Sunteți pe pagina 1din 2

FIȘĂ DE LUCRU- clasa a VI-a

Lecția: MĂRTURII DESPRE AJUTORUL PRIMIT DE LA DUMNEZEU

1.Citește cu atenție afirmațiile de mai jos și scrie litera A, dacă afirmația este
adevărată și F, dacă afirmația este falsă:

A/F a) Domnul Iisus îi ascultă și îi sprijină pe ceicare Îi cer ajutorul în diferite


situații ale vieții.

A/F b) Mântuitorul Hristos nu i-a ajutat pe cei aflați în suferințe.

A/F c) Mântuitorul le-a poruncit să nu spună nimănui, dar ei au mărturisit că


Iisus i-a tămăduit.

A/F d) Slăbănogul a mărturisit tuturor ajutorul primit de la Iisus Hristos.

A/F e) Cei care Îl mărturisesc vor primi răsplată.

2.Menționați trei virtuți comune pentru:

slăbănogul de la scăldătoarea Vitezda și cei doi orbi :

1 ……………………………

2 …………………………..

3 ……………………………