 12.4 Apahida 2 6 - - 13.59
0.9 100 Ram. Jucu 1 - - 14.00
4.0 Cojocna Hm. 4 - - 14.04
5.7 50** Tunel Hm. 8 - - 14.12
5.8 Boju Hm. 8 - - 14.20
7.9 50 Valea Florilor Hm. 10 - - 14.30
15.0 51.7 80 CÂMPIA TURZII 2 15 14.45 1 14.46
0.7 Ram. Turda 2 - - 14.48
6.9 85 Călăraşi Turda Hm. 6 - - 14.54
9.4 68.8 RĂZBOIENI 8 15.02 1 15.03
3.6 72.4 UNIREA HC. 5 15.08 1 15.09
2.8 90** Unirea Hm. 4 - - 15.13
13.9 89.1 AIUD HM. 13 15.26 1 15.27
13.2 102.3 80** TEIUŞ 2 14 15.41 5 15.46
3.4 105.7 70 COŞLARIU GR. P. MUREŞ 6 - - 15.52
12.5 140 Crăciunel Hm. 11 - - 16.03
5.2 123.4 120 BLAJ 1 6 16.09 1 16.10
VALEA LUNGĂ HM.
30 30
12.3 135.8  10 16.20  16.21
17.8 153.6 COPŞA MICĂ 13 16.34 1 16.35
10.3 163.9 MEDIAŞ 2 10 16.45 1 16.46
10.6 174.5 140 AŢEL H.
30 30
7 16.53  16.54
7.4 181.9 DUMBRĂVENI 6 17.00 1 17.01
10.9 Daneş Hm. 7 - - 17.08
7.2 200.1 SIGHIŞOARA 2 7 17.15 2 17.17
4.8 70 Albeşti Târnava Hm. 10 - - 17.27
5.1 Vânători 10 - - 17.37
6.8 100 Mureni Hm. 10 - - 17.47
18.3 65** Beia Hm. 21 - - 18.08
10.0 245.1 95 CAŢA HM.  13 18.21 1 18.22
8.6 100 Rupea 2 10 - - 18.32
14.0 95* Racoş Hm. 2 19 - - 18.51
10.6 50** Augustin Hm. 2 17 - - 19.08
12.5 290.8 70* APAŢA  2 17 19.25 1 19.26
15.8 70 Feldioara Hm. 22 - - 19.48
8.8 Bod Hm. 13 - - 20.01
6.6 Stupini Hm. 2 10 - - 20.11
5.4 327.5 100 BRAŞOV  2 9 20.20 7 20.27
6.2 Dârste 1 8 - - 20.35
10.1 65* Timişu de Sus Hm. 1 11 - - 20.46
10.0 353.8 50 PREDEAL 2 15 21.01 2 21.03
7.3 361.1 80 AZUGA 8 21.11 1 21.12
3.9 365.0 BUŞTENI 6 21.18 1 21.19
7.6 372.6 90 SINAIA 8 21.27 1 21.28
5.4 80 Valea Largă Hm. 6 - - 21.34
9.8 85 Comarnic 8 - - 21.42
14.3 402.0 100 CÂMPINA 2 12 21.54 1 21.55
14.2 110 Floreşti Prahova 9 - - 22.04
11.7 120 BUDA 6 - - 22.10
6.9 434.9 125 PLOIEŞTI VEST 5 22.15 1 22.16
2.9 90 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 22.19
4.6 442.4 120 BRAZI 3 - - 22.22
11.7 Crivina 5 - - 22.27
Periş
30
9.5 1 6 - - 22.33
30
13.3 BUFTEA 1 8 - - 22.41
3.4 140 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 22.43
4.1 CHITILA 2 - - 22.45
9.5 493.9 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 10 22.55
09h 10m SUMARUL... 33 518 32
PROCENT DE FRÂNARE = 126.
TONAJ MAXIM: 500 tone.

66
Nr. 1540-1 BRAŞOV - SICULENI şi ADJUD - PAŞCANI TRIAJ
Nr. 1540 SICULENI - ADJUD şi PAŞCANI TRIAJ - IAŞI
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BRAŞOV 14.10
7.2 70 Hărman 9 - - 14.19
8.7 90 Prejmer Hm. 6 - - 14.25
8.5 Ozun Hm. 6 - - 14.31
7.7 32.1 100 SFÂNTU GHEORGHE 2 8 14.39 3 14.42
9.5 Bodoc Hm. 7 - - 14.49
11.0 70 Malnaş Băi 10 - - 14.59
7.9 60.4 BICSADU OLTULUI HM.  2 12 15.11 7 15.18
6.1 65 Băile Tuşnad Hm. 8 - - 15.26
5.6 Tuşnad Sat 6 - - 15.32
9.1 Sânsimion Hm. 7 - - 15.39
6.0 Sâncrăieni Hm. 4 - - 15.43
7.7 94.9 100 MIERCUREA CIUC 7 15.50 2 15.52
8.3 103.2 SICULENI 9 16.01 5 16.06
6.3 Mihăileni Hm. 6 - - 16.12
5.6 Nădejdea Hm. 6 - - 16.18
6.4 121.6 65 LIVEZI CIUC 8 16.26 3 16.29
8.0 Lunca de Sus Hm. 9 - - 16.38
5.7 Lunca de Mijloc Hm. 7 - - 16.45
8.8 144.1 70 GHIMEŞ 9 16.54 2 16.56
5.3 Palanca Hm. 10 - - 17.06
9.0 158.4 90 SIMBREA HM.  10 17.16 8 17.24
7.4 Goioasa Hm. 3 11 - - 17.35
8.0 80 Asău Hm. 10 - - 17.45
5.1 178.9 COMĂNEŞTI 5 17.50 2 17.52
6.2 185.1 VALEA UZULUI HM. 3 8 - - 18.00
6.3 100 Dofteana Bacău Hm. 5 - - 18.05
9.4 200.8 SALINE HC. 7 18.12 1 18.13
1.5 Târgu Ocna Hm. 3 - - 18.16
12.5 214.8 80 ONEŞTI 3 14 18.30 1 18.31
7.4 Borzeşti Bacău 3 13 - - 18.44
7.1 100 Căiuţi Hm. 5 - - 18.49
14.4 Urecheşti Hm. 21 - - 19.10
9.7 253.3 ADJUD 3 10 19.20 25 19.45
13.7 Sascut Hm. 9 - - 19.54
9.2 Orbeni Hm. 5 - - 19.59
14.8 Faraoani Hm. 3 11 - - 20.10
9.6 Valea Seacă 6 - - 20.16
10.8 311.5 BACĂU 7 20.23 3 20.26
12.0 Iteşti Hm. 9 - - 20.35
9.0 120 Galbeni 5 - - 20.40
11.2 Săcueni Roman Hm. 6 - - 20.46
11.7 355.4 ROMAN 1 9 20.55 1 20.56
8.1 Săbăoani Hm. 6 - - 21.02
7.1 Mirceşti 4 - - 21.06
14.1 Muncel Hm. 8 - - 21.14
8.5 Paşcani Triaj 3 8 - - 21.22
1.5 30 Ramificaţia Paşcani 4 - - 21.26
13.8 95 Ruginoasa Hm. 11 - - 21.37
16.1 424.6 80 TÂRGU FRUMOS 1 15 21.52 1 21.53
11.0 95 Sârca Hm. 9 - - 22.02
11.0 446.6 PODU ILOAIEI 8 - - 22.10
8.8 455.4 120 LEŢCANI 5 - - 22.15
14.1 469.5 IAŞI 1 13 22.28
08h 18m SUMARUL... 28 434 64
PROCENT DE FRÂNARE = 110.
TONAJ MAXIM =450 tone;

67
Nr. 1541 IAŞI - PAŞCANI TRIAJ şi ADJUD - SICULENI
Nr. 1541-2 PAŞCANI TRIAJ - ADJUD şi SICULENI - BRAŞOV
În perioada închiderilor de linie Siculeni - Miercurea Ciuc, aşteaptă redeschiderea
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
IAŞI 05.35
14.1 14.1 120 LEŢCANI 1 13 - - 05.48
8.8 22.9 PODU ILOAIEI 5 - - 05.53
11.0 95 Sârca Hm. 8 - - 06.01
11.0 44.9 TÂRGU FRUMOS 9 06.10 1 06.11
16.1 80 Ruginoasa Hm. 2 17 - - 06.28
13.8 95 Ramificaţia Paşcani 10 - - 06.38
1.5 30 Paşcani Triaj 2 6 - - 06.44
8.5 Muncel Hm. 5 - - 06.49
14.1 Mirceşti 8 - - 06.57
7.1 Săbăoani Hm. 4 - - 07.01
8.1 114.1 ROMAN 6 07.07 1 07.08
11.7 Săcueni Roman Hm. 8 - - 07.16
11.2 Galbeni 3 9 - - 07.25
9.0 120 Iteşti Hm. 5 - - 07.30
12.0 158.0 BACĂU 1 9 07.39 2 07.41
10.8 Valea Seacă 7 - - 07.48
9.6 Faraoani Hm. 5 - - 07.53
14.8 Orbeni Hm. 3 11 - - 08.04
9.2 Sascut Hm. 5 - - 08.09
13.7 216.2 ADJUD 9 08.18 25 08.43
9.7 Urecheşti Hm. 11 - - 08.54
14.4 100 Căiuţi Hm. 3 13 - - 09.07
7.1 Borzeşti Bacău 5 - - 09.12
7.4 254.7 ONEŞTI 3 9 09.21 2 09.23
12.5 80 Târgu Ocna Hm. 14 - - 09.37
1.5 268.7 SALINE HC. 3 09.40 1 09.41
9.4 100 Dofteana Bacău Hm. 3 13 - - 09.54
6.3 Valea Uzului Hm. 3 8 - - 10.02
6.2 290.6 COMĂNEŞTI 5 10.07 2 10.09
5.1 80 Asău Hm. 5 - - 10.14
8.0 Goioasa Hm. 11 - - 10.25
7.4 Simbrea Hm. 6 - - 10.31
9.0 90 Palanca Hm. 8 - - 10.39
5.3 325.4 GHIMEŞ 3 9 10.48 2 10.50
8.8 70 Lunca de Mijloc Hm. 12 - - 11.02
5.7 Lunca de Sus Hm. 10 - - 11.12
8.0 347.9 65 LIVEZI CIUC 9 11.21 2 11.23
6.4 Nădejdea Hm. 7 - - 11.30
5.6 Mihăileni Hm. 6 - - 11.36
6.3 366.3 SICULENI 6 11.42 5 11.47
8.3 374.6 MIERCUREA CIUC 9 11.56 3 11.59
7.7 100 Sâncrăieni Hm. 7 - - 12.06
6.0 Sânsimion Hm. 4 - - 12.10
9.1 Tuşnad Sat 8 - - 12.18
5.6 65 Băile Tuşnad Hm. 6 - - 12.24
6.1 Bicsadu Oltului Hm. 6 - - 12.30
7.9 70 Malnaş Băi 8 - - 12.38
11.0 Bodoc Hm. 10 - - 12.48
9.5 437.4 100 SFÂNTU GHEORGHE 2 9 12.57 2 12.59
7.7 445.1 OZUN HM.  8 13.07 7 13.14
8.5 90 Prejmer Hm. 8 - - 13.22
8.7 Hărman 2 8 - - 13.30
7.2 469.5 70 BRAŞOV 8 13.38
08h 03m SUMARUL... 31 428 55
PROCENT DE FRÂNARE = 110.
TONAJ MAXIM: 450 tone.

68
Nr. 1543-2 BAIA MARE - DEJ CĂLĂTORI
Nr. 1543 DEJ CĂLĂTORI - CLUJ NAPOCA
Circulă în zilele de 7.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BAIA MARE 17.10
3.1 Ram. Buşag 3 - - 17.13
11.5 100 Satulung pe Someş Hm. 3 11 - - 17.24
10.5 Mireşu Mare PM. 7 - - 17.31
5.9 Ulmeni Sălaj 5 17.36 10 17.46
8.8 85 Benesat Hm. 8 17.54 1 17.55
8.7 Someş Odorhei Hm. 8 18.03 1 18.04
9.3 57.8 100 JIBOU 9 18.13 5 18.18
6.9 64.7 85 Surduc Sălaj Hm. 7 18.25 7 18.32
30 30
4.4 69.1 Ciocmani h. 7 18.39  18.40
3.6 50 Băbuţeni Hm. 1 6 - - 18.46
3.6 Cuciulat Hm. 5 18.51 1 18.52
4.7 Letca Hm. 7 - - 18.59
6.7 Răstoci Hm. 2 7 - - 19.06
6.9 85 ILEANDA 1 7 19.13 1 19.14
16.1 Gâlgău 15 19.29 1 19.30
17.1 Căşeiu Hm. 15 - - 19.45
5.1 80 Ram. Dej 4 - - 19.49
1.2 134.1 DEJ CĂLĂTORI 3 19.52 1 19.53
13.9 148.0 50 GHERLA 19 20.12 1 20.13
10.0 70* Iclod Hm. 2 11 - - 20.24
6.5 70** Bonţida Hm. 2 8 - - 20.32
7.3 Jucu Hm. 2 7 - - 20.39
8.3 100 Ram. Cojocna 6 - - 20.45
0.7 Apahida 1 - - 20.46
5.7 Cluj Napoca Est 3 7 - - 20.53
6.6 193.0 120 CLUJ NAPOCA 7 21.00
30 30
03h 50m SUMARUL... 16 200 29
PROCENT DE FRÂNARE = 105
TONAJ MAXIM: 200 tone sau AM DESIRO.

69
Nr. 1544 CLUJ NAPOCA - DEJ CĂLĂTORI
Nr. 1544-1 DEJ CĂLĂTORI - BAIA MARE
Nu circulă în zilele de 6, 7 şi SL.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CLUJ NAPOCA 18.30
6.6 120 Cluj Napoca Est 8 - - 18.38
5.7 12.4 APAHIDA 2 6 18.44 1 18.45
0.7 Ram. Cojocna 2 - - 18.47
8.3 100 Jucu Hm. 6 - - 18.53
7.3 Bonţida Hm. 1 6 18.59 1 19.00
6.5 100* Iclod Hm. 5 19.05 1 19.06
10.0 50** Gherla 13 19.19 1 19.20
13.9 58.9 50 DEJ CĂLĂTORI 19 19.39 2 19.41
1.2 80 Ram. Dej 2 - - 19.43
5.1 Căşeiu Hm. 5 19.48 1 19.49
Câţcău h.
30 30
6.4 5 19.54  19.55
10.7 Gâlgău 1 11 20.06 1 20.07
30 30
10.9 85 Rus h. 8 20.15  20.16
5.2 Ileanda 2 7 20.23 1 20.24
6.9 Răstoci Hm. 1 7 20.31 1 20.32
6.7 Letca Hm. 2 8 20.40 1 20.41
4.7 Cuciulat Hm. 7 20.48 1 20.49
3.6 50 Băbuţeni Hm. 5 20.54 1 20.55
30 30
3.6 Ciocmani h. 5 21.00  21.01
4.4 Surduc Sălaj Hm. 1 7 21.08 1 21.09
6.9 135.2 85 JIBOU 7 21.16 1 21.17
9.3 100 Someş Odorhei Hm. 9 - - 21.26
8.7 85 Benesat Hm. 8 21.34 1 21.35
8.8 Ulmeni Sălaj 8 21.43 1 21.44
5.9 Mireşu Mare PM. 6 21.50 1 21.51
10.5 Satulung pe Someş Hm. 8 21.59 1 22.00
11.5 100 Ram. Buşag 8 - - 22.08
3.1 193.0 BAIA MARE 3 6 22.14
30 30
03h 44m SUMARUL... 13 203 20
PROCENT DE FRÂNARE = 105
TONAJ MAXIM: 200 tone sau AM DESIRO.

70
Nr. 1545-2 BAIA MARE - DEJ CĂLĂTORI
Nr. 1545 DEJ CĂLĂTORI - CLUJ NAPOCA
Nu circulă în zilele de: 25.12.2020, 01.01.2021, 02.05.2021 şi 20.06.2021.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BAIA MARE 08.45
3.1 Ram. Buşag 3 - - 08.48
11.5 14.6 SATULUNG PE SOMEŞ HM. 3 11 08.59 10 09.09
30 30
4.4 100 Fersig h. 5 09.14  09.15
6.1 Mireşu Mare PM. 6 09.21 1 09.22
5.9 31.0 ULMENI SĂLAJ 7 09.29 1 09.30
8.8 39.8 85 BENESAT HM. 8 09.38 1 09.39
8.7 Someş Odorhei Hm. 8 09.47 1 09.48
9.3 57.8 100 JIBOU 9 09.57 10 10.07
6.9 85 Surduc Sălaj Hm. 7 10.14 1 10.15
30 30
4.4 69.1 Ciocmani h. 7 10.22  10.23
3.6 50 Băbuţeni Hm. 1 7 10.30 1 10.31
3.6 Cuciulat Hm. 5 - - 10.36
4.7 Letca Hm. 7 10.43 1 10.44
6.7 Răstoci Hm. 2 8 - - 10.52
6.9 94.6 85 ILEANDA 1 7 10.59 1 11.00
16.1 110.7 GÂLGĂU 15 11.15 1 11.16
17.1 Căşeiu Hm. 15 - - 11.31
5.1 80 Ram. Dej 4 - - 11.35
1.2 134.1 DEJ CĂLĂTORI 3 11.38 1 11.39
13.9 148.0 50 GHERLA 19 11.58 1 11.59
10.0 70* Iclod Hm. 2 11 - - 12.10
6.5 70** Bonţida Hm. 2 8 - - 12.18
7.3 Jucu Hm. 2 7 - - 12.25
8.3 100 Ram. Cojocna 6 - - 12.31
0.7 180.6 APAHIDA 2 - - 12.33
5.7 Cluj Napoca Est 3 7 - - 12.40
6.6 193.0 120 CLUJ NAPOCA 8 12.48
04h 03m SUMARUL... 16 211 32
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
Automotor DESIRO SIEMENS.

71
Nr. 1546 CLUJ NAPOCA - DEJ CĂLĂTORI
Nr. 1546-1 DEJ CĂLĂTORI - BAIA MARE
Nu circulă în zilele de: 25.12.2020, 01.01.2021, 02.05.2021 şi 20.06.2021.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CLUJ NAPOCA 14.15
6.6 120 Cluj Napoca Est 8 - - 14.23
5.7 12.4 APAHIDA 2 6 - - 14.29
0.7 Ram. Cojocna 1 - - 14.30
8.3 100 Jucu Hm. 6 - - 14.36
7.3 Bonţida Hm. 1 6 - - 14.42
6.5 100* Iclod Hm. 4 - - 14.46
10.0 45.0 50** GHERLA 13 14.59 1 15.00
13.9 58.9 50 DEJ CĂLĂTORI 19 15.19 2 15.21
1.2 80 Ram. Dej 3 - - 15.24
5.1 Căşeiu Hm. 5 - - 15.29
Câţcău h.
30 30
6.4 6 15.35  15.36
10.7 82.3 GÂLGĂU 1 11 15.47 1 15.48
16.1 98.4 85 ILEANDA 2 16 16.04 1 16.05
6.9 Răstoci Hm. 1 7 - - 16.12
6.7 Letca Hm. 2 9 16.21 1 16.22
4.7 Cuciulat Hm. 8 16.30 1 16.31
3.6 120.3 50 BĂBUŢENI HM. 6 16.37 1 16.38
30 30
3.6 123.9 Ciocmani h. 5 16.43  16.44
4.4 128.3 SURDUC SĂLAJ HM. 1 7 16.51 1 16.52
6.9 135.2 85 JIBOU 7 16.59 9 17.08
9.3 100 Someş Odorhei Hm. 9 17.17 1 17.18
Inău h.
30 30
3.4 3 17.21  17.22
Aluniş Sălaj h.
30 30
2.6 3 17.25  17.26
2.7 85 Benesat Hm. 4 17.30 1 17.31
Ţicău h.
30 30
6.6 6 17.37  17.38
2.2 Ulmeni Sălaj 3 17.41 1 17.42
5.9 Mireşu Mare PM. 6 17.48 1 17.49
30 30
6.1 174.0 FERSIG H. 5 17.54  17.55
4.4 178.4 100 SATULUNG PE SOMEŞ HM. 5 18.00 10 18.10
11.5 Ram. Buşag 8 - - 18.18
3.1 193.0 BAIA MARE 3 6 18.24
04h 09m SUMARUL... 13 214 35
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
Automotor DESIRO SIEMENS.

72
Nr. 1550-1 PLOIESTI SUD - PLOIESTI VEST
Nr. 1550 PLOIESTI VEST - BUCURESTI NORD
Nu circula în zilele de 7.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
PLOIEŞTI SUD 06.02
3.0 3.0 70 PLOIEŞTI VEST 5 06.07 14 06.21
2.9 90 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 06.24
4.6 10.5 BRAZI 3 - - 06.27
11.7 22.3 CRIVINA 7 06.34 1 06.35
Periş
30
9.5 1 8 - - 06.43
30
13.3 45.1 120 BUFTEA 1 10 06.53 1 06.54
30 30
3.4 P. mac. R1 Buciumeni 3 - - 06.57
30
4.1 CHITILA 2 - - 07.00
9.5 62.0 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 10 07.10
01h 08m SUMARUL... 4 52 16
PROCENT DE FRÂNARE = 105
TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 1551 BUCURESTI NORD - PLOIESTI SUD


Nu circula în zilele de 6 si 7
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 17.00
9.5 CHITILA 9 - - 17.09
4.1 P. mac. R1 Buciumeni 3 - - 17.12
3.4 BUFTEA 3 17.15 1 17.16
13.3 30.2 120 PERIŞ 9 17.25 1 17.26
9.5 39.7 CRIVINA 7 17.33 1 17.34
11.7 Brazi 2 9 - - 17.43
P. M. Ram. Ploieşti Tj.
30 30
4.6 2 - - 17.45
3.5 59.5 90 PLOIEŞTI SUD
30
1 4 17.50
00h 50m SUMARUL... 3 47 3
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 1552 PLOIESTI SUD-BUCURESTI NORD


Nu circulă în zilele de: 25.12.2020, 01.01.2021, 03.05.2021, 21.06.2021 şi în zilele de 6 şi 7
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
PLOIEŞTI SUD 06.58
90 P. M. Ram. Ploieşti Tj.
30 30
3.5 3 - - 07.01
30
4.6 8.1 BRAZI 2 - - 07.04
11.7 19.8 CRIVINA 7 07.11 1 07.12
Periş
30
9.5 1 8 - - 07.20
30
13.3 42.6 120 BUFTEA 1 10 07.30 1 07.31
3.4 P. mac. R1 Buciumeni 3 - - 07.34
4.1 50.0 CHITILA 3 07.37 1 07.38
9.5 59.5 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 11 07.49
00h 51m SUMARUL... 4 48 3
PROCENT DE FRÂNARE = 105
Tonaj maxim: 500 tone.

73
Nr. 1553 BUCURESTI NORD - PLOIESTI SUD
Nu circula în zilele de 6 si in zilele de 24 ;25 si 31.12.2020 ; 01.01.2021; 02.05.2021 ;20.06.2021
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 18.55
9.5 CHITILA 9 - - 19.04
4.1 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 19.06
3.4 BUFTEA 3 19.09 1 19.10
13.3 120 Periş 9 - - 19.19
9.5 39.7 CRIVINA 6 19.25 1 19.26
11.7 Brazi 2 9 - - 19.35
4.6 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 19.38
3.5 59.5 90 PLOIEŞTI SUD 1 5 19.43
00h 48m SUMARUL... 3 46 2
PROCENT DE FRÂNARE = 105. TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 1555 BUCURESTI NORD - PLOIESTI SUD


Nu circula în zilele de 6.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 19.44
9.5 Chitila 10 - - 19.54
30 30
4.1 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 19.56
30
3.4 BUFTEA 2 19.59 1 20.00
13.3 120 Periş 8 - - 20.08
9.5 39.7 CRIVINA 6 20.14 1 20.15
30 30
5.4 45.1 PRAHOVA H. 4 20.19  20.20
6.3 Brazi 2 6 - - 20.26
4.6 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 20.29
3.5 59.5 90 PLOIEŞTI SUD 1 4 20.33
30 30
00h 49m SUMARUL... 3 46 2
PROCENT DE FRÂNARE = 105. TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 1556 PLOIESTI SUD - BUCURESTI NORD


Nu circula în zilele de 6 si 7.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
PLOIEŞTI SUD 19.35
3.5 90 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 4 - - 19.39
4.6 8.1 BRAZI 3 - - 19.42
11.7 19.8 CRIVINA 8 19.50 1 19.51
Periş
30
9.5 1 8 - - 19.59
30
13.3 120 BUFTEA 1 10 20.09 1 20.10
3.4 P. mac. R1 Buciumeni 3 - - 20.13
4.1 Chitila 3 - - 20.16
9.5 59.5 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 10 20.26
00h 51m SUMARUL... 4 49 2
PROCENT DE FRÂNARE = 105. Tonaj maxim: 500 tone

Nr. 1557 BUCURESTI NORD - PLOIESTI SUD


Nu circulă în zilele de: 02.05.2021, 20.06.2021 şi în zilele de 5 şi 6.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 20.48
9.5 CHITILA 8 - - 20.56
4.1 P. mac. R1 Buciumeni 3 - - 20.59
3.4 16.9 BUFTEA 3 21.02 1 21.03
13.3 120 Periş 9 - - 21.12
9.5 39.7 CRIVINA 6 21.18 1 21.19
11.7 51.4 BRAZI 2 10 - - 21.29
4.6 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 21.32
3.5 59.5 90 PLOIEŞTI SUD 1 5 21.37
00h 49m SUMARUL... 3 47 2
PROCENT DE FRÂNARE = 105.TONAJ MAXIM = 500 tone

74
Nr. 1558 BUZAU - BUCURESTI NORD
Nu circulă în datele de:26.12.2020, 02.01.2021, 03.05.2021, 21.06.2021 şi în zilele de 7
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUZĂU 06.40
2.5 Buzău Ram. Gr. A 3 - - 06.43
12.9 Ulmeni 10 - - 06.53
12.0 Săhăteni Hm. 2 12 - - 07.05
7.6 34.9 MIZIL 7 07.12 1 07.13
7.4 80 Inoteşti Hm. 7 - - 07.20
9.5 Cricov Hm. 8 - - 07.28
5.6 57.4 VALEA CALUGAREASCA HM 2 7 - - 07.35
6.8 PLOIEŞTI EST 1 7 - - 07.42
4.3 68.5 PLOIEŞTI SUD 2 6 07.48 2 07.50
90 P. M. Ram. Ploieşti Tj.
30 30
3.5 3 - - 07.53
30
4.6 76.5 120 BRAZI 2 - - 07.56
11.7 Crivina 6 - - 08.02
Periş
30
9.5 1 6 - - 08.08
30
13.3 111.1 BUFTEA 1 10 08.18 1 08.19
3.4 140 P. mac. R1 Buciumeni 3 - - 08.22
4.1 CHITILA 2 - - 08.24
9.5 128.0 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 11 08.35
01h 55m SUMARUL... 11 111 4
PROCENT DE FRÂNARE = 126.
TONAJ MAXIM = 750 tone.

Nr. 1559 BUCURESTI NORD - BUZAU


Nu circulă în datele de: 25.12.2020, 01.01.2021, 02.05.2021, 20.06.2021 şi în zilele de 6
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 20.10
9.5 CHITILA 8 - - 20.18
4.1 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 20.20
3.4 140 Buftea 2 - - 20.22
13.3 Periş 7 - - 20.29
9.5 Crivina 5 - - 20.34
11.7 Brazi 2 9 - - 20.43
4.6 120 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 20.46
3.5 59.5 90 PLOIEŞTI SUD 1 4 20.50 3 20.53
4.3 Ploieşti Est 1 5 - - 20.58
6.8 70.6 VALEA CALUGAREASCA HM 2 8 - - 21.06
5.6 Cricov Hm. 5 - - 21.11
9.5 Inoteşti Hm. 8 - - 21.19
7.4 93.1 80 MIZIL 7 21.26 1 21.27
7.6 Săhăteni Hm. 3 10 - - 21.37
12.0 Ulmeni 10 - - 21.47
12.9 Buzău Ram. Gr. A 3 13 - - 22.00
2.5 128.0 BUZĂU 3 22.03
01h 53m SUMARUL... 12 109 4
PROCENT DE FRÂNARE = 126.
TONAJ MAXIM =750 tone.

75
Nr. 1571 BUCURESTI NORD - BUZAU – GALATI
Nu circulă în zilele de 6.
Nu circulă în zilele de: 25.12.2020, 01.01.2021, 02.05.2021 şi 20.06.2021.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 05.30
9.5 CHITILA 8 - - 05.38
4.1 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 05.40
3.4 140 BUFTEA 2 - - 05.42
13.3 Periş 6 - - 05.48
9.5 Crivina 5 - - 05.53
11.7 Brazi 2 7 - - 06.00
4.6 120 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 06.03
3.5 59.5 90 PLOIEŞTI SUD 1 4 06.07 2 06.09
4.3 PLOIEŞTI EST 1 5 - - 06.14
6.8 70.6 VALEA CALUGAREASCA HM 2 8 - - 06.22
5.6 Cricov Hm. 5 - - 06.27
9.5 Inoteşti Hm. 7 - - 06.34
7.4 93.1 80 MIZIL 7 06.41 2 06.43
7.6 Săhăteni Hm. 3 10 - - 06.53
12.0 Ulmeni 10 - - 07.03
12.9 Buzău Ram. Gr. A 3 13 - - 07.16
2.5 128.0 BUZĂU 3 07.19 2 07.21
4.4 Buzău Sud 5 - - 07.26
15.5 80* Cilibia Hm. 13 - - 07.39
10.6 C.A.Rosetti Hm. 8 - - 07.47
10.0 168.4 FĂUREI 3 12 07.59 2 08.01
2.1 Făurei Ram.Deduleşti 2 - - 08.03
8.3 Deduleşti Hm. 2 7 - - 08.10
6.9 185.6 IANCA HC. 6 08.16 1 08.17
3.3 Plopu 3 - - 08.20
8.4 Urleasca Hm. 6 - - 08.26
8.9 Traian Sat Hm. 6 - - 08.32
12.1 100 Lacu Sărat 8 - - 08.40
9.7 228.0 BRĂILA 2 9 08.49 2 08.51
6.8 Baldovineşti Hm. 5 - - 08.56
5.5 Vădeni Hm. 4 - - 09.00
5.5 Barboşi Ram.Port 4 - - 09.04
0.6 Barboşi Ram.Siret 1 - - 09.05
1.1 247.5 BARBOŞI 1 3 09.08 1 09.09
5.2 80 Fileşti Hm. 1 6 - - 09.15
2.1 Ramificaţia C.S.G. 2 - - 09.17
2.6 Ramificaţia Tunel 5 - - 09.22
2.2 259.6 50 GALAŢI 2 6 09.28
03h 58m SUMARUL... 23 226 12

PROCENT DE FRANARE = 126.


TONAJ MAXIM = 500 tone.

76
Nr. 1572 GALATI - BUZAU - BUCURESTI NORD
Pe distanta Faurei - Buzau circula pe firul 1 banalizat.
Nu circulă în zilele de: 25.12.2020, 01.01.2021, 02.05.2021 şi 20.06.2021.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
GALAŢI 08.20
2.2 50 Ramificaţia Tunel 4 - - 08.24
2.6 Ramificaţia C.S.G. 4 - - 08.28
2.1 80 Fileşti Hm. 2 4 - - 08.32
5.2 12.1 BARBOŞI 1 6 08.38 1 08.39
7.3 Vădeni Hm. 5 - - 08.44
5.5 Baldovineşti Hm. 4 - - 08.48
6.8 31.6 BRĂILA 1 6 08.54 2 08.56
9.7 Lacu Sărat 7 - - 09.03
12.1 Traian Sat Hm. 8 - - 09.11
8.9 100 Urleasca Hm. 6 - - 09.17
8.4 Plopu 6 - - 09.23
3.3 74.0 IANCA HC. 3 09.26 1 09.27
6.9 Deduleşti Hm. 2 7 - - 09.34
8.3 Făurei Ram.Deduleşti 6 - - 09.40
2.1 91.2 FĂUREI 2 4 09.44 1 09.45
10.0 C.A.Rosetti Hm. 9 - - 09.54
10.6 80# Cilibia Hm. 9 - - 10.03
15.5 Buzău Sud 13 - - 10.16
4.4 131.6 BUZĂU 3 8 10.24 2 10.26
2.5 Buzău Ram. Gr. A 3 - - 10.29
12.9 Ulmeni 11 - - 10.40
12.0 Săhăteni Hm. 3 13 - - 10.53
7.6 166.5 MIZIL 7 11.00 1 11.01
7.4 80 Inoteşti Hm. 7 - - 11.08
9.5 Cricov Hm. 9 - - 11.17
5.6 189.0 VALEA CALUGAREASCA HM 3 8 - - 11.25
6.8 PLOIEŞTI EST 1 7 - - 11.32
4.3 200.1 PLOIEŞTI SUD 2 6 11.38 2 11.40
3.5 90 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 4 - - 11.44
4.6 208.2 BRAZI 3 - - 11.47
11.7 Crivina 6 - - 11.53
9.5 PERIŞ 2 7 - - 12.00
13.3 120 BUFTEA 2 9 - - 12.09
3.4 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 12.11
4.1 Chitila 3 - - 12.14
9.5 259.6 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 11 12.25
04h 05m SUMARUL... 25 235 10
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM = 700 tone.
# -Trasa trenului este proiectata pe firul 1 banalizat. (La circulatia pe firul 2, Vmax.=30 Km/h.)
Circula cu locomotiva electrica la roata in stare inactiva .

77
Nr. 1573 BUCURESTI NORD - BUZAU - GALATI
Nu circulă în zilele de: 25.12.2020, 01.01.2021, 02.05.2021 şi 20.06.2021
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 08.25
9.5 CHITILA 8 - - 08.33
4.1 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 08.35
3.4 140 BUFTEA 2 - - 08.37
13.3 Periş 7 - - 08.44
9.5 Crivina 5 - - 08.49
11.7 51.4 BRAZI 2 8 - - 08.57
4.6 120 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 09.00
3.5 59.5 90 PLOIEŞTI SUD 1 5 09.05 3 09.08
4.3 PLOIEŞTI EST 1 5 - - 09.13
6.8 70.6 VALEA CALUGAREASCA HM 2 8 - - 09.21
5.6 Cricov Hm. 5 - - 09.26
9.5 Inoteşti Hm. 8 - - 09.34
7.4 93.1 80 MIZIL 7 09.41 2 09.43
7.6 Săhăteni Hm. 3 10 - - 09.53
12.0 Ulmeni 10 - - 10.03
12.9 Buzău Ram. Gr. A 3 14 - - 10.17
2.5 128.0 BUZĂU 3 10.20 5 10.25
4.4 Buzău Sud 6 - - 10.31
15.5 80* Cilibia Hm. 13 - - 10.44
10.6 C.A.Rosetti Hm. 9 - - 10.53
10.0 168.4 FĂUREI 3 13 11.06 2 11.08
2.1 Făurei Ram.Deduleşti 2 - - 11.10
8.3 Deduleşti Hm. 2 7 - - 11.17
6.9 185.6 IANCA HC. 6 11.23 1 11.24
3.3 Plopu 3 - - 11.27
8.4 Urleasca Hm. 6 - - 11.33
8.9 Traian Sat Hm. 6 - - 11.39
12.1 100 Lacu Sărat 8 - - 11.47
9.7 228.0 BRĂILA 2 9 11.56 2 11.58
6.8 Baldovineşti Hm. 5 - - 12.03
5.5 Vădeni Hm. 4 - - 12.07
5.5 Barboşi Ram.Port 4 - - 12.11
0.6 Barboşi Ram.Siret 1 - - 12.12
1.1 247.5 BARBOŞI 1 3 12.15 1 12.16
5.2 80 Fileşti Hm. 1 6 - - 12.22
2.1 Ramificaţia C.S.G. 2 - - 12.24
2.6 Ramificaţia Tunel 5 - - 12.29
2.2 259.6 50 GALAŢI 2 6 12.35
04h 10m SUMARUL... 23 234 16
PROCENT DE FRANARE = 126.
TONAJ MAXIM = 500 tone.

78
Nr. 1574 GALAŢI - BUZĂU - BUCUREŞTI NORD
Pe distanţa Făurei - Buzău circulă pe firul 1 banalizat.
Nu circulă în zilele de: 25.12.2020, 01.01.2021, 02.05.2021 şi 20.06.2021
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
GALAŢI 14.30
2.2 50 Ramificaţia Tunel 4 - - 14.34
2.6 Ramificaţia C.S.G. 4 - - 14.38
2.1 80 Fileşti Hm. 2 4 - - 14.42
5.2 12.1 BARBOŞI 1 6 14.48 1 14.49
7.3 Vădeni Hm. 5 - - 14.54
5.5 Baldovineşti Hm. 4 - - 14.58
6.8 31.6 BRĂILA 1 6 15.04 2 15.06
9.7 Lacu Sărat 7 - - 15.13
12.1 Traian Sat Hm. 8 - - 15.21
8.9 100 Urleasca Hm. 6 - - 15.27
8.4 Plopu 6 - - 15.33
3.3 74.0 IANCA HC. 3 15.36 1 15.37
6.9 Deduleşti Hm. 2 7 - - 15.44
8.3 Făurei Ram.Deduleşti 6 - - 15.50
2.1 91.2 FĂUREI 2 4 15.54 1 15.55
10.0 C.A.Rosetti Hm. 9 - - 16.04
10.6 80# Cilibia Hm. 9 - - 16.13
15.5 Buzău Sud 13 - - 16.26
4.4 131.6 BUZĂU 3 9 16.35 3 16.38
2.5 Buzău Ram. Gr. A 3 - - 16.41
12.9 Ulmeni 10 - - 16.51
12.0 Săhăteni Hm. 3 13 - - 17.04
7.6 166.5 MIZIL 7 17.11 2 17.13
7.4 80 Inoteşti Hm. 7 - - 17.20
9.5 Cricov Hm. 8 - - 17.28
5.6 189.0 VALEA CALUGAREASCA HM 3 8 - - 17.36
6.8 PLOIEŞTI EST 1 7 - - 17.43
4.3 200.1 PLOIEŞTI SUD 2 6 17.49 3 17.52
3.5 90 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 4 - - 17.56
4.6 208.2 120 BRAZI 3 - - 17.59
11.7 Crivina 6 - - 18.05
PERIŞ
30
9.5 1 6 - - 18.11
30
13.3 BUFTEA 1 8 - - 18.19
3.4 140 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 18.21
4.1 CHITILA 2 - - 18.23
9.5 259.6 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 10 18.33
04h 03m SUMARUL... 24 230 13
PROCENT DE FRÂNARE = 126.
TONAJ MAXIM = 500 tone.
# -Trasa trenului este proiectată pe firul 1 banalizat. (La circulaţia pe firul 2, Vmax.=30 Km/h.)

79
Nr. 1575 BUCURESTI NORD - BUZAU - GALATI
Nu circulă în zilele de: 25.12.2020, 01.01.2021, 02.05.2021 şi 20.06.2021
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 13.15
9.5 CHITILA 8 - - 13.23
4.1 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 13.25
3.4 140 BUFTEA 2 - - 13.27
13.3 Periş 6 - - 13.33
9.5 Crivina 5 - - 13.38
11.7 51.4 BRAZI 2 7 - - 13.45
4.6 120 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 13.48
3.5 59.5 90 PLOIEŞTI SUD 1 4 13.52 2 13.54
4.3 PLOIEŞTI EST 1 5 - - 13.59
6.8 70.6 VALEA CALUGAREASCA HM 2 8 - - 14.07
5.6 Cricov Hm. 5 - - 14.12
9.5 Inoteşti Hm. 7 - - 14.19
7.4 93.1 80 MIZIL 7 14.26 1 14.27
7.6 Săhăteni Hm. 3 10 - - 14.37
12.0 Ulmeni 10 - - 14.47
12.9 Buzău Ram. Gr. A 3 13 - - 15.00
2.5 128.0 BUZĂU 3 15.03 2 15.05
4.4 Buzău Sud 5 - - 15.10
15.5 80* Cilibia Hm. 13 - - 15.23
10.6 C.A.Rosetti Hm. 8 - - 15.31
10.0 168.4 FĂUREI 3 12 15.43 2 15.45
2.1 Făurei Ram.Deduleşti 2 - - 15.47
8.3 Deduleşti Hm. 2 7 - - 15.54
6.9 185.6 IANCA HC. 6 16.00 1 16.01
3.3 Plopu 3 - - 16.04
8.4 Urleasca Hm. 6 - - 16.10
8.9 Traian Sat Hm. 6 - - 16.16
12.1 100 Lacu Sărat 8 - - 16.24
9.7 228.0 BRĂILA 2 9 16.33 2 16.35
6.8 Baldovineşti Hm. 5 - - 16.40
5.5 Vădeni Hm. 4 - - 16.44
5.5 Barboşi Ram.Port 4 - - 16.48
0.6 Barboşi Ram.Siret 1 - - 16.49
1.1 247.5 BARBOŞI 1 3 16.52 1 16.53
5.2 80 Fileşti Hm. 1 6 - - 16.59
2.1 Ramificaţia C.S.G. 2 - - 17.01
2.6 Ramificaţia Tunel 5 - - 17.06
2.2 259.6 50 GALAŢI 2 6 17.12
03h 57m SUMARUL... 23 226 11
PROCENT DE FRANARE = 126.
TONAJ MAXIM = 500 tone.

80
Nr. 1576 GALATI - BUZAU - BUCURESTI NORD
Pe distanta Faurei - Buzau circula pe firul 1 banalizat.
Nu circula în zilele de 6.
Nu circulă în zilele de: 25.12.2020, 01.01.2021, 02.05.2021 şi 20.06.2021
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
GALAŢI 17.30
2.2 50 Ramificaţia Tunel 4 - - 17.34
2.6 Ramificaţia C.S.G. 4 - - 17.38
2.1 80 Fileşti Hm. 2 4 - - 17.42
5.2 12.1 BARBOŞI 1 6 17.48 2 17.50
7.3 Vădeni Hm. 5 - - 17.55
5.5 Baldovineşti Hm. 4 - - 17.59
6.8 31.6 BRĂILA 1 6 18.05 2 18.07
9.7 Lacu Sărat 7 - - 18.14
12.1 Traian Sat Hm. 8 - - 18.22
8.9 100 Urleasca Hm. 6 - - 18.28
8.4 Plopu 6 - - 18.34
3.3 74.0 IANCA HC. 3 18.37 1 18.38
6.9 Deduleşti Hm. 2 7 - - 18.45
8.3 Făurei Ram.Deduleşti 6 - - 18.51
2.1 91.2 FĂUREI 2 4 18.55 2 18.57
10.0 C.A.Rosetti Hm. 9 - - 19.06
10.6 80# Cilibia Hm. 9 - - 19.15
15.5 Buzău Sud 13 - - 19.28
4.4 131.6 BUZĂU 3 8 19.36 3 19.39
2.5 Buzău Ram. Gr. A 3 - - 19.42
12.9 Ulmeni 10 - - 19.52
12.0 Săhăteni Hm. 3 13 - - 20.05
7.6 166.5 MIZIL 7 20.12 2 20.14
7.4 80 Inoteşti Hm. 7 - - 20.21
9.5 Cricov Hm. 8 - - 20.29
5.6 189.0 VALEA CALUGAREASCA HM 3 8 - - 20.37
6.8 PLOIEŞTI EST 1 7 - - 20.44
4.3 200.1 PLOIEŞTI SUD 2 6 20.50 2 20.52
3.5 90 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 4 - - 20.56
4.6 208.2 120 BRAZI 4 - - 21.00
11.7 Crivina 7 - - 21.07
PERIŞ
30
9.5 1 6 - - 21.13
30
13.3 BUFTEA 1 8 - - 21.21
3.4 140 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 21.23
4.1 CHITILA 2 - - 21.25
9.5 259.6 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 10 21.35
04h 05m SUMARUL... 24 231 14
PROCENT DE FRÂNARE = 126.
TONAJ MAXIM = 500 tone.
# -Trasa trenului este proiectata pe firul 1 banalizat. (La circulatia pe firul 2, Vmax.=30 Km/h.)

81
Nr. 1577 BUCURESTI NORD - BUZAU - GALATI
Nu circulă în zilele de 6
Nu circulă în zilele de 24 şi 31.12.2020.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 18.09
9.5 CHITILA 9 - - 18.18
4.1 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 18.20
3.4 140 BUFTEA 2 - - 18.22
13.3 Periş 6 - - 18.28
9.5 Crivina 5 - - 18.33
11.7 Brazi 2 8 - - 18.41
4.6 120 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 18.44
3.5 59.5 90 PLOIEŞTI SUD 1 4 18.48 2 18.50
4.3 PLOIEŞTI EST 1 5 - - 18.55
6.8 70.6 VALEA CALUGAREASCA HM 2 8 - - 19.03
5.6 Cricov Hm. 5 - - 19.08
9.5 Inoteşti Hm. 7 - - 19.15
7.4 93.1 80 MIZIL 7 19.22 2 19.24
7.6 Săhăteni Hm. 3 10 - - 19.34
12.0 Ulmeni 10 - - 19.44
12.9 Buzău Ram. Gr. A 3 13 - - 19.57
2.5 128.0 BUZĂU 3 20.00 3 20.03
4.4 Buzău Sud 5 - - 20.08
15.5 80* Cilibia Hm. 13 - - 20.21
10.6 C.A.Rosetti Hm. 8 - - 20.29
10.0 168.4 FĂUREI 3 12 20.41 2 20.43
2.1 Făurei Ram.Deduleşti 2 - - 20.45
8.3 Deduleşti Hm. 2 7 - - 20.52
6.9 185.6 IANCA HC. 6 20.58 1 20.59
3.3 Plopu 3 - - 21.02
8.4 Urleasca Hm. 6 - - 21.08
8.9 Traian Sat Hm. 6 - - 21.14
12.1 100 Lacu Sărat 8 - - 21.22
9.7 228.0 BRĂILA 2 9 21.31 2 21.33
6.8 Baldovineşti Hm. 5 - - 21.38
5.5 Vădeni Hm. 4 - - 21.42
5.5 Barboşi Ram.Port 4 - - 21.46
0.6 Barboşi Ram.Siret 1 - - 21.47
1.1 247.5 BARBOŞI 1 3 21.50 1 21.51
5.2 80 Fileşti Hm. 1 6 - - 21.57
2.1 Ramificaţia C.S.G. 2 - - 21.59
2.6 Ramificaţia Tunel 5 - - 22.04
2.2 259.6 50 GALAŢI 2 6 22.10
04h 01m SUMARUL... 23 228 13
PROCENT DE FRANARE = 126.
TONAJ MAXIM = 500 tone.

82
Nr. 1580 CONSTANTA - BUCURESTI NORD
Nu circulă în perioada 30.04. - 03.05.2021.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CONSTANŢA 08.20
1.8 60 Constanţa P1 3 - - 08.23
2.1 3.9 PALAS 2 - - 08.25
30 30
6.1 140 Valul lui Traian Hm. 3 - - 08.28
30
7.3 Basarabi 3 - - 08.32
9.0 120 DOROBANŢU 5 - - 08.37
8.1 34.4 MEDGIDIA 2 6 08.43 1 08.44
140 Mircea Vodă Hm.
30 30
10.4 6 - - 08.50
30
6.3 Saligny 3 - - 08.53
7.2 58.4 100 CERNAVODĂ POD
30
1 6 09.00 1 09.01
120 Dunărea Hm.
30 30
4.8 3 - - 09.04
30
7.7 140 Ovidiu Hm. 3 - - 09.08
2.9 120 Ramificaţia Borcea Hm. 2 - - 09.10
4.6 78.3 FETEŞTI 1 4 09.14 2 09.16
9.9 Bărăganu Hm. 6 - - 09.22
9.0 Jegălia 4 - - 09.26
6.3 Perişoru Hm. 3 - - 09.29
12.3 115.8 CIULNIŢA 2 8 09.37 1 09.38
13.0 Dragoş Vodă Hm. 7 - - 09.45
18.3 Dor Mărunt Hm. 8 - - 09.53
7.9 155.0 LEHLIU 2 6 - - 09.59
16.3 140 Săruleşti 7 - - 10.06
11.6 Fundulea Hm. 5 - - 10.11
Brăneşti Hm.
30 30
12.2 5 - - 10.16
PASĂREA
30
7.6 2 5 - - 10.22
2.3 Ram. Pasarea 1 - - 10.23
30 30
3.5 PANTELIMON 1 - - 10.24
30
1.5 R. 3 Pantelimon 1 - - 10.25
BUCUREŞTI BĂNEASA
30
8.0 218.1 4 10.30 1 10.31
2.5 120 Ram. Pajura 3 - - 10.34
4.3 224.9 70 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 6 10.40
02h 20m SUMARUL... 11 134 6
PROCENT DE FRÂNARE = 126.
TONAJ MAXIM = 800 tone.

83
Nr. 1581 BUCURESTI NORD - CONSTANTA
Nu circulă în perioada 26.06 - 05.09.2021.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 07.10
4.3 70 Ram. Pajura 6 - - 07.16
2.5 6.8 120 BUCUREŞTI BĂNEASA 3 07.19 1 07.20
30 30
8.0 R. 3 Pantelimon 4 - - 07.24
30
1.5 PANTELIMON 1 - - 07.25
30
3.5 Ram. Pasarea 1 - - 07.27
2.3 PASĂREA 1 - - 07.28
7.6 Brăneşti Hm. 3 6 - - 07.34
12.2 Fundulea Hm. 5 - - 07.39
11.6 Săruleşti 5 - - 07.44
16.3 69.9 150 LEHLIU 7 - - 07.51
Dor Mărunt Hm.
30 30
7.9 3 - - 07.54
Dragoş Vodă Hm.
30
18.3 7 - - 08.02
13.0 109.1 CIULNIŢA 2 8 08.10 2 08.12
12.3 Perişoru Hm. 6 - - 08.18
6.3 Jegălia 3 - - 08.21
9.0 Bărăganu Hm. 4 - - 08.25
9.9 146.6 FETEŞTI 2 7 08.32 2 08.34
120 Ramificaţia Borcea Hm.
30 30
4.6 3 - - 08.37
30
2.9 Ovidiu Hm. 2 - - 08.39
150 Dunărea Hm.
30
7.7 3 - - 08.43
4.8 166.5 CERNAVODĂ POD 1 4 08.47 2 08.49
30 30
7.2 100 Saligny 6 - - 08.55
150 Mircea Vodă Hm.
30
6.3 3 - - 08.58
30
10.4 190.5 MEDGIDIA 1 6 09.05 2 09.07
8.1 140 DOROBANŢU 5 - - 09.12
9.0 120 Basarabi 5 - - 09.17
30 30
7.3 140 Valul lui Traian Hm. 3 - - 09.20
30
6.1 221.0 PALAS 3 - - 09.24
2.1 Constanţa P1 2 - - 09.26
1.8 224.9 60 CONSTANŢA 2 5 09.31
02h 21m SUMARUL... 11 132 9
PROCENT DE FRÂNARE = 146.
TONAJ MAXIM = 800 tone.

84
Nr. 1582 CONSTANTA - BUCURESTI NORD
Nu circulă în perioada 26.06 - 05.09.2021.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CONSTANŢA 14.00
1.8 60 Constanţa P1 3 - - 14.03
2.1 3.9 PALAS 2 - - 14.05
30 30
6.1 140 Valul lui Traian Hm. 3 - - 14.08
30
7.3 Basarabi 3 - - 14.12
9.0 120 DOROBANŢU 5 - - 14.17
8.1 34.4 140 MEDGIDIA 2 6 14.23 1 14.24
150 Mircea Vodă Hm.
30 30
10.4 6 - - 14.30
30
6.3 Saligny 3 - - 14.33
7.2 58.4 100 CERNAVODĂ POD
30
1 6 14.40 1 14.41
4.8 130 Dunărea Hm. 4 - - 14.45
7.7 150 Ovidiu Hm. 4 - - 14.49
2.9 120 Ramificaţia Borcea Hm. 2 - - 14.51
4.6 78.3 FETEŞTI 1 4 14.55 2 14.57
9.9 Bărăganu Hm. 6 - - 15.03
9.0 Jegălia 4 - - 15.07
6.3 Perişoru Hm. 3 - - 15.10
12.3 115.8 CIULNIŢA 2 8 15.18 2 15.20
13.0 Dragoş Vodă Hm. 6 - - 15.26
Dor Mărunt Hm.
30 30
18.3 7 - - 15.33
30
7.9 155.0 LEHLIU 2 5 - - 15.39
16.3 150 Săruleşti 7 - - 15.46
11.6 Fundulea Hm. 5 - - 15.51
12.2 Brăneşti Hm. 5 - - 15.56
7.6 PASĂREA 2 5 - - 16.01
2.3 Ram. Pasarea 1 - - 16.02
30 30
3.5 PANTELIMON 1 - - 16.03
30
1.5 R. 3 Pantelimon 1 - - 16.04
BUCUREŞTI BĂNEASA
30
8.0 218.1 4 16.09 1 16.10
2.5 120 Ram. Pajura 3 - - 16.13
4.3 224.9 70 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 6 16.19
02h 19m SUMARUL... 11 132 7
PROCENT DE FRÂNARE = 146.
TONAJ MAXIM = 800 tone.

85
Nr. 1583 BUCURESTI NORD - CONSTANTA
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 14.00
4.3 70 Ram. Pajura 6 - - 14.06
2.5 6.8 120 BUCUREŞTI BĂNEASA 3 14.09 1 14.10
30 30
8.0 R. 3 Pantelimon 4 - - 14.14
30
1.5 PANTELIMON 1 - - 14.15
30
3.5 Ram. Pasarea 1 - - 14.17
2.3 PASĂREA 1 - - 14.18
7.6 Brăneşti Hm. 3 6 - - 14.24
12.2 Fundulea Hm. 5 - - 14.29
11.6 Săruleşti 5 - - 14.34
16.3 69.9 150 LEHLIU 7 - - 14.41
Dor Mărunt Hm.
30 30
7.9 3 - - 14.44
Dragoş Vodă Hm.
30
18.3 7 - - 14.52
13.0 109.1 CIULNIŢA 2 8 15.00 1 15.01
12.3 Perişoru Hm. 6 - - 15.07
6.3 Jegălia 3 - - 15.10
9.0 Bărăganu Hm. 4 - - 15.14
9.9 146.6 FETEŞTI 2 7 15.21 2 15.23
120 Ramificaţia Borcea Hm.
30 30
4.6 3 - - 15.26
30
2.9 Ovidiu Hm. 2 - - 15.28
150 Dunărea Hm.
30
7.7 3 - - 15.32
4.8 166.5 CERNAVODĂ POD 1 4 15.36 1 15.37
30 30
7.2 100 Saligny 6 - - 15.43
150 Mircea Vodă Hm.
30
6.3 3 - - 15.46
30
10.4 190.5 MEDGIDIA 1 6 15.53 1 15.54
8.1 140 DOROBANŢU 4 - - 15.58
9.0 120 Basarabi 5 - - 16.03
30 30
7.3 140 Valul lui Traian Hm. 3 - - 16.06
30
6.1 221.0 PALAS 3 - - 16.10
2.1 Constanţa P1 2 - - 16.12
1.8 224.9 60 CONSTANŢA 2 5 16.17
02h 17m SUMARUL... 11 131 6
PROCENT DE FRÂNARE = 146.
TONAJ MAXIM = 800 tone.

86
Nr. 1584 CONSTANTA - BUCURESTI NORD
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CONSTANŢA 18.45
1.8 60 Constanţa P1 3 - - 18.48
2.1 3.9 PALAS 2 - - 18.50
30 30
6.1 140 Valul lui Traian Hm. 3 - - 18.53
30
7.3 Basarabi 3 - - 18.57
9.0 120 DOROBANŢU 5 - - 19.02
8.1 34.4 140 MEDGIDIA 2 6 19.08 1 19.09
150 Mircea Vodă Hm.
30 30
10.4 6 - - 19.15
30
6.3 Saligny 3 - - 19.18
7.2 58.4 100 CERNAVODĂ POD
30
1 6 19.25 1 19.26
130 Dunărea Hm.
30 30
4.8 3 - - 19.29
30
7.7 150 Ovidiu Hm. 3 - - 19.33
2.9 120 Ramificaţia Borcea Hm. 2 - - 19.35
4.6 78.3 FETEŞTI 1 4 19.39 2 19.41
9.9 Bărăganu Hm. 6 - - 19.47
9.0 Jegălia 4 - - 19.51
6.3 Perişoru Hm. 3 - - 19.54
12.3 115.8 CIULNIŢA 2 8 20.02 1 20.03
13.0 Dragoş Vodă Hm. 7 - - 20.10
Dor Mărunt Hm.
30 30
18.3 7 - - 20.17
30
7.9 155.0 LEHLIU 2 5 - - 20.23
16.3 150 Săruleşti 7 - - 20.30
11.6 Fundulea Hm. 5 - - 20.35
12.2 Brăneşti Hm. 5 - - 20.40
7.6 PASĂREA 2 5 - - 20.45
2.3 Ram. Pasarea 1 - - 20.46
30 30
3.5 PANTELIMON 1 - - 20.47
30
1.5 R. 3 Pantelimon 1 - - 20.48
Bucureşti Băneasa
30
8.0 3 - - 20.52
2.5 120 Ram. Pajura 2 - - 20.54
4.3 224.9 70 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 6 21.00
02h 15m SUMARUL... 11 130 5
PROCENT DE FRÂNARE = 146.
TONAJ MAXIM = 800 tone.

87
Nr. 1585 BUCURESTI NORD - CONSTANTA
Nu circulă în perioada 29.04. - 02.05.2021.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 17.10
4.3 70 Ram. Pajura 6 - - 17.16
2.5 6.8 120 BUCUREŞTI BĂNEASA 3 17.19 1 17.20
30 30
8.0 R. 3 Pantelimon 4 - - 17.24
30
1.5 PANTELIMON 1 - - 17.25
30
3.5 Ram. Pasarea 1 - - 17.27
2.3 PASĂREA 1 - - 17.28
Brăneşti Hm.
30 30
7.6 3 6 - - 17.34
30
12.2 Fundulea Hm. 5 - - 17.40
11.6 Săruleşti 5 - - 17.45
16.3 69.9 140 LEHLIU 7 - - 17.52
7.9 Dor Mărunt Hm. 4 - - 17.56
18.3 Dragoş Vodă Hm. 8 - - 18.04
13.0 109.1 CIULNIŢA 2 9 18.13 1 18.14
12.3 Perişoru Hm. 6 - - 18.20
6.3 Jegălia 3 - - 18.23
9.0 Bărăganu Hm. 4 - - 18.27
9.9 146.6 FETEŞTI 2 7 18.34 2 18.36
4.6 120 Ramificaţia Borcea Hm. 3 - - 18.39
2.9 Ovidiu Hm. 2 - - 18.41
7.7 140 Dunărea Hm. 4 - - 18.45
4.8 166.5 CERNAVODĂ POD 1 4 18.49 1 18.50
30 30
7.2 100 Saligny 6 - - 18.56
Mircea Vodă Hm.
30
6.3 3 - - 18.59
30
10.4 190.5 140 MEDGIDIA 1 6 19.06 1 19.07
8.1 DOROBANŢU 4 - - 19.11
9.0 120 Basarabi 5 - - 19.16
30 30
7.3 140 Valul lui Traian Hm. 3 - - 19.19
30
6.1 221.0 PALAS 3 - - 19.23
2.1 Constanţa P1 2 - - 19.25
1.8 224.9 60 CONSTANŢA 2 5 19.30
02h 20m SUMARUL... 11 134 6
PROCENT DE FRÂNARE = 126.
TONAJ MAXIM = 800 tone.

88
Nr. 1586 CONSTANTA - BUCURESTI NORD
Nr. 1586-1 BUCURESTI NORD - BRASOV
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CONSTANŢA 05.30
1.8 60 Constanţa P1 3 - - 05.33
2.1 3.9 PALAS 2 - - 05.35
30 30
6.1 140 Valul lui Traian Hm. 3 - - 05.38
30
7.3 Basarabi 3 - - 05.42
9.0 120 DOROBANŢU 5 - - 05.47
8.1 34.4 140 MEDGIDIA 2 6 05.53 1 05.54
150 Mircea Vodă Hm.
30 30
10.4 6 - - 06.00
30
6.3 51.1 SALIGNY 3 - - 06.03
7.2 58.4 100 CERNAVODĂ POD
30
1 6 06.10 1 06.11
130 Dunărea Hm.
30 30
4.8 3 - - 06.14
30
7.7 150 Ovidiu Hm. 3 - - 06.18
2.9 120 Ramificaţia Borcea Hm. 2 - - 06.20
4.6 78.3 FETEŞTI 1 4 06.24 2 06.26
9.9 Bărăganu Hm. 6 - - 06.32
9.0 Jegălia 4 - - 06.36
6.3 Perişoru Hm. 3 - - 06.39
12.3 115.8 CIULNIŢA 2 8 06.47 1 06.48
13.0 Dragoş Vodă Hm. 7 - - 06.55
18.3 Dor Mărunt Hm. 8 - - 07.03
7.9 155.0 LEHLIU 2 6 07.09 1 07.10
16.3 150 Săruleşti 8 - - 07.18
11.6 Fundulea Hm. 5 - - 07.23
12.2 Brăneşti Hm. 5 - - 07.28
7.6 PASĂREA 2 5 - - 07.33
2.3 Ram. Pasarea 1 - - 07.34
30 30
3.5 PANTELIMON 1 - - 07.35
30
1.5 R. 3 Pantelimon 1 - - 07.36
BUCUREŞTI BĂNEASA
30
8.0 218.1 4 07.41 1 07.42
2.5 120 Ram. Pajura 3 - - 07.45
4.3 224.9 70 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 6 07.51 20 08.11
9.5 CHITILA 8 - - 08.19
4.1 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 08.21
3.4 140 BUFTEA 2 - - 08.23
13.3 Periş 7 - - 08.30
9.5 Crivina 5 - - 08.35
11.7 276.3 BRAZI 2 7 - - 08.42
120 P. M. Ram. Ploieşti Tj.
30 30
4.6 2 - - 08.44
2.9 283.9 90 PLOIEŞTI VEST
30
3 08.48 2 08.50
6.9 140 Buda 5 - - 08.55
11.7 Floreşti Prahova 6 - - 09.01
14.2 316.7 110 CÂMPINA 2 11 09.12 1 09.13
14.3 100 Comarnic 11 - - 09.24
9.8 85 Valea Largă Hm. 8 - - 09.32
5.4 346.1 80 SINAIA 5 09.37 1 09.38
7.6 353.7 90 BUŞTENI 8 09.46 1 09.47
3.9 357.6 80 AZUGA 5 09.52 1 09.53
7.3 364.9 PREDEAL 2 10 10.03 2 10.05
10.0 50 Timişu de Sus Hm. 16 - - 10.21
10.1 50** Dârste 14 - - 10.35
6.2 391.2 100 BRAŞOV 2 10 10.45
05h 15m SUMARUL... 19 280 35
PROCENT DE FRANARE = 146.
TONAJ MAXIM = 550 tone.

89
Nr. 1587 BUCURESTI NORD - CONSTANTA
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 20.05
4.3 70 Ram. Pajura 6 - - 20.11
2.5 6.8 120 BUCUREŞTI BĂNEASA 3 20.14 1 20.15
30 30
8.0 R. 3 Pantelimon 4 - - 20.19
30
1.5 Pantelimon 1 - - 20.20
30
3.5 Ram. Pasarea 1 - - 20.22
2.3 22.2 PASĂREA 1 - - 20.23
7.6 Brăneşti Hm. 3 6 - - 20.29
12.2 Fundulea Hm. 5 - - 20.34
11.6 Săruleşti 5 - - 20.39
16.3 69.9 150 LEHLIU 8 20.47 1 20.48
Dor Mărunt Hm.
30 30
7.9 4 - - 20.52
Dragoş Vodă Hm.
30
18.3 7 - - 21.00
13.0 109.1 CIULNIŢA 2 8 21.08 1 21.09
12.3 Perişoru Hm. 7 - - 21.16
6.3 Jegălia 3 - - 21.19
9.0 Bărăganu Hm. 4 - - 21.23
9.9 146.6 FETEŞTI 2 7 21.30 2 21.32
4.6 151.1 120 Ramificaţia Borcea Hm.
30 30
3 - - 21.35
30
2.9 Ovidiu Hm. 2 - - 21.37
150 Dunărea Hm.
30
7.7 3 - - 21.41
4.8 166.5 CERNAVODĂ POD 1 4 21.45 1 21.46
7.2 173.8 100 Saligny 7 - - 21.53
6.3 150 Mircea Vodă Hm. 3 - - 21.56
10.4 190.5 MEDGIDIA 1 7 22.03 1 22.04
140 DOROBANŢU
30 30
8.1 5 - - 22.09
30
9.0 120 Basarabi 5 - - 22.14
30
7.3 140 Valul lui Traian Hm. 3 - - 22.18
6.1 221.0 PALAS 3 - - 22.21
2.1 Constanţa P1 2 - - 22.23
1.8 224.9 60 CONSTANŢA 2 5 22.28
02h 23m SUMARUL... 11 136 7
PROCENT DE FRANARE =146.
TONAJ MAXIM: 550 tone.
Se formează din grupa de vagoane sosită cu tren 1746.

90
Nr. 1588 MEDGIDIA - BUCUREŞTI NORD
Circulă în zilele de 7 şi zilnic în perioada 12.06 - 05.09.2021.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
MEDGIDIA 16.34
10.4 120 Mircea Vodă Hm. 9 - - 16.43
6.3 16.7 SALIGNY 4 - - 16.47
7.2 23.9 100 CERNAVODĂ POD 1 7 16.54 1 16.55
4.8 Dunărea Hm. 4 - - 16.59
7.7 Ovidiu Hm. 4 - - 17.03
2.9 Ramificaţia Borcea Hm. 2 - - 17.05
4.6 43.9 FETEŞTI 1 5 17.10 2 17.12
9.9 Bărăganu Hm. 7 - - 17.19
9.0 Jegălia 5 - - 17.24
6.3 Perişoru Hm. 4 - - 17.28
12.3 81.3 CIULNIŢA 2 9 17.37 1 17.38
13.0 Dragoş Vodă Hm. 8 - - 17.46
18.3 120 Dor Mărunt Hm. 10 - - 17.56
7.9 120.6 LEHLIU 2 7 18.03 1 18.04
16.3 Săruleşti 9 - - 18.13
11.6 Fundulea Hm. 6 - - 18.19
Brăneşti Hm.
30 30
12.2 6 - - 18.25
PASĂREA
30
7.6 2 6 - - 18.31
30
2.3 Ram. Pasarea 1 - - 18.32
30
3.5 PANTELIMON 2 - - 18.34
30
1.5 R. 3 Pantelimon 1 - - 18.35
BUCUREŞTI BĂNEASA
30
8.0 183.7 5 18.41 1 18.42
2.5 Ram. Pajura 3 - - 18.45
4.3 190.5 70 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 6 18.51
02h 17m SUMARUL... 9 131 6
PROCENT DE FRANARE = 120. Automotor DESIRO sau TONAJ MAXIM = 300 tone.

Nr. 1589 BUCURESTI NORD - MEDGIDIA


Circulă în zilele de 6 si zilnic în perioada 12.06 - 05.09.2021.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 06.34
4.3 70 Ram. Pajura 6 - - 06.40
2.5 6.8 BUCUREŞTI BĂNEASA 3 06.43 1 06.44
8.0 R. 3 Pantelimon 5 - - 06.49
1.5 PANTELIMON 1 - - 06.50
3.5 Ram. Pasarea 2 - - 06.52
PASĂREA
30 30
2.3 22.2 1 - - 06.53
Brăneşti Hm.
30
7.6 3 7 - - 07.00
30
12.2 Fundulea Hm. 6 - - 07.07
11.6 Săruleşti 6 - - 07.13
16.3 69.9 LEHLIU 10 07.23 1 07.24
7.9 120 Dor Mărunt Hm. 5 - - 07.29
18.3 Dragoş Vodă Hm. 10 - - 07.39
13.0 109.1 CIULNIŢA 2 10 07.49 1 07.50
12.3 Perişoru Hm. 8 - - 07.58
6.3 Jegălia 4 - - 08.02
9.0 Bărăganu Hm. 5 - - 08.07
9.9 146.6 FETEŞTI 2 8 08.15 1 08.16
4.6 151.1 Ramificaţia Borcea Hm. 3 - - 08.19
2.9 Ovidiu Hm. 2 - - 08.21
7.7 Dunărea Hm. 4 - - 08.25
4.8 166.5 CERNAVODĂ POD 1 5 08.30 1 08.31
7.2 173.8 100 Saligny 6 - - 08.37
6.3 Mircea Vodă Hm. 4 - - 08.41
10.4 190.5 120 MEDGIDIA 1 8 08.49
02h 15m SUMARUL... 9 130 5
PROCENT DE FRANARE = 120.Automotor DESIRO SIEMENS.

91
Nr. 1590 DROBETA TURNU SEVERIN - BUCURESTI NORD
Nu circulă în zilele de: 25.12.2020, 01.01.2021, 02.05.2021 şi 20.06.2021.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
DROBETA TR. SEVERIN 14.18
3.3 70 Drobeta Tr.Sev Est Hm. 4 - - 14.22
4.1 100 Drobeta Tr. Severin Mf. 4 - - 14.26
3.2 80 Post Macazuri 2 5 - - 14.31
4.2 50 Valea Albă Hm. 4 10 - - 14.41
4.3 19.2 BALOTA 4 10 14.51 1 14.52
3.7 80 Gârniţa Hm. 2 6 - - 14.58
6.2 Prunişor Hm. 6 13 - - 15.11
4.7 Igiroasa Hm. 1 7 - - 15.18
5.1 Tâmna 2 6 - - 15.24
7.0 Ciochiuţa Hm. 7 - - 15.31
5.7 51.5 STREHAIA HC. 7 15.38 1 15.39
2.2 53.8 STREHAIA 2 5 - - 15.44
11.1 Butoieşti Hm. 3 13 - - 15.57
6.4 120 Gura Motrului Hm. 2 6 - - 16.03
6.7 77.9 FILIAŞI 7 16.10 2 16.12
6.5 Răcari Hm. 7 - - 16.19
9.6 Coţofeni Hm. 1 7 - - 16.26
7.6 Işalniţa 5 - - 16.31
6.4 Cernele 4 - - 16.35
5.7 113.8 CRAIOVA 6 16.41 4 16.45
5.0 Banu Mărăcine Hm. 5 - - 16.50
5.8 Malu Mare Hm. 2 6 - - 16.56
12.7 Leu Hm. 9 - - 17.05
8.5 120* Jianca 1 7 - - 17.12
8.6 Grozăveşti Hm. 1 7 - - 17.19
13.0 167.2 CARACAL 9 17.28 2 17.30
7.8 Fărcaşele Hm. 7 - - 17.37
10.2 100 Drăgăneşti Olt 4 13 - - 17.50
11.7 Radomireşti Hm. 10 - - 18.00
8.3 Mihăeşti Hm. 7 - - 18.07
9.1 120* Măldăeni Hm. 1 7 - - 18.14
8.2 222.6 ROŞIORI NORD  3 11 18.25 2 18.27
7.2 Atârnaţi Hm. 1 8 - - 18.35
8.1 80 Rădoieşti Hm. 7 - - 18.42
11.5 Olteni 2 12 - - 18.54
6.7 Gălăteni Hm. 3 9 - - 19.03
8.1 120 Ciolpani Hm. 6 - - 19.09
3.8 267.9 R. 1 VIDELE 3 - - 19.12
3.9 271.8 VIDELE 4 19.16 2 19.18
4.8 Zăvestreni Hm. 1 5 - - 19.23
9.8 Vadu Lat Hm. 2 9 - - 19.32
10.7 100 Grădinari 2 9 - - 19.41
13.3 R. 1 Chiajna 10 - - 19.51
3.1 313.6 CHIAJNA 2 4 - - 19.55
3.3 Bucureştii Noi 2 - - 19.57
3.0 Bucureşti Nord Post 5 3 6 - - 20.03
2.8 322.7 80 BUCUREŞTI NORD GR.A 6 20.09
05h 51m SUMARUL... 57 337 14
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM = 450 tone.

92
Nr. 1592 CRAIOVA - BUCURESTI NORD
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CRAIOVA 03.00
1.7 1.7 BORDEI HC. (900) 3 03.03 1 03.04
3.3 Banu Mărăcine Hm. 3 - - 03.07
5.8 Malu Mare Hm. 2 5 - - 03.12
12.7 120* Leu Hm. 9 - - 03.21
8.5 Jianca 1 7 - - 03.28
8.6 Grozăveşti Hm. 1 7 - - 03.35
13.0 53.5 CARACAL 9 03.44 2 03.46
7.8 Fărcaşele Hm. 7 - - 03.53
10.2 100 Drăgăneşti Olt 4 14 04.07 1 04.08
11.7 Radomireşti Hm. 12 04.20 1 04.21
8.3 Mihăeşti Hm. 9 - - 04.30
9.1 120* Măldăeni Hm. 1 7 - - 04.37
8.2 108.8 ROŞIORI NORD  3 11 04.48 2 04.50
7.2 Atârnaţi Hm. 1 8 - - 04.58
8.1 80 Rădoieşti Hm. 7 - - 05.05
4.6 Vârtoapele hc. 5 05.10 1 05.11
6.8 Olteni 2 10 05.21 1 05.22
6.7 Gălăteni Hm. 3 10 05.32 1 05.33
8.1 120 Ciolpani Hm. 6 - - 05.39
3.8 154.2 R. 1 VIDELE 3 - - 05.42
3.9 158.1 VIDELE 3 05.45 2 05.47
4.8 Zăvestreni Hm. 1 5 - - 05.52
9.8 Vadu Lat Hm. 2 9 - - 06.01
10.7 100 Grădinari 2 10 06.11 1 06.12
13.3 R. 1 Chiajna 11 - - 06.23
3.1 199.9 CHIAJNA 2 4 - - 06.27
3.3 Bucureştii Noi 3 - - 06.30
3.0 Bucureşti Nord Post 5 3 6 - - 06.36
0.6 80 Bucureşti Basarab h. 2 06.38 1 06.39
2.2 208.9 BUCUREŞTI NORD GR.A 5 06.44
03h 44m SUMARUL... 28 210 14
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM = 600 tone.

93
Nr. 1593 BUCURESTI NORD - CRAIOVA
Nu circulă în zilele de: 25.12.2020, 01.01.2021, 02.05.2021 şi 20.06.2021
şi în perioada 26.06.2021 - 05.09.2021.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 17.25
2.8 80 Bucureşti Nord Post 5 6 - - 17.31
3.0 Bucureştii Noi 2 5 - - 17.36
3.3 9.1 CHIAJNA 2 - - 17.38
3.1 R. 1 Chiajna 2 - - 17.40
13.3 Grădinari 2 13 - - 17.53
10.7 100 Vadu Lat Hm. 2 9 - - 18.02
9.8 Zăvestreni Hm. 7 - - 18.09
4.8 50.9 VIDELE 4 18.13 2 18.15
3.9 54.8 R. 1 VIDELE 3 - - 18.18
3.8 Ciolpani Hm. 3 - - 18.21
8.1 120 Gălăteni Hm. 5 - - 18.26
6.7 Olteni 1 5 - - 18.31
11.5 Rădoieşti Hm. 3 13 - - 18.44
8.1 80 Atârnaţi Hm. 1 11 - - 18.55
7.2 100.1 ROŞIORI NORD 2 11 19.06 2 19.08
8.2 Măldăeni Hm. 11 - - 19.19
9.1 100** Mihăeşti Hm. 7 - - 19.26
8.3 Radomireşti Hm. 7 - - 19.33
11.7 137.4 100 DRĂGĂNEŞTI OLT 11 19.44 1 19.45
10.2 Fărcaşele Hm. 2 12 - - 19.57
7.8 155.5 CARACAL 7 20.04 1 20.05
13.0 Grozăveşti Hm. 10 - - 20.15
8.6 Jianca 6 - - 20.21
8.5 100** Leu Hm. 1 7 - - 20.28
12.7 Malu Mare Hm. 10 - - 20.38
5.8 Banu Mărăcine Hm. 6 - - 20.44
5.0 208.9 CRAIOVA 5 20.49
03h 24m SUMARUL... 16 198 6
PROCENT DE FRANARE = 105.
TONAJ MAXIM = 600 tone.

94
Nr. 1594 CRAIOVA - BUCURESTI NORD
Nu circulă în zilele de 25.12.2020, 01.01.2021, 02.05.2021 şi 20.06.2021
şi în perioada 26.06.2021 - 05.09.2021.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CRAIOVA 04.12
5.0 Banu Mărăcine Hm. 5 - - 04.17
5.8 Malu Mare Hm. 2 5 - - 04.22
12.7 Leu Hm. 9 - - 04.31
8.5 120* Jianca 1 7 - - 04.38
8.6 Grozăveşti Hm. 1 7 - - 04.45
13.0 53.5 CARACAL 9 04.54 1 04.55
7.8 Fărcaşele Hm. 7 - - 05.02
10.2 71.5 100 DRĂGĂNEŞTI OLT 4 14 05.16 1 05.17
11.7 83.2 RADOMIREŞTI HM. 12 05.29 1 05.30
8.3 Mihăeşti Hm. 9 - - 05.39
9.1 120* Măldăeni Hm. 1 7 - - 05.46
8.2 108.8 ROŞIORI NORD  3 10 05.56 2 05.58
7.2 Atârnaţi Hm. 1 8 - - 06.06
8.1 80 Rădoieşti Hm. 7 - - 06.13
11.5 135.6 OLTENI 2 12 06.25 1 06.26
6.7 142.3 GĂLĂTENI HM. 3 10 06.36 1 06.37
8.1 150.4 120 CIOLPANI HM.  8 06.45 1 06.46
3.8 154.2 R. 1 VIDELE 3 - - 06.49
3.9 158.1 VIDELE 3 06.52 1 06.53
4.8 Zăvestreni Hm. 1 5 - - 06.58
9.8 Vadu Lat Hm. 2 9 - - 07.07
10.7 183.4 100 GRĂDINARI 2 10 07.17 1 07.18
13.3 R. 1 Chiajna 10 - - 07.28
3.1 199.9 CHIAJNA 2 4 - - 07.32
3.3 Bucureştii Noi 2 - - 07.34
3.0 Bucureşti Nord Post 5 3 6 - - 07.40
2.8 208.9 80 BUCUREŞTI NORD GR.A 6 07.46
03h 34m SUMARUL... 28 204 10
PROCENT DE FRANARE = 105.
TONAJ MAXIM = 600 tone.

95
Nr. 1595 BUCURESTI NORD - CRAIOVA
Nu circulă în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 13.45
2.8 80 Bucureşti Nord Post 5 6 - - 13.51
3.0 Bucureştii Noi 2 5 - - 13.56
3.3 9.1 CHIAJNA 2 - - 13.58
3.1 R. 1 Chiajna 2 - - 14.00
13.3 Grădinari 2 13 - - 14.13
10.7 100 Vadu Lat Hm. 4 11 - - 14.24
9.8 Zăvestreni Hm. 7 - - 14.31
4.8 50.9 VIDELE 4 14.35 2 14.37
3.9 54.8 R. 1 VIDELE 3 - - 14.40
3.8 Ciolpani Hm. 3 - - 14.43
8.1 120 Gălăteni Hm. 5 - - 14.48
6.7 Olteni 1 5 - - 14.53
11.5 Rădoieşti Hm. 3 13 - - 15.06
8.1 80 Atârnaţi Hm. 1 11 - - 15.17
7.2 100.1 ROŞIORI NORD 2 11 15.28 2 15.30
8.2 Măldăeni Hm. 11 - - 15.41
9.1 100** Mihăeşti Hm. 7 - - 15.48
8.3 Radomireşti Hm. 7 - - 15.55
11.7 137.4 100 DRĂGĂNEŞTI OLT 12 16.07 2 16.09
10.2 Fărcaşele Hm. 2 12 - - 16.21
7.8 155.5 CARACAL 7 16.28 2 16.30
13.0 Grozăveşti Hm. 10 - - 16.40
8.6 Jianca 6 - - 16.46
8.5 100** Leu Hm. 1 7 - - 16.53
12.7 Malu Mare Hm. 11 - - 17.04
5.8 Banu Mărăcine Hm. 6 - - 17.10
5.0 208.9 CRAIOVA 5 17.15
03h 30m SUMARUL... 18 202 8
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM = 500 tone.

96
Nr. 1596 CRAIOVA - BUCURESTI NORD
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CRAIOVA 14.00
5.0 Banu Mărăcine Hm. 5 - - 14.05
5.8 Malu Mare Hm. 2 5 - - 14.10
12.7 Leu Hm. 9 - - 14.19
8.5 120* Jianca 1 7 - - 14.26
8.6 Grozăveşti Hm. 1 7 - - 14.33
13.0 53.5 CARACAL 9 14.42 1 14.43
7.8 Fărcaşele Hm. 7 - - 14.50
10.2 71.5 100 DRĂGĂNEŞTI OLT 4 14 15.04 1 15.05
11.7 Radomireşti Hm. 11 - - 15.16
8.3 Mihăeşti Hm. 8 - - 15.24
9.1 120* Măldăeni Hm. 1 7 - - 15.31
8.2 108.8 ROŞIORI NORD  3 11 15.42 2 15.44
7.2 Atârnaţi Hm. 1 8 - - 15.52
8.1 80 Rădoieşti Hm. 7 - - 15.59
11.5 Olteni 2 11 - - 16.10
6.7 Gălăteni Hm. 3 9 - - 16.19
8.1 120 Ciolpani Hm. 6 - - 16.25
3.8 154.2 R. 1 VIDELE 3 - - 16.28
3.9 158.1 VIDELE 3 16.31 1 16.32
4.8 Zăvestreni Hm. 1 5 - - 16.37
9.8 Vadu Lat Hm. 2 9 - - 16.46
10.7 100 Grădinari 2 9 - - 16.55
13.3 R. 1 Chiajna 10 - - 17.05
3.1 199.9 CHIAJNA 2 4 - - 17.09
3.3 Bucureştii Noi 3 - - 17.12
3.0 Bucureşti Nord Post 5 3 6 - - 17.18
2.8 208.9 80 BUCUREŞTI NORD GR.A 6 17.24
03h 24m SUMARUL... 28 199 5
PROCENT DE FRÂNARE = 105. TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 1597 BUCURESTI NORD - CRAIOVA


Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 19.45
2.8 80 Bucureşti Nord Post 5 6 - - 19.51
3.0 Bucureştii Noi 2 5 - - 19.56
3.3 9.1 CHIAJNA 2 - - 19.58
3.1 R. 1 Chiajna 2 - - 20.00
13.3 Grădinari 2 13 - - 20.13
10.7 100 Vadu Lat Hm. 2 9 - - 20.22
9.8 Zăvestreni Hm. 7 - - 20.29
4.8 50.9 VIDELE 4 20.33 2 20.35
3.9 54.8 R. 1 VIDELE 3 - - 20.38
3.8 Ciolpani Hm. 3 - - 20.41
8.1 66.6 120 GĂLĂTENI HM. 6 20.47 1 20.48
6.7 73.3 OLTENI 1 7 20.55 1 20.56
11.5 Rădoieşti Hm. 3 14 - - 21.10
8.1 80 Atârnaţi Hm. 1 11 - - 21.21
7.2 100.1 ROŞIORI NORD 2 11 21.32 2 21.34
8.2 Măldăeni Hm. 11 - - 21.45
9.1 100** Mihăeşti Hm. 7 - - 21.52
8.3 Radomireşti Hm. 7 - - 21.59
11.7 137.4 100 DRĂGĂNEŞTI OLT 12 22.11 1 22.12
10.2 Fărcaşele Hm. 2 12 - - 22.24
7.8 155.5 CARACAL 7 22.31 1 22.32
13.0 Grozăveşti Hm. 10 - - 22.42
8.6 Jianca 6 - - 22.48
8.5 100** Leu Hm. 1 7 - - 22.55
12.7 Malu Mare Hm. 10 - - 23.05
5.8 Banu Mărăcine Hm. 6 - - 23.11
5.0 208.9 CRAIOVA 5 23.16
03h 31m SUMARUL... 16 203 8
PROCENT DE FRÂNARE = 105. TONAJ MAXIM = 500 tone.

97
Nr. 1623 BUCURESTI NORD - BRASOV - SIBIU
Circulă prin Sibiu Triaj
Nu circulă în zilele de:25.12.2020, 01.01.2021, 02.05.2021 si 20.06.2021
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 09.55
9.5 CHITILA 9 - - 10.04
4.1 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 10.06
3.4 16.9 BUFTEA 3 10.09 1 10.10
13.3 120 Periş 8 - - 10.18
9.5 Crivina 5 - - 10.23
11.7 51.4 BRAZI 2 8 - - 10.31
4.6 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 10.34
2.9 59.0 90 PLOIEŞTI VEST 3 10.37 2 10.39
6.9 120 Buda 5 - - 10.44
11.7 Floreşti Prahova 6 - - 10.50
14.2 91.8 110 CÂMPINA 2 11 11.01 1 11.02
14.3 106.1 100 COMARNIC 11 11.13 1 11.14
9.8 85 Valea Largă Hm. 9 - - 11.23
5.4 121.2 80 SINAIA 5 11.28 2 11.30
7.6 128.8 90 BUŞTENI 8 11.38 1 11.39
3.9 132.7 80 AZUGA 5 11.44 1 11.45
7.3 140.0 PREDEAL 2 10 11.55 2 11.57
10.0 50 Timişu de Sus Hm. 14 - - 12.11
10.1 50** Dârste 14 - - 12.25
6.2 166.3 95 BRAŞOV 2 10 12.35 16 12.51
3.3 Bartolomeu 1 6 - - 12.57
5.4 Ghimbav Hm. 2 7 - - 13.04
5.1 180.2 CODLEA HM. 2 7 13.11 1 13.12
8.5 Dumbrăviţa Bârsei Hm. 9 - - 13.21
4.5 Vlădeni Ardeal 4 - - 13.25
12.0 Brădet Hm. 3 15 - - 13.40
11.4 80 Şercaia Hm. 3 16 - - 13.56
14.7 231.4 FĂGĂRAŞ 1 14 14.10 1 14.11
11.8 Voila Hm. 12 - - 14.23
12.8 255.9 UCEA 11 14.34 1 14.35
5.1 Arpaş Hm. 6 - - 14.41
13.5 Porumbacu Hm. 12 - - 14.53
7.5 282.1 AVRIG HM. 7 15.00 1 15.01
11.1 293.2 PODU OLT 11 15.12 1 15.13
4.3 297.5 70 TĂLMACIU HM. 7 15.20 1 15.21
13.2 310.7 100 SIBIU GR.ŞELIMBĂR HM. 14 - - 15.35
1.6 Sibiu Triaj 3 - - 15.38
3.0 315.3 60 SIBIU 2 7 15.45
05h 50m SUMARUL... 22 317 33
PROCENT DE FRÂNARE = 110.
TONAJ MAXIM : Bucuresti Nord - Brasov = 650 tone;
Brasov - Sibiu =450 tone.

Pe distanta Bucuresti N - Brasov circula cu locomotiva electrica la roata in stare inactiva


cu exceptia zilelor de sâmbata si duminica

98
Nr. 1624 SIBIU - BRASOV- BUCURESTI NORD
Nu circulă în zilele de:25.12.2020, 01.01.2021, 02.05.2021 si 20.06.2021
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
SIBIU 16.30
4.6 4.6 SIBIU GR.ŞELIMBĂR HM. 2 7 - - 16.37
1.6 100 Ram. Cisnădie 2 - - 16.39
11.6 17.8 TĂLMACIU HM. 4 17 16.56 1 16.57
4.3 22.1 70 PODU OLT 2 8 17.05 1 17.06
11.1 33.2 AVRIG HM. 10 17.16 1 17.17
7.5 40.7 PORUMBACU HM. 7 - - 17.24
13.5 Arpaş Hm. 12 - - 17.36
5.1 59.3 UCEA 7 17.43 1 17.44
12.8 Voila Hm. 13 - - 17.57
11.8 83.9 FĂGĂRAŞ 2 12 18.09 1 18.10
14.7 80 Şercaia Hm. 1 13 - - 18.23
11.4 Brădet Hm. 3 16 - - 18.39
12.0 Vlădeni Ardeal 3 16 - - 18.55
4.5 Dumbrăviţa Bârsei Hm. 4 - - 18.59
8.5 135.1 CODLEA HM. 9 19.08 1 19.09
5.1 Ghimbav Hm. 2 8 - - 19.17
5.4 Bartolomeu 2 7 - - 19.24
3.3 148.9 BRAŞOV 1 6 19.30 18 19.48
6.2 100 Dârste 1 9 - - 19.57
10.1 65* Timişu de Sus Hm. 1 11 - - 20.08
10.0 175.2 50 PREDEAL 2 16 20.24 1 20.25
7.3 182.5 80 AZUGA 9 20.34 1 20.35
3.9 186.5 BUŞTENI 6 20.41 1 20.42
7.6 194.0 90 SINAIA 9 20.51 1 20.52
5.4 80 Valea Largă Hm. 6 - - 20.58
9.8 209.2 85 COMARNIC 8 21.06 1 21.07
14.3 223.4 100 CÂMPINA 2 13 21.20 1 21.21
14.2 110 Floreşti Prahova 9 - - 21.30
11.7 120 BUDA 7 - - 21.37
6.9 256.3 125 PLOIEŞTI VEST 5 21.42 2 21.44
2.9 90 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 21.47
4.6 263.8 120 BRAZI 3 - - 21.50
11.7 Crivina 6 - - 21.56
Periş
30
9.5 1 6 - - 22.02
30
13.3 298.4 BUFTEA 1 8 22.10 1 22.11
3.4 140 P. mac. R1 Buciumeni 3 - - 22.14
4.1 CHITILA 2 - - 22.16
9.5 315.3 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 10 22.26
05h 56m SUMARUL... 32 323 33
PROCENT DE FRÂNARE = 126.
TONAJ MAXIM: 550 tone.
Statia Brasov ataseaza grupa de vagoane sosita cu tren 1646.

99
Nr. 1630 BRASOV - BUCURESTI NORD
Nu circulă 6, 7 şi în zilele de 03.05.2021 si 21.06.2021
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BRAŞOV 04.55
6.2 100 Dârste 1 8 - - 05.03
10.1 65* Timişu de Sus Hm. 1 11 - - 05.14
10.0 26.3 50 PREDEAL 2 15 05.29 2 05.31
7.3 33.6 80 AZUGA 9 05.40 1 05.41
3.9 37.5 BUŞTENI 6 05.47 1 05.48
7.6 45.1 90 SINAIA 8 05.56 2 05.58
5.4 80 Valea Largă Hm. 6 - - 06.04
9.8 60.3 85 COMARNIC 8 06.12 1 06.13
30 30
9.1 69.3 95 BREAZA HC. 7 06.20  06.21
5.2 74.5 100 CÂMPINA 2 7 06.28 1 06.29
14.2 88.7 110 FLOREŞTI PRAHOVA 10 06.39 1 06.40
11.7 115 BUDA 7 - - 06.47
6.9 107.4 120 PLOIEŞTI VEST 5 06.52 2 06.54
2.9 90 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 06.57
4.6 114.9 BRAZI 3 - - 07.00
11.7 Crivina 6 - - 07.06
Periş
30
9.5 1 7 - - 07.13
30
13.3 120 Buftea 1 9 - - 07.22
3.4 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 07.24
4.1 CHITILA 2 - - 07.26
9.5 166.3 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 10 07.36
30 30
02h 41m SUMARUL... 10 149 11
PROCENT DE FRÂNARE = 110.
TONAJ MAXIM :550 tone.

Nr. 1631 BUCURESTI NORD - BRASOV


Nu circulă în zilele de:25.12.2020, 01.01.2021 , 02.05.2021 si 20.06.2021
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 07.00
9.5 CHITILA 8 - - 07.08
4.1 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 07.10
3.4 140 BUFTEA 2 - - 07.12
13.3 Periş 6 - - 07.18
9.5 Crivina 5 - - 07.23
11.7 51.4 BRAZI 2 7 - - 07.30
4.6 120 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 07.33
2.9 59.0 90 PLOIEŞTI VEST 3 07.36 2 07.38
6.9 140 BUDA 5 - - 07.43
11.7 Floreşti Prahova 6 - - 07.49
14.2 91.8 110 CÂMPINA 2 11 08.00 1 08.01
14.3 100 Comarnic 11 - - 08.12
9.8 85 Valea Largă Hm. 8 - - 08.20
5.4 121.2 80 SINAIA 5 08.25 1 08.26
7.6 128.8 90 BUŞTENI 8 08.34 1 08.35
3.9 132.7 80 AZUGA 5 08.40 1 08.41
7.3 140.0 PREDEAL 2 10 08.51 2 08.53
10.0 50 Timişu de Sus Hm. 14 - - 09.07
10.1 160.2 50** DÂRSTE 14 - - 09.21
6.2 166.3 95 BRAŞOV 2 10 09.31
02h 31m SUMARUL... 8 143 8
PROCENT DE FRÂNARE = 126.
TONAJ MAXIM = 550 tone.

100
Nr. 1632 BRASOV - BUCURESTI NORD
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BRAŞOV 08.35
6.2 100 Dârste 1 9 - - 08.44
10.1 65* Timişu de Sus Hm. 1 11 - - 08.55
10.0 26.3 50 PREDEAL 2 15 09.10 2 09.12
7.3 80 Azuga 8 - - 09.20
3.9 37.5 BUŞTENI 5 09.25 1 09.26
7.6 45.1 90 SINAIA 9 09.35 2 09.37
5.4 80 Valea Largă Hm. 6 - - 09.43
9.8 85 Comarnic 8 - - 09.51
14.3 74.5 100 CÂMPINA 2 12 10.03 1 10.04
14.2 110 Floreşti Prahova 9 - - 10.13
11.7 120 BUDA 6 - - 10.19
6.9 107.4 125 PLOIEŞTI VEST 5 10.24 2 10.26
2.9 90 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 10.29
4.6 114.9 120 BRAZI 3 - - 10.32
11.7 Crivina 5 - - 10.37
Periş
30
9.5 1 6 - - 10.43
30
13.3 Buftea 1 8 - - 10.51
3.4 140 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 10.53
4.1 CHITILA 2 - - 10.55
9.5 166.3 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 10 11.05
02h 30m SUMARUL... 10 142 8
PROCENT DE FRÂNARE = 126
TONAJ MAXIM :550 tone.

Nr. 1633 BUCURESTI NORD - BRASOV


Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 15.15
9.5 CHITILA 8 - - 15.23
4.1 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 15.25
3.4 140 Buftea 2 - - 15.27
13.3 Periş 6 - - 15.33
9.5 Crivina 5 - - 15.38
11.7 51.4 BRAZI 2 7 - - 15.45
4.6 120 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 15.48
2.9 59.0 90 PLOIEŞTI VEST 3 15.51 2 15.53
6.9 140 BUDA 5 - - 15.58
11.7 Floreşti Prahova 6 - - 16.04
14.2 91.8 110 CÂMPINA 2 11 16.15 1 16.16
14.3 100 Comarnic 11 - - 16.27
9.8 85 Valea Largă Hm. 8 - - 16.35
5.4 121.2 80 SINAIA 5 16.40 1 16.41
7.6 128.8 90 BUŞTENI 8 16.49 1 16.50
3.9 80 Azuga 4 - - 16.54
7.3 140.0 PREDEAL 2 9 17.03 2 17.05
10.0 50 Timişu de Sus Hm. 14 - - 17.19
10.1 160.2 50** DÂRSTE 14 - - 17.33
6.2 166.3 100 BRAŞOV 2 10 17.43
02h 28m SUMARUL... 8 141 7
PROCENT DE FRÂNARE = 126
TONAJ MAXIM: 550 tone.

101
Nr. 1634 BRASOV - BUCURESTI NORD
Nu circulă în zilele de:25.12.2020, 01.01.2021 , 02.05.2021, 20.06.2021
si in perioada 26.06-05.09.2021
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BRAŞOV 11.15
6.2 100 Dârste 1 9 - - 11.24
10.1 65* Timişu de Sus Hm. 1 11 - - 11.35
10.0 26.3 50 PREDEAL 2 15 11.50 2 11.52
7.3 80 Azuga 9 12.01 1 12.02
3.9 Buşteni 6 12.08 1 12.09
7.6 45.1 90 SINAIA 8 12.17 1 12.18
5.4 80 Valea Largă Hm. 6 - - 12.24
9.8 85 Comarnic 8 12.32 1 12.33
9.1 69.3 100 BREAZA HC. 7 12.40 1 12.41
5.2 74.5 CÂMPINA 2 7 12.48 1 12.49
14.2 110 Floreşti Prahova 10 12.59 1 13.00
11.7 120 BUDA 7 - - 13.07
6.9 107.4 125 PLOIEŞTI VEST 5 13.12 2 13.14
2.9 90 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 13.17
4.6 114.9 120 BRAZI 3 - - 13.20
11.7 Crivina 6 - - 13.26
Periş
30
9.5 1 6 - - 13.32
30
13.3 Buftea 1 8 - - 13.40
3.4 140 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 13.42
4.1 CHITILA 2 - - 13.44
9.5 166.3 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 10 13.54
02h 39m SUMARUL... 10 148 11
PROCENT DE FRÂNARE = 126
TONAJ MAXIM :550 tone.

Nr. 1636 BRASOV - BUCURESTI NORD


Nu circulă în zilele de:25.12.2020, 01.01.2021 , 02.05.2021, 20.06.2021
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BRAŞOV 14.20
6.2 100 Dârste 1 9 - - 14.29
10.1 65* Timişu de Sus Hm. 1 11 - - 14.40
10.0 26.3 50 PREDEAL 2 15 14.55 2 14.57
7.3 33.6 80 AZUGA 9 15.06 1 15.07
3.9 37.5 BUŞTENI 6 15.13 1 15.14
7.6 45.1 90 SINAIA 9 15.23 1 15.24
5.4 80 Valea Largă Hm. 6 - - 15.30
9.8 60.3 85 COMARNIC 8 15.38 1 15.39
30 30
9.1 100 Breaza hc. 7 15.46  15.47
5.2 74.5 CÂMPINA 2 7 15.54 1 15.55
14.2 110 Floreşti Prahova 10 16.05 1 16.06
11.7 120 BUDA 7 - - 16.13
6.9 107.4 125 PLOIEŞTI VEST 5 16.18 2 16.20
2.9 90 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 16.23
4.6 114.9 120 BRAZI 3 - - 16.26
11.7 Crivina 5 - - 16.31
Periş
30
9.5 1 6 - - 16.37
30
13.3 Buftea 1 8 - - 16.45
3.4 140 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 16.47
4.1 CHITILA 2 - - 16.49
9.5 166.3 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 10 16.59
30 30
02h 39m SUMARUL... 10 148 10
PROCENT DE FRÂNARE = 126.
TONAJ MAXIM = 550 tone.

102
Nr. 1638 CLUJ NAPOCA - DEJ CĂLĂTORI
Ramură pentru tren 1642(1942).
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CLUJ NAPOCA 19.15
6.6 120 Cluj Napoca Est 8 - - 19.23
5.7 12.4 APAHIDA 2 6 - - 19.29
0.7 Ram. Cojocna 2 - - 19.31
8.3 100 Jucu Hm. 6 - - 19.37
7.3 Bonţida Hm. 1 6 - - 19.43
6.5 100* Iclod Hm. 4 - - 19.47
10.0 45.0 50** GHERLA 13 20.00 2 20.02
13.9 58.9 50 DEJ CĂLĂTORI 19 20.21
01h 06m SUMARUL... 3 64 2
PROCENT DE FRÂNARE = 110
TONAJ MAXIM = 450 tone.

Nr. 1639 DEJ CĂLĂTORI - CLUJ NAPOCA


Ramură de la tren 1641(1941).
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
DEJ CĂLĂTORI 06.41
13.9 13.9 50 GHERLA 19 07.00 1 07.01
10.0 70* Iclod Hm. 2 11 - - 07.12
6.5 70** Bonţida Hm. 2 8 - - 07.20
7.3 Jucu Hm. 2 7 - - 07.27
8.3 100 Ram. Cojocna 6 - - 07.33
0.7 46.5 APAHIDA 2 - - 07.35
5.7 Cluj Napoca Est 3 7 - - 07.42
6.6 58.9 120 CLUJ NAPOCA 8 07.50
01h 09m SUMARUL... 9 68 1
PROCENT DE FRÂNARE = 110.
TONAJ MAXIM: 450 tone.

103
Nr. 1641 BUCURESTI NORD - BRASOV - DEDA - DEJ CALATORI - BAIA MARE
Nu circulă în perioada 30.04/01.05 - 03/04.05.2021 şi 12/13.06 -25/26.06.2021
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 21.05
9.5 CHITILA 9 - - 21.14
4.1 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 21.16
3.4 16.9 BUFTEA 2 - - 21.18
13.3 120 Periş 7 - - 21.25
9.5 Crivina 5 - - 21.30
11.7 51.4 BRAZI 2 8 - - 21.38
4.6 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 21.41
2.9 59.0 90 PLOIEŞTI VEST 3 21.44 2 21.46
6.9 120 BUDA 5 - - 21.51
11.7 77.6 FLOREŞTI PRAHOVA 7 21.58 1 21.59
14.2 91.8 110 CÂMPINA 2 11 22.10 1 22.11
14.3 100 Comarnic 10 - - 22.21
9.8 85 Valea Largă Hm. 8 - - 22.29
5.4 121.2 80 SINAIA 5 22.34 2 22.36
7.6 128.8 90 BUŞTENI 8 22.44 1 22.45
3.9 132.7 80 AZUGA 5 22.50 1 22.51
7.3 140.0 PREDEAL 2 10 23.01 2 23.03
10.0 50 Timişu de Sus Hm. 14 - - 23.17
10.1 50** Dârste 14 - - 23.31
6.2 166.3 95 BRAŞOV  2 10 23.41 13 23.54
7.2 173.5 70 HĂRMAN 9 - - 00.03
8.7 90 Prejmer Hm. 7 - - 00.10
8.5 Ozun Hm. 6 - - 00.16
7.7 198.4 100 SFÂNTU GHEORGHE 2 8 00.24 1 00.25
9.5 Bodoc Hm. 7 - - 00.32
11.0 70 Malnaş Băi 10 - - 00.42
7.9 Bicsadu Oltului Hm. 2 9 - - 00.51
6.1 232.9 65 BĂILE TUŞNAD HM. 7 00.58 1 00.59
5.6 Tuşnad Sat 7 - - 01.06
9.1 Sânsimion Hm. 7 - - 01.13
6.0 100 Sâncrăieni Hm. 4 - - 01.17
7.7 261.3 MIERCUREA CIUC 6 01.23 1 01.24
8.3 269.6 SICULENI 8 01.32 5 01.37
7.3 276.9 80 MĂDĂRAŞ CIUC HM.  9 01.46 5 01.51
9.9 Izvoru Oltului 11 02.02 1 02.03
10.8 297.5 70 IZVORU MUREŞULUI HM. 16 02.19 1 02.20
10.1 Voşlăbeni Hm. 11 - - 02.31
9.0 316.6 GHEORGHENI 7 02.38 1 02.39
4.4 100 Lăzarea Hm. 4 - - 02.43
7.6 Ditrău 5 - - 02.48
8.5 80 Subcetate Mureş Hm. 7 - - 02.55
7.5 50 Gălăuţaş Hm. 2 12 - - 03.07
5.9 350.5 65 TOPLIŢA 7 03.14 1 03.15
9.1 Stânceni Hm. 14 - - 03.29
13.0 50 Lunca Bradului Hm. 16 - - 03.45
12.6 Răstoliţa Hm. 16 - - 04.01
5.3 Deda Bistra Hm. 5 - - 04.06
4.0 394.5 DEDA 2 6 04.12 4 04.16
7.5 70 Râpa de Jos Hm. 11 - - 04.27
10.0 Monor Gledin 10 - - 04.37
11.4 Şieu Hm. 11 - - 04.48
8.5 Mărişelu Hm. 8 - - 04.56

104
Tren nr. 1641
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
8.5 70 Mărişelu Hm. 8 - - 04.56
9.6 441.6 SĂRĂŢEL 9 05.05 10 05.15
6.2 447.7 MĂGHERUŞ ŞIEU HM. 1 6 - - 05.21
11.2 90 Şintereag Hm. 1 9 - - 05.30
7.4 466.4 BECLEAN PE SOMEŞ 7 05.37 10 05.47
5.1 80** Coldău Hm. 3 9 - - 05.56
7.8 80* Reteag Hm. 10 - - 06.06
9.1 Dej Triaj 7 - - 06.13
1.6 Ram. Dej Gr. B 3 - - 06.16
1.2 491.2 80 DEJ CĂLĂTORI 4 06.20 13 06.33
1.2 Ram. Dej 3 - - 06.36
5.1 Căşeiu Hm. 5 - - 06.41
Câţcău h.
30 30
6.4 6 06.47  06.48
10.7 514.6 Gâlgău 1 12 07.00 1 07.01
16.1 530.7 85 ILEANDA 2 16 07.17 1 07.18
6.9 537.6 Răstoci Hm. 1 9 07.27 4 07.31
6.7 Letca Hm. 2 9 07.40 1 07.41
4.7 Cuciulat Hm. 7 - - 07.48
3.6 50 Băbuţeni Hm. 5 - - 07.53
8.0 Surduc Sălaj Hm. 1 12 - - 08.05
6.9 567.5 85 JIBOU 6 08.11 4 08.15
9.3 100 Someş Odorhei Hm. 10 - - 08.25
8.7 585.5 85 Benesat Hm. 9 08.34 1 08.35
8.8 594.2 ULMENI SĂLAJ 9 08.44 1 08.45
5.9 Mireşu Mare PM. 8 08.53 1 08.54
10.5 610.6 Satulung pe Someş Hm. 10 09.04 1 09.05
11.5 100 Ram. Buşag 9 - - 09.14
3.1 625.3 BAIA MARE 3 6 09.20
30 30
12h 15m SUMARUL... 31 642 92
PROCENT DE FRÂNARE = 110.
TONAJ MAXIM:Bucuresti Nord - Brasov =800 tone;
Brasov - Sărăţel = 700 tone;
Saratel - Dej Calatori = 600 tone;
Dej Calatori - Baia Mare = 500 tone.

Staţia Saratel detaşează grupă de vagoane pentru Bistrita Nord, tren 1648 cu exceptia zilelor de
24/25.12.2020, 31.12.2020/01.01.2021
Staţia Beclean pe Someş detaşează grupă de vagoane pentru Sighetu Marmaţiei, pentru tren 4112
Staţia Dej Calatori detaşează grupă de vagoane pentru Cluj Napoca, pentru tren 1639.

Pe distanţa Bucureşti Nord - Braşov circulă cu locomotivă electrică la roată în stare inactivă.

Nr. 1648 SĂRĂŢEL - BISTRIŢA NORD


Ramură de la tren 1641 sau 1941.
Nu circulă în zilele de 25.12.2020, 01.01.2021, 02.05.2021 şi 20.06.2021.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
SĂRĂŢEL 05.30
10.7 10.7 80 BISTRIŢA NORD 12 05.42
00h 12m SUMARUL... 0 12 0
PROCENT DE FRÂNARE = 85.
TONAJ MAXIM: 250 tone.

105
Nr. 1642 BAIA MARE - DEJ CALATORI - DEDA - BRASOV - BUCURESTI NORD
Nu circulă în perioada 29/30.04 - 02/03.05.2021 şi 11/12.06 - 24/25.06.2021.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BAIA MARE 17.50
3.1 Ram. Buşag 4 - - 17.54
11.5 14.6 100 SATULUNG PE SOMEŞ HM. 3 11 18.05 1 18.06
10.5 Mireşu Mare PM. 9 18.15 1 18.16
5.9 31.0 ULMENI SĂLAJ 6 18.22 1 18.23
8.8 39.8 85 BENESAT HM. 9 18.32 1 18.33
8.7 Someş Odorhei Hm. 8 - - 18.41
9.3 57.8 100 JIBOU 9 18.50 12 19.02
6.9 85 Surduc Sălaj Hm. 7 - - 19.09
8.0 Băbuţeni Hm. 1 12 - - 19.21
3.6 50 Cuciulat Hm. 5 - - 19.26
4.7 LETCA HM. 7 19.33 1 19.34
6.7 Răstoci Hm. 2 9 - - 19.43
6.9 94.6 ILEANDA 1 8 19.51 1 19.52
16.1 110.7 85 GÂLGĂU 16 20.08 1 20.09
Câţcău h.
30 30
10.7 11 20.20  20.21
6.4 Căşeiu Hm. 6 - - 20.27
5.1 Ram. Dej 5 - - 20.32
1.2 134.1 80 DEJ CĂLĂTORI 3 20.35 15 20.50
1.2 Ram. Dej Gr. B 4 - - 20.54
1.6 136.8 Dej Triaj 4 - - 20.58
9.1 70** Reteag Hm. 8 - - 21.06
7.8 Coldău Hm. 7 - - 21.13
5.1 158.8 100* BECLEAN PE SOMEŞ 3 9 21.22 20 21.42
7.4 Şintereag Hm. 7 - - 21.49
11.2 177.5 90 MĂGHERUŞ ŞIEU HM. 1 9 - - 21.58
6.2 183.7 SĂRĂŢEL 1 6 22.04 14 22.18
9.6 Mărişelu Hm. 9 - - 22.27
8.5 Şieu Hm. 8 - - 22.35
11.4 Monor Gledin 11 - - 22.46
10.0 70 Râpa de Jos Hm. 10 - - 22.56
7.5 230.7 DEDA 10 23.06 4 23.10
4.0 Deda Bistra Hm. 5 - - 23.15
5.3 239.9 RĂSTOLIŢA HM.  7 23.22 7 23.29
30 30
12.6 Lunca Bradului Hm. 18 - - 23.47
30
13.0 50 Stânceni Hm. 16 - - 00.04
9.1 274.7 TOPLIŢA 12 00.16 1 00.17
5.9 65 Gălăuţaş Hm. 7 - - 00.24
7.5 50 Subcetate Mureş Hm. 2 12 - - 00.36
8.5 80 Ditrău 7 - - 00.43
7.6 Lăzarea Hm. 5 - - 00.48
4.4 308.6 100 GHEORGHENI 4 00.52 1 00.53
9.0 317.6 VOŞLĂBENI HM.  9 01.02 7 01.09
10.1 327.7 70 IZVORU MUREŞULUI HM. 13 01.22 1 01.23
10.8 338.5 IZVORU OLTULUI 16 01.39 1 01.40
9.9 80 Mădăraş Ciuc Hm. 9 - - 01.49
7.3 355.7 SICULENI 2 10 01.59 5 02.04
8.3 364.0 MIERCUREA CIUC 8 02.12 2 02.14
7.7 100 Sâncrăieni Hm. 7 - - 02.21
6.0 Sânsimion Hm. 4 - - 02.25
9.1 Tuşnad Sat 7 - - 02.32
5.6 392.4 65 BĂILE TUŞNAD HM. 7 02.39 1 02.40
6.1 Bicsadu Oltului Hm. 7 - - 02.47

106
Tren nr. 1642
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
6.1 65 Bicsadu Oltului Hm. 7 - - 02.47
7.9 70 Malnaş Băi 8 - - 02.55
11.0 Bodoc Hm. 10 - - 03.05
9.5 426.8 100 SFÂNTU GHEORGHE 2 9 03.14 2 03.16
7.7 Ozun Hm. 6 - - 03.22
8.5 90 Prejmer Hm. 6 - - 03.28
8.7 Hărman 2 9 - - 03.37
7.2 458.9 70 BRAŞOV  9 03.46 12 03.58
6.2 100 Dârste 1 9 - - 04.07
10.1 65* Timişu de Sus Hm. 1 11 - - 04.18
10.0 485.2 50 PREDEAL 2 15 04.33 6 04.39
7.3 80 Azuga 8 - - 04.47
3.9 Buşteni 3 - - 04.50
7.6 504.0 90 SINAIA 8 04.58 1 04.59
5.4 80 Valea Largă Hm. 6 - - 05.05
9.8 85 Comarnic 8 - - 05.13
14.3 533.4 100 CÂMPINA 2 12 05.25 1 05.26
14.2 547.6 110 FLOREŞTI PRAHOVA 9 05.35 1 05.36
11.7 120 BUDA 7 - - 05.43
6.9 566.3 125 PLOIEŞTI VEST 5 05.48 2 05.50
2.9 90 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 05.53
4.6 573.8 120 BRAZI 3 - - 05.56
11.7 Crivina 5 - - 06.01
Periş
30
9.5 1 6 - - 06.07
30
13.3 BUFTEA 1 8 - - 06.15
3.4 140 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 06.17
4.1 CHITILA 2 - - 06.19
9.5 625.3 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 10 06.29
30 30
12h 39m SUMARUL... 30 635 123
PROCENT DE FRÂNARE = 126.
TONAJ MAXIM: Baia Mare - Dej Calatori =400 tone
Dej Calatori - Beclean pe Somes = 550 tone.
Beclean pe Somes-Bucuresti Nord = 700 tone
Staţia Dej Călători ataşează grupă de vagoane de la Cluj Napoca ( tr. 1638).
Staţia Beclean pe Someş ataşează grupă de vagoane de la Sighetu Marmaţiei ( tr. 4113).
Statia Saratel ataseaza grupa de vagoane de la Bistrita Nord,( tren 1649) cu exceptia zilelor de
24/25.12.2020 si 31.12.2020/01.01.2021.

Nr. 1649 BISTRIŢA NORD - SĂRĂŢEL


Ramură pentru tren 1642 sau 1942.
Nu circulă în zilele de 24.12.2020, 31.12.2020, 01.05.2021 şi 19.06.2021.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BISTRIŢA NORD 21.45
10.7 10.7 80 SĂRĂŢEL 12 21.57
00h 12m SUMARUL... 0 12 0
PROCENT DE FRÂNARE = 110.
TONAJ MAXIM: 250 tone.

107
Nr. 1645 BUCURESTI NORD - BRASOV - DEDA - TÂRGU MURES
Nu circulă în zilele de: 25.12.2020, 01.01.2021, 02.05.2021 şi 20.06.2021.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 12.15
9.5 CHITILA 9 - - 12.24
4.1 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 12.26
3.4 16.9 140 BUFTEA 2 - - 12.28
13.3 Periş 6 - - 12.34
9.5 Crivina 5 - - 12.39
11.7 51.4 BRAZI 2 7 - - 12.46
4.6 120 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 12.49
2.9 59.0 90 PLOIEŞTI VEST 3 12.52 2 12.54
6.9 140 BUDA 5 - - 12.59
11.7 Floreşti Prahova 6 - - 13.05
14.2 91.8 110 CÂMPINA 2 11 13.16 1 13.17
14.3 100 Comarnic 11 - - 13.28
9.8 85 Valea Largă Hm. 8 - - 13.36
5.4 121.2 80 SINAIA 5 13.41 2 13.43
7.6 128.8 90 BUŞTENI 8 13.51 2 13.53
3.9 132.7 80 AZUGA 5 13.58 1 13.59
7.3 140.0 PREDEAL 2 10 14.09 2 14.11
10.0 150.0 50 TIMIŞU DE SUS HM. 14 14.25 1 14.26
10.1 50** Dârste 14 - - 14.40
6.2 166.3 100 BRAŞOV  2 10 14.50 16 15.06
7.2 173.5 70 HĂRMAN 9 - - 15.15
8.7 90 Prejmer Hm. 7 - - 15.22
8.5 Ozun Hm. 6 - - 15.28
7.7 198.4 100 SFÂNTU GHEORGHE 2 8 15.36 1 15.37
9.5 Bodoc Hm. 7 - - 15.44
11.0 70 Malnaş Băi 10 - - 15.54
7.9 Bicsadu Oltului Hm. 2 10 - - 16.04
6.1 232.9 65 BĂILE TUŞNAD HM. 7 16.11 1 16.12
5.6 Tuşnad Sat 7 - - 16.19
9.1 Sânsimion Hm. 7 - - 16.26
6.0 100 Sâncrăieni Hm. 4 - - 16.30
7.7 261.3 MIERCUREA CIUC 7 16.37 2 16.39
8.3 269.6 SICULENI 8 16.47 5 16.52
7.3 80 Mădăraş Ciuc Hm. 7 - - 16.59
9.9 286.7 IZVORU OLTULUI 11 17.10 7 17.17
10.8 297.5 70 IZVORU MUREŞULUI HM. 17 17.34 2 17.36
10.1 Voşlăbeni Hm. 12 - - 17.48
9.0 316.6 GHEORGHENI 7 17.55 2 17.57
4.4 100 Lăzarea Hm. 4 - - 18.01
7.6 328.5 DITRĂU  7 18.08 1 18.09
8.5 80 Subcetate Mureş Hm. 8 - - 18.17
7.5 50 Gălăuţaş Hm. 2 12 - - 18.29
5.9 350.5 65 TOPLIŢA 7 18.36 3 18.39
9.1 Stânceni Hm. 15 - - 18.54
13.0 50 Lunca Bradului Hm. 16 - - 19.10
12.6 385.3 RĂSTOLIŢA HM.  18 19.28 7 19.35
5.3 70 Deda Bistra Hm. 7 - - 19.42
4.0 394.5 DEDA 2 7 19.49 25 20.14
5.8 100 Aluniş Mureş Hm. 6 - - 20.20
16.1 416.4 REGHIN 11 20.31 2 20.33
17.1 70 Dumbrăvioara Hm. 17 - - 20.50
11.6 80 Târgu Mureş Nord Hm. 2 12 - - 21.02
3.6 448.7 50 TÂRGU MUREŞ 6 21.08
08h 53m SUMARUL... 18 448 85
PROCENT DE FRÂNARE = 126. TONAJ MAXIM : 450 tone.

108
Nr. 1646 TÂRGU MURES - DEDA - BRASOV
Nu circulă în zilele de: 25.12.2020, 01.01.2021, 02.05.2021 şi 20.06.2021.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
TÂRGU MUREŞ 13.50
3.6 50 Târgu Mureş Nord Hm. 6 - - 13.56
11.6 80 Dumbrăvioara Hm. 10 - - 14.06
17.1 32.3 70 REGHIN 2 19 14.25 2 14.27
16.1 100 Aluniş Mureş Hm. 11 - - 14.38
5.8 54.2 DEDA 5 14.43 12 14.55
4.0 70 Deda Bistra Hm. 5 - - 15.00
5.3 Răstoliţa Hm. 5 - - 15.05
30 30
12.6 Lunca Bradului Hm. 16 - - 15.21
30
13.0 50 Stânceni Hm. 16 - - 15.38
9.1 98.2 TOPLIŢA 12 15.50 2 15.52
5.9 65 Gălăuţaş Hm. 7 - - 15.59
7.5 50 Subcetate Mureş Hm. 2 12 - - 16.11
8.5 80 Ditrău 7 - - 16.18
7.6 Lăzarea Hm. 5 - - 16.23
4.4 132.1 100 GHEORGHENI 4 16.27 3 16.30
9.0 Voşlăbeni Hm. 7 - - 16.37
10.1 151.2 70 IZVORU MUREŞULUI HM. 13 16.50 7 16.57
10.8 162.0 IZVORU OLTULUI 17 17.14 1 17.15
9.9 80 Mădăraş Ciuc Hm. 9 - - 17.24
7.3 179.2 SICULENI 2 9 17.33 5 17.38
8.3 187.4 MIERCUREA CIUC 8 17.46 2 17.48
7.7 100 Sâncrăieni Hm. 7 - - 17.55
6.0 Sânsimion Hm. 4 - - 17.59
9.1 Tuşnad Sat 8 - - 18.07
5.6 215.8 65 BĂILE TUŞNAD HM. 7 18.14 1 18.15
30 30
6.1 221.9 BICSADU OLTULUI HM.  8 18.23  18.24
7.9 70 Malnaş Băi 9 - - 18.33
11.0 Bodoc Hm. 10 - - 18.43
9.5 250.3 100 SFÂNTU GHEORGHE 2 9 18.52 1 18.53
7.7 Ozun Hm. 6 - - 18.59
8.5 90 Prejmer Hm. 6 - - 19.05
8.7 Hărman 2 8 - - 19.13
7.2 282.4 70 BRAŞOV 8 19.21
30 30
05h 31m SUMARUL... 10 294 36
PROCENT DE FRÂNARE = 126.
TONAJ MAXIM: 400 tone.
In statia Brasov se ataseaza la tren 1624.
” Pe distanţa Târgu Mureş – Deda circulă cu locomotivă LDE la roată în stare inactivă”

109
Nr. 1653 BUCURESTI NORD - SUCEAVA - VATRA DORNEI BAI
Nu circula în zilele de 24/25.12.2020, 31.12.2020/01.01.2021, 01/02.05.2021 si 19/20.06.2021.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 21.35
9.5 CHITILA 8 - - 21.43
4.1 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 21.45
3.4 140 BUFTEA 2 - - 21.47
13.3 Periş 6 - - 21.53
9.5 Crivina 5 - - 21.58
11.7 Brazi 2 8 - - 22.06
4.6 120 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 22.09
3.5 59.5 90 PLOIEŞTI SUD 1 5 22.14 2 22.16
4.3 Ploieşti Est 1 5 - - 22.21
6.8 70.6 VALEA CALUGAREASCA HM 2 8 - - 22.29
5.6 Cricov Hm. 5 - - 22.34
9.5 Inoteşti Hm. 7 - - 22.41
7.4 93.1 80 MIZIL 7 22.48 1 22.49
7.6 Săhăteni Hm. 3 10 - - 22.59
12.0 Ulmeni 10 - - 23.09
12.9 Buzău Ram. Gr. A 3 13 - - 23.22
2.5 128.0 BUZĂU 3 23.25 2 23.27
Buzău Ram. Boboc
30 30
3.0 2 - - 23.29
30
8.5 Boboc Hm. 5 - - 23.35
10.7 100 Zoita Hm. 7 - - 23.42
11.3 161.4 RÂMNICU SĂRAT 2 11 23.53 1 23.54
14.8 Sihlea Hm. 13 - - 00.07
7.2 Gugeşti 6 - - 00.13
7.3 80 Coteşti Hm. 6 - - 00.19
7.9 198.6 FOCŞANI 7 00.26 2 00.28
11.8 Putna Seacă Hm. 10 - - 00.38
6.5 100* Mărăşeşti Ram. Putna 2 6 - - 00.44
1.6 218.4 MĂRĂŞEŞTI 2 00.46 2 00.48
6.3 120* Pădureni Putna Hm. 7 - - 00.55
8.4 Pufeşti Hm. 2 7 - - 01.02
10.9 243.9 ADJUD 2 9 01.11 2 01.13
13.7 Sascut Hm. 8 - - 01.21
9.2 Orbeni Hm. 5 - - 01.26
14.8 Faraoani Hm. 3 11 - - 01.37
9.6 Valea Seacă 5 - - 01.42
10.8 302.1 BACĂU  7 01.49 9 01.58
12.0 Iteşti Hm. 9 - - 02.07
9.0 120 Galbeni 5 - - 02.12
11.2 Săcueni Roman Hm. 6 - - 02.18
11.7 346.0 ROMAN 1 9 02.27 2 02.29
8.1 Săbăoani Hm. 5 - - 02.34
7.1 Mirceşti 4 - - 02.38
14.1 Muncel Hm. 8 - - 02.46
8.5 383.8 PAŞCANI TRIAJ 5 - - 02.51
2.4 386.2 PAŞCANI 3 5 02.56 2 02.58
10.8 Lespezi Hm. 7 - - 03.05
10.3 407.3 100 DOLHASCA 7 03.12 1 03.13
11.4 Liteni Hm. 2 9 - - 03.22
13.3 432.0 120 VEREŞTI 8 03.30 1 03.31
6.6 Văratec Hm. 5 - - 03.36
8.2 446.9 SUCEAVA  1 6 03.42 20 04.02
5.0 451.9 70 SUCEAVA VEST 7 - - 04.09

110
Tren nr. 1653
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
5.0 451.9 70 SUCEAVA VEST 7 - - 04.09
9.4 Stroieşti 8 - - 04.17
7.0 80 Ciprian Porumbescu Hm. 6 - - 04.23
13.2 481.4 BERCHIŞEŞTI HM.  12 04.35 7 04.42
7.8 Gura Humorului Hm. 3 10 - - 04.52
4.5 493.7 GURA HUMORULUI ORAŞ 5 04.57 1 04.58
7.2 Frasin Hm. 1 9 05.07 1 05.08
5.4 Molid Hm. 6 - - 05.14
3.7 509.9 65 VAMA 4 05.18 1 05.19
4.3 Prisaca Dornei Hm. 5 - - 05.24
7.3 521.4 CÂMPULUNG EST HM. 9 05.33 1 05.34
3.8 525.2 CÂMPULUNG MOLD. 6 05.40 2 05.42
3.3 Sadova Hm. 5 - - 05.47
3.0 531.6 Pojorâta Hm. 5 05.52 1 05.53
8.7 Valea Putnei P.M. 12 - - 06.05
6.0 546.3 50 Mestecăniş Hm. 9 06.14 1 06.15
5.9 Iacobeni 10 06.25 1 06.26
5.7 Argestru Hm. 1 10 - - 06.36
4.5 562.4 60 VATRA DORNEI 3 9 06.45 1 06.46
1.0 563.3 55 VATRA DORNEI BĂI HC. 3 06.49
09h 14m SUMARUL... 38 490 64
PROCENT DE FRÂNARE =126.
TONAJ MAXIM = 550 tone.

Statia Suceava detaseaza grupa de vagoane pentru loco.


In perioada 12 - 15.10.2021 statia Pascani detaseaza grupa de vagoane pentru Iasi- tren 1968.

De la Vatra Dornei Bai h.c. la statia Vatra Dornei circula prin impingere ca G1653-2.
(Minutele întârziere datorate detasarii în statia Pascani se vor analiza în cont SNTFC).

Nr. G.1653-2 VATRA DORNEI BĂI - VATRA DORNEI


Nu circula în zilele de 25.12.2020, 01.01.2021, 02.05.2021 si 20.06.2021.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
VATRA DORNEI BĂI HC. 06.54
1.0 1.0 30 VATRA DORNEI 5 06.59
00h 05m SUMARUL... 0 5 0
PROCENT DE FRÂNARE =126.
TONAJ MAXIM = 550 tone.

111
Nr. 1654 VATRA DORNEI BĂI - SUCEAVA - BUCUREŞTI NORD
Nu circulă în zilele de 24/25.12.2020, 31.12.2020/01.01.2021, 01/02.05.2021 şi 19/20.06.2021
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
VATRA DORNEI BĂI HC. 22.20
1.0 1.0 55 VATRA DORNEI 3 22.23 2 22.25
4.5 60 Argestru Hm. 1 7 - - 22.32
5.7 Iacobeni 8 22.40 1 22.41
5.9 17.0 Mestecăniş Hm. 10 22.51 1 22.52
6.0 50 Valea Putnei P.M. 9 - - 23.01
8.7 31.8 POJORÂTA HM. 12 23.13 1 23.14
3.0 Sadova Hm. 5 - - 23.19
3.3 38.1 CÂMPULUNG MOLD. 4 23.23 2 23.25
3.8 41.9 CÂMPULUNG EST HM. 6 23.31 1 23.32
7.3 Prisaca Dornei Hm. 9 - - 23.41
4.3 53.4 65 VAMA 5 23.46 1 23.47
3.7 Molid Hm. 4 - - 23.51
5.4 62.5 Frasin Hm. 7 23.58 1 23.59
7.2 69.7 GURA HUMORULUI ORAŞ 1 9 00.08 1 00.09
4.5 GURA HUMORULUI HM. 2 7 - - 00.16
7.8 Berchişeşti Hm. 2 8 - - 00.24
13.2 80 Ciprian Porumbescu Hm. 11 - - 00.35
7.0 Stroieşti 6 - - 00.41
9.4 111.5 SUCEAVA VEST 8 - - 00.49
5.0 116.4 70 SUCEAVA  1 7 00.56 15 01.11
8.2 Văratec Hm. 6 - - 01.17
6.6 131.3 120 VEREŞTI 4 01.21 1 01.22
13.3 Liteni Hm. 8 - - 01.30
11.4 156.0 DOLHASCA 2 9 01.39 1 01.40
10.3 100 Lespezi Hm. 7 - - 01.47
10.8 177.1 PAŞCANI 7 01.54 2 01.56
2.4 179.5 PAŞCANI TRIAJ 2 - - 01.58
8.5 Muncel Hm. 6 - - 02.04
14.1 Mirceşti 8 - - 02.12
7.1 Săbăoani Hm. 4 - - 02.16
8.1 217.3 ROMAN 5 02.21 1 02.22
11.7 Săcueni Roman Hm. 8 - - 02.30
11.2 120 Galbeni 3 9 - - 02.39
9.0 Iteşti Hm. 5 - - 02.44
12.0 261.2 BACĂU  1 9 02.53 8 03.01
10.8 Valea Seacă 7 - - 03.08
9.6 Faraoani Hm. 5 - - 03.13
14.8 Orbeni Hm. 3 11 - - 03.24
9.2 Sascut Hm. 5 - - 03.29
13.7 319.4 ADJUD 8 03.37 1 03.38
10.9 Pufeşti Hm. 2 9 - - 03.47
8.4 100** Pădureni Putna Hm. 6 - - 03.53
6.3 344.9 MĂRĂŞEŞTI 2 8 04.01 2 04.03
1.6 80** Mărăşeşti Ram. Putna 2 - - 04.05
6.5 Putna Seacă Hm. 5 - - 04.10
11.8 364.7 FOCŞANI 10 04.20 2 04.22
7.9 80 Coteşti Hm. 7 - - 04.29
7.3 Gugeşti 6 - - 04.35
7.2 Sihlea Hm. 6 - - 04.41
14.8 401.9 RÂMNICU SĂRAT 2 15 04.56 2 04.58
11.3 100 Zoita Hm. 8 - - 05.06
10.7 Boboc Hm. 7 - - 05.13

112
Tren nr. 1654
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
10.7 Boboc Hm. 7 - - 05.13
100 Buzău Ram. Boboc
30 30
8.5 2 7 - - 05.20
BUZĂU
30
3.0 435.4 2 05.23 2 05.25
2.5 Buzău Ram. Gr. A 3 - - 05.28
12.9 Ulmeni 10 - - 05.38
12.0 Săhăteni Hm. 3 13 - - 05.51
7.6 470.3 MIZIL 7 05.58 1 05.59
7.4 80 Inoteşti Hm. 7 - - 06.06
9.5 Cricov Hm. 7 - - 06.13
5.6 492.8 VALEA CALUGAREASCA HM 3 8 - - 06.21
6.8 PLOIEŞTI EST 1 7 - - 06.28
4.3 503.8 PLOIEŞTI SUD 2 6 06.34 2 06.36
3.5 90 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 4 - - 06.40
4.6 511.9 120 BRAZI 3 - - 06.43
11.7 Crivina 5 - - 06.48
Periş
30
9.5 1 6 - - 06.54
30
13.3 Buftea 1 8 - - 07.02
3.4 140 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 07.04
4.1 CHITILA 2 - - 07.06
9.5 563.3 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 10 07.16
08h 56m SUMARUL... 37 485 51
PROCENT DE FRÂNARE = 126.
TONAJ MAXIM = 550 tone.

Statia Suceava ataseaza grupa de vagoane din loco.


De la statia Vatra Dornei la Vatra Dornei Bai h.c. circula prin impingere ca G1654-1.

Nr. G.1654-1 VATRA DORNEI - VATRA DORNEI BĂI


Nu circulă în zilele de 24.12.2020, 31.12.2020, 01.05.2021 şi 19.06.2021.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
VATRA DORNEI 22.10
1.0 1.0 30 VATRA DORNEI BĂI HC. 5 22.15
00h 05m SUMARUL... 0 5 0
PROCENT DE FRÂNARE =126.
TONAJ MAXIM = 550 tone.

113
Nr. 1655 BUCUREŞTI NORD - SUCEAVA
Nu circulă în zilele de: 25.12.2020, 01.01.2021, 02.05.2021 şi 20.06.2021.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 07.08
9.5 CHITILA 8 - - 07.16
4.1 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 07.18
3.4 140 Buftea 2 - - 07.20
13.3 Periş 6 - - 07.26
9.5 Crivina 5 - - 07.31
11.7 Brazi 2 7 - - 07.38
4.6 120 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 07.41
3.5 59.5 90 PLOIEŞTI SUD 1 4 07.45 2 07.47
4.3 PLOIEŞTI EST 1 5 - - 07.52
6.8 70.6 VALEA CALUGAREASCA HM 2 8 - - 08.00
5.6 Cricov Hm. 5 - - 08.05
9.5 Inoteşti Hm. 8 - - 08.13
7.4 93.1 80 MIZIL 7 08.20 1 08.21
7.6 Săhăteni Hm. 3 10 - - 08.31
12.0 Ulmeni 10 - - 08.41
12.9 Buzău Ram. Gr. A 3 13 - - 08.54
2.5 128.0 BUZĂU 3 08.57 2 08.59
Buzău Ram. Boboc
30 30
3.0 2 - - 09.01
30
8.5 Boboc Hm. 5 - - 09.07
10.7 100 Zoita Hm. 7 - - 09.14
11.3 161.4 RÂMNICU SĂRAT 2 11 09.25 1 09.26
14.8 Sihlea Hm. 13 - - 09.39
7.2 Gugeşti 6 - - 09.45
7.3 80 Coteşti Hm. 6 - - 09.51
7.9 198.6 FOCŞANI 7 09.58 2 10.00
11.8 Putna Seacă Hm. 10 - - 10.10
6.5 100* Mărăşeşti Ram. Putna 2 6 - - 10.16
1.6 218.4 MĂRĂŞEŞTI 2 10.18 1 10.19
6.3 120* Pădureni Putna Hm. 7 - - 10.26
8.4 Pufeşti Hm. 2 7 - - 10.33
10.9 243.9 ADJUD 2 9 10.42 1 10.43
13.7 Sascut Hm. 8 - - 10.51
9.2 Orbeni Hm. 5 - - 10.56
14.8 Faraoani Hm. 3 11 - - 11.07
9.6 Valea Seacă 5 - - 11.12
10.8 302.1 BACĂU 7 11.19 3 11.22
12.0 Iteşti Hm. 9 - - 11.31
9.0 120 Galbeni 5 - - 11.36
11.2 Săcueni Roman Hm. 6 - - 11.42
11.7 Roman 1 8 - - 11.50
8.1 Săbăoani Hm. 5 - - 11.55
7.1 Mirceşti 4 - - 11.59
14.1 Muncel Hm. 8 - - 12.07
8.5 383.8 PAŞCANI TRIAJ 5 - - 12.12
2.4 Paşcani 3 5 - - 12.17
10.8 Lespezi Hm. 6 - - 12.23
10.3 100 Dolhasca 7 - - 12.30
11.4 Liteni Hm. 2 8 - - 12.38
13.3 Vereşti 7 - - 12.45
6.6 120 Văratec Hm. 4 - - 12.49
8.2 446.9 SUCEAVA 1 6 12.55
05h 47m SUMARUL... 30 334 13
PROCENT DE FRÂNARE = 126
TONAJ MAXIM = 500 tone.

114
Nr. 1656 SUCEAVA - MĂRĂŞEŞTI
Ramură pentru trenul 1662.
Nu circulă în zilele de: 25.12.2020, 01.01.2021, 02.05.2021 şi 20.06.2021
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
SUCEAVA 14.45
8.2 Văratec Hm. 6 - - 14.51
6.6 120 Vereşti 4 - - 14.55
13.3 Liteni Hm. 7 - - 15.02
11.4 Dolhasca 2 8 - - 15.10
10.3 100 Lespezi Hm. 6 - - 15.16
10.8 Paşcani 6 - - 15.22
2.4 63.1 PAŞCANI TRIAJ 2 - - 15.24
8.5 Muncel Hm. 5 - - 15.29
14.1 Mirceşti 8 - - 15.37
7.1 Săbăoani Hm. 4 - - 15.41
8.1 Roman 5 - - 15.46
11.7 Săcueni Roman Hm. 7 - - 15.53
11.2 120 Galbeni 3 9 - - 16.02
9.0 Iteşti Hm. 5 - - 16.07
12.0 144.8 BACĂU 1 9 16.16 3 16.19
10.8 Valea Seacă 7 - - 16.26
9.6 Faraoani Hm. 5 - - 16.31
14.8 Orbeni Hm. 3 11 - - 16.42
9.2 Sascut Hm. 5 - - 16.47
13.7 203.0 ADJUD 8 16.55 1 16.56
10.9 Pufeşti Hm. 2 9 - - 17.05
8.4 Pădureni Putna Hm. 6 - - 17.11
6.3 228.5 100** MĂRĂŞEŞTI 2 8 17.19
02h 34m SUMARUL... 13 150 4
PROCENT DE FRÂNARE = 110
TONAJ MAXIM: = 500 tone.

115
Nr. 1657 BUCURESTI NORD - BACAU
Nu circulă în zilele de: 25.12.2020, 01.01.2021, 02.05.2021 şi 20.06.2021
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 15.00
9.5 CHITILA 8 - - 15.08
4.1 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 15.10
3.4 140 BUFTEA 2 - - 15.12
13.3 Periş 6 - - 15.18
9.5 Crivina 5 - - 15.23
11.7 51.4 BRAZI 2 7 - - 15.30
4.6 120 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 15.33
3.5 59.5 90 PLOIEŞTI SUD 1 4 15.37 2 15.39
4.3 PLOIEŞTI EST 1 5 - - 15.44
6.8 70.6 VALEA CALUGAREASCA HM 2 8 - - 15.52
5.6 Cricov Hm. 5 - - 15.57
9.5 Inoteşti Hm. 8 - - 16.05
7.4 93.1 80 MIZIL 7 16.12 1 16.13
7.6 Săhăteni Hm. 3 10 - - 16.23
12.0 Ulmeni 10 - - 16.33
12.9 Buzău Ram. Gr. A 3 13 - - 16.46
2.5 128.0 BUZĂU 3 16.49 2 16.51
Buzău Ram. Boboc
30 30
3.0 2 - - 16.53
30
8.5 Boboc Hm. 5 - - 16.59
10.7 100 Zoita Hm. 7 - - 17.06
11.3 161.4 RÂMNICU SĂRAT 2 11 17.17 2 17.19
14.8 Sihlea Hm. 13 - - 17.32
7.2 Gugeşti 6 - - 17.38
7.3 80 Coteşti Hm. 6 - - 17.44
7.9 198.6 FOCŞANI 7 17.51 2 17.53
11.8 Putna Seacă Hm. 10 - - 18.03
6.5 100* Mărăşeşti Ram. Putna 2 6 - - 18.09
1.6 218.4 MĂRĂŞEŞTI 2 18.11 2 18.13
6.3 120* Pădureni Putna Hm. 7 - - 18.20
8.4 Pufeşti Hm. 2 7 - - 18.27
10.9 243.9 ADJUD 2 9 18.36 1 18.37
13.7 Sascut Hm. 8 - - 18.45
9.2 Orbeni Hm. 5 - - 18.50
14.8 120 Faraoani Hm. 3 11 - - 19.01
9.6 Valea Seacă 5 - - 19.06
10.8 302.1 BACĂU 7 19.13
04h 13m SUMARUL... 23 241 12
PROCENT DE FRÂNARE = 126.
TONAJ MAXIM: 500 tone.

116
Nr. 1658 BACAU - BUCURESTI NORD
Nu circulă în zilele de: 25.12.2020, 01.01.2021, 02.05.2021 şi 20.06.2021.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BACĂU 04.40
10.8 Valea Seacă 7 - - 04.47
9.6 Faraoani Hm. 5 - - 04.52
14.8 120 Orbeni Hm. 3 11 - - 05.03
9.2 Sascut Hm. 5 - - 05.08
13.7 58.2 ADJUD 9 05.17 1 05.18
10.9 Pufeşti Hm. 2 10 - - 05.28
8.4 100** Pădureni Putna Hm. 6 - - 05.34
6.3 83.7 MĂRĂŞEŞTI 2 8 05.42 1 05.43
1.6 80** Mărăşeşti Ram. Putna 2 - - 05.45
6.5 Putna Seacă Hm. 5 - - 05.50
11.8 103.5 FOCŞANI 10 06.00 2 06.02
7.9 80 Coteşti Hm. 7 - - 06.09
7.3 Gugeşti 6 - - 06.15
7.2 Sihlea Hm. 6 - - 06.21
14.8 140.7 RÂMNICU SĂRAT 2 15 06.36 1 06.37
11.3 Zoita Hm. 8 - - 06.45
10.7 100 Boboc Hm. 7 - - 06.52
Buzău Ram. Boboc
30 30
8.5 2 7 - - 06.59
BUZĂU
30
3.0 174.2 2 07.02 2 07.04
2.5 Buzău Ram. Gr. A 3 - - 07.07
12.9 Ulmeni 10 - - 07.17
12.0 Săhăteni Hm. 3 13 - - 07.30
7.6 209.1 MIZIL 7 07.37 1 07.38
7.4 80 Inoteşti Hm. 7 - - 07.45
9.5 Cricov Hm. 7 - - 07.52
5.6 231.6 VALEA CALUGAREASCA HM 3 8 - - 08.00
6.8 Ploieşti Est 1 7 - - 08.07
4.3 242.6 PLOIEŞTI SUD 2 6 08.13 2 08.15
3.5 90 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 4 - - 08.19
4.6 250.7 120 BRAZI 3 - - 08.22
11.7 Crivina 6 - - 08.28
Periş
30
9.5 1 6 - - 08.34
30
13.3 BUFTEA 1 8 - - 08.42
3.4 140 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 08.44
4.1 CHITILA 3 - - 08.47
9.5 302.1 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 11 08.58
04h 18m SUMARUL... 24 248 10
PROCENT DE FRÂNARE = 126.
TONAJ MAXIM: = 500 tone.

117
Nr. 1660 IASI - TECUCI - BUCURESTI NORD
Nu circulă în zilele de: 25.12.2020, 01.01.2021, 02.05.2021 şi 20.06.2021.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
IAŞI 06.20
2.2 2.2 65 NICOLINA 4 06.24 1 06.25
6.4 100 Ciurea Hm. 6 - - 06.31
9.9 95 Bârnova Hm. 13 - - 06.44
5.2 90 Grajduri 5 - - 06.49
6.3 Scânteia Hm. 4 - - 06.53
5.5 Rebricea Hm. 4 - - 06.57
8.8 44.3 BUHĂIEŞTI 2 8 07.05 1 07.06
13.7 100 Bălteni Hm. 1 10 - - 07.16
9.8 67.8 VASLUI 3 10 07.26 2 07.28
4.6 Munteni Hm. 6 - - 07.34
10.9 83.3 CRASNA 1 9 07.43 1 07.44
20.1 Banca Hm. 15 - - 07.59
9.2 112.6 70** ZORLENI HM. 9 - - 08.08
7.4 120.0 BÂRLAD 3 10 08.18 3 08.21
15.0 Tutova Hm. 1 12 - - 08.33
7.1 Ghidigeni Hm. 2 7 - - 08.40
3.8 120 Nichişeni 3 - - 08.43
8.1 Berheci Hm. 5 - - 08.48
8.5 162.5 FRUNZEASCA HM. 6 - - 08.54
6.0 TECUCI NORD H.(600) 4 - - 08.58
1.7 170.2 60 TECUCI 3 09.01 12 09.13
2.2 Tecuci Ram. Cosmeşti 3 - - 09.16
5.3 80 Cosmeşti Hm. 5 - - 09.21
4.7 G-ral. E. Grigorescu Hm. 3 8 - - 09.29
5.4 Ram. Gral. E.Grigorescu 2 7 - - 09.36
0.9 30 Mărăşeşti Ram. Putna 2 - - 09.38
6.5 80** Putna Seacă Hm. 5 - - 09.43
11.8 207.0 FOCŞANI 10 09.53 2 09.55
7.9 80 Coteşti Hm. 7 - - 10.02
7.3 Gugeşti 6 - - 10.08
7.2 Sihlea Hm. 6 - - 10.14
14.8 244.2 RÂMNICU SĂRAT 2 15 10.29 2 10.31
11.3 Zoita Hm. 8 - - 10.39
10.7 100 Boboc Hm. 7 - - 10.46
Buzău Ram. Boboc
30 30
8.5 2 7 - - 10.53
BUZĂU
30
3.0 277.7 2 10.56 2 10.58
2.5 Buzău Ram. Gr. A 3 - - 11.01
12.9 Ulmeni 10 - - 11.11
12.0 Săhăteni Hm. 3 13 - - 11.24
7.6 312.6 MIZIL 7 11.31 1 11.32
7.4 80 Inoteşti Hm. 7 - - 11.39
9.5 Cricov Hm. 7 - - 11.46
5.6 335.1 VALEA CALUGAREASCA HM 3 8 - - 11.54
6.8 PLOIEŞTI EST 1 7 - - 12.01
4.3 346.1 PLOIEŞTI SUD 2 6 12.07 2 12.09
3.5 90 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 4 - - 12.13
4.6 354.2 BRAZI 3 - - 12.16
11.7 Crivina 6 - - 12.22
120 PERIŞ
30
9.5 1 7 - - 12.29
30
13.3 BUFTEA 1 9 - - 12.38
3.4 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 12.40
4.1 CHITILA 3 - - 12.43
9.5 405.6 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 11 12.54
06h 34m SUMARUL... 35 365 29
PROCENT DE FRÂNARE = 110.
TONAJ MAXIM : IASI - TECUCI = 500 tone.
TECUCI - BUCURESTI N.= 650 tone.
Pe distanta Tecuci - Bucuresti N. circula cu locomotiva electrica la roata în stare inactiva.

118
Nr. 1661 BUCURESTI NORD - TECUCI - IASI
Nu circulă în zilele de: 25.12.2020, 01.01.2021, 02.05.2021 şi 20.06.2021.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 06.25
9.5 CHITILA 9 - - 06.34
4.1 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 06.36
3.4 140 BUFTEA 2 - - 06.38
13.3 Periş 7 - - 06.45
9.5 Crivina 5 - - 06.50
11.7 Brazi 2 8 - - 06.58
4.6 120 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 07.01
3.5 59.5 90 PLOIEŞTI SUD 1 4 07.05 3 07.08
4.3 PLOIEŞTI EST 1 5 - - 07.13
6.8 70.6 VALEA CALUGAREASCA HM 2 8 - - 07.21
5.6 Cricov Hm. 5 - - 07.26
9.5 Inoteşti Hm. 7 - - 07.33
7.4 80 Mizil 6 - - 07.39
7.6 Săhăteni Hm. 3 9 - - 07.48
12.0 Ulmeni 10 - - 07.58
12.9 Buzău Ram. Gr. A 3 13 - - 08.11
2.5 128.0 BUZĂU 3 08.14 2 08.16
Buzău Ram. Boboc
30 30
3.0 2 - - 08.18
30
8.5 Boboc Hm. 5 - - 08.24
10.7 100 Zoita Hm. 7 - - 08.31
11.3 Râmnicu Sărat 2 10 - - 08.41
14.8 Sihlea Hm. 12 - - 08.53
7.2 Gugeşti 6 - - 08.59
7.3 80 Coteşti Hm. 6 - - 09.05
7.9 198.6 FOCŞANI 7 09.12 2 09.14
11.8 Putna Seacă Hm. 10 - - 09.24
6.5 100* Mărăşeşti Ram. Putna 2 7 - - 09.31
0.9 30 Ram. Gral. E.Grigorescu 2 - - 09.33
5.4 G-ral. E. Grigorescu Hm. 5 - - 09.38
4.7 80 Cosmeşti Hm. 3 8 - - 09.46
Tecuci Ram. Cosmeşti
30 30
5.3 2 7 - - 09.53
30
2.2 235.4 TECUCI 2 09.56 14 10.10
1.7 60 Tecuci Nord h.(600) 3 - - 10.13
6.0 243.2 FRUNZEASCA HM. 4 - - 10.17
8.5 Berheci Hm. 5 - - 10.22
8.1 120 Nichişeni 6 - - 10.28
3.8 Ghidigeni Hm. 3 - - 10.31
7.1 Tutova Hm. 2 6 - - 10.37
15.0 285.7 BÂRLAD 1 11 10.48 2 10.50
7.4 293.0 100* ZORLENI HM. 8 - - 10.58
9.2 Banca Hm. 6 - - 11.04
20.1 Crasna 1 14 - - 11.18
10.9 Munteni Hm. 7 - - 11.25
4.6 337.8 VASLUI 3 7 11.32 1 11.33
9.8 100 Bălteni Hm. 8 - - 11.41
13.7 Buhăieşti 9 - - 11.50
8.8 Rebricea Hm. 6 - - 11.56
5.5 Scânteia Hm. 4 - - 12.00
6.3 Grajduri 6 - - 12.06
5.2 90 Bârnova Hm. 7 12.13 1 12.14
9.9 95 Ciurea Hm. 9 - - 12.23
6.4 403.4 100 NICOLINA 5 12.28 1 12.29
2.2 405.6 65 IAŞI 2 6 12.35
06h 10m SUMARUL... 30 344 26
PROCENT DE FRÂNARE = 126.
TONAJ MAXIM = 500 tone.

119
Nr. 1662 IASI - MARASESTI - BUCURESTI NORD
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
IAŞI 14.15
2.2 2.2 65 NICOLINA 4 14.19 2 14.21
6.4 100 Ciurea Hm. 6 - - 14.27
9.9 95 Bârnova Hm. 13 - - 14.40
5.2 90 Grajduri 5 - - 14.45
6.3 Scânteia Hm. 4 - - 14.49
5.5 Rebricea Hm. 4 - - 14.53
8.8 44.3 BUHĂIEŞTI 2 8 15.01 1 15.02
13.7 100 Bălteni Hm. 1 10 - - 15.12
9.8 67.8 VASLUI 3 10 15.22 1 15.23
4.6 Munteni Hm. 6 - - 15.29
10.9 83.3 CRASNA 1 9 15.38 1 15.39
20.1 Banca Hm. 15 - - 15.54
9.2 112.6 70** ZORLENI HM. 9 - - 16.03
7.4 120.0 BÂRLAD 3 10 16.13 2 16.15
15.0 Tutova Hm. 1 12 - - 16.27
7.1 Ghidigeni Hm. 2 7 - - 16.34
3.8 120 Nichişeni 3 - - 16.37
8.1 Berheci Hm. 5 - - 16.42
8.5 162.5 FRUNZEASCA HM. 6 - - 16.48
5.8 Tecuci Ram. Frunzeasca 4 - - 16.52
0.3 168.5 30 TECUCI NORD H.(605) 2 16.54 1 16.55
0.9 Tecuci Ram. Cosmeşti 3 - - 16.58
5.3 Cosmeşti Hm. 5 - - 17.03
4.7 80 G-ral. E. Grigorescu Hm. 3 8 - - 17.11
5.4 Ram. Gral. E.Grigorescu 2 7 - - 17.18
1.5 186.5 MĂRĂŞEŞTI 2 17.20 15 17.35
80** Mărăşeşti Ram. Putna
30 30
1.6 2 - - 17.37
Putna Seacă Hm.
30
6.5 5 - - 17.43
11.8 206.2 FOCŞANI 10 17.53 2 17.55
7.9 80 Coteşti Hm. 7 - - 18.02
7.3 Gugeşti 6 - - 18.08
7.2 Sihlea Hm. 6 - - 18.14
14.8 243.4 RÂMNICU SĂRAT 2 15 18.29 1 18.30
11.3 Zoita Hm. 8 - - 18.38
10.7 100 Boboc Hm. 7 - - 18.45
Buzău Ram. Boboc
30 30
8.5 2 7 - - 18.52
BUZĂU
30
3.0 276.9 2 18.55 2 18.57
2.5 Buzău Ram. Gr. A 3 - - 19.00
12.9 Ulmeni 10 - - 19.10
12.0 Săhăteni Hm. 3 13 - - 19.23
7.6 311.8 MIZIL 7 19.30 1 19.31
7.4 80 Inoteşti Hm. 7 - - 19.38
9.5 Cricov Hm. 7 - - 19.45
5.6 334.3 VALEA CALUGAREASCA HM 3 8 - - 19.53
6.8 PLOIEŞTI EST 1 7 - - 20.00
4.3 345.4 PLOIEŞTI SUD 2 6 20.06 2 20.08
90 P. M. Ram. Ploieşti Tj.
30 30
3.5 3 - - 20.11
30
4.6 353.4 120 BRAZI 2 - - 20.14
11.7 Crivina 5 - - 20.19
Periş
30
9.5 1 6 - - 20.25
30
13.3 140 BUFTEA 1 8 - - 20.33
3.4 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 20.35
4.1 CHITILA 2 - - 20.37
9.5 404.9 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 10 20.47
06h 32m SUMARUL... 35 361 31
PROCENT DE FRÂNARE = 126.
TONAJ MAXIM: Iaşi - Mărăşeşti = 500 tone;
Mărăşeşti - Bucureşti Nord = 800 tone.
Staţia Mărăşeşti ataşează grupă de vagoane de la Suceava - tren 1656 cu excepţia datelor
25.12.2020, 01.01.2021, 02.05.2021 şi 20.06.2021.

120
Nr. 1663 BUCURESTI NORD - TECUCI - IASI
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 12.05
9.5 CHITILA 8 - - 12.13
4.1 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 12.15
3.4 140 BUFTEA 2 - - 12.17
13.3 Periş 6 - - 12.23
9.5 Crivina 5 - - 12.28
11.7 Brazi 2 8 - - 12.36
4.6 120 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 12.39
3.5 59.5 90 PLOIEŞTI SUD 1 5 12.44 3 12.47
4.3 PLOIEŞTI EST 1 5 - - 12.52
6.8 70.6 VALEA CALUGAREASCA HM 2 8 - - 13.00
5.6 Cricov Hm. 5 - - 13.05
9.5 Inoteşti Hm. 7 - - 13.12
7.4 93.1 80 MIZIL 7 13.19 1 13.20
7.6 Săhăteni Hm. 3 10 - - 13.30
12.0 Ulmeni 10 - - 13.40
12.9 Buzău Ram. Gr. A 3 13 - - 13.53
2.5 128.0 BUZĂU 3 13.56 3 13.59
Buzău Ram. Boboc
30 30
3.0 2 - - 14.01
30
8.5 Boboc Hm. 5 - - 14.07
10.7 100 Zoita Hm. 7 - - 14.14
11.3 161.4 RÂMNICU SĂRAT 2 11 14.25 2 14.27
14.8 Sihlea Hm. 13 - - 14.40
7.2 Gugeşti 6 - - 14.46
7.3 80 Coteşti Hm. 6 - - 14.52
7.9 198.6 FOCŞANI 7 14.59 2 15.01
11.8 Putna Seacă Hm. 10 - - 15.11
6.5 100* Mărăşeşti Ram. Putna 2 7 - - 15.18
0.9 30 Ram. Gral. E.Grigorescu 2 - - 15.20
5.4 G-ral. E. Grigorescu Hm. 5 - - 15.25
4.7 80 Cosmeşti Hm. 3 8 - - 15.33
Tecuci Ram. Cosmeşti
30 30
5.3 2 7 - - 15.40
30
2.2 235.4 TECUCI 2 15.43 12 15.55
1.7 60 Tecuci Nord h.(600) 3 - - 15.58
6.0 243.2 FRUNZEASCA HM. 4 - - 16.02
8.5 Berheci Hm. 5 - - 16.07
8.1 120 Nichişeni 6 - - 16.13
3.8 Ghidigeni Hm. 3 - - 16.16
7.1 270.7 TUTOVA HM.  2 7 16.23 5 16.28
15.0 285.7 BÂRLAD 1 13 16.41 2 16.43
7.4 293.0 100* ZORLENI HM. 8 - - 16.51
9.2 Banca Hm. 6 - - 16.57
20.1 322.4 CRASNA 1 15 17.12 1 17.13
10.9 Munteni Hm. 8 - - 17.21
4.6 337.8 VASLUI 3 7 17.28 2 17.30
9.8 100 Bălteni Hm. 8 - - 17.38
13.7 361.3 BUHĂIEŞTI 10 17.48 1 17.49
8.8 Rebricea Hm. 7 - - 17.56
5.5 Scânteia Hm. 4 - - 18.00
6.3 Grajduri 6 - - 18.06
5.2 90 Bârnova Hm. 7 18.13 1 18.14
9.9 Ciurea Hm. 9 - - 18.23
6.4 403.4 100 NICOLINA 5 18.28 1 18.29
2.2 405.6 65 IAŞI 2 6 18.35
06h 30m SUMARUL... 30 354 36
PROCENT DE FRÂNARE = 126
TONAJ MAXIM = 500 tone.

121
Nr. 1664 IASI - TECUCI - BUCURESTI NORD
Nu circulă în zilele de: 25.12.2020, 01.01.2021, 02.05.2021 şi 20.06.2021.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
IAŞI 15.58
2.2 2.2 65 NICOLINA 4 16.02 1 16.03
6.4 100 Ciurea Hm. 6 - - 16.09
9.9 95 Bârnova Hm. 13 - - 16.22
5.2 90 Grajduri 5 - - 16.27
6.3 Scânteia Hm. 5 - - 16.32
5.5 Rebricea Hm. 5 - - 16.37
8.8 Buhăieşti 2 8 - - 16.45
13.7 100 Bălteni Hm. 1 10 - - 16.55
9.8 67.8 VASLUI 3 10 17.05 1 17.06
4.6 Munteni Hm. 6 - - 17.12
10.9 Crasna 1 9 - - 17.21
20.1 Banca Hm. 15 - - 17.36
9.2 112.6 70** ZORLENI HM. 9 - - 17.45
7.4 120.0 BÂRLAD 3 10 17.55 1 17.56
15.0 Tutova Hm. 1 12 - - 18.08
7.1 Ghidigeni Hm. 2 7 - - 18.15
3.8 120 Nichişeni 3 - - 18.18
8.1 Berheci Hm. 5 - - 18.23
8.5 162.5 FRUNZEASCA HM. 6 - - 18.29
6.0 TECUCI NORD H.(600) 4 - - 18.33
1.7 170.2 60 TECUCI 3 18.36 12 18.48
2.2 Tecuci Ram. Cosmeşti 3 - - 18.51
5.3 80 Cosmeşti Hm. 5 - - 18.56
4.7 G-ral. E. Grigorescu Hm. 3 8 - - 19.04
5.4 Ram. Gral. E.Grigorescu 2 7 - - 19.11
0.9 30 Mărăşeşti Ram. Putna 2 - - 19.13
6.5 80** Putna Seacă Hm. 5 - - 19.18
11.8 207.0 FOCŞANI 10 19.28 2 19.30
7.9 80 Coteşti Hm. 7 - - 19.37
7.3 Gugeşti 6 - - 19.43
7.2 Sihlea Hm. 6 - - 19.49
14.8 Râmnicu Sărat 2 14 - - 20.03
11.3 Zoita Hm. 7 - - 20.10
10.7 100 Boboc Hm. 7 - - 20.17
Buzău Ram. Boboc
30 30
8.5 2 7 - - 20.24
BUZĂU
30
3.0 277.7 2 20.27 2 20.29
2.5 Buzău Ram. Gr. A 3 - - 20.32
12.9 Ulmeni 10 - - 20.42
12.0 Săhăteni Hm. 3 13 - - 20.55
7.6 Mizil 6 - - 21.01
7.4 80 Inoteşti Hm. 6 - - 21.07
9.5 Cricov Hm. 7 - - 21.14
5.6 335.1 VALEA CALUGAREASCA HM 3 8 - - 21.22
6.8 PLOIEŞTI EST 1 7 - - 21.29
4.3 346.1 PLOIEŞTI SUD 2 6 21.35 2 21.37
90 P. M. Ram. Ploieşti Tj.
30 30
3.5 3 - - 21.40
30
4.6 354.2 120 BRAZI 2 - - 21.43
11.7 Crivina 6 - - 21.49
PERIŞ
30
9.5 1 6 - - 21.55
30
13.3 140 BUFTEA 1 8 - - 22.03
3.4 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 22.05
4.1 CHITILA 2 - - 22.07
9.5 405.6 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 10 22.17
06h 19m SUMARUL... 35 358 21
PROCENT DE FRÂNARE = 126.
TONAJ MAXIM : 500 tone.

122
Nr. 1665 BUCURESTI NORD - TECUCI - IASI
Nu circulă în zilele de: 25.12.2020, 01.01.2021, 02.05.2021 şi 20.06.2021.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 16.05
9.5 CHITILA 8 - - 16.13
4.1 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 16.15
3.4 140 BUFTEA 2 - - 16.17
13.3 Periş 6 - - 16.23
9.5 Crivina 5 - - 16.28
11.7 51.4 BRAZI 2 8 - - 16.36
4.6 120 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 16.39
3.5 59.5 90 PLOIEŞTI SUD 1 4 16.43 2 16.45
4.3 Ploieşti Est 1 5 - - 16.50
6.8 70.6 VALEA CALUGAREASCA HM 2 8 - - 16.58
5.6 Cricov Hm. 5 - - 17.03
9.5 Inoteşti Hm. 7 - - 17.10
7.4 93.1 80 MIZIL 7 17.17 1 17.18
7.6 Săhăteni Hm. 3 10 - - 17.28
12.0 Ulmeni 10 - - 17.38
12.9 Buzău Ram. Gr. A 3 13 - - 17.51
2.5 128.0 BUZĂU 3 17.54 2 17.56
Buzău Ram. Boboc
30 30
3.0 2 - - 17.58
30
8.5 Boboc Hm. 5 - - 18.04
10.7 100 Zoita Hm. 7 - - 18.11
11.3 161.4 RÂMNICU SĂRAT 2 11 18.22 1 18.23
14.8 Sihlea Hm. 13 - - 18.36
7.2 Gugeşti 6 - - 18.42
7.3 80 Coteşti Hm. 6 - - 18.48
7.9 198.6 FOCŞANI 7 18.55 2 18.57
11.8 Putna Seacă Hm. 10 - - 19.07
6.5 100* Mărăşeşti Ram. Putna 2 7 - - 19.14
0.9 30 Ram. Gral. E.Grigorescu 2 - - 19.16
5.4 G-ral. E. Grigorescu Hm. 5 - - 19.21
4.7 80 Cosmeşti Hm. 3 9 - - 19.30
Tecuci Ram. Cosmeşti
30 30
5.3 2 7 - - 19.37
30
2.2 235.4 TECUCI 2 19.40 12 19.52
1.7 60 Tecuci Nord h.(600) 3 - - 19.55
6.0 243.2 FRUNZEASCA HM. 4 - - 19.59
8.5 Berheci Hm. 5 - - 20.04
8.1 120 Nichişeni 6 - - 20.10
3.8 Ghidigeni Hm. 3 - - 20.13
7.1 Tutova Hm. 2 6 - - 20.19
15.0 285.7 BÂRLAD 1 11 20.30 2 20.32
7.4 293.0 100* ZORLENI HM. 8 - - 20.40
9.2 Banca Hm. 6 - - 20.46
20.1 322.4 CRASNA 1 15 21.01 1 21.02
10.9 Munteni Hm. 8 - - 21.10
4.6 337.8 VASLUI 3 7 21.17 2 21.19
9.8 100 Bălteni Hm. 8 - - 21.27
13.7 361.3 BUHĂIEŞTI 10 21.37 1 21.38
8.8 Rebricea Hm. 7 - - 21.45
5.5 Scânteia Hm. 4 - - 21.49
6.3 Grajduri 6 - - 21.55
5.2 90 Bârnova Hm. 7 22.02 1 22.03
9.9 95 Ciurea Hm. 9 - - 22.12
6.4 403.4 100 NICOLINA 5 22.17 2 22.19
2.2 405.6 65 IAŞI 2 6 22.25
06h 20m SUMARUL... 30 351 29
PROCENT DE FRÂNARE = 126
TONAJ MAXIM = 500 tone.

123
Nr. 1667 BUCURESTI NORD -TECUCI - IASI
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 23.00
9.5 CHITILA 8 - - 23.08
4.1 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 23.10
3.4 140 BUFTEA 2 - - 23.12
13.3 Periş 7 - - 23.19
9.5 Crivina 5 - - 23.24
11.7 51.4 BRAZI 2 8 - - 23.32
4.6 120 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 23.35
3.5 59.5 90 PLOIEŞTI SUD 1 4 23.39 2 23.41
4.3 PLOIEŞTI EST 1 5 - - 23.46
6.8 70.6 VALEA CALUGAREASCA HM 2 8 - - 23.54
5.6 Cricov Hm. 5 - - 23.59
9.5 Inoteşti Hm. 8 - - 00.07
7.4 93.1 80 MIZIL 7 00.14 1 00.15
7.6 Săhăteni Hm. 3 10 - - 00.25
12.0 Ulmeni 10 - - 00.35
12.9 Buzău Ram. Gr. A 3 13 - - 00.48
2.5 128.0 BUZĂU 3 00.51 2 00.53
Buzău Ram. Boboc
30 30
3.0 2 - - 00.55
30
8.5 Boboc Hm. 5 - - 01.01
10.7 100 Zoita Hm. 7 - - 01.08
11.3 161.4 RÂMNICU SĂRAT 2 11 01.19 1 01.20
14.8 Sihlea Hm. 13 - - 01.33
7.2 Gugeşti 6 - - 01.39
7.3 80 Coteşti Hm. 6 - - 01.45
7.9 198.6 FOCŞANI 7 01.52 1 01.53
11.8 Putna Seacă Hm. 10 - - 02.03
6.5 100* Mărăşeşti Ram. Putna 2 7 - - 02.10
0.9 30 Ram. Gral. E.Grigorescu 2 - - 02.12
5.4 G-ral. E. Grigorescu Hm. 5 - - 02.17
4.7 80 Cosmeşti Hm. 3 8 - - 02.25
Tecuci Ram. Cosmeşti
30 30
5.3 233.2 2 7 - - 02.32
30
2.2 235.4 TECUCI 2 02.35 12 02.47
1.7 60 Tecuci Nord h.(600) 3 - - 02.50
6.0 243.2 FRUNZEASCA HM. 4 - - 02.54
8.5 Berheci Hm. 5 - - 02.59
8.1 120 Nichişeni 6 - - 03.05
3.8 Ghidigeni Hm. 3 - - 03.08
7.1 Tutova Hm. 2 6 - - 03.14
15.0 285.7 BÂRLAD 1 11 03.25 2 03.27
7.4 293.0 100* ZORLENI HM. 8 - - 03.35
9.2 Banca Hm. 6 - - 03.41
20.1 322.4 CRASNA 1 15 03.56 1 03.57
10.9 Munteni Hm. 8 - - 04.05
4.6 337.8 VASLUI 3 7 04.12 1 04.13
9.8 100 Bălteni Hm. 8 - - 04.21
13.7 361.3 BUHĂIEŞTI 10 04.31 1 04.32
8.8 Rebricea Hm. 7 - - 04.39
5.5 Scânteia Hm. 4 - - 04.43
6.3 Grajduri 6 - - 04.49
5.2 90 Bârnova Hm. 7 04.56 1 04.57
9.9 95 Ciurea Hm. 9 - - 05.06
6.4 403.4 100 NICOLINA 5 05.11 1 05.12
2.2 405.6 65 IAŞI 2 6 05.18
06h 18m SUMARUL... 30 352 26
PROCENT DE FRÂNARE = 126.
TONAJ MAXIM = 500 tone.

124
Nr. 1668 IASI - TECUCI - BUCURESTI NORD
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
IAŞI 23.15
2.2 2.2 65 NICOLINA 4 23.19 2 23.21
6.4 100 Ciurea Hm. 6 - - 23.27
9.9 95 Bârnova Hm. 13 - - 23.40
5.2 90 Grajduri 5 - - 23.45
6.3 Scânteia Hm. 4 - - 23.49
5.5 Rebricea Hm. 4 - - 23.53
8.8 44.3 BUHĂIEŞTI 2 8 00.01 1 00.02
13.7 100 Bălteni Hm. 1 10 - - 00.12
9.8 67.8 VASLUI 3 10 00.22 10 00.32
4.6 Munteni Hm. 6 - - 00.38
10.9 83.3 CRASNA 1 9 00.47 1 00.48
20.1 Banca Hm. 15 - - 01.03
9.2 112.6 70** ZORLENI HM. 9 - - 01.12
7.4 120.0 BÂRLAD 3 10 01.22 2 01.24
15.0 Tutova Hm. 1 12 - - 01.36
7.1 Ghidigeni Hm. 2 7 - - 01.43
3.8 120 Nichişeni 3 - - 01.46
8.1 Berheci Hm. 5 - - 01.51
8.5 162.5 FRUNZEASCA HM. 6 - - 01.57
6.0 Tecuci Nord h.(600) 4 - - 02.01
1.7 170.2 60 TECUCI 3 02.04 12 02.16
2.2 Tecuci Ram. Cosmeşti 3 - - 02.19
5.3 80 Cosmeşti Hm. 5 - - 02.24
4.7 G-ral. E. Grigorescu Hm. 3 8 - - 02.32
5.4 Ram. Gral. E.Grigorescu 2 7 - - 02.39
0.9 30 Mărăşeşti Ram. Putna 2 - - 02.41
6.5 80** Putna Seacă Hm. 5 - - 02.46
11.8 207.0 FOCŞANI 10 02.56 2 02.58
7.9 80 Coteşti Hm. 7 - - 03.05
7.3 Gugeşti 6 - - 03.11
7.2 Sihlea Hm. 6 - - 03.17
14.8 244.2 RÂMNICU SĂRAT 2 15 03.32 2 03.34
11.3 Zoita Hm. 8 - - 03.42
10.7 100 Boboc Hm. 7 - - 03.49
Buzău Ram. Boboc
30 30
8.5 2 7 - - 03.56
BUZĂU
30
3.0 277.7 2 03.59 2 04.01
2.5 Buzău Ram. Gr. A 3 - - 04.04
12.9 Ulmeni 10 - - 04.14
12.0 Săhăteni Hm. 3 13 - - 04.27
7.6 312.6 MIZIL 7 04.34 2 04.36
7.4 80 Inoteşti Hm. 7 - - 04.43
9.5 Cricov Hm. 7 - - 04.50
5.6 335.1 VALEA CALUGAREASCA HM 3 8 - - 04.58
6.8 PLOIEŞTI EST 1 7 - - 05.05
4.3 346.1 PLOIEŞTI SUD 2 6 05.11 3 05.14
90 P. M. Ram. Ploieşti Tj.
30 30
3.5 4 - - 05.18
30
4.6 120 Brazi 2 - - 05.21
11.7 Crivina 6 - - 05.27
Periş
30
9.5 1 6 - - 05.33
30
13.3 Buftea 1 8 - - 05.41
3.4 140 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 05.43
4.1 CHITILA 2 - - 05.45
9.5 405.6 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 10 05.55
06h 40m SUMARUL... 35 361 39
PROCENT DE FRÂNARE = 126.
TONAJ MAXIM: Iasi - Vaslui = 750 tone.
Vaslui - Bucuresti Nord = 500 tone.
Statia Vaslui detaseaza grupa de vagoane pentru tren 6413, cu exceptia zilei de 6/7.
Pe distanta Iasi - Vaslui circula cu DT.

125
Nr. 1682 CONSTANTA - BUCURESTI NORD
Nu circulă în zilele de: 25.12.2020, 01.01.2021, 02.05.2021 şi 20.06.2021.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CONSTANŢA 13.00
1.8 60 Constanţa P1 3 - - 13.03
30 30
2.1 Palas 2 - - 13.05
30
6.1 140 Valul lui Traian Hm. 3 - - 13.08
30
7.3 Basarabi 3 - - 13.12
9.0 120 Dorobanţu 5 - - 13.17
8.1 34.4 140 MEDGIDIA 2 6 - - 13.23
160 Mircea Vodă Hm.
30 30
10.4 4 - - 13.27
30
6.3 Saligny 3 - - 13.30
100 Cernavodă Pod
30
7.2 1 6 - - 13.36
140 Dunărea Hm.
30
4.8 2 - - 13.39
7.7 160 Ovidiu Hm. 3 - - 13.42
120 Ramificaţia Borcea Hm.
30 30
2.9 1 - - 13.43
FETEŞTI
30
4.6 78.3 1 3 - - 13.47
9.9 Bărăganu Hm. 5 - - 13.52
Jegălia
30 30
9.0 3 - - 13.55
Perişoru Hm.
30
6.3 2 - - 13.58
12.3 115.8 CIULNIŢA 2 7 - - 14.05
13.0 Dragoş Vodă Hm. 5 - - 14.10
18.3 Dor Mărunt Hm. 7 - - 14.17
7.9 155.0 LEHLIU 2 5 - - 14.22
160 Săruleşti
30 30
16.3 6 - - 14.28
30
11.6 Fundulea Hm. 4 - - 14.33
12.2 Brăneşti Hm. 5 - - 14.38
7.6 PASĂREA 2 5 - - 14.43
2.3 Ram. Pasarea 1 - - 14.44
30 30
3.5 PANTELIMON 1 - - 14.45
30
1.5 R. 3 Pantelimon 1 - - 14.46
Bucureşti Băneasa
30
8.0 3 - - 14.50
2.5 120 Ram. Pajura 2 - - 14.52
4.3 224.9 70 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 6 14.58
01h 58m SUMARUL... 11 118 0
PROCENT DE FRANARE = 175.
TONAJ MAXIM = 500 tone.

126
Nr. 1683 BUCURESTI NORD - CONSTANTA
Nu circulă în zilele de: 25.12.2020, 01.01.2021, 02.05.2021 şi 20.06.2021.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 16.00
4.3 70 Ram. Pajura 5 - - 16.05
2.5 120 Bucureşti Băneasa 2 - - 16.07
8.0 R. 3 Pantelimon 4 - - 16.11
1.5 PANTELIMON 1 - - 16.12
30 30
3.5 Ram. Pasarea 1 - - 16.13
PASĂREA
30
2.3 1 - - 16.14
Brăneşti Hm.
30
7.6 3 6 - - 16.20
30
12.2 Fundulea Hm. 5 - - 16.25
Săruleşti
30
11.6 4 - - 16.30
30 30
16.3 69.9 160 LEHLIU 6 - - 16.36
Dor Mărunt Hm.
30
7.9 3 - - 16.39
Dragoş Vodă Hm.
30
18.3 7 - - 16.46
CIULNIŢA
30
13.0 109.1 2 7 - - 16.54
12.3 Perişoru Hm. 5 - - 16.59
Jegălia
30 30
6.3 2 - - 17.01
Bărăganu Hm.
30
9.0 3 - - 17.05
9.9 146.6 FETEŞTI 2 6 - - 17.11
4.6 120 Ramificaţia Borcea Hm. 3 - - 17.14
2.9 Ovidiu Hm. 2 - - 17.16
160 Dunărea Hm.
30 30
7.7 3 - - 17.19
Cernavodă Pod
30
4.8 1 4 - - 17.23
30
7.2 100 Saligny 6 - - 17.29
160 Mircea Vodă Hm.
30
6.3 3 - - 17.32
30
10.4 190.5 MEDGIDIA 1 5 - - 17.37
140 DOROBANŢU
30
8.1 4 - - 17.41
30
9.0 120 Basarabi 5 - - 17.46
30
7.3 140 Valul lui Traian Hm. 3 - - 17.50
6.1 Palas 3 - - 17.53
2.1 Constanţa P1 2 - - 17.55
1.8 224.9 60 CONSTANŢA 2 5 18.00
02h 00m SUMARUL... 11 120 0
PROCENT DE FRANARE = 175.
TONAJ MAXIM = 500 tone.

127
Tren interregio "Tomis Expres"
Nr. 1686 CONSTANTA - BUCURESTI NORD
Nr. 1686-1 BUCURESTI NORD - BRASOV
Nu circulă în zilele de: 25.12.2020, 01.01.2021, 02.05.2021 şi 20.06.2021.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CONSTANŢA 17.00
1.8 60 Constanţa P1 3 - - 17.03
2.1 Palas 2 - - 17.05
6.1 140 Valul lui Traian Hm. 3 - - 17.08
30 30
7.3 Basarabi 3 - - 17.11
120 Dorobanţu
30
9.0 5 - - 17.16
30
8.1 34.4 140 MEDGIDIA 2 6 - - 17.22
160 Mircea Vodă Hm.
30
10.4 4 - - 17.27
6.3 Saligny 3 - - 17.30
7.2 100 Cernavodă Pod 1 6 - - 17.36
4.8 140 Dunărea Hm. 3 - - 17.39
7.7 160 Ovidiu Hm. 3 - - 17.42
2.9 120 Ramificaţia Borcea Hm. 2 - - 17.44
4.6 Feteşti 1 4 - - 17.48
9.9 Bărăganu Hm. 4 - - 17.52
Jegălia
30 30
9.0 3 - - 17.55
Perişoru Hm.
30
6.3 2 - - 17.58
12.3 115.8 CIULNIŢA 2 7 - - 18.05
13.0 Dragoş Vodă Hm. 5 - - 18.10
18.3 Dor Mărunt Hm. 7 - - 18.17
7.9 155.0 LEHLIU 2 5 - - 18.22
160 Săruleşti
30 30
16.3 6 - - 18.28
30
11.6 Fundulea Hm. 4 - - 18.33
12.2 Brăneşti Hm. 5 - - 18.38
7.6 PASĂREA 2 5 - - 18.43
2.3 Ram. Pasarea 1 - - 18.44
30 30
3.5 PANTELIMON 1 - - 18.45
30
1.5 R. 3 Pantelimon 1 - - 18.46
Bucureşti Băneasa
30
8.0 3 - - 18.50
2.5 120 Ram. Pajura 2 - - 18.52
4.3 224.9 70 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 6 18.58 14 19.12
9.5 CHITILA 8 - - 19.20
4.1 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 19.22
30 30
3.4 140 BUFTEA 1 - - 19.23
Periş
30
13.3 6 - - 19.29
30
9.5 Crivina 4 - - 19.34
11.7 276.3 BRAZI 2 7 - - 19.41
120 P. M. Ram. Ploieşti Tj.
30 30
4.6 2 - - 19.43
90 Ploieşti Vest
30
2.9 2 - - 19.46
30 30
6.9 140 Buda 3 - - 19.49
Floreşti Prahova
30
11.7 5 - - 19.55
14.2 110 Câmpina 2 10 - - 20.05
14.3 100 Comarnic 9 - - 20.14
9.8 85 Valea Largă Hm. 8 - - 20.22
5.4 80 Sinaia 5 - - 20.27
7.6 90 Buşteni 6 - - 20.33
3.9 80 Azuga 3 - - 20.36
7.3 364.9 PREDEAL 2 9 20.45 1 20.46
10.0 50 Timişu de Sus Hm. 14 - - 21.00
10.1 50** Dârste 14 - - 21.14
6.2 391.2 100 BRAŞOV 2 9 21.23
04h 23m SUMARUL... 19 248 15
PROCENT DE FRANARE = 175.
TONAJ MAXIM = 500 tone.

128
Tren interregio "Tomis Expres"
Nr. 1688 BRASOV - BUCURESTI NORD
Nr. 1688-1 BUCURESTI NORD-CONSTANTA
Nu circulă în zilele de: 25.12.2020, 01.01.2021, 02.05.2021 şi 20.06.2021.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BRAŞOV 07.05
6.2 100 Dârste 1 8 - - 07.13
10.1 65* Timişu de Sus Hm. 1 11 - - 07.24
10.0 26.3 50 PREDEAL 2 15 07.39 1 07.40
7.3 80 Azuga 7 - - 07.47
3.9 Buşteni 3 - - 07.50
30 30
7.6 90 Sinaia 5 - - 07.55
80 Valea Largă Hm.
30
5.4 4 - - 08.00
9.8 85 Comarnic 8 - - 08.08
14.3 100 Câmpina 1 10 - - 08.18
14.2 110 Floreşti Prahova 8 - - 08.26
11.7 120 BUDA 6 - - 08.32
6.9 140 Ploieşti Vest 1 4 - - 08.36
90 P. M. Ram. Ploieşti Tj.
30 30
2.9 2 - - 08.38
30
4.6 114.9 120 BRAZI 2 - - 08.41
11.7 Crivina 5 - - 08.46
Periş
30
9.5 1 6 - - 08.52
30 30 30
13.3 140 Buftea 1 7 - - 08.59
30
3.4 P. mac. R1 Buciumeni 1 - - 09.01
4.1 CHITILA 2 - - 09.03
9.5 166.3 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 9 09.12 13 09.25
30 30
4.3 70 Ram. Pajura 5 - - 09.30
120 Bucureşti Băneasa
30
2.5 1 - - 09.32
8.0 R. 3 Pantelimon 4 - - 09.36
1.5 PANTELIMON 1 - - 09.37
30 30
3.5 Ram. Pasarea 1 - - 09.38
PASĂREA
30
2.3 1 - - 09.39
Brăneşti Hm.
30
7.6 3 6 - - 09.45
30
12.2 Fundulea Hm. 5 - - 09.50
Săruleşti
30
11.6 4 - - 09.55
30 30
16.3 236.2 160 LEHLIU 6 - - 10.01
Dor Mărunt Hm.
30
7.9 3 - - 10.04
Dragoş Vodă Hm.
30
18.3 7 - - 10.11
CIULNIŢA
30
13.0 275.5 2 7 - - 10.19
12.3 Perişoru Hm. 5 - - 10.24
Jegălia
30 30
6.3 2 - - 10.26
Bărăganu Hm.
30
9.0 3 - - 10.30
9.9 312.9 FETEŞTI 2 6 - - 10.36
4.6 120 Ramificaţia Borcea Hm. 3 - - 10.39
2.9 Ovidiu Hm. 2 - - 10.41
160 Dunărea Hm.
30 30
7.7 3 - - 10.44
Cernavodă Pod
30
4.8 1 4 - - 10.48
30
7.2 100 Saligny 6 - - 10.54
160 Mircea Vodă Hm.
30
6.3 3 - - 10.57
30
10.4 356.8 MEDGIDIA 1 5 - - 11.02
140 DOROBANŢU
30
8.1 4 - - 11.06
30
9.0 120 Basarabi 5 - - 11.11
30
7.3 140 Valul lui Traian Hm. 3 - - 11.15
6.1 Palas 3 - - 11.18
2.1 Constanţa P1 2 - - 11.20
1.8 391.2 60 CONSTANŢA 2 5 11.25
04h 20m SUMARUL... 21 246 14
PROCENT DE FRÂNARE = 175.
TONAJ MAXIM : 500 tone.

129
Nr. 1691 BUCURESTI NORD - TIMISOARA NORD
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 11.15
2.8 80 Bucureşti Nord Post 5 6 - - 11.21
3.0 Bucureştii Noi 2 5 - - 11.26
3.3 9.1 CHIAJNA 2 - - 11.28
3.1 R. 1 Chiajna 2 - - 11.30
13.3 Grădinari 2 13 - - 11.43
10.7 100 Vadu Lat Hm. 2 9 - - 11.52
9.8 Zăvestreni Hm. 7 - - 11.59
4.8 50.9 VIDELE 4 12.03 1 12.04
3.9 54.8 R. 1 VIDELE 3 - - 12.07
3.8 Ciolpani Hm. 3 - - 12.10
8.1 120 Gălăteni Hm. 5 - - 12.15
6.7 Olteni 1 5 - - 12.20
11.5 Rădoieşti Hm. 3 13 - - 12.33
8.1 80 Atârnaţi Hm. 1 11 - - 12.44
7.2 100.1 ROŞIORI NORD 2 11 12.55 2 12.57
8.2 Măldăeni Hm. 11 - - 13.08
9.1 100** Mihăeşti Hm. 7 - - 13.15
8.3 Radomireşti Hm. 7 - - 13.22
11.7 137.4 100 DRĂGĂNEŞTI OLT 11 13.33 1 13.34
10.2 Fărcaşele Hm. 2 12 - - 13.46
7.8 155.5 CARACAL 7 13.53 1 13.54
13.0 Grozăveşti Hm. 10 - - 14.04
8.6 Jianca 6 - - 14.10
8.5 100** Leu Hm. 1 7 - - 14.17
12.7 Malu Mare Hm. 10 - - 14.27
5.8 Banu Mărăcine Hm. 6 - - 14.33
5.0 208.9 CRAIOVA  5 14.38 7 14.45
5.7 Cernele 5 - - 14.50
6.4 Işalniţa 4 - - 14.54
7.6 Coţofeni Hm. 5 - - 14.59
9.6 Răcari Hm. 6 - - 15.05
6.5 244.8 FILIAŞI 1 6 15.11 1 15.12
6.7 Gura Motrului Hm. 2 11 - - 15.23
6.4 120 Butoieşti Hm. 5 - - 15.28
11.1 268.9 STREHAIA  5 13 15.41 4 15.45
2.2 271.2 STREHAIA HC. 5 15.50 1 15.51
5.7 Ciochiuţa Hm. 2 8 - - 15.59
7.0 Tâmna 8 - - 16.07
5.1 Igiroasa Hm. 2 5 - - 16.12
4.7 Prunişor Hm. 1 7 - - 16.19
6.2 80 Gârniţa Hm. 6 12 - - 16.31
3.7 303.5 BALOTA 2 6 16.37 1 16.38
4.3 50 Valea Albă Hm. 4 10 - - 16.48
4.2 Post Macazuri 4 10 - - 16.58
3.2 80 Drobeta Tr. Severin Mf. 3 - - 17.01
4.1 100 Drobeta Tr.Sev Est Hm. 4 - - 17.05
3.3 322.7 70 DROBETA TR. SEVERIN 1 5 17.10 2 17.12
8.4 100 Gura Văii Hm. 8 - - 17.20
7.8 Vârciorova Hm. 10 - - 17.30
7.8 346.7 ORŞOVA 2 12 17.42 2 17.44
5.6 70 Valea Cernei Hm. 7 - - 17.51
4.6 Topleţ Hm. 5 - - 17.56
7.2 364.2 BĂILE HERCULANE 3 11 18.07 2 18.09

130
Tren nr. 1691
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
7.2 364.2 BĂILE HERCULANE 3 11 18.07 2 18.09
1.8 70 Mehadia Noua Hm. 3 - - 18.12
2.4 Mehadia Hm. 3 - - 18.15
6.7 Iablaniţa 7 - - 18.22
6.8 65 Cruşovăţ 7 - - 18.29
Domaşnea Cornea Hm.
30
7.8 2 10 - - 18.39
6.4 50 Poarta Hm. 9 - - 18.48
5.9 Teregova Hm. 6 - - 18.54
5.1 65 Armenis 6 - - 19.00
30
6.5 Slatina Timis 2 9 - - 19.09
6.4 100 Vălişoara Hm. 5 - - 19.14
6.0 Valea Timişului Hm. 6 - - 19.20
3.4 70 Balta Sărată 3 - - 19.23
5.5 435.2 CARANSEBEŞ 4 10 19.33 1 19.34
7.2 Zăgujeni Hm. 7 - - 19.41
7.9 70** Căvăran 8 - - 19.49
6.6 70 Jena Hm. 3 9 - - 19.58
5.8 Găvojdia 3 - - 20.01
5.5 120 Tapia Hm. 6 9 - - 20.10
6.4 474.5 LUGOJ 5 20.15 2 20.17
7.6 Jabăr Hm. 6 - - 20.23
5.5 Belinţ Hm. 4 - - 20.27
4.1 100 Chizătău Hm. 3 - - 20.30
7.2 Topolovăţ 5 - - 20.35
11.2 Recaş 4 12 - - 20.47
9.9 70 Remetea Mare 9 - - 20.56
9.6 Timişoara Est 5 14 - - 21.10
3.7 533.2 85 TIMISOARA NORD 5 21.15
10h 00m SUMARUL... 78 572 28
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM = 450 tone.

131
Nr. 1692 TIMISOARA NORD - BUCURESTI NORD
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
TIMIŞOARA NORD 05.20
3.7 85 Timişoara Est 5 - - 05.25
9.6 70 Remetea Mare 5 15 - - 05.40
9.9 Recaş 9 - - 05.49
11.2 Topolovăţ 4 12 - - 06.01
7.2 Chizătău Hm. 5 - - 06.06
4.1 100 Belinţ Hm. 3 - - 06.09
5.5 Jabăr Hm. 4 - - 06.13
7.6 58.8 LUGOJ 6 06.19 1 06.20
6.4 Tapia Hm. 5 - - 06.25
5.5 120 Găvojdia 6 9 - - 06.34
5.8 Jena Hm. 3 - - 06.37
6.6 70 Căvăran 6 - - 06.43
7.9 120* Zăgujeni Hm. 3 10 - - 06.53
7.2 98.1 CARANSEBEŞ 8 07.01 1 07.02
5.5 70 Balta Sărată 6 - - 07.08
3.4 Valea Timişului Hm. 3 - - 07.11
6.0 Vălişoara Hm. 4 10 - - 07.21
6.4 100 Slatina Timis 5 - - 07.26
30
6.5 Armenis 2 9 - - 07.35
5.1 65 Teregova Hm. 6 - - 07.41
5.9 Poarta Hm. 6 - - 07.47
6.4 50 Domaşnea Cornea Hm. 9 - - 07.56
Cruşovăţ
30
7.8 2 11 - - 08.07
6.8 65 Iablaniţa 7 - - 08.14
6.7 Mehadia Hm. 7 - - 08.21
2.4 Mehadia Noua Hm. 3 - - 08.24
1.8 169.0 BĂILE HERCULANE 3 08.27 1 08.28
7.2 Topleţ Hm. 3 10 - - 08.38
4.6 70 Valea Cernei Hm. 5 - - 08.43
5.6 186.5 ORŞOVA 7 08.50 1 08.51
7.8 Vârciorova Hm. 2 12 - - 09.03
7.8 Gura Văii Hm. 10 - - 09.13
8.4 210.6 100 DROBETA TR. SEVERIN 7 09.20 8 09.28
3.3 70 Drobeta Tr.Sev Est Hm. 4 - - 09.32
4.1 100 Drobeta Tr. Severin Mf. 3 - - 09.35
3.2 80 Post Macazuri 2 5 - - 09.40
4.2 50 Valea Albă Hm. 4 10 - - 09.50
4.3 229.7 BALOTA 4 10 10.00 1 10.01
3.7 80 Gârniţa Hm. 2 6 - - 10.07
6.2 Prunişor Hm. 6 12 - - 10.19
4.7 244.3 IGIROASA HM.  1 8 10.27 4 10.31
5.1 Tâmna 2 6 - - 10.37
7.0 Ciochiuţa Hm. 7 - - 10.44
30 30
5.7 262.1 STREHAIA HC. 5 10.49  10.50
2.2 264.3 STREHAIA 2 4 - - 10.54
11.1 Butoieşti Hm. 3 12 - - 11.06
6.4 120 Gura Motrului Hm. 2 6 - - 11.12
6.7 288.5 FILIAŞI 5 11.17 1 11.18
6.5 Răcari Hm. 5 - - 11.23
9.6 Coţofeni Hm. 1 6 - - 11.29
7.6 Işalniţa 5 - - 11.34
6.4 Cernele 4 - - 11.38
5.7 324.3 CRAIOVA 6 11.44 6 11.50

132
Tren nr. 1692
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
5.7 324.3 120 CRAIOVA 6 11.44 6 11.50
5.0 Banu Mărăcine Hm. 5 - - 11.55
5.8 Malu Mare Hm. 2 5 - - 12.00
12.7 Leu Hm. 8 - - 12.08
8.5 120* Jianca 1 7 - - 12.15
8.6 Grozăveşti Hm. 1 7 - - 12.22
13.0 377.8 CARACAL 9 12.31 1 12.32
7.8 Fărcaşele Hm. 6 - - 12.38
10.2 395.8 100 DRĂGĂNEŞTI OLT 4 14 12.52 1 12.53
11.7 Radomireşti Hm. 11 - - 13.04
8.3 Mihăeşti Hm. 7 - - 13.11
9.1 120* Măldăeni Hm. 1 7 - - 13.18
8.2 433.2 ROŞIORI NORD  3 10 13.28 2 13.30
7.2 Atârnaţi Hm. 1 8 - - 13.38
8.1 80 Rădoieşti Hm. 7 - - 13.45
11.5 Olteni 2 11 - - 13.56
6.7 Gălăteni Hm. 3 8 - - 14.04
8.1 120 Ciolpani Hm. 6 - - 14.10
3.8 478.5 R. 1 VIDELE 3 - - 14.13
3.9 482.4 VIDELE 3 14.16 1 14.17
4.8 Zăvestreni Hm. 1 5 - - 14.22
9.8 Vadu Lat Hm. 2 8 - - 14.30
10.7 100 Grădinari 2 9 - - 14.39
13.3 R. 1 Chiajna 10 - - 14.49
3.1 524.2 CHIAJNA 2 4 - - 14.53
3.3 Bucureştii Noi 2 - - 14.55
Bucureşti Nord Post 5
30 30
3.0 3 5 - - 15.00
2.8 533.2 80 BUCUREŞTI NORD GR.A
30
5 15.06
30 30
09h 46m SUMARUL... 89 556 29
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM = 450 tone.

Pe distanta Timisoara Nord - Drobeta Turnu Severin circula cu locomotiva electria la roata în stare
inactiva, fara zilele de 25.12.2020, 01.01.2021, 02.05.2021 si 20.06.2021.
În zilele de 25.12.2020, 01.01.2021, 02.05.2021 si 20.06.2021 circula cu locomotiva electria la roata
în stare inactiva pe distanta Timisoara Nord - Bucureşti Nord

133
Nr. 1693 BUCURESTI NORD - TIMISOARA NORD
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 15.45
Bucureşti Nord Post 5
30 30
2.8 80 5 - - 15.50
Bucureştii Noi
30
3.0 2 5 - - 15.56
3.3 9.1 CHIAJNA 2 - - 15.58
3.1 R. 1 Chiajna 2 - - 16.00
13.3 Grădinari 2 13 - - 16.13
10.7 100 Vadu Lat Hm. 2 9 - - 16.22
9.8 Zăvestreni Hm. 7 - - 16.29
4.8 50.9 VIDELE 4 16.33 2 16.35
3.9 54.8 R. 1 VIDELE 3 - - 16.38
3.8 Ciolpani Hm. 3 - - 16.41
8.1 120 Gălăteni Hm. 5 - - 16.46
6.7 Olteni 1 5 - - 16.51
11.5 Rădoieşti Hm. 3 13 - - 17.04
8.1 80 Atârnaţi Hm. 1 11 - - 17.15
7.2 100.1 ROŞIORI NORD 2 11 17.26 2 17.28
8.2 Măldăeni Hm. 11 - - 17.39
9.1 100** Mihăeşti Hm. 7 - - 17.46
8.3 Radomireşti Hm. 7 - - 17.53
11.7 100 Drăgăneşti Olt 11 - - 18.04
10.2 Fărcaşele Hm. 2 11 - - 18.15
7.8 155.5 CARACAL 7 18.22 2 18.24
13.0 Grozăveşti Hm. 10 - - 18.34
8.6 Jianca 6 - - 18.40
8.5 100** Leu Hm. 1 7 - - 18.47
12.7 Malu Mare Hm. 10 - - 18.57
5.8 Banu Mărăcine Hm. 6 - - 19.03
5.0 208.9 CRAIOVA  5 19.08 8 19.16
5.7 Cernele 5 - - 19.21
6.4 Işalniţa 4 - - 19.25
7.6 Coţofeni Hm. 5 - - 19.30
9.6 Răcari Hm. 6 - - 19.36
6.5 244.8 FILIAŞI 1 6 19.42 1 19.43
6.7 Gura Motrului Hm. 2 11 - - 19.54
6.4 120 Butoieşti Hm. 5 - - 19.59
11.1 Strehaia 5 12 - - 20.11
2.2 271.2 STREHAIA HC. 4 20.15 1 20.16
5.7 Ciochiuţa Hm. 2 8 - - 20.24
7.0 Tâmna 8 - - 20.32
5.1 Igiroasa Hm. 2 5 - - 20.37
4.7 Prunişor Hm. 1 7 - - 20.44
6.2 80 Gârniţa Hm. 6 12 - - 20.56
3.7 303.5 BALOTA 2 6 21.02 1 21.03
4.3 50 Valea Albă Hm. 4 10 - - 21.13
4.2 Post Macazuri 4 10 - - 21.23
3.2 80 Drobeta Tr. Severin Mf. 3 - - 21.26
4.1 100 Drobeta Tr.Sev Est Hm. 4 - - 21.30
3.3 322.7 70 DROBETA TR. SEVERIN 1 5 21.35 2 21.37
8.4 100 Gura Văii Hm. 8 - - 21.45
7.8 Vârciorova Hm. 10 - - 21.55
7.8 346.7 ORŞOVA 2 12 22.07 1 22.08
5.6 70 Valea Cernei Hm. 7 - - 22.15
4.6 Topleţ Hm. 5 - - 22.20
7.2 364.2 BĂILE HERCULANE 3 11 22.31 1 22.32

134
Tren nr. 1693
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
7.2 364.2 BĂILE HERCULANE 3 11 22.31 1 22.32
1.8 70 Mehadia Noua Hm. 3 - - 22.35
2.4 Mehadia Hm. 3 - - 22.38
6.7 Iablaniţa 7 - - 22.45
6.8 65 Cruşovăţ 7 - - 22.52
Domaşnea Cornea Hm.
30
7.8 2 10 - - 23.02
6.4 50 Poarta Hm. 9 - - 23.11
5.9 Teregova Hm. 6 - - 23.17
5.1 65 Armenis 6 - - 23.23
6.5 413.8 SLATINA TIMIS  230 10 23.33 4 23.37
6.4 100 Vălişoara Hm. 6 - - 23.43
6.0 Valea Timişului Hm. 6 - - 23.49
3.4 70 Balta Sărată 4 - - 23.53
5.5 435.2 CARANSEBEŞ 4 10 00.03 1 00.04
7.2 Zăgujeni Hm. 7 - - 00.11
7.9 70** Căvăran 8 - - 00.19
6.6 70 Jena Hm. 3 9 - - 00.28
5.8 Găvojdia 3 - - 00.31
5.5 120 Tapia Hm. 6 9 - - 00.40
6.4 474.5 LUGOJ 5 00.45 1 00.46
7.6 Jabăr Hm. 6 - - 00.52
5.5 Belinţ Hm. 4 - - 00.56
4.1 100 Chizătău Hm. 3 - - 00.59
7.2 Topolovăţ 5 - - 01.04
11.2 Recaş 4 12 - - 01.16
9.9 70 Remetea Mare 9 - - 01.25
9.6 Timişoara Est 5 14 - - 01.39
3.7 533.2 85 TIMISOARA NORD 5 01.44
09h 59m SUMARUL... 78 572 27
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM = 450 tone.

135
Nr. 1720 SIBIU - PODU OLT - PIATRA OLT
Nr. 1720-1 PIATRA OLT - CRAIOVA
Nu circula în zilele de sâmbătă şi sărbători legale.
Nu circula in perioada inchiderilor de linie.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
SIBIU 06.35
4.6 4.6 SIBIU GR.ŞELIMBĂR HM. 2 7 - - 06.42
1.6 100 Ram. Cisnădie 2 - - 06.44
11.6 17.8 TĂLMACIU HM. 4 17 07.01 1 07.02
4.3 22.1 70 PODU OLT 2 8 07.10 1 07.11
3.0 25.1 TURNU ROŞU HC. 4 07.15 1 07.16
6.4 50 Valea Mărului Hm. 3 13 - - 07.29
15.2 46.6 CÂINENI 1 29 07.58 1 07.59
11.7 65 Cornet Hm. 17 - - 08.16
9.3 67.7 LOTRU 13 08.29 1 08.30
3.9 50 Cozia Hm. 1 7 - - 08.37
7.7 79.3 PĂUŞA H. 8 08.45 1 08.46
4.1 83.3 CĂLIMĂNEŞTI 5 08.51 1 08.52
6.1 80 Dăeşti Hm. 6 - - 08.58
5.1 Bujoreni Vâlcea Hm. 5 - - 09.03
3.0 Ram. Rm. Vâlcea Est 3 - - 09.06
2.0 99.6 RÂMNICU VÂLCEA 3 09.09 1 09.10
5.8 Râureni 5 - - 09.15
5.6 Govora 5 - - 09.20
8.2 119.2 BĂBENI  2 15 09.35 1 09.36
9.6 120 Ioneşti Hm. 7 - - 09.43
6.4 Fişcălia Hm. 5 - - 09.48
7.0 Zăvideni Hm. 5 - - 09.53
10.3 152.4 DRĂGĂŞANI 1 8 10.01 1 10.02
6.6 100 Zlătărei Hm. 5 - - 10.07
5.3 120 Strejeşti 3 - - 10.10
11.6 Arceşti Hm. 9 - - 10.19
7.8 Ram. Triaj 6 - - 10.25
2.5 186.2 100 PIATRA OLT 3 6 10.31 5 10.36
BRĂNEŢ H.
30 30
7.7 193.9 6 10.42  10.43
5.2 199.0 BALŞ 6 10.49 1 10.50
9.5 80 Robăneşti Hm. 1 10 - - 11.00
6.6 Pieleşti Hm. 6 - - 11.06
11.5 Plaiu Vulcăneşti Hm. 9 - - 11.15
1.9 228.5 90 BORDEI HC. (901) 3 11.18 1 11.19
1.7 230.2 CRAIOVA 4 11.23
30 30
04h 48m SUMARUL... 20 270 17
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

136
Nr. 12720 SIBIU - PODU OLT - PIATRA OLT
Nr. 12720-1 PIATRA OLT - CRAIOVA
Varianta trenului 1720 în perioada închiderilor de linie.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
SIBIU 05.33
4.6 Sibiu Gr.Şelimbăr Hm. 2 7 - - 05.40
1.6 100 Ram. Cisnădie 2 - - 05.42
11.6 17.8 TĂLMACIU HM. 4 17 05.59 1 06.00
4.3 22.1 70 PODU OLT 2 9 06.09 3 06.12
3.0 25.1 TURNU ROŞU HC. 5 06.17 1 06.18
6.4 50 Valea Mărului Hm. 3 14 - - 06.32
15.2 46.6 CÂINENI 1 30 07.02 1 07.03
11.7 65 Cornet Hm. 13 - - 07.16
9.3 67.7 LOTRU 12 07.28 1 07.29
3.9 50 Cozia Hm. 1 6 - - 07.35
7.7 79.3 PĂUŞA H. 7 07.42 1 07.43
4.1 83.3 CĂLIMĂNEŞTI 4 07.47 1 07.48
6.1 80 Dăeşti Hm. 6 - - 07.54
5.1 Bujoreni Vâlcea Hm. 5 - - 07.59
3.0 Ram. Rm. Vâlcea Est 3 - - 08.02
2.0 99.6 RÂMNICU VÂLCEA 2 08.04 2 08.06
5.8 Râureni 4 - - 08.10
5.6 Govora 5 - - 08.15
8.2 119.2 BĂBENI  2 15 08.30 1 08.31
9.6 120 Ioneşti Hm. 7 - - 08.38
6.4 Fişcălia Hm. 5 - - 08.43
7.0 Zăvideni Hm. 5 - - 08.48
10.3 152.4 DRĂGĂŞANI 1 8 08.56 2 08.58
6.6 159.0 100 ZLĂTĂREI HM.  7 09.05 8 09.13
5.3 120 Strejeşti 4 - - 09.17
11.6 Arceşti Hm. 9 - - 09.26
7.8 Ram. Triaj 6 - - 09.32
2.5 186.2 100 PIATRA OLT 3 6 09.38 5 09.43
BRĂNEŢ H.
30 30
7.7 193.9 6 09.49  09.50
5.2 199.0 BALŞ 6 09.56 1 09.57
9.5 80 Robăneşti Hm. 1 10 - - 10.07
6.6 Pieleşti Hm. 6 - - 10.13
11.5 Plaiu Vulcăneşti Hm. 9 - - 10.22
1.9 228.5 90 BORDEI HC. (901) 3 10.25 1 10.26
1.7 230.2 CRAIOVA 4 10.30
30 30
04h 57m SUMARUL... 20 267 29
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

Încrucisarile si trecerile înainte se stabilesc de operatorii RC în functie de rangul trenului si de


circulatia de fapt.

137
Nr. 1721-2 CRAIOVA - PIATRA OLT
Nr. 1721 PIATRA OLT - PODU OLT - SIBIU
Nu circula în zilele de sâmbătă şi sărbători legale.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CRAIOVA 15.20
1.7 Bordei hc. (901) 3 15.23 1 15.24
1.9 90 Plaiu Vulcăneşti Hm. 3 - - 15.27
30 30
4.7 Cârcea h. 4 15.31  15.32
6.8 Pieleşti Hm. 6 - - 15.38
Toporaş h.
30 30
2.3 17.3 2 15.40  15.41
4.3 80 Robăneşti Hm. 4 - - 15.45
30 30
5.7 27.4 Spineni h. 6 15.51  15.52
3.8 31.2 BALŞ 2 7 15.59 1 16.00
30 30
1.8 Canton 217 h. 2 16.02  16.03
Brăneţ h.
30 30
3.4 4 16.07  16.08
7.7 44.0 100 PIATRA OLT 8 16.16 4 16.20
2.5 Ram. Triaj 3 - - 16.23
7.8 Arceşti Hm. 6 - - 16.29
11.6 Strejeşti 9 - - 16.38
5.3 120 Zlătărei Hm. 3 - - 16.41
6.6 77.8 100 DRĂGĂŞANI 1 7 16.48 8 16.56
10.3 Zăvideni Hm. 7 - - 17.03
7.0 Fişcălia Hm. 7 - - 17.10
6.4 Ioneşti Hm. 5 - - 17.15
9.6 111.0 120 BĂBENI  3 10 17.25 1 17.26
8.2 Govora 13 - - 17.39
5.6 Râureni 5 - - 17.44
5.8 130.7 RÂMNICU VÂLCEA 4 17.48 1 17.49
2.0 Ram. Rm. Vâlcea Est 3 - - 17.52
3.0 Bujoreni Vâlcea Hm. 2 5 - - 17.57
5.1 80 Dăeşti Hm. 4 - - 18.01
6.1 146.9 CĂLIMĂNEŞTI 6 18.07 1 18.08
4.1 151.0 PĂUŞA H. 5 18.13 1 18.14
7.7 Cozia Hm. 2 9 - - 18.23
3.9 162.5 50 LOTRU 1 6 18.29 11 18.40
9.3 65 Cornet Hm. 12 - - 18.52
11.7 183.6 CÂINENI 13 19.05 1 19.06
15.2 50 Valea Mărului Hm. 1 29 - - 19.35
TURNU ROŞU HC.
30 30
6.4 205.2 3 13 19.48  19.49
3.0 208.1 70 PODU OLT 5 19.54 1 19.55
4.3 212.4 TĂLMACIU HM. 1 7 20.02 1 20.03
13.2 225.6 SIBIU GR.ŞELIMBĂR HM. 14 - - 20.17
4.6 230.2 100 SIBIU 2 7 20.24
05h 04m SUMARUL... 18 269 35
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

Statia Lotru ataseaza automotor de la tr. 2482 cu exceptia zilelor zilele de 6, 7, sarbatori legale si în
perioadele: 23.12.2020 - 10.01.2021, 30.01.2021 - 07.02.2021, 03.04.2021 - 11.04.2021,
30.04.2021 - 09.05.2021 şi 19.06.2021 - 12.09.2021.
Trenul opreste 30 secunde la Km 211+850 între Branet h. - Piatra Olt,
pentru urcarea-coborârea personalului ce deserveste bariera.
Avizarea prin " Ordin de circulatie" se va face de catre IDM din st. Bals.

138
Nr. 1722 SIBIU - RÂMNICU VÂLCEA - CARACAL
Nu circulă în zilele de: 25.12.2020, 01.01.2021, 02.05.2021 şi 20.06.2021.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
SIBIU 02.20
4.6 Sibiu Gr.Şelimbăr Hm. 2 7 - - 02.27
1.6 100 Ram. Cisnădie 2 - - 02.29
11.6 17.8 TĂLMACIU HM. 4 17 02.46 1 02.47
4.3 22.1 70 PODU OLT 2 8 - - 02.55
TURNU ROŞU HC.
30 30
3.0 25.1 4 02.59  03.00
6.4 50 Valea Mărului Hm. 3 13 - - 03.13
15.2 46.6 CÂINENI 1 30 03.43 7 03.50
11.7 65 Cornet Hm. 17 - - 04.07
9.3 Lotru 12 - - 04.19
3.9 50 Cozia Hm. 1 6 - - 04.25
7.7 79.3 PĂUŞA H. 7 04.32 1 04.33
4.1 83.3 CĂLIMĂNEŞTI 4 04.37 1 04.38
6.1 80 Dăeşti Hm. 6 - - 04.44
5.1 Bujoreni Vâlcea Hm. 5 - - 04.49
3.0 Ram. Rm. Vâlcea Est 3 - - 04.52
2.0 99.6 RÂMNICU VÂLCEA 2 04.54 6 05.00
5.8 Râureni 4 - - 05.04
5.6 Govora 5 - - 05.09
8.2 119.2 BĂBENI  2 15 05.24 1 05.25
9.6 120 Ioneşti Hm. 7 - - 05.32
6.4 Fişcălia Hm. 5 - - 05.37
7.0 Zăvideni Hm. 5 - - 05.42
10.3 152.4 DRĂGĂŞANI 1 8 05.50 1 05.51
6.6 100 Zlătărei Hm. 5 - - 05.56
5.3 120 Strejeşti 3 - - 05.59
11.6 Arceşti Hm. 9 - - 06.08
7.8 Ram. Triaj 6 - - 06.14
2.5 186.2 PIATRA OLT 3 6 06.20 2 06.22
14.2 100 Vlăduleni 2 13 - - 06.35
10.8 Romula Hm. 1 14 - - 06.49
7.5 218.7 CARACAL 1 7 06.56
30 30
04h 36m SUMARUL... 23 255 20
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

139
Nr. 1723 CARACAL - RÂMNICU VÂLCEA - SIBIU
Nu circulă în zilele de: 25.12.2020, 01.01.2021, 02.05.2021 şi 20.06.2021.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CARACAL 18.27
7.5 Romula Hm. 1 8 18.35 1 18.36
Fălcoiu h.
30 30
7.0 7 18.43  18.44
3.8 Vlăduleni 1 4 18.48 1 18.49
100 Şopârliţa h.
30 30
2.8 3 18.52  18.53
11.4 32.5 PIATRA OLT 2 13 19.06 4 19.10
2.5 Ram. Triaj 3 - - 19.13
7.8 Arceşti Hm. 6 - - 19.19
11.6 Strejeşti 8 - - 19.27
5.3 120 Zlătărei Hm. 3 - - 19.30
6.6 66.3 100 DRĂGĂŞANI 1 7 19.37 1 19.38
10.3 Zăvideni Hm. 7 - - 19.45
7.0 Fişcălia Hm. 6 - - 19.51
6.4 Ioneşti Hm. 5 - - 19.56
9.6 99.5 120 BĂBENI  3 10 20.06 1 20.07
8.2 Govora 13 - - 20.20
5.6 Râureni 6 - - 20.26
5.8 119.1 RÂMNICU VÂLCEA 4 20.30 2 20.32
30 30
2.0 Ram. Rm. Vâlcea Est 2 - - 20.34
30
3.0 Bujoreni Vâlcea Hm. 2 4 - - 20.39
5.1 80 Dăeşti Hm. 4 - - 20.43
6.1 135.3 CĂLIMĂNEŞTI 6 20.49 1 20.50
PĂUŞA H.
30 30
4.1 139.4 4 20.54  20.55
7.7 Cozia Hm. 2 9 - - 21.04
3.9 151.0 50 LOTRU 1 6 21.10 1 21.11
9.3 65 Cornet Hm. 12 - - 21.23
11.7 172.0 CÂINENI 17 21.40 1 21.41
15.2 50 Valea Mărului Hm. 1 29 - - 22.10
TURNU ROŞU HC.
30 30
6.4 193.6 3 11 22.21  22.22
3.0 196.6 70 PODU OLT 4 22.26 1 22.27
4.3 TĂLMACIU HM. 6 22.33 1 22.34
13.2 214.1 SIBIU GR.ŞELIMBĂR HM. 14 - - 22.48
4.6 218.7 100 SIBIU 2 6 22.54
04h 27m SUMARUL... 19 250 17
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

140
Nr. 1724 SIBIU - PODU OLT - PIATRA OLT
Nr. 1724-1 PIATRA OLT - CRAIOVA
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
SIBIU 15.46
4.6 Sibiu Gr.Şelimbăr Hm. 2 7 - - 15.53
1.6 100 Ram. Cisnădie 2 - - 15.55
11.6 17.8 TĂLMACIU HM. 4 17 16.12 1 16.13
4.3 22.1 70 PODU OLT 2 8 16.21 1 16.22
3.0 25.1 TURNU ROŞU HC. 5 16.27 1 16.28
6.4 50 Valea Mărului Hm. 3 14 - - 16.42
15.2 Câineni 1 30 - - 17.12
11.7 65 Cornet Hm. 13 - - 17.25
9.3 Lotru 12 - - 17.37
3.9 50 Cozia Hm. 1 7 - - 17.44
7.7 79.3 PĂUŞA H. 8 17.52 1 17.53
4.1 83.3 CĂLIMĂNEŞTI 5 17.58 1 17.59
6.1 80 Dăeşti Hm. 6 - - 18.05
5.1 Bujoreni Vâlcea Hm. 5 - - 18.10
3.0 Ram. Rm. Vâlcea Est 3 - - 18.13
2.0 99.6 RÂMNICU VÂLCEA 3 18.16 4 18.20
5.8 Râureni 4 - - 18.24
5.6 Govora 5 - - 18.29
8.2 119.2 BĂBENI  2 15 18.44 1 18.45
9.6 120 Ioneşti Hm. 7 - - 18.52
6.4 Fişcălia Hm. 5 - - 18.57
7.0 Zăvideni Hm. 5 - - 19.02
10.3 152.4 DRĂGĂŞANI 1 8 19.10 2 19.12
6.6 100 Zlătărei Hm. 5 - - 19.17
5.3 164.3 120 STREJEŞTI  5 19.22 7 19.29
11.6 Arceşti Hm. 9 - - 19.38
30 30
7.8 100 Ram. Triaj 5 - - 19.43
30
2.5 186.2 PIATRA OLT 3 5 19.49 4 19.53
12.8 199.0 BALŞ 11 20.04 1 20.05
9.5 80 Robăneşti Hm. 1 10 - - 20.15
6.6 Pieleşti Hm. 6 - - 20.21
11.5 Plaiu Vulcăneşti Hm. 9 - - 20.30
3.6 230.2 90 CRAIOVA 4 20.34
04h 48m SUMARUL... 20 264 24
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

141
Nr. 1725-2 CRAIOVA - PIATRA OLT
Nr. 1725 PIATRA OLT - PODU OLT - SIBIU
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CRAIOVA 07.45
1.7 1.7 BORDEI HC. (901) 3 07.48 1 07.49
1.9 90 Plaiu Vulcăneşti Hm. 3 - - 07.52
30 30
4.7 Cârcea h. 5 07.57  07.58
6.8 Pieleşti Hm. 6 08.04 1 08.05
Toporaş h.
30 30
2.3 3 08.08  08.09
4.3 80 Robăneşti Hm. 5 08.14 1 08.15
30 30
5.7 Spineni h. 6 08.21  08.22
3.8 31.2 BALŞ 2 7 08.29 1 08.30
Brăneţ h.
30 30
5.2 5 08.35  08.36
7.7 44.0 PIATRA OLT 8 08.44 6 08.50
2.5 100 Ram. Triaj 3 - - 08.53
7.8 Arceşti Hm. 6 - - 08.59
11.6 Strejeşti 9 - - 09.08
5.3 120 Zlătărei Hm. 3 - - 09.11
6.6 77.8 100 DRĂGĂŞANI 1 7 09.18 1 09.19
10.3 Zăvideni Hm. 7 - - 09.26
7.0 Fişcălia Hm. 6 - - 09.32
6.4 101.4 IONEŞTI HM.  6 09.38 8 09.46
9.6 111.0 120 BĂBENI  3 11 09.57 1 09.58
8.2 Govora 14 - - 10.12
5.6 Râureni 5 - - 10.17
5.8 130.7 RÂMNICU VÂLCEA 5 10.22 2 10.24
2.0 Ram. Rm. Vâlcea Est 3 - - 10.27
3.0 Bujoreni Vâlcea Hm. 2 5 - - 10.32
5.1 80 Dăeşti Hm. 4 - - 10.36
6.1 146.9 CĂLIMĂNEŞTI 6 10.42 1 10.43
4.1 151.0 PĂUŞA H. 5 10.48 2 10.50
7.7 Cozia Hm. 2 9 - - 10.59
3.9 50 Lotru 1 6 - - 11.05
9.3 65 Cornet Hm. 11 - - 11.16
11.7 Câineni 13 - - 11.29
15.2 50 Valea Mărului Hm. 1 30 - - 11.59
6.4 205.2 TURNU ROŞU HC. 3 15 12.14 1 12.15
3.0 208.1 70 PODU OLT 5 12.20 2 12.22
4.3 212.4 TĂLMACIU HM. 7 12.29 1 12.30
13.2 225.6 SIBIU GR.ŞELIMBĂR HM. 14 - - 12.44
4.6 230.2 100 SIBIU 2 6 12.50
05h 05m SUMARUL... 17 274 31
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

142
Nr. 1731-2 BRASOV - PLOIESTI VEST - PLOIESTI SUD
Nr. 1731 PLOIESTI SUD - BUZAU - GALATI
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BRAŞOV 17.15
6.2 100 Dârste 1 9 - - 17.24
10.1 65* Timişu de Sus Hm. 1 11 - - 17.35
10.0 26.3 50 PREDEAL 2 16 17.51 2 17.53
7.3 33.6 80 AZUGA 9 18.02 1 18.03
3.9 37.5 BUŞTENI 6 18.09 1 18.10
7.6 45.1 90 SINAIA 9 18.19 2 18.21
5.4 80 Valea Largă Hm. 6 - - 18.27
9.8 85 Comarnic 8 - - 18.35
14.3 74.5 95 CÂMPINA 2 12 18.47 1 18.48
14.2 110 Floreşti Prahova 9 - - 18.57
11.7 115 BUDA 7 - - 19.04
6.9 107.4 120 PLOIEŞTI VEST 5 19.09 2 19.11
3.0 110.4 70 PLOIEŞTI SUD 1 6 19.17 2 19.19
4.3 PLOIEŞTI EST 1 5 - - 19.24
6.8 121.4 VALEA CALUGAREASCA HM 2 8 - - 19.32
5.6 Cricov Hm. 5 - - 19.37
9.5 Inoteşti Hm. 8 - - 19.45
7.4 143.9 80 MIZIL 7 19.52 1 19.53
7.6 Săhăteni Hm. 3 10 - - 20.03
12.0 Ulmeni 10 - - 20.13
12.9 Buzău Ram. Gr. A 3 13 - - 20.26
2.5 178.8 BUZĂU 3 20.29 3 20.32
4.4 Buzău Sud 5 - - 20.37
15.5 80* Cilibia Hm. 13 - - 20.50
10.6 209.3 C.A.ROSETTI HM.  9 20.59 5 21.04
10.0 219.3 FĂUREI 3 13 21.17 1 21.18
2.1 Făurei Ram.Deduleşti 2 - - 21.20
8.3 Deduleşti Hm. 2 7 - - 21.27
6.9 236.5 IANCA HC. 6 21.33 1 21.34
3.3 Plopu 3 - - 21.37
8.4 Urleasca Hm. 6 - - 21.43
8.9 Traian Sat Hm. 6 - - 21.49
12.1 100 Lacu Sărat 8 - - 21.57
9.7 278.9 BRĂILA 2 9 22.06 2 22.08
6.8 Baldovineşti Hm. 5 - - 22.13
5.5 Vădeni Hm. 4 - - 22.17
5.5 Barboşi Ram.Port 4 - - 22.21
0.6 Barboşi Ram.Siret 1 - - 22.22
1.1 298.4 BARBOŞI 1 3 22.25 1 22.26
5.2 80 Fileşti Hm. 1 6 - - 22.32
2.1 Ramificaţia C.S.G. 2 - - 22.34
2.6 Ramificaţia Tunel 5 - - 22.39
2.2 310.5 50 GALAŢI 2 6 22.45
05h 30m SUMARUL... 27 305 25
PROCENT DE FRÂNARE = 110
TONAJ MAXIM = 500 tone.

143
Nr. 1732 GALATI - BUZAU - PLOIESTI SUD
Nr. 1732-1 PLOIESTI SUD - BRASOV
Pe distanta Faurei - Buzau circula pe firul 1 banalizat.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
GALAŢI 06.40
2.2 50 Ramificaţia Tunel 4 - - 06.44
2.6 Ramificaţia C.S.G. 4 - - 06.48
2.1 80 Fileşti Hm. 2 4 - - 06.52
5.2 12.1 BARBOŞI 1 6 06.58 1 06.59
7.3 Vădeni Hm. 5 - - 07.04
5.5 Baldovineşti Hm. 4 - - 07.08
6.8 31.6 BRĂILA 1 6 07.14 2 07.16
9.7 Lacu Sărat 7 - - 07.23
12.1 Traian Sat Hm. 8 - - 07.31
8.9 100 Urleasca Hm. 6 - - 07.37
8.4 Plopu 6 - - 07.43
3.3 74.0 IANCA HC. 3 07.46 1 07.47
6.9 Deduleşti Hm. 2 7 - - 07.54
8.3 Făurei Ram.Deduleşti 6 - - 08.00
2.1 91.2 FĂUREI 2 4 08.04 2 08.06
10.0 101.2 C.A.ROSETTI HM.  10 08.16 5 08.21
10.6 80# Cilibia Hm. 10 - - 08.31
15.5 Buzău Sud 13 - - 08.44
4.4 131.6 BUZĂU 3 8 08.52 2 08.54
2.5 Buzău Ram. Gr. A 3 - - 08.57
12.9 Ulmeni 10 - - 09.07
12.0 Săhăteni Hm. 3 13 - - 09.20
7.6 166.5 MIZIL 7 09.27 1 09.28
7.4 80 Inoteşti Hm. 7 - - 09.35
9.5 Cricov Hm. 8 - - 09.43
5.6 189.0 VALEA CALUGAREASCA HM 3 8 - - 09.51
6.8 PLOIEŞTI EST 1 7 - - 09.58
4.3 200.1 PLOIEŞTI SUD 2 6 10.04 2 10.06
3.0 203.1 70 PLOIEŞTI VEST 6 10.12 2 10.14
6.9 120 BUDA 5 - - 10.19
11.7 Floreşti Prahova 6 - - 10.25
14.2 236.0 110 CÂMPINA 2 11 10.36 1 10.37
14.3 100 Comarnic 11 - - 10.48
9.8 85 Valea Largă Hm. 8 - - 10.56
5.4 265.4 80 SINAIA 5 11.01 2 11.03
7.6 272.9 90 BUŞTENI 8 11.11 1 11.12
3.9 276.9 80 AZUGA 5 11.17 1 11.18
7.3 284.2 PREDEAL 2 10 11.28 2 11.30
10.0 50 Timişu de Sus Hm. 14 - - 11.44
10.1 50** Dârste 14 - - 11.58
6.2 310.5 95 BRAŞOV 2 10 12.08
05h 28m SUMARUL... 26 303 25
PROCENT DE FRÂNARE = 110
TONAJ MAXIM: 500 tone.
# -Trasa trenului este proiectata pe firul 1 banalizat. (La circulatia pe firul 2, Vmax.=30 Km/h.)

144
Nr. 1733 TIMISOARA NORD - ARAD - ORADEA - BAIA MARE
Circulă în zilele de 5, 6 şi 7.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
TIMISOARA NORD 16.01
6.9 Ronaţ Triaj Gr. D 7 - - 16.08
6.3 13.2 SÂNANDREI HM. 4 - - 16.12
7.2 Băile Calacea 5 - - 16.17
5.9 Orţişoara 4 - - 16.21
6.2 Vinga Hm. 4 - - 16.25
Şag Hm.
30
7.5 5 11 - - 16.36
5.5 Valea Viilor Hm. 4 - - 16.40
5.5 51.1 ARADU NOU 5 16.45 1 16.46
2.7 100 Ram. Glogovăţ 3 - - 16.49
3.5 57.3 ARAD 4 16.53 7 17.00
6.5 Utvinişu Nou 9 - - 17.09
16.9 80.7 SÂNTANA 1 14 17.23 2 17.25
11.7 Şimand Hm. 10 - - 17.35
7.4 Nădab 5 - - 17.40
4.9 104.7 CHIŞINEU CRIŞ 4 17.44 1 17.45
8.0 Zerind Hm. 6 - - 17.51
30
15.7 128.5 CIUMEGHIU HM. 5 17 18.08 1 18.09
10.2 138.7 SALONTA 1 15 18.24 1 18.25
12.5 50 Cefa Hm. 16 - - 18.41
10.4 Leş Bihor Hm. 13 - - 18.54
10.7 70 Oradea Vest Hm. 10 - - 19.04
5.5 177.8 100 ORADEA 1 6 19.10 11 19.21
5.7 183.5 80* Episcopia Bihor 8 - - 19.29
8.4 Biharia Hm. 7 - - 19.36
19.6 Diosig Hm. 2 18 - - 19.54
9.7 Ram. Târguşor Bihor 9 - - 20.03
0.8 222.0 SĂCUIENI BIHOR 1 2 20.05 1 20.06
9.4 100 Şilindru Hm. 7 - - 20.13
12.2 243.6 VALEA LUI MIHAI 9 20.22 1 20.23
19.3 Sanislău Hm. 13 - - 20.36
11.9 274.8 CAREI 9 20.45 1 20.46
16.5 Gen. Gh. Avramescu Hm. 2 14 - - 21.00
16.4 80 Satu Mare Sud 13 - - 21.13
3.1 310.9 SATU MARE 3 21.16 4 21.20
6.2 100 Botiz Hm. 5 - - 21.25
30 30
5.0 322.1 ODOREU H. 3 21.28  21.29
10.0 332.1 MEDIEŞU AURIT HM. 1 8 21.37 1 21.38
5.1 337.2 APA HM. 8 21.46 1 21.47
8.5 345.8 SEINI 12 21.59 1 22.00
14.0 50 Buşag Hm. 19 - - 22.19
7.6 Ram. Lăpuşel 10 - - 22.29
2.9 370.3 BAIA MARE 2 7 22.36
30 30
06h 35m SUMARUL... 22 360 34
PROCENT DE FRÂNARE = 120
Automotor DESIRO SIEMENS

145
Nr. 1734 BAIA MARE - ORADEA - ARAD - TIMISOARA NORD
Circulă în zilele de 6, 7 şi 1.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BAIA MARE 00.45
2.9 Ram. Lăpuşel 5 - - 00.50
7.6 Buşag Hm. 10 - - 01.00
14.0 24.5 50 SEINI 19 01.19 1 01.20
8.5 Apa Hm. 12 - - 01.32
5.1 Medieşu Aurit Hm. 2 9 - - 01.41
15.0 Botiz Hm. 11 - - 01.52
6.2 59.4 100 SATU MARE 1 6 01.58 5 02.03
3.1 Satu Mare Sud 5 - - 02.08
16.4 80 Gen. Gh. Avramescu Hm. 13 - - 02.21
16.5 95.4 CAREI 2 14 02.35 1 02.36
11.9 Sanislău Hm. 9 - - 02.45
19.3 126.6 VALEA LUI MIHAI 14 02.59 1 03.00
12.2 Şilindru Hm. 10 - - 03.10
9.4 148.2 100 SĂCUIENI BIHOR 7 03.17 1 03.18
0.8 Ram. Târguşor Bihor 1 2 - - 03.20
9.7 Diosig Hm. 10 - - 03.30
19.6 Biharia Hm. 2 19 - - 03.49
8.4 186.7 EPISCOPIA BIHOR 8 - - 03.57
5.7 192.5 50** ORADEA 10 04.07 8 04.15
5.5 100 Oradea Vest Hm. 6 - - 04.21
10.7 70 Leş Bihor Hm. 10 - - 04.31
10.4 Cefa Hm. 14 - - 04.45
12.5 231.6 50 SALONTA 1 17 05.02 2 05.04
10.2 241.8 CIUMEGHIU HM. 1 15 05.19 1 05.20
30
15.7 Zerind Hm. 5 17 - - 05.37
8.0 265.5 CHIŞINEU CRIŞ 6 05.43 1 05.44
4.9 270.5 NĂDAB 4 - - 05.48
7.4 Şimand Hm. 5 - - 05.53
11.7 289.5 SÂNTANA 9 06.02 1 06.03
16.9 Utvinişu Nou 13 - - 06.16
6.5 313.0 ARAD 1 10 06.26 6 06.32
3.5 Ram. Glogovăţ 4 - - 06.36
2.7 319.2 100 ARADU NOU 3 06.39 1 06.40
5.5 Valea Viilor Hm. 5 - - 06.45
5.5 Şag Hm. 4 - - 06.49
30
7.5 Vinga Hm. 5 11 - - 07.00
6.2 343.9 ORŢIŞOARA  5 07.05 5 07.10
5.9 Băile Calacea 4 - - 07.14
7.2 Sânandrei Hm. 5 - - 07.19
6.3 Ronaţ Triaj Gr. D 5 - - 07.24
6.9 370.3 TIMISOARA NORD 7 07.31
06h 46m SUMARUL... 22 372 34
PROCENT DE FRÂNARE = 120
Automotor DESIRO SIEMENS

146
Nr. 1736-1 TIMISOARA NORD - ORADEA
Nr. 1736 ORADEA - CLUJ NAPOCA
Varianta trenului 1536-1/1536.
Circulă în zilele de 7.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
TIMISOARA NORD 17.01
6.9 6.9 RONAŢ TRIAJ GR. D 7 - - 17.08
6.3 13.2 SÂNANDREI HM. 4 - - 17.12
7.2 Băile Calacea 5 - - 17.17
5.9 Orţişoara 4 - - 17.21
6.2 Vinga Hm. 4 - - 17.25
Şag Hm.
30
7.5 5 11 - - 17.36
5.5 Valea Viilor Hm. 4 - - 17.40
5.5 ARADU NOU 4 - - 17.44
2.7 100 Ram. Glogovăţ 2 - - 17.46
3.5 57.3 ARAD 4 17.50 7 17.57
6.5 Utvinişu Nou 9 - - 18.06
16.9 80.7 SÂNTANA 1 14 18.20 2 18.22
11.7 Şimand Hm. 10 - - 18.32
7.4 99.8 NĂDAB 5 - - 18.37
4.9 104.7 CHIŞINEU CRIŞ 4 18.41 1 18.42
8.0 Zerind Hm. 7 - - 18.49
30
15.7 128.5 CIUMEGHIU HM. 5 17 19.06 1 19.07
10.2 138.7 SALONTA 1 16 19.23 6 19.29
12.5 50 Cefa Hm. 16 - - 19.45
10.4 Leş Bihor Hm. 14 - - 19.59
10.7 172.3 70 ORADEA VEST HM. 10 - - 20.09
5.5 177.8 100 ORADEA 1 7 20.16 6 20.22
3.6 181.4 70 Oradea Est 5 - - 20.27
30 30
2.8 100* Ram. Oradea Est Gr. A 2 - - 20.29
Oşorhei Hm.
30
3.0 2 - - 20.32
13.6 100 Tileagd 11 - - 20.43
4.4 80 Telechiu Hm. 4 - - 20.47
6.8 212.1 100 ALEŞD 6 20.53 5 20.58
12.1 120 Vadu Crişului Hm. 2 10 - - 21.08
6.9 231.1 ŞUNCUIUŞ HM. 8 21.16 1 21.17
6.2 237.3 70 BRATCA 8 21.25 1 21.26
6.0 Bulz Hm. 6 - - 21.32
4.0 247.3 85 PIATRA CRAIULUI HM. 4 21.36 1 21.37
10.7 258.0 CIUCEA HM. 10 21.47 1 21.48
7.1 70 Poieni 7 - - 21.55
6.6 80 Brăişoru Hm. 6 - - 22.01
8.7 280.4 100 HUEDIN 7 22.08 1 22.09
10.7 80 Stana Hm. 11 - - 22.20
10.9 65 Aghireş 11 - - 22.31
7.3 85 Gârbău PM 6 - - 22.37
8.6 Mera Hm. 8 - - 22.45
7.2 Baciu Triaj Hm. 6 - - 22.51
4.8 329.9 80 CLUJ NAPOCA 7 22.58
05h 57m SUMARUL... 16 324 33
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

147
Nr. 1737 CLUJ NAPOCA - ORADEA
Varianta trenului 1537.
Circulă în zilele de 7.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CLUJ NAPOCA 20.40
4.8 80 Baciu Triaj Hm. 6 - - 20.46
7.2 Mera Hm. 7 - - 20.53
8.6 85 Gârbău PM 8 - - 21.01
7.3 27.8 AGHIREŞ 6 21.07 1 21.08
10.9 65 Stana Hm. 12 - - 21.20
10.7 49.4 80 HUEDIN 11 21.31 14 21.45
8.7 100 Brăişoru Hm. 7 - - 21.52
6.6 80 Poieni 7 - - 21.59
7.1 71.8 70 CIUCEA HM. 7 22.06 1 22.07
10.7 82.6 85 PIATRA CRAIULUI HM. 10 22.17 1 22.18
4.0 Bulz Hm. 4 - - 22.22
6.0 92.5 BRATCA 6 22.28 1 22.29
6.2 98.8 70 ŞUNCUIUŞ HM. 7 22.36 1 22.37
6.9 Vadu Crişului Hm. 8 - - 22.45
12.1 117.8 120 ALEŞD 2 10 22.55 1 22.56
6.8 100 Telechiu Hm. 6 - - 23.02
4.4 129.0 80 TILEAGD 5 23.07 1 23.08
13.6 100 Oşorhei Hm. 10 - - 23.18
30 30
3.0 80** Ram. Oradea Est Gr. A 2 - - 23.20
30
2.8 148.4 Oradea Est 2 - - 23.23
3.6 152.1 70 ORADEA 5 23.28
02h 48m SUMARUL... 2 147 21
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
Automotor DESIRO SIEMENS.
Staţia Huedin ataşează automotor de la tren 3635.

148
Nr. 1738 CLUJ NAPOCA - TEIUS - COPSA MICA - SIBIU - RÂMNICU VÂLCEA
Circulă în zilele de 5, 6 şi 7
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CLUJ NAPOCA 16.20
6.6 120 Cluj Napoca Est 7 - - 16.27
5.7 Apahida 2 6 - - 16.33
0.9 100 Ram. Jucu 1 - - 16.34
4.0 Cojocna Hm. 3 - - 16.37
5.7 50** Tunel Hm. 8 - - 16.45
5.8 Boju Hm. 8 - - 16.53
7.9 50 Valea Florilor Hm. 10 - - 17.03
15.0 51.7 80 CÂMPIA TURZII 2 15 17.18 2 17.20
0.7 Ram. Turda 2 - - 17.22
6.9 85 Călăraşi Turda Hm. 6 - - 17.28
9.4 68.8 RĂZBOIENI 8 17.36 1 17.37
30 30
3.6 72.4 UNIREA HC. 5 17.42  17.43
2.8 90** Unirea Hm. 4 - - 17.47
13.9 89.1 AIUD HM. 12 17.59 1 18.00
13.2 102.3 80** TEIUŞ 2 14 18.14 4 18.18
3.4 70 Coşlariu Gr. P. Mureş 6 - - 18.24
12.5 Crăciunel Hm. 12 - - 18.36
5.2 123.4 120 BLAJ 1 6 18.42 1 18.43
12.3 Valea Lungă Hm. 10 - - 18.53
17.8 153.6 COPŞA MICĂ 1 14 19.07 10 19.17
11.2 Şeica Mare 11 - - 19.28
13.0 70 Loamneş Hm. 12 - - 19.40
8.3 186.1 BĂILE OCNA SIBIULUI H. 8 19.48 1 19.49
2.1 Ocna Sibiului Hm. 4 - - 19.53
10.1 198.2 SIBIU 2 9 20.02 4 20.06
4.6 100 Sibiu Gr.Şelimbăr Hm. 2 7 - - 20.13
1.6 Ram. Cisnădie 2 - - 20.15
11.6 216.1 TĂLMACIU HM. 4 17 20.32 1 20.33
4.3 220.3 70 PODU OLT 2 8 20.41 1 20.42
Turnu Roşu hc.
30 30
3.0 5 20.47  20.48
6.4 50 Valea Mărului Hm. 3 14 - - 21.02
15.2 244.9 CÂINENI  31 21.33 10 21.43
11.7 65 Cornet Hm. 17 - - 22.00
9.3 Lotru 11 - - 22.11
3.9 50 Cozia Hm. 1 6 - - 22.17
11.8 281.6 CĂLIMĂNEŞTI 12 22.29 1 22.30
6.1 Dăeşti Hm. 6 - - 22.36
5.1 80 Bujoreni Vâlcea Hm. 5 - - 22.41
3.0 Ram. Rm. Vâlcea Est 3 - - 22.44
2.0 297.8 RÂMNICU VÂLCEA 2 22.46
06h 26m SUMARUL... 22 348 38
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

149
Nr. 1739 RÂMNICU VÂLCEA - SIBIU - COPSA MICA - TEIUS - CLUJ NAPOCA
Circulă în zilele de 6, 7 şi 1.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
RÂMNICU VÂLCEA 04.05
2.0 Ram. Rm. Vâlcea Est 3 - - 04.08
3.0 Bujoreni Vâlcea Hm. 2 5 - - 04.13
5.1 80 Dăeşti Hm. 4 - - 04.17
6.1 16.2 CĂLIMĂNEŞTI 6 04.23 1 04.24
11.8 Cozia Hm. 2 13 - - 04.37
3.9 50 Lotru 1 6 - - 04.43
9.3 65 Cornet Hm. 11 - - 04.54
11.7 Câineni 15 - - 05.09
15.2 50 Valea Mărului Hm. 1 27 - - 05.36
6.4 74.5 TURNU ROŞU HC. 3 14 05.50 1 05.51
3.0 77.5 70 PODU OLT 5 05.56 1 05.57
4.3 81.8 TĂLMACIU HM. 7 06.04 2 06.06
13.2 Sibiu Gr.Şelimbăr Hm. 14 - - 06.20
4.6 99.6 100 SIBIU 2 7 06.27 12 06.39
10.1 109.7 OCNA SIBIULUI HM.  11 06.50 6 06.56
2.1 111.7 BĂILE OCNA SIBIULUI H. 3 06.59 1 07.00
8.3 70 Loamneş Hm. 9 - - 07.09
13.0 Şeica Mare 13 - - 07.22
11.2 144.2 COPŞA MICĂ 2 14 07.36 8 07.44
17.8 Valea Lungă Hm. 14 - - 07.58
12.3 174.4 120 BLAJ 2 10 08.08 2 08.10
5.2 Crăciunel Hm. 6 - - 08.16
12.5 Coşlariu Gr. P. Mureş 1 12 - - 08.28
3.4 195.5 70 TEIUŞ 7 08.35 4 08.39
13.2 208.7 AIUD HM. 14 08.53 1 08.54
13.9 100* Unirea Hm. 14 - - 09.08
2.8 225.4 UNIREA HC. 3 09.11 1 09.12
3.6 229.0 RĂZBOIENI 2 7 09.19 1 09.20
9.4 Călăraşi Turda Hm. 9 - - 09.29
6.9 85 Ram. Turda 5 - - 09.34
0.7 246.1 CÂMPIA TURZII 2 09.36 2 09.38
15.0 80 Valea Florilor Hm. 13 - - 09.51
7.9 50 Boju Hm. 11 - - 10.02
5.8 60* Tunel Hm. 7 - - 10.09
5.7 Cojocna Hm. 7 - - 10.16
4.0 100 Ram. Jucu 3 - - 10.19
0.9 285.4 APAHIDA 2 10.21 1 10.22
5.7 Cluj Napoca Est 3 8 - - 10.30
6.6 297.8 120 CLUJ NAPOCA 8 10.38
06h 33m SUMARUL... 21 349 44
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

150
Nr. 1741 BUCURESTI NORD - BRASOV - CLUJ NAPOCA - ORADEA - SATU MARE
Nu circulă în zilele de 24/25.12.2020, 31.12.2020/01.01.2021, 01/02.05.2021
şi în perioada 12/13.06 -25/26.06.2021.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 18.45
9.5 CHITILA 9 - - 18.54
4.1 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 18.56
3.4 140 BUFTEA 2 - - 18.58
13.3 Periş 6 - - 19.04
9.5 Crivina 5 - - 19.09
11.7 51.4 BRAZI 2 8 - - 19.17
4.6 120 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 19.20
2.9 59.0 90 PLOIEŞTI VEST 3 19.23 2 19.25
6.9 140 BUDA 5 - - 19.30
11.7 Floreşti Prahova 6 - - 19.36
14.2 91.8 110 CÂMPINA 2 11 19.47 1 19.48
14.3 100 Comarnic 10 - - 19.58
9.8 85 Valea Largă Hm. 8 - - 20.06
5.4 121.2 80 SINAIA 5 20.11 2 20.13
7.6 128.8 90 BUŞTENI 8 20.21 1 20.22
3.9 132.7 80 AZUGA 5 20.27 1 20.28
7.3 140.0 PREDEAL 2 9 20.37 2 20.39
10.0 50 Timişu de Sus Hm. 14 - - 20.53
10.1 160.2 50** DÂRSTE 14 - - 21.07
6.2 166.3 BRAŞOV 2 10 21.17 10 21.27
5.4 100 Stupini Hm. 10 - - 21.37
6.6 Bod Hm. 12 - - 21.49
8.8 70** Feldioara Hm. 13 - - 22.02
15.8 70 Apaţa 23 - - 22.25
12.5 60** Augustin Hm. 3 20 - - 22.45
10.6 65* Racoş Hm. 3 17 - - 23.02
14.0 240.1 65** RUPEA 3 18 23.20 1 23.21
8.6 100 Caţa Hm. 1 9 - - 23.30
10.0 95 Beia Hm. 14 - - 23.44
18.3 90* Mureni Hm. 21 - - 00.05
6.8 283.9 100 VÂNĂTORI 10 - - 00.15
5.1 70 Albeşti Târnava Hm. 10 - - 00.25
4.8 293.8 SIGHIŞOARA 2 11 00.36 4 00.40
7.2 Daneş Hm. 6 - - 00.46
10.9 312.0 DUMBRĂVENI 8 00.54 1 00.55
17.9 329.9 140 MEDIAŞ 2 14 01.09 2 01.11
10.3 340.2 COPŞA MICĂ 8 01.19 2 01.21
17.8 Valea Lungă Hm. 15 - - 01.36
12.3 370.4 BLAJ 2 10 01.46 1 01.47
5.2 120 Crăciunel Hm. 6 - - 01.53
12.5 388.1 140 COŞLARIU GR. P. MUREŞ 1 12 - - 02.05
3.4 391.5 70 TEIUŞ 7 02.12 4 02.16
13.2 404.7 AIUD HM. 15 02.31 2 02.33
13.9 100* Unirea Hm. 15 - - 02.48
6.4 425.1 RĂZBOIENI 2 10 02.58 1 02.59
9.4 Călăraşi Turda Hm. 9 - - 03.08
6.9 85 Ram. Turda 5 - - 03.13
0.7 442.1 CÂMPIA TURZII 2 03.15 2 03.17
15.0 80 Valea Florilor Hm. 14 - - 03.31
7.9 50 Boju Hm. 11 - - 03.42
5.8 60* Tunel Hm. 7 - - 03.49
5.7 Cojocna Hm. 7 - - 03.56

151
Tren nr. 1741
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
5.7 60* Cojocna Hm. 7 - - 03.56
4.0 100 Ram. Jucu 3 - - 03.59
0.9 Apahida 2 - - 04.01
5.7 487.2 120 CLUJ NAPOCA EST 3 7 - - 04.08
6.6 493.9 CLUJ NAPOCA  8 04.16 15 04.31
4.8 80 Baciu Triaj Hm. 6 - - 04.37
7.2 Mera Hm. 6 - - 04.43
8.6 85 Gârbău PM 8 - - 04.51
7.3 521.7 AGHIREŞ 6 04.57 1 04.58
10.9 65 Stana Hm. 12 - - 05.10
10.7 543.3 80 HUEDIN 11 05.21 1 05.22
8.7 100 Brăişoru Hm. 7 - - 05.29
6.6 80 Poieni 6 - - 05.35
7.1 565.7 70 CIUCEA HM. 7 05.42 1 05.43
10.7 85 Piatra Craiului Hm. 10 - - 05.53
4.0 Bulz Hm. 4 - - 05.57
6.0 586.4 BRATCA 7 06.04 1 06.05
6.2 70 Şuncuiuş Hm. 7 - - 06.12
6.9 Vadu Crişului Hm. 7 - - 06.19
12.1 611.6 120 ALEŞD 2 11 06.30 1 06.31
6.8 100 Telechiu Hm. 6 - - 06.37
4.4 80 Tileagd 4 - - 06.41
13.6 100 Oşorhei Hm. 10 - - 06.51
30 30
3.0 80** Ram. Oradea Est Gr. A 2 - - 06.53
30
2.8 642.3 Oradea Est 2 - - 06.56
3.6 645.9 70 ORADEA 5 07.01 10 07.11
5.7 651.7 80* EPISCOPIA BIHOR 8 - - 07.19
8.4 Biharia Hm. 7 - - 07.26
19.6 Diosig Hm. 2 18 - - 07.44
9.7 Ram. Târguşor Bihor 9 - - 07.53
0.8 690.2 SĂCUIENI BIHOR 1 2 07.55 1 07.56
9.4 100 Şilindru Hm. 7 - - 08.03
12.2 711.8 VALEA LUI MIHAI 9 08.12 1 08.13
19.3 Sanislău Hm. 13 - - 08.26
11.9 742.9 CAREI 9 08.35 1 08.36
16.5 Gen. Gh. Avramescu Hm. 2 13 - - 08.49
16.4 80 Satu Mare Sud 13 - - 09.02
3.1 779.0 100 SATU MARE 3 09.05
14h 20m SUMARUL... 37 788 72
PROCENT DE FRÂNARE = 126
TONAJ MAXIM:Bucuresti Nord – Cluj Napoca =800 tone (max. 15 vagoane)
Cluj Napoca - Oradea = 750 tone.
Oradea - Satu Mare = 600 tone.
Statia Oradea detaseaza grupa de vagoane pentru loco.

152
Nr. 1742 SATU MARE - ORADEA - CLUJ NAPOCA-BRASOV- BUCURESTI NORD
Nu circulă în zilele de 24/25.12.2020, 31.12.2020/01.01.2021, 01/02.05.2021
şi în perioada 11/12.06 -24/25.06.2021.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
SATU MARE 17.00
3.1 100 Satu Mare Sud 5 - - 17.05
16.4 80 Gen. Gh. Avramescu Hm. 15 - - 17.20
16.5 36.1 CAREI 2 16 17.36 1 17.37
11.9 Sanislău Hm. 10 - - 17.47
19.3 67.2 VALEA LUI MIHAI 16 18.03 2 18.05
12.2 Şilindru Hm. 10 - - 18.15
9.4 88.8 100 SĂCUIENI BIHOR 8 18.23 1 18.24
0.8 Ram. Târguşor Bihor 2 - - 18.26
9.7 Diosig Hm. 1 10 - - 18.36
19.6 Biharia Hm. 2 19 - - 18.55
8.4 127.3 Episcopia Bihor 8 - - 19.03
5.7 133.1 50** ORADEA 9 19.12 15 19.27
3.6 136.7 70 ORADEA EST 5 - - 19.32
30 30
2.8 Ram. Oradea Est Gr. A 2 - - 19.34
100 Oşorhei Hm.
30
3.0 2 - - 19.37
13.6 Tileagd 11 - - 19.48
4.4 80 Telechiu Hm. 4 - - 19.52
6.8 167.4 100 ALEŞD 6 19.58 1 19.59
12.1 120 Vadu Crişului Hm. 2 11 - - 20.10
6.9 Şuncuiuş Hm. 7 - - 20.17
6.2 192.6 70 BRATCA 7 20.24 1 20.25
6.0 Bulz Hm. 7 - - 20.32
4.0 85 Piatra Craiului Hm. 4 - - 20.36
10.7 213.3 CIUCEA HM. 10 20.46 1 20.47
7.1 70 Poieni 9 - - 20.56
6.6 80 Brăişoru Hm. 6 - - 21.02
8.7 235.7 100 HUEDIN 7 21.09 1 21.10
10.7 80 Stana Hm. 12 - - 21.22
10.9 257.3 65 AGHIREŞ 12 21.34 1 21.35
7.3 85 Gârbău PM 6 - - 21.41
8.6 Mera Hm. 8 - - 21.49
7.2 80 Baciu Triaj Hm. 6 - - 21.55
4.8 285.1 CLUJ NAPOCA  6 22.01 15 22.16
6.6 120 Cluj Napoca Est 9 - - 22.25
5.7 297.5 APAHIDA 2 7 22.32 1 22.33
0.9 100 Ram. Jucu 2 - - 22.35
4.0 Cojocna Hm. 4 - - 22.39
5.7 50** Tunel Hm. 8 - - 22.47
5.8 Boju Hm. 8 - - 22.55
7.9 50 Valea Florilor Hm. 10 - - 23.05
15.0 336.9 80 CÂMPIA TURZII 2 17 23.22 2 23.24
0.7 Ram. Turda 2 - - 23.26
6.9 85 Călăraşi Turda Hm. 6 - - 23.32
9.4 353.9 RĂZBOIENI 8 23.40 2 23.42
6.4 90** Unirea Hm. 8 - - 23.50
13.9 374.3 AIUD HM. 14 00.04 2 00.06
13.2 387.4 80** TEIUŞ 2 15 00.21 4 00.25
3.4 70 Coşlariu Gr. P. Mureş 7 - - 00.32
12.5 140 Crăciunel Hm. 11 - - 00.43
5.2 408.6 120 BLAJ 1 6 00.49 2 00.51
12.3 140 Valea Lungă Hm. 10 - - 01.01
17.8 438.8 COPŞA MICĂ 15 01.16 4 01.20

153
Tren nr. 1742
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
17.8 438.8 COPŞA MICĂ 15 01.16 4 01.20
10.3 449.1 MEDIAŞ 2 12 01.32 2 01.34
17.9 467.0 140 DUMBRĂVENI 13 01.47 1 01.48
10.9 Daneş Hm. 8 - - 01.56
7.2 485.2 SIGHIŞOARA 2 7 02.03 4 02.07
4.8 70 Albeşti Târnava Hm. 10 - - 02.17
5.1 495.1 VÂNĂTORI 10 - - 02.27
6.8 100 Mureni Hm. 10 - - 02.37
18.3 65** Beia Hm. 22 - - 02.59
10.0 95 Caţa Hm. 13 - - 03.12
8.6 538.9 100 RUPEA 2 9 03.21 1 03.22
14.0 95* Racoş Hm. 2 18 - - 03.40
10.6 50** Augustin Hm. 2 17 - - 03.57
12.5 70* Apaţa 2 17 - - 04.14
15.8 70 Feldioara Hm. 22 - - 04.36
8.8 100* Bod Hm. 13 - - 04.49
6.6 Stupini Hm. 10 - - 04.59
5.4 612.7 100 BRAŞOV  2 11 05.10 12 05.22
6.2 Dârste 1 10 - - 05.32
10.1 65* Timişu de Sus Hm. 1 12 - - 05.44
10.0 639.0 50 PREDEAL 2 16 06.00 9 06.09
7.3 646.2 80 AZUGA 9 06.18 1 06.19
3.9 650.2 BUŞTENI 6 06.25 1 06.26
7.6 657.8 90 SINAIA 9 06.35 2 06.37
5.4 80 Valea Largă Hm. 6 - - 06.43
9.8 672.9 85 COMARNIC 8 06.51 1 06.52
14.3 687.2 100 CÂMPINA 2 13 07.05 2 07.07
14.2 110 Floreşti Prahova 9 - - 07.16
11.7 120 BUDA 7 - - 07.23
6.9 720.0 125 PLOIEŞTI VEST 5 07.28 2 07.30
2.9 90 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 07.33
4.6 120 BRAZI 3 - - 07.36
11.7 Crivina 6 - - 07.42
Periş
30
9.5 1 6 - - 07.48
30
13.3 Buftea 1 8 - - 07.56
3.4 140 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 07.58
4.1 CHITILA 2 - - 08.00
9.5 779.0 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 11 08.11
15h 11m SUMARUL... 38 817 94
PROCENT DE FRANARE = 126.

Tonaj maxim:Satu Mare – Oradea =600 tone


Oradea - Cluj Napoca = 750 tone;
Cluj Napoca - Bucuresti Nord = 800 tone (max. 15 vagoane)
Statia Oradea ataseaza grupa de vagoane din loco.
Statia Brasov ataseaza grupa de vagoane din loco, fara zilele de 5/6 si 6/7.

154
Nr. 1743 TIMISOARA NORD - ARAD - ORADEA - SATU MARE
Nu circulă în zilele de 5, 6 şi 7.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
TIMISOARA NORD 16.01
6.9 Ronaţ Triaj Gr. D 7 - - 16.08
6.3 13.2 SÂNANDREI HM. 4 - - 16.12
7.2 Băile Calacea 5 - - 16.17
5.9 Orţişoara 4 - - 16.21
6.2 Vinga Hm. 4 - - 16.25
Şag Hm.
30
7.5 5 11 - - 16.36
5.5 Valea Viilor Hm. 4 - - 16.40
5.5 51.1 ARADU NOU 5 16.45 1 16.46
2.7 100 Ram. Glogovăţ 3 - - 16.49
3.5 57.3 ARAD 4 16.53 7 17.00
6.5 Utvinişu Nou 9 - - 17.09
16.9 80.7 SÂNTANA 1 14 17.23 2 17.25
11.7 Şimand Hm. 10 - - 17.35
7.4 Nădab 5 - - 17.40
4.9 104.7 CHIŞINEU CRIŞ 4 17.44 1 17.45
8.0 Zerind Hm. 6 - - 17.51
30
15.7 128.5 CIUMEGHIU HM. 5 17 18.08 1 18.09
10.2 138.7 SALONTA 1 15 18.24 1 18.25
12.5 50 Cefa Hm. 16 - - 18.41
10.4 Leş Bihor Hm. 13 - - 18.54
10.7 70 Oradea Vest Hm. 10 - - 19.04
5.5 177.8 100 ORADEA 1 6 19.10 11 19.21
5.7 183.5 80* Episcopia Bihor 8 - - 19.29
8.4 Biharia Hm. 7 - - 19.36
19.6 Diosig Hm. 2 18 - - 19.54
9.7 Ram. Târguşor Bihor 9 - - 20.03
0.8 222.0 SĂCUIENI BIHOR 1 2 20.05 1 20.06
9.4 100 Şilindru Hm. 7 - - 20.13
12.2 243.6 VALEA LUI MIHAI 9 20.22 1 20.23
19.3 Sanislău Hm. 13 - - 20.36
11.9 274.8 CAREI 9 20.45 1 20.46
16.5 Gen. Gh. Avramescu Hm. 2 14 - - 21.00
16.4 80 Satu Mare Sud 13 - - 21.13
3.1 310.9 100 SATU MARE 3 21.16
05h 15m SUMARUL... 19 288 27
PROCENT DE FRÂNARE = 120
Automotor DESIRO SIEMENS

155
Nr. 1744 SATU MARE - ORADEA - ARAD - TIMISOARA NORD
Nu circulă în zilele de 6, 7 şi 1.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
SATU MARE 02.03
3.1 100 Satu Mare Sud 5 - - 02.08
16.4 80 Gen. Gh. Avramescu Hm. 13 - - 02.21
16.5 36.1 CAREI 2 14 02.35 1 02.36
11.9 Sanislău Hm. 9 - - 02.45
19.3 67.2 VALEA LUI MIHAI 14 02.59 1 03.00
12.2 Şilindru Hm. 10 - - 03.10
9.4 88.8 100 SĂCUIENI BIHOR 7 03.17 1 03.18
0.8 Ram. Târguşor Bihor 1 2 - - 03.20
9.7 Diosig Hm. 10 - - 03.30
19.6 Biharia Hm. 2 19 - - 03.49
8.4 127.3 EPISCOPIA BIHOR 8 - - 03.57
5.7 133.1 50** ORADEA 10 04.07 8 04.15
5.5 100 Oradea Vest Hm. 6 - - 04.21
10.7 70 Leş Bihor Hm. 10 - - 04.31
10.4 Cefa Hm. 14 - - 04.45
12.5 172.2 50 SALONTA 1 17 05.02 2 05.04
10.2 182.4 CIUMEGHIU HM. 1 15 05.19 1 05.20
30
15.7 Zerind Hm. 5 17 - - 05.37
8.0 206.2 CHIŞINEU CRIŞ 6 05.43 1 05.44
4.9 211.1 NĂDAB 4 - - 05.48
7.4 Şimand Hm. 5 - - 05.53
11.7 230.1 SÂNTANA 9 06.02 1 06.03
16.9 Utvinişu Nou 13 - - 06.16
6.5 253.6 ARAD 1 10 06.26 6 06.32
3.5 Ram. Glogovăţ 4 - - 06.36
2.7 259.8 100 ARADU NOU 3 06.39 1 06.40
5.5 Valea Viilor Hm. 5 - - 06.45
5.5 Şag Hm. 4 - - 06.49
30
7.5 Vinga Hm. 5 11 - - 07.00
6.2 284.5 ORŢIŞOARA  5 07.05 5 07.10
5.9 Băile Calacea 4 - - 07.14
7.2 Sânandrei Hm. 5 - - 07.19
6.3 Ronaţ Triaj Gr. D 5 - - 07.24
6.9 310.9 TIMISOARA NORD 7 07.31
05h 28m SUMARUL... 19 300 28
PROCENT DE FRÂNARE = 120
Automotor DESIRO SIEMENS

156
Nr. 1745 BUCURESTI NORD - CLUJ NAPOCA si DEJ CALATORI - BAIA MARE
Nr. 1745-2 CLUJ NAPOCA - DEJ CALATORI
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 06.00
9.5 CHITILA 8 - - 06.08
4.1 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 06.10
3.4 140 BUFTEA 2 - - 06.12
13.3 Periş 6 - - 06.18
9.5 Crivina 5 - - 06.23
11.7 51.4 BRAZI 2 7 - - 06.30
4.6 120 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 06.33
2.9 59.0 90 PLOIEŞTI VEST 3 06.36 2 06.38
6.9 140 BUDA 5 - - 06.43
11.7 Floreşti Prahova 5 - - 06.48
14.2 91.8 110 CÂMPINA 2 11 06.59 1 07.00
30 30
5.2 97.0 100 BREAZA HC. 5 07.05  07.06
9.1 106.1 COMARNIC 8 07.14 1 07.15
9.8 115.9 85 VALEA LARGĂ HM. 9 07.24 1 07.25
5.4 121.2 80 SINAIA 6 07.31 2 07.33
7.6 128.8 90 BUŞTENI 8 07.41 1 07.42
3.9 132.7 80 AZUGA 5 07.47 1 07.48
7.3 140.0 PREDEAL 2 10 07.58 2 08.00
10.0 50 Timişu de Sus Hm. 14 - - 08.14
10.1 160.2 50** DÂRSTE 14 - - 08.28
6.2 166.3 BRAŞOV  2 10 08.38 10 08.48
5.4 100 Stupini Hm. 10 - - 08.58
6.6 Bod Hm. 10 - - 09.08
8.8 187.2 70** FELDIOARA HM. 13 - - 09.21
15.8 70 Apaţa 22 - - 09.43
12.5 215.5 60** AUGUSTIN HM. 3 20 10.03 1 10.04
10.6 226.1 65* RACOŞ HM. 3 17 10.21 1 10.22
14.0 240.1 65** RUPEA 3 18 10.40 1 10.41
8.6 100 Caţa Hm. 1 9 - - 10.50
10.0 95 Beia Hm. 14 - - 11.04
18.3 90* Mureni Hm. 20 - - 11.24
6.8 283.9 100 VÂNĂTORI 10 - - 11.34
5.1 70 Albeşti Târnava Hm. 10 - - 11.44
4.8 293.8 SIGHIŞOARA 2 10 11.54 5 11.59
7.2 Daneş Hm. 6 - - 12.05
10.9 DUMBRĂVENI 7 12.12 1 12.13
17.9 329.9 140 MEDIAŞ 2 14 12.27 2 12.29
10.3 340.2 COPŞA MICĂ 9 12.38 4 12.42
17.8 Valea Lungă Hm. 13 - - 12.55
12.3 370.4 BLAJ 2 10 13.05 1 13.06
5.2 120 Crăciunel Hm. 5 - - 13.11
12.5 388.1 140 COŞLARIU GR. P. MUREŞ 1 11 - - 13.22
3.4 391.5 70 TEIUŞ 6 13.28 5 13.33
13.2 404.7 AIUD HM. 13 13.46 1 13.47
13.9 100* Unirea Hm. 12 - - 13.59
2.8 421.5 UNIREA HC. 3 14.02 1 14.03
3.6 425.1 RĂZBOIENI 2 6 14.09 1 14.10
9.4 Călăraşi Turda Hm. 9 - - 14.19
6.9 85 Ram. Turda 5 - - 14.24
0.7 442.1 CÂMPIA TURZII 2 14.26 1 14.27
15.0 80 Valea Florilor Hm. 13 - - 14.40
7.9 50 Boju Hm. 11 - - 14.51

157
Tren nr. 1745/1745-2
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
7.9 50 Boju Hm. 11 - - 14.51
5.8 60* Tunel Hm. 7 - - 14.58
5.7 Cojocna Hm. 7 - - 15.05
4.0 100 Ram. Jucu 3 - - 15.08
0.9 481.5 APAHIDA 1 - - 15.09
5.7 Cluj Napoca Est 3 7 - - 15.16
6.6 493.9 120 CLUJ NAPOCA 8 15.24 20 15.44
6.6 Cluj Napoca Est 8 - - 15.52
5.7 506.2 APAHIDA 2 6 - - 15.58
0.7 Ram. Cojocna 2 - - 16.00
8.3 100 Jucu Hm. 6 - - 16.06
7.3 Bonţida Hm. 1 6 - - 16.12
6.5 100* Iclod Hm. 4 - - 16.16
10.0 538.9 50** GHERLA 13 16.29 2 16.31
13.9 552.8 50 DEJ CĂLĂTORI 19 16.50 15 17.05
1.2 80 Ram. Dej 3 - - 17.08
5.1 Căşeiu Hm. 5 - - 17.13
Câţcău h.
30
6.4  6 17.19  17.19
GÂLGĂU
30
10.7 576.2 1 11 17.31 1 17.32
16.1 592.3 85 ILEANDA 2 16 17.48 1 17.49
6.9 Răstoci Hm. 1 8 - - 17.57
6.7 Letca Hm. 2 9 18.06 1 18.07
4.7 Cuciulat Hm. 7 - - 18.14
3.6 50 Băbuţeni Hm. 5 - - 18.19
8.0 Surduc Sălaj Hm. 1 12 - - 18.31
6.9 629.1 85 JIBOU 7 18.38 13 18.51
9.3 100 Someş Odorhei Hm. 9 - - 19.00
8.7 647.1 85 BENESAT HM. 8 19.08 1 19.09
8.8 Ulmeni Sălaj 9 19.18 1 19.19
5.9 Mireşu Mare PM. 7 19.26 1 19.27
10.5 672.3 SATULUNG PE SOMEŞ HM. 8 19.35 10 19.45
11.5 100 Ram. Buşag 9 - - 19.54
3.1 686.9 BAIA MARE 3 6 20.00
14h 00m SUMARUL... 43 727 113
PROCENT DE FRÂNARE = 126
TONAJ MAXIM:Bucuresti Nord - Brasov = 550 tone.
Brasov - Cluj Napoca - Baia Mare = 450 tone.
Statia Brasov detaseaza grupa de vagoane pentru loco

158
Nr. 1746 BAIA MARE - DEJ CALATORI si CLUJ NAPOCA - BUCURESTI NORD
Nr. 1746-1 DEJ CALATORI - CLUJ NAPOCA
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BAIA MARE 05.40
3.1 Ram. Buşag 4 - - 05.44
11.5 100 Satulung pe Someş Hm. 3 11 - - 05.55
10.5 Mireşu Mare PM. 9 06.04 1 06.05
5.9 ULMENI SĂLAJ 7 06.12 1 06.13
8.8 85 BENESAT HM. 9 06.22 1 06.23
8.7 Someş Odorhei Hm. 8 - - 06.31
9.3 57.8 100 JIBOU 9 06.40 10 06.50
6.9 85 Surduc Sălaj Hm. 7 - - 06.57
8.0 Băbuţeni Hm. 1 12 - - 07.09
3.6 50 Cuciulat Hm. 5 - - 07.14
4.7 Letca Hm. 7 07.21 1 07.22
6.7 Răstoci Hm. 2 8 - - 07.30
6.9 ILEANDA 1 7 07.37 1 07.38
16.1 85 GÂLGĂU 16 07.54 1 07.55
Câţcău h.
30 30
10.7  11 08.06  08.07
6.4 Căşeiu Hm. 6 - - 08.13
5.1 80 Ram. Dej 5 - - 08.18
1.2 134.1 DEJ CĂLĂTORI 3 08.21 15 08.36
13.9 148.0 50 GHERLA 19 08.55 2 08.57
10.0 70* Iclod Hm. 2 11 - - 09.08
6.5 70** Bonţida Hm. 2 8 - - 09.16
7.3 Jucu Hm. 2 7 - - 09.23
8.3 100 Ram. Cojocna 6 - - 09.29
0.7 180.6 APAHIDA 2 09.31 1 09.32
5.7 Cluj Napoca Est 3 7 - - 09.39
6.6 193.0 120 CLUJ NAPOCA 8 09.47 10 09.57
6.6 Cluj Napoca Est 8 - - 10.05
5.7 Apahida 2 6 - - 10.11
0.9 100 Ram. Jucu 1 - - 10.12
4.0 Cojocna Hm. 4 - - 10.16
5.7 50** Tunel Hm. 8 - - 10.24
5.8 Boju Hm. 8 - - 10.32
7.9 50 Valea Florilor Hm. 10 - - 10.42
15.0 244.7 80 CÂMPIA TURZII 2 16 10.58 1 10.59
0.7 Ram. Turda 2 - - 11.01
6.9 85 Călăraşi Turda Hm. 6 - - 11.07
9.4 261.8 RĂZBOIENI 8 11.15 1 11.16
3.6 265.4 UNIREA HC. 5 11.21 1 11.22
2.8 90** Unirea Hm. 4 - - 11.26
13.9 282.1 AIUD HM. 12 11.38 1 11.39
13.2 295.3 80** TEIUŞ 2 14 11.53 4 11.57
3.4 298.7 70 COŞLARIU GR. P. MUREŞ 6 - - 12.03
12.5 140 Crăciunel Hm. 11 - - 12.14
5.2 316.4 120 BLAJ 1 5 12.19 1 12.20
12.3 Valea Lungă Hm. 9 - - 12.29
17.8 346.6 COPŞA MICĂ 12 12.41 2 12.43
10.3 356.9 140 MEDIAŞ 2 10 12.53 2 12.55
17.9 374.9 DUMBRĂVENI 12 13.07 1 13.08
10.9 Daneş Hm. 8 - - 13.16
7.2 393.1 SIGHIŞOARA 2 8 13.24 4 13.28
4.8 70 Albeşti Târnava Hm. 10 - - 13.38
5.1 403.0 VÂNĂTORI 10 - - 13.48

159
Tren nr. 1746/1746-1
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
5.1 403.0 70 VÂNĂTORI 10 - - 13.48
6.8 100 Mureni Hm. 10 - - 13.58
18.3 65** Beia Hm. 21 - - 14.19
10.0 95 Caţa Hm. 11 - - 14.30
8.6 446.7 100 RUPEA 2 12 14.42 1 14.43
14.0 460.7 95* RACOŞ HM. 2 19 15.02 1 15.03
10.6 471.3 50** AUGUSTIN HM. 2 18 15.21 1 15.22
12.5 70* Apaţa 2 17 - - 15.39
15.8 70 Feldioara Hm. 23 - - 16.02
8.8 100* Bod Hm. 14 - - 16.16
6.6 515.1 STUPINI HM.  12 16.28 6 16.34
5.4 520.5 100 BRAŞOV  2 11 16.45 15 17.00
6.2 526.7 DÂRSTE 1 9 - - 17.09
10.1 65* Timişu de Sus Hm. 1 11 - - 17.20
10.0 546.8 50 PREDEAL 2 16 17.36 7 17.43
7.3 554.1 80 AZUGA 9 17.52 1 17.53
3.9 558.1 BUŞTENI 6 17.59 1 18.00
7.6 565.6 90 SINAIA 9 18.09 2 18.11
5.4 80 Valea Largă Hm. 6 - - 18.17
9.8 580.8 85 COMARNIC 8 18.25 1 18.26
14.3 595.0 100 CÂMPINA 2 12 18.38 1 18.39
14.2 110 Floreşti Prahova 9 - - 18.48
11.7 120 BUDA 6 - - 18.54
6.9 627.9 125 PLOIEŞTI VEST 5 18.59 2 19.01
2.9 90 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 19.04
4.6 635.4 120 BRAZI 3 - - 19.07
11.7 Crivina 6 - - 19.13
Periş
30
9.5 1 6 - - 19.19
30
13.3 BUFTEA 1 8 - - 19.27
3.4 140 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 19.29
4.1 CHITILA 2 - - 19.31
9.5 686.9 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 10 19.41
30 30
14h 01m SUMARUL... 47 739 101
PROCENT DE FRÂNARE = 126

TONAJ MAXIM:Baia Mare - Cluj Napoca - Brasov = 450 tone.


Brasov - Bucuresti Nord = 750 tone.

Statia Brasov ataseaza grupa de vagoane din loco pentru Bucuresti si grupa de vagoane
pentru Constanta (tren 1587).

160
Nr. 1748 CLUJ NAPOCA - RAZBOIENI - TÂRGU MURES
Ramură de la trenul 367-2 în perioada 19.12.2020 - 02.01.2021
si 05.06-04.09.2021 .În afara acestei perioade se formează din loco.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CLUJ NAPOCA 16.40
6.6 Cluj Napoca Est 8 - - 16.48
5.7 100 Apahida 2 6 - - 16.54
0.9 Ram. Jucu 1 - - 16.55
4.0 Cojocna Hm. 4 - - 16.59
5.7 50** Tunel Hm. 8 - - 17.07
5.8 Boju Hm. 8 - - 17.15
7.9 50 Valea Florilor Hm. 10 - - 17.25
15.0 51.7 80 CÂMPIA TURZII 2 16 17.41 1 17.42
0.7 Ram. Turda 2 - - 17.44
6.9 85 Călăraşi Turda Hm. 6 - - 17.50
9.4 68.8 RĂZBOIENI 8 17.58 25 18.23
9.7 Gligoreşti Hm. 9 - - 18.32
9.4 87.9 LUDUŞ 8 18.40 1 18.41
11.5 Iernut 13 18.54 1 18.55
9.5 80 Sânpaul Hm. 2 11 - - 19.06
10.9 G-ral N. Dăscălescu Hm. 10 - - 19.16
3.1 Târgu Mureş Sud 4 - - 19.20
5.1 128.0 TÂRGU MUREŞ 6 19.26
02h 46m SUMARUL... 6 138 28
PROCENT DE FRÂNARE = 85.
TONAJ MAXIM =300 tone sau Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 1749 TÂRGU MURES - RAZBOIENI - CLUJ NAPOCA


Ramură pentru trenul 366-1 în perioada 20.12.2020 - 03.01.2021
si 06.06-05.09.2021. În afara acestei perioade descompune la Cluj Napoca.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
TÂRGU MUREŞ 11.29
5.1 Târgu Mureş Sud 6 - - 11.35
3.1 G-ral N. Dăscălescu Hm. 3 - - 11.38
10.9 Sânpaul Hm. 10 - - 11.48
9.5 28.6 80 IERNUT 9 11.57 1 11.58
11.5 40.1 LUDUŞ 2 17 12.15 5 12.20
9.4 Gligoreşti Hm. 9 - - 12.29
9.7 59.3 RĂZBOIENI 9 12.38 20 12.58
9.4 Călăraşi Turda Hm. 8 - - 13.06
6.9 85 Ram. Turda 5 - - 13.11
0.7 76.3 CÂMPIA TURZII 2 13.13 1 13.14
15.0 80 Valea Florilor Hm. 13 - - 13.27
7.9 50 Boju Hm. 11 - - 13.38
5.8 60* Tunel Hm. 7 - - 13.45
5.7 Cojocna Hm. 7 - - 13.52
4.0 Ram. Jucu 3 - - 13.55
0.9 Apahida 1 - - 13.56
5.7 100 Cluj Napoca Est 3 7 - - 14.03
6.6 128.0 CLUJ NAPOCA 9 14.12
02h 43m SUMARUL... 5 136 27
PROCENT DE FRÂNARE = 85.
TONAJ MAXIM = 300 tone sau Automotor DESIRO SIEMENS.

161
Tren interregio "Ştefan cel Mare"
Nr. 1750 SUCEAVA - BUCURESTI NORD
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
SUCEAVA 05.40
8.2 Văratec Hm. 6 - - 05.46
6.6 14.9 120 VEREŞTI 4 - - 05.50
13.3 Liteni Hm. 7 - - 05.57
11.4 Dolhasca 2 8 - - 06.05
10.3 100 Lespezi Hm. 7 - - 06.12
10.8 60.7 PAŞCANI 6 06.18 12 06.30
2.4 63.1 PAŞCANI TRIAJ 2 - - 06.32
8.5 Muncel Hm. 5 - - 06.37
14.1 Mirceşti 7 - - 06.44
7.1 Săbăoani Hm. 4 - - 06.48
8.1 Roman 4 - - 06.52
11.7 Săcueni Roman Hm. 6 - - 06.58
11.2 120 Galbeni 3 9 - - 07.07
9.0 Iteşti Hm. 5 - - 07.12
12.0 144.8 BACĂU 1 8 07.20 2 07.22
10.8 Valea Seacă 7 - - 07.29
9.6 Faraoani Hm. 5 - - 07.34
14.8 Orbeni Hm. 3 11 - - 07.45
9.2 Sascut Hm. 5 - - 07.50
13.7 203.0 ADJUD 7 - - 07.57
10.9 Pufeşti Hm. 2 8 - - 08.05
8.4 100** Pădureni Putna Hm. 6 - - 08.11
6.3 Mărăşeşti 2 6 - - 08.17
1.6 80** Mărăşeşti Ram. Putna 1 - - 08.18
6.5 Putna Seacă Hm. 6 - - 08.24
11.8 Focşani 9 - - 08.33
7.9 80 Coteşti Hm. 6 - - 08.39
7.3 Gugeşti 6 - - 08.45
7.2 Sihlea Hm. 6 - - 08.51
14.8 Râmnicu Sărat 2 12 - - 09.03
11.3 Zoita Hm. 7 - - 09.10
10.7 100 Boboc Hm. 7 - - 09.17
Buzău Ram. Boboc
30 30
8.5 2 7 - - 09.24
BUZĂU
30
3.0 318.9 2 09.27 1 09.28
2.5 Buzău Ram. Gr. A 3 - - 09.31
12.9 Ulmeni 10 - - 09.41
12.0 Săhăteni Hm. 3 12 - - 09.53
7.6 Mizil 6 - - 09.59
7.4 80 Inoteşti Hm. 6 - - 10.05
9.5 Cricov Hm. 7 - - 10.12
5.6 376.3 VALEA CALUGAREASCA HM 3 8 - - 10.20
6.8 PLOIEŞTI EST 1 7 - - 10.27
4.3 387.4 PLOIEŞTI SUD 2 6 10.33 2 10.35
90 P. M. Ram. Ploieşti Tj.
30 30
3.5 3 - - 10.38
30
4.6 395.5 120 BRAZI 2 - - 10.41
11.7 Crivina 6 - - 10.47
Periş
30
9.5 1 6 - - 10.53
30
13.3 Buftea 1 8 - - 11.01
3.4 140 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 11.03
4.1 CHITILA 2 - - 11.05
9.5 446.9 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 11 11.16
05h 36m SUMARUL... 30 319 17
PROCENT DE FRÂNARE = 126.
TONAJ MAXIM: Suceava - Paşcani = 500 tone;
Paşcani - Bucureşti Nord = 750 tone;
Staţia Paşcani ataşează grupă de vagoane de la Iaşi - tren 1769.

162
Nr. 1751 BUCURESTI NORD - SUCEAVA
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 10.55
9.5 CHITILA 8 - - 11.03
4.1 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 11.05
3.4 140 BUFTEA 2 - - 11.07
13.3 Periş 6 - - 11.13
9.5 Crivina 5 - - 11.18
11.7 Brazi 2 8 - - 11.26
4.6 120 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 11.29
3.5 59.5 90 PLOIEŞTI SUD 1 4 11.33 2 11.35
4.3 PLOIEŞTI EST 1 5 - - 11.40
6.8 70.6 VALEA CALUGAREASCA HM 2 8 - - 11.48
5.6 Cricov Hm. 5 - - 11.53
9.5 Inoteşti Hm. 7 - - 12.00
7.4 93.1 80 MIZIL 7 12.07 1 12.08
7.6 Săhăteni Hm. 3 10 - - 12.18
12.0 Ulmeni 10 - - 12.28
12.9 Buzău Ram. Gr. A 3 13 - - 12.41
2.5 128.0 BUZĂU 3 12.44 2 12.46
Buzău Ram. Boboc
30 30
3.0 2 - - 12.48
30
8.5 Boboc Hm. 5 - - 12.54
10.7 100 Zoita Hm. 7 - - 13.01
11.3 161.4 RÂMNICU SĂRAT 2 11 13.12 1 13.13
14.8 Sihlea Hm. 13 - - 13.26
7.2 Gugeşti 6 - - 13.32
7.3 80 Coteşti Hm. 6 - - 13.38
7.9 198.6 FOCŞANI 7 13.45 2 13.47
11.8 Putna Seacă Hm. 10 - - 13.57
6.5 100* Mărăşeşti Ram. Putna 2 6 - - 14.03
1.6 218.4 MĂRĂŞEŞTI 2 14.05 1 14.06
6.3 120* Pădureni Putna Hm. 7 - - 14.13
8.4 Pufeşti Hm. 2 7 - - 14.20
10.9 243.9 ADJUD 2 9 14.29 1 14.30
13.7 Sascut Hm. 8 - - 14.38
9.2 Orbeni Hm. 5 - - 14.43
14.8 Faraoani Hm. 3 11 - - 14.54
9.6 Valea Seacă 5 - - 14.59
10.8 302.1 BACĂU 7 15.06 2 15.08
12.0 Iteşti Hm. 9 - - 15.17
9.0 120 Galbeni 5 - - 15.22
11.2 Săcueni Roman Hm. 6 - - 15.28
11.7 346.0 ROMAN 1 9 15.37 1 15.38
8.1 Săbăoani Hm. 5 - - 15.43
7.1 Mirceşti 4 - - 15.47
14.1 Muncel Hm. 8 - - 15.55
8.5 383.8 PAŞCANI TRIAJ 5 - - 16.00
2.4 386.2 PAŞCANI 3 5 16.05 1 16.06
10.8 Lespezi Hm. 7 - - 16.13
10.3 407.3 100 DOLHASCA 7 16.20 1 16.21
11.4 Liteni Hm. 2 9 - - 16.30
13.3 432.0 VEREŞTI 8 16.38 8 16.46
6.6 120 Văratec Hm. 5 - - 16.51
8.2 446.9 SUCEAVA 1 6 16.57
06h 02m SUMARUL... 30 339 23
PROCENT DE FRÂNARE = 126.
TONAJ MAXIM:Bucuresti Nord - Veresti = 800 tone.
Veresti - Suceava = 500 tone.

Statia Veresti detaseaza grupa de vagoane pentru Botosani, tren 5583.

163
Nr. 1752 SUCEAVA NORD - BUCURESTI NORD
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
SUCEAVA NORD 08.45
2.5 2.5 50 SUCEAVA 5 08.50 2 08.52
8.2 Văratec Hm. 6 - - 08.58
6.6 17.3 120 VEREŞTI 4 09.02 1 09.03
13.3 Liteni Hm. 8 - - 09.11
11.4 42.0 DOLHASCA 2 9 09.20 1 09.21
10.3 100 Lespezi Hm. 7 - - 09.28
10.8 63.1 PAŞCANI 7 09.35 1 09.36
2.4 65.5 PAŞCANI TRIAJ 2 - - 09.38
8.5 Muncel Hm. 6 - - 09.44
14.1 Mirceşti 8 - - 09.52
7.1 Săbăoani Hm. 4 - - 09.56
8.1 103.3 ROMAN 5 10.01 1 10.02
11.7 Săcueni Roman Hm. 8 - - 10.10
11.2 120 Galbeni 3 9 - - 10.19
9.0 Iteşti Hm. 5 - - 10.24
12.0 147.2 BACĂU  1 9 10.33 12 10.45
10.8 Valea Seacă 7 - - 10.52
9.6 Faraoani Hm. 5 - - 10.57
14.8 Orbeni Hm. 3 11 - - 11.08
9.2 Sascut Hm. 5 - - 11.13
13.7 205.4 ADJUD 9 11.22 1 11.23
10.9 Pufeşti Hm. 2 10 - - 11.33
8.4 100** Pădureni Putna Hm. 6 - - 11.39
6.3 231.0 MĂRĂŞEŞTI 2 8 11.47 1 11.48
1.6 80** Mărăşeşti Ram. Putna 2 - - 11.50
6.5 Putna Seacă Hm. 5 - - 11.55
11.8 250.7 FOCŞANI 10 12.05 2 12.07
7.9 80 Coteşti Hm. 7 - - 12.14
7.3 Gugeşti 6 - - 12.20
7.2 Sihlea Hm. 6 - - 12.26
14.8 287.9 RÂMNICU SĂRAT 2 15 12.41 2 12.43
11.3 Zoita Hm. 8 - - 12.51
10.7 100 Boboc Hm. 7 - - 12.58
Buzău Ram. Boboc
30 30
8.5 2 7 - - 13.05
BUZĂU
30
3.0 321.4 2 13.08 2 13.10
2.5 Buzău Ram. Gr. A 3 - - 13.13
12.9 Ulmeni 10 - - 13.23
12.0 Săhăteni Hm. 3 13 - - 13.36
7.6 356.3 MIZIL 7 13.43 1 13.44
7.4 80 Inoteşti Hm. 7 - - 13.51
9.5 Cricov Hm. 7 - - 13.58
5.6 378.8 VALEA CALUGAREASCA HM 3 8 - - 14.06
6.8 PLOIEŞTI EST 1 7 - - 14.13
4.3 389.9 PLOIEŞTI SUD 2 6 14.19 2 14.21
3.5 90 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 4 - - 14.25
4.6 397.9 120 BRAZI 3 - - 14.28
11.7 Crivina 6 - - 14.34
Periş
30
9.5 1 6 - - 14.40
30
13.3 BUFTEA 1 8 - - 14.48
3.4 140 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 14.50
4.1 CHITILA 2 - - 14.52
9.5 449.4 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 10 15.02
06h 17m SUMARUL... 30 348 29
PROCENT DE FRANARE = 126
TONAJ MAXIM:Suceava Nord - Bacau = 600 tone.
Bacau - Bucuresti Nord = 800 tone.
Statia Bacau ataseaza grupa de vagoane de la Piatra Neamt - tren 1858 fără zilele 25.12.2020,
01.01.2021, 02.05.2021 şi 20.06.2021.

164
Nr. 1753 BUCURESTI NORD - SUCEAVA NORD
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 13.50
9.5 CHITILA 8 - - 13.58
4.1 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 14.00
3.4 140 BUFTEA 2 - - 14.02
13.3 Periş 6 - - 14.08
9.5 Crivina 5 - - 14.13
11.7 51.4 BRAZI 2 7 - - 14.20
4.6 120 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 14.23
3.5 59.5 90 PLOIEŞTI SUD 1 4 14.27 2 14.29
4.3 PLOIEŞTI EST 1 5 - - 14.34
6.8 70.6 VALEA CALUGAREASCA HM 2 8 - - 14.42
5.6 Cricov Hm. 5 - - 14.47
9.5 Inoteşti Hm. 7 - - 14.54
7.4 93.1 80 MIZIL 7 15.01 1 15.02
7.6 Săhăteni Hm. 3 10 - - 15.12
12.0 Ulmeni 10 - - 15.22
12.9 Buzău Ram. Gr. A 3 13 - - 15.35
2.5 128.0 BUZĂU 3 15.38 2 15.40
Buzău Ram. Boboc
30 30
3.0 2 - - 15.42
30
8.5 Boboc Hm. 5 - - 15.48
10.7 100 Zoita Hm. 7 - - 15.55
11.3 161.4 RÂMNICU SĂRAT 2 11 16.06 1 16.07
14.8 Sihlea Hm. 13 - - 16.20
7.2 Gugeşti 6 - - 16.26
7.3 80 Coteşti Hm. 6 - - 16.32
7.9 198.6 FOCŞANI 7 16.39 2 16.41
11.8 Putna Seacă Hm. 10 - - 16.51
6.5 100* Mărăşeşti Ram. Putna 2 6 - - 16.57
1.6 218.4 MĂRĂŞEŞTI 2 16.59 2 17.01
6.3 120* Pădureni Putna Hm. 7 - - 17.08
8.4 Pufeşti Hm. 2 7 - - 17.15
10.9 243.9 ADJUD 2 9 17.24 2 17.26
13.7 Sascut Hm. 8 - - 17.34
9.2 Orbeni Hm. 5 - - 17.39
14.8 Faraoani Hm. 3 11 - - 17.50
9.6 Valea Seacă 5 - - 17.55
10.8 302.1 BACĂU  7 18.02 10 18.12
12.0 Iteşti Hm. 9 - - 18.21
9.0 120 Galbeni 5 - - 18.26
11.2 Săcueni Roman Hm. 6 - - 18.32
11.7 346.0 ROMAN 1 9 18.41 1 18.42
8.1 Săbăoani Hm. 5 - - 18.47
7.1 Mirceşti 4 - - 18.51
14.1 Muncel Hm. 8 - - 18.59
8.5 383.8 PAŞCANI TRIAJ 5 - - 19.04
2.4 386.2 PAŞCANI 3 5 19.09 1 19.10
10.8 Lespezi Hm. 7 - - 19.17
10.3 407.3 100 DOLHASCA 7 19.24 1 19.25
11.4 Liteni Hm. 2 9 - - 19.34
13.3 432.0 120 VEREŞTI 8 19.42 1 19.43
6.6 Văratec Hm. 5 - - 19.48
8.2 446.9 SUCEAVA 5 19.53 2 19.55
2.5 449.4 50 SUCEAVA NORD 1 6 20.01
06h 11m SUMARUL... 30 343 28
PROCENT DE FRANARE = 126.
TONAJ MAXIM:Bucuresti Nord - Bacau = 800 tone.
Bacau - Suceava Nord = 600 tone.
Statia Bacau detaseaza grupa de vagoane pentru Piatra Neamţ - tren 5481, fără zilele de
sambată, si 24.12.2020 şi 31.12.2020.

165
Nr. 1754 SUCEAVA - BUCURESTI NORD
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
SUCEAVA 12.45
8.2 Văratec Hm. 6 - - 12.51
6.6 14.9 120 VEREŞTI 4 12.55 12 13.07
13.3 Liteni Hm. 8 - - 13.15
11.4 39.6 DOLHASCA 2 9 13.24 1 13.25
10.3 100 Lespezi Hm. 7 - - 13.32
10.8 60.7 PAŞCANI 7 13.39 1 13.40
2.4 63.1 PAŞCANI TRIAJ 2 - - 13.42
8.5 Muncel Hm. 6 - - 13.48
14.1 Mirceşti 8 - - 13.56
7.1 Săbăoani Hm. 4 - - 14.00
8.1 100.9 ROMAN 5 14.05 1 14.06
11.7 Săcueni Roman Hm. 8 - - 14.14
11.2 120 Galbeni 3 9 - - 14.23
9.0 Iteşti Hm. 5 - - 14.28
12.0 144.8 BACĂU 1 9 14.37 3 14.40
10.8 Valea Seacă 7 - - 14.47
9.6 Faraoani Hm. 5 - - 14.52
14.8 Orbeni Hm. 3 11 - - 15.03
9.2 Sascut Hm. 5 - - 15.08
13.7 203.0 ADJUD 8 15.16 2 15.18
10.9 Pufeşti Hm. 2 9 - - 15.27
8.4 100** Pădureni Putna Hm. 6 - - 15.33
6.3 228.5 MĂRĂŞEŞTI 2 8 15.41 2 15.43
1.6 80** Mărăşeşti Ram. Putna 2 - - 15.45
6.5 Putna Seacă Hm. 5 - - 15.50
11.8 248.3 FOCŞANI 10 16.00 2 16.02
7.9 80 Coteşti Hm. 7 - - 16.09
7.3 Gugeşti 6 - - 16.15
7.2 Sihlea Hm. 6 - - 16.21
14.8 285.5 RÂMNICU SĂRAT 2 15 16.36 1 16.37
11.3 Zoita Hm. 8 - - 16.45
10.7 100 Boboc Hm. 7 - - 16.52
Buzău Ram. Boboc
30 30
8.5 2 7 - - 16.59
BUZĂU
30
3.0 318.9 2 17.02 2 17.04
2.5 Buzău Ram. Gr. A 3 - - 17.07
12.9 Ulmeni 10 - - 17.17
12.0 Săhăteni Hm. 3 13 - - 17.30
7.6 353.8 MIZIL 7 17.37 2 17.39
7.4 80 Inoteşti Hm. 7 - - 17.46
9.5 Cricov Hm. 7 - - 17.53
5.6 376.3 VALEA CALUGAREASCA HM 3 8 - - 18.01
6.8 PLOIEŞTI EST 1 7 - - 18.08
4.3 387.4 PLOIEŞTI SUD 2 6 18.14 2 18.16
3.5 90 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 4 - - 18.20
4.6 395.5 120 BRAZI 3 - - 18.23
11.7 Crivina 6 - - 18.29
9.5 Periş 2 8 - - 18.37
13.3 BUFTEA 2 9 - - 18.46
3.4 140 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 18.48
4.1 CHITILA 3 - - 18.51
9.5 446.9 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 10 19.01
06h 16m SUMARUL... 31 345 31
PROCENT DE FRÂNARE = 126.
TONAJ MAXIM:Suceava - Veresti = 650 tone.
Veresti - Bucuresti Nord = 800 tone. (max. 15 vagoane)

Statia Veresti ataseaza grupa de vagoane de la Botosani - tren 5582.


În perioada 12.10 - 15.10.2021 statia Pascani ataseaza grupa de vagoane de la tren 1969.
(Minutele întârziere datorate atasarii vagoanelor în statia Pascani se vor analiza în cont SNTFC).

166
Tren interregio "Ştefan cel Mare"
Nr. 1755 BUCUREŞTI NORD - SUCEAVA
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 17.22
9.5 CHITILA 8 - - 17.30
4.1 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 17.32
3.4 140 BUFTEA 2 - - 17.34
13.3 Periş 6 - - 17.40
9.5 Crivina 5 - - 17.45
11.7 51.4 BRAZI 2 7 - - 17.52
4.6 120 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 17.55
3.5 59.5 90 PLOIEŞTI SUD 1 4 17.59 2 18.01
4.3 PLOIEŞTI EST 1 5 - - 18.06
6.8 70.6 VALEA CALUGAREASCA HM 2 8 - - 18.14
5.6 Cricov Hm. 5 - - 18.19
9.5 Inoteşti Hm. 7 - - 18.26
7.4 80 Mizil 6 - - 18.32
7.6 Săhăteni Hm. 3 9 - - 18.41
12.0 Ulmeni 9 - - 18.50
12.9 Buzău Ram. Gr. A 3 13 - - 19.03
2.5 128.0 BUZĂU 3 19.06 1 19.07
3.0 Buzău Ram. Boboc 3 - - 19.10
8.5 Boboc Hm. 6 - - 19.16
10.7 100 Zoita Hm. 7 - - 19.23
11.3 Râmnicu Sărat 2 10 - - 19.33
14.8 Sihlea Hm. 12 - - 19.45
7.2 Gugeşti 6 - - 19.51
7.3 80 Coteşti Hm. 6 - - 19.57
7.9 Focşani 6 - - 20.03
11.8 Putna Seacă Hm. 9 - - 20.12
6.5 100* Mărăşeşti Ram. Putna 2 6 - - 20.18
1.6 Mărăşeşti 1 - - 20.19
6.3 120* Pădureni Putna Hm. 5 - - 20.24
8.4 Pufeşti Hm. 2 7 - - 20.31
10.9 243.9 ADJUD 2 8 - - 20.39
13.7 Sascut Hm. 7 - - 20.46
9.2 Orbeni Hm. 5 - - 20.51
14.8 Faraoani Hm. 3 11 - - 21.02
9.6 Valea Seacă 5 - - 21.07
10.8 302.1 BACĂU 7 21.14 2 21.16
12.0 Iteşti Hm. 9 - - 21.25
9.0 120 Galbeni 5 - - 21.30
11.2 Săcueni Roman Hm. 6 - - 21.36
11.7 Roman 1 8 - - 21.44
8.1 Săbăoani Hm. 5 - - 21.49
7.1 Mirceşti 4 - - 21.53
14.1 Muncel Hm. 8 - - 22.01
8.5 383.8 PAŞCANI TRIAJ 5 - - 22.06
2.4 386.2 PAŞCANI 3 5 22.11 10 22.21
10.8 Lespezi Hm. 7 - - 22.28
10.3 100 Dolhasca 7 - - 22.35
11.4 Liteni Hm. 2 9 - - 22.44
13.3 Vereşti 7 - - 22.51
6.6 120 Văratec Hm. 4 - - 22.55
8.2 446.9 SUCEAVA 1 6 23.01
05h 39m SUMARUL... 30 324 15
PROCENT DE FRÂNARE = 126.
TONAJ MAXIM: Bucureşti - Paşcani = 750 tone;
Paşcani - Suceava = 500 tone.
Statia Paşcani detaseaza grupa de vagoane pentru Iaşi - tren 1768.

167
Nr. 1756 SUCEAVA - BUCURESTI NORD
Nu circulă în zilele de 6/7, în zilelele de 24/25.12.2020, 31.12.2020/01.01.2021
si in perioada 25/26.06 - 04/05.09.2021.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
SUCEAVA 22.31
8.2 Văratec Hm. 6 - - 22.37
6.6 14.9 120 VEREŞTI 4 22.41 15 22.56
13.3 Liteni Hm. 8 - - 23.04
11.4 39.6 DOLHASCA 2 9 23.13 1 23.14
10.3 100 Lespezi Hm. 7 - - 23.21
10.8 60.7 PAŞCANI 7 23.28 2 23.30
2.4 63.1 PAŞCANI TRIAJ 2 - - 23.32
8.5 Muncel Hm. 6 - - 23.38
14.1 Mirceşti 8 - - 23.46
7.1 Săbăoani Hm. 4 - - 23.50
8.1 100.9 ROMAN 5 23.55 1 23.56
11.7 Săcueni Roman Hm. 8 - - 00.04
11.2 120 Galbeni 3 9 - - 00.13
9.0 Iteşti Hm. 5 - - 00.18
12.0 144.8 BACĂU 1 9 00.27 15 00.42
10.8 Valea Seacă 7 - - 00.49
9.6 Faraoani Hm. 5 - - 00.54
14.8 Orbeni Hm. 3 11 - - 01.05
9.2 Sascut Hm. 5 - - 01.10
13.7 203.0 ADJUD 9 01.19 1 01.20
10.9 Pufeşti Hm. 2 9 - - 01.29
8.4 100** Pădureni Putna Hm. 6 - - 01.35
6.3 228.5 MĂRĂŞEŞTI 2 8 01.43 1 01.44
1.6 80** Mărăşeşti Ram. Putna 2 - - 01.46
6.5 Putna Seacă Hm. 5 - - 01.51
11.8 248.3 FOCŞANI 10 02.01 2 02.03
7.9 80 Coteşti Hm. 7 - - 02.10
7.3 Gugeşti 6 - - 02.16
7.2 Sihlea Hm. 6 - - 02.22
14.8 285.5 RÂMNICU SĂRAT 2 15 02.37 1 02.38
11.3 Zoita Hm. 8 - - 02.46
10.7 100 Boboc Hm. 7 - - 02.53
Buzău Ram. Boboc
30 30
8.5 2 7 - - 03.00
BUZĂU
30
3.0 318.9 2 03.03 20 03.23
2.5 Buzău Ram. Gr. A 3 - - 03.26
12.9 Ulmeni 10 - - 03.36
12.0 Săhăteni Hm. 3 12 - - 03.48
7.6 353.8 MIZIL 7 03.55 1 03.56
7.4 80 Inoteşti Hm. 6 - - 04.02
9.5 Cricov Hm. 7 - - 04.09
30 30
5.6 376.3 VALEA CALUGAREASCA HM 3 7 - - 04.16
PLOIEŞTI EST
30
6.8 1 6 - - 04.23
4.3 387.4 PLOIEŞTI SUD 2 6 04.29 2 04.31
3.5 90 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 04.34
4.6 395.5 120 BRAZI 3 - - 04.37
11.7 Crivina 6 - - 04.43
Periş
30
9.5 1 6 - - 04.49
30
13.3 BUFTEA 1 8 - - 04.57
3.4 140 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 04.59
4.1 CHITILA 3 - - 05.02
9.5 446.9 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 10 05.12
06h 41m SUMARUL... 30 339 62
PROCENT DE FRÂNARE = 126.
TONAJ MAXIM:Suceava - Veresti = 500 tone.
Veresti - Bacau = 650 tone.
Bacau - Buzau = 800 tone.
Buzau - Bucureşti Nord = 650 tone.
Statia Veresti ataseaza grupa de vagoane de la Botosani - tren 5584.
Statia Bacau ataseaza grupa de vagoane de la Piatra Neamţ - tren 5482.
Statia Buzau detaseaza grupa de vagoane pentru Constanţa - tren 1862 sau 1964.
168
Nr. 1757 BUCURESTI NORD - SUCEAVA
Nu circulă în zilele de 6/7, în zilelele de 24/25.12.2020, 31.12.2020/01.01.2021
si in perioada 26/27.06 - 05/06.09.2021.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 23.25
9.5 CHITILA 9 - - 23.34
4.1 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 23.36
3.4 140 BUFTEA 2 - - 23.38
13.3 Periş 7 - - 23.45
9.5 Crivina 5 - - 23.50
11.7 51.4 BRAZI 2 8 - - 23.58
4.6 120 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 00.01
3.5 59.5 90 PLOIEŞTI SUD 1 4 00.05 2 00.07
4.3 PLOIEŞTI EST 1 5 - - 00.12
6.8 70.6 VALEA CALUGAREASCA HM 2 8 - - 00.20
5.6 Cricov Hm. 5 - - 00.25
9.5 Inoteşti Hm. 7 - - 00.32
7.4 93.1 80 MIZIL 7 00.39 1 00.40
7.6 Săhăteni Hm. 3 10 - - 00.50
12.0 Ulmeni 10 - - 01.00
12.9 Buzău Ram. Gr. A 3 13 - - 01.13
2.5 128.0 BUZĂU 3 01.16 20 01.36
Buzău Ram. Boboc
30 30
3.0 2 - - 01.38
30
8.5 Boboc Hm. 5 - - 01.44
10.7 100 Zoita Hm. 7 - - 01.51
11.3 161.4 RÂMNICU SĂRAT 2 11 02.02 2 02.04
14.8 Sihlea Hm. 13 - - 02.17
7.2 Gugeşti 6 - - 02.23
7.3 80 Coteşti Hm. 6 - - 02.29
7.9 198.6 FOCŞANI 7 02.36 2 02.38
11.8 Putna Seacă Hm. 10 - - 02.48
6.5 100* Mărăşeşti Ram. Putna 2 6 - - 02.54
1.6 218.4 MĂRĂŞEŞTI 2 02.56 1 02.57
6.3 120* Pădureni Putna Hm. 7 - - 03.04
8.4 Pufeşti Hm. 2 7 - - 03.11
10.9 243.9 ADJUD 2 9 03.20 1 03.21
13.7 Sascut Hm. 8 - - 03.29
9.2 Orbeni Hm. 5 - - 03.34
14.8 Faraoani Hm. 3 11 - - 03.45
9.6 Valea Seacă 5 - - 03.50
10.8 302.1 BACĂU 7 03.57 2 03.59
12.0 Iteşti Hm. 9 - - 04.08
9.0 120 Galbeni 5 - - 04.13
11.2 Săcueni Roman Hm. 6 - - 04.19
11.7 346.0 ROMAN 1 9 04.28 1 04.29
8.1 Săbăoani Hm. 5 - - 04.34
7.1 Mirceşti 4 - - 04.38
14.1 Muncel Hm. 8 - - 04.46
8.5 383.8 PAŞCANI TRIAJ 5 - - 04.51
2.4 386.2 PAŞCANI 3 5 04.56 2 04.58
10.8 Lespezi Hm. 7 - - 05.05
10.3 407.3 100 DOLHASCA 7 05.12 1 05.13
11.4 Liteni Hm. 2 9 - - 05.22
13.3 432.0 VEREŞTI 8 05.30 8 05.38
6.6 120 Văratec Hm. 5 - - 05.43
8.2 446.9 SUCEAVA 1 6 05.49
06h 24m SUMARUL... 30 341 43
PROCENT DE FRÂNARE = 126.
TONAJ MAXIM:Bucuresti Nord - Buzau = 600 tone
Buzau - Veresti = 800 tone.
Veresti - Suceava = 650 tone.
Staţia Buzau ataşează grupă de vagoane de la Constanţa sosită cu tren 1861 sau 1963.
Statia Veresti detaseaza grupa de vagoane pentru Botosani - tren 5581.

169
Nr. 1758 SUCEAVA - BUCURESTI NORD
Varianta trenului 1756.
Circula in perioada 25/26.06. - 04/05.09.2021. Nu circulă în zilele de 6/7.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
SUCEAVA 22.31
8.2 Văratec Hm. 6 - - 22.37
6.6 14.9 120 VEREŞTI 4 22.41 15 22.56
13.3 Liteni Hm. 8 - - 23.04
11.4 39.6 DOLHASCA 2 9 23.13 1 23.14
10.3 100 Lespezi Hm. 7 - - 23.21
10.8 60.7 PAŞCANI 7 23.28 2 23.30
2.4 63.1 PAŞCANI TRIAJ 2 - - 23.32
8.5 Muncel Hm. 6 - - 23.38
14.1 Mirceşti 8 - - 23.46
7.1 Săbăoani Hm. 4 - - 23.50
8.1 100.9 ROMAN 5 23.55 1 23.56
11.7 Săcueni Roman Hm. 8 - - 00.04
11.2 120 Galbeni 3 9 - - 00.13
9.0 Iteşti Hm. 5 - - 00.18
12.0 144.8 BACĂU 1 9 00.27 15 00.42
10.8 Valea Seacă 7 - - 00.49
9.6 Faraoani Hm. 5 - - 00.54
14.8 Orbeni Hm. 3 11 - - 01.05
9.2 Sascut Hm. 5 - - 01.10
13.7 203.0 ADJUD 9 01.19 1 01.20
10.9 Pufeşti Hm. 2 9 - - 01.29
8.4 100** Pădureni Putna Hm. 6 - - 01.35
6.3 228.5 MĂRĂŞEŞTI 2 8 01.43 1 01.44
1.6 80** Mărăşeşti Ram. Putna 2 - - 01.46
6.5 Putna Seacă Hm. 5 - - 01.51
11.8 248.3 FOCŞANI 10 02.01 2 02.03
7.9 80 Coteşti Hm. 7 - - 02.10
7.3 Gugeşti 6 - - 02.16
7.2 Sihlea Hm. 6 - - 02.22
14.8 285.5 RÂMNICU SĂRAT 2 15 02.37 1 02.38
11.3 Zoita Hm. 8 - - 02.46
10.7 100 Boboc Hm. 7 - - 02.53
Buzău Ram. Boboc
30 30
8.5 2 7 - - 03.00
BUZĂU
30
3.0 318.9 2 03.03 2 03.05
2.5 Buzău Ram. Gr. A 3 - - 03.08
12.9 Ulmeni 10 - - 03.18
12.0 Săhăteni Hm. 3 13 - - 03.31
7.6 353.8 MIZIL 7 03.38 2 03.40
7.4 80 Inoteşti Hm. 7 - - 03.47
9.5 Cricov Hm. 7 - - 03.54
5.6 376.3 VALEA CALUGAREASCA HM 3 8 - - 04.02
6.8 PLOIEŞTI EST 1 7 - - 04.09
4.3 387.4 PLOIEŞTI SUD 2 6 04.15 3 04.18
3.5 90 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 4 - - 04.22
4.6 395.5 120 BRAZI 3 - - 04.25
11.7 Crivina 5 - - 04.30
Periş
30
9.5 1 6 - - 04.36
30
13.3 BUFTEA 1 8 - - 04.44
3.4 140 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 04.46
4.1 CHITILA 2 - - 04.48
9.5 446.9 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 10 04.58
06h 27m SUMARUL... 30 341 46
PROCENT DE FRÂNARE = 126.
TONAJ MAXIM:Suceava - Veresti = 500 tone.
Veresti - Bacau = 650 tone.
Bacau - Bucureşti Nord = 800 tone.
Statia Veresti ataseaza grupa de vagoane de la Botosani - tren 5584.
Statia Bacau ataseaza grupa de vagoane de la Piatra Neamţ - tren 5482.

170
Nr. 1759 BUCURESTI NORD - SUCEAVA
Varianta trenului 1757
Circula in perioada 26/27.06. - 05/06.09.2021. Nu circulă în zilele de 6/7.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 23.40
9.5 CHITILA 9 - - 23.49
4.1 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 23.51
3.4 BUFTEA 2 - - 23.53
13.3 120 Periş 7 - - 00.00
9.5 Crivina 5 - - 00.05
11.7 51.4 BRAZI 2 8 - - 00.13
4.6 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 00.16
3.5 59.5 90 PLOIEŞTI SUD 1 4 00.20 2 00.22
4.3 PLOIEŞTI EST 1 5 - - 00.27
6.8 70.6 VALEA CALUGAREASCA HM 2 8 - - 00.35
5.6 Cricov Hm. 5 - - 00.40
9.5 Inoteşti Hm. 7 - - 00.47
7.4 93.1 80 MIZIL 7 00.54 2 00.56
7.6 Săhăteni Hm. 3 10 - - 01.06
12.0 Ulmeni 10 - - 01.16
12.9 Buzău Ram. Gr. A 3 13 - - 01.29
2.5 128.0 BUZĂU 3 01.32 4 01.36
Buzău Ram. Boboc
30 30
3.0 2 - - 01.38
30
8.5 Boboc Hm. 5 - - 01.44
10.7 100 Zoita Hm. 7 - - 01.51
11.3 161.4 RÂMNICU SĂRAT 2 11 02.02 2 02.04
14.8 Sihlea Hm. 13 - - 02.17
7.2 Gugeşti 6 - - 02.23
7.3 80 Coteşti Hm. 6 - - 02.29
7.9 198.6 FOCŞANI 7 02.36 2 02.38
11.8 Putna Seacă Hm. 10 - - 02.48
6.5 100* Mărăşeşti Ram. Putna 2 6 - - 02.54
1.6 218.4 MĂRĂŞEŞTI 2 02.56 1 02.57
6.3 120* Pădureni Putna Hm. 7 - - 03.04
8.4 Pufeşti Hm. 2 7 - - 03.11
10.9 243.9 ADJUD 2 9 03.20 1 03.21
13.7 Sascut Hm. 8 - - 03.29
9.2 Orbeni Hm. 5 - - 03.34
14.8 Faraoani Hm. 3 11 - - 03.45
9.6 Valea Seacă 5 - - 03.50
10.8 302.1 BACĂU 7 03.57 2 03.59
12.0 Iteşti Hm. 9 - - 04.08
9.0 120 Galbeni 5 - - 04.13
11.2 Săcueni Roman Hm. 6 - - 04.19
11.7 346.0 ROMAN 1 9 04.28 1 04.29
8.1 Săbăoani Hm. 5 - - 04.34
7.1 Mirceşti 4 - - 04.38
14.1 Muncel Hm. 8 - - 04.46
8.5 383.8 PAŞCANI TRIAJ 5 - - 04.51
2.4 386.2 PAŞCANI 3 5 04.56 2 04.58
10.8 Lespezi Hm. 7 - - 05.05
10.3 407.3 100 DOLHASCA 7 05.12 1 05.13
11.4 Liteni Hm. 2 9 - - 05.22
13.3 432.0 120 VEREŞTI 8 05.30 8 05.38
6.6 Văratec Hm. 5 - - 05.43
8.2 446.9 SUCEAVA 1 6 05.49
06h 09m SUMARUL... 30 341 28
PROCENT DE FRÂNARE = 110.
TONAJ MAXIM:Bucuresti Nord - Veresti = 800 tone.
Veresti - Suceava = 650 tone.
Statia Veresti detaseaza grupa de vagoane pentru Botosani - tren 5581.

171
Nr. 1765 IASI - CLUJ NAPOCA si TEIUS - ARAD
Nr. 1765-2 CLUJ NAPOCA - TEIUS si ARAD - TIMISOARA NORD
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
IAŞI 15.20
14.1 14.1 120 LEŢCANI 1 13 - - 15.33
8.8 22.9 PODU ILOAIEI 5 - - 15.38
11.0 95 Sârca Hm. 8 - - 15.46
11.0 44.9 TÂRGU FRUMOS 9 15.55 1 15.56
16.1 80 Ruginoasa Hm. 2 16 - - 16.12
13.8 95 Ramificaţia Paşcani 9 - - 16.21
0.8 75.7 PAŞCANI 2 5 16.26 2 16.28
10.8 120 Lespezi Hm. 7 - - 16.35
10.3 96.7 100 DOLHASCA 7 16.42 1 16.43
11.4 Liteni Hm. 2 9 - - 16.52
13.3 121.4 120 VEREŞTI 8 17.00 1 17.01
6.6 Văratec Hm. 5 - - 17.06
8.2 136.3 SUCEAVA 1 6 17.12 16 17.28
5.0 141.3 70 SUCEAVA VEST 7 - - 17.35
9.4 Stroieşti 8 - - 17.43
7.0 80 Ciprian Porumbescu Hm. 6 - - 17.49
13.2 Berchişeşti Hm. 11 - - 18.00
7.8 178.6 GURA HUMORULUI HM. 3 9 - - 18.09
4.5 183.1 GURA HUMORULUI ORAŞ 5 18.14 4 18.18
7.2 190.3 FRASIN HM. 1 9 18.27 1 18.28
5.4 Molid Hm. 6 - - 18.34
3.7 199.3 65 VAMA 4 18.38 1 18.39
4.3 Prisaca Dornei Hm. 5 - - 18.44
7.3 210.9 CÂMPULUNG EST HM. 9 18.53 1 18.54
3.8 214.7 CÂMPULUNG MOLD. 6 19.00 2 19.02
3.3 Sadova Hm. 5 - - 19.07
3.0 221.0 POJORÂTA HM. 5 19.12 1 19.13
8.7 Valea Putnei P.M. 12 - - 19.25
6.0 235.7 50 MESTECĂNIŞ HM. 9 19.34 1 19.35
5.9 Iacobeni 10 19.45 1 19.46
5.7 Argestru Hm. 1 10 - - 19.56
4.5 251.8 60 VATRA DORNEI 3 9 20.05 1 20.06
1.0 252.8 55 VATRA DORNEI BĂI HC. 3 20.09 2 20.11
4.4 Roşu Hm. 6 - - 20.17
6.4 263.6 60 FLORENI 8 - - 20.25
1.4 Ramificaţia Floreni 3 - - 20.28
4.3 80 Coşna Hm. 4 - - 20.32
8.0 Grădiniţa Hm. 7 - - 20.39
5.4 Larion Hm. 1 7 - - 20.46
7.0 60 Silhoasa Hm. 8 - - 20.54
5.8 295.5 LUNCA ILVEI 7 21.01 1 21.02
7.2 Ilva Mare Hm. 1 9 - - 21.11
7.1 309.8 MĂGURA ILVEI HM. 7 21.18 1 21.19
4.5 70 Poiana Ilvei 6 - - 21.25
7.5 Leşu Ilvei Hm. 7 - - 21.32
5.3 327.0 ILVA MICĂ 1 6 21.38 1 21.39
5.0 75 Feldru Hm. 2 7 - - 21.46
10.0 Rebrişoara Hm. 10 - - 21.56
4.7 346.7 NĂSĂUD 5 22.01 2 22.03
6.3 353.0 80 SALVA 7 22.10 1 22.11
7.3 Nimigea Hm. 7 - - 22.18
5.8 Mogoşeni Hm. 5 - - 22.23

172
Tren nr. 1765/1765-2
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
5.8 80 Mogoşeni Hm. 5 - - 22.23
8.5 374.5 BECLEAN PE SOMEŞ 9 22.32 2 22.34
5.1 80** Coldău Hm. 3 9 - - 22.43
7.8 80* Reteag Hm. 10 - - 22.53
9.1 396.5 Dej Triaj 7 - - 23.00
1.6 80 Ram. Dej Gr. B 3 - - 23.03
1.2 399.3 DEJ CĂLĂTORI 4 23.07 4 23.11
13.9 413.2 50 GHERLA 19 23.30 2 23.32
10.0 70* Iclod Hm. 2 11 - - 23.43
6.5 70** Bonţida Hm. 2 8 - - 23.51
7.3 Jucu Hm. 2 7 - - 23.58
8.3 100 Ram. Cojocna 6 - - 00.04
0.7 Apahida 2 - - 00.06
5.7 Cluj Napoca Est 3 7 - - 00.13
6.6 458.2 120 CLUJ NAPOCA  8 00.21 14 00.35
6.6 Cluj Napoca Est 8 - - 00.43
5.7 Apahida 2 6 - - 00.49
0.9 100 Ram. Jucu 1 - - 00.50
4.0 Cojocna Hm. 4 - - 00.54
5.7 50** Tunel Hm. 8 - - 01.02
5.8 Boju Hm. 8 - - 01.10
7.9 50 Valea Florilor Hm. 10 - - 01.20
15.0 509.9 80 CÂMPIA TURZII 2 16 01.36 2 01.38
0.7 Ram. Turda 2 - - 01.40
6.9 85 Călăraşi Turda Hm. 5 - - 01.45
9.4 527.0 RĂZBOIENI 8 01.53 3 01.56
3.6 530.6 UNIREA HC. 5 02.01 1 02.02
2.8 90** Unirea Hm. 4 - - 02.06
13.9 547.3 AIUD HM. 13 02.19 2 02.21
13.2 560.5 80** TEIUŞ 2 15 02.36 8 02.44
3.5 100 Coşlariu 6 - - 02.50
3.2 Ram. Coşlariu 3 - - 02.53
3.2 Sântimbru Hm. 3 - - 02.56
4.8 Bărăbanţ Hm. 6 - - 03.02
4.5 579.6 ALBA IULIA 7 03.09 2 03.11
9.9 589.4 VINŢU DE JOS 10 03.21 1 03.22
5.2 120 Blandiana Hm. 6 - - 03.28
9.8 604.4 ŞIBOT 1 8 03.36 2 03.38
6.0 Aurel Vlaicu 5 - - 03.43
6.3 616.7 ORĂŞTIE 5 03.48 2 03.50
14.5 Ram. Simeria 13 - - 04.03
2.0 633.3 SIMERIA 2 5 04.08 8 04.16
9.2 642.4 DEVA 13 04.29 2 04.31
6.5 100 Mintia 9 - - 04.40
7.3 Brănişca Hm. 11 - - 04.51
9.9 666.1 ILIA 1 16 05.07 2 05.09
5.7 Gurasada Hm. 1 10 - - 05.19
4.1 Câmpuri Surduc Hm. 8 - - 05.27
12.6 Zam 19 - - 05.46
7.9 50 Ilteu 12 - - 05.58
10.1 706.5 SĂVÂRŞIN 1 15 06.13 5 06.18
8.6 Vărădia Hm. 12 - - 06.30
8.7 Bătuţa Hm. 12 - - 06.42
6.7 Bârzava 1 10 - - 06.52
1.9 Bârzava Nouă Hm. 3 - - 06.55

173
Tren nr. 1765/1765-2
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
1.9 Bârzava Nouă Hm. 3 - - 06.55
8.0 50 Conop Hm. 12 - - 07.07
7.2 Milova 10 - - 07.17
8.7 756.2 RADNA 13 07.30 1 07.31
6.9 Păuliş Hm. 7 - - 07.38
6.5 120 Ghioroc 1 6 - - 07.44
14.3 Glogovăţ 1 9 - - 07.53
6.9 790.6 ARAD 1 6 07.59 20 08.19
3.5 Ram. Glogovăţ 4 - - 08.23
2.7 796.8 ARADU NOU 3 08.26 1 08.27
5.5 Valea Viilor Hm. 5 - - 08.32
5.5 Şag Hm. 4 - - 08.36
30
7.5 815.4 VINGA HM.  5 11 08.47 5 08.52
6.2 100 Orţişoara 5 - - 08.57
5.9 Băile Calacea 4 - - 09.01
7.2 Sânandrei Hm. 5 - - 09.06
6.3 RONAŢ TRIAJ GR. D 4 - - 09.10
6.9 847.9 TIMISOARA NORD 7 09.17
17h 57m SUMARUL... 54 946 131
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM:Iasi - Suceava = 500 tone
Suceava - Timisoara Nord = 700 tone.

Statia Suceava ataseaza grupa de vagoane de la Botosani - tren 5563-2/5563.

174
Nr. 1766-1 TIMISOARA NORD -ARAD si TEIUS - CLUJ NAPOCA
Nr. 1766 ARAD - TEIUS si CLUJ NAPOCA - IASI
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
TIMISOARA NORD 13.43
6.9 Ronaţ Triaj Gr. D 7 - - 13.50
6.3 13.2 SÂNANDREI HM. 4 - - 13.54
7.2 Băile Calacea 5 - - 13.59
5.9 Orţişoara 4 - - 14.03
6.2 100 Vinga Hm. 4 - - 14.07
Şag Hm.
30
7.5 5 11 - - 14.18
5.5 Valea Viilor Hm. 4 - - 14.22
5.5 51.1 ARADU NOU 4 14.26 1 14.27
2.7 Ram. Glogovăţ 3 - - 14.30
3.5 57.3 ARAD 4 14.34 22 14.56
6.9 Glogovăţ 1 7 - - 15.03
14.3 120 Ghioroc 1 10 - - 15.13
6.5 Păuliş Hm. 6 - - 15.19
6.9 91.8 RADNA 8 15.27 4 15.31
8.7 Milova 13 - - 15.44
7.2 Conop Hm. 10 - - 15.54
8.0 Bârzava Nouă Hm. 11 - - 16.05
1.9 Bârzava 1 4 - - 16.09
6.7 Bătuţa Hm. 10 - - 16.19
8.7 Vărădia Hm. 12 - - 16.31
8.6 141.5 50 SĂVÂRŞIN 1 13 16.44 2 16.46
10.1 Ilteu 14 - - 17.00
7.9 Zam 11 - - 17.11
12.6 Câmpuri Surduc Hm. 18 - - 17.29
4.1 Gurasada Hm. 1 9 - - 17.38
5.7 181.9 ILIA 1 10 17.48 2 17.50
9.9 Brănişca Hm. 15 - - 18.05
7.3 Mintia 11 - - 18.16
6.5 205.5 100 DEVA 7 18.23 3 18.26
9.2 214.7 SIMERIA 1 12 18.38 8 18.46
2.0 Ram. Simeria 5 - - 18.51
14.5 231.2 ORĂŞTIE 13 19.04 4 19.08
6.3 Aurel Vlaicu 5 - - 19.13
6.0 243.5 ŞIBOT 2 7 19.20 1 19.21
9.8 Blandiana Hm. 7 - - 19.28
5.2 258.5 120 VINŢU DE JOS 5 19.33 1 19.34
9.9 268.4 ALBA IULIA 10 19.44 1 19.45
4.5 Bărăbanţ Hm. 7 - - 19.52
4.8 Sântimbru Hm. 6 - - 19.58
3.2 Ram. Coşlariu 3 - - 20.01
3.2 Coşlariu 3 - - 20.04
3.5 287.4 100 TEIUŞ 2 6 20.10 4 20.14
13.2 300.6 AIUD HM. 14 20.28 2 20.30
13.9 100* Unirea Hm. 14 - - 20.44
2.8 317.4 UNIREA HC. 3 20.47 1 20.48
3.6 321.0 RĂZBOIENI 2 6 20.54 2 20.56
9.4 Călăraşi Turda Hm. 9 - - 21.05
6.9 85 Ram. Turda 5 - - 21.10
0.7 338.0 CÂMPIA TURZII 2 21.12 2 21.14
15.0 80 Valea Florilor Hm. 13 - - 21.27
7.9 50 Boju Hm. 11 - - 21.38
5.8 60* Tunel Hm. 7 - - 21.45

175
Tren nr. 1766-1/1766
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
5.8 60* Tunel Hm. 7 - - 21.45
5.7 Cojocna Hm. 7 - - 21.52
4.0 100 Ram. Jucu 3 - - 21.55
0.9 Apahida 1 - - 21.56
5.7 Cluj Napoca Est 3 7 - - 22.03
6.6 389.7 120 CLUJ NAPOCA  8 22.11 19 22.30
6.6 Cluj Napoca Est 9 - - 22.39
5.7 402.1 APAHIDA 2 7 22.46 1 22.47
0.7 Ram. Cojocna 2 - - 22.49
8.3 100 Jucu Hm. 6 - - 22.55
7.3 Bonţida Hm. 1 6 - - 23.01
6.5 100* Iclod Hm. 4 - - 23.05
10.0 434.8 50** GHERLA 13 23.18 1 23.19
13.9 448.6 50 DEJ CĂLĂTORI 19 23.38 4 23.42
1.2 80 Ram. Dej Gr. B 4 - - 23.46
1.6 Dej Triaj 4 - - 23.50
9.1 70** Reteag Hm. 8 - - 23.58
7.8 Coldău Hm. 7 - - 00.05
5.1 473.4 100* BECLEAN PE SOMEŞ 3 10 00.15 3 00.18
8.5 Mogoşeni Hm. 9 - - 00.27
5.8 Nimigea Hm. 5 - - 00.32
7.3 494.9 80 SALVA 7 00.39 1 00.40
6.3 501.2 NĂSĂUD 7 00.47 1 00.48
4.7 Rebrişoara Hm. 5 - - 00.53
10.0 75 Feldru Hm. 10 - - 01.03
5.0 520.9 ILVA MICĂ 2 7 01.10 2 01.12
5.3 Leşu Ilvei Hm. 6 - - 01.18
7.5 Poiana Ilvei 7 - - 01.25
4.5 538.2 70 MĂGURA ILVEI HM. 5 01.30 1 01.31
7.1 Ilva Mare Hm. 7 - - 01.38
7.2 552.5 LUNCA ILVEI 1 9 01.47 1 01.48
5.8 Silhoasa Hm. 7 - - 01.55
7.0 60 Larion Hm. 8 - - 02.03
5.4 Grădiniţa Hm. 1 7 - - 02.10
8.0 80 Coşna Hm. 7 - - 02.17
4.3 Ramificaţia Floreni 4 - - 02.21
1.4 584.4 60 FLORENI 2 - - 02.23
6.4 Roşu Hm. 8 - - 02.31
4.4 595.2 55 VATRA DORNEI BĂI HC. 6 02.37 1 02.38
1.0 596.2 VATRA DORNEI 1 3 02.41 1 02.42
4.5 60 Argestru Hm. 6 - - 02.48
5.7 606.4 IACOBENI 8 02.56 1 02.57
5.9 612.2 MESTECĂNIŞ HM. 1 11 03.08 1 03.09
6.0 50 Valea Putnei P.M. 9 - - 03.18
8.7 626.9 POJORÂTA HM. 12 03.30 1 03.31
3.0 Sadova Hm. 5 - - 03.36
3.3 633.3 CÂMPULUNG MOLD. 4 03.40 2 03.42
3.8 637.1 CÂMPULUNG EST HM. 6 03.48 1 03.49
7.3 Prisaca Dornei Hm. 9 - - 03.58
4.3 648.6 65 VAMA 5 04.03 1 04.04
3.7 Molid Hm. 4 - - 04.08
5.4 657.7 FRASIN HM. 7 04.15 1 04.16
7.2 664.8 GURA HUMORULUI ORAŞ 1 9 04.25 1 04.26
4.5 Gura Humorului Hm. 2 7 - - 04.33
7.8 80 Berchişeşti Hm. 2 8 - - 04.41

176
Tren nr. 1766-1/1766
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
7.8 Berchişeşti Hm. 2 8 - - 04.41
13.2 80 Ciprian Porumbescu Hm. 11 - - 04.52
7.0 Stroieşti 6 - - 04.58
9.4 SUCEAVA VEST 8 - - 05.06
5.0 711.6 70 SUCEAVA  1 7 05.13 12 05.25
8.2 Văratec Hm. 6 - - 05.31
6.6 726.5 120 VEREŞTI 4 05.35 2 05.37
13.3 Liteni Hm. 8 - - 05.45
11.4 751.2 DOLHASCA 2 9 05.54 1 05.55
10.3 100 Lespezi Hm. 7 - - 06.02
10.8 772.3 120 PAŞCANI 7 06.09 2 06.11
0.8 95 Ramificaţia Paşcani 3 - - 06.14
13.8 Ruginoasa Hm. 10 - - 06.24
16.1 803.0 80 TÂRGU FRUMOS 1 15 06.39 1 06.40
11.0 95 Sârca Hm. 9 - - 06.49
11.0 825.0 PODU ILOAIEI 8 - - 06.57
8.8 833.8 LEŢCANI 5 - - 07.02
14.1 847.9 120 IAŞI 1 12 07.14
17h 31m SUMARUL... 43 928 123
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM:Timisoara Nord - Suceava = 600 tone.
Suceava - Iasi = 500 tone.
Statia Suceava detaseaza grupa de vagoane pentru Botosani - tren 5560/5560-1.

Nr. 1768 PAŞCANI - IAŞI


Ramura de la trenul 1755.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
PAŞCANI 22.25
0.8 95 Ramificaţia Paşcani 3 - - 22.28
13.8 Ruginoasa Hm. 10 - - 22.38
16.1 80 Târgu Frumos 13 - - 22.51
11.0 95 Sârca Hm. 1 9 - - 23.00
11.0 52.8 PODU ILOAIEI 8 - - 23.08
8.8 61.5 LEŢCANI 5 - - 23.13
14.1 75.7 120 IAŞI 1 13 23.26
01h 01m SUMARUL... 2 61 0
PROCENT DE FRÂNARE = 126.
TONAJ MAXIM = 250 tone.

Nr. 1769 IAŞI - PAŞCANI


Ramură pentru trenul 1750.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
IAŞI 05.07
14.1 14.1 120 LEŢCANI 1 13 - - 05.20
8.8 22.9 PODU ILOAIEI 5 - - 05.25
11.0 95 Sârca Hm. 8 - - 05.33
11.0 Târgu Frumos 8 - - 05.41
16.1 80 Ruginoasa Hm. 2 15 - - 05.56
13.8 Ramificaţia Paşcani 9 - - 06.05
0.8 75.7 95 PAŞCANI 2 5 06.10
01h 03m SUMARUL... 5 63 0
PROCENT DE FRÂNARE = 126.
TONAJ MAXIM = 250 tone.

177
Nr. 1770 GALATI - URZICENI - BUCURESTI NORD
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
GALAŢI 05.00
2.2 50 Ramificaţia Tunel 4 - - 05.04
2.6 Ramificaţia C.S.G. 4 - - 05.08
2.1 80 Fileşti Hm. 2 4 - - 05.12
5.2 12.1 BARBOŞI 1 6 05.18 1 05.19
7.3 Vădeni Hm. 5 - - 05.24
5.5 Baldovineşti Hm. 4 - - 05.28
6.8 31.6 BRĂILA 1 6 05.34 2 05.36
9.7 Lacu Sărat 8 - - 05.44
12.1 Traian Sat Hm. 8 - - 05.52
8.9 100 Urleasca Hm. 6 - - 05.58
8.4 Plopu 6 - - 06.04
3.3 74.0 IANCA HC. 3 06.07 1 06.08
6.9 Deduleşti Hm. 2 7 - - 06.15
8.3 Făurei Ram.Deduleşti 6 - - 06.21
2.1 91.2 FĂUREI 2 4 06.25 1 06.26
1.2 Semnal XU Făurei 2 - - 06.28
12.3 Ruşeţu Hm. 12 - - 06.40
19.8 124.5 POGOANELE 19 06.59 1 07.00
13.3 70 Cotorca Hm. 13 - - 07.13
7.7 Gârbovi Hm. 7 - - 07.20
30 30
12.6 Semnal Urziceni 11 - - 07.31
30
0.8 158.8 URZICENI 3 4 07.36 1 07.37
6.9 Armăşeşti Hm. 6 - - 07.43
11.7 Dridu Hm. 8 - - 07.51
6.6 Fierbinţi 5 - - 07.56
12.6 100 Moara Vlasiei Hm. 8 - - 08.04
5.5 Caciulati Hm. 5 - - 08.09
5.2 Baloteşti Hm. 4 - - 08.13
6.0 R. Aeroport T1 4 - - 08.17
3.1 Mogoşoaia 1 4 - - 08.21
7.7 Pajura Hm. (700) 7 - - 08.28
5.4 229.4 80 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 7 08.35
03h 35m SUMARUL... 13 208 7
PROCENT DE FRANARE = 85.
Automotor DESIRO sau TONAJ MAXIM = 300 tone.

178
Nr. 1771 BUCURESTI NORD - URZICENI - GALATI
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 06.40
5.4 80 Pajura Hm. (700) 6 - - 06.46
7.7 Mogoşoaia 1 7 - - 06.53
3.1 R. Aeroport T1 3 - - 06.56
6.0 Baloteşti Hm. 5 - - 07.01
5.2 Caciulati Hm. 4 - - 07.05
5.5 100 Moara Vlasiei Hm. 4 - - 07.09
12.6 Fierbinţi 10 - - 07.19
6.6 Dridu Hm. 5 - - 07.24
11.7 63.7 ARMĂŞEŞTI HM. 8 - - 07.32
6.9 70.6 URZICENI 1 9 07.41 2 07.43
30 30
0.8 Semnal Urziceni 1 - - 07.44
30
12.6 Gârbovi Hm. 11 - - 07.56
7.7 Cotorca Hm. 7 - - 08.03
13.3 105.0 70 POGOANELE 13 08.16 1 08.17
19.8 Ruşeţu Hm. 19 - - 08.36
12.3 Semnal XU Făurei 11 - - 08.47
1.2 138.2 FĂUREI 3 5 08.52 1 08.53
2.1 Făurei Ram.Deduleşti 2 - - 08.55
8.3 Deduleşti Hm. 2 7 - - 09.02
6.9 155.4 IANCA HC. 6 09.08 1 09.09
3.3 Plopu 3 - - 09.12
8.4 Urleasca Hm. 6 - - 09.18
8.9 Traian Sat Hm. 6 - - 09.24
12.1 100 Lacu Sărat 8 - - 09.32
9.7 197.8 BRĂILA 2 9 09.41 2 09.43
6.8 Baldovineşti Hm. 5 - - 09.48
5.5 Vădeni Hm. 4 - - 09.52
5.5 Barboşi Ram.Port 4 - - 09.56
0.6 Barboşi Ram.Siret 1 - - 09.57
1.1 217.3 BARBOŞI 1 3 10.00 1 10.01
5.2 80 Fileşti Hm. 1 6 - - 10.07
2.1 Ramificaţia C.S.G. 2 - - 10.09
2.6 Ramificaţia Tunel 5 - - 10.14
2.2 229.4 50 GALAŢI 2 6 10.20
03h 40m SUMARUL... 13 212 8
PROCENT DE FRANARE = 85.
Automotor DESIRO sau TONAJ MAXIM = 300 tone.

179
Nr. 1772 GALATI - URZICENI - BUCURESTI NORD
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
GALAŢI 11.55
2.2 50 Ramificaţia Tunel 4 - - 11.59
2.6 Ramificaţia C.S.G. 4 - - 12.03
2.1 80 Fileşti Hm. 2 4 - - 12.07
5.2 12.1 BARBOŞI 1 6 12.13 1 12.14
7.3 Vădeni Hm. 5 - - 12.19
5.5 Baldovineşti Hm. 4 - - 12.23
6.8 31.6 BRĂILA 1 6 12.29 2 12.31
9.7 Lacu Sărat 8 - - 12.39
12.1 Traian Sat Hm. 8 - - 12.47
8.9 100 Urleasca Hm. 6 - - 12.53
8.4 Plopu 6 - - 12.59
3.3 74.0 IANCA HC. 3 13.02 1 13.03
6.9 Deduleşti Hm. 2 7 - - 13.10
8.3 Făurei Ram.Deduleşti 6 - - 13.16
2.1 91.2 FĂUREI 2 4 13.20 1 13.21
1.2 Semnal XU Făurei 2 - - 13.23
12.3 Ruşeţu Hm. 12 - - 13.35
19.8 124.5 POGOANELE 19 13.54 1 13.55
13.3 70 Cotorca Hm. 13 - - 14.08
7.7 Gârbovi Hm. 7 - - 14.15
30 30
12.6 Semnal Urziceni 11 - - 14.26
30
0.8 158.8 URZICENI 3 4 14.31 1 14.32
6.9 Armăşeşti Hm. 6 - - 14.38
11.7 Dridu Hm. 8 - - 14.46
6.6 Fierbinţi 5 - - 14.51
12.6 100 Moara Vlasiei Hm. 8 - - 14.59
5.5 Caciulati Hm. 5 - - 15.04
5.2 Baloteşti Hm. 4 - - 15.08
6.0 R. Aeroport T1 4 - - 15.12
3.1 Mogoşoaia 1 4 - - 15.16
7.7 Pajura Hm. (700) 7 - - 15.23
5.4 229.4 80 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 7 15.30
03h 35m SUMARUL... 13 208 7
PROCENT DE FRANARE = 85.
Automotor DESIRO sau TONAJ MAXIM = 300 tone.

180
Nr. 1773 BUCURESTI NORD - URZICENI - GALATI
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 15.34
5.4 80 Pajura Hm. (700) 6 - - 15.40
7.7 Mogoşoaia 1 7 - - 15.47
3.1 R. Aeroport T1 3 - - 15.50
6.0 Baloteşti Hm. 5 - - 15.55
5.2 27.4 Caciulati Hm. 4 - - 15.59
5.5 100 Moara Vlasiei Hm. 4 - - 16.03
12.6 Fierbinţi 9 - - 16.12
6.6 Dridu Hm. 5 - - 16.17
11.7 63.7 ARMĂŞEŞTI HM. 8 - - 16.25
6.9 70.6 URZICENI 1 9 16.34 1 16.35
30 30
0.8 Semnal Urziceni 1 - - 16.36
30
12.6 Gârbovi Hm. 11 - - 16.48
7.7 Cotorca Hm. 7 - - 16.55
13.3 105.0 70 POGOANELE 13 17.08 1 17.09
19.8 Ruşeţu Hm. 19 - - 17.28
12.3 Semnal XU Făurei 11 - - 17.39
1.2 138.2 FĂUREI 3 5 17.44 2 17.46
2.1 Făurei Ram.Deduleşti 2 - - 17.48
8.3 Deduleşti Hm. 2 7 - - 17.55
6.9 155.4 IANCA HC. 6 18.01 1 18.02
3.3 Plopu 3 - - 18.05
8.4 Urleasca Hm. 6 - - 18.11
8.9 Traian Sat Hm. 6 - - 18.17
12.1 100 Lacu Sărat 8 - - 18.25
9.7 197.8 BRĂILA 2 9 18.34 2 18.36
6.8 Baldovineşti Hm. 5 - - 18.41
5.5 Vădeni Hm. 4 - - 18.45
5.5 Barboşi Ram.Port 4 - - 18.49
0.6 Barboşi Ram.Siret 1 - - 18.50
1.1 217.3 BARBOŞI 1 3 18.53 1 18.54
5.2 80 Fileşti Hm. 1 6 - - 19.00
2.1 Ramificaţia C.S.G. 2 - - 19.02
2.6 Ramificaţia Tunel 5 - - 19.07
2.2 229.4 50 GALAŢI 2 6 19.13
03h 39m SUMARUL... 13 211 8
PROCENT DE FRANARE = 85.
Automotor DESIRO sau TONAJ MAXIM = 300 tone.

181
Nr. 1780 PITEŞTI - BUCUREŞTI NORD
Nu circulă în zilele de 26.12.2020, 02.01.2021, 03.05.2021 şi 21.06.2021.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
PITEŞTI 05.00
4.6 Ram. Goleşti 5 - - 05.05
3.1 7.7 GOLEŞTI 1 4 05.09 1 05.10
8.2 Călineşti Hm. 2 9 - - 05.19
5.9 Leordeni Argeş 4 - - 05.23
8.0 Pătroaia Hm. 6 - - 05.29
8.3 38.2 100 GĂEŞTI 1 7 05.36 1 05.37
11.3 Mătăsaru Hm. 8 - - 05.45
5.1 Fusea Hm. 4 - - 05.49
3.7 R. 1 Titu 4 - - 05.53
1.8 60.0 TITU 2 4 05.57 8 06.05
12.0 Ghergani Hm. 3 11 - - 06.16
12.9 Ciocăneşti Hm. 3 11 - - 06.27
8.5 100* Săbăreni 6 - - 06.33
2.6 Ram. Săbăreni 2 - - 06.35
2.6 98.6 100 CHITILA 2 - - 06.37
9.5 108.1 120 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 11 06.48
01h 48m SUMARUL... 13 98 10
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.
Staţia Titu ataşează automotor de la Târgovişte tren 1880 fără zilele de 7.

Nr. 1781 BUCUREŞTI NORD - PITEŞTI


Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 07.30
9.5 9.5 120 CHITILA 10 - - 07.40
2.6 100 Ram. Săbăreni 2 - - 07.42
2.6 Săbăreni 4 - - 07.46
8.5 50** Ciocăneşti Hm. 12 - - 07.58
12.9 Ghergani Hm. 3 21 - - 08.19
12.0 48.0 TITU 14 08.33 1 08.34
1.8 R. 1 Titu 2 - - 08.36
3.7 Fusea Hm. 3 - - 08.39
5.1 Mătăsaru Hm. 4 - - 08.43
11.3 69.9 GĂEŞTI 9 08.52 1 08.53
8.3 100 Pătroaia Hm. 6 - - 08.59
8.0 Leordeni Argeş 6 - - 09.05
5.9 92.1 CĂLINEŞTI HM. 1 5 - - 09.10
8.2 100.3 GOLEŞTI 2 9 09.19 1 09.20
3.1 Ram. Goleşti 3 - - 09.23
4.6 108.1 PITEŞTI 5 09.28
01h 58m SUMARUL... 6 115 3
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

182
Nr. 1782 PITEŞTI - BUCUREŞTI NORD
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
PITEŞTI 06.00
4.6 Ram. Goleşti 5 - - 06.05
3.1 7.7 GOLEŞTI 1 4 06.09 1 06.10
8.2 Călineşti Hm. 2 9 - - 06.19
5.9 Leordeni Argeş 4 - - 06.23
8.0 Pătroaia Hm. 6 - - 06.29
8.3 38.2 100 GĂEŞTI 1 7 06.36 2 06.38
11.3 Mătăsaru Hm. 8 - - 06.46
5.1 Fusea Hm. 4 - - 06.50
3.7 R. 1 Titu 4 - - 06.54
1.8 60.0 TITU 2 4 06.58 2 07.00
12.0 Ghergani Hm. 3 11 - - 07.11
12.9 Ciocăneşti Hm. 3 11 - - 07.22
8.5 100* Săbăreni 6 - - 07.28
2.6 Ram. Săbăreni 2 - - 07.30
2.6 98.6 100 CHITILA 2 - - 07.32
9.5 108.1 120 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 11 07.43
01h 43m SUMARUL... 13 98 5
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
Tonaj maxim=400 tone.

Nr. 1783 BUCURESTI NORD - PITESTI


Între staţiile Chitila şi Titu circulă pe firul 2 banalizat.
În perioada închiderilor de linie se anuleaza pe distanta Golesti - Pitesti.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 09.30
9.5 9.5 120 CHITILA 10 - - 09.40
2.6 Ram. Săbăreni 3 - - 09.43
2.6 Săbăreni 2 - - 09.45
8.5 100# Ciocăneşti Hm. 6 - - 09.51
12.9 Ghergani Hm. 3 11 - - 10.02
12.0 48.0 TITU 3 11 10.13 2 10.15
1.8 R. 1 Titu 3 - - 10.18
3.7 Fusea Hm. 3 - - 10.21
5.1 Mătăsaru Hm. 4 - - 10.25
11.3 69.9 GĂEŞTI 9 10.34 1 10.35
8.3 Pătroaia Hm. 6 - - 10.41
8.0 100 Leordeni Argeş 6 - - 10.47
5.9 92.1 CĂLINEŞTI HM. 1 5 - - 10.52
8.2 100.3 GOLEŞTI 2 9 11.01 10 11.11
3.1 Ram. Goleşti 3 - - 11.14
4.6 108.1 PITEŞTI 5 11.19
01h 49m SUMARUL... 9 96 13
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

# - Între staţiile Chitila şi Titu, trasa trenului este proiectată pe firul 2 banalizat.(La circulatia pe firul 1
Vmax=50 Km/h.)

Statia Golesti detaseaza automotor pentru Câmpulung tren 9121, fara zilele de 6 şi 25.12.2020,
01.01.2021, 02.05.2021, 20.06.2021.

183
Nr. 1784 PITEŞTI - BUCUREŞTI NORD
Nu circulă în zilele de 26.12.2020, 02.01.2021, 03.05.2021 şi 21.06.2021.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
PITEŞTI 08.00
4.6 Ram. Goleşti 5 - - 08.05
3.1 7.7 GOLEŞTI 1 4 08.09 1 08.10
8.2 Călineşti Hm. 2 9 - - 08.19
5.9 Leordeni Argeş 4 - - 08.23
8.0 Pătroaia Hm. 6 - - 08.29
8.3 38.2 100 GĂEŞTI 1 7 08.36 1 08.37
11.3 Mătăsaru Hm. 8 - - 08.45
5.1 Fusea Hm. 4 - - 08.49
3.7 R. 1 Titu 4 - - 08.53
1.8 60.0 TITU 2 4 08.57 1 08.58
12.0 Ghergani Hm. 3 11 - - 09.09
12.9 Ciocăneşti Hm. 3 11 - - 09.20
8.5 100* Săbăreni 6 - - 09.26
2.6 Ram. Săbăreni 2 - - 09.28
2.6 98.6 100 CHITILA 2 - - 09.30
9.5 108.1 120 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 11 09.41
01h 41m SUMARUL... 13 98 3
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 1785 BUCURESTI NORD - PITESTI


Nu circulă în zilele de 25.12.2020, 01.01.2021, 02.05.2021 şi 20.06.2021.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 11.30
9.5 9.5 120 CHITILA 10 - - 11.40
2.6 100 Ram. Săbăreni 2 - - 11.42
2.6 Săbăreni 4 - - 11.46
8.5 50** Ciocăneşti Hm. 12 - - 11.58
12.9 Ghergani Hm. 3 21 - - 12.19
12.0 48.0 TITU 14 12.33 1 12.34
1.8 R. 1 Titu 2 - - 12.36
3.7 Fusea Hm. 3 - - 12.39
5.1 Mătăsaru Hm. 4 - - 12.43
11.3 69.9 GĂEŞTI 9 12.52 1 12.53
8.3 100 Pătroaia Hm. 6 - - 12.59
8.0 Leordeni Argeş 6 - - 13.05
5.9 92.1 CĂLINEŞTI HM. 1 5 - - 13.10
8.2 100.3 GOLEŞTI 2 9 13.19 1 13.20
3.1 Ram. Goleşti 3 - - 13.23
4.6 108.1 PITEŞTI 5 13.28
01h 58m SUMARUL... 6 115 3
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

184
Nr. 1786 PITESTI - BUCURESTI NORD
În perioada închiderilor de linie se anuleaza pe distanta Pitesti - Golesti.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
PITEŞTI 11.00
4.6 Ram. Goleşti 5 - - 11.05
3.1 7.7 GOLEŞTI 1 4 11.09 1 11.10
8.2 Călineşti Hm. 2 9 - - 11.19
5.9 Leordeni Argeş 4 - - 11.23
8.0 Pătroaia Hm. 6 - - 11.29
8.3 38.2 100 GĂEŞTI 1 7 11.36 1 11.37
11.3 Mătăsaru Hm. 8 - - 11.45
5.1 Fusea Hm. 4 - - 11.49
3.7 R. 1 Titu 4 - - 11.53
1.8 60.0 TITU 2 4 11.57 1 11.58
12.0 Ghergani Hm. 3 11 - - 12.09
12.9 Ciocăneşti Hm. 3 11 - - 12.20
8.5 100* Săbăreni 6 - - 12.26
2.6 Ram. Săbăreni 2 - - 12.28
2.6 98.6 100 CHITILA 2 - - 12.30
9.5 108.1 120 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 11 12.41
01h 41m SUMARUL... 13 98 3
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 1787 BUCURESTI NORD - PITESTI


Între staţiile Chitila şi Ghergani circulă pe firul 2 banalizat.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 14.30
9.5 9.5 120 CHITILA 10 - - 14.40
2.6 Ram. Săbăreni 2 - - 14.42
2.6 100# Săbăreni 2 - - 14.44
8.5 Ciocăneşti Hm. 6 - - 14.50
12.9 Ghergani Hm. 3 11 - - 15.01
12.0 48.0 TITU 14 15.15 2 15.17
1.8 R. 1 Titu 2 - - 15.19
3.7 Fusea Hm. 4 15.23 1 15.24
5.1 Mătăsaru Hm. 6 15.30 1 15.31
5.3 Cojocaru h. 7 15.38 1 15.39
6.1 69.9 GĂEŞTI 9 15.48 1 15.49
8.3 100 Pătroaia Hm. 6 - - 15.55
8.0 Leordeni Argeş 6 - - 16.01
5.9 92.1 CĂLINEŞTI HM. 1 5 - - 16.06
8.2 100.3 GOLEŞTI 2 9 16.15 1 16.16
3.1 Ram. Goleşti 3 - - 16.19
4.6 108.1 PITEŞTI 5 16.24
01h 54m SUMARUL... 6 107 7
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

# - Între staţiile Chitila şi Ghergani, trasa trenului este proiectată pe firul 2 banalizat.
(La circulatia pe firul 1 Vmax=50 Km/h.)

185
Nr. 1788 PITESTI - BUCURESTI NORD
În perioada închiderilor de linie se anuleaza pe distanta Pitesti - Golesti.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
PITEŞTI 13.00
4.6 Ram. Goleşti 5 - - 13.05
3.1 7.7 GOLEŞTI 1 4 13.09 1 13.10
8.2 Călineşti Hm. 2 9 - - 13.19
5.9 Leordeni Argeş 4 - - 13.23
8.0 Pătroaia Hm. 6 - - 13.29
8.3 38.2 100 GĂEŞTI 1 7 13.36 1 13.37
11.3 Mătăsaru Hm. 8 - - 13.45
5.1 Fusea Hm. 4 - - 13.49
3.7 R. 1 Titu 4 - - 13.53
1.8 60.0 TITU 2 4 13.57 2 13.59
12.0 Ghergani Hm. 3 11 - - 14.10
12.9 Ciocăneşti Hm. 3 11 - - 14.21
8.5 100* Săbăreni 6 - - 14.27
2.6 Ram. Săbăreni 2 - - 14.29
2.6 98.6 100 CHITILA 2 - - 14.31
9.5 108.1 120 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 11 14.42
01h 42m SUMARUL... 13 98 4
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 1789 BUCURESTI NORD - PITESTI


Între staţiile Chitila şi Titu circulă pe firul 2 banalizat.
Nu circulă în zilele de 25.12.2020, 01.01.2021, 02.05.2021 şi 20.06.2021.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 16.30
9.5 9.5 120 CHITILA 10 - - 16.40
2.6 Ram. Săbăreni 2 - - 16.42
2.6 Săbăreni 2 - - 16.44
8.5 100# Ciocăneşti Hm. 6 - - 16.50
12.9 Ghergani Hm. 3 11 - - 17.01
12.0 48.0 TITU 3 11 17.12 2 17.14
1.8 R. 1 Titu 2 - - 17.16
3.7 Fusea Hm. 3 - - 17.19
5.1 Mătăsaru Hm. 4 - - 17.23
11.3 69.9 GĂEŞTI 9 17.32 1 17.33
8.3 Pătroaia Hm. 6 - - 17.39
8.0 100 Leordeni Argeş 6 - - 17.45
5.9 92.1 CĂLINEŞTI HM. 1 5 - - 17.50
8.2 100.3 GOLEŞTI 2 9 17.59 5 18.04
3.1 Ram. Goleşti 3 - - 18.07
4.6 108.1 PITEŞTI 5 18.12
01h 42m SUMARUL... 9 94 8
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.
# - Între staţiile Chitila şi Titu, trasa trenului este proiectată pe firul 2 banalizat.
(La circulatia pe firul 1 Vmax=50 Km/h.)
Staţia Goleşti detaşează automotor pentru Câmpulung tren 9123 fără zilele de 30.04.2021,
01.05.2021, 03.05.2021, 30.11.2021.

186
Nr. 1790 PITEŞTI - BUCUREŞTI NORD
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
PITEŞTI 14.00
4.6 Ram. Goleşti 5 - - 14.05
3.1 7.7 GOLEŞTI 1 4 14.09 1 14.10
8.2 Călineşti Hm. 2 9 - - 14.19
5.9 Leordeni Argeş 4 - - 14.23
8.0 Pătroaia Hm. 6 - - 14.29
8.3 38.2 100 GĂEŞTI 1 7 14.36 1 14.37
11.3 Mătăsaru Hm. 8 - - 14.45
5.1 Fusea Hm. 4 - - 14.49
3.7 R. 1 Titu 4 - - 14.53
1.8 60.0 TITU 2 4 14.57 1 14.58
12.0 Ghergani Hm. 3 11 - - 15.09
12.9 Ciocăneşti Hm. 3 11 - - 15.20
8.5 100* Săbăreni 6 - - 15.26
2.6 Ram. Săbăreni 2 - - 15.28
2.6 98.6 100 CHITILA 2 - - 15.30
9.5 108.1 120 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 10 15.40
01h 40m SUMARUL... 13 97 3
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 1791 BUCURESTI NORD - PITESTI


Între staţiile Săbăreni şi Titu circulă pe firul 2 banalizat.
Nu circulă în zilele de 25.12.2020, 01.01.2021, 02.05.2021 şi 20.06.2021
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 18.30
9.5 120 Chitila 10 - - 18.40
2.6 100 Ram. Săbăreni 2 - - 18.42
2.6 50** Săbăreni 4 - - 18.46
8.5 Ciocăneşti Hm. 6 - - 18.52
12.9 100# Ghergani Hm. 3 11 - - 19.03
12.0 48.0 TITU 3 11 19.14 1 19.15
1.8 R. 1 Titu 2 - - 19.17
3.7 Fusea Hm. 3 - - 19.20
5.1 Mătăsaru Hm. 4 - - 19.24
11.3 69.9 GĂEŞTI 9 19.33 1 19.34
8.3 Pătroaia Hm. 6 - - 19.40
8.0 100 Leordeni Argeş 5 - - 19.45
5.9 92.1 CĂLINEŞTI HM. 1 5 - - 19.50
8.2 100.3 GOLEŞTI 2 9 19.59 5 20.04
3.1 Ram. Goleşti 3 - - 20.07
4.6 108.1 PITEŞTI 5 20.12
01h 42m SUMARUL... 9 95 7
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.
# - Între staţiile Săbăreni şi Titu, trasa trenului este proiectată pe firul 2 banalizat.
(La circulatia pe firul 1 Vmax=50 Km/h.)

187
Nr. 1792 PITESTI - BUCURESTI NORD
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
PITEŞTI 16.00
4.6 Ram. Goleşti 5 - - 16.05
3.1 7.7 GOLEŞTI 1 4 16.09 1 16.10
8.2 Călineşti Hm. 2 9 - - 16.19
5.9 Leordeni Argeş 4 - - 16.23
8.0 Pătroaia Hm. 6 - - 16.29
8.3 38.2 100 GĂEŞTI 1 7 16.36 2 16.38
6.1 Cojocaru h. 6 16.44 1 16.45
5.3 Mătăsaru Hm. 5 16.50 1 16.51
5.1 Fusea Hm. 6 16.57 1 16.58
3.7 R. 1 Titu 4 - - 17.02
1.8 60.0 TITU 2 4 17.06 7 17.13
12.0 Ghergani Hm. 3 11 - - 17.24
12.9 Ciocăneşti Hm. 3 11 - - 17.35
8.5 100* Săbăreni 6 - - 17.41
2.6 Ram. Săbăreni 2 - - 17.43
2.6 98.6 100 CHITILA 2 - - 17.45
9.5 108.1 120 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 11 17.56
01h 56m SUMARUL... 13 103 13
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 1793 BUCURESTI NORD - PITESTI


Între staţiile Chitila şi Ghergani circulă pe firul 2 banalizat.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 19.30
9.5 9.5 120 CHITILA 10 - - 19.40
2.6 Ram. Săbăreni 2 - - 19.42
2.6 100# Săbăreni 2 - - 19.44
8.5 Ciocăneşti Hm. 6 - - 19.50
12.9 Ghergani Hm. 3 11 - - 20.01
12.0 48.0 TITU 14 20.15 1 20.16
1.8 R. 1 Titu 2 - - 20.18
3.7 Fusea Hm. 3 - - 20.21
5.1 Mătăsaru Hm. 4 - - 20.25
11.3 69.9 GĂEŞTI 9 20.34 1 20.35
8.3 100 Pătroaia Hm. 6 - - 20.41
8.0 Leordeni Argeş 6 - - 20.47
5.9 92.1 CĂLINEŞTI HM. 1 5 - - 20.52
8.2 100.3 GOLEŞTI 2 9 21.01 1 21.02
3.1 Ram. Goleşti 3 - - 21.05
4.6 108.1 PITEŞTI 5 21.10
01h 40m SUMARUL... 6 97 3
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.
# - Între staţiile Chitila şi Ghergani, trasa trenului este proiectată pe firul 2 banalizat.
(La circulatia pe firul 1 Vmax=50 Km/h.)

188
Nr. 1794 PITESTI - BUCURESTI NORD
Nu circulă în zilele de 25.12.2020, 01.01.2021, 02.05.2021 şi 20.06.2021.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
PITEŞTI 17.00
4.6 Ram. Goleşti 5 - - 17.05
3.1 7.7 GOLEŞTI 1 4 17.09 8 17.17
8.2 Călineşti Hm. 2 9 - - 17.26
5.9 Leordeni Argeş 4 - - 17.30
8.0 Pătroaia Hm. 6 - - 17.36
8.3 38.2 100 GĂEŞTI 1 7 17.43 1 17.44
11.3 Mătăsaru Hm. 8 - - 17.52
5.1 Fusea Hm. 4 - - 17.56
3.7 R. 1 Titu 4 - - 18.00
1.8 60.0 TITU 2 4 18.04 8 18.12
12.0 Ghergani Hm. 3 11 - - 18.23
12.9 Ciocăneşti Hm. 3 11 - - 18.34
8.5 100* Săbăreni 6 - - 18.40
2.6 Ram. Săbăreni 2 - - 18.42
2.6 98.6 100 CHITILA 2 - - 18.44
9.5 108.1 120 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 11 18.55
01h 55m SUMARUL... 13 98 17
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.
Staţia Goleşti ataşează automotor de la Câmpulung tren 9122, fără în zilele de 6.
Staţia Titu ataşează automotor de la Târgovişte tren 1888.

Nr. 1795 BUCUREŞTI NORD - PITEŞTI


Între staţiile Chitila şi Titu circulă pe firul 2 banalizat.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 20.30
9.5 9.5 120 CHITILA 10 - - 20.40
2.6 Ram. Săbăreni 2 - - 20.42
2.6 Săbăreni 2 - - 20.44
8.5 100# Ciocăneşti Hm. 6 - - 20.50
12.9 Ghergani Hm. 3 11 - - 21.01
12.0 48.0 TITU 3 11 21.12 2 21.14
1.8 R. 1 Titu 2 - - 21.16
3.7 Fusea Hm. 3 - - 21.19
5.1 Mătăsaru Hm. 4 - - 21.23
11.3 69.9 GĂEŞTI 9 21.32 1 21.33
8.3 Pătroaia Hm. 6 - - 21.39
8.0 100 Leordeni Argeş 6 - - 21.45
5.9 92.1 CĂLINEŞTI HM. 1 5 - - 21.50
8.2 100.3 GOLEŞTI 2 10 22.00 1 22.01
3.1 Ram. Goleşti 4 - - 22.05
4.6 108.1 PITEŞTI 5 22.10
01h 40m SUMARUL... 9 96 4
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
Tonaj maxim = 400 tone.
# - Între staţiile Chitila şi Titu, trasa trenului este proiectată pe firul 2 banalizat. (La circulatia pe firul
1 Vmax=50 Km/h.)

189
Nr. 1811 SIBIU - SIMERIA - ILIA - BUZIAS
Nr. 1811-2 BUZIAS - TIMISOARA NORD
Nu circula în zilele de 25.12.2020, 01.01.2021, 02.05.2021 si 20.06.2021.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
SIBIU 03.40
3.7 85 Turnişor Hm. 6 - - 03.46
15.6 70 Orlat 15 - - 04.01
10.4 Sălişte Hm. 10 - - 04.11
13.1 50 Apoldu de Sus Hm. 20 - - 04.31
10.0 52.8 70 MIERCUREA SIBIU HM. 10 04.41 8 04.49
8.0 100 Cunţa Hm. 9 - - 04.58
12.9 73.7 50 SEBEŞ ALBA 18 05.16 5 05.21
9.2 82.9 70 VINŢU DE JOS 1 11 05.32 2 05.34
5.2 Blandiana Hm. 6 - - 05.40
9.8 97.8 ŞIBOT 1 9 05.49 1 05.50
6.0 Aurel Vlaicu 6 - - 05.56
6.3 110.2 120 ORĂŞTIE 5 06.01 1 06.02
30 30
3.4 113.5 PRICAZ H. 3 06.05  06.06
5.8 119.3 Turdaş h. 5 06.11 1 06.12
5.4 Ram. Simeria 5 - - 06.17
2.0 126.7 SIMERIA 2 5 06.22 4 06.26
9.2 135.9 DEVA 12 06.38 2 06.40
6.5 100 Mintia 7 - - 06.47
30 30
2.0 144.3 MINTIA H. 3 06.50  06.51
5.3 50 Brănişca Hm. 8 - - 06.59
9.9 159.5 ILIA 1 15 07.14 1 07.15
8.2 80 Dobra Hm. 9 07.24 1 07.25
15.6 70 Holdea Hm. 17 07.42 1 07.43
11.7 195.0 MARGINA 4 18 08.01 1 08.02
7.6 202.6 FĂGET 9 08.11 5 08.16
8.5 Mănăştur Hm. 8 - - 08.24
9.3 Cliciova 8 - - 08.32
13.0 Costeiu Mare Hm. 5 17 - - 08.49
8.9 242.2 LUGOJ 10 08.59 2 09.01
30
15.3 Sinia Hm. 3 18 - - 09.19
12.1 269.7 80 BUZIAŞ 11 09.30 1 09.31
12.3 Sacosu Mic 11 - - 09.42
13.8 Semenic Hm. 12 - - 09.54
TIMIŞOARA SUD
30
4.5 300.3 1 6 - - 10.00
2.9 Ram. Modoş 3 - - 10.03
2.6 305.8 TIMISOARA NORD 5 10.08
06h 28m SUMARUL... 19 351 37
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

Statia Miercurea Sibiu detaseaza automotor pentru tr. 2420. Exceptie fac zilele de 6, 7, sarbatori
legale si vacantele scolare cand nu circula tren 2420.

190
Nr. 1812-1 TIMISOARA NORD - BUZIAS
Nr. 1812 BUZIAS - ILIA - SIMERIA - SIBIU
Nu circulă în zilele de 25.12.2020, 01.01.2021, 02.05.2021 şi 20.06.2021.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
TIMISOARA NORD 16.00
2.6 Ram. Modoş 5 - - 16.05
2.9 5.5 TIMIŞOARA SUD 3 - - 16.08
4.5 Semenic Hm. 5 - - 16.13
13.8 Sacosu Mic 12 - - 16.25
BUZIAŞ
30
12.3 36.1 1 13 16.38 1 16.39
12.1 80 Sinia Hm. 11 - - 16.50
30
15.3 63.6 LUGOJ 3 18 17.08 1 17.09
8.9 Costeiu Mare Hm. 10 - - 17.19
13.0 Cliciova 5 17 - - 17.36
9.3 Mănăştur Hm. 8 - - 17.44
8.5 103.2 FĂGET 8 17.52 1 17.53
7.6 110.8 MARGINA 8 18.01 1 18.02
11.7 70 Holdea Hm. 4 17 18.19 1 18.20
15.6 Dobra Hm. 17 18.37 1 18.38
8.2 146.3 80 ILIA 9 18.47 1 18.48
9.9 50 Brănişca Hm. 16 - - 19.04
7.3 Mintia 11 - - 19.15
6.5 170.0 100 DEVA 7 19.22 2 19.24
9.2 179.1 SIMERIA 1 12 19.36 7 19.43
2.0 Ram. Simeria 4 - - 19.47
5.4 186.5 Turdaş h. 6 19.53 1 19.54
5.8 192.3 PRICAZ H. 7 20.01 1 20.02
3.4 195.7 120 ORĂŞTIE 4 20.06 1 20.07
6.3 202.0 AUREL VLAICU 6 20.13 1 20.14
6.0 208.0 ŞIBOT 2 7 20.21 1 20.22
9.8 217.8 BLANDIANA HM. 8 20.30 1 20.31
5.2 223.0 VINŢU DE JOS 6 20.37 1 20.38
9.2 232.2 70 SEBEŞ ALBA 11 20.49 1 20.50
12.9 245.1 50 CUNŢA HM.  19 21.09 5 21.14
8.0 253.1 100 MIERCUREA SIBIU HM. 12 21.26 1 21.27
10.0 263.1 70 APOLDU DE SUS HM. 12 21.39 1 21.40
13.1 276.2 50 SĂLIŞTE HM.  21 22.01 1 22.02
10.4 286.5 ORLAT 12 22.14 1 22.15
30 30
4.5 291.1 70 CRISTIAN SIBIU H.  5 22.20  22.21
11.1 302.1 TURNIŞOR HM.  12 22.33 1 22.34
3.7 305.8 85 SIBIU 2 7 22.41
30 30
06h 41m SUMARUL... 19 366 34
PROCENT DE FRÂNARE =120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

191
Nr. 1818-1 TIMISOARA NORD - BUZIAS si TEIUS - RAZBOIENI
Nr. 1818 BUZIAS - ILIA - SIMERIA - TEIUS si RAZBOIENI - TÂRGU MURES
Nu circulă în zilele de 25.12.2020, 01.01.2021, 02.05.2021 şi 20.06.2021.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
TIMISOARA NORD 06.20
2.6 Ram. Modoş 5 - - 06.25
2.9 5.5 TIMIŞOARA SUD 3 - - 06.28
4.5 Semenic Hm. 5 - - 06.33
13.8 Sacosu Mic 12 - - 06.45
BUZIAŞ
30
12.3 36.1 1 13 06.58 2 07.00
12.1 80 Sinia Hm. 11 - - 07.11
30
15.3 63.6 LUGOJ 3 18 07.29 2 07.31
8.9 Costeiu Mare Hm. 10 - - 07.41
13.0 Cliciova 5 17 - - 07.58
9.3 Mănăştur Hm. 8 - - 08.06
8.5 103.2 FĂGET 8 08.14 1 08.15
7.6 110.8 MARGINA 7 08.22 1 08.23
11.7 70 Holdea Hm. 4 16 - - 08.39
15.6 Dobra Hm. 15 - - 08.54
8.2 146.3 80 ILIA 8 09.02 1 09.03
9.9 50 Brănişca Hm. 14 - - 09.17
7.3 Mintia 11 - - 09.28
6.5 170.0 100 DEVA 7 09.35 2 09.37
9.2 179.1 SIMERIA 1 12 09.49 5 09.54
2.0 Ram. Simeria 4 - - 09.58
14.5 195.7 ORĂŞTIE 11 10.09 4 10.13
6.3 Aurel Vlaicu 5 - - 10.18
6.0 208.0 ŞIBOT 2 7 10.25 1 10.26
9.8 Blandiana Hm. 7 - - 10.33
5.2 223.0 120 VINŢU DE JOS 6 10.39 1 10.40
9.9 232.8 ALBA IULIA 10 10.50 2 10.52
4.5 Bărăbanţ Hm. 7 - - 10.59
4.8 Sântimbru Hm. 6 - - 11.05
Ram. Coşlariu
30 30
3.2 3 - - 11.08
COŞLARIU
30
3.2 248.4 3 - - 11.12
3.5 251.9 100 TEIUŞ 2 6 11.18 4 11.22
13.2 265.1 AIUD HM. 13 11.35 1 11.36
13.9 100* Unirea Hm. 13 - - 11.49
2.8 281.8 UNIREA HC. 3 11.52 1 11.53
3.6 285.4 RĂZBOIENI 2 6 11.59 1 12.00
Gligoreşti Hm.
30 30
9.7 9 - - 12.09
LUDUŞ
30
9.4 304.6 8 12.18 1 12.19
11.5 316.1 IERNUT 13 12.32 1 12.33
9.5 80 Sânpaul Hm. 2 11 - - 12.44
10.9 G-ral N. Dăscălescu Hm. 10 - - 12.54
3.1 Târgu Mureş Sud 3 - - 12.57
5.1 344.7 TÂRGU MUREŞ 5 13.02
06h 42m SUMARUL... 23 371 31
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

192
Nr. 1819 TÂRGU MURES - RAZBOIENI si TEIUS - SIMERIA - ILIA - BUZIAS
Nr. 1819-2 RAZBOIENI - TEIUS si BUZIAS - TIMISOARA NORD
Nu circula în zilele de 25.12.2020, 01.01.2021, 02.05.2021 si 20.06.2021.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
TÂRGU MUREŞ 16.14
5.1 Târgu Mureş Sud 5 - - 16.19
G-ral N. Dăscălescu Hm.
30 30
3.1 2 - - 16.21
30
10.9 Sânpaul Hm. 9 - - 16.30
30
9.5 28.6 80 IERNUT 8 16.39 1 16.40
11.5 40.1 LUDUŞ 2 13 16.53 2 16.55
9.4 49.5 GLIGOREŞTI HM. 9 17.04 7 17.11
9.7 59.3 RĂZBOIENI 10 17.21 1 17.22
30 30
3.6 62.9 UNIREA HC. 4 17.26  17.27
2.8 90** Unirea Hm. 4 - - 17.31
13.9 79.6 AIUD HM. 12 17.43 1 17.44
13.2 92.8 80** TEIUŞ 2 14 17.58 4 18.02
3.5 96.3 100 COŞLARIU  6 18.08 1 18.09
Ram. Coşlariu
30 30
3.2 2 - - 18.11
30
3.2 Sântimbru Hm. 2 - - 18.14
4.8 Bărăbanţ Hm. 6 - - 18.20
4.5 111.9 ALBA IULIA 7 18.27 1 18.28
9.9 121.7 VINŢU DE JOS 10 18.38 1 18.39
5.2 126.9 120 BLANDIANA HM.  6 18.45 1 18.46
9.8 136.7 ŞIBOT 1 8 18.54 1 18.55
6.0 142.7 AUREL VLAICU 5 19.00 1 19.01
6.3 149.0 ORĂŞTIE 6 19.07 3 19.10
14.5 Ram. Simeria 12 - - 19.22
2.0 165.6 SIMERIA 2 5 19.27 10 19.37
9.2 174.8 DEVA 11 19.48 2 19.50
6.5 100 Mintia 7 - - 19.57
7.3 50 Brănişca Hm. 11 - - 20.08
9.9 198.4 ILIA 1 16 20.24 2 20.26
8.2 206.6 80 DOBRA HM.  10 20.36 6 20.42
15.6 70 Holdea Hm. 17 - - 20.59
11.7 233.9 MARGINA 4 18 21.17 23 21.40
7.6 241.5 FĂGET 8 21.48 1 21.49
8.5 Mănăştur Hm. 8 - - 21.57
9.3 Cliciova 8 - - 22.05
13.0 Costeiu Mare Hm. 5 17 - - 22.22
8.9 281.1 LUGOJ 10 22.32 5 22.37
30
15.3 Sinia Hm. 3 18 - - 22.55
12.1 308.6 80 BUZIAŞ 11 23.06 1 23.07
12.3 Sacosu Mic 11 - - 23.18
13.8 Semenic Hm. 12 - - 23.30
TIMIŞOARA SUD
30
4.5 339.2 1 6 - - 23.36
2.9 Ram. Modoş 3 - - 23.39
2.6 344.7 TIMISOARA NORD 5 23.44
30 30
07h 30m SUMARUL... 22 374 75
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

Statia Margina ataseaza automotor de la tr. 2188, fara zilele de 6, 7 si SL.


Statia Lugoj detaseaza automotor fara zilele de 6, 7 si SL.

193
Nr. 1821 BUCURESTI NORD - CRAIOVA - SIMERIA - ARAD
Nu circula în perioadele 30.04/01.05 - 03/04.05.2021 si 12/13.06 - 05/06.09.2021.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 23.30
2.8 80 Bucureşti Nord Post 5 6 - - 23.36
3.0 Bucureştii Noi 2 5 - - 23.41
3.3 9.1 CHIAJNA 3 - - 23.44
3.1 R. 1 Chiajna 2 - - 23.46
13.3 Grădinari 2 13 - - 23.59
10.7 100 Vadu Lat Hm. 2 9 - - 00.08
9.8 Zăvestreni Hm. 7 - - 00.15
4.8 50.9 VIDELE 4 00.19 2 00.21
3.9 54.8 R. 1 VIDELE 3 - - 00.24
3.8 Ciolpani Hm. 3 - - 00.27
8.1 120 Gălăteni Hm. 5 - - 00.32
6.7 Olteni 1 5 - - 00.37
11.5 Rădoieşti Hm. 3 13 - - 00.50
8.1 80 Atârnaţi Hm. 1 11 - - 01.01
7.2 100.1 ROŞIORI NORD 2 11 01.12 2 01.14
8.2 Măldăeni Hm. 11 - - 01.25
9.1 100** Mihăeşti Hm. 7 - - 01.32
8.3 Radomireşti Hm. 7 - - 01.39
11.7 137.4 100 DRĂGĂNEŞTI OLT 12 01.51 1 01.52
10.2 Fărcaşele Hm. 2 12 - - 02.04
7.8 155.5 CARACAL 7 02.11 2 02.13
13.0 Grozăveşti Hm. 10 - - 02.23
8.6 Jianca 6 - - 02.29
8.5 100** Leu Hm. 1 7 - - 02.36
12.7 198.2 MALU MARE HM.  11 02.47 4 02.51
5.8 Banu Mărăcine Hm. 7 - - 02.58
5.0 208.9 CRAIOVA  5 03.03 9 03.12
5.7 Cernele 5 - - 03.17
6.4 Işalniţa 4 - - 03.21
7.6 120 Coţofeni Hm. 5 - - 03.26
9.6 Răcari Hm. 6 - - 03.32
6.5 244.8 FILIAŞI 1 6 03.38 2 03.40
5.8 Ţânţăreni Hm. 6 - - 03.46
6.6 Gilort Hm. 5 - - 03.51
6.7 Turburea Hm. 1 7 - - 03.58
7.3 Bibeşti Hm. 5 - - 04.03
4.5 100 Musculeşti 1 4 - - 04.07
6.0 Bărbăteşti Hm. 4 - - 04.11
4.4 Jupâneşti Hm. 4 - - 04.15
5.2 291.3 CĂRBUNEŞTI 9 04.24 1 04.25
4.6 Pojogeni Hm. 4 - - 04.29
5.6 80 Copăcioasa Hm. 1 6 - - 04.35
6.8 65 Lunca Budieni Hm. 8 - - 04.43
5.3 Ram. Amaradia 5 - - 04.48
1.5 315.1 TÂRGU JIU 1 4 04.52 2 04.54
4.2 80 Ecaterina Teodoroiu 1 6 - - 05.00
5.9 Parângu Hm. 1 6 - - 05.06
5.8 Bumbeşti Hm. 7 - - 05.13
3.7 334.7 VALEA SADULUI HM. 4 05.17 1 05.18
4.9 Meri 2 9 - - 05.27
6.4 50 Lainici Hm. 9 - - 05.36
6.5 Pietrele Albe Hm. 1 11 - - 05.47

194
Tren nr. 1821
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
6.5 Pietrele Albe Hm. 1 11 - - 05.47
5.7 50 Strâmbuţa Hm. 9 - - 05.56
2.9 361.2 LIVEZENI 4 - - 06.00
5.2 366.4 80 PETROŞANI 3 9 06.09 6 06.15
3.2 60 Ram. Petroşani 5 - - 06.20
8.1 377.7 BĂNIŢA 10 06.30 2 06.32
Merişor Hm.
30
6.1 1 13 - - 06.45
4.7 40 Crivadia Hm. 1 10 - - 06.55
5.6 Baru Mare 11 - - 07.06
7.6 80 Pui 7 - - 07.13
6.6 Băieşti Hm. 6 - - 07.19
7.7 416.0 75 SUBCETATE 8 07.27 2 07.29
7.0 Bretea Streiului Hm. 6 - - 07.35
8.6 431.6 CĂLAN HM. 7 07.42 2 07.44
95 Călan Băi
30
3.5 4 8 - - 07.52
3.7 Băcia Hm. 3 - - 07.55
4.1 Simeria Triaj 4 - - 07.59
3.2 446.2 60 SIMERIA 6 08.05 3 08.08
9.2 455.4 DEVA 12 08.20 2 08.22
6.5 100 Mintia 7 - - 08.29
7.3 Brănişca Hm. 11 - - 08.40
9.9 479.0 ILIA 1 15 08.55 1 08.56
5.7 Gurasada Hm. 1 10 - - 09.06
4.1 Câmpuri Surduc Hm. 8 - - 09.14
12.6 Zam 18 - - 09.32
7.9 Ilteu 12 - - 09.44
10.1 519.4 50 SĂVÂRŞIN 1 16 10.00 1 10.01
8.6 Vărădia Hm. 13 - - 10.14
8.7 Bătuţa Hm. 13 - - 10.27
6.7 Bârzava 1 11 - - 10.38
1.9 Bârzava Nouă Hm. 3 - - 10.41
8.0 Conop Hm. 12 - - 10.53
7.2 Milova 10 - - 11.03
8.7 569.1 RADNA 13 11.16 1 11.17
6.9 120 Păuliş Hm. 8 - - 11.25
6.5 Ghioroc 1 7 - - 11.32
14.3 140 Glogovăţ 1 10 - - 11.42
6.9 603.5 ARAD 1 6 11.48
12h 18m SUMARUL... 43 692 46
PROCENT DE FRÂNARE = 126.
TONAJ MAXIM = 800 tone.

195
Nr. 1822 ARAD - SIMERIA - CRAIOVA - BUCURESTI NORD
Nu circulă în perioadele 29/30.04 - 02/03.05.2021 şi 11/12.06 - 04/05.09.2021.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
ARAD 18.15
6.9 140 Glogovăţ 1 6 - - 18.21
14.3 Ghioroc 1 10 - - 18.31
6.5 120 Păuliş Hm. 6 - - 18.37
6.9 34.5 RADNA 7 18.44 2 18.46
8.7 Milova 13 - - 18.59
7.2 Conop Hm. 11 - - 19.10
8.0 Bârzava Nouă Hm. 11 - - 19.21
1.9 Bârzava 1 4 - - 19.25
6.7 Bătuţa Hm. 10 - - 19.35
8.7 75.6 VĂRĂDIA HM. 12 - - 19.47
8.6 84.2 50 SĂVÂRŞIN 1 14 20.01 1 20.02
10.1 Ilteu 13 - - 20.15
7.9 Zam 11 - - 20.26
12.6 Câmpuri Surduc Hm. 18 - - 20.44
4.1 Gurasada Hm. 1 8 - - 20.52
5.7 124.6 ILIA 9 21.01 3 21.04
9.9 Brănişca Hm. 16 - - 21.20
7.3 Mintia 11 - - 21.31
6.5 148.2 100 DEVA 8 21.39 3 21.42
9.2 157.4 SIMERIA 1 12 21.54 3 21.57
3.2 60 Simeria Triaj 5 - - 22.02
4.1 Băcia Hm. 3 - - 22.05
3.7 Călan Băi 3 - - 22.08
3.5 171.9 95 CĂLAN HM. 4 22.12 1 22.13
8.6 Bretea Streiului Hm. 2 9 - - 22.22
7.0 187.5 SUBCETATE 6 22.28 1 22.29
7.7 75 Băieşti Hm. 8 - - 22.37
6.6 80 Pui 6 - - 22.43
7.6 Baru Mare 7 - - 22.50
5.6 215.1 Crivadia Hm. 1 11 - - 23.01
4.7 40 Merişor Hm. 1 10 - - 23.11
6.1 Băniţa 2 13 - - 23.24
8.1 60 Ram. Petroşani 9 - - 23.33
3.2 237.2 PETROŞANI 5 23.38 3 23.41
5.2 242.4 80 LIVEZENI 1 6 - - 23.47
2.9 Strâmbuţa Hm. 4 - - 23.51
5.7 Pietrele Albe Hm. 8 - - 23.59
6.5 50 Lainici Hm. 1 10 - - 00.09
6.4 Meri 9 - - 00.18
4.9 268.8 VALEA SADULUI HM. 7 00.25 1 00.26
3.7 Bumbeşti Hm. 1 6 - - 00.32
5.8 Parângu Hm. 1 6 - - 00.38
5.9 80 Ecaterina Teodoroiu 5 - - 00.43
4.2 288.5 TÂRGU JIU 1 5 00.48 2 00.50
1.5 Ram. Amaradia 3 - - 00.53
5.3 Lunca Budieni Hm. 5 - - 00.58
6.8 65 Copăcioasa Hm. 2 10 - - 01.08
5.6 80 Pojogeni Hm. 1 6 - - 01.14
4.6 312.3 CĂRBUNEŞTI 4 01.18 1 01.19
5.2 100 Jupâneşti Hm. 8 - - 01.27
4.4 Bărbăteşti Hm. 4 - - 01.31
6.0 Musculeşti 4 - - 01.35

196
Tren nr. 1822
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
6.0 Musculeşti 4 - - 01.35
4.5 Bibeşti Hm. 1 4 - - 01.39
7.3 100 Turburea Hm. 5 - - 01.44
6.7 Gilort Hm. 1 7 - - 01.51
6.6 Ţânţăreni Hm. 5 - - 01.56
5.8 358.8 FILIAŞI 6 02.02 1 02.03
6.5 Răcari Hm. 7 - - 02.10
9.6 Coţofeni Hm. 1 6 - - 02.16
7.6 120 Işalniţa 5 - - 02.21
6.4 Cernele 4 - - 02.25
5.7 394.6 CRAIOVA  5 02.30 10 02.40
5.0 Banu Mărăcine Hm. 5 - - 02.45
5.8 Malu Mare Hm. 2 5 - - 02.50
12.7 Leu Hm. 9 - - 02.59
8.5 120* Jianca 1 7 - - 03.06
8.6 Grozăveşti Hm. 1 7 - - 03.13
13.0 448.1 CARACAL 9 03.22 2 03.24
7.8 Fărcaşele Hm. 7 - - 03.31
10.2 466.1 100 DRĂGĂNEŞTI OLT 4 14 03.45 1 03.46
11.7 Radomireşti Hm. 11 - - 03.57
8.3 Mihăeşti Hm. 8 - - 04.05
9.1 120* Măldăeni Hm. 1 7 - - 04.12
8.2 503.5 ROŞIORI NORD  3 11 04.23 2 04.25
7.2 Atârnaţi Hm. 1 8 - - 04.33
8.1 80 Rădoieşti Hm. 7 - - 04.40
11.5 Olteni 2 12 - - 04.52
6.7 Gălăteni Hm. 3 9 - - 05.01
8.1 120 Ciolpani Hm. 6 - - 05.07
3.8 548.8 R. 1 VIDELE 3 - - 05.10
3.9 552.7 VIDELE 3 05.13 2 05.15
4.8 Zăvestreni Hm. 1 5 - - 05.20
9.8 Vadu Lat Hm. 2 9 - - 05.29
10.7 100 Grădinari 2 9 - - 05.38
13.3 R. 1 Chiajna 10 - - 05.48
3.1 Chiajna 2 4 - - 05.52
3.3 Bucureştii Noi 2 - - 05.54
3.0 Bucureşti Nord Post 5 3 6 - - 06.00
2.8 603.5 80 BUCUREŞTI NORD GR.A 6 06.06
11h 51m SUMARUL... 51 672 39
PROCENT DE FRANARE = 126.
TONAJ MAXIM = 800 tone.

197
Nr. 1823 BUCURESTI NORD - CRAIOVA - FILIASI - TURCENI - TÂRGU JIU - SIMERIA - DEVA
Nu circulă în zilele de 25.12.2020, 01.01.2021, 02.05.2021 şi 20.06.2021.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 08.45
2.8 80 Bucureşti Nord Post 5 6 - - 08.51
3.0 Bucureştii Noi 2 5 - - 08.56
3.3 Chiajna 2 - - 08.58
3.1 R. 1 Chiajna 2 - - 09.00
30 30
2.2 14.5 Parc Divertisment Chiajna h. 3 09.03  09.04
11.1 100 Grădinari 2 11 - - 09.15
10.7 Vadu Lat Hm. 2 9 - - 09.24
9.8 Zăvestreni Hm. 7 - - 09.31
4.8 50.9 VIDELE 4 09.35 1 09.36
3.9 54.8 R. 1 VIDELE 3 - - 09.39
3.8 Ciolpani Hm. 3 - - 09.42
8.1 120 Gălăteni Hm. 6 09.48 1 09.49
6.7 Olteni 1 7 09.56 1 09.57
30 30
6.8 Vârtoapele hc. 7 10.04  10.05
4.6 80 Rădoieşti Hm. 3 8 - - 10.13
8.1 Atârnaţi Hm. 1 10 - - 10.23
7.2 100.1 ROŞIORI NORD 2 11 10.34 1 10.35
8.2 Măldăeni Hm. 11 - - 10.46
9.1 100** Mihăeşti Hm. 7 - - 10.53
8.3 Radomireşti Hm. 8 11.01 1 11.02
11.7 Drăgăneşti Olt 13 11.15 1 11.16
Stoeneşti h.
30 30
6.9 100 7 11.23  11.24
3.3 Fărcaşele Hm. 2 6 - - 11.30
7.8 155.5 CARACAL 7 11.37 1 11.38
13.0 Grozăveşti Hm. 10 - - 11.48
8.6 Jianca 6 - - 11.54
8.5 100** Leu Hm. 1 7 - - 12.01
12.7 Malu Mare Hm. 10 - - 12.11
5.8 Banu Mărăcine Hm. 6 - - 12.17
5.0 208.9 CRAIOVA 5 12.22 5 12.27
30 30
3.1 212.0 CRAIOVA TRIAJ HC. 4 12.31  12.32
2.6 Cernele 3 - - 12.35
6.4 Işalniţa 4 - - 12.39
7.6 120 Coţofeni Hm. 5 - - 12.44
9.6 Răcari Hm. 6