Sunteți pe pagina 1din 1

Evaluare sumativă la limba și literatura română,clasa a VI-a

Dictare

10 p.

Totuşi fusesem dat şi eu la şcoală. Dar numai o lună de zile. Iar în luna aceea nu ni s-a pus nici o carte în
mână, nu ni s-a vorbit nici de citire, nici de scris şi nu ni s-a dat nici o lecţie de nici un fel.Cu alte cuvinte,
nu învăţasem nimic la şcoală, nici măcar buchile.

– E greu de citit? l-am întrebat pe Vitalis după ce mersesem destul de multă vreme cugetând adânc.

– E greu pentru cei grei de cap, şi e mai greu pentru cei care n-au bunăvoinţă. Tu eşti greu de cap?

– Nu ştiu, dar cred că, dacă dumneata ai vrea să mă înveţi să citesc, nu mi-ar lipsi bunăvoinţa.

– Bine, vom vedea; avem destul timp înaintea noastră.

Destul timp! Păi de ce nu începeam chiar acum? Nu ştiam cât de greu este să înveţi să citeşti şi
închipuiam că era de ajuns să deschizi o carte ca să ştii ce scrie în ea.

(fragment, Singur pe lume, Hector Malot)

1. Indentifică în text patru cuvinte care fac parte din câmpul lexical al cuvântului școală . 4 p.

2. Selectează din text câte 2 exemple de: diftong, triftong, hiat 6 p.

3. Propune câte un sinonim pentru cuvintele: buchile, cuvinte, carte, a învăța 4 p.

4. Indică antonime formate prin prefixare de la următoarele cuvinte: 3 p.

Pregătit-

Normal-

Prudent-

5.Determină cărui tip de texte îi aparține fragmentul din dictare. Menționează patru mărci specifice cu
exemple concrete din text. 9 p.

6.Elaborează, folosind structura unor modele reale, o instrucțiune privind prepararea unui aliment. 5 p

Pentru corectitudinea tuturor secvențelor scrise -4 p.

Punct 1-10 11-18 19 -25 20-26 27-31 32-36 37-40 41-43 44-45
e

Nota 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S-ar putea să vă placă și