Sunteți pe pagina 1din 3

Activitate 3.1.3.

Descrierea unei activități de


învățare ca RED (120 min)
PROIECT DE LECȚIE

CLASA: a VII - a

DISCIPLINA: Consiliere şi dezvoltare personală

TEMA: Comunicare asertivă. Comportamentul asertiv, pasiv şi agresiv

DURATĂ: 50 minute

COMPETENȚA GENERALĂ: 2. Relaționarea armonioasă cu ceilalți în contexte


școlare și extrașcolare

COMPETENȚA SPECIFICĂ: 2.2. Exprimarea asertivă în interacțiuni, școlare,


familiale și comunitare

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE

1. Momentul organizatoric: -se verifica prezența elevilor, ne asiguram daca avem toate
materialele la dispoziție
Timp: 5 min.
Formă de organizare: frontal

2. Captarea atenției: joc de spargere a gheții


Elevii sunt rugați să se gândească la 2 enunțuri despre ei înșiși, unul adevărat și unul fals.
Elevii rostesc enunțurile lor în fața clasei și clasa votează care enunț este adevărat / fals.

Strategie didactică: exercițiu de autocunoaștere și cunoaștere


Timp: 10 min.
Formă de organizare: individual, frontal
Evaluare: feedback, observația

3. Dirijarea învăţării: prezentarea comunicării asertive, pasive, agresive


Elevii vizionează un videoclip care explică și exemplifică comportamentul agresiv, pasiv și
asertiv. Suportul vizual și exemplele concrete îi vor ajuta pe elevi la înțelegerea acestor
tipuri de comportament și totodată vor folosi informațiile din videoclip ca punct de pornire
și reper în activitatea următoare. Vizionarea este urmată de un cerc de discuții în cadrul
căruia fiecare elev menționează un moment memorabil din videoclip.

Strategie didactică: metoda explicației cu ajutorul suportului audio-vizual, studiu de caz,


cerc de discuție
Timp: 10 min.
Formă de organizare: individual, frontal
Resurse: videoproiector, boxă, videoclip întitulat ”Comunică asertiv, nu agresiv”:
https://www.youtube.com/watch?v=sCy_3OqvSE8
4. Aplicare: joc de rol
Elevii formează grupe și fiecare grupă primește un bilet cu o situație / un scenariu. Fiecare
grup trebuie să formuleze un răspuns asertiv, unul pasiv și unul agresiv. După faza de
pregătire, grupele își prezintă scenetele în fața clasei. Fiecare scenetă este urmată de o
scurtă discuție despre comportamentele văzute, elevii sunt rugați să identifice sentimentele
personajelor din jocul de rol, cum ne simțim într-un rol agresiv sau asertiv sau pasiv.

Scenariile pe care elevii le au pe bilete sunt:


1. Colegul tău de bancă îți ia caietul de teme din ghiozdan, fără să-ți ceară voie, ca să
copieze după tine. Se întâmplă pentru a nu știu câta oară.
2. Prietenul tău fumează şi te roagă şi pe tine să fumezi cu el.
3.  Ai aflat că un coleg a scris pe peretele de la toaleta școlii sau pe Facebook lucruri
neadevărate despre tine. Toți din clasă se amuză.
4. Profesorul îţi subevaluează lucrarea.
5. Fratele tău ascultă muzică cu volumul dat la maxim și tu încerci să înveți. Cum
remediezi situația?
6. Câțiva colegi din clasă îți iau mâncarea și tu rămâi flămând, fără gustare. Se întâmplă
în mod repetat. Ce faci?

Strategie didactică: joc de rol, metoda discuției


Timp: 20 min.
Formă de organizare: grupe
Evaluare: feedback frontal

5. Reflecție: chestionar / autoreflecție


La final elevii sunt rugați să completeze un chestionar despre comunicarea asertivă.
Ca temă pentru acasă elevii completează pe baza chestionarului un Plan de acțiune pentru
comportamentele pe care vreau să le îmbunătățească în comunicarea cu diferite persoane
din viața lor (acasă, la școală, pe stradă etc.)

Comunic asertiv? Da Câteodată Nu prea


1. Consider că fiecare dintre noi este responsabil
pentru propriul comportament.
2. Îmi cunosc nevoile și le exprim, fără să le încalc
pe ale celorlalți.
3. Pot să îmi exprim gândurile și emoțiile negative
într-un mod controlat și sănătos
4. Pot să spun NU solicitărilor celorlalți când simt că
limitele mele sunt depășite.
5. Sunt atent la comunicarea non-verbală: la privire,
la gesturi și la tonul vocii mele.
6. Folosesc afirmațiile „Eu...”: „Eu vreau...”„Eu am
nevoie...”„Eu mă simt...”.
7. Pot să ascult mesajul celuilalt și să empatizez cu
cel cu care comunic.
8. Arăt consecințele comportamentului celuilalt
asupra mea, fără să critic persoana!
9. Pot să primesc un feedback negativ, fără să
reacționez agresiv.

Timp: 5 min.
Formă de organizare: individual
Evaluare: chestionar
Sursă chestionar: Consiliere și dezvoltare personală. Manual pentru clasa a VII-a / Gabriela
Bărbulescu, Daniela Beșliu, Cristina Maria Gunea, ... – București: Litera, 2019
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VII-a/Consiliere%20si
%20dezvoltare%20personala/U0MgR1JVUCBFRElUT1JJ/

S-ar putea să vă placă și