Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA „DANUBIUS“ DIN GALAŢI

DEPARTAMENTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ ŞI FRECVENŢĂ REDUSĂ


FACULTATEA DE DREPT

Drept comercial

Anul IV, semestrul I

ANGELICA ROŞU
© Toate drepturile pentru această lucrare sunt rezervate autorului. Reproducerea ei integrală
sau fragmentară este interzisă.

Editura Universitară „Danubius” este recunoscută de


Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice
din Învăţământul Superior (cod 111/2006)

ISBN:

978-606-533-135-8 DREPT COMERCIAL (CURS ID, SEM I)

Tipografia Zigotto Galaţi


Tel.: 0236.477171
CUPRINS

1. Consideraţii generale privind dreptul comercial


Noţiunea şi obiectul dreptului comercial
Dreptul comercial în condiţiile noului Cod civil
Caracterele raporturilor de drept comercial
Evoluţia dreptului comercial
Izvoarele dreptului comercial
Obiectivele specifice unităţii de învăţare
Rezumat
Teste de autoevaluare
Răspunsuri la întrebările din testele de autoevaluare
Bibliografie minimală

2. Comerciantul – subiect de drept comercial. Fondul de comerţ


Comerciantul – subiect de drept comercial

Fondul de comerţ
Obiectivele specifice unităţii de învăţare
Rezumat
Teste de autoevaluare
Răspunsuri la întrebările din testele de autoevaluare
Lucrarea de verificare
Bibliografie minimală
3. Consideraţii generale privind societăţile comerciale. Clasificare
Consideraţii generale
Reglementarea juridică a societăţilor comerciale
Noţiunea, definiţia şi natura juridică a societăţii
comerciale
Elementele specifice contractului de societate
Obiectivele specifice unităţii de învăţare
Rezumat
Teste de autoevaluare
Răspunsuri la întrebările din testele de autoevaluare
Bibliografie minimală

4. Societățile comerciale – înfiinţare, funcţionare, modificare,


dizolvare şi lichidare
Constituirea societăţilor comerciale
Funcţionarea societăţilor comerciale
Modificarea societăţilor comerciale
Fuziunea şi divizarea societăţilor comerciale
Dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale
Obiectivele specifice unităţii de învăţare
Rezumat
Teste de autoevaluare
Răspunsuri la întrebările din testele de
autoevaluare
Lucrarea de verificare
Bibliografie minimală

Bibliografie (de elaborare a cursului)


INTRODUCERE
Modulul intitulat Drept comercial se studiază în anul IV, semestrul I şi vizează
dobândirea de competenţe în domeniul dreptului comercial.
Obiectivele cadru pe care ţi le propun sunt următoarele:

 definirea și integrarea dreptului comercial în cadrul științelor


juridice, în actuala reglementare;
 expunerea conceptului de comerciant - profesionist;
 identificarea categoriilor de comercianți;
 caracterizarea elementelor fondului de comerț;
 analizarea formelor societăților comerciale.

Conţinutul este structurat în următoarele unităţi de învăţare:


- Considerații generale privind dreptul comercial
- Comerciantul – subiect de drept comercial. Fondul de comerț
- Consideraţii generale privind societățile comerciale. Clasificare
- Societăţile comerciale – înfiinţare, funcţionare, modificare, dizolvare şi
lichidare
În prima unitate de învăţare, intitulată Considerații generale privind dreptul
comercial, vei regăsi operaţionalizarea următoarelor competenţe specifice:
- să explici sensurile noțiunii de drept comercial, în concepţia noului Cod
civil;
- să argumentezi caracterele specifice dreptului comercial;
- să descrii modul în care a evoluat dreptul comercial, ca ramură distinctă
a dreptului privat;
- să analizezi specificul fiecărui izvor al dreptului comercial,
după ce vei studia conţinutul cursului şi vei parcurge bibliografia recomandată.
Pentru aprofundare şi autoevaluare îţi propun exerciţii şi teste adecvate.
După ce ai parcurs informaţia esenţială, în a doua unitate de învăţare,
Comerciantul – subiect de drept comercial. Fondul de comerț, vei achiziţiona,
odată cu cunoştinţele oferite, noi competenţe:

- să explici conceptul de comerciant;


- să delimitezi conceptul de comerciant de cel al altor profesionişti;
- să interpretezi concepţiile asupra fondului de comerţ.
care îţi vor permite să rezolvi testele propuse şi lucrarea de verificare
corespunzătoare primelor două unităţi de învăţare. Ca sa îţi evaluez gradul de
însuşire a cunoştinţelor, vei rezolva o lucrare de evaluare care, după corectare, o
vei primi cu observaţiile adecvate şi cu strategia corectă de învăţare pentru
modulele următoare.
După ce ai parcurs informaţia esenţială, în a treia unitate de învăţare, Consideraţii
generale privind societăţile comerciale. Clasificare, vei achiziţiona, odată cu
cunoştinţele oferite, noi competenţe:

- să identifici reglementarea juridică a societăţilor comerciale;


- să analizezi elementele specifice contractului de societate;
- să clasifici societăţile comerciale şi să prezinţi caracteristicile fiecărei
forme de societate;
- să aplici dispoziţiile legii la o situaţie concretă.
După ce ai parcurs informaţia esenţială, în a patra unitate de învăţare, intitulată
Societăți comerciale – înfiinţare, funcţionare,modificare, dizolvare şi lichidare vei
achiziţiona, odată cu cunoştinţele oferite, noi competenţe:
- să identifici actele constitutive ale societăţilor comerciale;
- să prezinţi formalităţile necesare constituirii societăţilor comerciale;
- să explici modul de funcţionare a societăţilor comerciale;
- să analizezi modificările ce pot fi aduse actului constitutiv al unei societăţi
comerciale;
- să indici cazurile de dizolvare ale unei societăţi comerciale;
- să enumeri principiile generale ale lichidării societăţilor comerciale.
Pentru o învăţare eficientă ai nevoie de următorii paşi obligatorii:
 Citeşti modulul cu maximă atenţie;
 Evidenţiezi informaţiile esenţiale cu culoare, le notezi pe hârtie, sau le
adnotezi în spaţiul alb, rezervat special în stânga paginii;
 Răspunzi la întrebări şi rezolvi exerciţiile propuse;
 Mimezi evaluarea finală, autopropunându-ţi o temă şi rezolvând-o fără să
apelezi la suportul scris;
 Compari rezultatul cu suportul de curs şi explică-ţi de ce ai eliminat
anumite secvenţe;
 În caz de rezultat îndoielnic, reia întreg demersul de învăţare.
Pe măsură ce vei parcurge modulul, îţi vor fi administrate două lucrări de
verificare pe care le vei regăsi la sfârşitul unităţilor de învăţare 2 şi 4. Vei
răspunde în scris la aceste cerinţe, folosindu-te de suportul de curs şi de
următoarele resurse suplimentare (autori, titluri, pagini). Vei fi evaluat după
gradul în care ai reuşit să operaţionalizezi competenţele. Se va ţine cont de
acurateţea rezolvării, de modul de prezentare şi de promptitudinea răspunsului.
Pentru neclarităţi şi informaţii suplimentare vei apela la tutorele indicat.

N.B. Informația de specialitate oferită de curs este minimală. Se impune în


consecință, parcurgerea obligatorie a bibliografiei recomandate si rezolvarea
sarcinilor de lucru, a testelor şi lucrărilor de verificare. Doar în acest fel vei putea
fi evaluat cu o notă corespunzătoare efortului de învățare.